Omhoog Literatuur+Sites Inhoud Website

         Spiritueel herstel


Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak
 

Psychisch herstel Fysiek herstel Spiritueel herstel Maatsch. Context

Spreuken - Citaten
Meditatie


Spiritueel herstel bij burnout in de praktijk. Met oa Bram Moerland
 

Een beschrijving van de spirituele context van burnout en spiritueel herstel met oa Bram Moerland, Popper, Campbell, Tjeu van den Berk, Ken Wilber en Findhorn.

Tijdens mijn herstel bleek de cursus 'Filosofie en Spiritualiteit in het dagelijks leven' van Bram Moerland, welke ik gevolgd heb van 1991 - 1993, heel actueel te worden.
 
Zelf heb ik de praktijk ervaren dat het voor mijn herstel een noodzaak was en is mij samen met andere mensen bezig te houden met de levensvragen rond bv zingeving, verdriet en goed en kwaad.

Verdieping in de grote verhalen van (onze) cultuur en cultuur filosofie geven een goed kader om hier weer meer gevoel en inzicht in te krijgen.
 

Om voor mijzelf weer een kader op te bouwen ben ik in de afgelopen periode oa met de volgende onderwerpen bezig geweest: 
 


   Klik op onderstaande 8 onderwerpen van deze pagina 

 
bullet 1 De 3 werelden volgens Popper  -  Bram Moerland

 
bullet 2 De weg van de held  -  Joseph Campbell

 
bullet 3 Gnostiek - Bram Moerland

 
bullet4 Oorspronkelijk Spiritueel Christendom  -  Hans Stolp

 
bullet5 De ervaring gaat voor de theorie uit  -  Tjeu van den Berk
 
bullet6 In het kort een visie op de westerse spirituele ontwikkeling

 
bullet7 Kernkwadranten (Daniel Ofman), bezieling en inspiratie

 
bullet8 Visie - communicatie - implementatie  -  Findhorn in Schotland
 

Eigen spirituele problemen kunnen afnemen door verbeteringen op fysiek, psychisch, spiritueel en/of maatschappelijk gebied.


Als een maatschappelijk probleem, bv een slechte werkomgeving, minder wordt, kan je weer meer zin in je leven krijgen.

Jezelf steeds als geheel zien.

Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting.
Lao Tse -

Zorg dat je goed bij jezelf blijft, dan kan er heel veel.
- Bruce Springsteen -

Vertrouwen is de lijm van het leven;
het fundamentele principe van alle relaties

       - Stephen Covey
 


 
bullet Zie ook de pagina Herstel burnout van deze site   -   Herstel van burnout vraagt om een integrale visie en aanpak.
Kennismaking met de integrale visie van Ken Wilber. Burnout herstel vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

De integrale visie van Ken Wilber sluit heel goed aan bij de eigen ervaring mbt burnout.
Zie ook de
Integrale visie van Ken Wilber mbt oa integrale psychologie en integrale spiritualiteit.
 
bulletOp deze pagina Herstel burnout (zie item integrale visie) wordt aangegeven dat Ken Wilber 'Spiral dynamics' heeft opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling. Zie Spiral Dynamics via Spiritueel ondernemersnetwerk.
Op basis van eigen ervaring kom ik er steeds meer achter hoe belangrijk het is je te verdiepen in, en te werken met bv dit waarden-systeem.

Oa bij burnout en vraagstukken rond bv religie en politiek treden vaak bewust, onbewust, diepe, onbegrepen en heftige emoties op.
Zie ook de
Integrale visie van Ken Wilber mbt oa integrale psychologie en integrale spiritualiteit.
 


Zie ivm spiritueel herstel ook de volgende pagina's van deze website:
 

bulletSpreuken, spreekwoorden en gezegden Inspirerende spreuken. spreekwoorden en gezegden bij oa burnout.
 
bulletMeditatie en Mindfulness Meditaties, teksten en gedichten om weer dichter bij jezelf komen.
 
bullet Psychisch herstel, beschrijving van de psychische context van burnout en het herstel ervan nav de eigen ervaringen, inzichten en meningen.
(oa 'Vaardig jezelf zijn' - Bram Moerland)

horizontal rule


1 De 3 werelden volgens Popper  -  Bram Moerland

 

bullet Bram Moerland is een Nederlandse filosoof en vertaler. Bram Moerland was docent cultuurfilosofie aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam, aan de School voor Journalistiek in Utrecht en aan de Stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG) in Nieuwegein. Daarnaast verzorgt hij nog steeds voor de Stichting Filosofie Oost-West een jaarlijkse studiedag over het vroege christendom.

Meer recent gaat zijn belangstelling uit naar de gnostiek
, waarover hij vele lezingen heeft gegeven alsook twee boeken heeft geschreven.
Momenteel biedt hij een
Stapstenen voor Persoonlijke groei aan, dat is gebaseerd op een herinterpretatie van de gnostiek.
Website: http://www.brammoerland.com.

 
bullet Karl Popper (1902 - 1994) was een Oostenrijks-Britse filosoof die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw.
Daarnaast was hij een belangrijk sociaal en politiek filosoof, een onversaagd verdediger van de liberale democratie en de principes van sociale kritiek waar deze op is gebaseerd, en een onwrikbaar tegenstander van autoritarisme. Hij is het bekendst geworden door zijn weerlegging van het klassieke model van wetenschap als een proces van observatie en inductie, zijn pleidooi voor falsifieerbaarheid als criterium om wetenschap van non-wetenschap te scheiden en zijn verdediging van de 'open samenleving'.
Zie bv de YouTube-video:
Durf te Denken - Karl Popper, duur ca 25 minuten.
 

 
 
   De 3 werelden volgens Popper in
het kort:

 
bulletWereld 1: Dat wat is. Dit is ook de wereld van onze eigenheid, ons Zelf, ons diepste wezen, onze essentie, onze kern(-kwaliteiten), etc

 
bulletWereld 2: Onze gemoedstoestand. De wereld van onze beleving (zowel mbt tot wereld 1 als wereld 3).

 
bulletWereld 3: De wereld van de afspraken, de wereld met zijn wetten, regels en rolpatronen, etc
 


Uitgebreider toegelicht:
 

bullet Wereld 1: Dat wat is. Dat wat is, is ook onze eigenheid. Met onze eigenheid zijn we een deel van dat wat is, als er dingen gebeuren die stroken met onze eigenheid, onze eigenheid er in erkent, gezien en herkent wordt, dan geeft dat een bepaalde diepe reactie in je beleving. Je wordt aangeraakt door het Zijn. Dit soort gevoelens hebben vaak de kwaliteit van zeker weten, geluk en Ďdit is hetí, dwz gnosis. Gnosis is als uit de bron van je bestaan, uit de grond van je zijn, uit de grond van je eigen wezen, deze emoties hebben een andere kwaliteit dan de contextuele emoties uit wereld 3.

 
bullet Wereld 2: Onze gemoedstoestand (emoties). De manier waarop we de werkelijkheid beleven, de kwaliteit waarmee we het leven ervaren. Als er in wereld 3 een bal over de krijtstreep gaat (doelpunt) dan zijn we blij of we zijn teleurgesteld op basis van afspraken.
In wereld nr 2 kunnen ook emoties, gevoelens, ervaringen, 'kwaliteiten van zijn' vanuit wereld nr 1 komen (bv oorspronkelijk gewaarzijn, weten, gevoel dat iets echt goed is, gevoel van echte geraaktheid, echte bewogenheid)
Ons gemoedstoestand wordt meestal gevuld door emoties die voortkomen uit wereld nr 3, de contextuele emoties.

 
bullet Wereld 3: is de wereld van de afspraken van wat is, oa wat bestaat en wat bestaat niet, hoe zit de wereld in elkaar. Wij wonen meestal in wereld 3, de wereld waarin we onszelf een naam, een identiteit (= ego) hebben gegeven. In Boeddhisme heet deze wereld Maya Samsara, de wereld van de illusie, de wereld met de collectieve afspraken.
 

We ervaren onszelf vaak als bv man, als voetballer. We ervaren onze eigen identiteit vaak als als de wijze waarop we aan de normen van wereld 3 voldoen. Als we onszelf identificeren met ons gelukken en mislukken, met onze slachtoffer rol en onze helden rol in wereld 3, vergeten we eigenlijk wie zijn, we vergeten dan onze eigenheid. Met deze eigenheid is onze zin van het bestaan gekoppeld. De schaatsenrijder Ritsma had maar brons en voelde zich slachtoffer, dwz een identificatie met een rollenpatroon. Als we onszelf vorm zouden kunnen geven in wereld 1 dan zou dat samen gaan met een gevoel van zeker weten en een gevoel van vervulling, dit is wat goed is om te zijn.
 

Tussen je identificatie in de wereld zoals we die hebben afgesproken, dwz:
 

bulletDe wereld van de rolpatronen (bv rolpatroon van de man) en ons slagen of falen om daar aan te voldoen
 
bulletDe wereld van de openbaarheid
 

en onze eigenheid is voor veel mensen een heel groot verschil.
 

De sfeer van weten van wereld 3, de wereld van de afspraken etc., legt een deken over de werkelijkheid heen en is niet de werkelijkheid zelf, maar is een 'verhaal' over de werkelijkheid. Hier ligt echter voor veel mensen ook de zin van het bestaan, er wordt ons vertelt waarom we op aarde zijn, wat we horen te doen, wat we horen te geloven, hoe we goede mensen kunnen worden, wat ons status of angst geeft enz. Deze wereld wordt vaak vooral in onze opvoeding gevormd.

Veel mensen zijn keurig 'afgericht', het zijn nette mensen en doen erg hun best en passen zich vaak aan hun omgeving aan. Maar op een bepaald moment kunnen die aanpassingen tot vervreemding leiden van jezelf. Dit kan tot een (levens-)crisis leiden, waarbij je wereld lijkt in te storten. Dit wordt vaak ervaren als een hele moeilijke en negatieve inbreuk op je zijn.

Carl Gustav Jung spreekt van het Zelf (eigenheid). Jung noemt de weg die je kunt gaan van het ego (oa persona, rolpatronen) naar de Zelfverwerkelijking (naar het (echt) Zijn) het proces van individuatie. Een individu is een (ge-)heel ondeelbaar wezen. Met het Zelf ben je ook verbonden aan het grote geheel, dwz de kosmos, het Al, bron van zijn. Deze aspecten zijn ook terug te vinden in oa de gnostiek.
 

bulletArtikel: 'Ego, schaduw, Zelf volgens Jung', door Bram Moerland via de website www.brammoerland.com.De volgende uitdrukkingen, waarin 'je Zelf' voorkomt, zijn oa bekend in ons taalgebruik:
 

bullet'Goed bij je-zelf blijven'
 
bullet'Ik heb even tijd nodig om tot mij-zelf te komen'
 
bullet'Je moet je-zelf de ruimte geven'
 
bullet'Je moet je-zelf niet verliezen'
 
bullet'Je kan het beste je-zelf vertrouwen'
 
bullet'Bij je-zelf te rade gaan'
 

Je zou kunnen zeggen dat de opgave van het mensenleven zelf-realisatie is, dwz op zoín manier aan het leven deel te nemen dat onze eigenheid tot zijn recht komt.

Dat betekent ook dat als we op zoín manier aan wereld deelnemen onze eigenheid tot zijn recht komt en dat de zin van ons bestaan een hoogstpersoonlijke en individuele aangelegenheid is.

In wereld nr 3 zijn er altijd collectieve zingevingen, bv streng (dogmatisch) Christendom, fundamentalisten, etc. Mensen worden dan in een model 'geperst'.

Wereld nr 3 komt voornamelijk van buiten tot je, wereld nr 1 komt voornamelijk van binnen uit tot je.

Zie ook Item 7 - Kernkwadranten (Daniel Ofman), bezieling en inspiratie
van deze pagina.


Het is goed dat er een soort eb en vloed beweging is tussen het opgaan in rollen (samenleving, wereld 3) en naar je eigenheid (wereld 1) etc. Het beste is steeds een bevruchting van die twee bewegingen (werelden). Heel essentieel is dat je je van deze processen bewust bent.

Wanneer iemand bv geen goede verbinding met wereld 1 heeft, ontstaat er vaak angst, perfectionisme, depressiviteit, etc. Er is dan ook vaak angst voor 'vrijheid'.

Zie ook 'item 3 Vaardig jezelf zijn - Bram Moerland' en  'item
8 Wees je bewust van je cirkel van je eigen Zelf en de cirkel van je Persoon' van de pagina Psychisch herstel van deze website.

 

bullet Karl Popper - De onmogelijkheid tot zekerheid te komen,
Een interview met de Oostenrijks-Britse wetenschapsfilosoof Karl Popper over de onmogelijkheid tot zekerheid te komen. Feiten zijn gebaseerd op afspraken en wetenschappelijke kennis is geen objectief gegeven.

Dit reeds in 1987 opgenomen interview maakt onderdeel uit van het VPRO TV programma Zomergasten met psychologe en filosofe Trudy Dehue (van 9 augustus 2009 -
video) , nav haar boek 'De depressie-epidemie'.

Zie ook de pagina's Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletIn de uitzending over Jnana Yoga (ns) met Swami Ved Bharti op 9 juli 2005 komt oa ook het verkrijgen van inzicht over het Zelf (Uit wereld nr 1 van Popper) vanuit Hindoe traditie aan de orde.
 
bulletOmschrijving: Het doel van Jnana Yoga is het verkrijgen van kennis of liever gezegd inzicht. Met kennis wordt hier niet bedoeld boekenkennis, maar kennis van het oneindige bewustzijn, iets dat ongrijpbaar en onverwoordbaar is. Deze kennis wordt verkregen door middel van denken, reflectie en meditatie. Kennis is de sleutel naar ons zelf toe.
 
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm. Zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website (met oa meerdere videolinks met Swami Ved Bharti).
 
bulletZie ook de uitzending over Bhakti Toga, Karma Yoga en Raja Yoga.

 
bullet Jana Yoga uitzending 13 november 2012, Omroep Ohm.
Nada yoga is een weg van eenwording door een klank: meestal door mantra's. Maar wat is Nada Yoga precies? En hoe werkt het?
In het westen, in Duitsland, maakt Thomas Meisenheimer de Nada Yoga traditie toegankelijk voor iedereen. In de vorm van een geluidsmassage bezorgt hij gestreste carriŤremensen een spirituele ervaring en op een speciale school geeft hij motorisch en verstandelijk gehandicapten kinderen een Nada Yoga ervaring door een speciaal geluidsbed.
 
bulletZie uitgebreider beschrijving op www.ohmnet.nl

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 

bulletStartpagina mbt zingeving: http://zingeving.startpagina.nl/

 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

2 De weg van de held (Joseph Campbell) is de weg van gevangenschap van het ego (wereld 3), naar eigenheid (wereld 1)
 

Wanneer we in een crisis terechtkomen vraagt het veel moed, helderheid en inspanning om er goed uit te komen.
 

Het proces om er weer goed uit te komen kan bv als volgt (heel kort) beschreven worden:
 

bulletFase 1: De roep uit wereld 1 van Popper, het Zijn ('de kosmos' roept je, je moet naar je essentie terug). De roep kan bv voortkomen uit het overlijden van je echtgenoot of je kind of een ernstige ziekte (bv hartaanval, burnout). Ook kan het voorkomen uit bv een faillissement, ramp of ongeluk.

 
bulletFase 2: De weigering, dwz redenen uit wereld 3 van Popper proberen je ervan af te brengen (met rationele argumenten), je gaat echter toch door (motivatie tgv contact met wereld 1 van Popper op meer intuÔtieve- en gevoelsargumenten).

 
bulletFase 3: 'Magische' helpers komen op je pad, deze (vaak onverwachte) hulp is anders dan loyaliteit uit wereld 3.

 
bulletFase 4: Je gaat op pad, wachters (je eigen angsten) willen je tegenhouden.

 
bulletFase 5: De eigenlijke opdracht, hoe geef je in je leven vorm aan je eigen eigenheid.

 
bulletFase 6: De mystieke bruiloft. Je ego (wereld 3) en je eigenheid (wereld 1) vallen goed samen, zelfrealisatie, krachtig, liefdevol en zelfbewust zijn.

 
bulletFase 7: Terugkeer naar de wereld met de grote verleiding. Mens onder de mensen, inleveren van 'magische' hulpmiddelen en helpers, leven vanuit jezelf en vanuit liefde, maar geen profeet, geen goeroe.

De afstand van wereld 3 tot wereld 1 van Popper steeds kleiner maken. 
 

Literatuur: 'De held met de duizend gezichten', door Joseph Campbell

Ondanks de eindeloze verscheidenheid van handeling, plaats en aankleding ligt er een vast patroon ten grondslag aan de mythen en legenden van de hele wereld. In De held met de duizend gezichten brengt Campbell deze mythen samen, legt hij uit hoe ze allen eenzelfde antwoord geven op het raadsel van het leven en toont hij hoe de verschillende hoofdrolspelers uit folklore en legende eenzelfde verhaal opvoeren
.

bullet Toelichting van Bram Moerland mbt De weg van de held - Joseph Campbell - 2 januari 2012 - via de website www.brammoerland.com
De cultuurfilosoof Campbell onderzocht oude mythen, sprookjes en andere verhalen en ontdekte daarin een grondpatroon. Ze gaan over het Ďikí dat reist van ego naar zelf. Ze vertellen over de fasen van het pad van de individuatie. Hij onderscheidde zeven stappen en voegde die samen tot wat hij noemde ĎDe weg van de held.í
Niet alle verhalen bevatten alle themaís. Sommige gaan over maar ťťn fase. Andere vertellen de hele weg, zoals het verhaal over Odysseus, of Parsival.
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule3 Gnostiek
 -  Bram Moerland


Weer spirituele grond onder je voeten krijgen. Depressiviteit en angst kan veel te maken hebben met verlies van contact met je eigenheid.
 

Mensen wonen, werken en leven in hun beelden /verhalen. Bv het binnen een bedrijf creŽren van het beeld 'verkopen is oorlog, alle concurrenten zijn smeerlappen, dus bijna alles mag' incl war-rooms etc.

Medewerkers kunnen hun identiteit aan dit type beelden ontlenen en daarin hun heldenrol spelen. Stel nu dat je vanuit je eigenheid deze beeldvorming helemaal niet bij je past en eigenlijk helemaal niet wilt?

Hoe meer je dan in dit soort beelden hebt geÔnvesteerd, hoe moeilijker het wordt om er weer uit te stappen!
Vele spirituele tradities (bv Boeddhisme) gaan over dit soort gevangenschap.


Alle waarden komen in eerste instantie voort uit bewogenheid die je ervaart, daardoor geeft het betekenis aan je leven. Waarden horen in verhalen thuis, waarden bestaan niet op dezelfde wijze als stenen. Waarden zijn geen onderdeel van een geestelijke werkelijkheid.
 
Op het moment dat je in de gaten hebt dat je met je ego in een soort structuur zit, ontstaat er een bepaald soort vrijheid, dan val je niet meer samen met de rol die je hebt. Er is in jouzelf een soort zelfbewustzijn ontstaan wat niet meer samenvalt met de volledige identificatie met de rol. Wanneer iets in mij dat ziet, dat door heeft, is mijn gevangenschap in de rol al voor een belangrijk deel opgeheven.

Plaats de zin van je bestaan niet buiten jezelf, wat ervaar je zelf, wat voel je zelf, wat brengt een gebeurtenis teweeg bij jou? Wat raakt je?
 

bullet TV-interview met Bram Moerland in het Ikon-programma 'Het Vermoeden van 10 oktober 2004 

Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is.
Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken.
Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet.

In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reŽle menselijke mogelijkheid.

Bram Moerland is gnosticus.
Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.

Van geloven naar innerlijk weten
en zelf ervaren.
 
bullet Weergave YouTube Video: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert - Bram Moerland, duur ca 30 minuten.
 
bullet Omschrijving: Weergave TV-interview met Bram Moerland in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 10 oktober 2004.
Bram Moerland is gnosticus.

Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.

Zijn bijdrage aan 'een Heilige Schrift' voor de 21ste eeuw, met oude en nieuwe 'heilige teksten', is dan ook niet het Onze Vader in de traditionele vertaling, maar het gebed vertaald vanuit het Aramees.


Bron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'.
 
bullet Zie ook de website van Bram Moerland, op deze pagina staat de Nederlandse vertaling van het Jezus gebed.
 
bulletYouTube Video:  De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden - Bram Moerland -

TV programma
'De Nachtzoen (De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden).
 
bulletVoor opgave nieuwsbrief mbt activiteiten Bram Moerland.

 
bulletZie ook Youtube-video: Gilles Quispel in het Vermoeden met Annemiek Schrijver

Indrukwekkend interview van Gilles Quispel door Annemiek Schrijver in Het Vermoeden van de IKON.
Prof. Quispel speelde een belangrijke rol in de openbaarmaking van de Nag Hammadi-geschriften.

Prof Gilles Quispel is kerkhistoricus en mede-ontdekker van Het Evangelie van Thomas.
Boek: Het Evangelie van Thomas, door Bram Moerland  - Het weten van een ongelovige
 
Het Thomas Evangelie vormt een deel van de
Nag Hammadi Geschriften.

 
bullet Geschreven door Bram Moerland:
 
bullet "Mens, sta op en herinner jezelf"
 
bullet Artikel: Het ontwaken van het zelf, zelfstappen voor spirituele groei: zelfbeginselen
 
bullet Artikel: De zeven zelfwerken

 
bullet Bram Moerland:
 
bullet Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden
 
bullet Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit
 
bullet Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert (Uit Aramees 'Jezus-gebed')
 

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

Ga naar begin van deze pagina
 

horizontal rule

 

4 Oorspronkelijk spiritueel Christendom  -  Hans Stolp


Oorspronkelijk spiritueel Christendom, ook wel esoterisch Christendom genoemd, is de oorspronkelijke vorm van Christendom welke in de de eerste 3 eeuwen na Christus veel voorkwam en daarna vooral ondergronds ging en nu weer actueel wordt.

Naast een 'uiterlijk' (exoterisch) christendom  zoals we dan van de kerken kennen (bv RK kerk, Nederlands Hervormde Kerk) heeft er altijd een 'innerlijk' (esoterisch) christendom bestaan.

Het esoterisch christendom is veel meer gericht op innerlijke beleving. Vormen van esoterisch christendom zijn ondermeer de gnostiek uit de eerste eeuwen, maar eveneens het bv katharisme, de -middeleeuwse mystiek, de christelijke kabbala, de graallegende en de alchemie. Vanaf de zeventiende eeuw is het esoterisch christendom vertegenwoordigd door mensen als oa Jacob BŲhme,  G. Gurdjieff, Rudolf Steiner en Carl Gustav Jung.

Hans Stolp is pastor (opgeleid Gereformeerd predikant, later oa ziekenhuispredikant), veel gevraagd spreker, auteur en een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het esoterisch Christendom in Nederland.

 

bulletLezingen van Hans Stolp over 'Eerlijk kijken naar jezelf' en 'Leven met Engelen' hebben mij zeer aangesproken. In de Bijbel verschijnt ca 273 keer een engel. Hans Stolp heeft mbt deze onderwerpen ook de volgende boeken geschreven:

 
bullet'Eerlijk kijken naar jezelf', door Hans Stolp

De ťchte (levens)wijsheid ontstaat daar, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Er worden eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen gegeven om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw op te voeden.

Bovendien leer je ook nog eens je eigen karma op het spoor te komen, en zodoende inzicht te krijgen in de diepere en verborgen achtergronden van je leven.

Ook leer je eerlijk waar te nemen, wanneer je je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en leer je hoe je die projecties terug kunt nemen.

Een belangrijke les, want hoeveel relaties gaan nu juist door dergelijke projecties kapot! Eerlijk leren kijken naar jezelf brengt zoveel innerlijke winst dat het de moeite meer dan waard is om je daaraan te wijden!

 
bullet'Als een Engel je komt helpen, Engelenervaringen van onze tijd', door Hans Stolp

Veel mensen in onze tijd doen ervaringen met een engel op. Soms worden ze op een heel bijzondere wijze door een engel geholpen in concrete situaties, in andere gevallen ontvangen ze aanwijzingen hoe ze met een bepaald probleem zouden kunnen omgaan, soms ontvangen ze troost of inzicht.

Weer anderen vertellen hoe ze de hulp en de kracht van een engel hebben ervaren bij een sterfbed, en nog weer anderen vertellen ons hoe bijzonder het licht is van de wereld waar de engelen leven.

In dit boek komen de mensen die in de een of andere vorm hulp van een engel ontvingen, zelf aan het woord. Ze vertellen in alle kwetsbaarheid wat ze beleefd hebben, en hoezeer de hulp van die engel hun leven veranderd heeft.


 

bullet Korte video's met Hans Stolp, via de website www.zelfzijn.nl/cursus/  :
 
bullet Mijn Bescherm-Engel en Ik.

 
bulletWebsites:
 
bullet www.hansstolp.nl
bullet www.stichtingdeheraut.nl/
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

5 De ervaring gaat voor de theorie uit  -  Tjeu van den Berk)


Bij het herstelproces van burnout spreekt mij 'Ik ervaar, dus ik ben' steeds meer aan.
"Ik denk, dus ik ben" (cogito ergo sum), was een poging van
Renť Descartes (1596 Ė 1650), om een filosofische bouwsteen aan te dragen voor het zijn en denken van de mens. Het denken en de structuren kunnen echter veel vervreemding en oppervlakkigheid geven. Het is de vraag of denken en structuren je echt voldoening geven en je bij de zin van je bestaan brengt.

Naast oa Bram Moerland en Ervin Laszlo spreekt Tjeu van den Berk me sterk aan. Volgens de schrijver en theoloog Tjeu van den Berk is het denken geen basisfunctie, echter we denken veel en vinden denken meestal heel belangrijk. De basis van religie is de ervaring waar de ratio geen vat op heeft. 'Eerst moet je iets aan den lijve ervaren, voelen dat het van je eigen ziel is'. In het ademen, dromen en slapen, eten en drinken, vrijen ligt de ingang voor een spiritueel leven.

 
bullet Eerst moet je iets aan den lijve ervaren - Tjeu van den Berk

Interview met Tjeu van den Berk  
 
bullet Omschrijving:Weergave TV-interview met Tjeu van den Berk in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 14 mei 2006.
bullet In het voor mij mooie en belangrijke interview spreekt Tjeu van den Berk oa over het verbeeldend bewustzijn waarin de mens speelt, zich illusies maakt, droomt en gevoelig is voor het paradoxale karakter van het leven.
bulletEigenlijk zoeken we steeds naar de ervaring van het levend zijn, het leven ontmoeten, de ervaring van de zin van het leven.
bullet Tjeu van den Berk is auteur van een aantal boeken.
 
bulletBron:  Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'
 
bulletEigen opmerking: Overal lijken de planningen, protocollen en programma's steeds 'preciezer, rechtlijniger, vaster en strakker' te worden, beginnend op de basisschool, er komt steeds minder ruimte om in het hier en nu 'te ademen' en voor wijsheid. In het Westen lijken we echter steeds meer 'ademen', wijsheid, verhalen en mythologie nodig te hebben.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.


 

bulletRadio-interviews met Tjeu van den Berk:
 
bulletInterview 'Fundamentalisme en spiritualiteit' op zondag 11 september 2005 in het IKON radioprogramma 'De andere Wereld van Zondagmorgen (toelichting)' (Zie geluids-link -Duur interview ca 20 minuten, weergave via RealPlayer)
 
bulletWat betekent het voor je spirituele ontwikkeling als je in een crisis (als bv burnout) terecht komt?
bulletWaarom kunnen godsdiensten in fundamentalisme vervallen?

 
bulletInterview nav zijn boek 'Het numineuze' op zondag 24 april 2005 in het IKON radioprogramma 'De andere wereld van Zondagavond (toelichting)' (Zie geluids-link. Duur interview ca 18 minuten, weergave via RealPlayer)
 
bulletWat betekent het numineuze, wat is de betekenis van numineuze momenten in je leven?
bulletWat is het verschil tussen een religieuze ervaring en een numineuze ervaring?

 
bulletInterview 'Sprookjes kunnen helpen de geest terug te vinden' op zondag 27 juli 2003 in het IKON radioprogramma 'De andere wereld van Zondagavond (toelichting)' (Zie geluids-link. Duur interview ca 18 minuten, weergave via RealPlayer)
 
bulletRol van goed en kwaad in het Christendom en onze cultuur, hoe kunnen we hier gezonder mee omgaan?
bulletSprookje van de geest in de fles.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

 

bulletBoeken geschreven door Tjeu van den Berk, oa:
 
bullet 'Mystagogie, inwijding in het symbolisch bewustzijn',
 
bullet 'Het numineuze',
Een boek om weer te 'gronden' en in het 'hier en nu' te zijn en het 'hoofdwerk' (meer) los te laten.
Tjeu van den Berk: Er zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om een geloof, maar zijn er gewoon. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil.
 
bullet 'Het mysterie van de hersenstam, over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit',
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


 

6 In het kort een visie op de westerse spirituele ontwikkeling

 
bulletVoor ca 4000 voor Christus leefden mensen in een groep (stammenverband), zonder individuele identiteit. Bij bv moord door iemand van een andere groep, volgde wraak op iemand uit die groep, wie schuldig is was niet belangrijk. Ook ere-wraak speelde een belangrijke rol.

 
bulletRond 4000 voor Christus komen de eerste steden in bv BabyloniŽ en volgt verlies van bloedbanden. Er ontstaat morele en sociale verwarring. Er komt een soort rechtstaat en een nieuwe religie van Zarathustra, waarbij de individuele mens met eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden belangrijk wordt. Spirituele mythologie ontstaat. De mensen zijn de helpers van God in het voltooien van de schepping, waarbij de kennis van goed en kwaad belangrijk is. Afscheid van de eigen onschuld.

 
bulletJoden leven in een stammencultuur (waarbij de eigen identiteit niet voorop staat) en leren de leer van Zarathustra. De Joden schrijven ca 600 voor Christus de eerste boeken van het Oude Testament en vormen een soort protest tegen de ideeŽn van Zarathustra, de individuele kennis van Goed en Kwaad wordt verboden, alles was al goed, de schepping is af en de schriftgeleerden hebben het voor het zeggen.

 
bulletChristus wakkert het innerlijke vuur van Zarathustra weer aan. De Essenen bewaarden de ideeŽn van Zarathustra. (Gnostiek, de Nag Hammadi Geschriften). Enkele honderden jaren later is de boodschap van vrijheid, liefde en kennis van Goed en Kwaad die woont in het hart van ieder mens verandert in een boodschap van zondigheid en het volgen van de leer van de Kerk (enigste waarheid).

 
bulletIn de 11de en 12de eeuw is oa een opleving van de Gnostiek bij de Katharen in Zuid Frankrijk, welke bloedig wordt onderdrukt. De laatste Katharen zijn in ca 1300 na Christus op de brandstapel verbrand.

 
bullet Tolstoi (wikipedia  - Nederlands, Tolstoi - Engels)): Reeds in 1855 schreef Tolstoj: "Ik heb een geweldig idee gekregen waar ik mijn leven aan zou willen wijden: het stichten van een nieuwe christelijk godsdienst, maar dan zonder de dogma's en de wonderen." Op het einde van de jaren 1870, net na de publicatie van zijn grootste succes ĎAnna Kareninaí, was Tolstoj op het hoogtepunt van zijn roem. Net dan raakte hij in een diepe levenscrisis die hem terug tot het christelijke geloof van zijn jeugd zou voeren.

In 1880 schreef hij zijn eerste christelijk geschrift de Bekentenis (of: Mijn Biecht), dat in 1882 verscheen. In dit bondige geschrift geeft hij weer hoe zijn zoektocht naar de zin van leven hem terug bij het geloof brengt. Hij vond de zin van het leven niet bij de geprivilegieerde klasse, maar bij gewone mensen die met hun dagelijkse arbeid het leven mogelijk maken. Al deze mensen hebben iets gemeen: ze hebben een onwankelbaar geloof en twijfelen niet aan de zin van het leven. Mijn Biecht was bedoeld als inleiding op een grondige studie van het christendom, waarin gewone mensen (zoals de boeren op zijn landgoed) zo diep geloofden. De orthodoxe liturgie en het grootste deel van de bijbel verwerpt hij echter met rationele argumenten. Het enige doel dat hij overhield was de woorden van Christus zo waar mogelijk te reconstrueren. Deels als kritiek zei men daarom dat hij zich opwierp Ďals een nieuwe evangelistí. Mijn Kleine Evangelie (1881-1883) geeft een samenvatting van zijn evangelische studie. Hij voegde er stukken van de vier evangeliŽn samen tot ťťn helder verhaal, waaruit Christus naar voren komt niet als een mysterieuze zoon van god, maar als een mens met een eenvoudige en grootse leer.
 
bulletZie ook Tolstoj als pedagoog - www.kohnstamm.info. Tolstoi was inspirator voor oa Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

 
bulletIn huidige tijd liggen boeken over de weg naar binnen overal in de boekhandel, in het verleden heeft het vaak heel veel pijn gekost om dit soort ideeŽn tevoorschijn te krijgen, de zelfrealisatie ligt nu op straat. Het zelfstandig denken en zelf ervaren in vrijheid is vrij uniek in de geschiedenis. Tgv het kunnen reizen over de hele wereld en alle communicatiehulpmiddelen is er een versmelting van ideeŽn uit oa het Westen en Oosten op gang gekomen.

 
bulletIn 2006 komt Ken Wilber met zijn boek Integral Spirituality: A Startling New Role for Religion in the Modern and Postmodern World.
Artikel door Ken Wilber:
What Is Integral Spirituality?, Integral spirituality - Wikipedia (Engels), zie de pagina Herstel burnout van deze website.
 
bulletVimeo-Video: Integral Spirituality: From Belief to Liberation (Ken Wilber) ca duur 10 minuten.

 
bulletOp 31 maart 2006 (tijdens de 'Klaar om te wenden' manifestatie in Utrecht) stelde Ervin Laszlo oa:

 

'We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame samenleving creŽren.


We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel). We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen (coherentie)'
 

 

bulletEigen mening mbt de Christelijke traditie:
 
bulletBij de vorming van de traditionele Kerk zoals we die nu nog in grote lijnen kennen (kort na het begin van onze jaartelling), is gekozen voor de leer (met dogma's) met 'God in de Hemel'. Het denken, geloven, zonde (hoofd), met scheiding tussen lichaam en geest.
Er was in die tijd ook een stroming vanuit het hart, met meer nadruk op oa de ontwikkeling van het individu met 'God in de mens' - bv de Gnostiek met oa het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Philipus. Deze EvangeliŽn zijn destijds niet in de Bijbel terecht gekomen.

 
bulletIn deze tijd willen mensen meer uitgaan gaan van oa de eigen ervaring en een eigen ontwikkeling en komen andere tradities en ontwikkelingen steeds meer in de belangstelling.
De vraag is of bv de huidige ontwikkelingen in bv de RK Kerk (weer terug in de tijd) aansluit op de behoefte die in de samenleving wordt ervaren.
Lijkt het erop dat de vervreemding mbt de Kerk steeds groter zal worden?
 
bulletErvin Laszlo: 'Van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (verstand, rede, logica) komen we nu terecht bij 'holos' (geheel, heelheid, samenhang)'.


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

7 Kernkwadranten (Daniel Ofman), bezieling en inspiratie
 


Door bezig te gaan met je kernkwaliteiten, valkuilen, allergieŽn en uitdagingen krijgt je meer inzicht in jezelf.


Literatuur:
 
bullet 'Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap', door Daniel Ofman en Guust Verpaalen
Over Integraal leiderschap in de praktijk
bulletYouTube-video: 'Daniel Ofman over integraal leiderschap'

 
bullet'Bezieling en kwaliteit in organisaties', door Daniel D. Ofman
Oa over kernkwaliteiten (gebruik van zg kernkwadrant), de creŽrende mens en de creŽrende organisatie

 
bullet'Kernachtig, management van binnen uit', door Daniel D. Ofman
Het is een kruising van een biografie van een bedrijf (Kernconsult) en de beleving van een oprichter van het bedrijf. Een belangrijk aspect hierbij is het werken vanuit eigen kern en kernkwaliteiten.

 
bullet 'Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap', door Daniel Ofman en Guust Verpaalen
Integraal leiderschap - Wikipedia
 
bullet YouTube-video: 'Daniel Ofman over integraal leiderschap'
 

Websites mbt gebruik kernkwadrant en creatie-lemniscaat:
 

bullet Voor algemene toelichting:
 
bullet Kernkwadrantenspel van de website www.innerned.org 
 
bullet Kernkwadranten van de website www.leren.nl
 
bullet http://kernkwadranten.startpagina.nl

 
bullet www.kernkonsult.com  Oa informatie over creatielemniscaat en de werkwijze van het organisatie ontwikkelingbureau Kern Konsult en beschikbare literatuur en CD's (werken met oa kernkwaliteiten en creatielemniscaat)

 
bulletWebsites met aansluitende informatie mbt werken met kernkwadranten:
 
bullet Mijnkernkwaliteiten.nl, de site helpt je met mogelijkheden bij zelfonderzoek
bullet Core Quality BV - Welkom voor oa literatuur en andere producten
 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

8 Visie - communicatie - implementatie  - Findhorn in Schotland


In Findhorn (Schotland) wordt al ca 50 jaar geŽxperimenteerd met oa nieuwe wijzen van bestuur.

Steeds bij alles wat individuen en groepen doen wordt er een goed evenwicht gezocht in visie, communicatie (praten en 'community building' in brede zin) en implementatie (plannen in concrete activiteiten omzetten) - (Inclusive Decision-Making Processes)

De activiteiten van Findhorn kennen vele facetten, oa meditatie, het afstemmen op waar je mee bezig bent (oa leren herkennen en volgen van 'tekens'), het focusseren, het zoeken van je bestemming/legende.

Zelf heb ik hele goede en mooie herinneringen aan Findhorn (ca 1978 eerste keer geweest) en betekent het nog steeds veel voor mij, vooral na overspannenheid/burnout.
 


The Findhorn Foundation is the educational and organisational cornerstone of the world-famous Findhorn Community, founded by Peter and Eileen Caddy and Dorothy Maclean in 1962.


We are a major international centre of spiritual education and personal transformation offering many ways for people to visit, live or work here. We are located in northeast Scotland near to Inverness and Aberdeen Airports.

 
bullet Website: Findhorn Foundation: Spiritual Community, Ecovillage and Education Centre
 
bulletDeze website geeft veel informatie over Findhorn en oa haar workshop-programma.
Zie korte video's over Findhorn (zie hier ook andere video's)
 
bullet Itís Findhornís 50th birthday! - Spiritual community, ecovillage, learning centre.
Small beginnings in 1962 have led to the Findhorn Foundation and community today Ė 50 years of inspiring thousands of people and launching new ideas to help make our world a better place.


 
bulletZie bv ook:
 
bullet Findhorn Ecovillage
 
bulletDe brochure 'The Findhorn Ecovillage, New Frontiers for Sustainability'
 
bullet The European Ecovillage Network Ė http://www.gen-europe.org

 
bullet Boek met 2 DVD's (4 uur durende sessie) Eckhart Tolle's Findhorn retraite - Stilte middenin de wereld, door Eckhart Tolle.
 
bulletEckhart Tolle leidde een bijzondere tweedaagse retraite in Findhorn. De vier uur durende sessie is in haar geheel opgenomen en vastgesteld op twee dvd's.
 
bulletRustig en met humor maakt Eckhart Tolle ons deelgenoot van zijn diepe boodschap en eenvoudige methode van transformatie om de kracht van het nu en de heiligheid van het zijn te kunnen ervaren.
 
bulletHet boekje dat bij de DVD's hoort, bevat foto's gemaakt door Eckhart zelf. De foto's worden afgewisseld met teksten van de DVD. Ook komt Findhorn kort aan de orde.
 

 

bullet Artikel: Het transformatiespel - Tool voor inspiratie & coaching, door Marjolein Rikmenspoel, via www.menscentraal.nl
Het Transformatiespel is al ruim twintig jaar op de markt en toch bij veel professionals nog onbekend. Dit artikel schetst de achtergronden, werking en toepassingsmogelijkheden van dit bijzondere instrument. 
Het Transformatiespel is ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler.  Deze Amerikaanse vrouwen hebben inspiratie opgedaan voor het spel in de leefgemeenschap van Findhorn in Schotland. Het was aanvankelijk bedoeld als middel om met eigen 'issues' in de groep aan de slag te kunnen.


 
bullet Zie ook de pagina's van deze website:
 
bulletHerstel burnout    - item 2 Integrale visie van Ken Wilber, herstel burnout vraagt om integrale gezondheidszorg
 
bullet Psychisch herstel  - item 5 Zelfkennis een belangrijke sleutel tot geluk?  Flow ervaren en positieve psychologie
 


Ga naar begin van deze pagina


Zoals het is, heeft het zijn waarde, en als dat erkend wordt, werkt het ten goede
 

horizontal rule

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies  ---- -----  Contact:  Bart Land  -  E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

Start Omhoog Spreuken - Citaten Meditatie