Omhoog Literatuur+Sites Inhoud Website Herstel burnout

         Spreuken - Citaten


Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak
 

Spreuken - Citaten Meditatie

Spreuken, spreekwoorden en citaten voor inspiratie en wijsheid

 
bullet Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten geven vaak een schat aan levenservaring, doorleefde wijsheid en inspiratie.
 
bullet Spreekwoorden en citaten zijn korte levenslessen, geven begrip, brengen je bij de essentie, stimuleren je denkvermogen en kunnen je inspireren het goede te doen.
 
bullet Spreuken, spreekwoorden en citaten zijn een uiting van belangrijke en duurzame maatschappelijke normen en waarden en benadrukken praktische wijsheid.
 
bulletHet gebruik van spreuken, spreekwoorden en citaten wordt vaak bepaalt door de omstandigheden.
Soms is het nodig om een cultuur te kennen en te begrijpen om de betekenis van haar spreuken en citaten goed te kunnen plaatsen.

 
bullet Deze pagina geeft een overzicht van spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten bij bv stress.

Het zijn allemaal spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten die ik op verschillende manieren ben tegengekomen en waar ik nog steeds iets mee heb of veel aan heb gehad.
 
bullet Na het burnout raken had ik grote behoefte om met spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten bezig te zijn.
Dit om oa weer beter bij mij zelf te komen en weer meer grond onder mijn voeten te voelen.


 
bulletZie ook Opmerkingen en Suggesties onder aan deze pagina (oa gebruik van 'Persoonlijke Integrale Leefwijzer')
 
bullet Rumi - filosoof en dichter
 
bullet Zie 'Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken' - filosoof Jan Drost - op deze pagina

horizontal rule


De schepping is nog niet af.
elk van ons draagt door de manier waarop hij leeft,
bij aan de kwaliteit van de schepping,
ten goede of ten kwade.
                                --- --- ---
 
De hemel,
met haar zon, de maan, de sterren en de wolken,
is het dak van mijn huis.
                                --- --- ---

Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
thuis gekomen in het nu
wordt dit moment een wonder   

Gevoelens komen en gaan als wolken aan de hemel.
Bewust ademen is mijn anker.

                               
(Thich Nhat Hanh, pagina Meditatie en Mindfulness)

 

 

o Zoek naar je gezondheid en kies voor je gezondheid. Sta voor wie je bent, wat voel je en wat zijn je gezonde behoeftes. Maak contact met wat is. Probeer een beeld te vormen hoe het eruit ziet als het goed is.  
o Kiezen is zijn waar je bent  
o Vertrouwen is de lijm van het leven; het fundamentele principe van alle relaties (Stephen Covey)  
o Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid  
o Wat je zelf niet wil ondergaan, doe dat ook anderen niet aan (oa Confucius)  
o Je moet nooit iets van mensen vragen wat je zelf niet bereid bent te doen (Jan Timmer)  
o Zijn vormt de weg naar Doen (Tao Te Ching)  
o Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn (Tao Te Ching)  
o Wat je niet wilt dat jezelf overkomt, doe dat ook een ander niet aan  
o Sommige mensen komen in je leven als zegeningen, anderen als lessen (Moeder Teresa)  
o Waar we de verbinding met onze ziel verliezen ontstaat een onvruchtbaar en verwoest land, waar de warmte en  levensenergie uit weg lijken te stromen.  
o Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid (Chuang Tzu)  
o Bestaan is een feit, leven is een kunst (Sri Sri Ravi Shankar)  
o Tussen het volhouden door mag je best even uitrusten (Olaf Hoenson)  
o Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens weer opstaan als we struikelen (Confucius)  
o De integrale benadering is een oproep tot bewustzijn (Sean M. Saiter)  
o Een weg ontstaat ontstaat door hem te belopen (Zhuangzi)  
o Voor miljoenen mensen is meditatie de sleutel om de geest tot rust te brengen en een gevoel te kunnen ervaren van innerlijke vrede.
Het is een dagelijkse routine om met de stress om te gaan die onze huidige veeleisende maatschappij met zich mee brengt. 
(Sri Sri Ravi Shankar)
 
o Vrijheid, gelijkheid, broederschap (Wikipedia)  
o Duurzaam omgaan met mensen én materialen
Duurzaam met met mensen en materialen omgaan hoort ook bij duurzaamheid -
(Frank Leensen)
 
o Pluraliteit is de voorwaarde voor menselijkheid (Rumi)  
o Neem je hart mee als je aan het werk gaat (Betty Bender)  
o Bekijk dingen van een afstand en de scherpe randjes vervagen (Olaf Hoenson)  
o Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan (Tjeenk Willink)  
o De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven (Aristoteles)  
o Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruijff)  
o Geluk dat doen we samen (geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluks- manifest 2017 (pdf))  
o Yesterday is history, Tomorrow is a mystery, Today is a gift (Blad Happinez)  
o Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe. (Socrates  470 - 399 voor Christus)  
o Aandacht werkt als een zaklamp in het donker; je ziet plotseling dingen die je eerder niet zag (Olaf Hoenson)  
o Beschaving siert de mens in voorspoed en biedt een schuilplaats in tegenspoed  (Aristoteles)  
o De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering. Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.
Het kan niet doorgaan zoals het ging.
(Peter Sloterdijk)
 
o Het is beter voor een staat, geregeerd te worden door een goed man dan door goede wetten. (Aristoteles)  
o Handel zuiver, omhels eenvoud, mijdt egoïsme, heb weinig verlangens (Lao Tse)  
o Aandachtig luisteren en van harte respons geven. Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen.
Dit past bij een Integrale visie binnen een samenhangend wereldbeeld in een duurzame maatschappij.
 
o Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen (Boeddha)  
o Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen, bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik je graag (Rumi)  
o Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit (Boeddha)  
o Er zijn maar twee manieren je leven te leiden: alsof niets een wonder is, of alsof alles een wonder is. (Albert Einstein)  
o Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind (Albert Einstein)  
o Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis?
Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?  (
T.S. Eliot - Wikipedia)
 
o Echt luisteren is de bereidheid om te veranderen door wat je hoort (Mark Nepo)  
o In theorie zijn praktijk en theorie hetzelfde; in de praktijk zijn ze dat niet (Yogi Berra)  
o Een dwaas houdt vast aan het pad en raakt zijn weg kwijt.
Een wijze verlaat het pad en vindt zijn weg
(Lao Tse)
 

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Waarachtige religie is waarachtig leven: leven met hart en ziel en al je goedheid en rechtschapenheid (Albert Einstein)  
o Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn menselijke waarden, ze dagen uit tot onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid (Christa Anbeek)  
o Twijfel is de wachtkamer van inzicht (Confucius)  
o De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wat je bent (Erasmus)  
o De prijs voor vrijheid is trouw te zijn aan jezelf (Nin Sheng)  
o Een wijs leider zet zichzelf nooit op de eerste plaats (Yacouba Komnaté)  
o Stilte stelt geen vragen maar ze kan op alles een antwoord geven (Ernst Ferstl)  
o In de liefde en in vriendschappen zijn drie dingen belangrijk: Respect, Begrip en Vergeving (Sonia Pereira)  
o Een kind dat vandaag wordt geboren groeit op zonder privacy, terwijl privacy bepaalt wie je ben bent en wie je wil zijn (Klokkenluider Edward Snowden)  
o Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen (Lao Tse)  
o Iemand die in de gaten wordt gehouden is niet meer vrij (Volkskrant)    
o Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden (Socratisch Coachen, zie de pagina Psychisch herstel)  
o Vergeef jezelf, je had de ervaring nodig (Cherokee-indianen)  
o De beste mensen zijn als water, waar alles baat bij vindt en dat hen niet tegenwerkt. (Lao Tse)
 
o Als je tijd hebt voor iemand, kijk dan niet op de klok (Phil Bosmans)  
o De bedoeling van jouw leven is te zijn wie je bent (Joseph Cambell)  
o Elk Einde is weer een nieuw begin, ook al zie je het niet op dat moment (Mitch Albom)  
o Als je niet beweegt, dan sta je stil (Nieuwe Paus Franciscus in zijn eerste opgedragen Mis - NOS - 14/03/2013)  
o Eigenwaarde is de kracht waardoor je gezonde keuzes kunt maken. (Annemarie Postma)    
o Er is geen andere weg dan de eigen weg (Spinoza)  
o Het leven is altijd al een kwestie geweest van wachten op het juiste moment om in actie te komen (Paulo Coelho)  
o Wees sterk genoeg om jezelf te zijn (David_Bowie)  
o Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken (Herman Wijffels)  
o De wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geïntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren (Herman Wijffels)  
o We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken (Herman Wijffels)  
o Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch (prof. dr. Paul de Blot)  
o Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact (Centrum voor Mindfulness)  
o Ik breng mensen samen, verbind ze, zodat ze elkaar gaan begrijpen (Nawras, Irakese vredesactiviste - Vredesweek 2015)  
o Als je de weg kwijt bent, wees dan stil. Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan (Pamela Metz)  
o Als je wandelt heb je tijd om even stil te staan (Pelgrim Piet Vellekoop)  
o We moeten naar economisch denken waarin ook immateriële waarden een plaats hebben (Arnold Heertje)  
o Integraal leiderschap is duurzaam (Daniel Ofman)  
o Vernieuwers zijn nooit imitators (Kjell Nördetromm)  
o Wat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit (Coelho)  
o "If ordinary people don't perceive that our grand ideas are working in their lives then they can't develop the higher level of consciousness, to use a term that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.
He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated, but it requires a consciousness that's way up here, and an ability to see beyond the differences among us."

(President
Bill Clinton, Bron:
https://integrallife.com/contributors/ken-wilber)
 
o De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden (Daniel Ofman)  
o Als praten niet meer helpt... waarom dan niet eens luisteren? (Gino Dekeyzer)  
o Aandacht helpt om de scheiding van ik en wereld te overwinnen en brengt ons in bewust en intens contact met het leven (John Kabat-Zinn)  
o De bewuste geest is een zelfhelende geest (Roger Walsk)  
o Wanneer we handelen in de harmonie der dingen, ontmoeten we de minste weerstand (Tao Meng)  
o Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.  
o Ga door de poort van het nu. Als je denken zijn dichtheid verliest, word je doorschijnend, als een bloem. Geest – het vormloze – schijnt door jouw in de wereld. (Eckhart Tolle)  
o Het mooiste wat we kunnen ervaren is het mysterieuze ..., daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort (Albert Einstein)  
o

De meeste mensen verwarren het Nu met wat er gebeurt in het Nu, maar dat is het niet. Het Nu is dieper dan wat erin gebeurt. Het is de ruimte waarin het gebeurt. Verwar de inhoud van dit moment dus niet met het Nu. Het Nu is dieper dan welke inhoud die erin opkomt ook. (Eckhart Tolle)

 
o Als het dwangmatige vluchten voor het nu stopt, stroomt de vreugde van zijn in alles wat je doet. (Eckhart Tolle)  
o Het leven heeft zijn eigen verborgen krachten, die je alleen kunt ontdekken door te leven (Soren Kierkegaard)  
o Wie onderweg is, vernieuwt zich met elke stap (Drukpa Rinpoche)  
o Gun jezelf elke dag een paar minuten stilte (Richard Carlson)  
o De enige manier om grote dingen te bereiken, is door te houden van wat je doet (Steve Jobs)  
o Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
Vriendelijkheid in denken schept diepte,
Vriendelijkheid in het geven schept liefde.
(Lao Tse, Laozi)
 
o De kunst van het leven is mee te veranderen als het leven verandert (Don Miguel Ruiz)  
o Haat en angst kunnen het lichaam net zo aantasten als giftige chemicaliën (Joseph Krimsky)  
o Het leven is als een fiets. Je moet voortbewegen om het evenwicht niet te verliezen (Albert Einstein)  
o Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt. (Eckhart Tolle)  
o Ondanks de last van het verleden, kun je altijd vandaag een nieuw begin maken (Boeddha)  
o Wat we zien, hangt vooral af van wat we zoeken.  
o Wanneer je jezelf in de weg staat, lijkt alles je in de weg te staan (Ralph Emerson)  
o Elk nadeel heb se voordeel (Johan Cruijff)  
o Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of te laat (Johan Cruijff)  
o Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand (Eckhart Tolle)  
o Wanneer je de wortels in jezelf zitten, kan je overal aarden (Sayed Kashua)  
o Kijk heel diep naar je onrust, en je zult slecht vrede vinden (Joan Tollifson)  
o Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid (Albert Einstein)  
o Ik heb U slechts drie dingen te leren:
Eenvoud, geduld, mededogen.
Deze drie zijn uw grootste schatten
(Lao Tsu)
 
o Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (Chinees spreekwoord)  
o Boosheid is de lijfwacht van verdriet (Liza Palme)  
o Zorg dat je goed bij jezelf blijft, dan kan er heel veel (Bruce Springsteen)  
o Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan eens naar het strand (Frans Taverne)  
o Het is belangrijk dat je het uiteindelijk lukt om iets te vinden waar je je ziel en zaligheid in kwijt kan en iets te zoeken wat ontzettend bij je past.
Want dat wordt het allemaal wel een stuk makkelijker op één of andere manier
(Guus Meeuwis)
 
o Aangekomen bij de vraag, was het antwoord niet ver weg. (Ralph Waldo Emerson)
o Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten. (G. Mahler)    
o Wees zelf de verandering die je wil zien (Mahatma Gandhi, tips)  
o We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt.
We zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.
(Marjan Minnesma - Urgenda)
 
o Blijf bij jezelf: authenticiteit oefent aantrekkingskracht uit (Daniel Herrero)  
o Eén aanraking kan meer betekenen dan duizend woorden (Paul van den Bergh)  
o Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat maar ook het spoor dat je achterlaat  
o De relatie die we hebben met onszelf, beïnvloed in hoge mate de relatie de we hebben met de wereld (Greg Anderson)  
o Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt (Aristoteles)  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Een mooie carrière is nog geen mooi leven (Olaf Hoenson)  
o Mensen die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meeste te vertellen (Godfried Bomans)  
o Waar je ook gaat, daar ben je (Jon Kabat-Zinn)  
o 'Welke dag is het vandaag?, vroeg Poeh.
'Het is vandaag', piepte Knorretje.
'Mijn lievelingsdag', zei Poeh.

Uit Winnie de Pooh van A.A. Miline
 
o Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven (Dirk de Wachter, pagina Psychisch herstel)  
o Wie in het heden leeft, kan blijven waar hij is. De anderen moeten voort, daar leven zij van (Zen)  
o Alles komt tot ons wat voor ons bestemd is wanneer we de mogelijkheid creëren om het te ontvangen (Rabindranath Tagore)  
o Laten we het "wij" groter maken (Anja Meulenbelt, Vermoeden 10082013  
o Praat tegen je jezelf zoals tegen iemand waarvan je houdt (Centrum voor Mindfulness)  
o Ga beseffen dat je geen willoos slachtoffer bent van je klachten, maar dat je er zelf invloed op kunt uitoefenen.  
o Kijk verder dan je neus lang en breed is!
Lang  staat voor:  duurzaamheid  -  Breed  staat voor:  integrale visie
(B. Land)
 
o Toevalligheden zijn zachte duwtjes van het universum om jouw leven een nieuwe wending te geven (Olaf Hoenson)  
o Laat ons niet terugkijken in woede of vooruit in angst, maar om ons heen in bewustzijn (James Thurber)  
o Mijn verwarring lost op in het telkens weer zoeken, voelen en uitdrukken van mijn waarheid op dat moment  
o Een kind dat vandaag wordt geboren groeit op zonder privacy, terwijl privacy bepaalt wie je ben bent en wie je wil zijn (Klokkenluider Edward Snowden)  
o Anderen proberen te begrijpen, ons in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen, zodat we met die ander kunnen meevoelen en van daaruit kunnen proberen meer harmonie te bereiken, bruggen te bouwen en tot samenwerking te komen. Dat is van belang in ons eigen leven en in ons leven in de maatschappij (Citaat uit boek 'De magie van harmonie', H.J. Witteveen oud voorzitter van het IMF)  
o De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden (video, Bram Moerland, Spiritueel herstel)  
o Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert (Uit Aramees 'Jezus-gebed' (BramMoerland))  
o Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn. (Mahatma Ghandi)  
o De maatschappij dat zijn wij  
o Als ik loslaat wie ik ben, word ik wie ik zou kunnen zijn (Lao Tse)  
o De wereld is een boek. Wie niet reist, kent slechts één bladzijde (Arelius Augustinus)  
o Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen (Isaac Newton (1643 - 1727)  
o Het integraal denken en handelen is niet langer een luxe maar een noodzaak voor het overleven van de mensheid (Ken Wilber)  
o Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat. (Lao Tse)  
o In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt... (Lao Tse)  
o
Out of many, we are One (Ex president Barack Obama)
 
o Sta op en herinner jezelf  
o Wie zijn bestemming kent, vindt de weg. (Lao-Tse)  
o Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting (Lao Tse)  
o Ik ervaar, dus ik ben  
o Als je in stilte naar een mens of een boom kijkt, wie kijkt er dan?
Iets dat dieper is dan de persoon. Het is bewustzijn dat naar zijn schepping kijkt.
(Eckhart Tolle)
 
o Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker (Mahtama Gandhi)  
o Zekerheid over iets wat niet werkt, is ook zekerheid (Don Veerkamp)  
o Wees jezelf er zijn al zoveel anderen  
o Geluk komt voort uit de herkenning van wie je bent. Ongeluk komt voort uit verwarring over wie je bent (Erik van Zuydam)  
o Stress is niet trouw zijn aan jezelf (Mary Burmeister)  
o Acceptatie is een relatie opbouwen met wat is (Rob Bransma)  
o Mediteren is integreren wat we weten (Rients Ritskes, pagina Meditatie en mindfulness)  
o Eén ervaring zegt meer dan duizend woorden  
o De ultieme patiëntenvraag is: 'wat zou u doen, dokter, als u dat had?' (Bram Bakker)  
o Door haar blaadjes te plukken vergaar je de schoonheid van de bloem niet. (Rabindranath Tagore)  
o Zijn in plaats van doen (Jon Kabat-Zinn, pagina Meditatie en Mindfulness)  
o Het polshorloge is de handboei van de tijd  (Sigismund von Radecki, pagina Meditatie en Mindfulness)  
o Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent (Mark Strand)  
o Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën (Cheri Huber)  
o Ik adem in en kom tot rust. Ik adem uit en glimlach ..., thuisgekomen in het nu ...  
o De verhouding tussen kloktijd en innerlijke tijd, tussen ik en zelf, maakt ons tot mens (Joke Hermsen, pagina Meditatie en Mindfulness)  
o Wanneer het hoofd de adem de baas is, is het snel met je gebeurd (Lao Tse)  
o Verloren illusies zijn gevonden waarheden  
o De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden (Nelson Mandela)  
o Niemand heeft ooit leren pianospelen door er een boek over te lezen (Edel Maex)  
o Als ik het even niet meer weet ... doe ik altijd een stapje vooruit (Loesje)  
o Er is niets dat zulke grote levens vormt als vertrouwen  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Op school volg je eerst de lessen en dan krijg je een test;
in het leven krijg je eerst een test en dan volgen de lessen
(Tom Bodett)
 
o Creativiteit begint met het stellen van de vraag en het loslaten van het antwoord (Bert Alkemade)  
o Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit (Bram Moerland)  
o Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden (Bram Moerland)  
o Als er een nieuwe tijd begint, begint hij hier en nu, in jou en in mij. (Hein Stufkens)  
o Bewustwording is: ontwaken, wakker worden, zien wat er gebeurt in je leven, ontdekken wat de samenhang is (C.J. Schuurman, Psychisch herstel)  
o We gaan van mythos (mythe), via theos (God) en logos (rede, logica) en komen nu terecht bij holos (geheel) (Ervin Laszlo)  
o De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid. (Ervin Laszlo)  
o Vind wat ons bindt, mijd wat ons scheidt (VN Dag voor de Vrede, Handvest voor compassie)  
o Ga op weg geloof in jezelf en in je idealen - strijd tegen de grimmigheid en de verzuring (Wouter Bos)  
o Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven (Dalai Lama)  
o In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten (Dalai Lama)  
o Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede (Dalai Lama)  
o Wanneer je woede voelt opkomen, denk dan aan de gevolgen  
o Hoe meer woede je in je hart meedraagt uit het verleden, hoe minder je in staat bent om lief te hebben in het heden (Barbera de Angelis)  
o Het ware mededogen vereist dat je jezelf leegmaakt, en luistert met heel je wezen (Chuang-Tzu)  
o Wanneer iemand naar de maan wijst, dan kijkt de dom-oor naar de vinger, de wijze kijkt naar de maan. (Chinees spreekwoord)  
o

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal (Albert Einstein)

 
o Je kunt niet iets anders verwachten als je steeds hetzelfde blijft doen (David Dewulf)  
o Alles is als een oceaan, alles stroomt en staat met elkaar in verbinding, wat je op de ene plaats aanraakt, dat weergalmt aan het andere einde van de wereld (Dostojevski , uit het boek 'De broers Karamazow')  
o Hoop is de natuurlijke drijfveer om te overleven ...
                                  opdat we de natuur zelf ontdekken.
 
o Wie boven discriminatie en hokjesgeest uitstijgt, zal de mysterieuze verbondenheid van alle dingen ervaren. (Lao Tse, Tao Te Tsjing)  
o Door snel door het leven te gaan, vergeet je niet alleen waar je bent, maar ook waar je heen gaat (Brian G.Dyson)  
o Naar diegenen die het best luisteren, wordt vaak het best geluisterd  
o Oprecht luisteren is bereid zijn om te veranderen (Alan Alda)    
o In een waardevol gesprek is het spreken een gevolg van het luisteren  
o Zoek naar oplossingen in plaats van naar schuldigen  
o Een heel mens is iemand die zowel met God heeft gewandeld als met de duivel heeft geworsteld (Carl Jung)  
o Je eigen weg herken je aan de overvloed van energie en inspiratie als je hem hebt ingeslagen (Jerry Gillies)  
o Rij nooit harder dan je beschermengel kan vliegen  
o Geduld is een kunst die je door het leven draagt.  
o Scepsis is de meest effectieve manier om niets nieuws te leren  
o Zonder elkaar is iedereen alleen (De Zonnebloem)  
o Elke verandering begint met een andere manier van kijken (Olaf Hoenson)  
o We zijn als eilanden in de zee - aan de oppervlakte gescheiden, maar in de diepte verbonden. (William James)  
o Dat wat aandacht krijgt groeit.  
o Behandelt en kijkt een arts nu naar een ziekte of een mens?  
o Zolang mensen een oorlog van binnen hebben, zal er buiten hen ook oorlog zijn  
o Het is belangrijk dat je een diep geworteld gevoel van goedheid, innerlijke blijheid kent. Het gevoel hebt dat je niet alleen bent en dat je de wereld met een heleboel andere mensen kan delen. Dit alles staat los van de pijn, de ellende en het gezeur etc die allemaal bij het leven horen.  
o Teveel en te weinig is minder dan genoeg  
o Te ver gaan is even verkeerd als tekort schieten (Confucius, Gesprekken van Confucius)  
o Onze overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens weer opstaan als we struikelen (Confusius)  
o Geluk kan je vermenigvuldigen door het te delen  
o Geluk is vooral een kwestie van goed opletten (Susan M. Dodd)  
o Geluk is niet de afwezigheid van tegenslagen, maar het vermogen om er mee om te gaan  
o Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor ieders hebzucht (Mahatma Gandhi)  
o Niets maakt sneller oud, dan de gedachte dat men oud wordt  
o Vriendelijkheid is de gouden schakel die de wereld bijeen houdt (Johann Wolfgang von Goethe)  
o Je duistere kant wil ook het licht zien!!  
o Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist  
o Een gelukkig mens heeft het kind in zich bewaard  
o Wees nooit bang om het stil te laten worden in jezelf...  
o Wees geduldig, dan komen de dingen vanzelf naar je toe (Drukpa Rinpoche)  
o

Bekende gevangenschap kan vertrouwder aanvoelen dan onbekende vrijheid

 
o Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten. (Augustinus)  
o Wie een vredelievende revolutie onmogelijk maakt, maakt een gewelddadige revolutie onvermijdelijk. (John F. Kennedy)  
o Ik ga respectvol met mijzelf om  
o De grote vraag luidt of je met je hele hart 'ja' durft te zeggen tegen jouw avontuur (Joseph Campbell, pagina Spiritueel herstel)  
o Macht over andere mensen is zwakte vermomd als kracht!  
o Vrede is te doen. Vrede is niet de afwezigheid van haat, maar een manier van omgaan door er voor elkaar te zijn.  
o Haat eindigt niet door haat. Haat eindigt door liefde. Dit is de eeuwige wet. (Boeddha)  
o Je kunt pas plannen voor de toekomst maken als je vrede sluit met het verleden (Joy Fielding)  
o Wetenschap ontstaat door denken en verklaren, wijsheid door voelen en ervaren  
o Wijsheid is voor de geest, wat gezondheid is voor het lichaam  
o Wat een wijs mens wijs maakt, is niet dat hij meer ervaring heeft dan anderen,
maar dat hij meer aandacht aan zijn ervaringen schenkt dan anderen.
(Andrew Cohen)
 
o Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Bij meditatie komt je geest weer 'thuis'  
o Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven (Socrates)  
o De relatie die we hebben met onszelf, beïnvloedt in hoge mate de relatie die we hebben met de wereld (Greg Anderson)  
o Hoe meer woede je in je hart meedraagt uit het verleden, hoe minder je in staat bent om lief te hebben. (Barbara De Angelis)  
o Zuivere intelligentie is de geestestoestand die zich kenmerkt door een besef waarin geen keuzes worden gemaakt, waarin de geest stil is.
In die toestand van stilte is er alleen 'zijn'; dan komt het werkelijke tot stand, die verbijsterende tijdloze scheppende kracht
(Krishnamurti)
 
o De Meester ziet de dingen zoals ze zijn, zonder proberen ze te sturen. Zij laat ze hun eigen weg gaan en zit stil in het midden van de cirkel (Lao-tse, Tao-te tjing)  
o Gewone mensen haten eenzaamheid. Maar de Meester maakt haar ten nutte, hij verwelkomt zijn eenzaamheid in het besef dat hij één is met het hele universum (Lao-tse, Tao-te tjing)  
o Het universum herbergt een oneindige schat aan wonderen die geduldig wachten tot ze worden opgemerkt (Eden Phillpotts)  
o Als ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren. (Mahatma Gandhi)  
o Redeneren waar men moet voelen is kleine zielen eigen  
o Zoals het is, heeft het waarde, en als dat erkend wordt, werkt het ten goede  
o In elk mens is een geweldig groot verlangen om te zijn wie je bent en in zijn eigenheid herkend en erkend te worden  
o Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen (Krishnamurti)  
o Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zijn de meeste mensen er bang voor  
o Crisis is heel vaak het begin van vernieuwing  
o Ook tegenwind gaat liggen (Bond Zonder Naam)  
o Het is onzin, zegt het verstand... Het is belachelijk, zegt de trots... Het is onmogelijk, zegt de ervaring... Het is wat het is, zegt de liefde.  
o Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap  
o Mensen struikelen niet over bergen maar over molshopen. (Confucius)
o Zij die haast hebben, komen niet aan (Zen)  
o Ik accepteer dat het leven hier op aarde niet volmaakt is


Oleg Popov

o Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent. (Dalai Lama)
o Alleen wie zich op weg begeeft, doet ervaring op
o Het leven is als een bos; rechtdoor kan nooit (Oleg Popov)  
o Als je jezelf heelt, dan heel je daarmee ook de wereld
o De essentie van liefde is: de ander uitnodigen te zijn wie hij is  
o Liefde: 1 plus 1 is 1, gedeeld door 2  (Toon Hermans)  
o Liefde betekent ruimte en aandacht, ruimte maken in je dagorde / agenda  
o Woorden van vriendelijkheid kunnen kort en gemakkelijk worden uitgesproken, hun echo weerklinkt eeuwig (Moeder Teresa)  
o Het is belangrijk dat elk mens tot zijn recht komt. In welke situatie hij of zij ook verkeert.  
o Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves - it is something we also do for others... for all others, and for the earth. Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature, we change ourselves, and change others around us... When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place...   (Ervin Laszlo)  
o Durf ik de boosheid te verkennen die onder mijn verdriet schuilgaat?  
o

Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid. (Boeddha)

 
o Van wonen in je beelden naar wonen in je Zelf.
Met ons Zelf zijn we een deel van het geheel.
 
o De meest inspirerende en succesvolle mensen zijn 'gewoon zichzelf'  
o Als je jezelf kent dan zul je worden gekend  
o Mediteren is oefenen in helder zien (www.aandachttraining.info)  
o

Op de lange duur kan niemand eraan ontkomen zichzelf te zijn. (Arthur Schnitzler)

 
o Ik ben omdat jij bent
o Wie ben je zonder je ideeën over wie je bent ?  
o Zijn wie je bent. Dat is geluk  (Erasmus)  
o Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding. Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie (Piero Ferrucci)  
o Het duurt lang om jong te worden  (Pablo Picasso)  
o Je ervaart inspiratie en inspireert anderen als je authentiek leeft  
o Luister ... ieder mens heeft zijn verhaal ...  
o Luister goed naar wat er wordt gezegd; luister beter naar wat er niet wordt gezegd. (Charles C. Finn)   
o De beste gesprekken ontstaan wanneer er geen concurrentie is, geen ijdelheid, maar een kalme uitwisseling van gevoelens (Samuel Johnson)  
o Veel mensen zijn meer uit op hebben dan op zijn  
o Je bent wat je doet  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Iemand anders willen zijn, is verspilling van wie je bent. (Kurt Cobain)  
o Gelijk hebben is niet zo moeilijk. Het juiste moment om het te zeggen wel (Olaf Hoenson)  
o Eenvoud is je levenspad bewandelen met precies genoeg bagage. (Charles Dudley Warner)    
o Als we niet van richting veranderen, eindigen we precies waar we op afgaan (Chinees spreekwoord)  
o Naast de kunst van het doen, is er de kunst van het laten; de kunst te laten rusten wat er niet toe doet  (Lin Yutang)  
o Ieder mens wordt twee keer geboren. De eerste keer uit zijn moeder en de tweede keer uit zichzelf (Stefan Hertmans)  
o Het grootste gevaar voor de vrijheid is tevreden slaven  
o Jouw vrijheid is ook de vrijheid van anderen (Ahmed Marcouch, Het Vermoeden van 1 mei 2011)
Ahmed Marcouch
 
o

Dogma's - religieus, politiek of wetenschappelijk- zijn collectieve conceptuele gevangenissen. Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel, omdat die hun een gevoel geeft van 'Ik weet het'. (Eckhart Tolle)

 
o Verwondering vormt de basis van alle kennis (Abraham Joshua Hesche)  
o Gevraagd: warme, integere en vakbekwame medewerk(st)ers met een sterk gevoel voor de praktijk, transparantie en realiteit.  
o Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent (Blaise Pascal)    
o Soms leren we meer van het zoeken naar antwoorden zonder deze te vinden, dan van de antwoorden zelf (L. Alexander)  
o De menselijke geest is verslaafd aan controle. Zelfs het loslaten van controle probeert hij onder controle te krijgen  
o Het is bevrijdend om niet aan alle verwachtingen te voldoen (Elisabeth Kubler - Ross)  
o Etiketten plak je op flessen, niet op mensen


Tolstoi (1828 - 1910)

o Je bent alleen manipuleerbaar als je denkt dat je iets nodig hebt van een ander
o Wie geen tijd heeft, is armer dan een bedelaar (Nepalees spreekwoord)
o Het leven is niet in de tijd en daarom is het ware leven slechts in het heden (Tolstoi - Uit 'Mijn Kleine Evangelie' - andere spreuken van Tolstoi)
o I know that my unity with all people cannot be destroyed by national boundaries and government orders (Tolstoi)
o Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet. (Alexander Pola)
o Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven, is oprechte aandacht. (Richard Moss)
o Zet de TV af en het leven aan  
o Neem de tijd om bij jezelf te blijven, het is een grote kracht als je dit kunt.  
o Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Het enige wat we werkelijk hebben is het nu. (Sogyal Rinpoche, Meditatie en Mindfulness)  
o Minder denken en meer waarnemen, verlicht letterlijk en figuurlijk (lilian)  
o Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem, word ik een deel van het probleem. Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing (Marianne Williamson)  
o Verdwaal niet in deelproblemen maar stijg op om het ene grote probleem te kunnen zien (Ludwig Wittgenstein)  
o Schenk je energie aan wat je wel kunt veranderen, in plaats van haar te verspillen aan wat je niet kunt veranderen. (Steve Maraboli)  
o Het grote verschil tussen koude en warme verhalen (Iersche Barden) ervaren en voelen  
o Persoonlijke verandering geschiedt onbewust. Wanneer je het voelt, is het al gebeurd (Joseph O'Connor)  
o Odysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van rust, rechtvaardigheid en welvaart. De boodschap van Mentor is na een paar duizend jaar nog steeds onthutsend actueel.  

 

o Geen cultuur kan overleven wanneer zij exclusief probeert te zijn. (Mahatma Gandhi)  
o De wereld heeft een spirituele klimaatverandering nodig (Inuit-sjamaan Angaangaq)  
o Minder van meer en meer van beter  
o Zijn wie je bent. Dat is geluk (Erasmus)  
o Zodra je niet meer iemand anders wilt zijn, dan ben je er. Dan pas kun je je bezig houden met anderen (Pascal Platel)  
o Iedereen en alles wordt bedekt door de hemel. Iedereen en alles wordt gedragen door de aarde. (Tswang Tse)  
o Als iemand zijn constitutie kent, goed naar zijn lichaam kan luisteren, echt kan voelen en weet wat goed of slecht voor hem is, kan hij zelf veel kwalen en moeilijkheden voorkomen (voeding, leefwijze, etc).  
o

Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.

 
o Door het verlangen naar perfectie los te laten, kan je van mensen houden om wie ze zijn (Donald Miller)  
o Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook (Phil Bosmans)  
o Het is niet verplicht te antwoorden als iemand om ruzie vraagt  
o Volg niet de ideeën van anderen, maar leer te luisteren naar de stem in jezelf (Dogen Zenji)  
o Beslissingen zijn niet meer dan het begin (Paulo Coelho)  
o Zekerheid over iets wat niet werkt is ook een zekerheid (Don Veerkamp)  
o Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien (Lao Tse )  
o Het bekennen van een fout is als een bezem die het vuil wegveegt en de grond schoner achterlaat dan daarvoor (Mahatma Gandhi)  
o Bestaan is in relatie staan, er is niet zoiets als leven in afzondering (Krishnamurti)  
o Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen (Kets de Vries)  
o Kijk heel diep in je onrust, en je zult slechts vrede vinden (Joan Tollifson, video)  
o Als je iets aardiger naar jezelf kijkt, kun je ook aardiger naar de wereld kijken (Barbara Tammes)  
o Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen. (Khaled Hosseini)  
o Wat we weten is slechts een druppel in een oceaan van wat we niet weten (Isaac Newton)  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Verander je meningen, houd vast aan je principes; vernieuw je bladeren, laat je wortels intact (Victor Hugo)  
o Je kunt de golven niet tegenhouden Maar je kunt wel leren surfen (Khaled Hosseini)  
o

Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.

 
o Een staat moet niet worden beoordeeld naar de wijze waarop de meest aanzienlijke burgers er worden behandeld, maar de minst aanzienlijke (Nelson Mandela)  
o Of iets verspilde tijd is, hangt af van wat je met de ervaring doet. (Auguste Rodin)  
o Wie je tijd bezit, bezit ook je geest. Neem bezit van je eigen tijd en je zult je geest kennen en zo ook de ene grote geest (José Arguelles)  
o Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken (Krishnamurti)  
o Alles beweegt, tenzij het wordt tegengehouden (Thomas Hobbes)  
o Niet beslissen, is je neerleggen bij de keuzes die anderen voor je maken (Olaf Hoenson)  
o Haast zorgt niet zelden voor vertraging. (Olaf Hoenson)    
o Alles wordt, niets is (Plato)  
o Alles stroomt en niets blijft (Plato)  
o De vaas geeft vorm aan de ruimte, Muziek aan de stilte (Georges Braque)  
o Als je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat, want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.(Eckhart Tolle)  
o Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust (Lao Tse)  
o Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu (David Baird)  
o Bij elkaar komen is een begin.
Bij elkaar blijven is vooruitgang.
Met elkaar samenwerken is succes
(Henry Ford)
 
o Geluk vereist het vermogen tegen onzekerheid te kunnen (Gordon Livingston)  
o

Leef alsof elke dag je laatste is. Leer alsof het leven oneindig is (Mahatma Gandhi)

 
o Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken. (Dalai Lama)  
o Ik geloof, ondanks alles, in de innerlijke goedheid van de mens (Anne Frank)  
o Een carrière alleen maakt niet gelukkig. Helaas merken sommigen dat pas aan het eind ervan.  
o Zorg er voor dat je in je baan en je relaties je steeds goed voor ogen kunt houden wie je bent.  
o Je bent niet verantwoordelijk voor ieders geluk  
o Het geluk geeft ons veel te leen, niets in eigendom  (Publilius Syrus)  
o De waarheid kan ver liggen, maar ze wacht met een eindeloos geduld op ons (José Carlos Somoza)  
o Met een gesloten hart door het leven gaan, is als het maken van een zeereis in het ruim van het schip  
o De wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk  
o Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen (Barbara Ann Kipfer)  
o Stilte is als slaap; zij verfrist de wijsheid (Francis Bacon)  
o Elke gedachte die in de ziel valt, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit (Boeddha)  
o Durven is even je evenwicht verliezen; niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen (Soren Kierkegaard)    
o Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen (R. Ascham)  
o Begrip is de eerste stap naar genezing  
o Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. (Chinees spreekwoord. pagina Meditatie en Mindfulness)    
o Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren. (Dag Hammarskjöld)    
o Als patronen zijn doorbroken, ontluiken er nieuwe werelden. (Tuli Kupferberg)  
o Spreek en handel met zuivere geest en het geluk zal je volgen als een schaduw die nooit van je zijde wijkt. (Dhammapada)  
o Het is ontzettend moeilijk je iets nieuws eigen te maken zolang je vasthoudt aan 'het oude'  
o Wijsheid sluit aan op werkelijkheid en gezondheid  
o Mensen zijn uitverkoren om elkaar te dienen (Levinas, Levinas Studiekring, Huub Oosterhuis)  
o Loop niet als je ook kunt dansen. (Marshall Rosenberg)  
o Beseft u als mens dat we allemaal één zijn, niet als idee maar als feit? (Krishnamurti, zie de pagina Meditatie)  
o Humor is een goede schokbreker als het botst in het leven  
o De angst om te verliezen wat we hebben, verhindert ons te worden wie we zijn (Hanna Arendt)  
o

Het moeilijkste in het leven is eenvoudig te leven. (Yvon Chouinard)

 
o Twijfel is het begin van wijsheid (Descartes)  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Humor draagt de ziel over afgronden en leert haar met haar leed te spelen  
o Het IK is een voorlopige veronderstelling van wie je in wezen bent (C.J. Schuurman, Psychisch herstel)  
o Om te kunnen worden wie ik in wezen ben, moet ik tastend en experimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast. Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit. Meen ik daarentegen van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn wordingsmogelijkheid af, en leef onder de tirannie van het ideaal (C.J. Schuurman)  
o Zelfbezinnen is: het ontwikkelen van je persoonlijke identiteit, vanuit je individuele zingeving (C.J. Schuurman)  
o Energie volgt aandacht en aandacht volgt energie (Eén van de 7 Huna principes)  
o Spiritualiteit is de binnenkant der dingen. Alles heeft een spirituele binnenkant, het is de diepgang in alles wat we doen - de zingeving. (Paul de Blot)  
o Wie de herfst niet toelaat, komt nooit tot een lente. (Paul de Blot)    
o Leven in vertrouwen heeft alles te maken met vertrouwen in jezelf  
o Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eens een zonderling opvatting (Bertrand Russell)  
o In een ware dialoog zijn beide partijen bereid te veranderen (Thich Nhat Hanh)  
o Gevoel  maakt geen denkfouten  
o Hoe meer we ons alleen maar identificeren met het licht, hoe gevaarlijker onze duistere kanten worden (C.G. Jung)  
o Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude (C.G. Jung)    
o Het is verbazend hoe problemen die onoplosbaar lijken, oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert (Carl Jung)  
o Life is not a problem to be solved. Life is a mystery to be lived  
o De angst klopt aan de deur, vertrouwen doet open en niemand is aan de deur.  
o Er is zoiets als zien, maar er is ook zoiets als een houding van waaruit je iets ziet  
o De ware kunst van het leven is niet het weten, maar het omarmen van het mysterie (Fred Alan Wolf Ph.D)  
o Als je gezondheids-klachten krijgt wordt het tijd om aan jezelf te werken  
o Je lichaam is geen machine waar je van alles instopt om het draaiende te houden  
o Ik besef nu dat een traan geen teken is van zwakte maar van kracht  
o Vaak bouwen we overtuigingen op en komen daar in vast te zitten  
o Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang (Bertolt Brecht)  
o Zoek een boom en laat hem je leren wat stilte is (Eckhart Tolle)  
o Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee (Deepak Chopra)  
o Vertrouw op jezelf. Je weet meer dan je denkt (Benjamin Spock)    
o Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent. (Eckhart Tolle)  
o Staar je niet blind op een deur die gesloten blijft, maar kijk om je heen naar een deur die open staat (Heleen Keller)  
o Doe alle ervaringen op die het leven je biedt, zonder eigen ervaringen zul je de waarheid niet leren kennen  
o Waarheid zoekt jou meer dan andersom (Otto Duintjer)  
o Drie dingen kunnen maar kort verborgen blijven: de zon, de maan en de waarheid (Boeddha)  
o Wij zijn een bewust onderdeel van een coherent universum, dat zichzelf door ons kent. (Ervin Laszlo)  
o Waarheid is niet te meten en heeft geen pad. Dat is schoonheid, dat is liefde. (Krishnamurti, zie ook pagina Meditatie en Mindfulness)  
o Eenvoud is onuitputtelijk (Krishnamurti)  
o De waarnemer is het waargenomene (Krishnamurti)    
o Leef vanuit een zekere onafhankelijkheid (Krishnamurti)  
o Waar liefde is daar gebeuren goede dingen. Het brengt nooit conflicten en uw leven (Krishnamurti)  
o Als het dogma sterft wordt de realiteit geboren (Immanuel Kant)  
o De waarheid ontvouwt zich in de dialoog (Rudy Vandamme)  
o Open je voor wat er is (Peter van der Burg - Internationaal Yoga Festival Terschelling)  
o Er bestaat geen groter ongeluk dan nooit genoeg te krijgen (Lau-Tse)  
o Geluk is nooit een staat van evenwicht. Geluk is altijd in beweging, altijd onderweg en het enige wat je kunt doen, is het spoor volgen (Paulo Coelho, Flow - Psychisch herstel)  
o Niets is blijvend behalve verandering  
o Normaal hebben de gedachten ons, in plaats van dat wij ze hebben (David Bohm)  
o Voor spirituele groei is twijfel een onontbeerlijk attribuut. Alleen door twijfel kun je keuzes maken, nieuwe ervaringen opdoen en in wijsheid groeien. (Bram Moerland)  
o Verkeer in een omgeving waarin je weet dat je schepper kan zijn en bent van je eigen leven  
o Het geheim van geluk is vrijheid. Het geheim van vrijheid is moed (Thucydides)    
o Dingen zijn zoals ze zijn, er is geen instantie welke de wereld bestuurd, er zijn situaties die je niet kan veranderen  
o De adem is de brug, die het leven met het bewustzijn verbindt en die lichaam en geest met elkaar verenigt (Thich Nhat Hanh)  
o

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand. (Eckhart Tolle)

 
o

Als je jezelf overgeeft aan dit ogenblik, Dan is dat eigenlijk hetzelfde als buiten de tijd stappen.(Jon Kabat-Zinn)

 
o Als je de sleutel tot bevrijding zoekt, is er slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws is: er is helemaal geen sleutel tot bevrijding. Het goede nieuws is: de deur staat altijd open.  
o Er bestaat geen verlichting buiten ons dagelijks leven (Thich Nhat Hanh)  
o Loop alsof je de aarde kust met je voeten. Dan laat elke stap een bloem bloeien (Thich Nhat Hanh)  
o Wees je eigen Licht  
o Sluit vrede met de stilte  
o De wijze toont zijn bewondering door eerbied  (Hazrat Inayat Khan)  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o  De stilte van de natuur heeft veel geluiden  (Henriëtte Roland Holst)  
o Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent. (Eckhart Tolle)  
o In de stilte van je eigen innerlijk wordt je duidelijk wat waar is  
o Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets ziet wat fout is, bied je hulp aan. (Nelson Mandela)  
o Alles is hier en nu ... Het heden is slechts het begin van de tijd .... (Milou Hofman)  
o

De stilte is een vriend die je nooit verraadt. (Confucius)

 
o Zelfonderzoek vereist moed, maar schept ook een enorme innerlijke kracht (Pantajali)  
o Heb je geduld te wachten tot je modder zakt, het water helder wordt? Kun je in stilte verwijlen tot de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat? (Lao-tse, Tao-te tjing)  
o Iedereen kent het nut van het nuttige, maar niemand kent het nut van het nutteloze (Zhuang Zi)  
o Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is (Zhuangzi)  
o Ontspanning is de sleutel om contact te kunnen maken met jouw innerlijke bron van vreugde en inspiratie (Deepak Chopra)  
o

Zonder modder geen lotusbloem (Tich Nhat Hahn)

 
o Geluk is als wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn (Mahatma Ghandhi)  
o Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker (Mahatma Ghandhi)  
o Ga van ‘ik ben niet goed genoeg’ naar: ik ben goed genoeg – ik ben goed – ik ben. (Yoga Magazine)  
o Piekeren is net als schommelen. Je bent wel bezig, maar je komt niet van je plaats  
o

Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën. (Cheri Huber)

 
o Onze werkelijkheid wordt goeddeels bepaald door onze fantasie. (John Lennon)  
o

Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant. Laat je bewustzijn erop rusten. Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN. Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is. (Eckhart Tolle)

 
o Is het vermogen om kind te zijn onbetaalbaar geworden?
Leert  het leven niets anders dan efficiency en ambitie?
 
o Om de realiteit te bevatten, heb je aan alleen verstand niet genoeg.  
o Waarom kijken we niet eerst wat ons het meeste geluk opbrengt in plaats van het meeste geld?  
o Luister naar je leven. Elk moment heeft je iets te vertellen (Frederick Buechner)  
o Wie overstijgt wat 'hoort' en wat 'niet hoort' is op weg naar volmaakt handelen (Milarepa)  
o Soms moet je van iemand afscheid nemen om te voorkomen dat je afscheid neemt van jezelf.  
o Pas als je moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou  (Paulo Coelho)   
o Ware gevoelens hebben een magnetische kracht.  
o Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken (Mahatma Gandhi)  
o Beter een stapje terug doen dan blijven rennen tot je erbij neervalt.  
o Als geldzucht domineert, verliezen alle waarden.  
o De weg en het doel zijn één.  
o Wet van dankbaarheid is een fundamentele spirituele wet.  
o Als alles om geld draait, dan ben je arm.  
o Als je met liefde kijkt kan je alles zien en oordeel je niet en heb je de vrijheid er iets mee te doen.  
o Liefde kost niets om te krijgen, maar is onbetaalbaar als je het hebt (Kees van Kooten)  
o Klep dicht en (hier en nu) voelen!!! Sta jezelf en je persoonlijkheid toe om te luisteren naar de impulsen van je ziel.  
o Wanneer wat je hebt belangrijker is dan wie je bent, wordt je ziel verwaarloosd  
o De aarde is ieders erfenis, niemand kan zich echter de aarde toe-eigenen  
o Zolang je je geluk afhankelijk maakt van iets buiten jezelf, hou je jezelf voor de gek  
o Het antwoord op lijden is luisteren en een pannetje soep en geen theorie  
o Men vergist zich nooit zo gemakkelijk, als wanneer men denkt de weg te weten  
o Waar gelachen wordt komt het geluk graag binnen  
o Lachen is de kortste afstand tussen mensen. (John F. Kennedy)  
o Geluk zit niet in het veranderen van hoe je nu bent. Geluk zit in het ontspannen in hoe je nu bent.  
o Als iemand haar vraagt "hé, hoe laat is het?", dan zegt ze "dat weet ik niet, ik heb de tijd"  
o Bij juiste beslissingen zijn er geen verliezers - alleen maar winnaars.  
o Leven is niet dingen hebben, maar dingen doen (Olaf Hoenson)  
o Op de kruispunten in je leven, krijgt jouw bestemming vorm (Anthony Robbins  
o Ik laat mijn verwachtingen los over wat er zou moeten zijn, en open mij in plaats daarvoor voor wat er wel is.  
o Soms moet je ontrouw zijn om trouw te blijven aan jezelf.  
o Zij die dansen, worden voor gek verklaard door hen die de muziek niet horen.  
o Zolang een echt probleem niet wordt omarmt en er een vijandige houding tegen bestaat en men er vanaf wil, blijft het probleem steeds naar boven komen en de aandacht vragen.  
o Zorg er voor dat je het niet te druk hebt om echt plezier en ontspanning te hebben  
o De volgende keer dat je wordt begroet met 'Hoe gaat het met je? denk dan na over je antwoord; de rest van leven hangt er van af  
o Het leven is heel sterk.  
o Op zoek naar de parel in de modder ...  
o Geduld is de bereidheid om in het nu te zijn zoals het op dat moment is (Mary Jane Ryan)  
o Als je het contact met jezelf verloren bent, kun je ook geen contact maken met anderen (Anne Morrow Lindbergh)  
o Mensen die mens worden, worden jonger, niet ouder (M. Derkse, DeVoorde)  
o Parsival bereikt zijn doel als hij 'de goede vraag stelt' en ontdekt en weet dat er echte geraaktheid, aandacht en liefde in hem woont, dan kan hij pas vanuit vrede en kracht vanuit zijn eigen zelf leven en een warm mens zijn. Eerst deed hij, op basis wat hem geleerd was, op een 'koude manier' zijn best en stelde hij niet 'de goede vragen' en kwam hij 'niet verder'.  

 

o Als je de zin van het leven buiten jezelf zoekt, dan gebeurt er iets met je, je snijdt je jezelf af van de bron van zingeving in zichzelf, de ontroering van het leven  
o De zin van het leven is een zinvol leven (Robert Byrne)  
o Kennis is een verzameling feiten. Wijsheid is het vermogen onderscheid te maken tussen wat wel en niet belangrijk is (John Izzo)  
o Het leven heeft zin als je het naar de zin hebt  
o Een leven heeft niet alleen een lengte,  maar ook een breedte (Diane Ackerman)  
o Je kunt de golven niet bedwingen, maar je kunt wel leren om te surfen (Jon Kabat-Zinn)  
o Een kooi is een kooi, al zijn de tralies van goud.  
o Alleen een menswaardige ontwikkeling kan duurzaam zijn. (Klaas van Egmond, Een vorm van beschaving)  
o Durf bijzonder, eigenaardig en onvoorspelbaar te zijn (Jan de Dreu)  
o In een waardevol gesprek is het spreken een gevolg van het luisteren  
o Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden. (Mahatma Gandhi)  
o

Als er al een geheim is voor succes, dan is dat het vermogen om de dingen ook te kunnen zien vanuit andermans blikveld (Henry Ford)

 
o Een boom groeit niet door aan de takken te trekken …  maar door de wortels water te geven (Carl van de Velde)  
o Alleen dat wat iemand werkelijk is heeft helende kracht. (Carl G. Jung)  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Pas als je naar de overkant van de zee roeit, zul je ondervinden wie je werkelijk bent  
o Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou  
o Iemands gevoel voor humor is een afspiegeling van zijn inzicht in het leven  
o Zolang je nog blijft vechten tegen de realiteit, zal je verliezen  
o Zolang we spreken, vechten we niet (Aristoteles)  
o Wrijving slijpt de briljant; beproeving de persoonlijkheid (Confucius)  
o Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt (Johan Cruijff)    
o De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is (Mahatma Gandhi)  
o Duisternis kan niet worden verdreven met meer duisternis (Thich Nhat Hanh)  
o Wanneer er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen (Eckhart Tolle)  
o Je kunt geen handen schudden met een gebalde vuist. (Indira Gandhi)  
o Vergeven is het kenmerk van de sterken. (Mahatma Ghandi)  
o Vergeven is de sleutel naar actie en vrijheid (Hannah Arendt)  
o Ethiek is het cement van ons maatschappelijke huis  
o Een leefbare samenleving vraagt om recht en wederzijds respect  
o Bederf wat je hebt niet door te verlangen naar wat je niet hebt (Epicurus)  
o De mensheid moet een einde maken aan oorlog of oorlog zal een einde maken aan de mensheid. (John F. Kennedy)  
o Reïncarnatie helpt niet als je in je volgende leven weer niet weet wie je bent  
o Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. (Albert Einstein)  
o In tegenspoed maak je kennis met jezelf (Albert Einstein)    
o In de bedrijfsvoering heb je het niveau van het doen, waar deskundigheid belangrijk is, en het niveau van het zijn, waar het om bezieling en idealen gaat. Die twee hangen samen als yin en yang. Ondernemen kun je niet alleen, je moet ook samenwerken. Doen, zijn en samenwerken op deze wijze, dat is spiritualiteit. (Paul de Blot)  
o Voor de ware ontdekkingsreis behoeft men geen nieuwe landschappen te zoeken, maar moet men nieuwe ogen krijgen  
o Het gaat erom met onze eigenheid deel te worden van dat wat is en daarin geborgen te zijn (Bram Moerland)  
o Wie op zijn tenen staat, staat niet lang  
o Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets (Lao-Tse)  
o De dwaas doet wat hij niet kan laten, de wijze laat wat hij niet kan doen.  
o Hoe meer je jezelf jezelf laat zijn, hoe meer je de ander de ander laat zijn (Patrick Kicken)  
o We worden niet bemind omdat we goed zijn. We worden goed omdat we bemind worden. (Desmond Tutu)  
o Je beste vriend is hij die je het beste in jezelf doet ontdekken  
o De wijze kijkt naar de wereld zonder het kleine te klein en het grote te groot te vinden, hij weet immers dat er geen grenzen zijn.  
o Vrede begint met het onvoorwaardelijk respect voor het individu.  
o

De basis van werkelijke communicatie is de afwezigheid van oordeel.

 
o Eén van de belangrijkste dingen bij communicatie is te horen wat niet wordt gezegd (Peter Drucke)  
o Anderen kunnen niet raden wat je denkt; als je iets wilt, vraag er dan gewoon om. Met het antwoord kan je verder (Byron Katie)  
o Sluit vriendschap met het goede in een mens, niet met zijn goederen  

Ga naar het begin van deze pagina

 
o Als je zoekt naar het goede in anderen, ontdek je het beste in jezelf  (Martin Walsh)  
o Ervaringen die we bestempelen als slecht, tragisch en verschrikkelijk zijn vaak de ervaringen die ons het sterkst transformeren. Juist gebeurtenissen waarvan we vinden dat ze niet zouden moeten gebeuren geven ons diepte en puurheid.  
o Vrijheid kan beangstigend zijn als je je veiligheid vond in begrenzingen.  
o Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen zijn naar al-een zijn.  
o Ik heb geenszins getracht je iets te leren, maar alleen je willen uitnodigen om te denken, te twijfelen en te zoeken.  
o Wat licht wil gaan geven moet het branden verdragen.  
o Liever een kaars aansteken dan over de duisternis klagen  
o Niet alle dwalers zijn verdwaald (Daniël Lohues)  
o Duisternis kan duisternis niet verjagen, dat kan alleen het licht.
Haat kan haat niet verjagen, dat kan alleen de liefde.
 
o Het is verstandiger een klein lampje aan te steken dan te klagen dat het donker is.  
o Wacht niet tot de wereld je ontdekt, maar ga de wereld ontdekken (Stuart Wilde)  
o Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag.  (Loesje)    
o Bewust worden door ervaring door op weg te zijn  
o Een zwak argument vereist veel overredingskracht. (Protagoras)  
o Leef in het hier en en nu, begraaf je niet in het verleden en verlies je niet in de toekomst. (Eckhart Tolle)  
o Verwondering is het begin van inzicht  
o Zo heb ik het leren zien ...  
o Alles van waarde is weerloos.  
o Als je weerstand biedt aan dat wat het leven je te leren heeft, worden de lessen pijnlijker  
o Sta jezelf het niet-weten toe en ontdek wat er uit de vruchtbare bodem van het niet-weten wil oprijzen.  
o Alles wat je in jezelf nog niet hebt omarmd verdwijnt niet. Zolang je een vijandige houding koestert en er van afwilt, blijft het je achtervolgen.  
o Tederheid is sterker dan hardheid. Water is sterker dan rots. Liefde is sterker dan geweld.  
o Wees lief voor je lichaam opdat je geest zich erin thuis kan voelen. (Winston Churchill)  
o Volg je hart opdat je gezicht je leven lang straalt  
o Door los te laten zonder angst, ontvang ik alles wat ik nodig heb. (Angst voor de vrijheid)  
o Wat ik ook zoek, of denk te willen, hoe lang het verlanglijstje ook is, al mijn wensen zijn slechts een reflectie van mijn verlangen om thuis te komen  
o Een werkelijk groot mens is niet iemand bij wie een ander zich klein voelt. Een groot mens is iemand bij wie een ander zich groots voelt  
o Wie motiveert, zorgt in de eerste plaats voor zichzelf. Wie inspireert, zorgt in de eerste plaats voor een ander.  
o Als er geen tijd en ruimte is voor de nar, dan gaat het niet goed.  
o Geef jezelf de ruimte om te ademen . . .  
o Ik ben een onderdeel van mijn omgeving  
o Door zaken te benoemen en aan te gaan, gaat de energie stromen  
o We zoeken naar antwoorden in ons hoofd. Het lastige is, dat daar de grote antwoorden niet zijn ... .  
o Je kunt alle kennis hebben die er is, maar het betekent heel weinig totdat je het gevoeld, geleefd en ervaren hebt.  
o Door mijn groeiend zelfrespect wordt ik minder afhankelijk van de waardering van anderen.  
o Wanneer je naar anderen luistert, dan luister je naar jezelf.  
o De verlangende in jou is de eigenlijke mens die je bent en die je in eeuwigheid zult blijven.  
o De grap is vaak het gat, waardoor de waarheid fluit.  
o Neem de tijd om te lachen, het is de muziek van je hart.  
o Wie een ezel van zich zelf maakt moet niet verbaasd worden als iemand op zijn rug gaat zitten.  
o Blijf maar een beetje gek anders kom je (weer/teveel) tussen de bedisselaars  
o Laat los. Je zult toch weer de dag moeten dansen, ondanks gisteren. Toch weer genieten. Gisteren is te vaak een argument om vandaag iets niet te doen.  
o Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen ...  
o 'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'
Dit is de definitie van 'gezondheid' van Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties
 
o Probeer je voor te stellen in welke verhalen en beelden iemand leeft.  
o We zien de dingen vaak niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wijzelf zijn.  
o Ware grootheid is altijd deemoedig  
o Waarnemen zonder te oordelen, is de hoogste vorm van intelligentie (Krishnamurti)  
o Probeer niet in de voetsporen van de meesters te treden. Zoek wat zij zochten ... (Boek 'De reis van je leven')  
o In alles slechts het voordeel volgen brengt veel ergernis  
o Te leven is een gunst, te weten hoe, een kunst  
o Leven is geen exacte wetenschap maar een kunst (Samul Butler, Wikiquote)  
o Ga op je eigen tempo, zorg goed voor jezelf en zorg dat je goed terecht komt.  
o Geluk is niets anders dan een goede gezondheid en een slecht geheugen (Albert Schweitzer)  
o Als je veel weet doe je niets meer! Goed kunnen loslaten en werken met intuïtie, emotie en gevoel.  
o

Raak niet verstrikt in de uiterlijke verwarring, blijf niet hangen in de innerlijke leegte. Wees kalm in de eenheid der dingen, dan verdwijnt de tegenstrijdigheid vanzelf. (Seng-t’san)

 
o Wijsheid begint met verwondering (Socrates)  
o Gezien, gehoord en begrepen worden, is helend  
o Niets in deze wereld is kostbaarder dan het gevoel gewenst te zijn  
o Als je het geluk zoekt, zoek je je een ongeluk  
o Aandachtig luisteren en van harte respons geven. Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen
(Benedictijns leven 'in 1 regel samengevat',
St. Willibrords Abdij, Regel van Benedictus, bezielend leiderschap)
 
o We geloven massaal dat opwinding en prikkels ons gelukkig maken. Dat is een grote vergissing. Juist de afwezigheid van prikkels geeft je de kans om gevoelens van geluk te ervaren. (Paul Wilson - pagina Meditatie en Mindfulness)  
o Je kan alleen echt ja zeggen als je ook nee kan zeggen  
o Een oneerlijk ja is een nee tegen jezelf  
o Laat de volmaaktheid los; in alles zit een barst. Zo komt het licht naar binnen  
o Waar je passie ligt, daar ligt je weg (Natasja Hallema)  
o Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid (Dalai Lama)    
o Zijn waar je bent  
o Geluk sluipt naar binnen langs een deur van waar je niet wist dat je die had opengelaten (John Barrymore)  
o Bemin ook de charme van imperfectie  

Ga naar het begin van deze pagina

 


Veel dank aan de vele inspirators en auteurs van deze teksten
(oa website: www.inzicht-nu.nl)Opmerkingen en suggesties
 

 
bulletSuggesties:
 
bulletMaak zelf een 'Persoonlijke Integrale Leefwijzer'

Zie de pagina Herstel burnout - item 3 van deze website, voor een voorbeeld van een 'Persoonlijke Integrale Leefwijzer' na een burnout-ervaring.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het '4 kwadranten model' van Ken Wilber en de spreuken, spreekwoorden en gezegden van deze pagina.

 

bulletVerzamel zelf spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten die je inspireren en je raken. Bewaar ze goed en lees ze af en toe op een rustig moment.
 

 

     
       
 Rumi - filosoof en dichter

 
bulletRumi was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus -  Rumi - Wikipedia

 
bullet Citaten en Gedichten van Rumi

 
bulletEnkele spreuken van Rumi:
 
bulletVerhef je woorden, niet je stem. Het is de regen die bloemen laat groeien, niet de donder
 
bulletStilte is een oceaan. Spraak is een rivier. Wanneer de oceaan op zoek is naar jou, loop dan niet de rivier in. Luister naar de oceaan en breng onnodig geklets tot een einde
 
bulletOntdek in je tranen een verborgen lach, zoek tussen de puinhopen naar de schat, jij die leeft vanuit oprechtheid.
 
bulletHet Ik is de moeder van alle afgoden
 

 

bulletZie voor Meditatie en gedichten bij oa burnout, de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
 
bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid  van de website    -  www.duurzame-politiek.nl   - Duurzame Politiek met Integrale visie.

Deze pagina geeft een uitgebreid overzicht van spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten mbt duurzaamheid, Integrale Politiek en geluk.

Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie - Geluk - Duurzame politiek - Meditatie en Geluk - Duurzame Politiek met Integrale Visie.

 
bulletZie de pagina's Duurzaamheid (- item 1)   van deze site over duurzame politiek en integrale visie, voor het maken van een 'Mijn Duurzaamheids diagram' met oa spreuken.
 

 

 
bulletDuurzame Politiek met Integrale Visie:

Zie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -

Op weg naar een duurzame samenleving
 
In deze website komen vele actuele onderwerpen aan de orde, onder andere:

 -
Overgang  naar een duurzame samenleving
   (Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie
)

 - Sociale voorzieningen

 - Klimaatcrisis (oa klimaatproces in Nederland)

 - (Lokale) democratie - Meer betrokkenheid van burgers (bv
G1000)

 - Hoe verder met de EU


Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst.

 
**   De website    www.duurzame-politiek.nl is voortgekomen uit deze website  - www.burnoutherstel.nl -  **
 

 

bulletVoor een gratis periodieke inspiratie-mail kan je je abonneren op oa de volgende websites:
 
bullet www.inzicht-nu.nl
 
bullet www.dagelijksegedachte.net 
 
bullet http://free-positive-thought.com
 
bullet http://www.aandachttraining.info/mindfulnessreminder.html

 
bulletStartpagina's van spreuken, spreekwoorden, gezegdes en citaten:
 
bullet http://spreuken.startkabel.nl
 
bullet http://spreekwoorden.startpagina.nl
 
bullet http://spreekwoord.startkabel.nl/

 
bullet Wikiquote

Welkom bij de Nederlandstalige Wikiquote, een project van de Wikimedia Foundation.
We zijn begonnen op 26 mei 2004 met het samenstellen van een vrije collectie van citaten, spreekwoorden en dergelijke meer.
Momenteel heeft deze Wikiquote 863 pagina's, met vele duizenden citaten.
 
bullet Adagia van Erasmus

De Adagia is een verzameling Griekse en Latijnse spreuken en korte betogen van de Nederlandse theoloog en humanist Desiderius Erasmus.
Het boek werd het eerst gedrukt te Parijs in 1500 en bestond toen uit 818 klassieke citaten en spreekwoorden.
Hij bleef er met tussenpozen zijn leven lang aan werken totdat het bij de laatste uitgave voor zijn dood in 1536 was uitgegroeid tot een collectie van 4151 adagia.
Zijn grote belezenheid van schrijvers uit de klassieke oudheid en kerkvaders en zijn vele reizen boden de inspiratie voor zijn reflecties.
 
Bij zijn overlijden had hij 4658 adagia opgesteld, bv:
 
bulletHeel de wereld is mijn Vaderland   -  Muurschildering 'Heel de wereld is mijn Vaderland' in Zuidplein Rotterdam
 
bulletDe oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent
 
bulletHet begin van wijsheid is dat je jezelf kent
 
bullet26 september 2011, www.human.nl: 'Life is Beautiful' – De edelsteentjes van Erasmus

Dertig korte films over dromen, leven en liefde. Elke film van maximaal vijf minuten heeft een adagium van Erasmus als uitgangspunt.

Erasmus verzamelde meer dan drieduizend adagia, zinnen die tot de verbeelding spreken en te denken geven.
Zelf noemde hij het ‘kleine edelstenen’, die hij ontleende aan de Griekse en Romeinse oudheid.
Deze wijze oneliners inspireerden Mark de Cloe en Jeroen Berkvens tot het maken van een dertigtal korte films, observerend, poëtisch en fantasievol.
 
bullet31 oktober 2011, Trouw: Rotterdam viert verjaardag Erasmus en Lof der Zotheid
 
bullet 500 jaar Lof der Zotheid via de website www.geschiedenisbeleven.nl/

 
   
   Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)

 
bullet13 augustus 2017, human.nl: Jan Drost over Aristoteles  - ( Video )

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.


Minder op jezelf en meer op de ander gericht zijn, kan een filosoof uit de oudheid je dat leren?
 

 

bulletLiteratuur:
 
bullet '1000 woorden van wijsheid', samengesteld door Tom Zwaenepoel

Dit boek brengt de meest aansprekende teksten bijeen van grote schrijvers uit de wereld van de filosofie en de religies.

Via uiteenlopende thema's geven ze hun visie op mens en wereld, op het hoe, het wanneer, het waar en het waarom van dit leven.

Ga naar het begin van deze pagina


Laat  gisteren  en  morgen  het belang van nu niet in de weg staan ...

horizontal rule

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciële website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies  ---- -----  Contact:  Bart Land  -  E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

Start Omhoog