Omhoog Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Nulpuntveld


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Spirituele pad Nulpuntveld Filosofie en Ethiek Spreuken - Citaten MeditatieNulpuntveld (Akasha-veld) en burnout. Met oa Ervin Laszlo


Vernieuwing mens- en wereldbeeld in wetenschap en maatschappij. Inspiratie en vragen.

Het nulpuntveld
wordt ook wel het nulpuntenergieveld, 'Zero Point Field' (ZPF), Akasha-veld (A-veld) of het 'kwantumvacuüm' genoemd.


De eerste vraag is vaak: 'wat is het nulpuntveld, nulpuntenergieveld of Akasha-veld?'

De tweede vraag kan zijn: 'wat heeft het nulpuntveld met burnout te maken?'Voor de meeste mensen is dit onderwerp 'geen dagelijkse materie' en komt het 'onwennig over'. Ook komt misschien de vraag 'begeef ik me op glad ijs en is het wel wetenschappelijk?


Dit gold in eerste instantie ook voor mijzelf. Door de actualiteit mbt oa kwantum fysica, eigen ervaringen en het werk van oa David Bohm, Ervin Laszlo en Pim van Lommel is het nulpuntveld echter veel concreter geworden. 
Ik ervaar het bezig zijn met het nulpuntveld als heel bijzonder, belangrijk, interessant maar niet altijd makkelijk.Een eerste aanzet tot een antwoord op de 2 belangrijke vragen:

 

bulletHet concept van het nulpuntveld (nulpuntenergieveld) komt oa uit de kwantumfysica (fysica op subatomair gebied) en kwantummechanica (met oa Albert Einstein, Niels Bohr, David Bohm).

Het nulpuntveld is een fundamenteel veld dat alles met alles verbindt en samenhang schept: in de kosmos, in de wereld van de levende organismen en zelfs in het domein van de geest en het bewustzijn   -  Ervin Laszlo in zijn boek 'Bezielde Kosmos'


Opmerkingen : 
 
bullet Samenhang' wordt ook vaak aangegeven met 'coherentie
 
bulletOp weg naar een integraal wereldbeeld lijkt de goede richting (zie ook de overige tekst van deze pagina)

 

bulletBij mijn ervaringen mbt burnout en het herstellen komt al vanaf het begin heel sterk het grote belang van de samenhang tussen lichamelijke, geestelijke, psychische en maatschappelijke aspecten en ervaringen naar voren.

Bovendien kwamen veel problemen naar voren wanneer er steeds vanuit aparte disciplines en belangen naar je werd gekeken, bv 'we kunnen niets vinden', 'moeilijk objectiveerbare ziekte en verschijnselen', 'van het kastje naar de muur gestuurd worden', 'de strijd waarmee je te maken kan krijgen' etc, dit terwijl je je hartstikke rot en ziek voelt en nauwelijks in staat bent om iets te doen.
 
Deze problemen veroorzaken oa extra stress/belasting/frustraties/vervreemding en bemoeilijken en vertragen bijna altijd het herstelproces en het weer terugkomen in oa het arbeidsproces.

 
bullet Einstein: 'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid'

 
bulletErvin Laszlo: 'Van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (verstand, rede, logica) komen we nu terecht bij 'holos' (geheel, heelheid, samenhang)'.

 
bullet Lao-tse, Tao-te tjing: 'Gewone mensen haten eenzaamheid. Maar de Meester maakt haar ten nutte, hij verwelkomt zijn eenzaamheid in het besef dat hij één is met het hele universum.'

 
bulletDavid Bohm: Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent. (Wholeness and the Implicate order).
Onze toekomst hangt af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet.

 
bullet Sean M. Saiter: De integrale benadering is een oproep tot bewustzijn.

 
bulletKlaas van Egmond: Alleen een menswaardige ontwikkeling kan duurzaam zijn.

 
bulletEden Phillpotts: Het universum herbergt een oneindige schat aan wonderen die geduldig wachten tot ze worden opgemerkt.

 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout deze website, bv ivm belang van een integraal mens- en wereldbeeld.

horizontal rule

 

 
Klik op 1 van de 15 onderstaande onderwerpen van deze pagina 


 
bullet1 Wat kunnen we van Einstein leren?
 
bullet2 Persoonlijke toelichting bij het nulpuntveld (Zero Point Field, Akasha-veld)
 
bullet3 Algemene Toelichting bij het nulpuntveld - Van Newton naar kwantumfysica - Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld - oa teleporteren (non-lokale verbinding)
 
bullet4 What the Bleep Do We Know (film en boek) - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid
   Ook komt de film en het boek 'Something Unknown' aan de orde
 
bullet5 Ervin Laszlo - Club van Boedapest - Naar een nieuw wereldbeeld
 
bullet6 Criteria voor moreel handelen - Nav literatuur geschreven door Ervin Laszlo en Jude Currivan
 

bullet7 Lynne McTaggart, schrijfster van oa de boeken 'Het Veld' en 'De verbinding'
 
bullet8 Het helende bewustzijn
Met oa de video
'Ratselhafte Heilung', de weg van Zen, Tibetaans Dodenboek
VU-Onderzoek onderzoek naar gebedsgenezing, werkt het echt?
 
bullet9 Naar een bewustzijnswetenschap - Z.H. De Dalai Lama
 
bullet10 TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm
     Een wereldbeeld waarin meer aandacht is voor heelheid/samenhang en het proces in plaats van analyse van onderdelen
 
bullet11 TV interviews mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme (met oa Amit Goswami)
 
bullet12 TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpoche
 
bullet13 Suggestie voor verdere korte oriëntatie mbt het nulpuntveld (Zero Point Field)
 
bullet14 Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?
     Met oa kort het
'cultuurmodel' van Geert Hofstede
 
bullet15 Overige websites, literatuur en film mbt het nulpuntveld (met oa de film 'Staya Erusa', eigenschappen van water)


* * * * * * *

Wat gaan jij doen?  Ga je de uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd aan? Ga je op de oude voet verder? Val je terug in conservatisme en/of populisme?
...

 


 
bulletSymposium 'Sages and Scientist 2011', February 25 - 27, 2011< La Costa Resort & Spa, Carlsbad, California, USA - YouTube-video
Recent advances in science are posing new questions for spirituality:
 
bullet Are we in the midst of a major shift in science?
 
bulletIs there an ultimate reality?
 
bulletDoes consciousness conceive, govern, construct and become the physical universe?
 
bulletIs the universe becoming self aware in the human nervous system?
 
bulletIs the next stage of human development conscious evolution?
 
bulletDo we have the ability to influence the future evolution of the cosmos?
 
bulletHow does our understanding of consciousness as pure potentiality enhance our capacity for intuition, creativity, conscious choice making, healing, and the awakening of dormant potentials such as non-local communication and non-local sensory experience?
 
bulletHow does our understanding of consciousness also enhance our capacity for total well being (physical, emotional, spiritual, social, community, financial and ecological)?
 
bulletEverything will be examined from the perspectives of both sages and scientists, with a view to finding common ground.
 
bullet Sages and Scientists Symposium 2011 - YouTube video


 

 
bulletSeth Lloyd (hoogleraar MIT) over 'Quantum life'


Professor
Seth Lloyd is werkzaam in het Research Laboratory of Electronics van het MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Seth Lloyd leverde in 1960 de grondslagen voor veel van het quantumwerk in Delft mbt de qauntumcomputer (Kavli Instituut Delft).

Volgens Seth Lloyd is quantum niet alleen een zaak van machines en geheugens en rekenkracht. Quantum is overal, bv ook in de biologie.

 
bullet Interview in American Scientist: An interview with Seth Lloyd

 
bullet Wikipedia: Seth Lloyd (Engels - uitgebreid)  -  Seth Lloyd (Nederlands)

 
bulletYouTube video: Seth Lloyd on Quantum Life

 
bullet YouTube video: Origin of complexity in the Universe - Seth Lloyd


 
bullet Boek: Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos - Seth Lloyd
 
bullet Toelichting op het boek

 
bulletZie ook item over oa quantum computer en het Delftse Kavli Instituut op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 

horizontal rule

 

1 Wat kunnen we van Einstein leren?
 

Einstein is bekend van oa ‘speciale relativiteitstheorie’ (1905) en de ‘algemene relativiteitstheorie’ (1915) Einstein zette hiermee het natuurkundig onderzoek op zijn kop en legde de basis voor de kernfysica.
 
Het jaar 2005 was uitgeroepen tot het Wereldjaar van de natuurkunde, omdat het 100 jaar geleden was dat Einstein zijn 'speciale relativiteitstheorie' officieel wereldkundig maakte.
 

bullet Wat is de achtergrond van de creativiteit van Einstein?
 
bullet Einstein zegt zelf: 'ik ben niet superslim, maar ik ben gewoon extreem nieuwsgierig'.
 
bullet Vastgeroeste denkbeelden ter discussie stellen.
 
bullet Nieuwe vragen formuleren.
 
bullet Hij had niet veel op met ‘gezond verstand’ wat hij omschreef als een verzameling vooroordelen die in het verleden zijn opgedaan.
 
bullet Kennis zag hij niet als belangrijkste ingrediënt van technologische en economische ontwikkeling, verbeelding is belangrijker dan kennis.
 
bullet Einstein maakte zich steeds grote zorgen over het afbrokkelen van de creativiteit en opkomen van denkluiheid (oa de computer cultuur?).
 
bullet Einstein zag kunst als een goede methode om creativiteit te trainen.
 
bulletHet mooiste wat we kunnen ervaren is het mysterieuze ..., daar komt alle ware kunst en wetenschap uit voort.
 
bullet Einstein: 'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid'.
 
bulletEigen mening: Een behoorlijk aantal wetenschappers lijkt tegenwoordig meer op 'kennisboekhouders' en zijn vaak niet bezig met een open geest als van bv Albert Einstein.


 Space Shuttle

 

bullet Albert Einstein (1879 - 1955) is een groot, origineel en belangrijk theoretisch natuurkundige geweest.
 
bullet Zie de beschrijving van Albert Einstein in Wikipedia encyclopedie mbt het leven van Albert Einstein, zijn belangrijke bijdragen aan de natuurkunde en belangrijke basisbegrippen.
 
bulletHet doel dat Einstein voor ogen stond (Ervin Laszlo, boek: Het Akasha Veld):
'Het ontdekken van de eenvoudigst mogelijke samenhang die alle waargenomen feiten met elkaar in verband brengt' en die wetenschappelijk gebaseerde betekenis verleent aan onze ervaring, alsmede aan onze plaats en rol in de kosmos.

Einstein werd ooit eens gevraagd wat het belangrijkste vak voor scholieren is, hij antwoordde toen 'er moet vooral geschiedenis les worden gegeven over mensen die met hun onafhankelijke karakter en autonome beoordelingsvermogen de mensheid een gunst bewezen'.

Einstein heeft bewezen dat de drijfveer om de wereld te doorgronden samen kan gaan met het geloof in iets oneindig veel groters dan wijzelf.
 
bulletZie het artikel in Tubantia van 29 oktober 2005: 'Met minder computers meer kans op Twentse Einsteins',
door Gert-Jan Hospers


Enkele citaten van Albert Einstein
:

 
bullet"De ontketende atoomkracht heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken"
 
bullet"Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom"
 
bullet"Alle religies, kunsten en wetenschappen zijn takken van dezelfde boom"
 
bullet"Niet alles wat geteld kan worden, moet per se meetellen; en alles wat telt behoeft niet per se telbaar te zijn"
 
bullet"De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel"
 
bullet"Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving"
 
bullet"Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoefte is het Boeddhisme"
 
bullet"Waarachtige religie is waarachtig leven: leven met hart en ziel en al je goedheid en rechtschapenheid"
 
bullet"Er is geen logische weg naar de ontdekking van deze elementaire wetten. Er is alleen de weg van de intuïtie, ondersteund door een gevoel voor ordening die achter het uiterlijk schuil gaat"
 
bullet "De intuïtieve geest is een godsgeschenk; het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten"
 
bullet"We blijven eeuwig en altijd voor het grote mysterie staan waarin wij geboren werden"
 
bullet"Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid"
 
bullet"Fantasie is belangrijker dan kennis"
 
bullet"Kennis brengt ons van A naar B, verbeelding brengt je overal"
 
bullet"Er zijn slecht twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in het laatste"
 
bullet "Probeer geen succesvol man te worden, maar een waardevol man"
 
bullet"Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind"
 

Een mens is een deel van het geheel
dat wij het universum noemen,
een deel, dat begrensd is door ruimte en tijd.

Hij ervaart zich zelf, zijn gedachten en
gevoelens als iets
wat hem van alle anderen scheidt -
een soort optische illusie van zijn bewustzijn.

Deze illusie is voor ons als een
gevangenis en beperkt ons tot onze
persoonlijke belangen en tot de liefde
voor een paar mensen in onze onmiddellijke nabijheid.

Uit die gevangenis moeten we ons
bevrijden, doordat we in ons
medegevoel alle levende wezens en de
gehele natuur in haar schoonheid insluiten.

Niemand gelukt het volkomen, maar
het streven ernaar is reeds een deel
der bevrijding
en een grondslag voor onze innerlijke zekerheid.

Albert Einstein


 

bulletZie voor meer citaten van Albert Einstein (Wikiquote)

 
bulletBoek 'Einstein voor Dummies', door Carlos Calle
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google

 
bulletBoek 'Natuurkunde voor Dummies', door Steven Holzner
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

2 Persoonlijke toelichting bij het nulpuntveld

 

bulletHet nulpuntveld wordt ook wel het nulpuntenergieveld, 'Zero Point Field' (ZPF), Akasha-veld (A-veld) of het 'kwantumvacuüm' genoemd.

 
bulletAls ik zelf terugkijk kwam ik voor het eerst in ca 1974 met de kwantumfysica in aanraking bij het vak atoomfysica tijdens de studie Elektrotechniek in Delft (oa met het boek 'Fundamental Uniniversity Physiscs III Quantum and Statistical Physics' van Alonso en Finn en een college dictaat van het vak). Ik kan me herinneren dat ik in die tijd het vak al heel fascinerend vond, net als de achtergronden en werking van elektromagnetische velden etc.

In ca 1983 las ik het boek
'De Tao van fysica' van Fritjof Capra, wat me ook nu nog sterk aanspreekt. Via directe familie, die in Indonesië gewoond heeft (Mijn Oma heeft daar gewoond, mijn Vader is daar geboren, de broer van mijn Vader woont in Bali), kwam ik al vroeg in aanraking met de andere wereldgodsdiensten (met een vaak holistischer wereldbeeld dan we in het westen gewend zijn).

 
bullet Na overspannen te zijn geraakt en ca een jaar later burnout kwam bij mijn herstelproces vanaf het begin steeds het grote belang van het verband tussen lichamelijke, geestelijke, psychische en maatschappelijke aspecten en ervaringen naar voren. Ook het idee dat je met 'rust, een pilletje en een praatje' er nog lang niet was, ervaarde ik heel sterk. Ik was oa sterk ontregeld en 'er echt over de volle breedte doorheen gezakt'.

Ik ervaarde sterk dat er naast de voor de hand liggende en bekende remedies en traditionele gezichtspunten, duidelijk meer aan de orde moest komen.
Behandelt en kijkt bv een arts naar een ziekte of een mens?

Toen ik de uitspraak van Einstein tegen kwam:
'je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid', voelde ik direct heel sterk het grote belang van deze stelling voor mij.

Boeddha: 'Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen'.

'Toevallig' kwam ik in aanraking met video's op het internet van oa
Swami Ved Bharti (bv video over Jnana Yoga), David Bohm, Pim van Lommel, Ervin Laszlo en voelde me er direct sterk door aangetrokken.

Later volgde oa Amit Goswami, Zhuangzi en Ken Wilber (Integrale visie met oa integrale geneeskunde, integrale politiek, zie de pagina
  Herstel burnout). 
Er kwam, naast de
Nag Hammadi Geschriften, aanvulling op een laag die verdieping geeft.
Deze belangstelling voor verdieping is er nog steeds. Er komt bij deze verdieping duidelijk een holistisch
mensbeeld en wereldbeeld naar voren wat me sterk aanspreekt en dicht bij mijn eigen ervaringen ligt. Ook geeft dit nieuwe wereldbeeld meer vorm aan samenhang in de wereld en geeft het een socialer en duurzamer karakter. De wereld bestaat niet uit oa losse (onafhankelijke) delen en 'survival of the fittest' (Charles Darwin) is niet de algemene basis van interactie.

Voor mij was vooral het in 2001 via TV uitgezonden gesprek met David Bohm heel belangrijk (zie
item 10 TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm
op deze pagina).
David Bohm was in zijn tijd één van de meest vooraanstaande theoretische fysici van zijn generatie en een onbevreesd uitdager van de behoudende wetenschappers.

 
 
bulletIn de loop van de tijd kregen vooral de echt vernieuwende, actuele en praktische aanpak van de Integrale Visie van Ken Wilber en Ervin Laszlo steeds meer mijn belangstelling.

 
bulletVeel later kwam ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst. 


Deze website is later voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bulletHet ivm herstel van burnout bezig zijn met het nulpuntveld was voor mij in eerste instantie geen voor de handliggende richting, het geeft me nu meer ruimte en perspectief. Omdat ik ivm burnout verschijnselen oa maar beperkt kan lezen en het onderwerp soms best lastig is, 'doe ik er relatief lang over om er wat beter in te komen'.

 
bulletBij burnout en het herstelproces ben ik voor herstel de 'energetische kant' opgegaan. Bij deze meer holistische (integrale) en 'energetische wijze van werken' (oa Instituut Orshof, chakra's, Chi Kong) kon ik van begin af veel beter uit de voeten dan met de 'gangbare' wijze ('praten en pillen'). (Zie oa de pagina Psychisch herstel van deze website).

Bij burnout lijkt het erop dat je een 'duidelijke neerwaartse sprong in functioneren van lichaam en geest maakt' (een soort neerwaartse 'kwantum sprong'), waarbij je sterk ontregelt raakt en de samenhang (coherentie) en werking van 'lichaams-functies' en 'je geest' over de volle breedte op een lager niveau komt.

Zie de pagina Verschijnselen van deze website.
 
Zie ook item Criteria voor moreel handelen op deze pagina
. Hierbij komt naar voren hoe de kosmos en alles wat we 'realiteit' noemen feitelijk één groot geheel vormen.

 

I
n de traditionele geneeswijze weet men bij burnout eigenlijk niet goed wat er aan de hand is.

 
bullet14 januari 2007, dagblad Tubantia: Systemen in de Stress

Ca 9 % van de beroepsbevolking heeft last van een burnout. Leidt dit ook tot in het lichaam meetbare veranderingen?

Paula Mommersteeg
(Universiteit Utrecht) is daar naar op zoek gegaan. Eigenlijk heeft ze deze niet goed kunnen vinden (cortisol, cytokinen). Het onderzoek is uitgevoerd binnen kader van NWO onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie.

Haar conclusie is dat burnout een veel complexer ziektebeeld is dan men dacht
:

'Waarschijnlijk zijn meerdere regel-systemen verstoord. Mogelijk maar een beetje en daardoor onvoldoende sterk om afzonderlijk aan te kunnen tonen'.
 


'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiërarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van non-lokaal verbonden coherente systemen'.

Ervin Laszlo, zie de items op deze pagina
 


 Oa hierdoor kregen de begrippen uit de kwantumfysica als bv:
 

bulletVerstrengeling

2 Gescheiden deeltjes kunnen elkaar op afstand instantaan (ogenblikkelijk) beïnvloeden (non-lokaliteit in de zg non-lokale ruimte)
(bv het wetenschappelijke Einstein-Podolski-Rosen experiment)

 
bulletComplementariteit, bv:
 
bulletlicht gedraagt zich of als golf of als deeltje
bullet'lokale ruimte' (ons bekende fysieke wereld met de klassieke fysica, Newton) en de 'non-lokale ruimte' (ruimte en tijd wordt overstegen)
Ruimte en tijd (in de 'lokale ruimte') zijn in de wereld waarin we leven (tot nu toe vaak) de meest elementaire kenmerken.

Komt er via de kleinste deeltjes een 'verbinding'  tussen 2 complementaire ruimten: 'lokale ruimte' en de 'non-lokale ruimte'?

 

bulletKwantumsprongen

 
bulletHet onzekerheidsprincipe (meetprobleem: waarneming is niet mogelijk zonder het geobserveerde object fundamenteel te veranderen)

 steeds mijn belangstelling
 


   Zie bv ook het boek:
 
bulletBoek: 'Kwantum theorie in 30 seconden', door Brian Clegg  (E 9,95)

De belangrijkste inzichten en stellingen uit de geschiedenis van de kwantummechanica.

Ontdek de geschiedenis van een aantal van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen en filosofeer over de toekomst van fysica en technologie met deze fascinerende en overzichtelijke inleiding tot de kwantumtheorie.
 
bullet Kwantumcomputer (Nederlands) - Wikipedia
 
bullet Quantum computing (Engels)  - Wikipedia
 Ook in het verlengde van deze ervaringen en mijn belangstelling voor mystiek en spiritualiteit kreeg ik meer belangstelling voor de ontwikkelingen rond het zg nulpuntveld.

Ook in de ontwikkelingspsychologie kennen we sprongen vooruit en achteruit bij de ontwikkeling van bv een kind. Bij achteruitgang (regressie) treedt er terugkeer naar een vroeger gedragspatroon op. Ook positieve ontwikkelingen gaan vaak in sprongen.

Naast het voor het burnoutherstel proces werken aan oa goed gegrond zijn, geeft het bezig zijn met het nulpuntveld mij ruimte en wezenlijke nieuwe invalshoeken, inzichten, 'thuis-gevoel', perspectief en ook vele vragen en het gevoel dat ik nog maar aan het begin sta.

 

bullet De vele vragen gaan oa over de mogelijke samenhang van het nulpuntveld en een 'elektromagnetisch' mensbeeld mbt:

 
bulletHoe kan ik mijn eigen ervaringen plaatsen oa:
 
bulletEigen burnout ervaringen
 
bulletErvaringen tijdens revalidatie
 
bulletErvaring, 'in het traditionele circuit', van geen goede antwoorden krijgen en een veel voorkomend 'waarom doen ze het nu niet anders'-gevoel / ervaring
 
bulletErvaring met Reiki

 
bulletUit eigen cultuur oa:
 
bullet Synchroniciteit (oa Jung), Carl Gustav Jung en synchroniciteit - www.diepmagazine.nl
 
bullet 'Synchroniciteit, betekenisvol toeval' - Video, 27-01-2013, Boeddhistische Omroep Stichting (video)
Zie ook de website http://synchronicitydoc.com/.
Dit is een intrigerende documentaire over de Franse kwantum fysicus Francois Martin en diens fascinatie voor synchroniciteit ofwel betekenisvol toeval. Aanvankelijk is Martin een ‘hard-core’ natuurkundige, maar hij raakt steeds meer bevlogen door het fenomeen synchroniciteit. Martin ziet overeenkomsten tussen synchroniciteit en aspecten van de kwantumfysica, maar ook het Boeddhisme en de samenhang van alles.
 
bullet Collectief onbewuste (Jung)
 
bullet Archetypen (Jung)
 
bullet Oerstof (Zie ook item Theoretische fysica en kwantummechanica) Met oerstof of oersubstantie wordt in de filosofie de ultieme substantie aangeduid waaruit, waarin, en waardoor alles bestaat.
 
bulletTelepathie, helderziendheid, etc
 
bulletEigenheid, Zelf(verwerkelijking) (oa Jung). Zie de pagina Spiritueel herstel van deze website.
 
bullet Intuïtie is innerlijk weten.
 
bulletRegressie naar vorige levens (bv regressie bij reïncarnatietherapie)
 
bulletWetend veld bij familie opstellingen en organisatie opstellingen
 
bulletMorfogenetische veld (Rupert Sheldrake). Zie item 15 Overig literatuur en website op deze pagina.
 
bulletBv Maria- en Christus verschijningen
Zie beschrijving boek 'Als Christus verschijnt,christusverschijningen van deze tijd', door theologe Berthilde van der Zwaag, op deze pagina.
 
bulletTweeling-connectie (ervaringen van tweelingen, bv mbt sterke gevoelsband)
 
bullet Zijn identieke tweelingen telepathisch verbonden? - via www.niburu.nl/
bulletDagblad DeStentor 12 januari 2008: 'Identieke tweelingen telepathisch verbonden'
Ze lijken als twee druppels water op elkaar, sommigen voelen elkaar feilloos aan. Twee zielen, één gedachte. Raakt de een bekneld met zijn voet, krijgt de ander een blauwe plek. Is de een in gevaar, zorgt de ander voor redding. De geheimzinnige band tussen identieke tweelingen; mythe of werkelijkheid?
bulletZie oa boek 'Tweeling Telepathie' door Guy Lyon Playfair.

 
bulletUit andere culturen oa:
 
bullet Chi, Ki of QI (Adem, levenskracht, vitale energie, spirituele energie die deel uitmaakt van alles wat bestaat) uit de Chinese cultuur en Japanse cultuur.
 
bullet Prana uit Indiase cultuur
 
bulletVeld uit het Sjamanisme
 
bullet Verlichting (eenheidbewustzijn) uit het Boeddhisme
 
bulletAkasha. De idee dat er in het universum iets is wat verbindt en correleert, is geen ontdekking, maar een herontdekking. Als intuïtief inzicht is het aanwezig in alle grote kosmologieën, het meest expliciet in de hindoeïstische kosmologie. Daar is het bekend als akasha, het meest fundamentele van de elementen waaruit de kosmos bestaat.
 
bulletArtikel Sjamaanheling of energetische geneeskunde, via de website www.natuurlijk-welzijn.org
bulletZie bv ook het boek: Het Akasha-Veld, verbinding en geheugen in de kosmos en bewustzijn, door Ervin Laszlo

 
Zie de pagnia Fysiek herstel van deze website.


Zie bv de bijdrage 'Bewustzijn in de bezielde werkelijkheid' van Edgar Mitchell uit het boek 'Bezielde Kosmos' van Ervin Laszlo.
 

Intuïtief fascineert het me sterk wat dit alles misschien betekend voor bv het burnout raken en het burnoutherstel proces en wat ik heb meegemaakt en ervaren, bv oa :
 

bulletDizzy, duizeligheid en flauwvallen (oa werking bewustzijn, zie bv item BDE met Pim van Lommel)
 
bulletStevig (met een sprong) psychisch, lichamelijk en geestelijk ontregelt raken
 
bulletGevoel dat je bijna los zit van je omgeving (steeds heel onzeker)
 
bulletAlles veel harder horen
 
bulletVeel moeite met de motoriek (bv veel moeite met schrijven)
 
bulletWeinig kunnen hebben en heel gauw moe worden
 
bulletGevolgen van  teveel 'in je hoofd zitten'. Daarbij heb je meestal weinig contact met je lichaam en je gevoel. Meestal leef je dan ook geforceerd in een wereld van de rollenpatronen en verwachtingspatronen, tevens vervreemd je van je Zelf en ga je dan niet op 'je eigen kompas' en ben je niet goed geaard in het hier en nu. Vooral bij stress over langere tijd kan dit op den duur grote gezondheidsproblemen geven, bv burnout.

Eigen ervaringen mbt burnout en het herstel geven me een grote behoefte om verder te zoeken en te kijken dan wat je in 'onze traditionele geneeswijze en maatschappij' op dit moment meestal tegenkomt.


Zie ook bv:
 

bulletDe beschrijving van het begrip soul-loss (via de website www.sjamama.nl/, soul-loss in Sjamanisme) onder item Overige literatuur en websites ivm oa nulpuntveld op deze pagina.
 
bullet Criteria voor moreel handelen op deze pagina. Hierbij komt naar voren hoe de kosmos en alles wat we 'realiteit' noemen feitelijk één groot geheel vormen.
 
bullet11 maart 2015, www.gezondheidskrant.nl: Waarom duurt burnout zo lang?

Burnout duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten.
Opvallend is ook de grote spreiding in duur van burnout: van 3 maanden tot meer dan een jaar.
Waarom duurt het herstel soms zo lang?
Patiënten ogen niet ziek, maar kunnen maanden, soms jaren niet normaal functioneren. Thuis of in de werkomgeving snapt men dat niet, de artsen en therapeuten begrijpen het vaak niet en de patiënt zelf ook niet.
Het enige wat je als patiënt zeker weet, is dat je niks (aan) kunt doen en nergens meer tegen kunt.
De huidige richtlijnen geven geen inzichten noch remedies voor stagnerend herstel.

Door de biologische (stress) mechanismen bij het verklaringsmodel te betrekken, ontstaat een completer beeld op het otstaan en beloop van het ziektebeeld, waardoor begrijpelijker wordt: waarom het soms zo lang duurt en hoe de behandeling hiermee rekening kan houden.
 
bullet Download Artikel 'Waarom duurt burnout zo lang? (pdf file) via de website: https://csrcentrum.nl/ : voor verdere toelichting.

Het oorspronkelijk uitgebreide artikel is geschreven door Sonja van Zweden en gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychotherapie 1-2015
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Fysiek herstel en Burnout preventie van deze website.
 
bulletEigen opmerking:

Op basis van eigen ervaring is bovenstaande artikel eindelijk een manier van denken die dichter bij mijn eigen ervaring komt!

 

 
bullet Karl Popper - De onmogelijkheid tot zekerheid te komen,
Een interview met de Oostenrijks-Britse wetenschapsfilosoof Karl Popper over de onmogelijkheid tot zekerheid te komen. Feiten zijn gebaseerd op afspraken en wetenschappelijke kennis is geen objectief gegeven.

Zie de YouTube video's:
Karl Popper over Relativisme en Dogmatisme 1, deel 2, deel 3.

Dit reeds in 1987 opgenomen interview maakt onderdeel uit van het VPRO TV programma Zomergasten met psychologe en filosofe Trudy Dehue (van 9 augustus 2009 -
video), nav haar boek 'De depressie-epidemie'.

Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Spiritueel herstel van deze website.

 
bullet Er zijn voor de traditionele wetenschap nog andere reële en ingrijpende zg 'moeilijk objectiveerbare zaken, verschijnselen en aandoeningen', zoals oa de mij aansprekende voorbeelden:

 
bullet Uit eigen ruime ervaring: Familieconstellatie (therapie). In een familie-opstelling (ander woord voor familieconstellatie) lijkt er spontaan kennis over een familie bij mensen te zijn, die deze familie helemaal niet kennen. Vrijwel iedereen blijkt dit in de goede omstandigheden te kunnen (Zelf meerdere keren intensief ervaren). Er wordt dan wel gesproken over het zg verbindende veld of  wetende veld (Via de site www.diepmagazine.nl). (Zie ook artikel van Nick Blaser (psychiater en psychotherapeut) over het wetende veld).

Bert Hellinger, grondlegger van de familie- en organisatie opstellingen, gebruikt vaak het begrippen het 'wetende veld' of het 'verbindende veld'. Hij doelt hierbij op de informatie en kennis die op een dieper niveau (blijkbaar) beschikbaar is voor mensen die deelnemen aan een familie- of organisatie-opstelling.

Op het internet staan vele ervaringen over het wetende veld bij oa familie- en organisatie-opstellingen.
Zie item Familie Opstelling en Organisatie Opstelling van de pagina
Psychisch Herstel van deze website.
 
bulletZie bv het boek 'Het verbindende veld', organisatieopstellingen in de praktijk, door J.J. Stam.
 
bulletBoek: 'Wandelen door het wetende veld', door Francesca Mason Boring
 
bulletVeel eigen ervaring: Werken met en ondergaan van Reiki.
Zie de pagina Fysiek herstel (item 10 Andere geneeswijzen)
 
bulletUit eigen ervaring: Werking van homeopathie. Homeopathie wordt vaak beschreven als een energetische geneeswijze. (Zelf mee te maken gehad).
Zie item 'Wat is water' op deze pagina (oa artikel '
The Structure Of Liquid Water; Novel Insights From Materials. Research; Potential Relevance To Homeopathy.)
Zie pagina Maatschappelijk context van deze website.
 
bulletBijna dood ervaringen. Zie onder item op deze pagina, bv: TV gesprek en een (schriftelijk) interview met Pim van Lommel (cardioloog).
 
bullet 3, 4 en 5 februari 2012: Congres Coherence in Health III 2012 ''A coherent shift of Vision, towards a better understanding and treatment of chronic diseases.'' in de Burgers Zoo in Arhnem.
Chronische aandoeningen vormen een grote zorg voor de maatschappij. Niet alleen economisch maar ook sociaal. Patiënten en hun omgeving worden erdoor geraakt. Patiënten voelen zich vaak niet serieus genomen en ervaren onbegrip. Niet zelden staan zij alleen, in hun zoektocht naar genezing, maar het werkt ook chronifiserend.
 
bullet Oa sprak in 2007 Prof. Dr. Stuart Hameroff M.D. (hoogleraar anesthesiologie en psychiatrie en bekend van de film 'What the bleeb do we know'?), over onderwerp: 'Leven, gezondheid en ziekte; een quantumperspectief.
 
bullet Interview met prof dr. Gary Schwartz door Hans Bakker 'Transplanting memories'
Orgaan transplantaties zijn, hoewel gecompliceerde operaties, technisch steeds beter uitvoerbaar. Maar ondanks veel kennis over nauwkeurige weefseltypering lukken transplantaties niet zonder chronisch gebruik van medicatie tegen afstoting. Daarnaast ontstaat een merkwaardig fenomeen. Ontvangers van organen, met name een donorhart, kunnen in 10 -15% van de gevallen herinneringen van de donor overnemen waarbij soms karaktereigenschappen veranderen.
 
bulletOp YouTube.com zijn 4 video's mbt dit onderwerp te vinden:
 
bullet Transplanting memories Pt1 of 4
bullet Transplanting memories Pt2 of 4
bullet Transplanting memories Pt3 of 4
bullet Transplanting memories Pt4 of 4
 
bulletTV gesprek 'Het verlengde leven - de boeddhistische kijk op orgaandonatie'
 

 
bullet5 november 2010, Tubantia: Nieuw nanolab is grote trots van UT (Universiteit Twente
Vrijdagmiddag mag zijn zoon, kroonprins Willem-Alexander een nieuwe stap in de historie van de Twentse nano-onderzoekers inluiden. Op het campusterrein staat het nieuwe nanolab, dat een pareltje voor de Nederlandse wetenschap genoemd mag orden.
 
bullet Website MESA+ Instuture for Nanotechnoligy in Twente
 
bullet5 November 2010, Tubantia: Onderzoeker Alexander Brinkman (UT): Hoe kunnen deeltjes op elkaar reageren, terwijl ze zich op afstand bevinden? Het is een raadsel zo groot als het geheim van de zwaartekracht en het vormde een van de dilemma's waar Einstein zijn hersens op kraakte. Mesa+ onderzoeker Alexander Brinkman pijnigt nu zijn grijze cellen op het verschijnsel, kwantum-teleportatie geheten. Het klinkt allemaal  erg science-fictionachtig, maar zijn onderzoeksgroep splits twee elektronen op een zeer lage temperatuur en zet ze op afstand va elkaar, een nano-afstandje, maar dat maakt voor het effect niet uit. wat blijkt? de elektronen wisselen informatie met elkaar uit, zonder dat er zich materie tussen de die deeltjes bevindt.
bullet Nano, nieuwe materialen Enkele informatieve video's over nano-technologie
 
bulletZie ook de nieuwe belangrijke ontwikkelingen mbt de nano-technologie in oa de geneeskunde (Youtube video: Promo: nano in beeld)
 
bullet www.kennislink.nl/nanotechnologie: Nanospeurder naar darmkanker blijkt veilig
 
bulletZie ook Nanopodium, maatschappelijke dialoog over nanotechnologie
 

 


Teveel en te weinig is minder dan genoeg.


De hemel,
met haar zon, de maan, de sterren en de wolken,
is het dak van mijn huis.


Het is
net of je, in een moment van leegte en stilte, diepte en grootsheid ervaart en thuis bent bij je Zelf en je een deel voelt van het grote geheel.


Waar we de verbinding met onze ziel verliezen ontstaat een onvruchtbaar en verwoest land, waar de levensenergie uit weg lijkt te stromen.


Hundertwasserhuis in Wenen
Voor de architect, schilder, graficus Hundertwasser zijn ecologie en fantasie de uitgangspunten voor zijn ontwerpen.


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

3 Algemene toelichting bij het nulpuntveld (Zero Point Field - ZPF)

   Van Newton naar kwantumfysica - Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld
 


Dit is een introductie, het is een onvolledig en kort overzicht. Voor een wat verdergaande toelichting en uitleg, zie item
Suggestie voor verdere korte oriëntatie mbt het nulpuntveld op deze pagina.
 

bulletGrenzen verdwijnen of worden steeds 'vager' en delen van de wereld ontmoeten elkaar steeds intenser, dit vindt zijn oorzaak oa in internet en de gangbaarheid van het makkelijk vliegen naar alle windstreken. Een retourtje met het vliegtuig naar Spanje kost bijna net zoveel als een retourtje met de trein binnen Nederland. Deze huidige mobiliteit en snelle informatie-uitwisseling was ca 20 jaar geleden nog ondenkbaar. Ook de verschillen tussen normen en waarden, godsdiensten en bv arm en rijk komen steeds dichter bij. We zitten niet meer 'achter veilige grenzen'. Ook de overgang van een emigratie (naar oa koloniën, Australië en Nieuw Zeeland) naar immigratie in Europa speelt waarschijnlijk een belangrijke rol. Onze ethiek wordt in de praktijk meer op de proef gesteld, ook vragen rond onze identiteit als persoon, organisatie en land komen sterker op de voorgrond.

 
bulletWe leven in een geglobaliseerde wereld. Het opkomen van de moderne wetenschap, een aantal eeuwen geleden, heeft grote invloed gehad. Deze wetenschap wil de wereld onderzoeken. De wereld van vandaag is sterk geïnspireerd door wetenschappers als Isaac Newton (1743-1727) (bewegingsvergelijkingen) en René Descartes (oa 'dualiteit van lichaam en geest').
 

'Ik denk, dus ik ben'
(Cogito ergo sum, René Descartes) is waarschijnlijk in ons westers denken zo ingeslepen dat het bij velen vervormd wordt tot 'het bestaat (pas) als ik het (wetenschappelijk) kan denken en begrijpen'.
 


 

bullet Onze westerse cultuur lijkt gefundeerd op het idee dat de werkelijkheid op een klok lijkt. Een klok heeft een logische structuur van afgebakende onderdelen. De tandwielen staan in een oorzakelijk verband met elkaar. Wie de werking van de onderdelen doorgrondt, begrijpt het geheel.
Zie
mythos versus logos

 
bulletZie ook de YouTube video over 'de Tijd': Stil de tijd deel 1 -Jaap de Jonge & Joke Hermsen, duur ca 9 minuten.
Zie ook de YouTube video over 'de Tijd': Stil de tijd deel 2
-Jaap de Jonge & Joke Hermsen, duur ca 9 minuten.

Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In het boek
'Stil de tijd' neemt Joke J. Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Bv belang van de balans tussen gewone 'kloktijd' en de 'innerlijke tijd' (belevingstijd).
bullet Website van Joke Hermsen, filosofe en schrijfster:  www.jokehermsen.nl
bullet Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.
bulletZie ook op deze pagina bv Akasha-veld en bijna dood ervaringen

 
bulletTot welke uitspraken voel jij je aangetrokken?:
 
bulletik denk, dus ik ben (René Descartes)
bulletik denk niet, dus ik ben
bulletik denk, maar ik besta niet
bulletIk denk,  dus ik ben in de war (Tao van Poeh)
bulletik twijfel, dus ik ben
bulletik ervaar, dus ik ben
bulletik voel, dus ik ben
bulletik ervaar mijzelf als deel van het geheel, dus ik ben
bulletik heb respect voor alles wat leeft, dus ik ben
bulletik heb lief, dus ik ben
bulletik heb aandacht, dus ik ben
bulletik ben een nummer, dus ik ben
bulletik ben Nederlander, dus ik ben
bulletIk ben wereldburger, dus ik ben
bulletik ben Moslim, dus ik ben
bulletik ben Christen, dus ik ben
bulletik werk, dus ik ben
bulletik blog, dus ik ben
bulletik lach, dus ik besta
bulletik consumeer, dus ik ben
bulletik ren, dus ik ben
bulletik shop, dus ik ben
bulletik heb geld, dus ik ben
bulletik werk, dus ik ben (laboro ergo sum)
bulletik twitter, dus ik ben
bulletik ben, die ik ben
 
bullet -> Dus ik ben
 
bulletWat zijn jou karakteristieke  '.... , dus ik ben'  - uitspraken?

 
bulletTot welke uitspraken voel jij je aangetrokken?:
 
bulletIk geniet, dus ik bezit
bulletIk geniet, dus ik ben mijzelf
 
bulletWat zijn jou karakteristieke  'Ik geniet, dus ik ...' - uitspraken?

Oa deze wetenschappers begonnen nauwkeurig en methodisch te onderzoeken van wat is, dmv het onderzoeken van wat je kunt zien van bv mechanische verschijnselen (Newton). Hierdoor verschijnt de wereld vooral als een mechanisme, materialistisch van aard en opgebouwd uit (losse) delen.

De wetenschap kent een sterke neiging tot opdeling en verdieping binnen disciplines (bv in de geneeskunde: cardiologie, urologie, gynaecologie). Het oa kunnen objectiveren en kunnen reproduceren wordt fundamenteel.

Iedere wetenschapper is en was vooral in zijn eigen discipline bezig. Minder van belang is de betekenis voor het geheel en hoe de wetenschappelijke disciplines op elkaar aansluiten.


Beschrijving van Wetenschap volgens Wikipedia.

Isaac Newton Wat we weten is slechts een druppel in een oceaan van wat we niet weten.
 

 
bulletBoeddha: 'Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.'

Zie ook item '
10 TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuur filosoof David Bohm'
van deze pagina.

 
bullet15 november 2009, VPRO TV programma Boeken: Uitvinding van de mensheid (video) met historicus Siep Stuurman.
Gesprek nav van het verschijnen van het boek 'Uitvinding van de mensheid, korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil'.

Onbekende volken zijn raar en anders. Dat is geen feit, maar wel een een diepgewortelde (onderbewuste) overtuiging van velen. Dat is niet vreemd: de mens is historisch gezien geneigd om zich te concentreren op hoe anders een ander wel niet is. Ook komen oa de gevolgen van overgang van een emigratie (naar koloniën) naar immigratie in Europa en de gevolgen van 'de verlichting' aan de orde.

Gelijkheid werd bij de verlichting gedefinieerd als 'zijn zoals de verlichte Europeaan'. In beginsel zijn we nu wel allemaal gelijk, met het verschil dat de onwetenden nog verlicht moeten worden, om net zo te worden als de Europeaan.
Europa zag zichzelf als het voorbeeld en de koploper die de taak had anderen ook zover te brengen.
 
 
bullet Western science is approaching a paradigm shift of unprecedented proportions, one that will change our concepts of reality and of human nature, bridge the gap between ancient wisdom and modern science, and reconcile the differences between Eastern spirituality and Western pragmatism.
                              Stanislav Grof from 'Beyond the Brain'

 
bulletZie ook zijn boek: When the impossible happens
 
bulletZie ook YouTube video: Stanislav Grof "Race for Consciousness"
 
bulletZie ook YouTube video: Stanislav Grof "Holotropic"
 
bulletZie ook item 8 Het helende bewustzijn van deze pagina

 
bulletZie ook de website www.onsallen.nl van Arjan Evers
Site nav zijn uit te geven boek '
Iedereen doet het met iedereen' Een reis van Einsteins relativiteit tot onderlinge verbondenheid.
 


 

 
bulletVan ca 300 jaar geleden tot recent was de fysica sterk gebaseerd op het mechanische model van het heelal volgens Newton (1743-1727).

Tot op de dag van vandaag klinkt dit model nog steeds heel sterk door in ons wereldbeeld, denken en handelen, door bv:
 
bulletHet onderzoeken van delen
 
bulletHet denken in delen
 
bulletWat er buiten ons gebeurd is belangrijker als wat er binnen ons gebeurd
 
bulletHet is dit of het is dat, het kan niet soms één en soms het ander zijn
 
bulletMeten is weten (rol van de waarnemer buitensluiten)
 
bulletDe lichtsnelheid is de maximale snelheid voor deeltjes en informatie
 
bulletScheiden van lichaam en geest (scheiden van materie en geest)
 
bulletSteeds uitgaan van directe aanwijsbare causale, lokaal en voorspelbare verbanden
 
bulletMassa blijft behouden en is in wezen passief
 
bulletTijd is absoluut
 
bulletObjectief waarnemen (waarnemer moet los staan van verschijnsel of het experiment)
 
bulletBewegingsvergelijkingen vormen de basis van de mechanica
 
bulletHet heelal is een grote kosmische machine.
 
bulletOnderlinge aansluiting van wetenschappelijke disciplines (vakgebieden) staat niet centraal
 
bulletDominante rol van de huidige gangbare (allopatische) gezondheidszorg
 
bullet'Verovering, kolonisatie en consumptie' geven vooruitgang

 
bulletLezingen: 'Kennis voor de toekomst, wat leren toekomstige wetenschappers van genieën' - april 2011, Studium Generale Universiteit Utrecht.

Newton, Nightingale, Darwin en Freud: wereldberoemde genieën die in het verleden hun discipline op de kaart hebben gezet. Zijn zij ook rolmodellen voor de toekomst? Hoogleraren van de Universiteit Utrecht vertellen het verhaal van een groot wetenschapper uit hun eigen vakgebied.

 
bulletArtikel, tijdschrift Ode Wire, 21 januari 2007: The truth
Recently, Ervin Laszlo, the Hungarian systems philosopher, said The British Library’s collection included the unpublished spiritual works of Isaac Newton. According to Laszlo, Newton didn’t dare go public with this material following the success of his work on the mechanical universe. As a result, the world was deprived of Newton’s feeling for nuance and a larger context. Instead, his one-dimensional theories about the universe as a machine became labelled “reality.”


 
 
bullet Alle bovenstaande items lijken nu in meer of mindere mate ter discussie te staan en vragen om in meer of mindere mate om nuancering of verandering.
 
bulletDit heeft grote consequenties voor het wel of niet kunnen werken volgens de traditionele wetenschappelijke aanpak!
 
bulletAls je op 'de traditionele wetenschappelijke wijze van de materialistische moderne mens' alle verschijnselen wil blijven onderzoeken en beoordelen, geeft dat veel beperkingen. Er ligt een uitdaging verantwoord breder te gaan leven, breder te onderzoeken en nieuwe wegen te zoeken en in te gaan.
 
Het leven op aarde vraagt nu oa 'een beweging van 'logos'
(verstand, rede, logica) naar 'holos' (geheel, heelheid, samenhang)'.

Je kan met je verstand een heleboel onderzoeken, in kaart brengen, controleren en begrijpen maar op een bepaald moment moet je je verstand achter je laten en zal je met je hart en intuïtie verder moeten om de sprong te kunnen maken naar een hele andere dimensie van zijn, die ons allemaal met elkaar verbindt.

 
 
bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleporteren - de weg naar een niet af te luisteren quantum-internet

Onderzoekers van de TU Delft toonden deze week aan dat elementaire deeltjes zich werkelijk zo spookachtig gedragen als de moderne natuurkunde voorspelt.
Ze bereikten een doorbrak op weg naar het quantum-internet: oneindig snel en niet af te luisteren.

Zie dit uitgebreide artikel!
 
 
bullet3 september 2015, nu.nl: Intel steekt 50 miljoen dollar in TU Delft voor ontwikkeling kwantumcomputer

Chipfabrikant Intel investeert 50 miljoen dollar in QuTech, het onderzoekscentrum van TU Delft en TNO dat zich richt op de ontwikkeling van kwantumcomputers.

Bovenop de investering van Intel doet het ministerie van Economische Zaken een extra bijdrage van 11 miljoen dollar.

Het kabinet heeft Qutech in 2014 bestempeld als nationaal icoon, wat inhoud dat de organisatie moet zorgen voor toekomstige welvaart en het oplossen van wereldwijde vraagstukken.
 
 
bullet18 maart 2015, nu.nl: Nederland werkt met Denemarken aan ontwikkeling kwantumcomputer

Het Nederlandse Instituut Qutech gaat samenwerken met het Deense Niels Bohr Instituut aan de ontwikkeling van kwantumcomputers.
Door de nieuwe overeenkomst met het Niels Bohr Instituut gaan zo'n 100 Nederlanders en 60 Denen samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe computersoort, die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de kwantumfysica.

 
bullet17 september 2014, npowetenschap.nl: Groeibriljant, Een diamant als kwantumcomputer

De kwantumcomputer en absoluut veilige kwantumcommunicatie waren lang meer fictie dan wetenschap. Maar wellicht kan het Delftse Kavli Instituut al over vijf jaar een diamant maken die in wezen een kwantumcomputer is.

 
bullet30 mei 2014, RTLnieuws.nl: Teleporteren is geen sciencefiction meer
Mensen teleporteren zoals in de serie Star Trek, is nog niet mogelijk. Maar informatie teleporteren is dankzij de wetenschappers van de TU Delft nu geen sciencefiction meer.

Door het toepassen van kwantumfysica zijn de wetenschappers erin geslaagd om over een afstand van 3 meter informatie volkomen veilig en niet afluisterbaar te versturen door teleportatie.

Wat daarbij belangrijk is dat de data over die afstand niet door de tussenliggende ruimte reisde. De informatie is dus als het ware van de ene computer naar de andere gezonden, zonder dat er een verbinding was tussen die 2 computers - niet vast en niet draadloos.
 
bulletjuli 2014, Delft Integraal: Teleportatie bij TU Delft

Onderzoekers van het lab van prof.dr.ir Ronald Hanson hebben informatie geteleporteerd tussen twee verstrengelde quantumbits die drie meter van elkaar gescheiden waren.
 
bulletZie video toelichting 'Quantumteleportatie van elelktrontoestanden' door Ronald Hanson
 
bulletZie hier ook de vele andere interessante video-links (fundamenteel onderzoek) bij andere vakgebieden.
 
bulletZie video 'Verstrengeling' door Ronald Hanson.
 
bullet29 mei 2014, www.tudelft.nl: Beam me up, data
bullet29 mei 2014, www.omroepwest.nl: Wetenschappers TU Delft teleporteren informatie
bullet29 mei 2104: www.sciencemag.org: Unconditional quantum teleportation between distant solod-state quantum bits
bullet Teleportatie - Wikipedia
 
bullet29 mei 2014, www.tudelft.nl: Beam me up, data
bullet29 mei 2014, www.omroepwest.nl: Wetenschappers TU Delft teleporteren informatie
bullet29 mei 2104: www.sciencemag.org: Unconditional quantum teleportation between distant solod-state quantum bits
 
bullet Teleportatie - Wikipedia

 
bullet New Scientist - Dossier Qquantumcomputer

Interessante artikelen over de ontwikkeling van de quantumcomputers.

 
bulletWaarom komt dit item voor in deze site over burnout?

Eigen mening: Oa eigen ervaring en meer bekend raken met de verschillen tussen de klassieke natuurkunde (oa Newton) en de kwantumfysica hebben mij gebracht bij het werk van bv Ken Wilber (integrale benadering) en Ervin Laszlo.

Naar mijn beleving is het traditionele/klassieke wereldbeeld/mensbeeld te beperkt mbt de vraagstukken van deze tijd en de toekomst.
 
bulletZie ook andere items over dit onderwerp op deze pagina.
 

 
bullet14 augustus 2008 'Einsteins spook komt tot leven'
Een Zwitsers experiment laat zien hoe twee deeltjes die met elkaar verstrengeld zijn, onmiddellijk weten hoe het met hun tweelingbroertje gaat, ook al bevinden de twee deeltjes zich op (zeer) grote afstand van elkaar. Ze lijken informatie uit te wisselen met een snelheid die minstens tienduizend keer de lichtsnelheid bedraagt. 'Het lijkt alsof dit verschijnsel zich buiten onze ruimtetijd afspeelt,' liet hij een verslaggever van LiveScience weten. En daarmee wordt quantumverstrengeling een nog spookachtiger verschijnsel dan het toch al was.
 
bullet Tijdschrift Nature 13 augustus 2008: Physicists spooked by faster-than-light information transfer
Two photons can be connected in a way that seems to defy the very nature of space and time, yet still obeys the laws of quantum mechanics. Physicists at the University of Geneva achieved the weird result by creating a pair of ‘entangled’ photons, separating them, then sending them down a fibre optic cable to the Swiss villages of Satigny and Jussy, some 18 kilometres apart
.
 
bulletNature, 14 August 2008, 'Testing the speed of 'spooky action at a distance', Daniel Salart et al
bulletNature, 14 August 2008, 'The speed of instantly', Terence Rudolph
 
bullet1 mei 2012. Wetenschap24: De toekomst die het verleden vernadert - Nieuwe stap vooruit in de quantumtovenarij
Het maken van paren verstrengelde (entangled) deeltjes (bijvoorbeeld fotonen) is voor quantumfysici al bijna routine. Beide fotonen weten dan van elkaar wat ze doen en blijken bij detectie in bepaalde opzichten hun gedrag op elkaar af te stemmen, ook als het ene foton hier op aarde blijft en het andere foton op Saturnus is gearriveerd.

Die onderlinge afstemming gebeurt onmiddellijk, zonder dat er informatie tussen beide kanten wordt uitgewisseld (die hoogstens met de lichtsnelheid zou kunnen reizen). Dit tart al de klassieke logica, maar het kan nog gekker.
In Nature Physics beschrijven fysici uit de fameuze quantumoptica-groep van Anton Zeilinger nu een experiment met twee verstrengelde fotonparen, waarin een slimme combinatie van drie metingen, waaronder één zogeheten uitgestelde meting, er voor zorgt dat voor twee van de vier fotonen het gedrag met terugwerkende kracht op elkaar afgestemd wordt. Hoe ongeloofwaardig dit ook klinkt: op het moment dat deze twee fotonen hun gedrag op elkaar afstemmen, beslist een gebeurtenis in de toekomst hoe ze dat precies moeten doen.

 
 
bulletIn het uitgebreide boek 'Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de Bijna-Dood Ervaring' van Pim van Lommel
(zie item 12 van deze pagina) komen oa 'kwantumfysica en bewustzijn' en 'hersenen en bewustzijn' aan de orde.

 

 
bulletZie bv ook 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite - Stilte middenin de wereld', door Eckhart Tolle waarin hij oa het volgende aangeeft:

De hele beschaving verliest zich in vormen, in dingen, in voorwerpen, in gedachten en informatie. Gaan meer informatie, meer dingen en grotere winkelcentra ons de volheid aan ons leven geven en de wereld redden? Of zullen we het redden met nog beter te analyseren en te denken?

Geen enkele beschaving kan overleven zonder het evenwicht tussen vorm en het vormloze
.

Heel veel mensen lijken het contact verloren met de vormloze dimensie, die we ook wel geest noemen.
Vorm omvat ook tijd. Tijd is overal, je kan zelfs de tijd als een dodelijke ziekte beschouwen waaraan iedereen dood gaat en alle vormen op den duur opheft. Tijd is ook de poort naar de vormloze dimensie, het is een smalle poort. Het moment nu is waaruit de wijsheid uit het vormloze kan komen. Je kan spreken over het ontwaken in het Nu. Als je aanwezig bent in dit moment, doorbreek je de continuïteit van je verhaal van verleden en toekomst.

 
bullet Boek met 2 DVD's (4 uur durende sessie) 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite', Eckhart Tolle
De sessie is opgenomen in Findhorn in Schotland (zie ook de pagina's Spiritueel herstel en Meditatie en Mindfulness van deze website).
 
bullet Eckhart Tolle - Bekijk Google-Video: Flowering the Human Consiousness  - Jolla Californie 5 maart 2001, duur ca 1 uur en 48 minuten.
 
bulletZie het boek 'De kracht van het NU', door Eckhart Tolle
 
bulletStartpagina: http://eckhart-tolle.startpagina.nl met vele links naar informatieve sites en YouTube video's.
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.
 
bulletZie ook item 9 Naar een bewustzijnswetenschap - Z.H. De Dalia Lama op deze pagina.

 
bullet Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën - Cheri Huber - Zen Leraar

 
bulletGratis E-Book: Handboek voor opvoeders die kinderen willen ondersteunen bij het opgroeien in verbondenheid met de 5 levensgebieden: jezelf, de ander, materie, maatschappij en natuur, via de website www.opgroeieninverbondenheid.nl.
Dit eBook is geschreven door Marijke Sluijter en wordt je aangeboden door Stichting Universele Opvoeding, uitgever van het tijdschrift Educare en initiatiefnemer van het Traject Verbondenheid.
 
bulletBoek: Opvoeden in Verbondenheid, door Peter Jochems - Inkijkexemplaar
 
bulletVoor een sterke samenleving heb je een goede band met jezelf, de ander, de materie, de maatschappij en het grote levensgeheel nodig. Iemand die je ervaart als medemens kwets je niet, iets waar je je (mede)eigenaar van voelt beschadig je niet.
 
bullet Abonneer je via de site www.opgroeieninverbondenheid.nl op wekelijkse tips.

 
bullet Boek: 'Verbondenheid als antwoord op de-link-wentie', Anouk Depuydt, Johan, Deklerck en Gie Deboutte, ISBN 9789033448263
 
bulletArtikel Verbondenheid als rode draad... door het hele leven heen, door André H. Roosma
 
bulletErvin Laszlo: We gaan van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (rede, logica) en komen nu terecht bij 'holos' (geheel).
Zie item 5 Ervin Laszlo - Club van Boedapest - naar een nieuw wereldbeeld op deze pagina.

 
bullet 10 juni 2009: TV programma NOVA College Tour met Prinses Irene, duur ca 40 minuten
Prinses Irene is Honorary Member van de Club van Budapest.
Wageningse studenten interviewen prinses Irene onder leiding van presentator Twan Huys. Ze vertelt oa dat ze weinig vertrouwen meer heeft in de politiek. Een boodschap wil prinses Irene, die zich al jaren inzet voor een duurzame leefomgeving, nadrukkelijk meegeven aan de studenten: “Met de klimaatcrisis en de kredietcrisis kunnen we nu geen fouten meer maken. We moeten echt kiezen voor het welzijn van het leven op aarde.”

 
bullet13 april 2010, TV programma NOVA: Prinses Irene over haar nieuwe boek, duur ca 13 minuten
In NOVA spreekt ze vanavond over haar nieuwste boek 'Leven in verbinding'. Het boek vormt de weerslag van gesprekken tussen ecoloog en filosoof prof Matthijs Schouten en prinses Irene.
 
bullet www.natuurcollege.nl
bullet www.bergplaas.com
 
bullet Boek 'Spiegel van de natuur', het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief, door Matthijs Schouten
De manier waarop naar natuur gekeken wordt, verschilt van cultuur tot cultuur. De islam bijvoorbeeld spreekt over de vele tekenen die Allah in de natuur aanbracht en die de gelovige aanwijzingen geven op zijn levensweg. Het boeddhisme benadert de natuur vanuit een houding van respect voor alle levende wezens. In het westen daarentegen zijn we de natuur vooral gaan zien in termen van nut en bruikbaarheid.

 
bulletBlad Happinez nummer 3, april 2010: Interview met Ervin Laszlo. In dit interview stelt Ervin Laszlo oa:
 
bullet'Onze gescheidenheid is een illusie; we zijn samenhangende delen van een eenheid'
bullet'We nemen deel aan voortdurende creatie. Zodra je je daarvan bewust bent, verandert je hele leven'
bullet'We leven in een gedenkwaardige periode waarin een enkele generatie de wereld kan veranderen'
bullet 'Aarzel niet de inventaris van je leven op te maken en je conclusies te trekken, aarzel niet te veranderen'
 

 

bulletMet de ontdekking van elektrische en magnetische verschijnselen door Maxwell (ca 1865) en Faraday begon dit mechanische model van Newton onder druk te staan. Er bleken krachtvelden te zijn die los staan van de lichamen waarop ze werkten (bv bij werking elektromotor).

 
bullet In de periode van ca 1900 - 1930 wijzigde de fysica nog veel radicaler tgv:
 
bulletDe relativiteitstheorie
bulletDe atoomfysica

Max Planck (1858 -1947, Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde)
Max Plack ontdekte oa dat licht (net als alle andere energieën) zich niet als constante stroom verplaatst, maar in de vorm van afzonderlijk 'pakketjes', die we kwantums noemen.


Albert Einstein (1879 - 1955, Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde)
De relativiteitstheorie en kwantumtheorie gaven 'aardverschuivingen'. De 'oude' fysica, vooral gebaseerd op de opvattingen van Newton, bleken fundamenteel op een aantal belangrijke punten niet juist en/of onvoldoende. De relativiteitstheorie en kwantumtheorie bracht niet alleen een totale omwenteling in de fysica, maar ook de opvatting over tijd en ruimte veranderde.


Niels Bohr
(1885 -1962, Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde)
Niels Bohr
formuleerde een theoretische grondslag voor dit nieuwe
atoommodel. Hiermee legde Bohr tevens de grondslag voor de meest spraakmakende tak van fysica in de 20 ste eeuw de kwantummechanica. Oa komt hierbij naar voren: de waarnemer van een experiment vormt samen met dit experiment een enkel systeem. De waarnemer oefent een vreemd soort non-lokale invloed uit op de kwantumwereld.
Elementaire deeltjes kunnen spontaan verschijnen en verdwijnen, sneller dan de lichtsnelheid informatie uitwisselen (ca 20.000 keer de lichtsnelheid (1997,Nicolas Gisin)) en nog meer vreemd gedrag vertonen. Samen met o.a. de jonge Werner Heisenberg die bij hem studeerde stelde Niels Bohr ca 1920 deze theorie op.

David Bohm (1917 - 1992) (of uitgebreide Engelse tekst - Wikipedia)
David Bohm was een vooraanstaande theoretisch fysicus van zijn generatie. Zijn interesses en invloed strekten zich ver buiten de fysica uit en omvatten biologie, psychologie, filosofie, religie, kunst en de toekomst van de maatschappij. In 1959 ontdekten Bohm en Yakir Aharonov een belangrijk voorbeeld van de onderlinge kwantumverbondenheid. Ze stelden vast dat in bepaalde omstandigheden elektronen in staat zijn de aanwezigheid van een naburig magnetisch veld te ‘voelen’ ook al reizen ze in gebieden van de ruimte waar de kracht van het veld nul is. Dit verschijnsel is nu bekend als het Aharonov-Bohm (AB) effect. Dit verschijnsel is in talrijke experimenten bevestigd.
Zie ook het item
TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm op deze pagina.

 
 
bullet CERN - Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. (CERN- uitgebreide Engelse beschrijving - Wikipedia)
In de zomer van 2008 zal de Large Hadron Collider (LHC) - deeltjesversneller bij Genève in Zwitserland in gebruik genomen worden.

Met de LHC worden protonen versneld tot bijna de lichtsnelheid, waarna een botsing volgt. Uit die botsing proberen wetenschappers allerlei informatie te halen door middel van verschillende soorten detectors die om de buis aangebracht zijn. Aanvankelijk zullen protonen worden versneld en tegen elkaar in op elkaar gebotst worden. Later hoopt men ook zwaardere deeltjes zoals loodkernen te kunnen laten botsen. Het belangrijkste deeltje dat men zoekt is het zg Higgs-deeltje.
 
bullet Website van CERN
Zie hier ook het laatste nieuws mbt in gebruik name LHC
 
bullet24 september 2008, Volkskrant: Superversneller pas in de lente 2009 weer aan
 
bullet7 oktober 2008: VPRO Noorderlicht: Twee Japanners en een Japanse Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor Natuurkunde 2008 vanwege hun theoretische bijdrage aan het onderzoek naar elementaire deeltjes.
De Britse natuurkundige Peter Higgs opperde in 1968 een ingenieus, en moeilijk te doorgronden mechanisme om deze witte vlek in de deeltjesfysica op te lossen. Deeltjes krijgen in zijn theorie hun massa door een fase-overgang in het zogeheten Higgs-veld. De spontane breking van de symmetrie zorgt ervoor dat het Higgs-veld verandert in een soort kosmische stroop.
 
bullet30 november 2009, NRC: CERN LHC-versneller officieel de krachtigste
Vanmorgen vroeg lukte het de versnellerexperts om de deeltjes in de 27 kilometer lange ringvormige versneller te versnellen tot een recordenergie van 1,18 TeV (Tera-elektronvolt). Tot nu toe was het Tevatron bij het Fermilab in de Verenigde Staten de krachtigste werkende versneller op aarde met 0,98 TeV.
 
bullet11 februari 2010, VPRO Noorderlicht: Voorbestemde moleculen, Kwantumeffecten beheersen ultrakoude chemie.
Amerikaanse onderzoekers melden deze week in Science een staaltje van tamelijk onwaarschijnlijke chemie. Ze beschrijven reacties tussen ultrakoude moleculen en hoe ze die kunnen manipuleren met kwantummechanische ingrepen.
 
bullet30 maart 2010, NOS: CERN-experiment doorbreekt energierecord
Het is het Europese onderzoekscentrum CERN gelukt om protonen met een energie van 3, 5 TeV (terra-elektronvolt) met elkaar te laten botsen. Het is voor het eerst dat dat met zo'n hoge energie in een laboratorium is gelukt.
"Dit is een belangrijke doorbraak", aldus Olivier Buchmüller, een van de wetenschappers. "We gaan waar niemand nog is geweest. We hebben een nieuw gebied blootgelegd voor de natuurkunde."
 
bullet1 december 2010, www.desterren.net: CERN reconstrueert heelal vlak na Oerknal
Wetenschappers van het CERN zijn er met de grootste deeltjesversneller ter wereld in geslaagd het universum te reconstrueren zoals het enkele ogenblikken bestond na de oerknal, meldt het Europese deeltjesonderzoekscentrum.
 
bullet 23 september 2011, nu.nl: Wetenschappers laten deeltjes sneller dan het licht reizen
Wetenschappers staan voor een groot raadsel, nu ze hebben gemeten dat een minuscuul deeltje, een zogenoemde neutrino, sneller is gegaan dan de lichtsnelheid.
Als hun ontdekking klopt, ondermijnt dat de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Die ging ervan uit dat niets sneller kan reizen dan het licht.
bullet september 2011, www.Wetenschap24.nl: Neutrino's sneller dan  licht
In september 2011 durfden Italiaanse wetenschappers van de OPERA-detector eindelijk hun opzienbarende conclusie met de wereld te delen: de lichtsnelheid lijkt niet langer de maximumsnelheid in het heelal. Wat dit betekent, lees je in deze special.
bullet 23 september 2011, CERN: OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso
 
bullet19 november 2011, Refdag.nl: Snelheid neutrino schok voor wetenschap
Ook uit een tweede experiment blijkt dat minuscule neutrino’s sneller kunnen reizen dan het licht, zo maakte het deeltjeslab CERN in Genève gisteren bekend.
 
bullet13 december 2011, nu.nl: Wetenschappers vinden aanwijzingen voor het Higgs-deeltje
De geruchten gingen al, maar op een persconferentie van het Europees Centrum voor Kernonderzoek (CERN) in het Zwitserse Genève is dinsdagmiddag bevestigd dat er aanwijzingen zijn gevonden voor het bestaan van het zogeheten Higgs-bosondeeltje waar wetenschappers al 40 jaar naar zoeken.
Een tweede onderzoeksteam bevestigde de resultaten.
 
bullet23 februari 2012, nu.nl: Neutrinodeeltjes mogelijk toch niet sneller dan het licht.
Wetenschappers bij het Europese onderzoeksinstituut CERN hebben een fout gevonden in de apparatuur die vorig jaar werd gebruikt om de snelheid van neutrinodeeltjes te meten.
Een woordvoerder van CERN zei woensdag dat wetenschappers een fout hebben gevonden in het GPS-systeem dat werd gebruikt om de aankomst van de neutrinodeeltjes in een laboratorium in Italië te meten.
 
bullet16 maart 2012, NOS: CERN maakte fout met neutrino's
De neutrino's werden ondergronds van Zwitserland naar Italië gestuurd. In het meetsysteem dat de aankomst van de deeltjes registreerde, zat een fout.
 LHC- Deeltjesversneller van CERN met een omtrek van ca 27 kmReusachtige Atlas-detector

(MIdden onder staat een man)
Aan het Atlasproject werken 2000 matuurkundigen, waaronder 40 Nederlanders.
 
bullet Zie ook YouTube - CERNTV's Channel

bullet14 april 2012, Trouw: Deeltje van niks dat revolutie kan ontketenen
Hij is lang niet zo beroemd als zijn Britse vakgenoot Peter Higgs. De wereld volgt met grote belangstelling de zoektocht naar het deeltje waarvan deze Higgs een halve eeuw geleden het bestaan voorspelde. Maar het deeltje dat Ettore Majorana in 1937 uit zijn formules zag oprijzen, geniet nauwelijks bekendheid. Terwijl het van veel grotere betekenis zou kunnen zijn. Delftse natuurkundigen hebben er nu voor het eerst een glimp van opgevangen.
Feit is dat de natuurkundige Majorana mede aan de wieg stond van de quantummechanica.
 
bullet4 juli 2012, Wetenschap24: "We hebben hem!", zei CERN-directeur Rolf Heuer op woensdag 4 juli rond elf uur 's ochtends. Jarenlang speurden duizenden natuurkundigen naar tekenen van het Higgs-deeltje.
 
bullet9 oktober 2012, nu.nl: Nobelprijs Natuurkunde voor lichtonderzoek
Wetenschappers de Fransman Serge Haroche en de Amerikaan David Wineland zorgden los van elkaar voor een doorbraak op het gebied van de quantummechanica. Voor het eerst bleek het mogelijk om kwantumdeeltjes te bestuderen en te manipuleren zonder ze te vernietigen. De technieken zijn de eerste stap op weg naar de computer van de toekomst, de kwantumcomputer.
 
bullet11 januari 2013, Nieuwsuur: 'Onmogelijke' ontdekking in heelal
Een wetenschappelijk team geleid door Britse astronomen heeft de grootste structuur in het heelal ooit gevonden. Het stelsel is zo groot dat het zelfs met de snelheid van het licht vier miljard jaar duurt om van het ene naar het andere eind te reizen.
Het stelsel is een formatie van 73 quasars, hemellichamen in de kernen van sterrenstelsels uit de begintijd van het heelal. Ze staan op een gigantische afstand van de aarde, maar geven zo veel licht dat ze toch waarneembaar zijn.


 
bullet Voorname verschijnselen en begrippen die de kwantummechanica onderscheiden van de newtoniaanse mechanica op 'kleinste deeltjes niveau' zijn oa:
 
bulletFysici die het gedrag van deeltjes bestudeerden, die als dragers van licht, materie en kracht fungeren, stelden vast dat deze deeltjes geen specifieke positie innemen, noch een unieke status bezetten zolang ze niet worden waargenomen door een waarnemer of een waarnemingsinstrument.

Het ziet er naar uit dat de uiteindelijke bouwstenen van de stoffelijke werkelijkheid geen unieke, determineerbare locatie hebben en in verscheidene potentiële toestanden tegelijk existeren.
 
 
bulletZie bv de animatie 'het dubbele spleet experiment' (YouTube-video) van dr Quantum uit de DVD/film 'Down the Rabbit Hole'.

Is een elektron een deeltje en/of een golf en wat is de rol van de waarnemer?

Niet-gemeten, niet-waargenomen elektronen gedragen zich als golven, zodra ze in een experiment aan waarneming zijn onderworpen blijken ze zich als deeltjes voor te doen en kunnen dan worden gelokaliseerd.

Zie item
4 What the Bleep Do We Know (film en boek) van deze pagina.
 

 

bulletAtomen bestaan bijna geheel uit lege ruimte.

 
bulletSuperpositie:

Superpositie
wil zeggen dat de spin van een deeltje (of het intrinsieke draaimoment) alle mogelijke waarden tegelijkertijd kan aannemen (in de klassieke natuurkunde heeft alles maar één mogelijke waarde). Sommige quantummechanische theorieën stellen dat dit mogelijk is omdat de deeltjes tegelijkertijd in alle mogelijke universa aanwezig zijn. Pas als wij een waarneming verrichten vervalt het deeltje van de onbepaaldheid van al zijn mogelijke toestanden naar een specifieke toestand.
 
bullet Superpositie  - Nederlands
bullet Superposition - Wikipedia - Engels

 
bullet Verstrengeling
 

Gebleken is dat als 2 of meer kwamtums dezelfde toestand aannemen, ze zich ogenblikkelijk met elkaar verbinden en dat altijd blijven, ongeacht de afstand ertussen. Deze vreemde verbondenheid overstijgt tijd en ruimte. Dit wordt oa aangetoond in het zg EPR-experiment (Einstein-Podolski-Rosen experiment). Men spreekt over oa de EPR-paradox (Uitgebreide Engelse toelichting)

Of wat anders en moeilijker gezegd: steeds als twee of meer deeltjes eenmaal in dezelfde kwantumtoestand zijn, ze voorgoed met elkaar verstrengeld raken: ze behouden een coherente correlatie en blijven ogenblikkelijk met elkaar communiceren, zelfs als een ervan van het ene eind van het universum naar het andere wordt getransporteerd.
 

 
bullet Coherentie (samenhang)

 
bullet Non-lokaliteit ('deeltjes weten over willekeurige afstand (zonder tijdvetraging) wat er met elk gebeurd'.
 
bulletZie zg EPR-experiment van Einstein, Podolski en Nathan Rosen
bulletZie bv ook item 12 TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpoche op deze pagina.
bulletZie bv ook item 4 'What the bleep do we know' - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid

 

 
bulletNaar een coherent wereldbeeld

Belangrijk bij een verschuiving van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld  naar een (samenhangend) coherent wereldbeeld is oa het belang van het begrip coherentie.
 
bulletIntegrale visie op de wereld, terug naar coherentie (samenhang)
Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten, want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde.

Deze dreiging kan in termen van coherentie tot expressie worden gebracht. Immers, wij hebben niet geleefd en gehandeld als coherente wezens in harmonie met elkaar en de natuur om ons heen, maar zijn collectief ‘ontstemd’ en vervreemd geraakt. En aangezien alle dingen met alle dingen samenhangen, heeft onze valse afstemming een negatieve invloed op al het leven en de hele wereld van de kosmos.
Coherentie is van fundamenteel belang voor de evolutie van het universum.
 
bulletZie bv verder het boek 'Kosmos een integrale visie op de wereld', door Ervin Laszlo en Jude Currivan (oa blz 185 en volgende)

 
bulletCoherentie als fenomeen
Als fenomeen is coherentie welbekend mbt lichtgolven die een constant faseverschil vertonen. In coherentie toestand blijven faseverhoudingen altijd constant en zijn de processen en ritmen geharmoniseerd.

Het soort coherentie dat momenteel in verscheidene disciplines van de empirische wetenschappen aan het licht komt is echter veel complexer en belangrijker. Het geeft aan dat er quasi-ogenblikkelijke verbindingen tussen de bestanddelen of elementen van een ‘ding’ ontstaan, ongeacht of dat ‘ding’ nu een kwantum, atoom, organisme of sterrenstelsel is.
Deze vorm van coherentie is ontdekt op uiteenlopende gebieden als kwantumfysica, de biologie, de kosmologie en het hersen- en bewustzijnsonderzoek.
 
bulletZie bv verder het boek 'Kwantumshift in het wereldbrein', door Ervin Laszlo (oa blz 102 en volgende) waar de diverse soorten van coherentie worden beschreven.

 
bulletCoherentie en de recente wetenschap
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt. Een organisch coherent systeem is geïntegreerd en dynamisch; en de talloze activiteiten van zo’n systeem worden gekenmerkt door zelfmotivatie, zelforganisatie en spontaniteit; en ze voltrekken zich tegelijkertijd op alle niveaus, vanaf het microscopische en moleculaire tot het macroscopische.

De voortgaande communicatie tussen alle bestanddelen van het organisme creëert de mogelijkheid tot bijstellingen, reacties en veranderingen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het volledige systeem in alle richtingen tegelijk.
Als afspiegeling van non-lokaliteit in de wereld van het ultra kleine (kwantumfysica) komen er ook in de wereld van levende organismen intrinsieke, nagenoeg ogenblikkelijke verbindingen en correlaties tot stand. Deze maken het mogelijk dat veranderingen zich door het hele organisme verbreiden, zodat zelfs ver van elkaar gelegen locaties als het ware ‘buren’ zijn.

Vergeleken met het mechanistische concept, dat de bestanddelen van het organisme als afzonderlijke entiteiten met scherpe grenzen in ruimte en tijd beschouwde, is het een belangrijke innovatie.
 
bulletzie bv het boek 'Het Chaos Punt, de wereld op een tweesprong', door Ervin Laszlo (oa blz 131 en volgende)

 
bulletZie ook item 5 Ervin Laszlo - Club van Boedapest - Naar een nieuw wereldbeeld op deze pagina.
 

 

bulletZie bv ook de boeken 'Bezielde Kosmos' van Ervin Laszlo,  'Het Chaos Punt' van Ervin Laszlo en 'Het Akasha Veld, verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn' van Ervin Laszlo mbt een verdere toelichting mbt deze begrippen. In de 3 boeken komt oa 'het dagende holisme in de wetenschappen' steeds duidelijker en uitgesproken naar voren.
bullet Nederlandse Wikipedia en bovenstaande boeken zijn oa als bron gebruik.

 
bullet8 mei 2013, www.delta.tudelft.nl/: Electrons jump between quantum dots
Just days after TU Delft scientists entangled quantum bits on distant chips, another group has successfully allowed electrons to jump between quantum dots. Both groups of the Kavli Institute of Nanoscience lay a basis for quantum information processing.

 
bulletMogelijke toepassing van deze eigenschappen in bv een nieuwe oa veel snellere kwantumcomputer (Wikipedia - Nederlandse tekst)?
Zie ook:
 
bullet8 maart 2015, nu.nl: Nederland werkt met Denemarken aan ontwikkeling kwantumcomputer

Het Nederlandse Instituut Qutech gaat samenwerken met het Deense Niels Bohr Instituut aan de ontwikkeling van kwantumcomputers.
Door de nieuwe overeenkomst met het Niels Bohr Instituut gaan zo'n 100 Nederlanders en 60 Denen samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe computersoort, die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de kwantumfysica.
 
bullet4 januari 2014, Trouw: Met supercomputer is code sneller te kraken
De Amerikaanse spionagedienst NSA heeft een laboratorium waarin hij probeert om quantumcomputers te bouwen. Met zulke computers kunnen versleutelde documenten worden geopend die nu zelfs voor heel krachtige computers nog gesloten blijven.

 
bullet2 oktober 2013, NOS: TU Delft bouwt kwantumcomputer
Nederlandse wetenschappers gaan onder leiding van de TU Delft werken aan een supercomputer. Deze quantumcomputer heeft zo'n grote rekencapaciteit, dat onder meer de werking van medicijnen per individu kan worden uitgerekend.
 
bullet2 oktober 2013, RTL Nieuws: Computer straks slimmer dan mens
Professor Leo Kouwenhoven werkt al jaren aan het ontwikkelen van deze computer en is blij dat hij nu met steun van de overheid en het bedrijfsleven verder kan bouwen. Na veel experimenteren gaat de computer nu echt groeien
bulletVideo: Lowlands University 2013 - Leo Kouwenhoven
Leo Kouwenhoven, wereldwijd geroemd om zijn ontdekking van het Majoranadeeltje, betrad zaterdagmiddag het Lowlands University podium.
De vondst van het enige deeltje ter wereld dat ook zijn eigen anti-deeltje is, vormt de basis voor de kwantum computer: de computer der computers. Microsoft zag er brood in en investeerde al een miljoen euro, een Nobelprijs ligt in het verschiet! Kouwenhoven legde op Lowlands haarfijn uit hoe de wereld van donkere materie, kwantumfysica en zwevende deeltjes eruit ziet.

 
bullet16 mei 2013, nu.nl: NASA en Google werken aan kwantumcomputer
Een kwantumcomputer, ontwikkeld door NASA en Google, moet door middel van kunstmatige intelligentie onderzoekers gaan helpen en op den duur de wereld gaan verbeteren.

 
bullet24 april 2013, nu.nl: Teleportatie van elektronen een stap dichter bij

De wetenschappers van de TU Delft zijn er in geslaagd om in hun laboratorium (zie foto) twee elektronen op drie meter afstand van elkaar in een zogenoemde kwantummechanisch verstrengelde toestand te brengen.
Het geslaagde experiment is een grote stap op weg naar een kwantumnetwerk, waarin toekomstige kwantumcomputers informatie naar elkaar zouden kunnen versturen doormiddel van teleportatie. 
Dat schrijven de Delftse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.
bullet TU Delft researchers lay solid foundation for a quantum internet
 
bulletArtikel 7 februari 2011l: De kwantumcomputer: Wanneer, waarvoor en waarom? , via de website http://webwereld.nl
 
bulletArtikel 19 maart 2009: Lieven Vandersypen wil ‘kwantum uitvinder’ zijn
Als we echt willen, kunnen we een kwantumcomputer bouwen. Dat is een van de stellingen van Lieven Vandersypen in zijn intreerede als hoogleraar aan de TU Delft op vrijdag 20 maart. ‘In mijn onderzoek aan de TU Delft wil ik de grens van wat mogelijk is met kwantummechanica opzoeken door fundamentele experimenten aan halfgeleiderstructuren met nanometer-afmetingen
 
bullet Quantumcomputer - Wikipedia - Engels
 
bulletUitgebreide Tijdslijn mbt kwantumcomputer ontwikeling -  Engels
 
bulletHet korte artikel in Nature 'Quantum teleportation with atoms'.
 
bullet22-12-2010, VPRO Noorderlicht: Spinn-qubits in een nanodraad. In Delft is weer een stap richting kwantumcomputer gezet
Een kwantumcomputer kan in theorie sommige rekenklussen sneller uitvoeren dan alle huidige computers gezamenlijk. Maar daarvoor moeten eerst goed functionerende qubits gemaakt worden. Vier nanotechnologen hebben een qubit gemaakt met een spin van één elektron, die goed lees- en schrijfbaar is.
 
bullet27 december 2011, www.computable.nl: TU Delft zet nieuwe stap naar kwantumcomputer
Onderzoekers van het Kavli Institute of Nanoscience aan de TU Delft en TU Eindhoven, hebben veel meer grip gekregen op de bouwstenen voor een toekomstige, supersnelle kwantumcomputer. Ze kunnen deze bouwstenen (qubits)  nu namelijk manipuleren met elektrische velden in plaats van met magnetische velden, zoals tot nu toe gebruikelijk. Bovendien wisten ze deze qubits in te bouwen in nanodraadjes van halfgeleidermateriaal. De onderzoekers publiceren over hun bevindingen in het tijdschrift Nature van donderdag 23 december
 
bullet Quantum Computer Science (QCS) Program Broad Agency Announcement (BAA)
The QCS Program's goal is to accurately estimate and significantly reduce the computational resources required to implement quantum algorithms on a realistic quantum computer.
Quantum computing offers the potential of dramatically better performance on certain problems compared to classical computing. As a result, substantial research effort has been invested in discovering high-level algorithms that could operate on a quantum computer, and in developing a wide variety of physical technologies that might make the construction of a quantum computer possible. Considerably less attention has been paid to the computer science aspects of quantum computing.
 
bullet7 juni 2011, DeGelderlander: Supersnelle kwantumcomputer is groot mysterie
Over veertig jaar, dan moet de eerste kwantumcomputer er kunnen zijn, schat professor Leo Kouwenhoven (47), die aan de TU Delft onderzoek naar zo'n computer leidt.
Microsoft ziet er in ieder geval brood in en gaat de TU financieel ondersteunen. Kouwenhoven legt uit wat ons te wachten staat.


 
bulletEr bijkt een 'aardverschuiving', als van 'de aarde is plat' naar 'de aarde is rond', in de fysica te hebben plaats gevonden. Deze 'aardverschuiving' lijkt nu steeds meer ook in ons mensbeeld, wereldbeeld en onze maatschappij aan te komen.
Ons wereldbeeld was de afgelopen periode oa sterk aan het economiseren (in een vaak anonieme en onpersoonlijke administratie cultuur), het is echter van groot belang dit in balans te brengen met oa duurzaamheid, rechtvaardigheid en welzijn.
 
bulletErvin Laszlo:
 
bulletWe gaan van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (rede, logica) en komen nu terecht bij 'holos' (geheel).
 
bulletWe gaan van 'verovering, kolonisatie en consumptie' naar 'verbondenheid, communicatie en bewustzijn'
 
bulletIn de 21ste eeuw evolueert de wetenschap naar een holistisch beeld van de werkelijkheid.

 
bulletBij verder recent onderzoek blijkt/veronderstelt nu dat er niet alleen op 'het kleinste deeltjes' niveau van alles aan de hand is tov ons traditionele mechanisme, materialistisch wereldbeeld (Newton) maar ook op 'grotere schaal', bv (Zie oa de gedocumenteerde boeken 'Bezielde Kosmos', 'Chaos Punt' en 'Het Akasha Veld' van Ervin Laszlo):
 
bulletOp kwantumniveau komen hechte connecties naar voren
 
bulletRecente experimenten (2004 - M.D. Barrett) welke aantonen dat er non-lokale verstrengeling tussen complete atomen optreedt
 
bulletNon-lokaliteit laat ons zien dat alle dingen in de kosmos met elkaar verbonden zijn en dat ze deel uitmaken van meer geïntegreerde ensembles (holons - Arthur Koestler)
 
bulletHet universum als het geheel is 'non-lokaal'
 
bulletBiologen en biofysici ontdekken raadselachtige correlaties, zowel binnen het organisme als tussen het organisme en zijn omgeving.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen het leven wordt ontdekt (organische coherentie).

 
bulletIn het moderne bewustzijnsonderzoek worden opmerkelijke connecties blootgelegd

In het recente verleden kwam reeds naar voren:
 
bulletFritz Perls (1893-1970) gaf in de gestaltpsychologie al het belang aan van 'de heelheid van de menselijke geest'
 
bulletCarl Jung: Ons bewustzijn wortelt in een verborgen realiteit

 
 
bullet 'De onwaarschijnlijke beloften van het Zero Point Field' (Engels). (Nederlandse vertaling via de website www.aquariusage.com/)
Een uitgebreid algemeen
artikel over het nulpuntveld uit het tijdschrift The Optimist November 2003 - nr 61.
 

 

bulletDeze algemene verbondenheid en algemene samenhang vormt de basis voor een element dat verbindt en correleert. Dit element is eveneens een deel van de kosmos, naast materie, energie, ruimte en tijd. Dit element is eveneens een veld, een veld dat even fundamenteel is als bv elektromagnetisme.

Dit veld, nulpuntveld of kwantumvacuüm lijkt een herontdekking van
ether en Akasha zoals dat oa in de hindoeïstische kosmologie naar voren komt als het meest elementaire van de vijf elementen van de kosmos bestaat naast lucht, vuur, water, aarde.
 
bullet Zie de gedocumenteerde boeken 'Bezielde Kosmos', 'Het Akasha-veld' en 'Chaos Punt' geschreven van Ervin Laszlo.
bulletZie item What the Bleep Do We Know - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid
bulletZie item Lyne McTaggart, schrijfster van oa het boek 'Het Veld'
 
bullet Bekijk oa het TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpocher
 
 
bulletDe subatomaire eenheden van de materie zijn zeer abstracte entiteiten met een dubbele natuur.
Afhankelijk van de manier waarop we naar ze kijken lijken het soms deeltjes en soms golven; ook het licht vertoont deze dubbele natuur, omdat het zowel in de vorm van elektromagnetische straling als in de vorm van deeltjes kan verschijnen.
 
bulletZie bv het boek 'De Tao van fysica' door Fritjof Capra.
 
bulletVerdere voorbeelden van omschrijvingen/beschrijvingen van het nulpuntveld:
 
bullet Lynne McTaggart met het boek 'Het Veld'
Zie ook item
Lynne McTaggart van deze pagina.

Nulpuntveld wordt ook wel het 'Zero Point Field', nulpuntenergieveld of het kwantumvacuüm genoemd.

 

bulletHet lijkt erop dat naast het traditionele mechanische (mechanisch en chemisch) mensbeeld er een elektromagnetisch mensbeeld (oa velden, energie, informatie) meer vorm gaat krijgen.
 
bulletMet nieuwe ontwikkelingen in het hedendaagse denken en ervaren lijkt er ook een toenadering tussen wetenschap en religie te komen, met name in de richting van het ontstaan van een wetenschappelijk - spiritueel wereldbeeld. Een cruciaal concept van de nieuwe wetenschappelijk zienswijze is 'coherentie'(samenhang). In ons lichaam, in het heelal en in hun relaties blijkt alles over willekeurige afstanden direct met elkaar verbonden te zijn in 'non-lokale relaties'
(zie
artikel H.J. Witteveen,
oa  voormalig minister van financiën in Nederland en voormalig managing director van het International Monetair Fonds - IMF).
 

 

bullet Werner Heisenberg (1901 - 1976) Duitse wis- en natuurkundige, één van de grondleggers van de kwantummechanica:

 
 
bulletHet komt waarschijnlijk heel vaak voor in de geschiedenis van het menselijk denken, dat de meest vruchtbare ontwikkelingen juist daar optreden, waar twee heel verschillende manieren van denken elkaar ontmoeten.

Zulke denkwijzen kunnen hun oorsprong in heel verschillende delen van de menselijke cultuur hebben, in heel verschillende tijdperken of cultuurgebieden of religieuze tradities - juist daarom mag je verwachten, dat als ze voldoende met elkaar in wisselwerking treden, er nieuwe en interessante ontwikkelingen tevoorschijn komen.

 
bulletAls wij denken dat wij ons kunnen voorstellen wat er in het kwantumgebied gebeurd, is dat een aanwijzing dat wij het bij het verkeerde eind hebben.

 
bulletEen wetenschapper kan zich niet langer alleen maar als waarnemer van de natuur beschouwen, maar ziet zich daarentegen steeds meer als deel van de wisselwerking tussen mens en natuur. De wetenschappelijke methodiek…verandert en transformeert zijn object: een procedure kan niet langer onafhankelijk gezien worden van de invloed van de onderzoeker op het onderzochte object.
 


 

bulletOp 31 maart 2006 (tijdens de 'Klaar om te wenden' manifestatie in Utrecht) stelde Ervin Laszlo oa:
 

'We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame samenleving creëren. We zijn gegroeid via 'mythos'
(mythe), 'theos' (God) en 'logos' (rede, logica) en komen terecht bij 'holos' (geheel). We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen (coherentie)'

Zie items
Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig? en Ervin Laszlo - Club van Boedapest - naar een nieuw wereldbeeld van deze pagina. Zie ook de pagina Spiritueel herstel van deze website.
 


 

bulletEckhart Tolle:

'Dogma's - religieus, politiek of wetenschappelijk-
zijn collectieve conceptuele gevangenissen. Vreemd is, dat mensen houden van hun gevangeniscel, omdat die hun een gevoel geeft van 'Ik weet het''.

 
bullet F.M. Dostojevski , uit het boek 'De broers Karamazow', (vertaald door Arthur Langeveld, in de ‘Russische Bibliotheek’ (2005) IX2, 389.):

'Eenieder kan toevallig even liefhebben, ook een schurk. Mijn broer vroeg vergiffenis aan de vogeltjes: dat lijkt zinloos, maar het is juist, want alles is als een oceaan, alles stroomt en staat met elkaar in verbinding, wat je op de ene plaats aanraakt, dat weergalmt aan het andere einde van de wereld'

Nav een uitzending van het TV programma
'Het Vermoeden' op 17 februari 2008 met Katja Tolstaja nav oa haar proefschrift


 '
Caleidoscoop, Dostojewski en de vroege dialectische theologie' (Karl Barth - dialectische theologie)

Katja Tolstaja: 'De vraag naar het lijden kun je niet wetenschappelijk theologisch oplossen. Dat kan alleen in de ervaring van het leven zelf. In de oosterse traditie is daar een betere oplossing voor. Daar staat de hele mens voor God. Niet eerst de dogma’s, maar eerst de mens'.

 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website ivm oa een kort overzicht van een aantal wereldbeelden.

 
bulletZie voor verdere achtergrond informatie en de maatschappelijke vertaling en consequenties oa de volgende iems van deze pagina:
 
bullet Ervin Laszlo - Club van Boedapest - naar een nieuw wereldbeeld
 
bullet Lynne McTaggart, schrijfster van oa het boek 'Het Veld'
 
bullet What the Bleep Do We Know (film en boek) - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid
 
bullet TV interviews mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme
 
bullet TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm
 
bullet TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpocher
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

4 What the Bleep Do We Know (film en boek) - Ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid

 

 
bullet 'What the Bleep do We Know' is de titel van een film/DVD en een uitgebreid boek dat gaat over de verandering van ons wereldbeeld tgv recente wetenschappelijke ontwikkelingen welke oa een verband hebben met de ontwikkelingen binnen de kwantumfysica.
 
Naast deze film is er een film/DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole' verschenen welke een verdere toelichting en verduidelijking geeft op de film/DVD 'What the Bleep do We Know'.


Wie komen er in de film 'What the Bleeb do We Know' voor:
 

bulletDe Natuurkundigen:
William Tiller, Ph.D.
, Amit Goswami, Ph.D.John Hagelin, Ph.D., Fred Alan Wolf, Ph.D. en Dr. David Albert
 
bulletDe neurologen, anesthesiologen en artsen:
Dr. Masaru Emoto
, Stuart Hameroff M.D., Dr. Jeffrey Satinover, Andrew B. Newberg, M.D., Dr. Daniel Monti, Dr. Joseph Dispenza
 
bulletMoleculaire biologie
Dr. Candace Pert
 
bulletSpirituele leiders, mystici en geleerden:
Ramtha, Dr. Miceal Ledwith


Enkele van de onderwerpen welke in de films en het boek 'What the bleep do we (k)now!?' aan de orde komen zijn oa:
 
bullet Wetenschap en religie: de grote scheiding
bullet Paradigma veranderingen
bullet Wat is de werkelijkheid
bulletWaarnemer
bullet Zien en werkelijkheid
bulletBewustzijn
bulletKwantumfysica (lege ruimte, kwantumsprongen, onzekerheidsprincipe, non lokaliteit (verstrengeling), etc)
 
bulletNon-lokaliteit
Tijd en ruimte worden in de de kwantumwereld op een zekere wijze achterhaald door het idee dat alles voortdurend met elkaar in verband staat. (Blijkt ook uit experimenten/metingen)
 
bulletVerstrengeling
'De natuur schijnt te zijn opgebouwd als een hiërarchie van zich binnen elkaar bevindende niveaus van non-lokaal verbonden coherente systemen'.
(Ervin Laszlo)
 
bullet Connectiviteitshypothese (nulpuntveld)

 
 
bulletOmdat de veranderingen in het wereldbeeld vaak belangrijk en ingrijpend zijn en voor velen de diepte ervan nu meer aanschouwelijk te maken, is geprobeerd deze films en het boek in begrijpelijke taal te maken.
 
bulletAan dit boek en deze films hebben oa internationaal vooraanstaande wetenschappers van de verschillende betrokken vakgebieden meegewerkt.
 

'Degenen die niet geschokt zijn wanneer ze voor het eerst met de kwantumtheorie geconfronteerd worden kunnen haar onmogelijk hebben begrepen'
 
Niels Bohr
in 1922 Nobelprijswinnaar voor werk aan de structuur van het atoom
 

 


 
bulletDe combinatie van de beide DVD's en het schitterende boek zijn voor mij van grote waarde gebleken.
Het geeft vooral 'ruimte' en de mogelijkheid om er met je gevoel en je verstand beter in te groeien.
Het er mee bezig zijn geeft mij een optimistisch en blij gevoel van 'thuiskomen'.

 
bulletWebsites nav de film What the Bleep do we know, bv:
 
bullet 'What the bleep do we know'     - Nederland
bullet 'What the bleep do we know'     - USA (uitgebreid)
bullet'What the bleep do we know     - Duitsland (uitgebreid)
bullet5. Int. BleepKongresss -  22./ 23/ 24. Oktober 2011  - Echterdingen / Stuttgarter Flughafen
 
bullet In de film/DVD 'What the Bleep do We Know' komen oa veertien vooraanstaande wetenschappers en mystici aan het woord.
De verschillende meningen benadrukken alle de onderliggende gedachte van de film, namelijk dat alle dingen met elkaar verbonden zijn. Ook geven zij commentaar op de personages uit de film en introduceren zij 'grote vragen' die zowel door de wetenschap als de religie gesteld worden.

 
 
bullet Er is een studie- en discussie gids (Engels) beschikbaar over de thema's uit de film 'What the bleep dow we know'.
 
bulletDeze cursus is samengesteld door de makers van de film in samenwerking met Institute of Neotic Sciences
 

 

 
bullet Boek 'What the Bleep do we know', door W. Arntz, Uitgave Servire
Deze Nederlandse vertaling
sluit heel goed aan op de film en geeft veel toelichtingen en achtergrond informatie. Dit mooie boek is ook geschikt voor degene die nieuw is mbt het onderwerp.
 

 
bulletDe film/DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole', een vervolg op 'What the Bleep do we know', gaat verder in op belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten die een steeds hechtere verwevenheid aantonen tussen kwantummechanica, neurobiologie, het menselijke bewustzijn en de alledaagse werkelijkheid.
De film bevat nieuwe wetenschappelijke informatie, animaties, beeldmateriaal en interviews met wetenschappers die niet in 'What the Bleep Do We Know' voorkwamen, o.a. Dean Radin, Ph.D. en Dr. Masaru Emoto (de Boodschap van Water) en interviews met Lynne McTaggart (het Veld).

 

 
bulletWeergave van de animatie 'het dubbele spleet experiment' met Dr Quantum uit de film/DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole'.
Tijdsduur ca 5 minuten.

Is een elektron een deeltje en/of een golf en wat is de rol van de waarnemer?
Niet-gemeten, niet-waargenomen elektronen gedragen zich als golven, zodra ze in een experiment aan waarneming worden onderworpen blijken ze zich als deeltjes voor te doen en kunnen dan worden gelokaliseerd.
Zie bv ook het boek 'What the Bleep do we know', door W. Arntz, Uitgave Servire
.
 


Youtube-video: Dr Quantum - Double Slit Experiment
 

bulletWeergave van de video-animatie 'Non-lokaliteit en kwantum-verstengeling (entanglement) and objects in multi-positions' 

In 1982 is definitief bewezen (door Alain Aspect) dat er door verstrengeling tussen twee deeltjes een non-lokale relatie bestaat. Dwz dat dan twee gescheiden deeltjes elkaar op afstand instantaan (ogenblikkelijk) kunnen beïnvloeden (dus sneller dan de lichtsnelheid).

Wanneer er bv met een cyclotron door middel van kernsplitsing sub-atomaire deeltjes worden opgewekt, ontstaan deze paarsgewijze en zijn in alle opzichten elkaars spiegelbeeld. Vliegt de een de ene kant op, dan vliegt de andere 180° de andere kant uit, heeft de een een positieve rotatiespin, dan heeft de ander een negatieve enz. Buig je door middel van een elektrisch veld één van de twee voortrazende deeltjes af, dan buigt tegelijkertijd ook het andere deeltje in tegenovergestelde richting af, terwijl deze zich niet in het elektrische veld bevindt!

N
iet alleen bestaan de elementaire deeltjes waaruit de wereld is opgebouwd niet als dusdanig, tenzij ze worden waargenomen (de zg Copenhagen interpretatie), ze zijn zelfs, op het meest essentiële niveau, niet afzonderlijk identificeerbaar van andere deeltjes, willekeurig ver van elkaar verwijderd.(Bell’s theorema)
 YouTube-video 'Non-lokaliteit en kwantum-verstengeling (entanglement)'

 

 
bullet New Science Media Resource Directory van de website www.whatthebleep.com/whatthebleep
 

 
bullet Dr Amit Goswami (hoogleraar natuurkunde) welke in de film/DVD en het boek 'What the bleep do we know' voorkomt, geeft een toelichting in item TV interviews mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme van deze pagina.

 
 
bulletDVD / Film: 'Something Unknown', door de Nederlandse documentaire maakster Renée Scheltema (Wikipedia)
"Something Unknown Is Doing We Don’t Know What ...”.
'Iets onbekends doet iets wat we niet weten ...', commentaar van Sir Athur Eddington op het onzekerheidsprincipe uit de kwantummechanica.

In de film 'Something Unknown' laat de Nederlandsche documentariste Renée Scheltama zien hoe de menselijke geest tijd, ruimte en materie overstijgt.


De DVD 'Something Unknown is doing we don't know what' gaat niet over de verklaring op zich. zegt cineaste Renée Scheltema. Ze wilde weten welk bewijs er de afgelopen tien tot vijftien jaar is gevonden als het ging om de 'big 5' in de wereld van de psychische fenomenen: helderziendheid, telepathie, het  'zien' op afstand, psychokinese en spirituele healing.
 
bulletWebsite over de film:  www.somethingunknown.com
bulletZie ook de links behorende bij deze film en dit boek
 
bulletBoek 'Iets onbekends doet iets onverwachts' + DVD (Nederlandse versie van boek en film), door Renée Scheltema (site)
Een spirituele reis langs wetenschappers die bovennatuurlijke ervaringen bestuderen.

 
bullet2012, www.diepmagazine.nl: Interview met Renée Scheltema
'Tot mijn verbazing bestond er zoveel bewijs voor telepathie, helderziendheid, healing, psychokinese en voorkennis.'
 
bullet Recentie van de film 'Something Unknown' in de Telegraaf
 
bulletYouTube video: Something Unknown...is Doing We Don't Know What: Trailer, duur ca 2 minuten
 
bulletYouTube video: Something unknown, duur ca 2 minuten

 
bulletZie bv ook de site van Professor Gary Schwartz (Professor of Psychology at the University of Arizona, and Director of the Laboratory for Advances in Consciousness and Health) die meewerkte aan de film en het boek.
 
 
bullet Zie ook uitzending van deze film ' Something Unknown' bij Boedistische Omroep - BOS op:
 
bulletDinsdag 27 juli 2010 24:05 - 01:05 ned. 2
bulletHerhaling: Zaterdag 31 juli 2010 09:20 - 10:20 ned. 2
Deze uitzending is wegens auteursrechten slechts gedurende tien dagen na uitzending via BOS-site en uitzendinggmist.nl te bekijken.
 
bulletVia deze site is de film tot 10 dagen na uitzending op je PC af te spelen!
 
bullet Afspelen via YouTube, soms zijn er 1 of meer stukken te zien.
 

 

 
bullet Zie ook de documentaire serie 'Through the Wormhole' door Morgan Freeman - Wikipedia
Through the Wormhole is an American science documentary television series narrated and hosted by American actor Morgan Freeman. It began airing on Science in the United States on 9 June 2010.
 
bullet About Through the Wormhole: (zie de video's) - (Voorbeeld programmering)
Through the Wormhole explores the deepest mysteries of existence - the questions that have puzzled mankind for eternity.
Through the Wormhole brings together the brightest minds and best ideas from the very edges of science — Astrophysics, Astrobiology, Quantum Mechanics, String Theory, and more — to reveal the extraordinary truth of our Universe.
 
bullet Zie ook de vele YouTube video's mbt Through the Wormhole
 
bullet Discovery Channel - www.yourdiscovery.com/nl/
 
bulletDVD: 'Through the wormhole' set van 7 DVD's met Nederlandse ondertiteling.
 

 

bullet 3, 4 en 5 februari 2012: Congres Coherence in Health III 2012 ''A coherent shift of Vision, towards a better understanding and treatment of chronic diseases.'' in de Burgers Zoo in Arhnem.
Chronische aandoeningen vormen een grote zorg voor de maatschappij. Niet alleen economisch maar ook sociaal. Patiënten en hun omgeving worden erdoor geraakt. Patiënten voelen zich vaak niet serieus genomen en ervaren onbegrip. Niet zelden staan zij alleen, in hun zoektocht naar genezing, maar het werkt ook chronifiserend.
 
bullet Oa sprak in 2007 Prof. Dr. Stuart Hameroff M.D. (hoogleraar anesthesiologie en psychiatrie en bekend van de film 'What the bleeb do we know'?), over onderwerp: 'Leven, gezondheid en ziekte; een quantumperspectief.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

5 Ervin Laszlo - Club van Boedapest - Naar een nieuw wereldbeeld


De Hongaarse filosoof, wetenschapper en concertpianist Ervin Laszlo is oprichter van de Club of Budapest

De Club van Boedapest is in 1993 in het leven geroepen in overleg met de oprichter(Aurelio Peccei) van de Club van Rome.
De Club van Boedapest is een informele internationale organisatie van creatieve mensen uit oa kunst, literatuur, spiritualiteit, het bedrijfsleven en wetenschap.
De club streeft naar het 'kanaliseren' van vernieuwers op het gebied van menselijke activiteiten ivm vreedzame veranderingen in het gemeenschappelijk belang van onze eigen generaties en generaties in de toekomst.
De Club van Boedapest kent vele bekende en vooraanstaande leden.

Ervin Laszlo is lid van
Hungarian Academy of Sciences - Section of Economics and Law.

De Club van Boedapest kent een gevarieerd ledenbestand (bv Vaclav Havel, Z.H. de Dalai Lama, Desmond Tutu, Michael Gobatsjov, Paulo Coelho,
HRH Irene van Lippe-Biesterfeld, Edgar Mitchell, Pir Vilayat Inayat-Kahn, Hazel Henderson en vele andere culturele grootheden).

Men gaat er van uit dat de overstap van bv 'zoveel mogelijk consumeren' naar 'verantwoord consumeren' een nieuwe mentaliteit en een ander planetair bewustzijn vraagt. We hebben daarvoor echte (fundamentele) vernieuwingen nodig
.

"Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves - it is something we also do for others... for all others, and for the earth.
Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature, we change ourselves, and change others around us...
When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place... "
-
 
Ervin Laszlo
 

bulletThe Cub of Budapest: State of Global Emergency
 
bulletYouTube video: Ervin Laszlo in Amsterdam, Food for Thought sessie Amsterdam 16th of May 2009 (duur ca 9 minuten)
 
bulletUitgebreide video - 30 minuten: Ervin Laszlo in Amsterdam

 
bulletBeknopte biografie van Ervin Laszlo:

Ervin Laszlo
(wetenschapsfilosoof, geboren in 1932 in Boedapest, Hongarije) heeft een doctorsgraad van de Sorbonne, vier eredoctoraten, Japanse Vredesprijs en andere onderscheidingen. Laszlo was eerder hoogleraar filosofie, systeemwetenschap en futurologie aan verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten. Hij is auteur en coauteur van tientallen boeken, die in meer dan 20 talen zijn vertaald. Hij is oprichter en president van de Club van Boedapest. In 2004 en 2005 was hij kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij heeft nog vele andere internationale functies en redacteurschappen. Hij begon zijn loopbaan op jonge leeftijd als internationaal concertpianist.
Ervin Laszlo wordt tot de 'Integrale Stroming' gerekend.
 
bulletZie ook Ervin Laszlo (Ervin Laszlo - Wikipedia - Engels - uitgebreide versie) en Integral Theory (Integrale Theorie) - Wikipedia (Engels)
 
bulletTijdschrift 'World Futures: The Journal of General Evolution', gestart door Ervin Laszlo (Journal Details)
 
bulletWebsite of online journal 'Integral Review'
(Gratis) An online, peer-reviewed journal published twice annually. IR publishes a transdisciplinary and transcultural range of works that, taken as a whole, model integral ways of perceiving, thinking, researching, and serving the world we live in.
 
bullet AQAL-Journal of Integral Theory and Practice (JITP):

JITP is a quarterly, peer-reviewed journal published by the Integral Institute. Articles, editorials, book reviews, and case studies explore ideas at many levels of complexity.
 
bulletCa.  216 artikelen van AQAL-Journal of Theory and Practice via Google inzien.

 
bulletZie de pagina Herstel burnout van deze website, item 2 'Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale aanpak en begeleiding - Op basis van Integrale Visie van  Ken Wilber'.
Ken Wilber wordt ook tot de 'Integrale Stroming' gerekend.


 
bulletZie ook beschrijving van Ervin Laszlo (via http://noetic.org).

“Ervin Laszlo has, probably more than any person alive, intricately spelled out a staggering but often neglected fact: we live in a hopelessly interconnected universe, with each and every single thing connected in almost miraculous ways to each and every other,” says Ken Wilber - http://peaceambassadortraining.com/node/33910
Laszlo is generally recognized as the founder of systems philosophy and general evolution theory, serving as founder-director of the General Evolution Research Group and as past president of the International Society for the Systems Sciences. He is the recipient of the highest degree in philosophy and human sciences from the Sorbonne, the University of Paris, as well as of the coveted Artist Diploma of the Franz Liszt Academy of Budapest. His numerous prizes and awards include four honorary doctorates.
 
bulletZie ook 'The Ervin Laszlo - Science & Spirituality'
This site is designed to be a meeting place for leading scientists and renowned spiritual leaders. It will consist of sequential rounds of debate/discussion, each including posts by two scientists and two spiritual leaders.
 
bullet Boek Gewoonweg geniaal, een autobiografie van Ervin Laszlo

Deze unieke autobiografie begint met Ervin Laszlo als wonderkind op de piano en zijn optredens met het symfonieorkest van Boedapest.
Vervolgens vertelt hij over zijn familie en hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de bezetting door het Rode Leger hebben ervaren.
Op 27-jarige leeftijd besluit hij tot een drastische wending in zijn leven en wordt hij wetenschapper, filosoof en uiteindelijk lid van het universiteitsbestuur van Yale en Princeton. Hij is dan onder andere verbonden aan het Princeton Center of International Studies; Hij zet zich in voor de Club van Rome en de Verenigde Naties.
Laszlo is op dit moment vooral betrokken bij onderzoek naar het Akasha-veld en ondersteunt projecten over de hele wereld die gericht zijn op een duurzame samenleving.
 
bulletArtikel 'Any day without a new idea is a day lost', 2004, tijdschrift Ode Wire (The Optimist)
Ervin Laszlo was a child prodigy at the piano who became a professor without finishing school. The former systems theory pioneer is now concentrating on research into the information field, which should not only shed light on inexplicable connections between man and matter, but may help create a new paradigm that will make the world a better place. “It’s my job to supply the proof,” he declares. Jurriaan Kamp spoke at length with this groundbreaking scientist who is pursuing his own life questions.
 
 
bulletVideo, Ervin Laszlo (korte versie ca 5 min) - Ervin Laszlo (lange versie ca 13 min) - via de website http://futurefuel.nl/

Ervin Laszlo, kwantum fysicist, systeemdenker en oprichter van de Club van Boedapest, geeft je in 13 minuten een spoedcursus Wereld Veranderen.

Hij legt uit wat het probleem is
– ‘We have created a global world and have a local mentality’ – vertelt over de systeemverandering waar we middenin zitten, en welke invloed jij hebt om de wereld te veranderen (veel!). Bekijk hier de korte versie van het interview met Ervin Laszlo.

Ervin’s boodschap aan jonge mensen:
‘Wees de periferie. Wees de opkomende vlinder. Geloof me dat jij de beweging bij elkaar kan brengen, de cultuur die aan het ontstaan is. Dat jij de cultuur die de wereld zal veranderen krachtiger kan maken.

Meer en meer mensen beginnen met anders leven, deze voorbeelden zullen de wereld over gaan.
Zij bieden het alternatief. Maak zelf jouw alternatieve wereld. Ben de nieuwe wereld, ben de verandering. Breng die mensen bij elkaar die inzien dat het zinvol is. Het is een historische taak, de uitdaging waarvoor je je hier op aarde bent.’

 
bullet http://futurefuel.nl/

FutureFuel is een zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. Het is mijn persoonlijke queeste naar antwoorden op prangende vragen over de toekomst van de mensheid, mijn eigen toekomst en die van mijn generatie.

Mijn naam is Anne Walraven. Op mijn 26e begon ik als net-afgestudeerde-werkloze-en-in-verwarring-verkerende-twintiger-met-quarterlife-crisis aan een zoektocht naar antwoorden, genaamd FutureFuel: de kracht van jonge mensen als brandstof voor de toekomst.

Een reis over 4 continenten langs 15 van de meest inspirerende doeners en denkers van de planeet.
Begonnen zonder netwerk, budget of journalistieke ervaring, maar met een enorme passie om antwoorden te vinden op mijn vragen, reis ik nu de wereld over.

Kan iemand mij vertellen hoe de wereld in elkaar zit? En wat de rol van de jonge generatie is in de enorme uitdagingen waar we voor staan.

 

bullet29 december 2012, YouTube Video: Let's not wait for the next Martin Luther KIng: Anne Walraven at TEDxDelft

Anne Walraven:
Martin Luther King said 'I have a dream'

What would have happened when he had said 'I have a nightmare'?
 

 

bullet http://ervinlaszlo.com/: Zie oa de website Worldshift Community - http://worldshiftcommunity.net/ (tijdelijk buiten gebruik?) met:
 
bulletErvin Laszlo Center for Advanced Study     - http://ervinlaszlocas.ning.com/
bulletWorldshift International                             - www.worldshiftinternational.org/
bulletWorldshift 2012                                         - http://worldshift2012.org/
bulletWorldshift Media                                        - www.worldshiftmedia.org/

 
bulletDeel uit een artikel in dagblad Trouw van 11 november 2004: Gesprek met Ervin Laszlo

Op promotietoer in Nederland hield Ervin Laszlo een lezing in Utrecht over zijn nieuwe boek ‘Kosmische visie’. In een gesprek vooraf vertelt hij over het ‘allesverbindende informatieveld’ dat volgens hem in de kosmos werkzaam is.
 

,,De bewijzen stapelen zich op dat natuur, leven en bewustzijn veel nauwer samenhangen dan wetenschappers ooit voor mogelijk hebben gehouden. Dat wettigt het vermoeden dat er inderdaad zoiets als een coherentiescheppend informatieveld bestaat.”
 

De
visie Ervin Laszlo van een onderling verbonden, zeer betekenisvolle wereld wijkt nogal af van de klassieke opvatting van de moderne wetenschap, die ervan uitgaat dat alles bestaat uit gescheiden deeltjes materie, die slechts mechanisch met elkaar zijn verbonden, en die mensen ziet als in basis geïsoleerde individuen die vechten voor hun eigen overleving en geen werkelijke verbindingen hebben met anderen dan misschien hun directe verwanten.

 Die visie, gecreëerd door moderne wetenschappers als Newton, Darwin en Freud, is nog steeds dominant. Maar Ervin Laszlo signaleert ingrijpende ontwikkelingen.

,,Aan het einde van de 19de eeuw adviseerden de hoofden van de Engelse en de Franse Academies van Wetenschappen niemand meer in de wetenschap te gaan, omdat bijna alles wat ontdekt kon worden, al ontdekt was. Sindsdien zijn er kolossale veranderingen geweest.

De relativiteitstheorie van Einstein, honderd jaar geleden, bracht zo’n grote verandering, evenals de kwantumfysica in de jaren twintig en de psychologie van Carl Jung in het midden van de vorige eeuw. Nu staat de wetenschap opnieuw voor een grote paradigmawisseling, daarvan ben ik overtuigd.”
 


Melkweg


De wetenschap en haar beoefenaars zullen wel moeten veranderen, meent Ervin Laszlo, aangezien de anomalieën (ongerijmdheden) waarop zij in hun onderzoek stuiten, zowel in de kosmologie, als in de fysica en de biologie, de laatste decennia alleen maar toenemen. Dat betekent, zegt hij, dat we nieuwe concepten nodig hebben om de wereld te begrijpen.

,,Wat ik heb ontdekt is dat deze onverklaarbare bevindingen overal van dezelfde soort zijn. Dat biedt een opening naar een nieuw
paradigma, naar een visie die meer geïntegreerd zal zijn. Wat nu onverklaarbaar lijkt, zal dat niet meer zijn, wanneer we erkennen dat er verbindingen zijn tussen zaken waarvan we altijd dachten dat ze gescheiden waren.”

 

 

 
 
bulletEr zijn verschillende boeken van Ervin Laszlo uitgekomen ivm de huidige crisis en een mogelijkheid voor verandering.
De huidige economische crisis, de dreiging van de klimaatverandering en andere sociale en ecologische ontwikkelingen hebben zich aangediend.
Crisissituaties bieden vaak de mogelijkheden voor verandering.

Zie overzicht van verkrijgbare boeken van
Ervin Laszlo.

 
 
bulletBoek: De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit, door Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis, november 2012

De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit in een tijd van crisis en veranderingen.
 
Samengaan van wetenschap en spiritualiteit is noodzakelijk om tot een volledig beeld van de werkelijkheid te kunnen komen.

Dit lezenswaardige en eigentijdse boek geeft inzicht in de aard van onze wereld en de rol die de mens daarin speelt en zou kunnen spelen. Het zal mensen aanspreken die met bewustwording en duurzaamheid van de mondiale samenleving bezig zijn.
 
bulletDe volgende onderwerpen komen in dit boek aan de orde:
 
bulletDe gemeenschappelijke essentie van wetenschap en spiritualiteit
bulletEen 'rationele' kijk op spiritualiteit
bulletOp zoek naar het ontmoetingspunt
bullet Stappen op de weg naar eenwording
bulletDe natuur van geest en bewustzijn
bulletCrisis en spiritualiteit
bullet Spiritualiteit als grondslag voor de de naderende verandering van onze wereld
bulletOproep tot verandering

Met bijdragen van 28 toonaangevende wetenschappers en spirituele denkers, oa:
Deepak Chopra, Jean Houston, Swami Kriyananda, Sri Sri Ravi Shankar, Stanislav Grof, Barbara Marx Hubbard,
Hiroshi Tasaka, Rabbijn Awraham Soetendorp, Peter Russell, Amit Goswami, Gregg Braden.
 

bullet The Ervin Laszlo Forum on Science & Spirituality
 
bulletYouTube-video: Ervin László: A new mindset is emerging - 17 december 2012
Ervin Laszlo, who was twice nominated for the Nobel Peace Prize, is interviewed by Lilou Mace about a new mindset, a new paradigm, that is emerging on our planet. - Zie ook uitgebreide tekst bij deze video.
 
bulletArtikel: De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit - 15 januari 2013 - www.civismundi.nl/
 

 

 
bulletBoek: 'Worldshift 2012, de synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek, hoger bewustzijn', door Ervin Laszlo.
In dit boek brengt Ervin Laszlo de inzichten samen van spirituele leiders en wetenschappers zoals Albert Einstein, Vaclav Havel, Eckhart Tolle en Ken Wilber. Laszlo laat zien hoe we ons huidige vaak beperkte bewustzijn kunnen vervangen door het holistische bewustzijn van het Akasha-veld. Wij hebben nu de mogelijkheid om ons politieke en economische stelsel te veranderen in een duurzaam model waar mensen, natuur en aarde gerespecteerd worden.
 
bulletEigen mening: Een heel waardevol boek!!
 
bulletBoek: Engelse versie: 'Worldshift 2012', by Ervin Laszlo
 
bullet Google: gedeeltelijke weergave van het Engelse boek 'Worldshift 2012', by Ervin Laszlo
 
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part one), duur ca 21 minuten
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part two), duur ca 24 minuten
 
 
bullet Vision 2012 a roadmap for accelerating the shift to peaceful, sustainable, healthy, and prosporous world (slide - presentation), by The Shiftnetwork.
 
bullet http://shiftmovement.com, Inc. aims to empower a global movement of people who are creating an evolutionary shift of consciousness that in turn leads to a more enlightened society, one built on principles of sustainability, peace, health, and prosperity. Now is the time for an upgrade to our planetary operating system. If you are part of this Shift, please join us as we create events, programs, and activities that help us evolve! The Shift Network was founded and launched its first event in February of 2010.

 
bullet1 augustus 2010, KRO TV Programma De Wandeling: Low impact Man Steven Vromman
bullet Bereken je eigen ecologische voetafdruk: doe hier de berekening. Lees hier de tips om uw voetafdruk te verkleinen.
bullet Website van de Low Impact Man

 
bulletAndere boeken:
 
bullet Een vorm van beschaving. door Klaas van Egmond
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
Klaas van Egmond verbindt de binnen- en de buitenkant vaan duurzaamheid en plaatst die in een ontwikkelingsperspectief. Dan blijken milieu- en klimaatcrisis, financiële crisis en sociale crisis alles met elkaar te maken te hebben.
 
bullet People, Planet, Profit & Prophecy, Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen, door Ilse C. ten Berge
Duurzaam ondernemen is een totaal concept. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het totaal.
Het is organisatieoverstijgend en werkt verbindend.
 

 

bulletBoek: 'De Akasha-ervaring, wetenschap en het kosmisch geheugenveld', Ervin Laszlo redactie.
Dit boek heeft bijdragen van Pim van Lommel, Jude Currivavan, Swami Kriyannanda, Alex Gray, Eric Pearl, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dossey, e.a..

Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen is.

Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna doodervaringen en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het kosmische geheugenveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst.
 
bullet Boek recentie 'De Akasha ervaring' - Engels
bulletBoek: Engelse versie: 'Akashic Experience', by Ervin Laszlo
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google 'Akashic Experience', door Ervin Laszlo

 
bulletArtikel, YouTube video en website met Ervin Laszlo, ter introductie op de beide nieuwe boeken 'Worldshift 2012' en 'De Akasha-ervaring':
 
bulletArtikel 'Alles verandert', De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid, Ervin Laszlo in tijdschrift The Optimist van mei 2009.
 
bulletVideo: WorldShift 2012: An Evening with Ervin Laszlo, duur ca 9 minuten

 
bulletZie ook de website: http://worldshift2012.org
 

 

 
bullet Video-interview: 'Duurzame Transformatie', een interview met Ervin Laszlo (De Engels gesproken YouTube video 'Sustainable Transformation'), duur ca 60 minuten.
 
In dit interview komen oa basis-uitgangspunten en gedachten van Ervin Laszlo uitgebreid aan de orde.
Tijdsduur ca 60 minuten.

Door: EON - The Ecological Options Network - Integral Media for Transformation, connecting the dots of the emerging planetary culture of sustainability ...

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 
bulletDit interview vormt een mooie inleiding op het door Ervin Laszlo geschreven boek 'Het Akasha-veld' (korte beschrijving op deze pagina).

 
bullet Zie ook de Youtube video Toward Integral Consciousness (2006) met oa Ervin Laszlo en Pim van Lommel.
Tijdsduur ca 10 minuten.

 
bulletZie ook de Youtube video Ervin Laszlo at the Parliament of the World's Religions (2004)
Tijsduur ca 12 minuten
 

 

bullet Lezing door Ervin Laszlo op 28 oktober 2004 in Amsterdam tijdens ODE Evenement 'De wereld volgens Ervin Laszlo'
 
bullet In het laatste gedeelte van de lezing spreekt Ervin Laszlo oa over Swami Vivekananda (Vedante filosofie) mbt Akasha ('vergelijkbaar' met kwantumvacuüm): 'Wat bestond er toen er niet iets, noch niets was, en duisternis de duisternis bedekte?' vraagt Vivekananda en antwoord vervolgens zelf: 'Toen bestond alleen Akasha, zonder beweging. (...) aan het eind van een cyclus kwamen de energieën die zich nu in het universum manifesteren tot rust; ze werden potentieel. Aan het begin van de volgende cyclus komen ze in beweging en botsen met Akasha, en dan evolueren deze uiteenlopende vormen uit Akasha'.
 
bulletZie ook het boek Het Akasha-Veld, verbinding en geheugen in de kosmos en bewustzijn, door Ervin Laszlo
 
bulletZie item ook 11 mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme van deze pagina.

 
bulletZie artikel van Tessa Koop over Ervin Laszlo (www.frontiermagazine.nl)

 
bulletArtikel: Interview van Jurriaan Kamp met Ervin Laszlo in het blad The Optimist nr 67.
Hij was een wonderkind aan de piano en werd hoogleraar zonder diploma's. Bovendien werd Ervin Laszlo een baanbrekende wetenschapper die nu de verbinding tussen mens en materie probeert te verklaren. Niet om een lacune in natuurkundige wetten te vullen, maar om de wereld te verbeteren. Jurriaan Kamp sprak uitvoerig met Laszlo.

 
 
bulletBoek: Kwantum shift in het wereldbrein, door Ervin Laszlo, ISBN 97890202003103 (2009)
De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld.
Onze wereld beleeft een macroverschuiving. De nieuwe realiteit waar we op dit moment voor staan, daagt ons uit om mee te gaan met de veranderingen in de wereld, onder andere op gebied van klimaat. het internationale bedrijfsleven en de industriële landbouw. Ervin Laszlo laat ons zien dat bepaalde delen van menselijke ervaring die voorheen toegeschreven werden aan intuïtie en speculatie, nu serieus onderzocht worden door de wetenschap. Door de samenhang in onze veranderende wereld te begrijpen kunnen we deze met inzicht, wijsheid en vertrouwen besturen.
 
bulletHet boek bestaat uit 3 delen:
 
bulletDeel 1: Een macroshift in de samenleving (oa evolutie of vernietiging dat is de vraag, dynamiek van de macroshift, de wortels van onhoudbaarheid, een betere manier van groeien, planetaire ethiek, de holos-beschaving)
 
bulletDeel 2: De paradigmashift in de wetenschap, oa:
bulletHet kosmisch plenum: het nieuwe fundamentele concept van de werkelijkheid
(kosmisch plenum is vol energie en informatie en de moederschoot van al het bestaande en de achtergrond van alles wat zich in in de ruimte-tijd voltrekt)
bulletNon-lokale coherentie: het nieuwe concept van de manifeste werkelijkheid
bulletHet Akasha-veld: het herontdekte realiteitsconcept
bulletDe metafysische, theologische en ethische implicaties
 
bulletDeel 3: De mondiale omslag-in-actie: De Club van Boedapest en zijn initiatieven

 
bulletBoek: Kosmos, een integrale visie op de wereld, door Ervin Laszlo en Jude Currivan, ISBN 9789020203073 (2009)
We staan aan de vooravond van en revolutionaire visie op de wereld. Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en spirituele inzichten komen bij elkaar en laten zien hoe de kosmos en alles wat we 'de realiteit' noemen feitelijk één groot geheel is.

Het is een boek dat een bezoek brengt aan de pioniersgebieden van de exacte wetenschappen en het bewustzijnsonderzoek en geeft de mogelijkheid om onze kijk op de wereld te verdiepen en te verbreden.
 
bulletHet boek bestaat uit 3 delen:
 
bulletDeel 1: De hele-wereld (Hoe ver reikt onze kennis, krachten en wetten, relativiteit, akasha en de hele-wereld)
 
bulletdeel 2: Het hele-woord (in-formatie, kosmische taal, coherentie, ervaring, de hersenen voorbij)
 
bulletDeel 3: De ware-wereld (oa de integrale werkelijkheid, onze kosmische missie, doorbraak)

 
bullet Dit boek 'Kosmos, een integrale visie op de wereld' - Engelse versie, is gedeeltelijk in te zien via Google
 
bulletWebsite Jude Currivan: www.judecurrivan.com
 
bulletYouTube video's:
 
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 1 with Dr. Jude Currivan PhD
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 2 with Dr. Jude Currivan PhD
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 3 with Dr. Jude Currivan PhD

 
bulletBoek: Het Akasha-Veld, verbinding en geheugen in de kosmos en bewustzijn, door Ervin Laszlo, ISBN: 9789020201598 (november 2007)

Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden 'opgeslagen' en waaruit informatie kan worden opgeroepen.

Recente experimenten in de vacuümfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum.
Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat. In toegankelijke taal en in een heldere logica draagt Ervin Laszlo de wezenlijke onderdelen van dit concept aan.

Talloze wetenschappelijke en kosmische puzzelstukjes lijken op hun plaats te vallen en de kosmische samenhangen en de onderliggende eenheid worden manifest.
 
bulletOm een indruk te geven mbt de inhoud van het boek een korte inhoudsopgave van het boek 'Het Akasha-Veld', oa:
 
bulletDeel I - De grondslagen van een integrale theorie van alles - Hoe informatie alles met alles verbindt
1 - De grote opgave van een integrale theorie van alles
2 - Over raadsels en fabels: de stuwende krachten achter de volgende paradigmaverandering in de wetenschap
3 - Een beknopte catalogus van de raadsels van coherentie
       - Coherentieraadsels in de kwantumfysica
       - Coherentieraadsels in de kosmologie
       - Coherentieraadsels in de biologie
       - Coherentieraadsels in bewustzijn
4  - Een cruciale wetenschappelijk fabel - in-formatie in de natuur
 
bulletDeel II - Het geïn-formeerde universum - Eeuwige vragen en nieuwe antwoorden vanuit de integrale theorie van alles
5 -
De oorsprong en bestemming van het leven en het universum
6 - Menselijk en kosmisch bewustzijn
7 - De poëzie van een door het Akasha-veld geïnspireerde visioen
   - Het fenomeen 'coherentie': het bewijscorpus nader bezien,
     dwz mbt coherentie in de kwantumfysica, in het universum, in de wereld van het leven en in bewustzijn
   - Vier decennia zoeken naar de integrale theorie van alles - een autobiografische terugblik
     Hierin komen ook verwijzingen naar wetenschappelijke boeken van Ervin Laszlo aan de orde.
   - Essentiële literatuur, zakenregister en namenregister
 
bullet Google gedeeltelijke weergave van het Engelse boek 'Akasha Veld', An Integral Theory of Everything, by Ervin Laszlo

 
bulletEigen opmerking na het lezen van het boek 'Het Akasha-Veld':
 
bulletEen schitterend boek dat op een goed leesbare en overzichtelijke wijze voor mij soms moeilijke onderwerpen (veel) beter toegankelijk maakt. Echt op weg naar een zinvol (wetenschappelijk) wereldbeeld voor onze tijd. Een boek wat ik in loop van de tijd waarschijnlijk meerdere keren zal lezen.
 
bullet Beluister ook de MP3 lezing van Ervin Lazlo 'Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything' via de Englese Wikipedia pagina over Ervin Laszlo (onder aan de pagina)
 
bulletEen paradigma-verandering krijgt voor mij over een breed aantal fundamentele onderwerpen echt meer handen en voeten.
 
bulletZie ook het boek 'Eindeloos bewustzijn, wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaringen', door Pim van Lommel, op deze webpagina.
 

 

bulletZie item What the Bleep Do We Know (film en boek) - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid op deze pagina voor verdere informatie over de film en het boek 'What the bleep do we know'
 
 

 

bullet Ervin Laszlo:
 
bullet 'We hebben alle reden te geloven dat vrijwel alles in de wereld met nagenoeg alles samenhangt. Het universum is geen wereld van dingen en gebeurtenissen die los van elkaar staan, geen wereld met waarnemers vanbuiten die een onpersoonlijk schouwspel gadeslaan'.
 
bullet 'Alle dingen in de werkelijkheid hangen hecht - 'innerlijk', 'intrinsiek' en zelfs 'non-lokaal' met elkaar samen en zijn met elkaar gecorreleerd. Eveneens brengen innerlijke relaties ons bewustzijn in samenhang met dat van anderen'. (Boek: Akasha Veld, door Ervin Laszlo)
 
bullet 'Een koerswijziging kan alleen vanuit een nieuw soort denken komen. We leven in een democratische samenleving. De sleutel tot verandering ligt in het denken van het individu. We zullen de bereidheid moeten opbrengen om iedereen op aarde een minimumniveau van menselijke waardigheid en welzijn te garanderen, zonder grote groepen en ideeën van ontwikkeling uit te sluiten'.

 
bulletErvin Laszlo op de manifestatie 'Klaar om te wenden' van 31 maart 2006 in Utrecht:

'We zijn gegroeid van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (rede, logica) en komen terecht bij 'holos' (geheel)
.
We gaan ons systeem als geheel zien. Als samenhangend geheel. Waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen'.
 
bulletZie ook het boek 'Macroshift, omslag naar een duurzame wereld', Ervin Laszlo

 
 
bullet Video van de presentatie door Ervin Laszlo op de dag van het Ethisch beleggen (duur ca 60 minuten), op 8 november 2007, georganiseerd door de ASN Bank. Eigen mening: een belangrijke en fascinerende presentie.

Ervin Laszlo
geeft oa in presentatie het grote belang van duurzaamheid aan. Bv 'Onze aarde is een planeet. dat betekent dat we open staan voor energie van buitenaf, maar gesloten zijn voor materie. We moeten de energie gebruiken die binnenkomt, denk aan de zonne-energie. De materie moeten we duurzaam hergebruiken'. 'Act locally, think globally'.

We gaan van een wereldbeeld van van 'materie en causaliteit' naar een wereldbeeld gebaseerd op 'informatie, energie en verbondenheid'.

Het bedrijfsleven
zal het initiatief moeten nemen, overheden zijn heel vaak volgers van maatschappelijke ontwikkelingen. De zakenwereld moet ook de verantwoordelijkheid nemen voor de enorme macht die ze heeft.

De verandering begint echter bij ieder van ons. Uiteindelijk heeft de samenleving de meeste macht, dus laten we er met zijn allen voor zorgen dat de zakenwereld naar ons gaat luisteren.

Deze dag  van het ethisch belegen heeft als thema 'je bent wat je doet'.
 
bullet The Giordano Bruno University

The Giordano Bruno University is a humanistic online global institution, committed to create informed and ethical agents of change who will bring a new consciousness, a fresh voice and up-to-date thinking to the international community, transforming obsolete paradigms and empowering the co-creation of an equitable, responsible and sustainable world.
 
bullet YouTube video's: Giordano Bruno GlobalShift University, Message to the World
 
bullet "There has never been a more exciting time to participate in a global  educational Institution" - Ervin Laszlo

 
bulletZie boek 'Het Chaos Punt', door Ervin Laszlo (oktober 2006 verschenen)
De wereld nadert zijn ‘chaospunt’, het moment waarop zij onherroepelijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren. Welke mechanismen en krachten spelen in deze ontwikkelingen een rol en hoe kunnen we zelf bijdragen aan de komst van die nieuwe wereld?

 
 
bullet TV interview met prof. dr. Ervin Laszlo nav oa zijn boek 'Het Chaospunt' (duur ca 30 minuten. Weergave via Windows Media Player)
 
bulletOmschrijving: Weergave TV-interview met prof. dr. Ervin Laszlo in het IKON-programma 'Alziend Oog' van 31 december 2006.
Ervin Laszlo is oprichter van de Club van Budapest is in 1993 in het leven geroepen in overleg met de oprichter(Aurelio Peccei) van de Club van Rome. Ervin Lazlo is Hongaar en begon op jonge leeftijd als concertpianist.
Later werd hij een vooraanstaand wetenschapper en filosoof, die zich meer en meer ging bezighouden met de vraag: wat verbindt de mens met deze aarde.
 
bulletBron: Website van het IKON TV programma 'Alziend Oog'

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website
 

 
bulletLees het praktische artikel 'U kunt de wereld redden' (Engels, Nederlandse tekst) van Ervin Laszlo in het tijdschrift The Optimist van september 2006.

Een Chinees spreekwoord waarschuwt: ‘Als we niet van richting veranderen, eindigen we precies waar we op afgaan.’ Toegepast op de mensheid in 2006 zou dat een ramp betekenen. Als we niet van richting veranderen, zijn we namelijk onderweg naar een wereld van steeds meer politieke conflicten en oorlogen; toenemende klimaatverandering en milieuvervuiling; tekorten aan voedsel, water en energie. Ons doel zal moeten zijn op weg te gaan naar partnerschap, zorg, heelheid, toereikendheid, innerlijk 'weten'. De wereld is een levend systeem en geen enorm groot (onuitputtelijk) mechanisme.

 
bulletDe actualiteit van bv armoede en rijkdom (bron het boek 'Je kunt de wereld veranderen', Ervin Laszlo), oa:
 
 
bullet80% van de menselijke bevolking beschikt slechts over 14 % van de mondiale consumptie, terwijl 20 % de overige 86 % voor zijn rekening neemt.

 
bulletBijna 2 miljard mensen leven van minder dan € 1,60 per dag en daarvan leeft de helft in sloppenwijken op het minimale niveau van fysieke overleving.
 
bulletZie ook RTL-Nieuws 5 december 2006: 'Rijkste 2% bezit de halve wereld' volgens VN Instutuut voor Economische Ontwikkeling in Helsinki.
 


 
bullet www.urgenda.nl : Stichting Urgenda is een actie-organisatie voor innovatie en duurzaamheid en wil een brede duurzaamheidsbeweging creeren.
De Urgenda
heeft naast een lange termijn visie en strategie, ook een hervormingsagenda en actieplan ontwikkeld voor een duurzamer Nederland, ontstaan vanwege de urgentie om een groot aantal persistente problemen in ons land in samenhang aan te pakken (zoals klimaatverandering, energie, water, ruimtelijke verrommeling, mobiliteit, vergrijzing, landbouw) - korte Video van Al Gore op 14 oktober 2008.
 

 
bulletZie item Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig? van deze pagina.

 
bulletZie op pagina Filosofie en ethiek van deze website de korte beschrijving van enkele wereldbeelden.

 

bullet Michael Gobatsjov (Club van Boedapest), oprichter van Green Cross International en President van de Gobachev Foundation, heeft zich sterk ingespannen voor oa 'Het Handvest van de Aarde' met oa:

'We moeten ons verenigen om een duurzame wereldgemeenschap voort te brengen gebaseerd op respect voor de natuur, de universele Rechten van de Mens, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede'.

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren

 
bullet Zie geschiedenis van 'Het Handvest van de Aarde'.
 
bullet Zie tekst 'Het Handvest van de aarde' (ook als pdf file te downloaden)

 
bullet Jurriaan Kamp is een Nederlands Creative Member van de Club van Boedapest.

 
bullet 'Het ontstaan van een wetenschappelijk - spiritueel wereldbeeld', door dr H.J. Witteveen in het tijdschrift PRANA. nr 153 van feb 2006.
Nav het boek 'Bezielde Kosmos' van Ervin Laszlo, geeft de schrijver van het artikel zijn inzichten en overwegingen mbt de nieuwe relaties tussen wetenschap en religie. Met name de eigenschappen van het kwantumvacuüm komen exact overeen met de mystiek - religieuze visie die Inayat Khan, de grote Indiase mysticus en musicus, die het universele Soefisme naar het westen bracht.

Opmerkingen:
 
bulletHet  Soefisme is een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de Islam
 
bulletBv de passage uit het artikel van H.J. Witteveen: "de ziel is een ongedeeld deel van het aldoordringend bewustzijn" komt voor mij intuïtief heel dicht bij 'met onze eigenheid (Zelf) zijn we een deel van dat wat is' uit 'wereld 1' (Dat wat is) van Popper van de pagina Spiritueel herstel van deze website.
Of zoals Ervin Laszlo het aangeeft:
"Wij zijn een bewust onderdeel van een coherent universum, dat zichzelf door ons kent"
 
bulletZie oa het boek: 'Universeel Soefisme', door H.J. Witteveen
 
bullet dr H.J. Witteveen is oa  voormalig minister van financiën in Nederland en voormalig managing director van het International Monetair Fonds - IMF
 
bullet27 december 2009:Interview met Johan Witteveen - deel 1,  Interview met Johan Witteveen - deel 2 

 
Uitzendingen van het IKON TV programma Het Vermoeden, presentatie Annemiek Schrijver, duur ca 30 minauten.


Johan Witteveen (1921) is van jongs af aan actief binnen de Internationale Soefi Beweging.
Om zichzelf staande te houden in een druk bestaan heeft hij altijd gemediteerd en dat doet hij nog steeds. Het geeft rust en helpt te concentreren op het goddelijk Licht waaruit wij voortkomen en waarheen wij ook weer zullen terugkeren.
In Het Vermoeden spreekt Johan Witteveen ontroerd over zijn vrouw voor wie hij tijdens haar sterven een meditatieoefening deed om haar te helpen bij het afscheid.
Het gaat oa over de dood en daarna en het belang van meditatie en de ademhaling ivm je geestelijke ontwikkeling.


 
bullet Bekende boeken van Ervin Laszlo zijn oa:
 
bullet Kosmische Visie, wetenschap van het Akasha-veld , Ervin Laszlo
 
bullet Macroshift, omslag naar een duurzame wereld, Ervin Laszlo, ISBN 9055942421
Ervin Laszlo biedt in 'Macroshift' een integrale - 'holistische' - kijk op de vele ogenschijnlijk onsamenhangende mondiale ontwikkelingen van vandaag: razendsnelle technologische ontwikkeling, een groeiende kloof tussen arm en rijk, een voortschrijdende milieuvervuiling en aftakeling van de biosfeer, en wereldwijd toenemende politieke spanningen en conflicten. Hij verontrust door zakelijk de vinger op de zere plekken in het wereldsysteem te leggen. Maar hij wijst ook op de hoopvolle tegenstroom van mensen die de rode vlag omhoog steken: niet (alleen) de luidruchtige anti-mondialiseringsbeweging, maar vooral de razendsnel groeiende groep van maatschappijkritische consumenten die steeds nadrukkelijker consumeren - en beleggen - op grond van ethische en milieu-criteria.

 
bullet Je kunt de wereld veranderen. Naar duurzaamheid en vrede in een nieuwe wereld. Een verslag van de Club van Boedapest, Ervin Laszlo, ISBN 9789020283389.

Met voorwoord van Michael Gorbatsjov en bijdragen van Masami Saionji en Paulo Coelho.
Gedeeltelijke weergave van dit boek
(Engelse versie) via Google.
 

Een belangrijk en praktisch boek voor iedereen die op een holistische wijze en een open blik met zichzelf, mensen, maatschappij en de aarde van deze tijd en de toekomst bezig wil zijn.

 

bullet Bezielde kosmos, nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum , ISBN 9020284010.  
 
bulletHet boek draagt oa bij aan het ontstaan van een 'wetenschappelijk - spiritueel wereldbeeld'.
Lange tijd zijn wetenschap en religie uit elkaar gegroeid, het lijkt erop dat er nu ontwikkelingen in het hedendaagse denken en ervaren zijn, waarbij wetenschap en religie weer naar elkaar toe groeien.
bulletIn dit boek komen oa vele begrippen uit de kwantum fysica als bv coherentie, non-lokaliteit, verstrengeling, nulpuntveld aan de orde.
bulletHet boek bevat ook bijdragen van een aantal belangrijke hedendaagse wetenschappers (oa hoogleraren) en bv Edgar Mitchell, de captain van de Apollo-14 (in 1971 naar de maan), waarbij hij op de maan liep (heeft de doctor of Sience-graad aan het MIT en vele eredoctoraten)
 
bullet Het Chaos Punt, de wereld op een tweesprong
Boek met voorwoord van Sir Arthur C. Clarke,
ISBN 9789020284485.
Met oa de actuele wetenschappelijke achtergrond voor het dagende holisme in de wetenschappen.

 
bulletZie van deze website ook de pagina Spiritueel herstel - item 8 Visie - communicatie - implementatie  -  Findhorn in Schotland

 

Opmerkingen:


 
bulletIn Nederland hoor je niet veel over de Club van Boedapest!
 
bulletBelangrijk is de vraag: hoe komt dat, wat is er aan de hand?
 
bulletBezig zijn met een 'vertaling' van de verkregen inzichten uit oa de relativiteitstheorie en kwantummechanica naar ons 'westers (Nederlands) algemeen wereldbeeld' lijkt nog nauwelijks aan de orde.

Zie bv ook:
 
bulletZie interview met David Bohm mbt oa een 'vertaling' naar de Boeddhistische traditie op deze pagina.
 
bulletZie artikel van H.J. Witteveen 'Het ontstaan van een wetenschappelijk - spiritueel wereldbeeld', mbt relaties naar de traditie van het Soefisme (mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de Islam)
 
 
bullet Swami Vivekananda (Video's Omroep Ohm: Vedante filosofie deel 1 (ns)Vedante Filosofie deel 2 (ns) - Hindoeïsme - India) mbt Akasha ('vergelijkbaar' met kwantumvacuüm):

'Wat bestond er toen er niet iets, noch niets was, en duisternis de duisternis bedekte?' vraagt Vivekananda en antwoord vervolgens zelf: 'Toen bestond alleen Akasha, zonder beweging. (...) aan het eind van een cyclus kwamen de energieën die zich nu in het universum manifesteren tot rust; ze werden potentieel. Aan het begin van de volgende cyclus komen ze in beweging en botsen met Akasha, en dan evolueren deze uiteenlopende vormen uit Akasha'.


Zie
lezing door Ervin Laszlo op 28 oktober 2004 in Amsterdam

 
bulletZie item 11 mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme van deze pagina.
 

 

bulletZijn we eigenlijk niet aan het verkrampen en teveel in ons zelf gekeerd?
Vervallen we populisme en conservatisme?
Krijgt scepsis mbt nieuwe ontwikkelingen de steeds meer de overhand?
Zoeken we de oplossingen wel in de goede richting?
Zoekt men de oplossing niet teveel 'in meer van hetzelfde', bv file problemen oplossen door meer wegen, 'geslotenheid' van de reguliere geneeskunde, etc ...

 
bulletWe worden steeds meer opgevoed om te denken in feiten en analyse (feiten kunnen we nl makkelijk meten en controleren) en niet in mogelijkheden, fantasie/creativiteit en het geheel. (Zie ook het interview met David Bohm op deze pagina).
 
bulletKinderen op de basisschool worden bv erg veel getoetst, maar wat gebeurd er mee?
 
bulletDe maatschappij lijkt steeds meer 'procedure- , kosten- en gegevens-gecontroleerd en gegevens-gestuurd' te worden.
Privacy en diversiteit lijkt steeds meer te worden weg geëconomiseerd.
 
bulletDe opslag van gegevens (feiten) over mensen neemt enorm toe (e-mail, internet, telefoon, gezondheid, financiën, video camera's, datamining bij politie, etc, etc. ...), is dit alleen voor bv de terreur bestrijding of is het ook wel 'handig' voor andere zaken in een meet en regel cultuur?
 
bulletDe vraag is dan of deze meet en regel cultuur gewenst is en dan wel of niet opgelegd en/of transparant is? Lijkt het meer op een 'verkramping'?
 
bullet4 oktober 2009: TV programma Buitenhof: Thema Grimmig Nederland. Een serie gesprekken over grimmig Nederland. De onvrede in de Nederlandse samenleving lijkt toe te nemen.
 
bullet4 oktober 2009, TV programma Buitenhof: Thema Grimmig Nederland aflevering 1 ‘de boze burger’
bullet11 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 2 'Onvrede en het functioneren van onze democratie'
bullet 18 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 3 'Het historisch perspectief'
bullet25 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 4 'Wat zeggen politicologen eigenlijk over de onvrede in de samenleving?'
bullet1 november 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 5 (laatste): In hoeverre spelen de media eigenlijk een rol in relatie tot onvrede in de samenleving?

 
bulletEr komen steeds meer vraagtekens bij bv bejegening in de politiek, integriteit van politici, etc.
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website

 
bulletGrote problemen welke ontstaan rond spanningsveld tussen vrijheid van meningsuiting en respect voor anders denkenden (bv nav de Deense spotprenten (cartoons) van Mohammed - februari 2006 en de film van Geert Wilders - januari 2008).
 
Verschillen in wereldbeelden van individuen, groepen, volken of religies die 'moeilijk op elkaar zijn af te stemmen', vragen om heel veel aandacht, verdieping en dialoog.

Het is goed om te realiseren dat het nog kort geleden in Nederland vaak heel moeilijk lag om bv 'gemengd (RK - Protestant)' te trouwen, vrouwen geen stemrecht hadden, etc
 
bulletZie ook item Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?  van deze pagina.

 
 
bullet Zo gauw mensen, groepen, volken of religies 'de waarheid' of een alleenrecht claimen (en vooral als ze hun macht gaan gebruiken om deze af te dwingen of op te leggen) ontstaan er altijd grote problemen !

 
bullet Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven - de Dalai Lama
 


Ga naar het begin van deze pagina

 

horizontal rule


 

6 Criteria voor moreel handelen - Nav literatuur geschreven door Ervin Laszlo en Jude Currivan


Wanneer je bv met burnout te maken hebt, heb je op vele manieren te maken met het wel of niet moreel handelen.

bullet Hoe verloopt de relatie met je werkgever
 
bullet Hoe verlopen de contacten met (overheids-)instellingen (bv UWV, banken, verzekeraars, rechtspraak), (bedrijfs)arts, specialisten
 
bullet Hoe verloopt je relatie met je directe omgeving (familie, vrienden)
 

In oa de boeken  'Kwantumshift in het wereldbrein', en 'Kosmos een integrale visie op de kosmos' laten Ervin Laszlo en Jude Currivan zien we, dat belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en tijdloze spirituele inzichten bij elkaar komen.
Hierbij komt naar voren hoe de kosmos en alles wat we 'realiteit' noemen feitelijk één groot geheel vormen.


Deze macroverschuiving in wereld en wetenschap vraagt oa de ethische consequenties te bekijken.
 

bullet Nav het boek 'Kwantumshift in het wereldbrein', door Ervin Laszlo:
 
bullet De ontdekking van een hoger niveau van de werkelijkheid en de ontdekking van non-lokale coherentie van nagenoeg alle dingen die het manifeste domein ‘stofferen’, kondigen een radicaal nieuw wereldbeeld aan.
 
bullet De coherentie van delen van een systeem die niet aan elkaar grenzen en evenmin door bekende vormen van energie en informatie met elkaar verbonden zijn doen vermoeden dat er in de natuur vormen van verbinding zijn die de hoofdmoot van de westerse wetenschap nog niet kent.
bullet Sterk vereenvoudigd geformuleerd: non-lokale coherentie - samenhang van verschijnselen die ons traditionele begrip van de 3 dimensionale ruimte en tijd overstijgt, zich bv direct (instantaan) en onafhankelijk van de afstand (zonder nu gangbare verbinding) en dus sneller dan de lichtsnelheid volstrekt.
 
bullet In het boek komt oa aan de orde:
 
bullet coherentie in de kosmos
bullet coherentie in de biosfeer
bullet coherentie in het domein van hersenen en bewustzijn

 
bullet Bij een zinvolle ethiek moet er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen moreel en immoreel handelen of handelen uit onwetendheid. Belangrijk hierbij is de mogelijkheid van een keuze.

 
bullet Op basis van oa de bovengenoemde coherentie kunnen criteria voor moreel handelen geformuleerd worden.
 
bullet Zelfgekozen gedrag kan als moreel worden gezien voor zover het bijdraagt aan de coherentie van het subject en de coherentie van de wereld die het subject omgeeft.
 
bullet We onderscheiden interne en externe coherentie:
 
bullet De interne coherentie van een complexe entiteit is de vrucht van integratie van de samenstellende delen en de totale structuur.
 
bullet De externe coherentie van de entiteit houdt verband met de manier waarop de entiteit in relatie staat met zijn natuurlijke en sociale omgeving
 
bullet In- en externe coherentie staan in verband met elkaar en versterken elkaar wederzijds

 
bullet Criterium van moreel handelen: Het creëren of bevorderen van coherentie (samenhang) bij bv onszelf en om ons heen.
 
bullet Dit is geen abstract ideaal, maar zelfs een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren.
 
bullet Een gezonde planetaire ethiek verwerpt handelen dat leidt tot incoherentie en moedigt handelen dat bevorderlijk is voor coherentie - de gezondheid en integriteit - van lichaam en geest en die van de gemeenschap en de omgeving.
 
bullet Bij gezondheid:
 
bullet Bij een biologisch organisme (individu) bepaalt het niveau van interne coherentie het niveau van organische gezondheid. Als het organisme intern coherent is, zijn de lichaamfuncties gecoördineerd en effectief: het organisme is gezond.
 
bullet De externe coherentie van bv de individu houdt verband met zijn natuurlijke en sociale omgeving, dwz relaties met oa zijn familie, vrienden,  de onderneming, de natie en de natuur.
 
bullet In- en externe coherentie staan in verband met elkaar en versterken elkaar wederzijds.

 
bullet Boek 'Kosmos, een integrale visie op de wereld', door Ervin Laszlo en Jude Currivan:
 
bullet Organische coherentie
In levend weefsel is de aanwezigheid van kwantumcoherentie bewezen door Eric Cornell, Wolfgang Ketterle en Carl Wieman met experimenten warvoor zij in 2001 de Nobelprijs kregen. Wij zijn als biologische entiteiten energetische wezens die in een continue coherente vibratie verkeren.
 
bulletZie bv ook Congres Coherence in Health III 2012.

 
bulletZie de pagina Herstel burnout item de integrale visie van Ken Wilber (bv 4 kwadranten model) welke goed aansluit.
Ivm een integrale visie bij een coherent (samenhangend) wereldbeeld.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

7 Lynne McTaggart, schrijfster van oa de boeken 'Het Veld' en 'De verbinding'

 

bullet Het boek 'De verbinding' (2011), door Lynne McTaggart
Word je bewust van het veld waarin je leeft.

Wetenschapsjournalist Lynne McTaggart neemt ons mee naar een volgende, revolutionaire stap in de modern wetenschap. De verbinding ontsluit de radicaal nieuwe wetenschappelijke visie op de essentie van alle leven en de menselijke ervaringswereld en verandert onze kijk op onszelf.
 
bulletArtikel: Van Ik naar Wij, door Lynne McTaggart, Tijdschrift The Optimist nr 146 mei 2012
Het besef van gezamenlijkheid is een instrument voor spirituele groei.
bulletOde organiseert op 14 juni een evenement met Lynne McTaggart. Lees meer via www.odenow.nl.
 
bulletVia Google inkijken: The Bond: Connecting Through the Space Between Us, door Lynne McTaggart
Engelse versie van het boek 'De verbinding'

 
bullet http://thebond.net -  website mbt het boek 'De verbinding'
 
bullet De verbinding - een interview met Lynne McTaggart - www.debeterewereld.nl, met oa:

Bv wat zijn dan de meest belangrijke gebieden van verandering waar we naar moeten kijken:
 
bulletWe moeten beginnen meer holistisch te kijken. Op dit moment worden we geleerd om de zaken op een individuele manier te bekijken.
bulletIn relatie naar anderen moeten we niet meteen iedereen als een tegenstander zien. Het is belangrijk dat we relaties op een andere manier aangaan.
bulletWat kunnen we betekenen in onze eigen directe omgeving? Overstijg je eigen doelen en begin samen dingen te doen voor een groter doel. Dat is een eenvoudige manier om mensen die verschillend zijn, samen te brengen en te verenigen.
bulletVerander je doel en maak het groter dan alleen maar consumeren.
 
bullet Artikel: Er bestaat niet zoiets als een 'ding', Hoe een essentiële verbinding ons onderling aan elkaar koppelt - Tijdschrift The Optimist
 
bullet YouTube-video: The Bond: Connecting the Space Between Us (Lynne McTaggart

 
bullet Boek 'Het Veld', door Lynne McTaggart en een zoektocht naar de geheime kracht van het universum. (recenties)
Het is een baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos, welke grote veranderingen is ons wereldbeeld teweeg kan brengen.
Het boek is een verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren.
 
bullet Lynne McTaggart - Wikipedia
 
bullet Interview met Lynne McTaggart van ca 4 minuten via YouTube
 
bulletNovember 2003, tijdschrift The Optimist: The amazing promises of the Zero Point Field
 
bulletJanuari 2004, tijdschrift The Optimist: Man is not an isolated creature on a lonely planet
 
bullet29 augustus 2008, tijdschrift The Optimist: Kwantumsprong naar volwassenheid

 
 
bullet 7 oktober 2014, TheOptimist.nl: Video-interview met Lynne McTaggart - Over verbinding

Waar ligt de basis van oa de vele conflicten van deze tijd?

 
bulletYouTube video: Lynne McTaggart interviewed by Alan Steinfield / New realities, duur ca 28 minuten.

 
bullet Lezing door Lynne McTaggart 'De kracht van intenties' op dinsdag 19 juni 2007 van 19.30 - 22.00 uur in Rotterdam. Zie ook de verdere informatie de website van The Project Network.
 
bulletArtikel 'De kracht van intentie' in tijdschrift The Optimist van jan/feb 2007

 
bullet Congres 'Samen Genezen' met oa Lynne McTaggart en Rupert Sheldrake op vrijdag 13 april 2007 in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. Het congres is georganiseerd door ABB (Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatie therapie).
bullet Er is een DVD van dit congres in 2007 te bestellen

 
bulletCongres 'Samen genezen, een gezonde zaak ...' op vrijdag 20 maart 2009:

Prof. dr. ir. Cees J.N. Buisman, Dr. Masaru Emoto, Ir. Cees M.B. Kamp, Prof. dr. Ervin László, Drs. Pim van Lommel, Prof. dr. Fritz-Albert Popp, Dr. Marij T.I.W. Schüsler-Hees, Drs. Nico Westerman
 
bullet Er is een DVD van dit congres in 2009 te bestellen

 
bulletCongres 'Samen genezen - Duurzaam beter'
Vrijdag 13 mei 2011: 3e ABB congres
Congrescentrum '1931', Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch
Duurzame oplossingen voor chronische klachten, op basis van een eigentijdse medisch wetenschappelijke benadering van de aloude principes van de Biofysische Geneeskunde.

Binnen de Biofysische Geneeskunde en Bio-informatietherapie zijn drie uitgangspunten leidend:
 
bullethet zelfregulerend en herstellend vermogen van het lichaam
bulletde wetenschap dat alle processen in en tussen organismen met elkaar samenhangen
bulletdaaruit voortvloeiend de verbondenheid van de mens met zijn medemens en de natuur
 
bullet Sprekers op het congres + korte verslagen van de presentaties.
 

 

bulletBoek 'Het intentie experiment, kunnen je gedachten de wereld veranderen', Lynne McTaggart
Kunnen je gedachten de wereld veranderen? We kunnen er ons leven mee focussen, ziekten genezen, steden reinigen en de aarde vernieuwen. Dit is een boek dat niet alleen het wetenschappelijk bewijs van menselijke intentie naar voren brengt, maar ook dat uitlegt hoe je deze kracht kunt gebruiken, op individueel en op collectief niveau.
 
bulletVia Google inkijken: The Intention Experiment: Using Your Thoughts to Change Your Life and the World, door Lynne McTaggart
 
bulletWebsite: Intention Experiment

 
bulletArtikel 'De mens is geen geïsoleerd schepsel op een eenzame planeet', door Luke Disney, tijdschrift Ode van jan 2004.
Gesprek met Lynne McTaggart over haar boek ‘Het Veld’. Onderwerp van gesprek is het verder onderzoek en over mogelijkheden om 'het veld' zelf te ontdekken.

 
bullet Artikel 'Twee mensbeelden, gedachten nav het boek 'Het veld' van Lynne McTaggart' (2004), door Gerrit Teule
Artikel uit
uitgave van het e-zine *het bitje* van juni 2004 (Laatste gedeelte van de uitgave)
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

8 Het helende bewustzijn


Met oa de video 'Ratselhafte Heilung', Gebedsgenezing, de weg van Zen, Tibetaans Dodenboek,


Op verschillende plaatsen in oa Duitsland wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan mbt genezing van patiënten waarbij het bewustzijn een belangrijke rol speelt als bron van genezing.

Deze activiteiten moeten als aanvulling worden gezien op de bestaande geneeswijzen en pleiten voor het openstaan voor niet gangbare wegen.
 

 
bulletVideo: 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', ca 43 minuten, kiezen uit:
 
bullet Video - a

 
bullet Video - b

 
bulletBeschrijving:

Wunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin.

In de video komen verschillende patiënten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiënten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde.
Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bullet Das Heilende Bewusstsein  - Website met achtergrond informatie (oa adressen) mbt deze documentaire en het verschenen boek

 
bulletArtikel 'Generalisierte Quantentheorie als Modell zur Erklärung paranormaler Phänomene..', door Prof. Dr. Dr. Harald Walach
Zie ook de download mogelijkheden onder artikel!

 
bulletZie ook de website: www.gipfelstuermer-institut.de/quantenheilung/
 
bulletBoek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich  (ISBN 9783426873304)

Rätselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hände auflegt?
Kann Hypnose körperliche Erkrankungen beeinflussen?

Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zur ihrer Genesung finden?
Kann die Wissenschaft erklären, was bei Spontanheilungen von Krebspatienten geschieht?
Sind die Wunder von heute das Wissen von morgen?

Das Buch führt Sie an die Grenzen der Medizin: aus persönlichen Erfahrungen und Begegnungen, bewegenden Fallgeschichten und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsteht das Bild einer Heilkunst, die unsere Vorstellung von den Möglichkeiten des Bewusstseins verändert.

Sie setzt auf die Fähigkeit der Selbstheilung, über die jeder Mensch verfügt, auf die unterschätzte Macht von Geist und Seele.
Ein Plädoyer für eine neue Heilkunst, die Schulmedizin und altes Erfahrungswissen vereint.

 Wunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin

bullet Boek: Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (ISBN 9783426403846)

Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestätigen: Gedanken und Gefühle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des Körpers.

Unser Gehirn ist formbar, äußere Erfahrungen und innere Bilder beeinflussen seine Struktur und können sogar zerstörte Bereiche rekonstruieren.

Das Buch zeigt anschaulich, wie in der Kooperation der unterschiedlichen Richtungen eine
neue Heilkunst entsteht – eine Medizin, die eine grundlegende menschliche Kraft aktiviert und stärkt: die Kraft der Selbstheilung.

 
 
bullet31 januari 2017, TV-progr. binnenland.Eenvandaag.nl: VU-Onderzoek onderzoek naar gebedsgenezing, werkt het echt? (met video)

Een groep medici van de Vrije Universiteit doet de komende tijd onder leiding van promoverend huisarts Dick Kruijthoff onderzoek naar mensen wier gezondheid is verbeterd na een gebedsgenezing.

Janneke brengt zeventien jaar liggend en in een rolstoel door, tot ze besluit om naar een genezingsdienst te gaan. Er wordt voor Janneke gebeden en zeventien jaar van verschrikkelijke pijn is in één moment voorbij.

Ze kan meteen met haar medicijnen stoppen en ook fysiotherapie is niet meer nodig. Artsen zijn met stomheid geslagen. De arts die haar behandelde constateert na de genezing dat zenuwbanen die daarvoor kapot waren op miraculeuze wijze geheel vernieuwd zijn.

Huisarts Kruijthof: "Dit zijn zeer opmerkelijke genezingen, temeer omdat iemand die zeventien jaar niet gelopen heeft eerst zou moeten revalideren bij bijvoorbeeld een gebroken been of iets dergelijks.

Dat iemand meteen gaat lopen en fietsen is nagenoeg onmogelijk."
 
 
bullet In het Zen-boeddhisme en het Tibetaans Boeddhisme probeert de leerling zich te oefenen in de kunst van leven en sterven. Belangrijk is hierbij de meditatie.
 
In deze Boeddhistische tradities kan het bewustzijn in 4 lagen gezien worden:

1
  Normale of dagelijks bewustzijn (heeft veel te maken met ons ik-beeld, dualiteit, lichaam en de illusie van afgescheidenheid)

2
  Persoonlijk onbewuste (oa zaken die we verdrongen hebben)
 
 Collectief onbewuste (oerbeelden, archetypen van Jung)

4
  Eenheidsbewustzijn (universele energie/bewustzijn, alle tegenstellingen opgelost, nulpuntenergie)
 

Na intensieve oefening onder begeleiding kan de meditatie van 1 naar 4 gaan en daarna weer terug. Bij sterven begint het proces bij 1 (als het goed gaat en de stervende bv niet in paniek raakt) en gaat naar 4.
 
Zie oa Bijna Dood Ervaringen en Tibetaans Dodenboek.

Waarschijnlijk is het 'Levenswiel' de bekendste afbeelding die de basislessen van het Boeddhisme vertolkt. In het midden staan de 3 verstorende emoties nl kleingeestigheid(varken), verlangen(haan) en haat(slang). Ze worden veroorzaakt door onwetendheid van hoe de dingen zijn en hoe alles onderling verbonden is. Yama (meester van de dood) houdt het levenswiel in zijn mond en klauwen vast. Hij symboliseert angst en innerlijke strijd van ons ego (uit onwetendheid) die het levenswiel in zijn greep houdt. De Boeddha, buiten het wiel, staat als symbool voor bevrijding.


Levenswiel (Bhava-chakra)
 

 
bulletDe Tibetanen kennen het Tibetaans Dodenboek als:
 
bulletHet Grote Boek van Natuurlijke Bevrijding door te Begrijpen in de Tussenstaat
bulletDe Grote Bevrijding door Horen in de Overgangsfase van de Dood

 
bullet Carl Gustav Jung noemde het Tibetaans dodenboek van een ongeëvenaarde superioriteit, alleen al wat betreft de psychologie ervan.
 
bulletZie bv Algemene inleiding mbt Het Tibetaans Dodenboek via de site www.sangha-reiki.com

 
bulletZie video: Death Experiences: Stan Grof and Scott Eberle, duur ca 1uur.
 
bullet Zie de website Stanislav Grof
bulletZie ook 12 TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpoche van deze pagina.

 
bullet Zelf heb ik geen ervaring met de Zen-meditatie (wel ervaring met andere meditatie vormen) wel heb ik ervaringen van anderen gehoord en gelezen. Zelf ben ik heel erg onder de indruk geraakt van alles wat met dit onderwerp te maken heeft.
 
bullet Het belang van deze ervaringen, van het kunnen loslaten en het besef dat alles met alles verbonden is, komt hierbij steeds aan de orde.
 
bullet Een relatie met de kwantumfysica lijkt voor de hand (oa mbt bv non-lokaliteit, waarnemen)
 
bullet In oosterse tradities is men vaak veel meer gericht op de innerlijke wereld, waarbij mbv meditatie bv vele innerlijke processen gedetailleerd in kaart zijn gebracht (oa meridianen, chakra's).
In het ‘Westen’ zijn we vooral georiënteerd op de buitenwereld en heeft de wetenschap hierin grote vorderingen gemaakt.

 
bulletZenleraar, psychodynamisch therapeut en schrijver Erik Bruijn - Zen (Wikipedia):

'Zen is een levenskunst die zich door zijn unieke, a-rationele karakter, met geen enkele conventionele denkwijze laat vergelijken.
Zen laat zien hoe de mens zichzelf met zijn denken heeft vastgezet, confronteert hem met de realiteit hier en nu en maakt daartoe het dagelijks leven tot oefening'.

Uit de geconditioneerdheid van de geest is een bevrijdende doorbraak mogelijk, waardoor het bewustzijn vrij kan functioneren. De weg daartoe is die van de meditatie (za-zen), welke zich uit in spontane en trefzekere levenshandeling.

Zen: overdracht in inzicht - wijzend naar de kern - innerlijk ontwaken
Zen: los van waarden en inzichten - direct gericht op het hart - bewust door ervaring
Zen: je kunt het niet begrijpen - denken loslaten - verwonderen
Zen: intuïtief weten wat je moet doen, welke weg je moet gaan - werken vanuit het eenheidsbewustzijn - als je het niet weet: open blijven
Wie in het heden leeft, kan blijven waar hij is. De anderen moeten voort, daar leven zij van.

Werken met koan's.

Meervoud van lef is leven - Loesje
 

Boeken van Erik Bruijn:
 
bullet 'Ontmoetingen met meesters en dwazen', door Erik Bruijn.
Achter de schermen van de oosterse spiritualiteit.
 
bullet 'Tantra, yoga en meditatie, de Tibetaanse weg naar verlichting', door Erik Bruijn. Een standaardwerk over Tibetaanse yoga en meditatie.
(Dit boek is niet meer te bestellen bij de boekhandel, maar vaak wel via de bibliotheek of 2de hands te verkrijgen)
 
bullet 'De weg van Zazen', door Erik Bruijn
Inleiding tot Zen-meditatie.
(Dit boek is niet meer te bestellen bij de boekhandel, maar soms wel via de bibliotheek of 2de hands te verkrijgen)
 
bullet 'Ziekte, pijn en de invloed van de geest', door Erik Bruijn
Ervaringen uit de therapeutische praktijk. (Ankertje van E 6,--)

 

bullet Boek met CD: Big mind big heart, door Dennis Genpo Merzel (zenleraar en oprichter van Kanzeon Sangha en abt van het Kanzeon Zen Center in Utah (VS))
Dit boek beschrijft een effectieve methode om te komen tot zelfkennis en persoonlijke bevrijding. BIG MIND maakt gebruik van een jungiaanse gesprekstechniek (Voice Dialogue) die deelnemers in staat stelt hun beperkte zelfbeeld te doorbreken en zicht te krijgen op de veelstemmigheid van hun wezen. Het voorwoord in het boek is geschreven door Ken Wilber (zie de pagina Herstel Burnout)
 
bullet Op de CD staat:
 
bullet Big Mind sessie met radiopresentatrice Sheila Hamilton
bullet Aanwijzingen voor zitmeditatie
bullet Geleide Big Mind meditatie

 
bullet Dennis Genpo Merzel - Big Mind - Big Heart
YouTube video, ca 10 minuten
bullet Zie ook de pagina Dialoog van deze website

 
bulletZie ook de uitgebreide website http://bigmind.org

 
bulletZie beschrijving Big Mind op Wikipedia (Engels)

 
bullet www.zen.nl - Zen.nl is een samenwerkingsverband van een aantal zencentra in Nederland.

Mediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes


 
bulletStartpagina's mbt Zen:
 
bullet http://zen.startpagina.nl/
bullet http://zen.besteoverzicht.nl/
bullet http://zen.startkabel.nl/
 
bulletZie ook de pagina's Spirituele Pad en Meditatie en Mindfulness van deze website.

 

bulletLiteratuur', bv:
 
bullet'Het Tibetaanse dodenboek', Evans-Wentz, W.Y..
Een standaardwerk over dit onderwerp.
 
bullet 'Het Geïllustreerde Tibetaanse Dodenboek', Stephen Hodge en Martin Boord
Een mooie en heel waardevolle introductie mbt het Tibetaanse Dodenboek.
 
bullet 'De Mystiek van het Boeddhisme', door Bernardus Jasink.
(Dit boek is niet meer te bestellen bij de boekhandel, maar vaak wel via de bibliotheek of 2de hands te verkrijgen)

 
bulletDVD, bv:
 
bullet 'The Tibetan Book of the Dead', een Engels talige DVD met Nederlandse ondertiteling.
Een tweedelige documentaire over het gebruik van het Tibetaans Dodenboek in Ladakh, door Leonard Cohen, Ram Dass en Z.H. de Dalai Lama. Duur ca 90 minuten.
 
bulletDeel 1: 'Een levenswijze'; handelt over de geschiedenis van De Dodenboeken en onderzoekt het gebruik in Noord India en het Westen. De Dalai Lama geeft als ondersteuning zijn visie op het boek.
bulletDeel 2: 'De grote bevrijding'; een oude monnik en een jonge student begeleiden de ziel van een pas-overledene naar het hiernamaals..
 
bulletTV Uitzending 'De dood en daarna', met een Tibetaanse visie op sterven door Dagpo Rinpoche.
Deze uitzending van de Boeddhistische Omroep Stichting is uitgezonden op
van zondag 18 november 2007.
Fragmenten uit het Tibetaans Dodenboek proberen samen met begeleidende visualisaties een inzicht te geven in wat ons in de verschillende tussenstaten te wachten kan komen te staan.

 

bullet Thema nummer van 'Medisch Contact': 'Wonderen', Nr. 51/52 - 21 december 2007. 'Medisch Contact' is het weekblad van de Koninklijke Nederlansche Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst (KNMG).

 
bullet Zie de website www.enlightennext.nl
EnlightenNext is toegewijd aan de evolutie van bewustzijn & cultuur en streeft ernaar een beweging voor evolutionairen te creëren.
bulletZie ook www.enlightennext.org/magazine

 
bullet23 augustus 2012, www.nu.nl: Menselijke geest niet in delen hersens opgeslagen
De menselijke geest is, anders dan tot nu toe werd aangenomen, niet in bepaalde delen van de hersens opgeslagen.
Dat stellen onderzoekers van de Amerikaanse universiteit van Iowa. Volgens de wetenschappers is onze geest niet iets dat simpel valt te vangen in een paar hersengebieden.

 
bullet Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

9 Naar een bewustzijnswetenschap - Z.H. De Dalai Lama


In het in 2006 verschenen boek 'Het universum in een enkel atoom. Waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken', geeft Z.H. De Dalai Lama zijn gedachten over het grensgebeid van religie, spiritualiteit en wetenschap.


Items die in het (naar mijn idee belangrijke) boek uitgebreid aan de komen zijn oa:

bulletThans zouden wetenschap en spiritualiteit elkaar dichter kunnen naderen dan ooit.
 
bulletBewustzijn heeft in de lange geschiedenis van het Boeddhistische filosofische denken heel veel aandacht gekregen.
Het Boeddhisme en de cognitieve wetenschap benaderen de steeds belangrijker wordende bewustzijnswetenschap en het onderzoek naar de geest op een geheel verschillende manier. Een dialoog tussen beide kan nieuwe wegen en inzichten geven.

 
bulletSteeds meer wordt erkend dat de moderne wetenschap nog geen volledig ontwikkelde methodologie bezit om het verschijnsel 'bewustzijn' te onderzoeken.
Hoe zit het bv met het observeren van van het bewustzijn zelf, welke kenmerken heeft het en hoe werkt het?

 


Horen, voor het verkrijgen van bewijs, de meditatieve staten er bv net zo goed bij als de zintuigen?
 

 
 
bullet Boek 'Het universum in een enkel atoom. Waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken', door Z.H. De Dalai Lama, uitgeverij Servire.
bullet Boekrecentie

 
bullet Mediteren voor de wetenschap van het programma Noorderlicht van de VPRO
Boeddhistische monniken die langdurig mediteren, hebben een ander patroon van hersengolven dan mensen die daar pas net mee begonnen zijn. En dat is wederom een bewijs dat er iets bijzonders aan de hand is in de hersenen van mediterende mensen.

 
bullet Monks in the Lab,TV uitzending van de Boeddhistische Omroep Stichting van 4 februari 2007, duur ca 60 minuten.
 
bullet'Monks in the lab' is een menselijk en wetenschappelijk avontuur. De grenzen van wetenschappelijk onderzoek, van persoonlijke gezondheid, van de hersenen en de geest worden onderzocht. Waarom is de hedendaagse wetenschappelijke wereld geïnteresseerd in meditatie? Waarom is meditatie goed voor de gezondheid?
Boeddhisten bestuderen de menselijke geest al 2500 jaar zonder technische hulpmiddelen. Ze hebben meditatietechnieken ontwikkeld die de werking van de geest verbeteren en een mens in staat stellen anders met emoties om te gaan.

 
bullet Mind & Life Institute in Colorado (VS)
Dit non-profit-instituut vormt een samenwerkingsverband tussen enkele universiteiten en de Dalai Lama.
 
bullet Visie, doel en missie van het 'Mind & Life Instituut' De activiteiten van het instituut zijn in ca 1983 begonnen.
 
bullet Mind and Life Institute 2010 Annual Report  (pdf, download)
 
bullet Mind & Life Institute 2011 Annual Report (pdf, download)
 
bullet Archief van Mind & Life Newsletters

 
bullet

Conference: Mind and Life XXIII, Ecology, Ethics and Interdependence,  Dharamsala, India  •   October 17 – 21, 2011-  live -video
Conference Participants.

The slow meltdown of Earth’s capacity to sustain much of life, as we know it, poses an urgent challenge for both spiritual traditions and science. These two ways of knowing have developed distinctive responses, which are potentially synergistic. The goal of the meeting is to provide an opportunity to articulate an engaged environmental ethics. This would include the understanding of interdependence through an examination of the most recent data on the scientific case for effective ecological action. Furthermore, it will be a unique opportunity to meet with other faith traditions that have arrived at a religious basis for motivating environmental activism. A dialogue between contemplative scholars, activists and ecological scientists could enrich the response to our planetary crisis.


Boeddhistische Thanka
 

 
bullet The Links Between the Dalai Lama and Neuroscience - luister ook naar geluidsweergave

November 11, 2005 · The Dalai Lama will present a lecture to the world's largest group of brain scientists this weekend. He's scheduled to speak at the annual meeting of the Society for Neuroscience (about 30.000 people  are visiting), which begins Saturday in Washington, D.C.

 
bulletIn de woorden van de Amerikaande filosoof en psycholoog William James (Wikipedia-Nederlands, 1842 - 1910):
“…ons normale wakende bewustzijn, het redelijke bewustzijn zoals wij het noemen, (is) slechts een bepaald type van bewustzijn, terwijl het aan alle kanten omringd is, (…) door potentiële, geheel verschillende bewustzijnsvormen. Wij kunnen ons leven leiden zonder een vermoeden van hun bestaan; maar pas de vereiste prikkel toe, en in een oogwenk duiken ze op (…). Geen verklaring van
het universum (…) kan volledig zijn, die deze andere bewustzijnsvormen buiten beschouwing laat…”.
 
bullet William James (Wikipedia-Engels) was degene die de moderne Europese psychologie naar de Verenigde Staten bracht.

 
bullet Charles Tart: 'We moeten toe naar 'state of consciousness specific science''. Wat kun je vanuit andere bewustzijnsposities mbt ervaringen meenemen in je wetenschappelijke houding?
 
bulletCharles Tart proposes the development of state-specific sciences" to overcome the problems of scientifically studying altered states of consciousness induced by drugs or meditation from the paradigm of the ordinary consciousness state. The requirements of good observation, public nature of the observation, logical theorizing, and testing of theories by observable consequences are possible in a science specific to an altered consciousness state.

 
bulletZie ook Inaugurele Rede door prof dr Hans Gerding: Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen
 
bulletUit de parapsychologie lijken oa de volgende conclusies te komen (Lezing Hans Geerding):
bulletDe menselijke geest heeft non-lokale kwaliteiten die soms aan de dag treden
bulletDe menselijke psyche is niet omheind, er is een 'ondergrondse' verbondenheid. In de beslotenheid van je mentale domein lijk je alleen.
bullet Dean Radin: De parapsychologie ontdekt wat in de mystiek al eeuwenlang bekend is. Namelijk dat er een eenheid is en dat we ondergronds verbonden zijn. (Dean Radin - Wikipedia Engels)
bulletDe onderzoeker is een onderdeel van het experiment
bulletProbleem: parapsychologische aspecten zijn vaak strijdig met de westerse rationele empirische bewustzijnspositie. Deze wetenschap heeft veel gebracht, maar ook nadelen. Zie Charles Tart.
bulletZie ook de uitwerking van de lezingen mbt 'Evolutie en Bewustzijn' door drs Arie Bos en prof dr Hans Gerding, door Katinka Hesselink

 
bulletZie ook de website www.parapsy.nl - Het portaal voor wetenschappelijke parapsychologie in Nederland
 
 
bulletZie oa de cursus '(Hulp)vragen over buitengewone ervaringen: cursus voor hulpverleners en docenten'

Deze postacademische cursus is opgezet voor hulpverleners die in hun professionele praktijk benaderd worden door mensen met hulpvragen over bijzondere ervaringen. Het is een cursus voor ondermeer artsen, fysiotherapeuten, psychologen, alternatief therapeuten, geestelijk verzorgers.
 

 

bullet Global Consciousness Project

Het global Consciousness Project is een van de belangrijkste huidige onderzoekprojecten naar parapsychologie. Behorend tot Princeton, het project onderzoekt de theorie dat het menselijke bewustzijn een extern extern veld kan creëren dat niet detecteerbaar is met behulp van conventionele middelen.

 

 

bulletKorte beschrijving van het 'bewustzijn' volgens Carl Gustav Jung (zie de website www.cgjung-vereniging.nl)
 
bulletHet bewustzijn is dat deel van onze psyche dat voor ons ego (ik) toegankelijk is. Wij weten daardoor wie wij zijn en wat zo ongeveer onze geschiedenis is, ook slaan wij daarin gegevens en vaardigheden op die wij hebben aangeleerd.
 
bulletHet ‘ik’ is als het centrum van het bewustzijn te beschouwen. Het censureert alles wat het bewustzijn wil binnenkomen.
 
bulletDe 'persona' (betekent masker) is dat deel van het ik dat wij aan de buitenwereld tonen; hoe wij ons laten zien. Het uit zich in gelaatsuitdrukking, uiterlijk, kleding, intonatie en taalgebruik en ook in de inrichting van ons huis en dergelijke.
De persona kent meerdere gezichten die voor een deel bepaald worden door wat de omgeving van ons verwacht. Zo zullen wij, in ieder van onze relaties, een ander aspect van onszelf laten zien, we zullen een ander "masker" dragen bijvoorbeeld als:

- kind van onze ouders
- ouder van onze kinderen
- kameraad
- geliefde, minnaar of minnares
- in ons beroep, op een cursus of lezing
- klant in een winkel enz.

 
bulletZie de website Beginpagina C.G. Jung Vereniging voor een korte beschrijving van oa de begrippen:
 
bulletHet onbewuste
bulletHet persoonlijk onbewuste
bulletOver de inhouden van het onbewuste Complexen
bulletBeelden van het onbewuste
bulletHet collectief onbewuste
 
bulletDe archetypen
bulletHet Zelf
bulletAnimus/Anima
bulletTypologie van C.G.Jung, de psychische functies

 
bulletIn het uitgebreide boek 'Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de Bijna-Dood Ervaring' van Pim van Lommel (zie item 12 van deze pagina) komt oa 'kwantumfysica en bewustzijn' en 'hersenen en bewustzijn' aan de orde.

 
bulletDe website van het 'Institute of Noetic Sciences'. Dit instituut onderzoekt de wezenlijke rol van het bewustzijn in diverse wetenschappelijke vakgebieden.

 
bullet Bestanddelen van de Theorie van het Subjectief Bewustzijn ©, Bewustzijn en de Quantum mechanica, uitgebreid artikel op de website www.alento.nl van Alento Training & Advies in Den Haag.
In dit artikel wordt gekeken in hoeverre een verband kan bestaan tussen bewustzijn en quantum-mechanische verschijnselen. Daarbij zal kort worden ingegaan op de belangrijkste en vaak raadselachtige karakteristieken van de quantum wereld zoals deze tot dusver begrepen worden. Vervolgens worden diverse veronderstelde relaties tussen quantum verschijnselen en bewustzijn kritisch besproken.

 
bulletNTR cursus 'Gewoon geniaal', een 3-delige cursus in september 2008.
Vaak gaat genialiteit gepaard met autisme en volstrekte onbeholpenheid op andere gebieden. Wel de dienstregeling van alle treinen uit het hoofd kennen, maar niet de eigen veters kunnen strikken. Hoe kan dit? Oa komt het savant-syndroom aan de orde.(Zie ook YouTube video 'Daniel Tammet - The Boy With The Incredible Brain, deel 1 van 5')


 
bulletUitgebreid overzicht van online artikelen mbt bewustzijnsonderzoek (via Center for Consciousness Studies)

 
 
bullet Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website. Op deze pagina komt oa mindfulness (aandachttraining) en het werk van Jon Kabat-Zinn aan de orde.

 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout item 'Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale aanpak en begeleiding - Ken Wilber'

Ken Wilber is een bekend Amerikaans filosoof. Zijn werk gaat vooral over het maken van een integrale theorie van het bewustzijn. Hij maakt hierbij oa gebruik van inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie.
Zie ook beschrijving van Ken Wilber op Wikipedia.
 
bullet YouTube video: Ken Wilber- Integral Operating System oa over de verschillende vormen van bewustzijn.
 
 
bulletYouTube Video: Een ontmoeting met de Dalai Lama, "Wat is het beste advies wat U ooit heeft gekregen?", duur ruim 2 minuten.
 
bulletWat is het beste advies volgens de Dalai Lama:
 
bulletHeb een warm hart. Dwz probeer hiermee in het achterhoofd te streven naar compassie jegens alle levende wezens.
 
bulletAlles is solidair en met elkaar verbonden. Er is afwezigheid van onafhankelijk Zijn.


Een ontmoeting van Ruud Hollander (hoofdredacteur van het blad Happinez) met de Dalai Lama op 4 juni 2009 in Nederland.

 

bulletMeer Video-items nav het bezoek van de Dalai Lama in juni 2009 aan Nederland, oa:
 
bulletIKON TV uitzending Spraakmakende Zaken, interview van Paul Rosenmöller met de Dalai Lama, 1 juni 2009, duur ca. 40 minuten.
 
bulletTV Uitzending NOVA CollegeTour - met de Dalai Lama, 3 juni 2009, duur ca 40 minuten
 
bulletBijdagen van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), oa:
 
bulletVerslag van de Lezing van de Dalai Lama (video) in Ahoy op 18 mei 2014.
 
bulletVerslag van de Lezing van de Dalai Lama (video) in de Rai in Amsterdam op 4 juni 2009. Er waren ca 10.000 toehoorders bij de lezing in de RAI aanwezig.

 
bullet Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven - De Dalai Lama

 
bullet In een samenleving waarin mensen behoefte hebben aan vooruitgang is het van essentieel belang dat ze vrijheid bezitten - De Dalai Lama

 
bullet Nederlands Boeddhistisch Archief

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) is een werkgroep van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB) die onderzoekt hoe de geschiedenis van het boeddhisme in Nederland het beste bewaard en toegankelijk gemaakt kan worden voor belangstellenden.

Naast het opbouwen van een eigen archief en het uitbouwen van de SVB bibliotheek, wil het NBA ook een doorverwijs functie vervullen.

 


Z.H. De Dalai Lama

Z.H. de Dalai Lama is oa Honorary Member van de Club of Budapest.
Zie item
5 Ervin Laszlo - Club van Boedapest - naar een nieuw wereldbeeld van deze pagina.

In 1989 kreeg de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede.

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

10 TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm

     Een wereldbeeld waarin meer aandacht is voor heelheid/samenhang en het proces in plaats van analyse van onderdelen.


David Bohm (1917 - 1992) was een vooraanstaande theoretisch fysicus van zijn generatie. Zijn interesses en invloed strekten zich ver buiten de fysica uit en omvatten biologie, psychologie, filosofie, religie, kunst en de toekomst van de maatschappij.

 


David Bohm

bullet Interview with David Bohm - 1989 - YouTube-video duur ca 48 minuten.

"I would say that in my scientific and philosophical work, my main concern has been with understanding the nature of reality in general and of consciousness in particular as a coherent whole, which is never static or complete but which is an unending process of movement and unfoldment...." (David Bohm: Wholeness and the Implicate Order).
 
bullet Dit interview komt voor een deel weer terug in de onderstaande interview met David Bohm

 
bullet TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm, de ontwikkelaar van oa de 'Theorie van de heelheid en de impliciete orde', waarin de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantummechanica van Niels Bohr zijn samengebracht. (Duur ca 30 minuten. Weergave via Real Player, uitgezonden op 16 september 2001).
(Op dit moment is deze video niet af te spelen)

Het interview geeft een aantal aanduidingen van de parallelliteiten tussen deze modern-wetenschappelijke theorie en eeuwenoude boeddhistische inzichten. Professor Bohm werd door de Dalai Lama als zijn wetenschappelijke leraar beschouwd.
 
bulletBron: Website van de Boeddhistische Omroep Stichting

 

In dit interview komt oa naar voren:
 
bulletHet belang van een nieuw wereldbeeld.
Een wereldbeeld waarin meer aandacht is voor heelheid/samenhang en het proces in plaats van analyse van onderdelen.
 
bulletWat kunnen we leren van de verkregen inzichten uit oa de relativiteitstheorie en kwantummechanica.
 
bulletEen 'vertaling' van het interview met David Bohm naar de Boeddhistische traditie.
bulletZie ook de startpagina http://boeddhisme.startpagina.nl
 
bulletZie ook artikel 'David Bohm en de impliciete orde' door David Pratt. Uit het tijdschrift Sunrise jul/aug 1993.
 
bulletZie ook uitgebreide beschrijving over David Bohm in Wikipedia (Engels)
 


Aarde


 

bullet David Bohm on perception, YouTube-video duur circa 5 minuten

 
bullet Interview with Physicist David Bohm (Part 1/5), Youtube-video duur ca 9 minuten (part 2/5, part 3/5, part 4/5, part 5/5)

 
bulletZie ook beschrijving David Bohm in Wikipedia (Engels) en kort artikel over werk van David Bohm (Engels)

 
bullet Interview with David Bohm, conducted by F. David Peat and John Briggs, was originally published in Omni, January 1987
Via de website: www.fdavidpeat.com


 
bulletVia YouTube.com zijn vele video's met David Bohm af te spelen, bv:
 
bullet David Bohm on perception, duur circa 5 minuten
bullet Interview with Physicist David Bohm (Part 1/5), duur ca 9 minuten (part 2/5, part 3/5, part 4/5, part 5/5)
 

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

11 TV interviews mbt wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme (met oa Amit Goswami)

 

bullet Wetenschap en spiritualiteit (deel 1) (ns) Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten.
 
bullet Omschrijving: TV uitzending van 21 augustus 2005 van Omroep Ohm met oa dr Ravi Ravindra (hoogleraar natuurkunde) en dr Amit Goswami (hoogleraar natuurkunde)
bulletWetenschap en religie worden vaak als onverenigbare domeinen gezien. Volgens kenners komen er veel wetenschappelijke feiten in de Veda’s en Upanishads voor.
bulletMet het succes van de wetenschap weten we veel over de buitenwereld, maar nog weinig over onze 'binnenwereld'
bulletWetenschap draagt vaak bij tot versterking van onze ego's, terwijl spiritualiteit je in contact brengt met stilte en de verbanden van het grote geheel.
bulletTypisch westers is 'of dit of dat', oosters is meer 'zowel dit als dat'.
bulletWetenschap en onze maatschappij veroorzaken veel stress, met spiritualiteit kan je tot rust komen.
bulletDe inzichten die de wetenschap de laatste eeuw heeft ontwikkeld op het gebied van moderne fysica laten een wetenschap zien die we met ons logische verstand niet meer kunnen voorstellen. Met name als het gaat om onderwerpen als het ontstaan van het heelal, de relatie tijd en ruimte en het “zijn” van de mens.
bulletHet bijzondere is nu dat de moderne fysica van de laatste eeuw grote overeenkomsten vertoont met omschrijvingen uit de al duizenden jaren oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme. Nieuwe ontdekkingen en intrigerende theorieën geven aanleiding om op zoek te gaan naar de overeenkomsten en verschillen tussen wetenschap en religie.
bulletIn dit deel 1 van deze documentaire gaan we op onderzoek uit in hoeverre beide werelden van elkaar verschillen.
 
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm
bulletZie ook, op deze pagina, het boek en de film/DVD 'What the bleep do we know' waar dr Amit Goswami (hoogleraar natuurkunde) ook in voorkomt.
bulletZie ook de uitgebreide mediatheek op deze website van Omroep Ohm
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website

 
bullet Wetenschap en spiritualiteit (deel 2) (ns)- Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten.
 
bullet Omschrijving: TV uitzending van 21 augustus 2005 van Omroep Ohm
bulletIn deze tweede aflevering van deze documentaire onderzoeken we de ontwikkeling van de moderne fysica van de laatste eeuw en wordt deze vergeleken met de al duizenden jaren oude inzichten uit de mystiek van het Hindoeïsme.
 
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm
bulletZie ook de uitgebreide mediatheek op deze website van Omroep Ohm
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en  videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website

 
bullet Amit Goswami: boek 'De kwantumdokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing'.
Amit Goswami is een vooraanstaand natuurkundige die pleit voor een vergaande integratie van kwantumfysica, biologie en geneeskunde. Hij benadert zowel de reguliere als de alternatieve geneeswijzen met een strikt wetenschappelijke houding en komt met zeer verrassende resultaten.
Kan de kwantumfysica een ingang geven om de verschillende modellen van de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde tot één geheel samen te voegen? Met oa dit boek wil Amit Goswami dit op een gedegen en uitgebreide manier (met oa voorbeelden, literatuur en eigen ervaringen) aantonen.

 
 
bulletAmit Goswami heeft ook oa 'The Self-Aware Universe' geschreven.
In een artikel van het
tijdschrift Prana (nr 165, van februari/maart 2008) in het artikel 'Divineren - Akasha's toevalstaal lezen' door dr Rob Doctors van Leeuwen wordt nav het boek 'The Self-Aware Universe' oa gesteld dat de psyche een ego-zelf en een kwantum-zelf kent. (Divineren - bij ingeving raden).

Het ego-zelf werkt lokaal, logisch en individualistisch. Het kwantum-zelf is non-lokaal. communicatief, medelijdend, transpersoonlijk en mystiek van aard. Het denk-brein kan in de egomodus of de kwantummodus zijn. In het Prana-artikel wordt hier verder uitgebreid op ingegaan.
 
bullet YouTube - Amit Goswami 'Quantum Self and Consiousness, deel 1', deel 2, deel 3,
 
bulletArtikel in Ode april 2005 ‘Als wij de scheppers zijn van onze eigen realiteit, waarom is de werkelijkheid dan zo lelijk?'. Interview met atoomgeleerde en schrijfster Danah Zohar, waarin zij oa vertelt over het kwantum-zelf.
 
bulletEen voorbeeld nav het eigen burnout-herstelproces is misschien: het analyseren (bv in een gesprek) van psychische problemen (nadruk ego-zelf) en het werken met een familie-opstelling (nadruk kwantum-zelf) om tot inzicht te komen. Waarbij de laatste methode voor mij heel goed heeft gewerkt.
 

Ego-zelf
Redeneren
Continu
Gedetermineerd
Lineair
Lokaal
Persoonlijk
Klassiek-logisch

Kwantum-zelf
Creatief
Discontinu
Synchronistisch
Holistisch
Non-lokaal
Transpersoonlijk
KwantumlogicaGa naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

12 TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpoche


Met veel respect en bewondering heb ik de uitzendingen met Pim van Lommel bekeken en zijn boek 'Eindeloos bewustzijn' gelezen.

Op deze web-pagina Nulpuntveld komt naar mijn mening steeds naar voren dat er om verschillende redenen dringend een algemeen bredere kijk op de wereld nodig is om oa als planeet met zijn bewoners te overleven.

 
bullet1 augustus 2013, NTR Academie: Pim van Lommel, Bijna dood ervaring - (video) ca 25 minuten
Cardioloog Pim van Lommel is internationaal bekend door zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd. Hij publiceerde erover in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn.
Over de hele wereld geeft Van Lommel lezingen over de bijna-doodervaring. Van Lommel is en blijft een wetenschapper en wil dan ook niets te maken hebben met het paranormale. Hij legt uit wat een bijna-doodervaring is en hoe het je leven diepgaand en voor altijd beïnvloedt.
'
Hoe we tegen de dood aankijken, bepaalt hoe we in het leven staan' uit het boek ’Merkstenen’ van Dag Hammarskjöld.

 
bullet TV Gesprek tussen Pim Van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse leraar Gehlek Rinpoche 1 juni 2006 over de aloude boeddhistische opvatting over het leven na de dood. Gesprek is door Boeddhistische Omroep uitgezonden op 1 juni 2003. (Duur ca 30 minuten. Weergave via RealPlayer, Op dit moment is deze video niet af te spelen)

In dit interview komt oa naar voren:
 
bullet Met de resultaten van zijn onderzoek naar bijna dood ervaringen (BDE) onderbouwt Van Lommel de aloude boeddhistische opvatting over het leven na de dood.

Samen met de Tibetaanse leraar Gehlek Rinpoche probeert hij de wetenschappelijke en boeddhistische inzichten verder uit te diepen.
Machteld Blickman vult Van Lommels bevindingen aan vanuit haar eigen ervaring. Haar leven veranderde ingrijpend nadat ze eens door een ziekte met haar geest uit haar lichaam was getreden.
 
bullet Ervaringen mbt oa synchroniciteit, archetype, bewustzijn(s-velden) en blijvende transformatie bij en na bijna dood ervaringen.
 
bulletOp 19 november 2007 verscheen het boek:
'Eindeloos bewustzijn, wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaringen'
, door Pim van Lommel, ISBN 978 90 259 5778 0
Een heel uitgebreid boek waarin veel (duidelijk en goed leesbaar) aan de orde komt, bv ook kwantumfysica en bewustzijn.
 

Dit boek is genomineerd voor de NS Publieksprijs 2008 ('Boek van het jaar 2008').

 
bullet Beperkte weergave boek 'Eindeloos Bewustzijn', door Pim van Lommel  - via Google
 
 
bullet07-11-2010: TV- video 'Eindeloos Bewustzijn', Boeddhistische Omroep, duur ca 60 minuten.

In de film wordt aan de hand van getuigenissen van vier zeer verschillende mensen verkend hoezeer een bijna-doodervaring iemands leven verandert.

Hoewel deze mensen ieder hun eigen unieke ervaring hebben beleefd, zijn er aspecten die ze met elkaar delen: ze zijn minder bang voor de dood, tonen minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken en ze voelen zich één met de natuur. Het verandert mensen blijvend.

Deze uitzending is slechts gedurende tien dagen - tot en met 17 november 2010 - online te bekijken, website de over de film / DVD nu te koop.


 

bulletZie ook het boek 'Het Akasha-Veld, verbinding en geheugen in de kosmos en bewustzijn', door Ervin Laszlo, op deze webpagina.

 
bulletZie ook het boek 'Filosoferen over Eindeloos bewustzijn'
Aan de orde komen onder meer Van Lommels spirituele visie op het bewustzijn. Wat zijn de voordelen van zijn antimaterialistische opvattingen en wat kun je ertegen inbrengen? Kun je, zoals Van Lommel doet, op basis van empirisch onderzoek uitspraken doen over het leven na de dood? En wat zijn de consequenties van Eindeloos bewustzijn voor de gezondheidszorg?

 
bullet Video 'Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op bijna-doodervaringen' met Pim van Lommel (video) van het VPRO programman Boeken op 9 december 2007.
Dit interview is gehouden nav het verschijnen van het boek 'Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op bijna-doodervaringen', door Pim van Lommel.

 
bulletTV-Uitzending 'Profiel: De missie van Pim van Lommel' van het KRO programma Profiel op 26 maart 2008.
Naast het rapportage met Pim van Lommel (ca 35 minuten) staat er achtergrond informatie op deze pagina.

 
bulletWebsite van Pim van Lommel www.pimvanlommel.nl.

Op deze site staat veel informatie en oa zijn lezingen-agenda.
Pim van Lommel heeft van 1977-2003 als cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gewerkt op een grote afdeling cardiologie. Hij besteedt thans al zijn tijd aan onderzoek over de relatie tussen bewustzijn en hersenen. Hij heeft de laatste twintig jaar in Nederland zeer veel lezingen gegeven over BDE (Bijna Dood Ervaringen), hersenen en bewustzijn, ook in medische faculteiten van de meeste Nederlandse universiteiten. Maar ook geeft hij regelmatig lezingen in het buitenland, zoals in de USA, Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, en Cuba. Er zijn in veel landen interviews met hem gepubliceerd in kranten en tijdschriften, hij was te horen in veel radioprogramma’s, en hij is frequent voor TV-programma’s geïnterviewd in Nederland, USA (ABC, Discovery, TLC) Engeland (BBC, Associated Press), Belgïe, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Griekenland, Hongarije en Japan.
 

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 


Boeddhistische Thanka
 

bulletArtikel van Pim van Lommel in het tijdschrift The Lancet: Near Death Experience In Survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands, THE LANCET • Vol 358 • December 15, 2001 ,  2039-45.  3/6/02 via de website van de Stichting Merkawah.

 

bullet Voor overige informatie mbt dit onderwerp:

Video
bullet13 april 2014, TV programma Het Vermoeden: Pim van Lommel  (Video) duur ca 30 minuten
Zijn Boek Eindeloos bewustzijn over Bijna Dood Ervaringen dateert al van 2007. Nu zijn we bijna 7 jaar verder, met voor hem een onafzienbare hoeveelheid lezingen, interviews en optredens in binnen- en buitenland. Het heeft cardioloog Pim van Lommel (1943) niet onberoerd gelaten.

 
bullet5 januari 2014, KRO Brandpunt: Dokter na de dood (video - Uitzendingemist)          
Hij is een gerenommeerd arts, celbioloog en veel gevraagd spreker. Sam Parnia bestudeert al 20 jaar de grens tussen leven en dood op de Intensive Care afdelingen van Amerikaanse en Britse ziekenhuizen. De crux in zijn verhaal: we moeten de dood niet langer zien als een harde lijn, maar als een proces. Dat zich op vele plaatsen, en op verschillende momenten in het lichaam afspeelt. En daarom claimt hij patiënten terug te kunnen halen naar het leven, uren na hun klinische dood. Liesbeth Staats bezoekt Parnia in New York en gaat op zoek naar de grens tussen leven en dood.

 
bullet11 april 2013, Trouw: Bijna-doodervaring is geen verzinsel
Bijna-doodervaringen (BDE) maken zo'n indruk dat we ze ook na lange tijd beter herinneren dan ervaringen uit het gewone leven. Het lijkt erop dat BDE's geen hersenspinsels zijn, maar dat 'patiënten' wel degelijk iets hebben meegemaakt.
Dat concludeert een groep rond de Luikse neuropsycholoog Vanessa Charland-Verville. De wetenschappers beschrijven de bevindingen van hun onderzoek deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.
 
bulletArtikel PLOS ONE, maart 2013: Characteristics of Near-Death Experiences Memories as Compared to Real and Imagined Events Memories,
geschreven door: Marie Thonnard, Vanessa Charland-Verville, Serge Bre, Hedwige Dehon, Didier Ledoux, Steven Laureys, Audrey Vanhaudenhuyse.

 
bullet17 juli 2010, KRO: Een tweede leven, Zelfbewuster na een bijna-doodervaring. Vanaf zaterdag 17 juli 8 weken lang om 19.00 uur op Nederland 2
In het nieuwe programma KRO’s Een Tweede Leven ontmoet Karin de Groot mensen die een bijna-doodervaring (BDE) hebben gehad. Aan de hand van persoonlijke verhalen, aangevuld met reconstructies, maakt de kijker in dit programma kennis met zestien mensen wier levens drastisch zijn veranderd door deze ervaring. De Groot praat met hun over deze gebeurtenis en de gevolgen hiervan voor de rest van hen leven. In veel gevallen heeft het ertoe geleid dat de mensen rijker en zelfbewuster in het leven zijn komen te staan.
 
bulletVoor bekijken video recente uitzendingen, zie www.uitzendinggemist.nl -> vul in bij 'zoek uitzending' (rechts boven op pagina) -> een tweede leven leven -> kies uitzending

 
bulletTV uitzending 'Bijna doodervaringen' van het TV programma Kruispunt van 20 januari 2008 (duur ca 30 minuten)
In deze uitzending spreekt Pim van Lommel oa over zijn nieuwe boek 'Eindeloos Bewustzijn'
 
bulletBron:  TV-Programma Kruispunt
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 
bulletTV uitzending 'Onderzoek op de grens van de dood'. (Video) Dit programma Galileo van de EO is op 23 oktober 2007 uitgezonden.
 
bulletOmschrijving: Het programma gaat over over een wetenschappelijke zoektocht naar de realiteit van Bijna Dood Ervaringen met oa Pim van Lommel (cardioloog), Gerard Woerlee (anesthioloog) en Mario Beauregard (hersenwetenschapper).
bulletBron: TV-programma Galileo
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 
bulletTV uitzending 'Retourtje hiernamaals', Ikon, 15 maart 2012, ca 60 minuten
Retourtje Hiernamaals is een documentaire over de veranderingen die mensen ondergaan nadat ze een bijna-doodervaring hebben gehad. Hoe herdefinieer je je eigen leven nadat je op de rand van de dood hebt gebalanceerd? Welke waarden verschuiven en welke betekenis ken je toe aan datgene wat je is overkomen? In de documentaire zien we drie zeer verschillende mensen een uitzonderlijk verslag uitbrengen van wat zij op de grens van leven en dood ervaren hebben.

 
bulletTV gesprek 'Het verlengde leven - de boeddhistische kijk op orgaandonatie' Gesprek is door Boeddhistische Omroep uitgezonden op 18 januari 2004. (Duur ca 30 minuten. Bekijk in windows of mac Mediaplayer)
 
bulletOmschrijving: In dit programma gaan twee boeddhistische leraren (Jiun Hogen Roshi en dr. Han de Wit) en dr. Pim van Lommel, emeritus cardioloog, hierover met elkaar in gesprek. Van Lommel leidde een langdurig wetenschappelijk onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE's), waarvan de resultaten in 2001 in The Lancet werden gepubliceerd en die als baanbrekend beoordeeld werden. In het gesprek blijkt dat de eeuwenoude boeddhistische inzichten over wat sterven is en wat daarbij plaatsvindt, nauw aansluiten bij de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek.
bulletDit gesprek geeft oa meer achtergrond mbt TV Gesprek tussen Pim Van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse leraar Gehlek Rinpoche.
 
bulletBron: Website van de Boeddhistische Omroep Stichting
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 
bulletZie ook Interview met prof. dr. Gary Schwartz door Hans Bakker 'Transplanting memories' op deze pagina
 
bullet Uitgebreide artikel 'Interview met Pim van Lommel, cardioloog', door Ger Lodewick.
 
bulletVoor kritiek op oa het werk van Pim van Lommel bv het volgende TV interview met Herman de Regt en Hans Dooremaalen nav van hun recent verschenen boek 'Wat een onzin!':
 
bullet'Wat een onzin', TV interview van het VPRO Programma Boeken van 21-12-2008, duur ca 30 minuten  (video)
bulletBron: VPRO programma Boeken
bulletOpmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 
bulletZie video: Death Experiences: Stan Grof and Scott Eberle, duur ca 1uur.
 
bullet Zie de website Stanislav Grof
bulletZie ook item 8 Het helende bewustzijn van deze pagina

 
bulletOp de website van NRC Handelsblad Scholierenkrant: 'Doden ontmoeten in een hemels landschap' waar oa het bekende schilderij van Jeroen Bosch (ca 1450 - 1516) 'De weg naar het hiernamaals' aan de orde komt.

De Amerikaanse arts/filosoof Raymond Moody geldt als de 'ontdekker' van het verschijnsel 'bijna dood-ervaring'. In 1975 publiceerde hij een boek waarin hij beschrijft dat patiënten die klinisch dood zijn geweest soms vertellen dat zij buiten zichzelf konden treden en hun leven aan zich voorbij zagen trekken. Ook is er vaak sprake van een tunnel met een prachtig licht aan het eind waar zij naar toe getrokken werden. Tot de artsen hen weer in het leven terugriepen. De geschriften van Moody werden meestal afgedaan als interessant, maar zweverig en onwetenschappelijk. De Nederlandse cardioloog Pim van Lommel promoveerde kort geleden op een onderzoek naar bijna dood-ervaringen. Voor het eerst is het verschijnsel daarmee wetenschappelijk benaderd.


 
bulletWebsite van de Stichting Merkawah met achtergrond informatie mbt bijnadoodervaringen (BDE) over oa:
 
bulletAchtergronden mbt bijnadoodervaringen (oa ervaringen en wetenschappelijk onderzoek)
bulletAgenda mbt lezingen en symposia in oa Nederland
bulletUitgave van het tijdschrift 'Terugkeer', het officiële orgaan van Stichting Merkawah
 
bulletDe inaugurele rede dd 4 februari 2005 in de Universiteit van Leiden van prof Hans Gerding met titel 'Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen'.
 
bullet Ook kan op deze website, ivm BDE, het boekje 'Waar was de patiënt. Omgang met mensen met een bijna-doodervaring in de hulpverlening' besteld worden.
 
bulletWebsite van The International Association for Near-Death Studies (IANDS)

 
bulletZie ook de website www.parapsy.nl - Het portaal voor wetenschappelijke parapsychologie in Nederland
bulletZie oa de cursus '(Hulp)vragen over buitengewone ervaringen: cursus voor hulpverleners en docenten'

 
bulletStartpagina's:
 
bullet http://bijnadoodervaring.startpagina.nl
bullet http://bijnadoodervaring.startbewijs.nl
bullet http://bijnadoodervaring.besteoverzicht.nl

 
 
bulletBoek 'Leven na de dood', door Deepak Chopra

Deepak Chopra laat in dit boek zien dat de moderne wetenschap wonderlijk goed aansluit bij de oude wijsheid over reïncarnatie en zielsverhuizing. Dit uitgebreide boek sluit oa aan op de Indiase tradities en het werk van oa Ervin Laszlo. Deepak Chopra is arts en stamt af van een Indisch artsengeslacht, zijn vader was een gerenommeerd cardioloog en zijn grootvader praktiseerde Ayurveda.
 
bulletYoutube-video: Deepak Chopra - Life after Death part1, part2, part3
 
bulletStartpagina over Deepak Chopra: http://deepak-chopra.startpagina.nl
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

13 Suggestie voor verdere oriëntatie mbt het nulpuntveld (Zero Pont Field)


Wanneer je door de tekst op deze pagina geïnteresseerd bent geraakt in de aspecten rond het nulpuntveld en wat meer van wilt weten en de beschikbare internetlinks van deze pagina wilt gebruiken, is de volgende volgorde van luisteren en kijken waarschijnlijk goed:

 

bullet YuoTube video 'Sustainable Transformation, an interview with Ervin Laszlo' (EON - Ecological Options Network), duur ca 60 minuten. In dit 'diepte'-interview komen oa basis-uitgangspunten en gedachten van Ervin Laszlo uitgebreid aan de orde.

 
bullet TV interview met de in 1992 overleden fysicus en cultuurfilosoof David Bohm

 
bulletFilm/ DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole' en het uitgebreide boek What the Bleep Do We Know (film en boek) - ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid

 
bullet TV interview met oa dr Ravi Ravindra (hoogleraar natuurkunde) en dr Amit Goswami (hoogleraar natuurkunde) met het onderwerp 'Wetenschap en oude oosterse mystiek uit het Hindoeïsme, wetenschap en spiritualiteit deel 1'

 
bullet TV Gesprek over Bijna Dood Ervaringen (BDE) tussen Pim van Lommel (cardioloog) en de Tibetaanse Leraar Gehlek Rinpocher

 
bulletKopen of lenen bij de bibliotheek van de boek Het Akasha-Veld, verbinding en geheugen in de kosmos en bewustzijn, door Ervin Laszlo

 
bulletAdvies: neem de tijd voor deze bovenstaande items, luister naar de inzichten en ervaringen!
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

14 Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?
 

bulletArtikel door Ken Wilber: In tongen spreken, tijdschrift The Optimist april 2009
Volgens filosoof Ken Wilber is er maar één manier om de wereldproblemen op te lossen: mensen met andere culturele waarden moet je in hun eigen taal aanspreken.
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bullet4 oktober 2009, TV programma Buitenhof: Thema 'Grimmig Nederland'. Een serie gesprekken over grimmig Nederland. De onvrede in de Nederlandse samenleving lijkt toe te nemen.
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 
bullet 3 juni 2012, TV programma Het Vermoeden: Klaas van Egmond - Video ca 30 minuten
 

Klaas v
an Egmond plaatst duurzaamheid in een historisch ontwikkelingsperspectief. Dan blijken de klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de dreigende mondiale financieel-economische crisis alles met elkaar te maken te hebben. Hij roept ons op een gedeeld mens- en wereldbeeld na te streven, waarin tegenstellingen worden overbrugd: 'Wij zijn medescheppers van wat er in de wereld gebeurt'
 
bullet www.nieuwwij.nl: De dingen vallen uit elkaar, het midden houdt geen stand, door Klaas van Egmond
Nadat we ons er bewust van zijn geworden dat we als een dronken man door ons eigen waardepatroon heen en weer zwalken, zouden we kunnen besluiten om meer richting te geven aan de maatschappelijke ontwikkeling. Richting geven betekent dan meer bewust sturen op waardeoriëntaties die het midden houden tussen de uitersten.
Als dat bewustzijn, in de vorm van een voorlopige opvatting over ‘wat van waarde is’ eenmaal expliciet is gemaakt, kunnen ontwikkelingen naar te zeer eenzijdige, polariserende en daarmee karikaturale ontwikkelingen eerder onderkend en democratisch ontmoedigd worden. Niet alles wat kan, hoeft te kunnen. Het is legitiem om de vraag te stellen welke waarde door nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd.


 
bulletIn het artikel 'Het ontstaan van een wetenschappelijk-spiritueel wereldbeeld' door H.J. Witteveen stelt de schrijver dat Ervin Laszlo een bijdrage geeft aan de verzoening tussen wetenschap en religie. Het traditionele Godsbeeld kwam sinds de renaissance steeds moeilijker te liggen en veroorzaakte bij velen een pijnlijke leegte in het hart van onze cultuur. Steeds meer aspecten van de moderne wetenschap raken mystieke inzichten, wat een evenwichtiger (westers) wereldbeeld kan opleveren.
(Zie artikel van H.J. Witteveen op deze pagina.)

 
bullet TV video: Ruud Lubbers  (oa oud minister president) stelt oa in het IKON TV programma 'Het Vermoeden' van 15 april 2007  (duur ca 30
minuten) oa:
Een moeilijk en belangrijk punt in onze moderne maatschappij is de neiging tot korte termijn denken, hij spreek over de gevaren van een 'Bermuda Driehoek' van onze moderne tijd:
 
bulletEconomie (grote druk op bv productiviteit, korte termijn resultaat)
bulletPolitiek (oa pools en populariteit)
bulletMedia (oa korte, snelle en bondige berichtgeving (soundbyte's))

waarin waarden ten onder gaan.
Hierbij versterken economie, politiek en media elkaar mbt het korte termijn denken.

 

bullet'Onze Westerse economie opereert in een totaal conflict met de toekomst van onze planeet, en daardoor in conflict met de toekomst van het menselijke leven zelf', aldus Eckart Wintzen (celfilosofie).
 
bulletZie TV Uitzending NOVA van 17 mei 2007 met interview met Eckart Wintzen en andere links.
 
bulletEckart Wintzen is op 21 maart 2008 overleden. Een creatief man die het verschil maakte. Ondernemer, managementfilosoof, duurzaamheidsgoeroe, financier van wereldverbeterende initiatieven.
 
bullet Zie artikel uit 1996 'Een duurzame vrije markt' (Engels) met Eckart Wintzen uit het blad The Optimist van juli/augustus1996.
bullet Zie artikel in NRC van 23 maart 2008 'Eckart Wintzen overleden' (Website over zijn leven en notities: www.extent.nl)

 
bulletIs bv de macht van (niet bij de onderneming betrokken) aandeelhouders en durfkapitalisten bij oa Nederlandse ondernemingen veel te groot geworden ten koste van klanten en medewerkers van die ondernemingen en het algemeen maatschappelijk belang?
 
bulletIs een onderneming meer dan een beleggingsobject en/of een winstmachine?
 
bulletIs de VEB (Vereniging van EffectenBezitters) er op uit de laatste kwartjes uit de opbrengst van aandelen te trekken?
 
 
bulletOmdat de grenzen tussen landen en continenten steeds meer wegvallen, komen verschillen in wereldbeeld van volken (culturen, godsdiensten, etc) steeds scherper naar voren.
 
Wanneer het wereldbeeld van een samenleving behoorlijk afwijkt van het wereldbeeld van een ander volk, kan dit onverwacht heftige reacties veroorzaken bij beide volken.

Vooral wanneer de beide wereldbeelden bovendien zelf eenzijdig zijn, kan men elkaar te woord en te zwaard gaan bestrijden.


Door architect Hundertwasser ontworpen complex.
Ecologie en fantasie zijn uitgangspunten voor zijn ontwerpen.

7 juni 2004, Trouw: Ramen moeten dansen: Friedensreich Hundertwasser streed tegen de rechte lijnen van de moderne architectuur.

 

 

bulletWanneer er maatschappelijke problemen ontstaan rond verschillende bevolkingsgroepen met (zeer) verschillende wereldbeelden (culturele achtergrond) binnen een land, kan dit grote spanningen, etc opleveren.

 
bulletHet is belangrijk om bij problemen rond verschil in culturele achtergrond (wereldbeeld) er achter te komen wat er nu feitelijk speelt en niet in verkramping en symptoombestrijding te schieten.
Bovendien lijkt het belangrijk om bewust te gaan onderzoeken of het eigen wereldbeeld bv niet te eenzijdig is.

 
bulletOp de pagina Spiritueel herstel van deze website komt het item 'Kernkwadranten (Daniel Ofman), bezieling en inspiratie' toegelicht. Bij deze methode komt de relatie tussen een kernkwaliteit van een persoon en de bijbehorende valkuil, uitdaging en allergie naar voren. (zie ook item kernkwadrant van de website www.innerned.org)
 
bulletHoewel het toepassen van kernkwadranten bedoeld is voor personen en hun relaties, heb ik geprobeerd om eens te kijken hoe het bij volken/wereldbeelden en hun relaties er uit kan zien.
(Opmerking: Het kernkwadrant wordt hierbij op een afwijkende wijze ingevuld en toegepast.)
 
bulletWanneer 2 volken met een afwijkend wereldbeeld steeds meer met elkaar te maken krijgen (grenzen vervagen etc) is oa de kernkwaliteit 'open communiceren' een belangrijke voorwaarde voor samenwerking en samenleven.
 
bulletNemen we nu als voorbeeld een mogelijke invulling bij de twee volgende wereldbeelden:
 
bulletWesters materialistisch/mechanisch georiënteerd wereldbeeld:
 
bulletKernkwaliteit: open communiceren
 
bulletValkuil: materieel fundamentalisme (aandeelhouderswaarde is het belangrijkste van een bedrijf (oa rol en gevolgen durfkapitalisten (Hedge Funds als bv TCI), maximale bezitsvorming)
 
bulletUitdaging: weloverwogenheid (bedachtzaam, wijs)
 
bulletAllergie: geestelijk fundamentalisme (geen godsdienstvrijheid, zelfmoordcommando’s)

 
bulletMidden-Oosten theocratisch georiënteerd wereldbeeld (Theocratie: regering waarbij de geestelijke overheden tevens het staatsbestuur in handen hebben)
 
bulletKernkwaliteit: open communiceren
 
bulletValkuil: geestelijk fundamentalisme (geen godsdienstvrijheid, zelfmoordcommando's)
 
bulletUitdaging: weloverwogenheid (bedachtzaam, wijs)
 
bulletAllergie: materieel fundamentalisme (aandeelhouderswaarde is het belangrijkste van een bedrijf, maximale bezitsvorming)

 
bulletDe valkuil van het ene wereldbeeld kan de allergie van de andere zijn (en bovendien andersom). Dit kan vaak heftige reacties, geweld, verkramping, verharding, symptoombestrijding, etc geven.

 
bulletOnderzoeken en bewust worden van eigen wereldbeeld en hoe volken/wereldbeelden positief en negatief op elkaar kunnen reageren is naar mijn mening fundamenteel, belangrijk en fascinerend.

 
bullet2 januari 2011, TV programma Buitenhof: Geloof en rechtstaat, door Naema Tahir

 Zou de rechtstaat dan in gevaar komen?
 Niet zolang die joden, christenen of moslims gematigd zijn. Sterker nog, het gematigde geloof verstevigt de rechtsstaat. Het legt immers meer nadruk op de verhouding tussen de mensen onderling dan op de verhouding tussen de mens en God. Waarmee de ethiek centraal komt te staan. Waarden als compassie, eerlijkheid, en rechtschapenheid. En die verstevigen de rechtstaat.
 Nu ZIJN de joden, christenen en moslims in Nederland overwegend gematigd. Ze nemen veel van de geloofsdogma’s en -geboden met een flinke korrel zout. Om maar eens wat te noemen, veel joden eten spek, veel christenen winkelen op zondag, en veel moslims drinken wijn.
 Maar hoe zou het zijn als de orthodoxe joden in Nederland een meerderheid van de bevolking zouden vormen? Of de christelijke zwartekousenkerk? Of de fundamentalistische moslims? Loopt de rechtsstaat dan gevaar?
 Ja. Ik denk het wel. Voor de streng gelovigen zijn de wetten Gods de hoogste maatstaf. Waar de menselijke wetten niet sporen met de wetten Gods, moeten de eerste wijken. De Bijbel, Handelingen 5:29 zegt: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mens.’ In de Thora en de Koran vindt men vergelijkbare passages.
 De wetten van de rechtstaat - denk met name aan de mensenrechten- zijn menselijke wetten. En ze staan in veel opzichten haaks op de wetten van God. Dus vindt de streng gelovige dat ze moeten verdwijnen. En daarmee verdwijnt ook de rechtstaat.
 Zo kom ik tot een vierde positie in de discussie: of religie samengaat met de rechtstaat, dat hangt er maar helemaal vanaf. Als ze gematigd is wel, als ze streng is niet. Dat geldt voor de islam, maar ook voor het jodendom en het christendom.
 
bullet10 augustus 2008, VPRO TV programma Zomergasten: Naema Tahir, schrijfster en juriste
 
bulletZie ook Spiral Dynamics op de pagina Herstel burnout van deze website.
 
 
 
bulletBoek: Integrale visie, door Ken Wilber (verschenen september 2008):

De integrale visie brengt brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben.

Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op tientallen verschillende terreinen, van oa geneeskunde,
spiritualiteit, ecologie, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.

 
bulletDe stad Auroville in India. Een stad waar mensen leven en werken vanuit het inzicht dat alles en iedereen met elkaar is verbonden.

 
bullet Findhorn in Schotland - spiritual community, education centre, ecovillage
 
bulletVisie van Findhorn: The Findhorn Foundation is a spiritual community, ecovillage and an international centre for holistic education, helping to unfold a new human consciousness and create a positive and sustainable future.
 
bullet It’s Findhorn’s 50th birthday! - Spiritual community, ecovillage, learning centre.
Small beginnings in 1962 have led to the Findhorn Foundation and community today – 50 years of inspiring thousands of people and launching new ideas to help make our world a better place.

 
bulletZie de pagina Spiritueel herstel het item "8 Visie - communicatie - implementatie  -  Findhorn in Schotland
 


 

bulletOnderzoeken van eigen (westers) wereldbeeld (oa mbt evenwichtigheid en toekomstgerichtheid) kwam naar voren in de manifestatie 'Klaar om te wenden' van 31 maart 2006 in Utrecht. Op deze manifestatie kwamen oa Herman Wijffels (recent voorzitter van de SER) en Ervin Laszlo aan het woord.
 
bullet Herman Wijffels behandelt een aantal omkeringprincipes in het nieuwe waardenpatroon:
 
bulletWe moeten leren anders naar onszelf te kijken. In het industriële tijdperk hebben we ons buiten de natuur geplaatst. In deze nieuwe fase moeten we onszelf weer gaan zien als onderdeel van die natuur, wil ons ecosysteem een kans van overleven hebben.
 
bulletIn het industriële tijdperk wisten we steeds meer van steeds minder. Het specialisatieprincipe. Verkokering was het gevolg en verbrokkeling van de systemen. In de nieuwe tijd moeten we integraal problemen aan gaan pakken. Vanuit de samenhang der dingen.
 
bulletWe moeten van top-down organiseren en de organisatie mechanistisch invullen toe naar een bottom-up georganiseerde organisatie. Met minder hiërarchie en op basis van organische principes.
 
bulletIn bedrijven worden mensen bepaalt door een systeem. Een extern gericht zijn. We moeten toe naar onze interne bronnen, onze eigen waarden en vandaar uit gaan sturen. Onze eigen waarden moeten ons gaan leiden en niet het systeem.
 
bulletUniformiteit was belangrijk in het industriële tijdperk. We gaan er naar toe om diversiteit als kwaliteit te zien. We moeten diversiteit gaan accepteren.
 
bulletWe moeten niet naar mensen kijken als bronnen om voor te zorgen. We moeten mensen in hun kracht krijgen en in hun kracht houden.
 
bulletWe gaan in de nieuwe fase van dominant masculiene (mannelijke) waarden naar feminiene (vrouwelijke) waarden.
 
bullet Video speech Herman Wijffels tijdens samenkomst 'Klaar om te wenden'
Hij geeft zijn visie mbt de stand van de belangrijke huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Hij geeft tevens zijn ideeën mbt belangrijke veranderingen die voor de toekomst nodig zijn.

 
 
bullet27 september 2008, Volkskrant: Herman Wijffels: 'Hypotheekcrisis was grote roofpartij'
Herman Wijffels is vertrekkend bewindvoerder bij de Wereldbank. Herman Wijffels waarschuwt al een paar jaar dat het financieel bestel op ‘bellenblazen’ begint te lijken. ‘De Amerikaanse financiële sector was dominant geworden over de reële economie. En dat hele bestel dondert nu gewoon in elkaar.’ Stemt hem dat tevreden? ‘Ja, in zekere zin wel. Want het was niet goed voor de wereld, en ook niet goed voor de gewone mensen.’

Wijffels verwacht dat de neoconservatieve fase in de Amerikaanse samenleving en politiek nu gewoon voorbij is en Amerika zich eindelijk begint te oriënteren op de 21ste eeuw.


Een interessant, belangrijk en helder interview.
 

 

bullet Ervin Laszlo: We kunnen het probleem niet oplossen door te blijven denken in het systeem dat het probleem heeft veroorzaakt (Einstein):
 
bulletWe moeten starten bij onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame samenleving gaan creëren.
 
bulletWe zijn gegroeid van 'mythos' (mythe), via 'theos' (God) en 'logos' (rede, logica) en komen terecht bij 'holos' (geheel).
We gaan ons systeem als geheel zien. Als samenhangend geheel. Waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.
 
bulletWe zullen zeker blijven groeien. Maar we moeten van een extensieve groei (materialisme, rijkdom, verkoop, macht, status, militaire systemen, economische systemen) naar een intensieve groei (relaties, communities, waardenverspreiding, een hoger niveau van waarden, een ander niveau van denken, empowerment, communicatie). Zo kunnen we groeien naar een socio-eco-centrisch framework.
 
bulletHet systeem van extensieve groei is niet langer houdbaar. We willen meer kwaliteit van leven.

 
 
bullet In de uitzending van Omroep Ohm 'Ayurveda over persoonlijkheid' en video stelt dr David Frawley (oa arts, auteur van verschillende boeken en kenner van de Ayurveda) oa:
 
bulletDe westerse psychologie heeft tot doel het persoonlijke zelf te ontwikkelen. Mijn persoonlijke doelen op intellectueel, cultureel,economisch en politieke vlak.
 
bulletIn de oosterse denkwijze, met name in het hindoeïsme en de yoga is het doel eveneens de ontwikkeling van het zelfverwezenlijking en zelfkennis, maar nu kijken we naar het zelf dat één is met alles en ons met al het leven verbindt.
 
bullet Zie ook de Pagina met oorspronkelijke omschrijving van het thema (os) van de videolink 'Ayurveda over persoonlijk' met David Frawley.
Zie ook de link op deze pagina naar het gehele interview met David Frawley (duur ca 1 uur en 14 minuten)

 
bulletZie ook de pagina's Fysiek herstel en Literatuur en sites van deze website.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

 

bulletCultuurmodel van Geert Hofstede
Een belangrijke bron mbt culturen en cultuurverschillen is het onderzoek vergelijkende cultuurstudies van de hoogleraar Geert Hostede. In zijn onderzoek is hij gestuit op belangrijke verschillen in een groep van 60 nationale culturen.
Op basis van de principes analyse en synthese zijn 2 algemene cultuurvormen te onderscheiden, elk met een geheel eigen groep van kenmerken, nl de a-cultuur (analyse) en de s-cultuur (synthese)
 
bulletDe verschillen treden op bij de vergelijking van de grootheden:
 
bulletMachtsafstand (PDI):
autoritaire verhoudingen
(PDI: hoge waarde) of democratie (PDI: lage waarde)
 
bulletIndividualisme - collectivisme (IDV):
ik-cultuur
(IDV: hoge waarde)  of wij-cultuur (IDV: lage waarde)
 
bulletMasculien - feminien (MAS):
competitief en dominant mannelijk
(MAS: hoge waarde) of sociaal in een streven naar meer gelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen (MAS: lage waarde)
 
bulletSterke of zwakke onzekerheidsvermijding (UAI):
intolerantie
(UAI: hoge waarde) of tolerantie ten opzichte van  het vreemde  en/of het nieuwe (UAI: lage waarde)
 
bulletLange- of korte termijn gerichtheid (LTO):
hoever ben ik bereid vooruit te kijken, rekening te houden met. Lange termijn
(LTO: hoge waarde), korte termijn (LTO: lage waarde).
 
bulletZie de website Geert Hofstede™ Cultural Dimensions: www.geert-hofstede.com, zie bv cultural dimensions van Nederland
 
bulletZie de website www.geerthofstede.com
 
bulletBoek: 'Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen' (versie 2012), door Geert Hofstede en Gert Jan Hofstede
Zie ook Inkijkexemplaar - oudere versie (versie 2005)
(eerste 24 pagina's)
 
bulletBoek: 'Werken met cultuurverschillen', door Geert Hofstede
Versie 2005 soms nog als 2de hands.
 
bullet YouTube-video: Wonderful Interview of Geert Hofstede
 
bulletAndere boeken geschreven door oa Geert Hostede
 
 
bullet 21 februari 2016, VPRO-Tegenlicht: Chinese Wereldorde  - ( Video )

Zijn twee door China opgerichte internationale, financiële instituten het begin van een nieuwe Chinese wereldorde in de 21e eeuw?

Volgens China-watcher Martin Jacques is dit het begin van een nieuwe Chinese wereldorde.

VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar hoe de Chinese moderniteit van de 21ste eeuw er uitziet.
Want daar kunnen we maar beter zo snel mogelijk aan wennen. Dat weten ze ook bij ADO Den Haag.
 
bullet De Chinese Wereldorde - reacties
 
 
bullet www.bijbelofkoran.nl/ - Kritische vergelijking van Bijbel en Koran

We proberen niet een finale visie of een eindoordeel te geven, maar willen lezers stimuleren om Bijbel en Koran zelf kritisch met elkaar te vergelijken. Er wordt in de media, door politici en leiders veel gezegd en geschreven over deze boeken, maar een verstandig mens doet zelf onderzoek en trekt op basis daarvan zijn conclusies. We nodigen u/jou uit om zelf op onderzoek uit tegaan.
 
bullet https://staatgeschreven.nl: Bijbel en Koran lijken meer op elkaar dan je denkt!

Iets wat velen over het hoofd zien is dat de Koran veel verhalen bevat die ook in de bijbel staan. Veel christenen en zelfs heel wat moslims weten dit niet omdat ze de Koran zelf niet hebben gelezen.
 
bullet Eigen opmerking:

Er zijn nog veel discussies over dit onderwerp! Zie Google.
 
bullet Zie bv ook Wikipedia: Jezus in India
Ben zelf (ca 30 jaar geleden) in
Srinagar in Kasjmir (India) bij een (vermeend) graf (Roza Bal) v
an Jezus Christus geweest.
 
bullet www.evangelie-moslims.nl

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan een respectvolle relaties met moslims-nederlanders.
 


 

bulletBij problemen rond verschil in culturele achtergrond (wereldbeeld) is het belangrijk er achter te komen wat er nu feitelijk speelt. We moeten niet in verkramping en/of in symptoombestrijding schieten.


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

15 Overige websites, literatuur en film mbt het nulpuntveld (Zero Point Field)
 

 

 
bulletCongres 'Samen genezen - duurzaam beter' op vrijdag 13 mei 2011, met oa de sprekers:
 
bulletDe waardevolle informatie van het congres op 20 maart 2009 werd integraal op DVD geplaatst. Deze DVD werd opgenomen in de originele taal van de sprekers (E/NL) en wordt geleverd met Nederlandse ondertiteling.
Op deze website kunnen de originele PowerPoint presentaties geladen worden die samengaan met de DVD.

De DVD's 2007, 2009 en 2011 kunnen worden besteld
, zie op deze link ook de links naar persartikelen.
 
 
bulletArtikel 'Wat is water', geschreven door Cees Kamp. Dit artikel gaat oa over hele specifieke en bijzondere eigenschappen van water.
Water wijkt in totaal op 37 punten af van het gedrag van 'gewone vloeistoffen' - artikel: 'Wat is water'.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek komt tevens de potentiële relevantie van homeopathie aan de orde - artikel: 'The structure of liquid water; novel insights from materials research; potential relevance to homeopathie'
 
bulletZie de websites:
 
bullet www.watiswater.nl - Cees Kamp, voor meer informatie (oa artikelen, video's en agenda) over water.
 
bullet Water structure and science - prof Martin Chaplin - Uitgebreide site over de eigenschappen water (oa anomalieën) met veel informatie en verwijzingen.
 

 

bulletFilm: Website nav de film/DVD 'Staya Erusa', voor oriëntatie en discussie (met oa andere invalshoek tav aantal psychische ziekten), film is vanaf 26 januari 2006 in de bioscoop te zien.
 
bullet 'Voorbij de dood', Uitzending van het IKON TV programma 'Alzien Oog' met Ronald Jan Heijn op 3 december 2006
 
bullet Omschrijving: In deze uitzending komen oa de film 'Staya Erusa' en de zienswijzen achter deze film komen aan de orde. Het gaat over bewustzijnsverruiming welke ons mogelijk verder kan helpen en nodig kan zijn. Binnenkort gaat die film de hele wereld over.
bulletBron: TV programma Alzien Oog van de IKON

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 

bullet Eigen mening en toelichting: Naar mijn idee zijn mensen al heel erg lang in verschillende culturen en tradities, wel of niet op de achtergrond(verborgenheid), met deze onderwerpen bezig (geweest). In het 'westen' lag er tot nu toe min of meer een soort taboe op en was het voor heel veel mensen een geheel onbekend terrein. Het lijkt erop dat er nu meer ruimte komt om het te onderzoeken en zich er in te verdiepen. Ook wordt er nu geprobeerd voor een breed publiek verschijnselen en ideeën visueel te maken dmv oa film. Ook sluit het nu misschien meer aan op de verkregen inzichten uit oa de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en de wens (noodzaak) tot een nieuw wereldbeeld te komen.

 
bulletArtikelen geschreven door Kees Aaldijk (psycholoog en transpersoonlijk therapeut), ao:
 
bullet 'Sterven, de laatste fase van persoonlijke groei' over oa Bijna Dood Ervaringen en Tibetaans Boeddhisme geplaatst in het tijdschrift Spiegelbeeld januari 2006.

 
bullet Helderziendheid, reïncarnatieleer en tarotkaarten binnen de Christelijke Kerk, Weergave TV uitzending van ca 23 minuten via Windows Media Player en breedband internet.
 
bullet Omschrijving: In deze NCRV TV-uitzending dd 16 januari 2006 van Schepper & Co gaat het over reïncarnatieleer, tarotkaarten en helderziendheid. Jarenlang waren die zaken in onze kerken onbespreekbaar. Maar er zijn zo langzamerhand theologen en dominees die grenzen aan het verleggen zijn.
De patores
Hans Stolp (zie ook de pagina Spiritueel herstel van deze website), Tineke Veldhuizen en theologe Berthe van Soest vertellen in deze uitzending over hun ervaringen.
bulletBron: NCRV TV programma Schepper en CO

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en  videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 

bullet'Het veld van compassie'. Voor mij een heel mooi artikel uit het tijdschrift PRANA nr 150 van aug/sept. 2005, door Roger Rundqvist.
In dit artikel houdt de schrijver herhaaldelijk mystiek en natuurkunde als elkaars spiegel voor. Een aantal onderwerpen komen aan de orde oa nulpuntveld, leegte, David Bohm, Rupert Sheldrake, Lynne McTaggart, Taoïsme. Ook komen een aantal hinderlijke afleidingen om tot de kern te komen aan de orde.
Volgens Roger Rundqvist: Dalai Lama's omschrijving van 'compassie als veld van leegte' geeft aan dat we slechts innerlijk leeg, onbevangen en onvoorwaardelijk open behoeven te worden om in harmonie met onszelf en anderen te leven.
Natuurwetenschappers en mystici komen steeds meer in een vruchtbare dialoog.

In deze uitgave van PRANA (nr 150) staan vele interessante artikelen mbt dit onderwerp.
 
bullet 'Het virtuele veld', met Bram Vermeulen.
Van de website: http://www.ikonrtv.nl/verhaal
Zie bv ook de YouTube - video met Bram Vermeulen.

 
bulletBij hele oude tradities als bv het Sjamanisme is het begrip 'veld' ook bekend. Zie het artikel 'Sjamanisme en healing' op de website www.innerned.org.
 

Van belang in dit artikel is ook de beschrijving van het begrip 'soul-loss' (dissociatie). Dit ivm een vaak beter begrijpen van aspecten van bv burnout en het herstelproces hiervan.

Symptomen van soul-loss (soul-loss in Sjamanisme) zijn bv. chronische vermoeidheid, angsten, overgevoeligheid voor anderen of situaties, depressies, paniek, eenzaamheid.

Sjamanisme - Wikipedia
 

 

bullet 'De Tao van fysica', Fritjof Capra, de eerste druk van dit boek is in ca 1975 uitgegeven. (Engelse versie Tao of Phisics)

In dit boek, wat nog steeds actueel is, tracht Fritjof Capra een brug te slaan tussen de diepzinnige inzichten van de kwantummechanica en die van de Oosterse filosofie mystieke tradities van Hindoeïsme, Boeddhisme enTaoïsme). Zie
toelichting op het boek 'De Toa van de fysica' uit het
overzicht van de literatuurstudie via de website Geestkunde.

 
bulletArtikel 'De monnik die terugkeerde naar de moderne wereld'. Interview met Matthieu Ricard in het tijdschrift The Optimist van april 2007.
Matthieu Ricard (oa moleculair bioloog, Boeddhistisch monnik en zoon van de filosoof Jean-Francois Ricard) is een bekende Franse schrijver over oa Boeddhisme en het westers denken.
In het artikel komen oa overeenkomsten tussen Boeddhisme en de kwantumfysica naar voren en zijn visie op 'de wetenschap van de geest'.

Hij schreef oa de boeken:
 
bullet'Gesprekken over Boeddhisme en het westerse denken'
bullet'Gelukkig leven'
bullet'Oneindig dichtbij'

 
bulletArtikelen door Rupert Sheldrake (Articles & Papers)
De theorieën van de Britse bioloog Rupert Sheldrake zetten ons beeld van het heelal totaal op zijn kop. Daardoor lijkt hij een paria geworden binnen de gevestigde wetenschappelijke orde, maar een inspiratie voor velen. In beide artikelen komen ook zijn ideeën mbt het morfogenetische veld naar voren.

 
 
bulletBoek 'Als Christus verschijnt,christusverschijningen van deze tijd' door theologe Berthilde van der Zwaag

Beperkte weergave van het boek 'Als Christus verschijnt', door Berthilde van der Zwaag - via Google

Berthilde van der Zwaag heeft zelf een Christusverschijning gehad.
Wetenschappelijk onderzoek naar hedendaagse Christusverschijningen en de gevolgen in hun leven voor mensen die zo'n ervaring hebben gehad.

In het eerste hoofdstuk worden verschijningen in het algemeen in onze cultuurgeschiedenis en in de Bijbel op goede, wetenschappelijke wijze onderzocht en uitgelegd.
In het tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschijningen en ervaringen van Jezus Christus.
In het derde hoofdstuk wordt kritisch en analytisch aan de hand van enkele wetenschappers uit de twintigste eeuw nagegaan waardoor deze geloofservaringen zo'n 'impact' hebben in het leven van een mens. Feit is volgens de schrijfster dat deze ervaringen van Christusverschijningen volledig onverwacht van buitenaf op mensen toekomen en eerst door hen verzwegen worden. Aan het eind van dit boek is een groot aantal brieven opgenomen van mensen aan wie Christus is verschenen. Deze brieven vormen de basis van het onderzoek. Prettig beschreven, uitgebreide behandeling van wat verschijningen van Christus in mensen veroorzaken en hoe ze daarop reageren in hun verdere leven. Met literatuurlijst.

Enkele van de deelnemers van het onderzoek kwamen tot de verklaring dat er naast het alledaagse leven een andere werkelijkheid is. Het besef dat er buiten ons menselijk bewustzijn een andere werkelijkheid bestaat, is er altijd al geweest en is ook gegrond in rede. In de oudheid getuigde Plato daarvan. Heidegger heeft voorwaarden genoemd die het mogelijk maken dat de andere werkelijkheid (in zijn terminologie het Zijn) zich openbaart. Het Zijn bevindt zich volgens Heidegger in het 'niets'. De hedendaagse filosoof Otto Duintjer heeft de gedachten van Plato en Heidegger verder uitgewerkt. Volgens Otto Duintjer staan we in verbinding met een bovenpersoonlijke werkelijkheid, die voortdurend dichtbij ons is en voor ons toegankelijk is.
Prof dr Otto Duintjer is verbonden aan De Stichting Filosofie Oost-West (FOW)
 
bulletYouTube video 'Taboe Christusverschijningen doorbreken' met Berthilde van de Zwaag
 
bullet11 november 2008, Video EO TV programma 'Het elfde uur': Interview met Berthilde van der Zwaag ivm het verschijnen van haar boek.
 
bulletTijdschrift 'Volzin' nummer 6 van 19 maart 2010 staat een artikel nav het boek 'Als Christus verschijnt'. www.volzin.nu
 

 

bulletHet portaal voor wetenschappelijke parapsychologie in Nederland www.parapsy.nl voor beschrijving van begrippen en experimenten binnen de parapsychologie.

 
bullet Voor een hele persoonlijke ervaring vanuit 'de spirituele kant':
Zi
e bv de pagina Literatuur en sites van deze website, item 6 (interviews en gesprekken in MP3 downloaden) het eerste gesprek van Anemiek Schrijver met Bram Moerland.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid ... 
 

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciële website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start Omhoog