Omhoog Literatuur+Sites Inhoud Website Herstel burnout

         Meditatie


Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak
 

Spreuken - Citaten MeditatieMeditatie, Mindfulness en Yoga bij oa stress en burnout


Door meditatie, mindfulness, yoga en werken met teksten en gedichten kan je na bv burnout of overspannen raken weer dichter bij jezelf komen.
Een wijze van thuiskomen bij je-Zelf.


Vrede sluiten met aandacht, stilte en zijn en thuiskomen in het Nu.


Mindfulness is met aandacht en zonder oordeel in het nu zijn.
 

 
bullet Het gaat over het belang van meditatie, ademhaling en aandacht ivm je gezondheid en welzijn.

 
bullet De 'tijd' komt aan de orde, met oa:
 
bullet De belangrijke balans tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd), met oa schrijfster en filosofe Joke Hermsen.
 
bulletThuis komen in het 'Nu', met Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh en Jon Kabat-Zinn.
  


Klik op onderstaande 6 onderwerpen van deze pagina

 

bullet1 Introductie mbt eigen ervaring met Meditatie, Mindfulness en Yoga
 
bullet Kennismaking met Mediatie en Mindfulness
 
bullet Kennismaking met Yoga
 
bullet De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bullet2 Mediteren, meditaties en mindfulness
 
bullet Meditatie over gezondheid
 
bullet Meditatie over leefwijze
 
bullet Meditatie en mindfulness

 
bullet3 Over het begrip 'tijd' en de beleving van tijd

Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd' en in het 'nu' zijn,
met oa Joke Hermsen (schrijfster en filosofe
) en Eckhart Tolle.
Over Kairos, een nieuwe bevlogenheid
Over Melancholie van de onrust
4 Aspecten van de tijd - ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber.
Boek: The Universe, Life and Everything
Film 'Down to Earth'
- Ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’

 
bullet4 Verdere achtergrond informatie mbt meditatie, mindfulness en mandala's (oa met Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh)
 
bullet Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor
 
bullet Johan Witteveen was oa Managing Director van het IMF
 
bullet Hoe omgaan met negatieve gedachten

 
bullet5 Wim Hof (Iceman) - Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) versterk je oa je immuunsysteem.

   -
Belang van een goede ademhaling

     Goed ademhalen voor oa ontspanning en meer energie


   - Internationale yoga dag op 21 juni 2017

 
bullet6 Ter overweging ...

 
bullet7 Gedichten
 
bullet'Wacht niet'
 
bullet'Die Boeiende reis ...'
 
bullet'De steen'
 Zeven factoren zijn belangrijk voor onze meditatie-houding


(Jon Kabat-Zinn - mindfulness / aandachttraining):
 

Niet-oordelen

Geduld

Eindeloos beginnen

Vertrouwen

Niet-streven

Acceptatie

Loslaten


 

 
bullet YouTube-video: Attitudes -  Jon Kabat Zinn

Ca.26 minuten
 
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf) - Apart te laden en en uit te printen
 
 

horizontal rule

 

1 Introductie mbt eigen ervaring met Meditatie, Mindfulness en Yoga


   Kennismaking met Mediatie en Mindfulness


Vooral in de periode na de burnout ziekmelding had ik sterke behoefte  om met spreuken, gedichten, korte teksten en meditatie bezig te zijn. Door teksten op te schrijven en te lezen ervaarde ik weer een soort vertrouwd gevoel en een stukje vastigheid.
Bij meditatie komt je geest weer 'thuis'.

Ook bracht het een basis met soort (nieuwe) structuur, een begin van iets nieuws wat goed is.
 
Ik had wel veel moeite om bv teksten te onthouden en het gevoel wat langer vast te houden.

In het begin was er erg veel onrust in lichaam en g
eest.  

 
bullet Om het in je hoofd (en lijf) wat 'stiller en rustiger' te krijgen kan het goed helpen om bij meditatie bv je (buik-) ademhaling in eerste instantie te volgen.

Ademhaling kan fungeren als een anker voor onze aandacht.

Blijft het moeilijk rustig stil te zitten en de gedachten tot rust te laten komen dan kan naar eigen ervaring bv een cursus 'Spanningen voorkomen en hanteren' (autogene training) helpen.
Deze cursussen zijn bv bij verschillende thuiszorg organisaties te volgen. Zie bv ook de pagina's Fysiek herstel en Psychisch herstel van deze website.

 
bulletMeditatie is ook een goede hulp om langzamerhand de gedachten (piekeren) weer wat rustiger te krijgen.

 

bulletVoor miljoenen mensen is meditatie de sleutel om de geest tot rust te brengen en een gevoel te kunnen ervaren van innerlijke vrede.
Het is een dagelijkse routine om met de stress om te gaan die onze huidige veeleisende maatschappij met zich mee brengt.
Sri Sri Ravi Shankar


 
bulletEr zijn veel manieren om te mediteren. Het is fascinerend om kennis te maken met wijzen van mediteren uit zowel Oosterse en Westerse tradities.
Belangrijk is een meditatie-vorm te vinden die bij je past.

 
bulletIk maakte kennis met mindfulness (aandachttraining, Jon Kabat-Zinn en Thich Nhat Hanh). Mindfulness blijkt voor mij een hele waardevolle training te zijn.

 
bulletIk kwam terecht bij het grote belang van een goede balans tussen de gewone kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd).
De schrijfster en filosofe Joke Hermsen is hier op een hele toegankelijke en praktische manier mee bezig.

 
bulletBijna elke dag ben ik nu met meditatie en mindfulness bezig. De behoefte om met meditatie, mindfulness en deze korte teksten bezig te zijn heb nu nog steeds, vooral bij moeilijke dagen of perioden.

 
bulletNav een lezing van René Ransdorp (hij schrijft oa over Zhuangzi (Taoïsme) en is auteur van het boek 'Zwervend met Zhuang Zi') spreekt mij het diepe besef van de begrensdheid van het menselijke kennen en kunnen aan.

Deze begrensdheid wordt in de taoïstische filosofie niet benadrukt om ons in te prenten hoe nietig we zijn, maar juist om ons bewust te maken van de eindeloze ruimte die buiten ons beperkte blikveld ligt.
 
Met andere woorden, de erkenning van onze grenzen werkt juist ont-grenzend en vergroot onze bewegingsruimte, de ruimte om te 'zwerven'.

Het gaat hierbij dus primair om het cultiveren van een basisattitude, die men ook kan omschrijven als een oefening in openheid, een oefening waar men nooit klaar me is.

Zhuang Zi
zegt bv: 'Een weg ontstaat gaande de weg', terwijl wij gewoonlijk een weg als een gegeven zien welke ons naar een doel brengt, met het idee dat we daarbij bij voorkeur in het verleden gebaande wegen volgen
.

Zhuang Zi: 'Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is'

Zhuang Zi: 'Iedereen kent het nut van het nuttige, niemand kent het nut van het nutteloze'

Boek 'Zwervend met Zhuangzi', door René Ransdorp

Nav een lezing van René Ransdorp (hij schrijft oa over Zhuangzi (Taoïsme) en is auteur van het boek 'Zwervend met Zhuang Zi') spreekt mij het diepe besef van de begrensdheid van het menselijke kennen en kunnen aan.

Deze begrensdheid wordt in de taoïstische filosofie niet benadrukt om ons in te prenten hoe nietig we zijn, maar juist om ons bewust te maken van de eindeloze ruimte die buiten ons beperkte blikveld ligt.

Met andere woorden, de erkenning van onze grenzen werkt juist ont-grenzend en vergroot onze bewegingsruimte, de ruimte om te 'zwerven'.
Het gaat hierbij dus primair om het cultiveren van een basisattitude, die men ook kan omschrijven als een oefening in openheid, een oefening waar men nooit klaar me is.

Zhuang Zi zegt bv: 'Een weg ontstaat gaande de weg', terwijl wij gewoonlijk een weg als een gegeven zien welke ons naar een doel brengt, met het idee dat we daarbij bij voorkeur in het verleden gebaande wegen volgen
.
 

bullet Interview met René Ransdorp via de website  http://e-wareness-nieuwsbrief.blogspot.nl


Zhuang Zi: 'Een weg ontstaat gaande de weg'

 
bullet Toelichting op het begrip leegte.

Lao Tse: 'Dertig spaken komen in de naaf bijeen, maar het wiel functioneert dankzij de leegte van het naafgat'.
'Uit klei vormt men het vat, maar vullen laat het zich door de leegte.

In een huis maakt men ramen en deuren, maar de leegte maakt het bewoonbaar.
Zo danken wij aan het zijn de mogelijkheid, en aan het niet-zijn de bruikbaarheid.'
Of anders gezegd: 'Het gebruikmaken van wat er is wordt pas mogelijk dankzij dat wat er niet is'
 
bulletArtikel: 'De wijsheid van de leegte en zelfloosheid' - www.maitreya.nl

 
bulletStudium Generale van de Universiteit Utrecht, 5 oktober 2011: Levenskunst "Wu-Wei - Doen door niet te doen' - video, door Prof. dr. Maarten van Buuren
 
bulletTaoïsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde
Een moderne moraal legt geen regels op, maar ondersteunt de natuurlijke neigingen tot het goede. Deugden die het vrije individu trainen in dat waar hij goed in is, in plaats van hem te beperken maken zo’n moraal praktisch.
De 21e eeuw vraagt om een ethiek die geen regels en wetten formuleert, maar juist de verlammende werking van regels laat zien.
Prof. Maarten van Buuren wil op zoek naar zo’n natuurlijke moraal, en het taoïsme is daar een eerste voorbeeld van. Zo blijkt uit zijn lezing in de serie Levenskunst, ‘Wu wei, doen door niet te doen.’
 
bulletDeze lezing is een onderdel uit de reeks: Levenskunst Deugden en ondeugden (deel 1 - najaar 2011) en deel2 - voorjaar 2012.

 
bullet15 juni 2014, VPRO Boeken: De bekende sinoloog Kristofer Schipper vertelt over zijn vertaling van oa Confucius (2de helft video)

 
bulletZie voor eventuele verdere oriëntatie ook:

 
bullet Zen (Wikipedia) - Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven.
 

Een monnik vroeg
‘Waaraan moet je denken
bij het mediteren?’
De meester antwoordde;
‘Aan het niet-denken.’
‘Hoe doe je dat?’ vroeg de monnik.
De meester antwoordde;
‘Zonder te denken.’

- Zen-anekdote -


Je zou elke dag 20 min moeten mediteren, tenzij je het druk hebt,
dan moet je er een uur van maken.’

-
Oude zen-wijsheid -
 

Leerling: Wat is de essentie van Zen?
Meester: Aandacht.
Leerling: Niets meer?
Meester: Aandacht, aandacht.
Leerling: Er moet toch nog meer zijn?
Meester: Aandacht, aandacht, aandacht.
Leerling: Wat betekent aandacht?
Meester: Aandacht betekent aandacht. 

-
bron onbekend -
 

Uit iets is wel voordeel te halen,
maar iets bruikbaars vinden
we alleen in het niets.

-
Lao-tse -
 

 
bullet www.zen.nl - Zen.nl is een samenwerkingsverband van een aantal zencentra in Nederland.


Mediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes

 

 
bulletBij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.

De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent oa deze techniek - Wim Hofman Methode. Dit oa ivm weerbaarder maken tegen ziektes.
 
bulletWebsite Wim Hof - www.innerfire.nl
 
bulletZie uitgebreider item op deze pagina: Item 5 Wim Hof (Iceman) - Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) maak je je lichaam sterker en weerbaarder tegen ziektes.
 
       
       De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk


 
bullet27 januari 2018, trouw.nl: Wij bepalen wat geluk is en helpen bij het verkrijgen ervan

De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk.

En het plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak.
De man die voor het geluksbeleid politiek verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en financiën Jan Steven van Dijk (PvdA).

Schagen stuurt op geluk. Wat betekent dat?

"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'.
 
bullet YouTube-video: Schagen stelt geluk centraal  <<=====

Schagen stelt geluk burger centraal
met dank aan Nieuwsuur, U aangeboden door Occupy Schagen.

 
bullet17 januari 2018, trouw: Een lesje geluk op school werkt al snel door tot aan de eettafel thuis

"Gelukkig zijn, kun je dat leren?" De klas met twaalf- en dertienjarigen valt even stil en kijkt wat wezenloos naar de vraag die achter hun mentor op het digitale schoolbord verschijnt.

"We hebben vandaag les vier van Lessen in Geluk", zegt Kitty de Ridder, mentor van de eerstejaars vmbo-klas aan het Clusius College in Schagen.

De schoolbanken zijn volop gevuld met de door klavertjes vier gesierde werkboeken.
 

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017  -  Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programma’s in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?
Politiek Geluksmanifest 2017
— omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 
 

bullet4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met protestsong tegen burnout naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft singer/songwriter Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.

Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.

Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bulletSong-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 
 
bulletjuni 2016, www.gezondheid.be: Mindfulness, reiki en accupunctuur in onze samenleving

Mindfulness, reiki en acupunctuur zijn breed geaccepteerd in onze samenleving.
Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot deze moderne vormen van alternatief genezen?
Dat is een van de vragen die centraal staan tijdens een internationaal symposium in Amsterdam, georganiseerd door etnoloog Peter Jan Margry.

In juli start tevens een tentoonstelling over dit onderwerp op het Nederlandse Meertens Instituut.

 
bullet11 februari 2016, www.gezondheidsnet.nl: Half Nederland heeft lichamelijke klachten door stress

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stressgerelateerde lichamelijke klachten.

Van hen heeft 61 procent last van gespannen nek en schouders, 59 procent van vermoeidheid en 52 procent van een onrustig gevoel.
Ook hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen en neerslachtigheid komen veel voor.

 
bullet13 november 2015, nu.nl: Pijnstillende werking van meditatie is geen placebo-effect

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de fysieke pijn van de mediterende deelnemers sterk afnam.
 
De emotionele pijn die de proefpersonen voelden als gevolg van het hitte-element verminderde met 44 procent. 
Bij de proefpersonen die een zalfje kregen toegediend, nam het emotionele aspect van de pijn slechts met 13 procent af.
 
 
 
bullet8 januari 2016, nu.nl: Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie

Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie.

Een mindfulnesstherapie zou patiënten met een actuele depressie kunnen helpen in het verminderen van hun klachten.

Het Radboudumc onderzocht 205 mensen die allemaal drie of meer depressies hebben doorgemaakt. 
De effecten van Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) met de gebruikelijke behandeling die mensen kregen werden in het onderzoek vergeleken.

Volgens cijfers van de Hersenstichting kampen 640.000 mensen in Nederland met depressie. Voor veel patiënten is dit een terugkerend fenomeen. Depressie is daarmee een potentieel chronische aandoening met een grote mate van lijden.
 
bullet Zie ook andere artikelen over Mindfulness bij nu.nl

 
bullet22 april 2015, nu.nl: Mindfulness beschermt tegen terugval na depressie

De meditatietechniek mindfulness beschermt tegen terugval na genezing van een depressie.
De meditaties die mensen leren bij mindfulness zijn ongeveer net zo effectief als antidepressiva. Dit blijkt na onderzoek bij 424 volwassenen. Bij het experiment werden de mensen opgedeeld in 2 groepen.

 
bullet7 januari 2014, www.nu.nl: Meditatie verlicht depressieve klachten

Dagelijks dertig minuten mediteren kan de symptomen van een depressie of angststoornis verminderen. Dat stellen onderzoekers van de John Hopkins University. Ons onderzoek laat zien dat meditatie net zo goed bepaalde spannings- of depressieve klachten kan verminderen als antidepressiva. Dat geldt niet voor mensen met ernstige klachten.
De onderzoekers vonden dat de klachten als spanning, depressie en pijn verbeterde na een mindfulness programma van acht weken. Ook het stressniveau en de kwaliteit van leven leken een klein beetje te verbeteren.


 
bullet27 december 2008, AD: Meditatie in plaats van gedragstherapie

Meditatie neemt in de spreekkamer van de psycholoog of psychiater steeds vaker de plaats in van de gangbare therapieën. Anne Speckens ziet in mindfulness de opvolger van de cognitieve gedragstherapie, de meest gangbare behandeling bij klachten als depressie, angst en burn-out. Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen.
 
bullet Zie de NCRV TV-uitzending 'Het effect van meditatie' van het TV programma Hart en Ziel van 5 maart 2009, duur ca 23 minuten.
Helpt meditatie helpt het tegen de hektiek van alle dag? De uitzending, met oa Anne Speckens, geeft een korte introductie en resultaat van uitgevoerd onderzoek mbt mindfulness.
 
bullet Mindfulness is een kernvaardigheid en kan je in het kort als volgt omschrijven: mindfulness is met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel bij te hebben. Het is een kernvaardigheid die in veel meditatietechnieken voorkomt.

 
bullet27 maart 2010, NOVA Actualiteiten programma: Alternatieve behandelingen voor depressies, video duur ca 7 minuten.

In Nederland lijden meer dan een half miljoen mensen aan een depressie. Veel patiënten slikken anti-depressiva, maar alternatieve behandelingen zijn steeds populairder. De vraag is of ze werken, maar dat wordt nu wetenschappelijk onderzocht.

Groningen is de eerste GGZ-instelling in Nederland die poliklinisch alternatieve behandelingen tegen depressie doet.
Een uitzending met oa de psychiater Bram Bakker en Anne Speckens hoogleraar psychiatrie. Oa komt mindfulness aan de orde.

 

24 januari 2011, nu.nl: Meditatie verandert brein op korte termijn

Meditatie kan al binnen acht weken leiden tot structurele veranderingen in het menselijk brein. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond.
“Hoewel het beoefenen van meditatie al heel lang geassocieerd wordt met een gevoel van rust en lichamelijke ontspanning, claimen beoefenaars ook vaak dat ze cognitieve en psychologische voordelen ervaren”, verklaart hoofdonderzoekster Sara Lazar.
 


  Kennismaking met Yoga

 
bullet Wat is Yoga eigenlijk?  - via de website www.innerned.org/

Wat is Yoga eigenlijk? 

Yoga is een oosterse wetenschap, die in verschillende religieuze bewegingen wordt toegepast, maar zeker daar niet alleen.
Yoga is een oude wetenschap.
Yoga is een oud Indisch woord, dat 'vereniging' betekent.
Yoga wil tegenstellingen, die spanningen oproepen, verbinden.

De in het westen meest bekende vorm is de Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam.

Uiteindelijk kunnen alle vormen van Yoga je in contact brengen met iets dat groter is dan jezelf.
Eigenlijk is dat ook de bedoeling van yoga.

Ontspanning kan bv voor jou een doel zijn.
 
bullet Vragen over Yoga - via de website www.innerned.org/ (zie ook de andere items over Yoga op deze site over yoga)
 
 
bulletapril 2017, npo.nl TV-serie: Max zoek rust met Max Westerman - Wikipedia - 3 uitzendingen

Max Westerman is de ultieme carrièremaker.

Hij is Nederlandse journalist die als correspondent voor het RTL Nieuws vanuit New York verslag deed van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten.

In al die jaren vond hij een rustpunt in een yogales.

Nu wil hij zich verder verdiepen in de kracht van hindoeïstische yoga en een ayurvedische leefwijze.

 
bullet5 mei 2017, scientias.nl: Waarom hersenen van yoga houden

Miljoenen mensen wereldwijd doen aan yoga.

Maar wist je dat al die mensen terwijl ze de ontspannende oefeningen doen ook hun brein veranderen?

 
 
bulletBoek: Go East, door Stine Jensen

Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

Go East! is een autobiografisch verslag van Stine Jensen en haar zoektocht door het spirituele (Wilde) Westen en een filosofisch onderzoek naar het ego, goeroes en andere ongemakken.

Na jarenlange studie van de westerse filosofie en een werkzaam leven op de universiteit gooit filosoof en schrijfster Stine Jensen door een persoonlijke crisis het roer om.

Op zoek naar meer geluk, rust en balans tussen lichaam en geest verkent ze de spirituele wereld en duikt in de wereld van mindfulness, yoga en meditatie.

Ze volgt een yoga-opleiding bij een Amerikaanse goeroe, verandert haar eetgewoonten drastisch en mediteert dagelijks.
Wordt ze gelukkiger?

Stine Jensen publiceerde onder meer Turkse vlinders, Het broekpak van Olivia Newton-John en het kinderboek Lieve Stine, weet jij het? Voor televisie maakte ze de reisserie Licht op het Noorden en het filosofieprogramma Dus ik ben.
 
bulletYoutube-video: Go East - Stine Jensen

Go East - over guru's, ego's en andere ongemakken met oa Stine Jensen
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel - item 5  van deze website
 Een filosoof reist door
de wereld van yoga,
mindfulness en spiritualiteit


ISBN 9789026329449


 
bullet Yoga - Wikipedia

 
bullet Yoga  - Startpagina
bullet www.yogaonline.nl/
bullet 21 juni - Internationale Yoga dag

 
bulletNav eigen ervaring mbt yoga zie Item 5 'Wim Hof (Iceman)  - Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) versterk je oa je immuunsysteem.

 
bulletZie ook de pagina's Spiritueel herstel, Herstel burnout (Integrale Visie) van deze website.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie, Geluk en Duurzame-Politiek item 1 'Kennismaking met Yoga', van de website www.duurzame-politiek.nl.

 
bulletZie bv ook de uitgebreide websites:
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - VS
 
bullet Integrale Politik                             - Politieke partij  - Zwitserland
 
 
bulletZie ook Item 5 'Wim Hof (Iceman)  - Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) versterk je oa je immuunsysteem.

   - Internationale yoga dag op 21 juni 2017
 

 

bullet22 mei 2011, TV programma VPRO Boeken: Interview met Tim Parks (1ste helft Video), nav zijn nieuwe boek 'Leer ons stil te zitten'

Prostaatproblemen vormden de directe aanleiding voor Tim ParksLeer ons stil te zitten. In dit werk, een zelfhulpboek en filosofisch essay ineen, beschrijft Parks hoe hij jarenlang leed onder vreselijke pijnen in zijn onderbuik.
Zijn artsen konden geen oorzaak vinden, en zijn wanhoop leidde de cynische en kritische Parks ertoe om zich op aanraden van een Indiase arts over te geven aan verschillende alternatieve geneeswijzen.
“Onmiddellijk werd ik me ervan bewust dat er nog een geheel ander aspect aan mijn aandoening zat. Ik realiseerde me bovendien dat mijn scepticisme voor een groot deel door angst werd voortgedreven.”

In zijn boek schrijft Parks over zijn ervaring in de retraite: “De pijn is weg.
De gebogen rug recht zich, de longen vullen zich en het lichaam is één, alsof alle deuren in het huis zijn weggehaald en je je overal vrij kunt bewegen. Je voelt álles, tegelijkertijd, of beter gezegd: je bént alles, van je tenen tot je vingertoppen tot de haren op je hoofd.”
Ondanks zijn ingrijpende ervaringen blijft Parks een scepticus pur sang. Wel is zijn instelling veranderd.

Parks: “Scepticisme zou moeten zijn: ‘Ik geloof het als het werkt’, en niet: ‘Ik geloof het niet voordat ik het geprobeerd heb’.
 
bullet YouTube video: Tim Parks 'Teach Us To Sit Still', duur ca 44 minuten.
 
bulletAthenaeum Boekhandel: Omdat woorden nooit stil zijn

 
bulletjuli 2011, www.diepmagazine.nl:  Ogen die zien die zijn zeldzaam

Echt waarnemen wil zeggen iets bewust en met aandacht met de zintuigen in je opnemen. Naast de ogen hebben we als zintuigen; de oren, neus, mond en de huid. Met deze zintuigen kunnen we zien, horen, ruiken, proeven en voelen.

 
bullet11 mei 2013, www.ohmnet.nl: Vrijheid volgens Krishnamuri - (video - uitzendinggemist.nl)
 
bullet De kern van Krishnamurti's leringen
 
bullet Stichting Krishnamurti Nederland

 J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.
 
bulletZuivere intelligentie is de geestestoestand die zich kenmerkt door een besef waarin geen keuzes worden gemaakt, waarin de geest stil is.
In die toestand van stilte is er alleen 'zijn'; dan komt het werkelijke tot stand, die verbijsterende tijdloze scheppende kracht - Krishnamurti


 
bullet26 juni 2013, Tubantia: Reguliere zorg omarmt mindfulness

Mindfulness is een nieuwe hype binnen de reguliere zorg. In de regio Twente bieden MST, ZGT, Roessingh en Mediant het aan.
De gevestigde zorgverleners beginnen het heilzame effect ervan nu ook te erkennen.
 
bulletZie item Mindfulness op deze pagina.

In 1979 begon Dr Jon Kabat-Zinn met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de Stress Reduction Clinic van de universiteit van Massachusetts.

 
bulletBoek: Zin, Lust In Je Leven Door Schrijven, door Geertje Couwenbergh

Door middel van inspirerende teksten en oefeningen daagt de schrijfster de lezer uit zelf de pen te pakken. Doel is niet het mooi schrijven, maar meer genieten van het leven. De korte hoofdstukken behandelen verschillende thema's als 'waar schrijf je', 'waarover schrijf je' en 'wat als je even niet weet wat te schrijven'. De verbindende teksten zijn makkelijk leesbaar en humoristisch.
 
bulletVimeo video: Wroga - Lust in je leven door te schrijven

Schrijven, yoga en meditatie. Klinkt als een hemelse combinatie. Geertje Couwenbergh vindt dat ook, en ze bedacht de term WROGA, waarin die drie elementen verenigd zijn.

 
bullet'Welke dag is het vandaag?, vroeg Poeh.
'Het is vandaag', piepte Knorretje.
'Mijn lievelingsdag', zei Poeh.

Uit Winnie de Pooh van A.A. Miline

 
 
bullet Op de pagina Spreuken, spreekwoorden en gezegden van deze website staat een gedeelte weergegeven van wat ik in de loop van de tijd heb opgeschreven.

 
bulletZie ook de pagina  Meditatie Geluk Duurzame politiek  van de website    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid - voor uitgebreid overzicht van spreuken, spreekwoorden en gezegden mbt duurzaamheid politiek met integrale visie en geluk
 Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


2 Mediteren, meditaties en mindfulness

 

 
bulletIn het begin zag mijn meditatie er als volgt uit:
 
bulletBijna elke ochtend ging ik heel rustig op een stoel in een stille ruimte zitten. Door mijn ademhaling te volgen word ik stiller en lees daarna langzaam met tussen-stiltes een mooie tekst (spreuken of zelfgemaakte tekst) voor.

Na een tekst heel rustig gelezen te hebben, laat ik het stil worden door een kortere of wat langere tijd te blijven zitten. Ik probeer de eventuele opkomende gedachten voorbij te laten gaan en niet te oordelen.
 
bulletEen bekende oefening om (hier en nu) bij je ademhaling te blijven en niet af te dwalen met je gedachten, is elke uitademing te tellen en na elke 10de uitademing weer bij 1 te beginnen. (Zie ook 'Zitmeditatie met aandacht voor de ademhaling' onder item 4 op deze pagina)

 
bulletLater leer ik ook een meditatie-vorm met een gekozen mantra:
 
bulletDeze wijze van mediteren doe ik zowel thuis als in een groep (in een kerk) en ervaar dit als goed en fijn.

 
bulletHet mediteren en het maken van teksten geeft mij veel voldoening en een stukje acceptatie en zorgt er meestal voor dat ik in het hier en nu ‘meer geaard voel’.

 
bulletBij de Tibetanen wordt de mandala al heel lang gebruikt als hulp-middel bij meditatie. Een mandala is een schema wat de totaliteit van verschijningsvormen uit zowel de binnen- als de buitenwereld in symbolische en hiërarchische vorm aanschouwelijk maakt.
Het meditatieproces is gericht op de eenheid van de buitenwereld en de binnenwereld.
 
bullet Eigenlijk is meditatie niet iets wat je af en toe een uurtje doet. Het is een levenslange verkenning, of anders gezegd; het is de verkenning van dit moment. Het is geen pad en geen weg. Het is de ruimte die alles laat zijn - Joan Tollifson

 
bullet'Leren mediteren is de mooiste gift die je jezelf in dit leven kunt geven' - Sogyal Rinpoche - Dagend Inzicht 1995

 
bullet'De adem is de brug, die het leven met het bewustzijn verbindt en die lichaam en geest met elkaar verenigt’ - Thich Nhat Hanh, uit het boek 'Het gras wordt groener, meditatie in actie'

 
bulletSwami Vivekananda: 'Zoals we de bodem van een meer niet kunnen zien, omdat er rimpels op het wateroppervlak zijn, zo kunnen we de diepten van de geest niet zien, zolang de oppervlakte onrustig is'.
 


Kalachakra (Het wiel van de tijd) Mandala

 
bullet TV documentaire over de Boeddhistische Kalachakra Ceremonie. Kalachakra - Sanskriet voor 'het wiel van de tijd'. De ceremonie bestaat uit tien dagen onderricht en instructie. Gedurende deze periode maken monniken met grote nauwkeurigheid een mandala van zand, die een innerlijke landkaart van het hele bestaan uitbeeldt. Aan het eind van de tiendaagse wordt de mandala vernietigd en het zand uitgestrooid in een stromende rivier, om uitdrukking te geven aan vergankelijkheid.

 
bullet Pagina met de oorspronkelijke omschrijving van het thema van de videolink Weergave RealPlayer. Duur 1 uur 20 minuten.

 
bulletBron: Website van de Boeddhistische Omroep: www.boeddhistischeomroep.nl


 

horizontal rule

 
bullet Meditatie over gezondheid                       

 
bullet De basis van mijn leven is de omgang met mijzelf
 
bullet Loslaten en ontspannen, laat de dag zich ontrollen, laat het stromen
 
bullet Maak goed contact met de aarde, voel de aarde onder je voeten
 
bullet Laat het ademen zakken naar je buik, voel de stoel waarop je zit, laat je gewicht zakken op de stoel, laat de beide voeten ontspannen op de grond staan en probeer je helemaal te ontspannen
 
bullet Haal een paar keer heel rustig adem, bij een uitademing geef je je eigen spanningen met de uitademing mee
 
bullet Kies voor je gezondheid en leef vanuit gezondheid
 
bullet Stem je af op je oorspronkelijk gewaarzijn, dwz voel goed wat is, laat toe wat is, sta er bij stil en geef het ruimte. Laat eventuele gedachten die spontaan opkomen, langs je voorbij gaan, zonder er iets me te willen doen of over te oordelen
 
bullet Geef mij zelfvertrouwen, geduld, geloof in mijzelf, wijsheid, kracht en schoonheid en bovenal liefde voor …
 
bullet Dat ik stevig op de aarde sta en goed met de aarde verbonden ben, dat ik goed luister naar mijn lichaam, mijn lichaam heeft zijn eigen wijsheid, bewustzijn en eigen geheugen
 
bullet Dat mijn lichaam mij draagt in deze wereld en mijn stevige huis is waar ik altijd in woon en deel van ben. Mijn lichaam wil graag gevoeld en gehoord worden ...
 
bullet Gebruik goede voeding
 
bullet Het gaat erom naar mijn eigenheid te groeien en mijn eigen antwoorden te vinden, ik ben meer dan een onderdeel van een verhaal, traditie of cultuur
 
bullet De beloning zit in het ervaren van het leven zelf en is in wezen niet afhankelijk van erkenning, gehoorzaam zijn en sancties van anderen
 

horizontal rule


 

bullet Meditatie over leefwijze                        

 
bullet Dat ik heel goed bij mijzelf blijf, ik laat niet alles met me gebeuren, ik vraag me af 'wat hoort er bij mij en wat niet'
 
bullet Dat ik mag staan voor wat ik voel, dat ik voor mijzelf mag staan, dat ik mag staan voor andere mensen en zaken die belangrijk voor mij zijn
 
bullet Dat ik geen overbodige rugzakken op mijn rug meeneem
 
bullet Dat ik wat er op mijn weg komt kan ontmoeten en weer loslaten
 
bullet Alles wat mij irriteert aan anderen kan leiden tot meer begrip over mijzelf
 
bullet Loslaten is het stoppen van vasthouden
 
bullet Pas als ik nee kan zeggen kan mijn ja een ja zijn
 
bullet Dat ik mijzelf en anderen in licht en duisternis kan zien
 
bullet Dat ik warmte een aandacht geef aan mij zelf en mijn omgeving
 
bullet Laat je door jezelf, anderen en situaties raken
 
bullet Vertrouw op je eigen inzicht en eigen genezend vermogen
 
bullet Kijk naar je pijn en je gezonde behoeften
 
bullet Geef jezelf de ruimte en wees mild voor jezelf en je omgeving
 
bullet Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert
 

horizontal rule


 


Meditatie en mindfulness


 
bulletVerdere kennismaking met meditatie:
 
bullet Meditatie (en de vervolg links op deze pagina), via de website www.innerned.org/
 
bullet Veel gestelde vragen over Mediteren, Meditatie Technieken voor Beginners, via de website www.abc-van-meditatie.nl
 
bullet Aantal algemene inleidingen mbt meditatie, via de website www.iocob.nl
 
bullet Meditatie - Wikipedia

 
Meditatie verwijst naar een wijd spectrum van geestelijke oefeningen.
 Het woord komt van het Latijnse woord meditatio, dat op zijn beurt afgeleid is van het werkwoord "meditari" dat nadenken, overdenken betekent.
 Het is ook verwant met medere, genezen (vergelijk medicijn).
 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen contemplatie, concentratie-meditatie en vipassanameditatie. Binnen die drie vormen bestaan vele varianten.
 
bullet Wat is mediteren, Hoe te mediteren, Waarom mediteren en Christelijke meditatie via de website www.wccm.nl

Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation - WCCM).
 
bulletBoek: 'Waar je ook gaat daar ben je, meditatie in het dagelijks leven', door Jon Kabat-Zinn

 
bulletVerdere kennismaking met mindfulness:
 
bulletYouTube-video: Interview met Rob Brandsma - 'oefenen in zorgeloosheid' - duur ca 5 minuten - http://centrumvoormindfulness.nl/
Introductie 'Waarom Mindfulness?', met oa 'doe'-mode en 'zijn'-mode.

 
bullet Mindfulness training: Gratis online cursus via de website www.leren.nl
 
bullet Wat is mindfulness via de website www.aandachttraining.info/
 
bullet Mindfulness via de website www.iocob.nl/

 
 
bulletDownload korte 'Introductie Mindfulness' (Word .doc -file)  - 1 A4 pagina.
 
bulletZie bv ook de pagina Psychisch herstel, item 3 'Groeipad ‘Vaardig jezelf zijn’ (Bram Moerland)' ivm 'Aspecten van het groeipad welke nodig zijn voor spirituele groei'.
 

 

bulletUit eigen ervaring heb ik gemerkt dat het voor mij heel fijn en belangrijk is in een groep onder goede ervaren begeleiding ervaring op te doen met meditatie. Wanneer je bv 1 keer per maand bij elkaar komt, krijgt je de tijd om er in te groeien. Door in te gaan op ervaring van ieder van de groep kan je veel leren en wordt het heel levend en inspirerend.


 
 
bulletZie item 4 Verdere Achtergrond informatie mbt meditatie, mindfulness en mandala's (oa met Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh) op deze pagina.
 

 
bulletSuggesties:
 
bulletWanneer het je aanspreekt: maak zelf een meditatie tekst rond een thema waar je mee bezig bent op basis van eigen gemaakte teksten en/of gevonden spreuken die je echt inspireren en raken.
 
bulletZie voor spreuken, spreekwoorden en gezegden bv de pagina Spreuken en gezegden van deze website.
 
bulletVoor de meeste mensen is er een (groot) verschil tussen het alleen lezen van een tekst of het ook (zacht) uitspreken van een tekst. Het laatste werkt meestal intenser en beter, vooral in een groep mensen die met aandacht luisteren.

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

3 Over het begrip 'tijd' en de beleving van tijd

  Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd' en in het 'nu' zijn,
  met oa Joke Hermsen (schrijfster en filosofe
) en Eckhart Tolle.
 
4 Aspecten van de tijd -
ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber.


Wanneer je met meditatie, mindfulness, met teksten enz gaat werken krijg je oa te maken met stilte, aandacht, op je zelf zijn, ontspanning en creativiteit.

Ook krijg je te maken met de 'tijd', oa je moet er de tijd voor nemen en je ervaart je eigen beleving van de tijd (innerlijke tijd). Duurt het bv erg lang om 5 minuten stil te zitten om te mediteren of gaat dit heel snel in je beleving?
 
Kan je makkelijk in het 'nu' zijn of heb je daar eigenlijk weinig geduld voor en ben je voornamelijk met de toekomst of het verleden bezig?

 

 
bullet Joke Hermsen, schrijfster van oa het boek 'Stil de de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst' heeft uitgebreid het begrip tijd geschreven en houd hier ook lezingen over.

Van wie is de tijd? is de tijd nog wel van ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In 'Stil de tijd' neemt Joke Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep.


Opmerking:
Het boek 'Stil de tijd' is op 4 november 2009 verschenen. Volgens de website van Joke Hermsen is de negende druk verschenen (16-04-2010).

Veel Grieken zeggen nog steeds 'de toekomst ligt achter je', terwijl wij vaak gewend zijn te zeggen 'de toekomst ligt voor je'.
Volgens Plato is rust de belangrijkste voorwaarde voor het denken. Ons begrip school komt van het woord 'scholè' dat onder meer rust betekent.
Ook was het volgens de Grieken van belang dat je als democraat de tijd hebt om na te denken, een tiran gaf de mensen zoveel werk dat ze geen tijd hadden om na te denken.

We kunnen onderscheid maken tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd).
De kloktijd is in onze cultuur heel dominant geworden, wat zijn de gevolgen hiervan?

De kloktijd is belangrijk voor je portemonnee, de innerlijke tijd is belangrijk voor je welzijn en je gezondheid. Het is voor jezelf belangrijk een goede balans tussen beide te ontwikkelen.

De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).

We hebben te maken met een belangrijke padstelling: de mens en bv het klimaat vragen om vertraging en minder, de economie om versnelling en meer.

 
bulletBoek: (Niets) ontbreekt ons, door Joke Hermsen

Over hoop, bezieling en empathie.
In Stil de tijd noemde Joke J. Hermsen stilte, rust, traagheid en verveling voorwaarden voor werkelijke creativiteit en helder nadenken. Zij pleitte voor niets minder dan een langzame toekomst. Maar wat gebeurt er na de rust? Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een duurzamer en evenwichtiger samenleving ontstaat?

 
bulletBoek 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid', Joke Hermsen. - 2014

Ze analyseert hoe door verstilling nieuwe inzichten worden geboren, wanneer je een juiste beslissing kunt nemen en hoe veranderingen tot stand komen.
Want het nieuwe ontstaat in de ruimte tussen je bezigheden door: ‘in between’, zoals Hermsen het noemt.
Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een duurzamer en evenwichtiger samenleving ontstaat?
Kairos - (Personificatie van het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen) - Wikipedia (Engels)

- 30 maart 2014, VPRO Boeken: Interview met Joke Hermsen nav haar boek 'Kairos: een nieuwe bevlogenheid' - (video - 2de deel)

-
YouTube-video:
Boekpresentatie 'Kairos. Een nieuwe bevlogenheid', duur ca 13 minuten.

 
bulletZie ook de website van Joke Hermsen: Joke J. Hermsen, schrijfster & filosofe

 
Met veel interessante en fascinerende achtergrond informatie.

 
 
bullet Joke Hermsen - Wikipedia

 
bulletZie ook de TV uitzending van VPRO Boeken: Een gesprek met de schrijfster en filosofe Joke Hermsen over haar boek 'Stil de tijd', duur video ca 30 minuten, op zondag 20 december 2009

Weergave interview met Joke Hermsen als het niet goed lukt via de site van VPRO Boeken.
 

 

bullet www.timeshadow.nl

Time's shadow is een initiatief van de beeldend kunstenaar Jaap de Jonge en de schrijfster / filosofe Joke J. Hermsen over de tijd en bewustzijn. Het project wil het denken over tijd door filosofen en wetenschappers verbinden aan de verbeelding van de tijd door beeldend kunstenaars en schrijver.


 
bulletArtikel www.filosofiemagazine.nl : Joke Hermsen: 'Intuïtie is iets tussen rede en voelen in'

Joke J. Hermsen loopt langs de Amsterdamse grachten, mijmerend over de ziel. ‘Ik moest wel wandelen om de ziel te ontdekken. Je moet alle theorie loslaten en je overgeven aan de ervaring.

 
bullet11 augustus 2011, Noorderlicht: Flexibele tijd - Hoe neem je tijd waar?

De ervaring van tijd blijkt verrassend eenvoudig te beïnvloeden. Dat komt omdat je geen metronoom in je hoofd hebt zitten, maar tijdkanaaltjes. Denkt een groep Britse wetenschappers.
Gek genoeg heeft de wetenschap nog nauwelijks een idee hoe die tijdwaarneming in zijn werk gaat.

 
bullet Spiritueel artikel: Wat is tijd? - door Prof. dr. Douwe Tiemersma.
Via de website www.ohmnet.nl
.

 
bullet Sigismund von Radecki: Het polshorloge is de handboei van de tijd.
 


 Stil de tijd deel 1 -Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten, YouTube Video
 

bullet Stil de tijd deel 2  - Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten, YouTube Video

Veel Grieken zeggen nog steeds 'de toekomst ligt achter je', terwijl wij vaak gewend zijn te zeggen 'de toekomst ligt voor je'.
In Nederland zien we de toekomst als iets dat voor ons ligt en denken haar te kunnen beïnvloeden. De Grieken zien de tijd als iets dat tot hun komt, ze hebben er geen controle over, hoe kan je de toekomst controleren als het niet kan zien, ze hebben een sterke nu ervaring.
 
bullet Boek: 'De toekomst komt van achter', door Frans van Hasselt

 
bulletBelangrijke inspiratiebronnen voor Joke Hermsen zijn oa de Joods-Franse filosoof Henri Bergson, de Duitse filosoof en theoloog Ernst Bloch, filosofe Hannah Arendt en de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk.

 
bulletVerslag lezing 'De tijd dringt' door Joke Hermsen bij Studium Generale (SG) Universiteit Utrecht op 27 oktober 2009.

Zie de SG-pagina 'Oefening baart kunst' item 'De tijd dringt' met Joke Hermsen op 27 oktober 2009 voor de video van haar presentatie, duur 1 uur en 25 minuten.

 
bulletLezingen: 'Tijd, een wetenschappelijke verkenning' - 2011, bij Studium Generale (SG) Universiteit Utrecht.

 
bulletBoek: Windstilte van de ziel, door Joke Hermsen

Hermsen koppelt haar overpeinzingen over de ziel aan de ervaring van de innerlijke tijd, die zich onderscheid van de kloktijd. Het boek heeft als thema gekregen: de verhouding tussen tijd en ziel.
In de omgeving van het Franse pelgrimsoord Vézelay reflecteert schrijfster en filosofe Joke Hermsen op het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die van levensbelang zijn, maar waar nauwelijks ruimte voor is in onze overvolle agenda's. Hermsen laat zich hierbij inspireren door de eeuwenoude pelgrimsroute naar Compostela, die in Vézelay begint. In navolging van Nietzsche stelt ze: pas vanuit de 'windstilte van ziel' is er ruimte voor creativiteit.

 
bullet28 november 2009, www.managementsite.nl: De Amerikaanse droom of nachtmerrie. Stop het dommer worden van onze bedrijven en instellingen!!

Binnen organisaties wordt voortdurend gewerkt aan het rationaliseren van processen.
De resultante daarvan is dat de autonomie van de managers in de uitvoering afneemt; de organisatie wordt onpersoonlijker.
Het is van levensbelang de producten die de organisatie voortbrengt voortdurend te toetsen aan de betekenis daarvan voor de klanten.
Een dergelijk inzicht kan alleen met mensen worden opgebouwd.

 
bullet26 december 2010, TV VPRO Boeken: (in tweede deel van de uitzending) Interview met Jan Bor (filosoof) (zie hier de video) ivm zijn nieuwe boek 'Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie'.

In 'Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie' corrigeert filosoof Jan Bor het eurocentrische vooroordeel dat de filosofie in Griekenland zou zijn ontstaan, door de westerse filosofie in het bredere verband van de Aziatische filosofie te plaatsen. In het interview komt oa Henri Bergson en het omgaan met de tijd aan de orde.
Boek: 'Wat is wijsheid, een filosofische zoektocht', door Jan Bor (YouTube-video -
Thinking with the heart)
 
bulletVideo BOS TV: Boeddhisme en filosofie 1, Beeldend denken, met Ilse Bulhof en Jan Bor, 21 januari 2007

 
bulletDit ivm bv de begrippen non-lokaliteit (ERP paradox) in de kwantumfysica (waarbij de de fysieke grootheden tijd en ruimte 'verdwijnen'), Akasha-veld en bijna dood ervaringen.
(Geen gemakkelijke, wel heel interessante onderwerpen)

 
bulletHet leven is niet in de tijd en daarom is het ware leven slechts in het heden - Tolstoi - Uit 'Mijn Kleine Evangelie'. Zie ook Tolstoj als pedagoog - www.kohnstamm.info.
 
 
bulletBoek: Melancholie van de onrust  - Essay bij de Maand van de Filosofie 2017 - door Joke Hermsen

De mens is volgens Nietzche een weemoedig wezen, een homo melancholicus die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid.
We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.

Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt?
Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt? Wanneer slaat de melancholie om in angst en xenofobie?

In dit essay onderzoekt Joke Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren, over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.


ISBN 9789047709534

 
bullet2 april 2017, VPRO Boeken - 2de gedeelte van de uitzending: Joke Hermsen - Boek: Melancholie van de onrust ( video )

Hierin onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Over het essay schrijft zij: 'De mens is volgens Nietzsche een weemoedig wezen, een homo melancholicus, die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid.
We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.
Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt? Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt?
Wat is er nodig voor deze veerkracht van het denken, die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?'
 
bullet Synopsis Melancholie van de onrust (pdf)
 
bullet1 april 2017, Volkskrant: Pleidooi Hermsen er heerst collectieve depressiviteit

Pleidooi Hermsen: er heerst collectieve depressiviteit - Boek (essay) - Melancholie van de onrust
Hermsen jaagt op de tijdgeest onder een titel die met zichzelf in tegenspraak lijkt: Melancholie van de onrust.
Veronderstelt die gemoedstoestand niet een stille wanhoop?
De mens twijfelt aan de zin van het bestaan na het verlies van een naaste of uit treurnis om de voorbije kindertijd.
Hoe dan ook, Hermsen vindt dat de melancholie gekoesterd moet worden als bron van creativiteit.

 
 
bullet Eckhart Tolle zegt oa over het belangrijke 'nu':
 
bullet 'De meeste mensen verwarren het Nu met wat er gebeurt in het Nu, maar dat is het niet. Het Nu is dieper dan wat erin gebeurt. Het is de ruimte waarin het gebeurt. Verwar de inhoud van dit moment dus niet met het Nu. Het Nu is dieper dan welke inhoud die erin opkomt ook'.
 
bullet'Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van de kracht van het Nu'.
 
bullet'Maak er een gewoonte van om je aandacht terug te trekken uit verleden en toekomst wanneer je die niet nodig hebt'.
 
bullet'Leef in het hier en en nu, begraaf je niet in het verleden en verlies je niet in de toekomst'
 
bulletAls je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat, want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
 
bulletInterview met Eckhart Tolle: 'Tijd voor NU - Een gesprek met Eckhart Tolle', Tijdschrift The Optimist, juli 2004
Wat is er met hem gebeurd en hoe is hij er toe gekomen om het boek 'De kracht van het NU' te schrijven. De kracht van Nu begint met aandacht.

 
bullet Startpagina: http://eckhart-tolle.startpagina.nl met vele links naar informatieve sites en YouTube video's.
 
bulletZie voor spreuken over 'de tijd' ook de pagina Spreuken en gezegden van deze website.
 
bulletAls je in het nu bent, ben je oneindig - Swami Prajnanpad

 

  
  Boek: The Universe, Life and Everything

 
bulletBoek: The Universe, Life and Everything, door Sarah Dursten en Ton Baggerman

Dialogues on our changing understanding of reality
   
The way we understand the world we live in is changing.
Our traditional understanding is being challenged by developments in physics, including quantum mechanics, and our inability to explain certain complex phenomena such as consciousness.

In this book, scholars from a variety of backgrounds discuss how our understanding of our world is expanding to include such phenomena.

Theorie van Alles - Schuilt er achter al die takken van wetenschap niet één werkelijkheid?
En moeten we niet met heel andere ogen gaan kijken om die te kunnen zien? - Willem Schoonen
(Citaat Trouw, artikel 'Dageraad in de wetenschap?' 14-10-2017)

 
bullet Link om hele Boek te downloaden (pdf)
 


 ISBN 9789462987401

 

 
bulletFilm 'Down to Earth - 2016, YouTube-video: Down to Earth Film Trailor

Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen met een Indianenstam.
Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen.
Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.
De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India.

Hun ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ laten niemand onberoerd.
 
bulletWebsite van de film 'Down to Earth'  -  www.downtoearthfilm.com/  -

Leaving the rat race behind, a family of five embarks on the journey of a lifetime. They travel the ends of the earth searching for a new perspective on life.
During five years on six continents they seek out tribal sages never filmed or interviewed before.

DOWN to EARTH reveals the deep wisdom they found and its power to transform lives.
 

 

bullet Bob Goudzwaard: Uit de toekomst leven

'Als de Morgenster verschijnt is de nacht al bijna voorbij'
Een andere manier van kijken: Van doemdenken naar vertrouwen in de toekomst.

Zie uitzending:
7 september 2013, Het Vermoeden: Bob Goudzwaard (Video), duur ca 30 minuten (uit de toekomst leven - laatste gedeelte video)

Bob Goudzwaard (1934), econoom en emeritus hoogleraar aan de VU.
In Het Vermoeden praat hij met Annemiek Schrijver over de huidige economische crisis, de illusie van een eindeloze economische groei en de magie van geld. Goudzwaard kan zich vinden in het beeld van de filosoof René Girard dat wij elkaar opzwepen in een orkaan van verlangen naar meer consumeren. In het oog van de orkaan vinden we echter de stilte waarin we liefde en navolging kunnen ontdekken om zo gaandeweg dat verlangen naar meer te doorbreken en ruimte te geven voor rechtvaardigheid.
 
 
bullet 4 Aspecten van de de tijd (naar eigen interpretatie) ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber.

Stress en tijd hebben veel met elkaar te maken.

Zie voor verdere toelichting de pagina Herstel burnout van deze website -
item 2 Integrale visie van Ken Wilber, herstel van burnout vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.


De verschillende levenssferen van een individu kunnen in het onderstaande 4 kwadranten model van Ken Wilber worden aangegeven:

 
  Binnenkant (innerlijk)
|
v

Buitenkant (uiterlijk)
|
V

Individueel
------>

LB - Individueel - Binnenkant

Innerlijke tijd / belevingstijd
 

Individueel - Buitenkant - RB

biologische klok / bioritme / circadiaan ritme
 

Collectief
------>

tijdgeest

LO – Collectief - Binnenkant


gewone kloktijd

Collectief - Buitenkant - RO

RB - Rechts Boven (individueel - buitenkant) - vorm, biologisch
RO - Rechts Onder (collectief - buitenkant) - vorm, sociaal
LO - Links Onder (collectief - binnenkant) - bewustzijn, ethisch

LB - Links Boven (individueel - binnenkant) - bewustzijn, psychisch

 
bulletBioritme:
 
bulletHoe kan je het beste je dag indelen als je wilt leven volgens je interne klok? En wat kunnen de gevolgen voor je gezondheid zijn, als je te veel sjoemelt met je natuurlijke ritme? Wat is bv het belang om goede tijdstippen bepaalde medicijnen in te nemen.
 
bullet Toelichting mbt bioritme(via www.innerned.org)
 
bullet 5 oktober 2012, Artsennet.nl: Hoogleraar: 'Belang bioritme onderschat'

Het belang van het bioritme wordt nog onderschat. Dat zegt Bert van der Horst, bijzonder hoogleraar Chronobiologie en Gezondheid aan het Erasmus MC. Het bioritme kan het verschil maken tussen leven en dood, stelt hij.

 
bullet10 oktober 2012, www.wetenschap24.nl: Nieuw licht op de biologische klok - video

Bij mensen die ’s nachts werken komt vaker obesitas of diabetes type 2 voor. Dit was al langer bekend, maar nu hebben wetenschappers er mogelijk een verklaring voor gevonden: het uit de pas lopen van de biologische klok.

 
bulletBioritme:  informatieve BBC TV documentaire (2009) The Secret life of your body clock  van deze uitzending)

Hoe kan je het beste je dag indelen als je wilt leven volgens je interne klok? En wat kunnen de gevolgen voor je gezondheid zijn, als je te veel sjoemelt met je natuurlijke ritme? Wat is bv het belang om goede tijdstippen bepaalde medicijnen in te nemen. (bv chemokuur bij kanker).

 
bulletEen interessante ontwikkeling: Sleep Cycle, slaappatroon vastleggen en gewekt worden

Er is zelden een iPhone-applicatie geweest waarvoor we zoveel reviewverzoekjes hebben binnengekregen als voor Sleep Cycle. Deze applicatie is nogal bijzonder: het registreert je slaapcyclus en wekt je op het moment dat je in een lichte slaapfase verkeert, zodat je fris uit bed springt.
 
bullet YouTube-video: De sleepcycle test

Deze applicatie bekijkt je slaapritme en zorgt ervoor dat je op het juiste moment wakker wordt. Djen Djen gaat deze applicatie een aantal dagen testen. Werkt het echt zo goed?
 
bulletDe ervaringen met de app lijken verdeeld.
 

 
bullet5 januari 2011, De Pers (krant is gestopt): Ziekteverzuim door stress: een miliardenzaak?

Wat is de bewering? '40 procent van het ziekteverzuim is stressgerelateerd. Dat kost ons in Nederland 6 miljard euro per jaar.'
Wie zegt dat? Joke Hermsen, filosoof en auteur van onder meer Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
Wat is volgens Arbonet en Joke Hermsen waar?  Arbonet: 'De totale kosten van stress, voor ondernemers en overheid, schat TNO op vier miljard euro per jaar'. Joke Hermsen: 'Steeds meer artsen menen dat een aanzienlijk percentage van hart- en vaatziekten stressgerelateerd is. Dan komen we ruim boven de 6 miljard euro per jaar uit.'
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 


 
4 Verdere achtergrond informatie mbt meditatie, mindfulness en mandala's (oa met Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh)

 

bullet Meditatie, veel meer dan alleen een innerlijke zoektocht - Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten
 
bullet Omschrijving: TV uitzending van 7 mei 2006 van Omroep Ohm
 
bulletSteeds meer personen en instellingen pleiten voor meditatie als een vast onderdeel van ons dagschema.
 
bulletDit o.a. naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek dat aantoont dat meditatie zowel de arbeidsvreugde als de prestaties vergroot. Maar meditatie heeft echter veel meer kanten.
 
bulletZo wordt meditatie steeds vaker in de psychotherapie als een additionele behandeltechniek gebruikt. O.a. Hindoes kennen meditatie als een manier om jezelf te vinden en niet zozeer als psychotherapeutisch middel.
 
bulletMeditatie kan ook een positieve werking hebben bij de verwerking van traumatische ervaringen bij volwassenen en kinderen.
 
bulletIvm meditatie komen oa de volgende onderwerpen aan de orde: ontspannen, ontspanningsoefeningen (oa autogene training), rol ademhaling (oa hyperventilatie, hier en nu aanwezig zijn), mindfulness, balans tussen lichaam en geest, psychotherapie, depressie, traumatische ervaringen, chronische pijnklachten, constante onrust
 
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm.

 
bullet Radio Omroep Ohm, uitzending 9 november 2008: 'Hoe te mediteren' (ns), duur ca 45 minuten.

Door de verschillende meditatietechnieken die worden aangeboden zien we soms niet meer waar het in de kern om gaat. Want waarvoor mediteren we? De een wil rust, de ander wil devotie ervaren en weer iemand anders streeft naar de toestand van het getuige-bewustzijn. (Beluister fragment)
 
bullet De vele andere uitzendingen van Ohmnet in de uitgebreide mediatheek op de website van Omroep Ohm

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site

Ghanta (priesterbel in linkerhand) en Vajra (rituele scepter in rechter hand) van een Lama (religieuze leraar) uit Tibet.
Een (echte) Ghanta geeft een hele mooie zuivere en zingende klank, die lang aanhoudt.
De bel stimuleert ons innerlijk oor. De klank van de bel maakt iets in je wakker, laat de wijsheid ontwaken en is een prachtige manier om een meditatie te starten, maar ook om af te sluiten.De Ghanta (bel) symboliseert de vergankelijkheid en het vrouwelijke principe dat verwijst naar wijsheid en het doel.
De weg of het mannelijke principe wordt door de Vajra gesymboliseerd.

Zij geven uitdrukking aan het gegeven dat de weg en het doel één zijn.

 
bullet Momenten van stilte (ns) - Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten
 
bulletOmschrijving: TV uitzending over meditatie van 23 november 2008 van Omroep Ohm.
Ons leven bestaat uit voornamelijk auditieve en visuele impulsen. Mobiele telefoons, verkeer, radio, tv, mensen: allemaal hebben ze ons dag en nacht iets te melden. Als dat een keer ophoudt, dan is het onze eigen geest die voor het interne lawaai zorgt in de vorm van aanhoudende gedachten, zorgen, stress, ergernissen, etc.
Het hindoeïsme pleit juist voor een leefstijl die structureel momenten van alleen zijn, stilte en gedachteloosheid kent. De momenten van stilte zijn processen die bijdragen aan succes en slagen. Hoe wordt het duidelijk dat stilte en leegte, niets met eenzaamheid of angst te maken heeft, maar met contact maken met jezelf?
In de uitzending komt oa onderzoek mbt invloed van meditatie bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam (afdeling biologische psychologie) aan de orde.
 
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm.

 
bullet Ontdekkingsreis naar het ware zelf (ns)- Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten
 
bulletOmschrijving: TV uitzending van 2 juli 2011 via Ohmnet (Organisatievoor Hindoe Media).
Om contact te maken met je innerlijke zelf is stilte een belangrijke voorwaarde.
In deze documentaire maken we kennis met Kries Manniesing die les geeft in Raja Yoga. Deze vorm van yoga is gericht op meditatie.
Eerst breng je je lichaam in balans en daarna kan je je geest in balans brengen door middel van meditatie.
Kries Manniesing leerde yoga van Swami Veda Bharati.
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm.

 
bullet Quiet Mind[1] - Metta meditatie & Zenboeddhisme - Weergave TV uitzending van de Boeddhistische Omroep Stichting (ca 30 minuten).
 
bulletOmschrijving: TV uitzending van 17 mei 2009
 
bulletDeel 1 van deze uizending gaat over Metta meditatie. Metta betekent 'liefdevolle vriendelijkheid' en is een eenvoudige en directe meditatie-oefening.
 
bullet Deel 2 van deze uitzending gaat over de beoefening van Zenboeddhisme. Deze beoefening bestaat uit het ontspannen van de geest, niet door te streven, plannen of strategisch te werk te gaan, maar door eenvoudig en gericht te werk te gaan.
 
bulletBron: Boeddhistische Omroep Stichting

 
bullet Nidra Yoga - Yoga Research Center India (ns) - Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten
 
bullet Omschrijving: Tv uitzending van 13 maart 2012
We leven vanuit een soort overdrive en innerlijke onrust. Yoga Nidra is een meditatietechniek die het leven rust en ontspanning kan geven. Deze techniek zorgt ervoor dat wij ons bevrijden van fysieke, mentale en emotionele stress. Het brengt ons dichter bij ons ware zelf. In deze uitzending brengen we een bezoek aan de Yoga Research Center in India en kijken we op een wetenschappelijke en filosofische manier naar Yoga Nidra.
Het Yoga Research Center in India is een instituut dat op een wetenschappelijke manier de effecten van yoga en meditatie op het lichaam onderzoekt en bijhoudt.
Regelmatig voeren zij experimenten uit met verschillende yoga en meditatietechnieken en onderzoeken zij wat het lichaam allemaal kan bereiken door middel van yoga en meditatie.
 
bulletBron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm.

 
 
bullet Boek:  Het kleine boek vol Mindfulness, door Tiddy Rowan
          -  Focus - kom tot rust - ontstress  -


In Het kleine boek vol mindfulness zijn meer dan 150 tips, oefeningen en inspirerende quotes verzameld.

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheersen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen.

Mindfulness helpt je om de aandacht bij het moment te houden.

Een prachtig vormgegeven boekje in een handzaam formaat: om altijd bij je te hebben
 

 
bulletBoek: Integral Meditation, door Ken Wilber -
 
Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up, and Show Up in Your Life

Prepare to encounter your mind in a radically new way as Ken Wilber introduces Integral Mindfulness, a meditative approach based on Integral Theory and Practice.

This leading-edge technique combines, for the first time in history, the ancient paths of meditation and mindfulness—or Waking Up—with modern research into psychological development and human evolution—Growing Up—resulting in a complete and powerfully effective method of personal transformation.
 
bulletArtikel: Integral Meditation and the new Europe door Ken Wilber
 
bullet Integral European Conference  2018  - Hungary

Conference – May 22-27, 2018
Location: Hotel Azur in Si
ófok, at Lake Balaton in Hungary
 
bullet What is Integral Theory?
 
bullet Integral Academy Budapest
 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout item 1 en 2, van deze website
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 


ISBN 9781611802986

 


    Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor

 
bulletDecember 2017, www.npo.nl/de-boeddhistische-blik: De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de Boeddhistische stroming vallen - De Boeddhistische Blik

 
bullet23 december 2017: Tussen meten en weten - Wetenschap (video) - ca 50 minuten

Wetenschap is bij uitstek het terrein waar meten de norm is.

Echter, sinds meer dan een eeuw, sinds de kwantumfysica en het onzekerheidsprincipe, staat ook de wetenschap oog in oog met niet-weten - filosoof
Jan Bor - bekend met de westerse en Oosterse filosofie.

 
bullet2017: Tussen meten en weten - Economie (video)

 
bullet2017: Tussen meten en weten - Onderwijs (video)

 
bullet Kijk in het uitzendingen overzichten van www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik voor de vele andere video's

 
bulletDe Boeddhistische Blik: www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik
 

 

bullet Geneeskunde, aandacht en compassie (ns) - Weergave TV uitzending van de Boeddhistische Omroep Stichting (ca 30 minuten via Windows Media Player en breedband internet).
 
bulletOmschrijving: TV uitzending van 23 maart 2008 met Chokyi Nyiama Rinpoche, Jon Kabat-Zinn en Daniel Siegel.
 
bulletUitzending nav de conferentie 'Geneeskunde, aandacht en compassie' gehouden in Keulen in 2007. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in hersenonderzoek en in de behandeling van stress spraken hier over hoe ze meditatie gebruikten in hun onderzoek. Hierbij was het niet persé van belang dat de techniek van deze meditatie als boeddhistisch werd herkend.
Zij zien dat de invloed van aandacht op de fysieke en mentale staat van de mens bijzonder positief is.
 
bulletOa komt de achtergrond van mindfulness aan de orde (Jon Kabat-Zinn). De wetenschapper en psychotherapeut Daniel Siegel vertelt oa dat het gebruik van aandachttraining in de reguliere geneeskunde in de Verenigde Staten groeiende is.
 
bulletDe basisoorzaak van stress is: we willen dat de dingen anders zijn dan ze zijn. We denken dat we gelukkig zouden zijn als alles anders was. Aangezien we niet alles kunnen sturen, lijden we. Stress versnelt het verouderingsproces (Kennen bv zegswijze 'dit kost jaren van mijn leven').
 
bulletUit onderzoek is oa gebleken dat door aandachttraining:
 
bulletReductie van stress
bulletImmuunsysteem wordt versterkt
bulletSommige gevallen de hartfunctie verbetert
bulletEmpathie verbetert
bullet Communicatievaardigheid verbetert
 
bulletZie ook het Duitse Boek 'Das Achtsame Gehirn', door Daniel Siegel.
 
bulletBron: Boeddhistische Omroep Stichting
 
bulletZie meer informatie over Mindfulness en het werk van Jon Kabat-Zinn op deze pagina.
 
bullet De vele andere uitzendingen van de Boeddhistische Omroep Stichting in het uitgebreide TV-Archief op de website van de Boeddhistische Omroep Stichting.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 

bullet Monks in the Lab (ns),TV uitzending van de Boeddhistische Omroep Stichting van 4 februari 2007, duur ca 60 minuten.
 
bullet'Monks in the lab' is een menselijk en wetenschappelijk avontuur. De grenzen van wetenschappelijk onderzoek, van persoonlijke gezondheid, van de hersenen en de geest worden onderzocht. Waarom is de hedendaagse wetenschappelijke wereld geïnteresseerd in meditatie? Waarom is meditatie goed voor de gezondheid?
Boeddhisten bestuderen de menselijke geest al 2500 jaar zonder technische hulpmiddelen. Ze hebben meditatietechnieken ontwikkeld die de werking van de geest verbeteren en een mens in staat stellen anders met emoties om te gaan.
 
 
bulletVoorbeeld hoe in de praktijk met meditatie in een groep kan beginnen (eigen ervaring):
 
bulletDeelnemen aan een meditatiegroep van een Kerk. Deze groep mensen komt maandelijks bij elkaar.
Gebaseerd op mindfulness , oosterse en christelijke meditatie.

Voorbeelden
(De groep waar ik aan deelneem zit hier niet bij, bij een groot aantal Protestantse en RK kerken zijn meditatie groepen):
 
bullet Meditatie vanuit de Christelijke Traditie, Nederland
Dit is de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). die zich ten doel stelt om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.
 
bullet Protestantse Kerk in Nederland - Vacare - Mediteren
Vacare is een platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij willen meditatie en meditatief leven bevorderen vanuit een brede, oecumenische visie. Iedereen die zich wil verdiepen in vormen van christelijke meditatie wordt van harte uitgenodigd mee te doen.
 
bullet Deelnemen aan een Sangha groep, deze groepen (zijn geïnspireerd door Thich Nhat Hanh en mindfulness)
bulletZie kaart Sangha's in Nederland en België

 
bulletOpmerkingen over meditatie:
 
bullet Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat het voor mij heel fijn en belangrijk is in een groep onder goede ervaren begeleiding ervaring op te doen met meditatie. Wanneer je bv 1 keer per maand bij elkaar komt, krijgt je de tijd om er in te groeien. Door in te gaan op ervaring van ieder van de groep kan je veel leren en wordt het heel levend en inspirerend.
 
bullet Spiritueel artikelen: Meditatie en psychotherapie en Mediteren kun je leren  - door Prof. dr. Douwe Tiemersma.
Via de website www.ohmnet.nl.

 
bulletEr zijn ook vele centra waar je meditatie kan leren en aan groepen kunt deelnemen.
 
bulletZie bv de startpagina's:
 
bullet http://meditatie.startpagina.nl (zie ook nieuws en prikbord)
 
bullet http://meditatie.startkabel.nl
 
bullet http://meditatie.besteoverzicht.nl
 
bullet http://meditatie.startpagina.be
 
bullet http://meditatie.start.be
 
bulletMeditatie houdt bv in: De geest weer naar huis brengen. Rust in natuurlijke vrede ...
 
bulletAls ik het te druk heb betekent dit dat ik meer moet mediteren. Mahatma Gandhi
 
bullet Het doel van meditatie kan bv zijn om ons weer in contact te brengen met wat we werkelijk zijn: een onveranderlijk zijn, puur gewaar zijn dat aan leven en dood ten grondslag ligt. In de rust en stilte van meditatie keren we voor een moment terug naar de diepe, innerlijke natuur die we vaak al zo lang uit het oog verloren hebben. In de drukte en afleidingen van de geest is het niet vreemd dat onze geest maar een weinig rustig kan zijn zonder naar afleiding te grijpen.

Zie bv ook de video 'Sogyal Rinpoche: Ancient wisdom for the modern world' van de Boeddhistische Omroep Stichting, duur ca 60 minuten. (Opmerking: vanaf ca de 35 ste minuut spreekt Sogyal Rinpoche oa meer specifiek over meditatie)
 
bulletZijn vormt de weg naar Doen (Tao Te Ching)
 
bullet Geduld is de bereidheid om in het nu te zijn zoals het op dat moment is (Mary Jane Ryan)
 
bullet Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. (Chinees spreekwoord)
 
bulletWie in het heden leeft, kan blijven waar hij is. De anderen moeten voort, daar leven zij van (Zen)
 
bulletMediteren is oefenen in helder zien (www.aandachttraining.info)
 
bulletZie ook de website van Chris en Tijn Touber: oa de pagina Meditatie

Hier vind je meditaties die je dagelijks kunt doen. Sommige oefeningen werken via het denken en de rede, andere door middel van gevoelens en ervaringen, en weer andere met visualisaties.
 
bulletZie bv ook de vele artikelen op deze site.

 
bulletEen korte en praktische Video 'visie over meditatie' (door Batul Loomans) voor de beginner. (Tijdsduur video ca 4 minuten).

Zie voor korte info over deze video de informatieve website www.zinfo.nl (via tap 'Zinfo TV')

bullet Om Shanti Mantra meditatie Gezongen meditatie op muziek.
(Tijdsduur video ca 6 minuten).
 
bullet Voorbeeld van een 'vrede/stilte'-mantra meditatie. (Mantra - dat wat onze geest beschermt).
 
bullet Achtergrond van de Shanti Mantra (Engels)
 
bulletZie mantra's via website www.innerned.org.
 
bullet Zie 'kiezen van je eigen mantra' via website www.abc-van-meditatie.nl.

 
bulletVideo 'De helende krachten van mantra's' (ns), duur ca 30 minuten, van 18 april 2010.
 
bulletMantra recitatie heeft een helend effect op lichaam en geest. In de laatste paar decennia zijn er ook diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van mantra recitatie.
 
bulletVia de website www.ohmnet.nl - Stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM).

 
bulletYouTube video's van Swami Veda Bharati:
(Tijdsduur elke video ca 10 minuten)
 
bullet 'Peace, the basic urge 1'
 
bullet 'Peace, the basic urge 2'
 
bullet 'Peace, the basic urge 3'
 
bullet 'Peace, the basic urge 4'
 
bullet 'Peace, the basic urge 5'
 
bullet 'Peace, the basic urge 6'
 
bulletZie YouTube SwamiVeda Channel (oa video's)
 
bullet Zie website Swami Veda Bharati: www.swamiveda.org

 

bullet Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu:


 
 
bullet Gezond leven met mindfulness, door Dr. Jon Kabat-Zinn

Handboek meditatief ontspannen.
Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress

Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen.

Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien.

Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag.

Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven.

'Gezond leven met mindfulness' is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.'

Thich Nhat Hanh

 

bullet Gezond leven met Mindfulness - Boek inkijken met Google
 


ISBN 9789401301534

 
bulletIn 1979 begon Dr Jon Kabat-Zinn met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de Stress Reduction Clinic van de universiteit van Massachusetts. Kabat-Zinn werkte aanvankelijk met uitbehandelde patiënten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen te leren omgaan met hun pijn en hun zorgen en verdriet daarover. MBSR is cursus van acht weken. Daarin leren patiënten op een andere manier met hun klachten om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van meditatie en hatha yoga, waarbij het er om gaat zich bewust te zijn van het moment ( "hier en nu").
 
Jon Kabat-Zinn: Mindfulness is met aandacht in het nu zijn. Zonder oordeel.

Het woord 'mindfulness' kan je vertalen met 'opmerkzaamheid' of 'aandachtigheid'. Onze favoriete verblijfplaatsen zijn meestal het verleden (met alles wat daarin gebeurde), of de toekomst met al onze plannen en zorgen. We willen graag ons leven plannen, dat lukt vaak niet en vaak is het moeilijk om de stress en de onechtvaardigheid daarvan te accepteren. Hoe meer je je vastbijt in hoe tragisch het leven is, hoe verder je van je ware zelf verwijdert raakt.

Als mens weer terug van 'human doing' (die vaak steeds maar doorgaat op een 'automatische piloot') naar 'human being' (waarbij leven vanuit 'zijn' en 'aandacht' veel meer plaats krijgen)? Met mindfulness keer je meer terug naar jezelf en kan je weer beter vriendschap sluiten met jezelf. 'Zijn in plaats van doen'.

Waar je ook gaat, daar ben je -  Jon Kabat-Zinn

Je kunt de golven niet bedwingen, maar je kunt wel leren om te surfen - Jon Kabat-Zinn

Wanneer het hoofd de adem de baas is, is het snel met je gebeurd.Lao Tse


Jon Kabat-Zinn


 
bullet De acht factoren van aandacht (fundering van mindfulness en aandachtig leven):

 
bullet Niet oordelen
Onpartijdig waarnemen, aanleren van een niet-oordelende houding
bullet Geduld
Geduld heeft met wijsheid te maken, dwz begrijpen en aanvaarden dat dingen hun eigen tijd nodig hebben
bullet Ieder moment is een nieuw moment
Leven met een 'open mind'
bullet Vertrouwen
Ontwikkelen van vertrouwen in jezelf (eigen intuïtie, gevoel en gezag) en vanuit eigen verantwoordelijkheid 'zijn'
bullet Niet streven
Dwz niet (echt) gehecht zijn, 'flexibel' naar de realiteit zijn
bullet Acceptatie
Dingen zien zoals ze zijn
bullet Loslaten
Niet vastklampen aan bv gedachten, dingen, gebeurtenissen, oordelen en verlangens
bullet Compassie
Liefdevolle vriendelijkheid met mildheid, empathie, dankbaarheid en genereus zijn

 
bullet Jon Kabat-Zinn: Als je jezelf overgeeft aan dit ogenblik, Dan is dat eigenlijk hetzelfde als buiten de tijd stappen.

 
bulletSogyal Rinpoche: Het verleden is voorbij, de toekomst is nog niet aangebroken. Het enige wat we werkelijk hebben is het nu.

 
bullet Mark Strand: Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent

 
bullet Eckhart Tolle: Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant. Laat je bewustzijn erop rusten. Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN. Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.
 
bullet Eckhart Tolle - Bekijk YouTube-Video: The Deepest Truth in Human Existance - Rishikesh in India 30 augustus 2008, duur ca 1 uur en 24 minuten.

 
bulletHein Stufkens: "Mens-zijn is de kunst om aandacht te hebben, met een open hart en een open geest kijken en ervaren wat er is in de wereld. Deze houding noem ik het sacrament van de aanwezigheid. Niet kijken vanuit vooroordelen, maar heelmakende aanwezigheid zonder van te voren de ander de maat te hebben genomen. Het oefenen van deze aandacht heet liefde."
Nav zijn nieuwe boek: 'Een ketterse catechismus, schets van een spiritualiteit voor morgen'

 
bulletRabindranath Tagore: Door haar blaadjes te plukken vergaar je de schoonheid van de bloem niet.

 
bulletLao-tse, Tao-te tjing: Heb je geduld te wachten tot je modder zakt, het water helder wordt? Kun je in stilte verwijlen tot de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat?

 
bullet Lao-tse, Tao-te tjing: De Meester ziet de dingen zoals ze zijn, zonder proberen ze te sturen. Zij laat ze hun eigen weg gaan en zit stil in het midden van de cirkel.

 
bulletAandachtig leven wil zeggen dat je de bereidheid hebt om te aanvaarden wat is en er vervolgens mee kunt leven

 
bulletNeem de tijd om bij jezelf te blijven, het is een grote kracht als je dat kunt

 
bullet Energy flows where attention goes - 1 van de 7 Huna Principes, YouTube-video

 
bulletOpen je voor wat er is  - Peter van der Burg - Internationaal Yoga Festival Terschelling

 
bullet Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën - Cheri Huber Zen Leraar
‘Doe het jezelf alsjeblieft niet aan, te denken dat er iets te doen valt wat belangrijker is dan gewoon zijn.
Hier. Nu. Aanwezig.
Bewust. Vol aandacht. Vol aanvaarding.’

 
 
bullet 'Mindfulness test', Hoe bewust en waarnemend ben je?, van de website www.123test.nl

 
bullet 'Doe de test - Hoe mindful bent U?' via de website www.psychischegezondheid.nl
bullet Mindfulness - zelf iets doen

 
bullet 'Test je aandacht'. Tel aandachtig hoe vaak de basketballers in witte shirts de bal overgooien, YouTube video, duur ca 1 minuut

 
bullet 3 minuten Ademruimte-oefening (als je idee hebt dat de aandacht 'overal heen vliegt'):
 
bullet Stap 1: De stand van zaken opnemen (ca 1 minuut)
Waar ben ik, wat is er aan de hand, lichamelijke sensaties, gevoelens
Aanvaarding van het moment
 
bullet Stap 2: De aandacht op de adem richten (ca 1 minuut)
 
bullet Stap 3: Uitbreiden van de aandacht naar het hele lichaam (ca 1 minuut)

Zie bv ook de webpagina's: http://deblauweuil.blogspot.com/2008/12/ademruimte.html en www.mbcttrainingen.nl/Resources/Ademruimte.doc

 

bullet Loop alsof je de aarde kust met je voeten. Dan laat elke stap een bloem bloeien - Thich Nhat Hanh

 
bulletArtikel: Meditatie bezien vanuit psychoanalyse, geschreven door Tessa Gottschal, uit tijdschrift 'Natuur Uw Arts'

De wetenschap bewijst steeds vaker dat mediteren naast allerlei lichamelijke ook psychologische voordelen kent. Met het oog hierop krijgen reguliere psychologen en psychotherapeuten bijscholingsprogramma's aangeboden waarin de kunst van meditatie wordt aangeleerd.

 
bulletwww.diepmagazine.nl:  Mindfulness zorgt voor een betere balans tussen doen en zijn
Uit de praktijk van Peter van der Roest.

Met mindfulness leer je hoe je in balans komt en kunt leven in het nu. Het is een effectieve methode om beter om te gaan met angst, stress en pijn. Daarnaast brengt mindfulness je in aanraking met je sterke kanten. Je geniet weer van het leven, maakt gezondere keuzes en je contact met anderen krijgt meer diepgang. Diep magazine sprak hierover met Peter van der Roest.

 
bullet Boek: Aandachtig leven, door Roger Rundqvist - Ankertje E 6,--

Elke nieuwe dag biedt ons gelegenheden om aandacht te cultiveren, te zorgen voor harmonie en samenhang in ons eigen leven en in verhouding tot de wereld. Wanneer we ons laten leiden door de intelligentie van ons hart, gaan we inzien dat we door schoonheid omringd zijn en deel zijn van een alomvattende eenheid.

 
bullet www.simplifylife.nl/SimplifyLife is het online magazine van Forte Uitgevers.

SimplifyLife helpt je je leven te vereenvoudigen en meer te focussen op wat er echt toe doet.
 
bullet Nieuwsbrief - Wil je op de hoogte blijven van tips en informatie waarmee je je leven kunt vereenvoudigen, en nog meer inspirerende interviews lezen, schrijf je dan nu in voor het SimplifyLife-zine. De nieuwsbrief verschijnt elke maand.

 
bullet27 februari 2013, Tubantia/Twente: MST omhelst mindfulness (MST - Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente)

Het ziekenhuis heeft zelf een behandelmethode ontwikkeld voor hartpatiënten, waarbinnen mindfulness een belangrijk onderdeel is. Het 'in het moment leven' helpt mensen hun ziekte te leren accepteren. Onderzoek wijst uit dat van alle hartpatiënten na ontslag ca 20% angstklachten en ca 20 % depressieklachten heeft.
 
bullet MST - Training hartcoherentie en mindfulness
 


 

bulletJon Kabat-Zinn, video-presentaties mbt Mindfulness:

 
bulletTV uitzending 'De genezende geest' met Jon Kabat Zinn op 23 februari 2003 van de Boeddhistische Omroep Stichting (ca 30 minuten).

 
bulletYouTube-video, Google: Mindfulness with Jon Kabat-Zinn, door Jon Kabat-Zinn op 11 oktober 2007 (ca 72 minuten).

 
bulletYouTube-video, Google: Mindfulness Stress reduction and Healing, door Jon Kabat-Zinn op 8 maart 2007 (ca 74 minuten).

 
 
bulletTV Uitzending 'Mindfulness Mainstream' (video) op 11 september 2011 van de Boeddhistische Omroep Stichting (ca 30 minuten).

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) werd 30 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn.
Het is een wetenschappelijk beproefde methode waarbij mensen met chronische en stressgerelateerde aandoeningen, pijn en vermoeidheid veel baat blijken te hebben.
Bijna 10 jaar geleden is hieruit een nieuwe stroming ontstaan, de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). MBCT is een methode om terugval te voorkomen bij mensen die kwetsbaar zijn voor terugkerende depressie. In de training staat het ontwikkelen van een 'open gewaarzijn' centraal.

Ondertussen zijn er ongeveer 400 medewerkers en therapeuten van GGZ Groningen die de training zelf gevolgd hebben.
 
bullet Bij GGZ kan je ook een cursus Mindfulness volgen

Zie de verschillende steden waar dit mogelijk is.
 

 
bulletTV uitzending 'Echte Mannen huilen niet' op 4 september 2011van de Boeddhistische Omroep Stichting (ca 30 minuten).

Ook vuilnismannen mediteren. In deze documentaire volgen we een grofvuilverwerker met hartklachten, een chauffeur uit Irak met een oorlogstrauma en een overspannen geraakte leidinggevende bij hun mindfulnesstraining.
Regie/productie: Anneloor van Heemstra.

 
 
bulletBrochure ‘Er zijn zoveel nu-momenten. En je hebt ze maar zó gemist’ met Jon Kabat-Zinn van de website www.simplifylife.nl. Deze brochure (Nederlands) is gemaakt nav deze lezing op 27 juni 2007.
 

 

bulletThe Centre For Mindfulness Research And Practice (CMRP), Bangor University, Bangor, England
The Centre for Mindfulness Research and Practice is committed to the promotion of wellbeing through the application of mindfulness-based approaches. This is carried through by teaching the general public, training professionals and researching the clinical applications of mindfulness.

 
 
bulletYouTube video Thich Nhat Hanh - What is Mindfulness, duur ca 6 minuten

Thich Nhat Hanh (geboren 1926) is een Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver. In 1982 stichtte hij het boeddhistische centrum Plum Village, een meditatiegemeenschap in de Dordogne in Frankrijk. Hij onderwijst ook oa aandachttraining (mindfulness).
Thich Nhat Hanh: 'Onze adem is als het ware een brug die ons lichaam en onze geest met elkaar verbindt. In ons dagelijks leven gebeurt het vaak dat ons lichaam op de ene plaats is en onze geest ergens anders in de toekomst of het verleden is. Door onze aandacht op onze ademhaling te richten, raken ons lichaam en onze geest echter weer met elkaar verbonden'.
(uit boek: 'Vrij zijn waar je ook bent', door Thich Nhat Hanh)
 
bullet Thich Nhat Hanh - Wikipedia - Engels - Uitgebreider.
 
bullet Nederlandse site van Thich Nhat Hahn - www.aandacht.net/

 


Thich Nhat Hanh

bullet Een bekende adem-meditatie van Thich Nhat Hanh is:

Je begint de meditatie met rechtop te gaan zitten, op je adem te letten en heel rustig te worden.
Probeer bij de meditatie ook tot rust te komen, te glimlachen, in het nu te zijn en het wonder van het leven te ervaren.

 
bullet ik adem in en kom tot rust  (bij het inademen)
bullet ik adem uit en glimlach       (bij het uitademen)
bullet thuis gekomen in het nu       (bij het inademen)
bullet wordt dit moment een wonder (bij het uitademen)

Of ook bv :
 
bulletIn               (inademen), uit            (uitademen)
bullet Diep           (inademen), langzaam (uitademen)
bulletKalm          (inademen), gemak      (uitademen)
bulletGlimlachen  (inademen, loslaten    (uitademen)
bulletDit moment (inademen), heerlijk moment (uitademen)
 
bulletBoek: Adem is bewustzijn, door Thich Nhat Hanh
 
bulletGevoelens komen en gaan als wolken aan de hemel.
Bewust ademen is mijn anker.

Thich Nhat Hanh

 
bullet Thich Nhat Hanh: 'Als je het huidige moment misloopt, loop je jouw afspraak met het leven mis'.
 
bullet Thich Nhat Hanh: 'Het huidige moment is het enige dat we hebben; het vormt de deur naar alle andere momenten'.
 
bullet'Als we met aandacht kijken kunnen we in één ding de hele kosmos zien'
 
 
bullet3 manieren om het Nu te beleven:
 
bulletOpen je zintuigen. Wat voel je, ruik je, hoor je, zie je, proef je?
 
bulletRicht je aandacht. Als je naar iemand luistert, luister dan.
 
bullet Probeer het Nu te zien als ruimte in plaats van als tijd.
De ruimte in jou waar alles zich afspeelt - het Nu ben jij.

                                                                                       
 Bron Happinez nummer 4 - 2013


 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel  van deze website, item 7 Hyperventilatie en ademhaling

 


De basis voor 'leven in aandacht' is het bewustzijn van de ademhaling, omdat dit ons helpt onze aandacht in het hier en nu (heden) vast te houden.

Geef jezelf de ruimte om te ademen . . .
 

 
bulletTV uitzending Ohmnet, 9 april 2011: Het geheim van Kriya Yoga

Kriya Yoga heeft een wetenschappelijke grondslag en is gebaseerd op de beheersing van je ademhaling.
Het beheersen van je ademhaling heeft als uiteindelijke resultaat ook de beheersing van je stemmingen, en dit kan weer leiden tot diepe rust en een gebalanceerd leven.
In deze uitzending kijken we naar de effecten van Kriya Yoga en de beoefening hiervan.


 
bulletZie artikel in de Volkskrant van 10 mei 2009: 'Weten waar je heen gaat, reportage Thich Nhat Hanh, boeddhistische leraar', door Maarten Meester, via de website www.hartenziel.nl.
 
 
bullet Zie de website www.aandacht.net voor oa een overzicht van de activiteiten van Thich Nhat Hanh in Nederland waaronder de 53 meditatie groepen in Nederland en België (Sangha-bijeenkomsten). Ook staat op deze site informatie over oa boeken en video's van Thich Nhat Hanh.
 
bullet Op deze site vind je ook de Vijf Aandachtsoefeningen, dit zijn de basis leefregels die in het boeddhisme die voor leken gelden als richtlijn voor het dagelijks leven. Deze richtlijnen (pali: ‘sila’) zijn door Thich Nhat Hanh op een nieuwe manier verwoord.
Zie ook de Veertien Aandachtsoefeningen.

 
bullet Oefeningen voor het dagelijks leven

Een korte introductie van de vele oefeningen die je kunt doen om leven in aandacht te oefenen. Het oefenen kan je doen samen met andere beoefenaars in een meditatiegroep of met je gezinsleden thuis of alleen.

 

 
bulletBoek: De kracht van Bidden, door Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh
wil Boeddhisten, Christenen en zelfs mensen die nog nooit hebben gebeden op weg helpen. Bidden gaat gepaard met aandacht en concentratie, het is goed voor de geest en het lichaam.
Opmerking: Op dit moment alleen als eBOOK, 2de hands boek of via bibliotheek te verkrijgen.

 
bulletBoek: De geur van vers gemaaid gras, een gids voor loopmeditatie, door Thich Nhat Hanh

Loopmeditatie heel in 't kort:

Loop langzamer dan normaal. Je loopt niet om een bepaalde plaats te bereiken.
Je hoeft je niet te haasten. Loop niet 'voorover hellend', maar ontspannen rechtop. Kalm en zelfbewust, het gezicht ontspannen, het hoofd recht op de romp.
Je loopt niet om dáár te komen, maar om hier te zijn.
Het pad is je doel. Wees je bewust van elke stap die je zet.
Voel hoe je voet de grond raakt.

In het begin is het misschien onwennig, en naar je eigen idee een beetje raar. Maar na enige oefening wordt je vanzelf kalm. Geef jezelf de tijd.
 
bullet Wandelen is de beste medicijn. Hippocrates  

 
bullet Boek: Het gras wordt groener, meditatie in actie, door Thich Nhat Hanh

Mediteren is ook: datgene wat men doet, zo aandachtig mogelijk doen.
Opmerking: op dit moment moeilijk verkrijgbaar, soms in bibliotheken te leen

 
bullet DVD: Steps of Mindfulness - Thich Nhat Hanh. DVD/Film met Nederlandse ondertiteling.

Thich Nhat Hanh op een reis naar India, waar de wortels van het boeddhisme liggen. Beelden van deze reis worden afgewisseld met fragmenten van lezingen die Thich Nhat Hanh onderweg gegeven heeft.

In deze film wordt aangetoond dat we door het beoefenen van 'aandacht' inzichten kunnen verwerven die ons in staat stellen onze gedachten en daden te richten op het bevorderen van vrede.
 


Maria Icoon
Iconen worden ook de vensters op de eeuwigheid
genoemd. Door zich in gebed te concentreren op
een icoon kan een gelovige zich voor een moment
losmaken van de wereld en zich verbinden met de
onzichtbare wereld.

 
bullet Omdat vorm leegte is, is vorm mogelijk. In de vorm vinden we al het andere - gevoelens, waarnemingen, werkingen van de geest en bewustzijn.
'Leegte' betekent leeg van een afzonderlijk zelf. Het is vol van alles, vol van leven. We hoeven niet bang te zijn voor het woord leegte. Het is een prachtig woord. Leeg zijn betekent niet niet-bestaan. (...)
Leegte is de grond van alles. Dankzij de leegte is alles mogelijk.

Thich Nhat Hanh
(boek: Vorm is leegte, leegte is vorm, commentaar op het Prajnaparamita Hartsoetra)
 

 
bullet30 mei 2010, IKON TV programma Het Vermoeden: Rochelle Griffin, (Video)

De Boeddhistische lekenleraar Rochelle Griffin is leerling van de Vietnamese monnik Thich Nath Hanh die na zijn verbanning uit Vietnam een gemeenschap stichtte in Plum Village in Frankrijk. Vredesactivist als hij is, introduceerde hij het geëngageerd boeddhisme met als kern leven in aandacht.
 


 
bulletZie voor verdere informatie mbt mindfulness, oa:

 
bullet Mindfulness Meditation Practice CD's and Tapes door Jon Kabat-Zinn

 
bullet Mindfulness_meditation (Engels) voor nadere toelichting mbt mindfulness-meditatie (Mindfulness - Nederlands)
 
bullet Pagina Mindfulness van de Universiteit Leiden

 
 
bullet Aandachttraining (mindfulnesstraining) bij bijvoorbeeld Swaab & Schild in Holten en Deventer(Overijssel). De aandachttraining of ook wel mindfulnesstraining genoemd, is een groepsgewijze training van 8 weken voor mensen met stress, depressie en chronische klachten onder ervaren begeleiding.
Zie ook de andere mogelijkheden, bv
vervolgavonden mindfulness, cursus mindfulness communiceren, een mindfulness-weekend en stiltedagen. Via de  nieuwsbrief kan je op de hoogte gehouden worden.
 
bulletZie bv de Agenda 2013 van Swaab & Schild.

 
bulletVoorbeelden van schriftelijke cursus mindfulness:
 
bullet CIVAS schriftelijke cursus Mindfulness: leer aandachtig te leven!
Uitgebreide cursus, download gratis informatieve proefles
 
bullet CIVAS schrijftelijke cursus Mindfulness based cognitive therapy, opleiding MBCT / Aandachtgerichte therapie
Uitgebreide cursus, download gratis informatieve proefles

 
bullet Meditatie of therapie ... oude wijn in nieuwe zakken? (pdf), door Micha Iedemaartikel uit het tijdschrift 'Natuur Uw arts'

 
bullet Via de website www.leren.nl:
 
bullet Online cursus mindfulness (gratis)
 
bullet Overzicht van websites mbt mindfulness
 
bullet Overzicht van websites mbt mediteren

 
bullet15 februari 2011, www.depressie.org: 'Gratis' Mindfulness trainingen in Nederland
bullet Informatie over de Mindfulness trainingen
bullet Hier de Informatiefolder over Mindfulnesstraining (Lentis in Groningen)

 
bullet4 februari 2011, www.psy.nl: Mindfulness helpt mensen met autisme

Patiënten met autisme hebben minder last van depressieve klachten en piekergedachten nadat zij een aantal sessies mindfulness hebben gevolgd. Onderzoeker Annelies Spek, klinisch psycholoog GGzE in Eindhoven: ‘Het is een doorbraak. Er bestond nog geen therapie die helpt tegen autisme.'
Wat blijkt er uit uw onderzoek?
‘Na negen mindfulness-sessies hebben volwassenen met autisme minder last van depressieve klachten en nemen hun pieker- of dwangmatige gedachten af, net als hun angst. Hun welbevinden neemt toe.'
 
bulletArtikel: Mindfulness en autisme (pdf), door Annelies Spek en Lotte Herwig
 
bulletBoek: Mindfulness bij volwassenen met autisme, door Annelies Spek
 
bulletWebsite Annelies Spek - www.anneliesspek.nl
 
bulletYouTube-video: Mindfulness bij Autisme, duur ca 3 minuten
RTL nieuws uitzending van 13-07-2011 over toepassing van mindfulness bij volwassenen met autisme.
 
bulletStartpagina: http://autisme.pagina.nl
 
bullet Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 
bulletVoorbeeld van een Training Mindfulness en Autisme richt zich specifiek op (jong) volwassenen met autisme of stoornissen uit het autistisch spectrum (ASS). Mensen met autisme vinden het vaak moeilijk om zich staande te houden in deze wereld. Er zijn veel prikkels, ze ervaren klachten als somberheid en angst. - Swaab & Schild - Holten en Deventer.
 
bulletEigen opmerking: ook bv mensen met burnout kunnen erg veel last van prikkels als geluid etc hebben. (Eigen ervaring, mindfulness kan bv een bijdrage geven hier beter mee om te gaan).
 

 
bullet25 juni 2009, dagblad Tubantia: Wie leeft in het nu voelt zich beter
Mindfulness
, leven in het nu, laat psychische klachten afnemen en de geestelijke gezondheid toenemen. Dit komt naar voren uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Ernst Bohlmeijer van de Universiteit Twente. Aan het onderzoek namen 93 mensen
deel.
bullet Onderzoek UT toont aan dat therapie op basis van mindfulness werkt
 
bulletTV Actualiteiten rubriek 'EénVandaag' van 23 juni 2009: Mindfulness helpt bij depressie
 
bulletZie ook de website www.voluitleven.info

 
bullet15 juli 2008, www.DePers.nl (gestopt): Doe met aandacht de bodyscan en relax

Mindfulness is een van de meditatietrainingen die in Nederland vaste voet aan de grond heeft weten te krijgen. Ziekenhuizen, bedrijven als IBM en zelfs de politie zijn om. ‘Mensen worden er gelukkiger van.’

 
bullet29 september 2008, www.kennislink.nl: Mindful van je stress af

Mindfulness-training waarbij mensen leren open, onbevooroordeeld en aandachtig te leven, lijkt stress te verminderen. Dat maakt de training geschikt als behandeling of ter voorkoming van burn-out en overspannenheid. Die conclusie trekt de psycholoog Nyklicek op basis van een klein onderzoek dat hij uitvoerde onder zestig mensen.
bullet 29 september 2008, persbericht Universiteit van Tilburg: Mindfulness werkt tegen stress

 
bulletArtikel 'Mindfulness in Medicine' (JAMA. 2008;300(11):1350-1352 -17 september 2008) in het tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical Association)

 
bulletArtikel 'Mindfulness in je huiskamer' (pdf) , via de website www.groeimee.com.

 
bulletInterview ‘Mindfulness helpt je uit je “verhalen” te blijven.’ via de website www.simplifylife.nl
 
bullet2 oktober 2013, Thich Nhat Hanh traint Google-personeel

Thich Nhat Hanh verzorgde onlangs een mindfulness-training van een hele dag voor medewerkers van Google.
Ook ontmoet hij op zijn tour door Noord-Amerika leiders van ruim twintig andere technologiebedrijven, die geïnteresseerd zijn in zijn visie en wijsheid.

Thich Nhat Hanh waarschuwt dat onze beschaving ten onder dreigt te gaan door de schade die de vraatzucht van ons economisch systeem veroorzaakt aan het milieu en aan de sociale omstandigheden.

 
bulletStartpagina's Mindfulness:
 
bullet http://mindfulness.startpagina.nl (met prikbord, nieuws en weblog)
 
bullet http://mindfulness.startkabel.nl
 
bullet http://mindfulness.startpagina.be

 

bulletVan de website www.aandachttraining.info:
 
bullet Historie mindfulnesstraining  De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness- of aandachttraining zoals die in Nederland nu wordt aangeboden.
 
bullet Zitmeditatie met aandacht voor de ademhaling van ca 20 minuten (Gesproken tekst). Zie link voor het downloaden van deze mp3-file. De tekst is ingesproken door Rob Brandsma. (Het downloaden van de MP3-file kan even duren)
bullet Rob Brandsma is ook trainer bij het Instituut voor mindfulness en management
 
bullet Gong - computer-programma (oa XP SP2) voor je PC Klinkt om je te herinneren om even bewust te ademen en in het hier en nu te zijn.
Via de website van de Washington Mindfulness Community.

 
bulletAndere literatuur mbt mindfulness:
 
bulletBoek: 'Waar je ook gaat, daar ben je, meditatie in het dagelijks leven', door Jon Kabat-Zinn
'Meditatie is niet zozeer een manier om je terug te trekken uit de wereld, het is veeleer een levenskunst, een methode die het mogelijk maakt te genieten van en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar je het ook doet - iedere dag weer.'
 
bulletBoek: 'Met kinderen groeien', door Jon & Myla Kabat-Zinn
 
bulletBoek: 'Mindfulness, een pad van vrijheid', door David Dewulf
 
bulletBoek: 'Mindfulness, in de maalstroom van je leven', door Edel Meax
 
bullet Gedeeltelijke weergave inhoud van dit boek via Google
 
bulletBoek: 'Mindfulness voor Dummies', door Shamash Alidina
 
bullet Gedeeltelijke weergave inhoud van dit boek via Google - Engels
 
bulletBoek: Angst beheersen met aandacht, door Jeffrey Brantley
Dit praktische en toegankelijke boek is bedoeld voor iedereen die minder te lijden wil hebben onder angst, stress, piekeren, fobieën of paniek. Het biedt een programma voor aandachttraining waarmee je je angst- en paniekgevoelens onder controle zult krijgen, rust en kalmte zult vinden, en bewust het hier en nu kunt beleven zonder direct te oordelen.

 
bullet Boek met 2 DVD's (4 uur durende sessie) 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite - Stilte middenin de wereld', door Eckhart Tolle opgenomen in Findhorn (Schotland).
 
bullet 'De meeste mensen verwarren het Nu met wat er gebeurt in het Nu, maar dat is het niet. Het Nu is dieper dan wat erin gebeurt. Het is de ruimte waarin het gebeurt. Verwar de inhoud van dit moment dus niet met het Nu. Het Nu is dieper dan welke inhoud die erin opkomt ook' - Eckhart Tolle.
 
bullet Zie ook de pagina Spiritueel herstel  van deze website.

 
bulletAandacht blijkt steeds weer een belangrijk item te zijn (met verwijzing naar de pagina van deze website), bv:

 
bulletAandacht(-training) bij meditatie en mindfulness
Deze webpagina
bulletDe kracht van Nu begint met aandacht - Eckhart Tolle
Deze webpagina
bulletEnergie volgt de aandacht bij een Reiki behandeling
Pagina Fysiek herstel
bulletBelang van focusseren en in focus zijn bij Findhorn
Pagina Spiritueel herstel
bulletOorspronkelijk gewaarzijn bij Orshof revalidatie
Pagina Psychisch herstel
bulletBewust worden en bewust zijn
Pagina Spiritueel herstel
bulletElliptisch bewustzijn bij 'vaardig jezelf zijn'
Pagina Psychisch herstel
bulletAlgemene verbondenheid en algemene samenhang
(Non-lokaliteit / verstrengeling)
 
bulletGezegde 'Dat wat aandacht krijgt groeit' 
Pagina Spreuken
bulletBejegening in de zorg
Respectvol en met aandacht omgaan met cliënten
Pagina Herstel burnout
bulletPresentie filosofie van Prof. Andries Baart  (www.presentie.nl)
Trouwe aanwezigheid en aandacht van de hulpverlener
Pagina Maatschappelijke context
bulletOdysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van
 rust, rechtvaardigheid en welvaart.
 


Thema deze website over burnout is:

Aandachtig luisteren en van harte respons geven.
(Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen)

 
bulletWerken met een mandala:
 
bulletDe TV uitzending 'Mandala spiegel van je ziel' (ns) van 22 april 2007 via Ohmnet

Het kleuren en/ of tekenen van mandala’s brengt je in contact met je innerlijke zelf. Het is rustgevend en heeft een meditatieve werking. Een tekening ontstaat grotendeels vanuit je onderbewuste.
 
bullet Mandala en wat het betekent via de website www.innerned.org
(Zie ook de andere mandala-pagina's van deze site)

bulletOverige informatie over meditatie:

 
bulletVPRO programma Noorderlicht:
 
bullet Meeleven dankzij meditatie

Medeleven is te trainen. Het recept: veel mediteren. Zo blijkt uit een onderzoek met Boeddhistische monniken. Een team onderzoekers onder leiding van Richard Davidson – werkzaam aan de Universiteit van Wisconsin, VS – liet 32 proefpersonen mediteren in een MRI-scanner. De helft daarvan was monnik en had minimaal tienduizend meditatie-uren achter de rug. De andere helft bestond uit ‘gewone mensen’ die net een stoomcursus mediteren van twee weken hadden afgesloten.
 
bullet Langer leven door meditatie?

Beoefenaars van transcendente meditatie leven langer, en hebben bovendien minder kans te overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker. Tenminste: dat is wat de onderzoekers ons willen doen geloven.
 
bullet Lama in het lab, mediteren voor de wetenschap'

Boeddhistische monniken die langdurig mediteren, hebben een ander patroon van hersengolven dan mensen die daar pas net mee begonnen zijn. En dat is wederom een bewijs dat er iets bijzonders aan de hand is in de hersenen van mediterende.

 
bulletBoek: 'Tantra, yoga en meditatie, de Tibetaanse weg naar verlichting', door Erik Bruijn.

(Dit boek is niet meer te bestellen bij de boekhandel, maar vaak wel via de bibliotheek of 2de hands te verkrijgen)
 
bullet De pagina meditatie van www.Wikipedia.nl

 
bullet10 juni 2012, BOS: Lazzy Lama - Meer dan duizend dagen mediteren - video

Een groep westerse boeddhisten volgt een retraite in het Himalayagebergte in India, onder leiding van de Tibetaanse boeddhistische meester Ringu Tulku Rinpoche.
De lama en zijn volgelingen bereiden zich voor op een retraite die drie jaar, drie maanden en drie dagen duurt. Waarom zijn deze westerlingen naar de bergen gekomen, om meer dan duizend dagen op een kleine houten gebedsdoos te mediteren?
 
bullet31 mei 2012, Boeddhistisch Dagblad: Lazy Lama blijft een druk baasje
 
bulletBron: Boeddhistische Omroep Stichting

 
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website het item 5 'Wat is stress, waar komt het vandaan, wat kan ik eraan doen'
 
bulletzie ook Stress, burnout en meditatie van de website www.innerned.org.

 
bulletVoor verdere kennismaken met meditatie en verschillende meditatie methoden kijk dan bv ook op de website www.abc-van-meditatie.nl.

 
bulletDe website van Stichting Psychotherapie en Boeddhisme

 
bulletBoek 'Mediteren voor dummies', S. Bodian

Stephan Bodian beoefent en doceert al meer dan 35 jaar meditatie. Hij is bevoegd psychotherapeut en persoonlijk coach, een veelgevraagd leider van workshops, voormalig hoofdredacteur van Yoga Journal en coauteur van Boeddhisme voor Dummies.
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google

 
bullet Paul Wilson: 'We geloven massaal dat opwinding en prikkels ons gelukkig maken. Dat is een grote vergissing. Juist de afwezigheid van prikkels geeft je de kans om gevoelens van geluk te ervaren'
 
bulletYouTube video 'Thought in meditation', door Paul Wilson, duur ca 6 minuten.
 
bulletBoeken geschreven door Paul Wilson, oa:
 
bullet'Het grote boek van onthaasting'
In het grote boek van de onthaasting gaat Paul Wilson dieper in op het verband tussen geestelijk welzijn en succesvol functioneren. Hij laat zien hoe je aan de hand van zijn heldere, eenvoudige technieken meer kan bereiken dan ontspanning en gemoedsrust alleen. Wilson stelt de lezer in staat het leven in rustiger vaarwater te brengen, en het daar te houden.
 
bullet'Het grote boek van de stilte'
Stel je voor dat er een plek is waar je niet wordt gestoord door lawaai en spanningen van buitenaf. Waar je iedere keer naar terug kunt keren en jezelf zijn. Die plek bestaat en heet 'Het grote boek van de stilte'. In dit boek beschrijft Paul Wilson drie meditatietechnieken die je dagelijks kunt toepassen
 
bullet'Het kleine boek van de stilte'
Voor dagelijks gebruik is er 'Het kleine boek van de stilte', vol inspirerende verhalen over hoe je je beter kunt leren ontspannen.

 

   Johan Witteveen - was oa Managing Director van het IMF

 
bulletJohan Witteveen  - Recht van Spreken

1 juli 2015, omroepmax.nl, video: Recht van Spreken met Johan Witteveen - ( Video )


Recht van Spreken met Johan Witteveen, hij was onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financiën en Managing Director van het IMF.

Witteveen verloor vorig jaar zijn zoon, PvdA-senator Willem Witteveen, schoondochter en kleindochter bij de MH17-ramp.

“Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien” - Johan Witteveen

In de eerste aflevering blikt voormalig minister van financi
ën en IMF-topman Johan Witteveen samen met presentator Elles de Bruin terug op zijn veelbewogen loopbaan en leven.

Hilversum, 24 juni 2015
– Vanaf 1 juli, om 20.25 uur op NPO 2, is het oprechte MAX-programma ‘Recht van Spreken’ terug met een nieuwe reeks spraakmakende gasten.

 

bullet Video/Boek 'De magie van harmonie' door Johan Witteveen

7 oktober 2012. VPRO programma Boeken:
Johan Witteveen

Johan Witteveen is een gerenommeerde econoom die het tot voorzitter van het IMF heeft geschopt. Op 91-jarige leeftijd blikt hij in het boek ‘De magie van harmonie’ terug op zijn loopbaan.
 
bulletBoek: 'De magie van harmonie', door Johan Witteveen

Johannes Witteveen (Zeist 1921) is een man van formaat zoals Nederland er weinig kent. Deze kleinzoon van Wibaut was tijdens zijn lange, vruchtbare leven onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financiën en Managing Director van het IMF.

 
bullet18 september 2010, uitzendinggemist.net: Interview met Johan Witteveen Uitzendingen van het IKON TV programma Het Vermoeden, presentatie Annemiek Schrijver, duur ca 30 minuten.

Johan Witteveen (1921)
groeit op in de crisisjaren en is van jongs af aan actief binnen de Internationale Soefi Beweging.
Op de drempel van het nieuwe jaar blikt deze oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds terug.
Hij spreek oa over de ontstane financiële crisis en hoe verder.

Om zichzelf staande te houden in een druk bestaan heeft hij altijd gemediteerd en dat doet hij nog steeds. Het geeft rust en helpt te concentreren op het goddelijk Licht waaruit wij voortkomen en waarheen wij ook weer zullen terugkeren.
 
In Het Vermoeden spreekt Johan Witteveen ontroerd over zijn vrouw voor wie hij tijdens haar sterven een meditatieoefening deed om haar te helpen bij het afscheid.

Het gaat oa over de dood en daarna en het belang van meditatie en de ademhaling ivm je geestelijke ontwikkeling.
 

 
bulletBoek: Chakra's ontcijferd, door Ambika Wauters.

Uw chakra´s maken deel uit van uw hele wezen. Ze werden voor het eerst geïdentificeerd in het oude India. Chakra´s zijn de energiecentra van het lichaam waardoor de levenskracht stroomt.
In het mooie en leesbare boek wordt oa bij elk chakra een meditatie weergegeven.

 
bulletTV uitzending Ohmnet, 14 mei 2011: Sri Sri Ravi Shankar, een man van de vrede

Sri Sri Ravi Shankar, geboren in 1956 in Zuid-India, was een begaafd kind. Toen hij 4 was kon hij al delen van de Bhagavad Gita reciteren en vaak zat hij toen al in verzonken in diepe meditatie.

In 1981 richtte Sri Sri een internationale, humanitaire en educatieve non-profit organisatie op, namelijk Art of Living. En in 1997 was hij medeoprichter van de International Association for Human Values. In deze documentaire een portret van deze bijzondere man van de vrede.
 
bullet http://nl.artofliving.eu
 
bullet Sri Sri Ravi Shankar -Wikipedia - Engels

 
bullet5 juli 2011, www.naturalnews.com: Meditation cuts risk of heart attacks by 50 percent

There are a number of proven natural alternatives to reducing your risk of heart attack, but one of the most effective to do that, new research has shown, is through meditation.

 
bullet www.stilte.org Overzicht stiltecentra en activiteiten in Nederland

 
bullet http://retraite.startpagina.nl Overzicht sites mbt retraite (bv voor bezinning in gastenverblijf)
 
bullet http://klooster.startpagina.nl Overzicht sites mbt kloosters (bv voor bezinning in gastenverblijf)

 
bullet De startpagina's voor veel informatieve sites:
 
bullet http://meditatie.startpagina.nl
 
bullet Zie voor ervaringen van anderen en eigen ervaringen uitwisselen ook het prikbord van deze startpagina.
 
bullet http://meditatie.startkabel.nl
 


Ga naar het begin van deze paginaHoe omgaan met negatieve gedachten

 
bullet23 december 2016, YouTube-video: Hoe om te gaan met negatieve gedachten

Eerwaarde Baldwin (zenboeddhistische monnik)
van Dharmatoevlucht Apeldoorn geeft ons tips over hoe je het beste met negatieve gedachtes kan omgaan.

Hoe kan je geestelijk gezond blijven in onze huidige wereld vol stoorzenders.
Negatieve gedachten, maar ook prikkels via computers en telefoons, kunnen stress opleveren en die stress kan zich vast gaan zetten in het lichaam.
Dit is vaak te merken aan een verhoogde spierspanning of een hoge
ademhaling.

In de woorden van de monnik zijn we eigenlijk ‘zolderkamerbewoners in ons eigen lichaam’; we leven vanuit ons hoofd.

Als we met zachtheid zouden ontspannen en ons bewust zouden zijn van ons lichaam, zou de wereld er anders uitzien.

We zouden voelen wat kranten, tv en internet met ons lichaam kunnen doen, waardoor we automatisch meer afstand zouden nemen.
We zouden voelen wat verbinding met de mensen en dieren om ons heen zou doen, waardoor we als vanzelf meer toenadering zouden zoeken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen kamerbewoners in ons hoofd meer zijn, maar ons hele lichaam weer gaan bewonen?
 YouTube-video: Hoe om te gaan met negatieve gedachten ?

Een interview door Junglen Zwaan
 

Volgens eerwaarde Baldwin is het belangrijk om eerst het gezicht te ontspannen en vriendelijk te kijken. Wanneer we ons gezicht ontspannen, zal ook de buik wat zachter worden, waardoor de adem bijna vanzelf wat dieper zal gaan.

Door het verleggen van de aandacht van de gedachten naar het lichaam, kan het ontspannen en daarmee ontspant zich ook de geest, want lichaam en geest zijn één.
In een vriendelijke en ontspannen geest is het onmogelijk om nog langer stress en negatieve gedachten te ervaren
.

Een interview door
Junglen Zwaan

 

bulletZie ook de de pagina Psychisch herstel van deze website.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

5 Wim Hof (Iceman) - Door de juiste training en oefeningen maak je je lichaam oa weerbaarder tegen ziektes
 

 
bullet Koud kunstje - Wat kun je leren van de Iceman, door Wim Hof (Iceman - Wikipedia) en Koen de Jong

Wim Hof (1959)is een bijzondere man. Al 20 x haalde hij het Guinness Book of Records, met extreme prestaties in de kou.

Hij zwemt in water met temperaturen rond het vriespunt, dat is voor gewone mensen al binnen een minuut dodelijk.

Waarom kan hij dat ? Wat is het nut ervan? En kun jij het ook ?

Hof pleit voor een herwaardering van de kou en hij hij krijgt steun van de wetenschap.
Radboud UMC bevestigt met onderzoek dat de methode van Hof een positief effect heeft.

Ook heb je baat bij de ademhalingsoefeningen en koud douchen.

Oa Radboud UMC onderzocht zijn technieken, en wat blijkt: iedereen kan het leren.
 


ISBN 9789491729256

 
bullet2 Recensies over boek 'Koud Kunstje' door Wim Hof (Iceman - Wikipedia) en Koen de Jong
 
bullet Recensie 1 - via de website www.mooigeschreven.nl/

Wim Hof loopt over van passie en enthousiasme om zijn missie wereldkundig te maken, hierdoor zal hij misschien niet door iedereen begrepen worden. Daarom was ik blij verrast door de manier waarop Koen de Jong in Koud Kunstje de methode uitlegt en in perspectief plaatst.

Koen is ook enthousiast, maar neemt een gepaste afstand om de boodschap van Wim toe te lichten. Daarin is hij zeer geslaagd.

Na het lezen van Koud kunstje begrijp je hoe de Wim Hof methode is ontstaan, uit welke componenten de methode bestaat en wat het je kan opleveren. Zonder valse beloftes, maar met de positieve intentie om iedereen uit te nodigen er zijn of haar voordeel mee te doen.
 
bulletOp Mooigeschreven.nl vind je recensies over boeken die inspiratie geven voor een gezonde lifestyle.
 
In de blogartikelen lees hoe je de inspiratie uit de boeken kunt vertalen naar de praktijk.
Ook vind je op deze site reviews van producten en shops die een gezonde lifestyle ondersteunen.
 
bullet Recensie 2  - via de website www.natuurlijklinda.nl

 
bulletEigen opmerking:

Een mooi, informatief en goed leesbaar en echt belangrijk boek wat goed aansluit op oa mijn eigen burnout ervaringen.

Oa het grote belang van een goede ademhaling en de relatie met oa stress gerelateerde klachten komen uitgebreid aan de orde.
(wordt nog steeds onderschat en krijgt veel te weinig aandacht!) Veel mensen ademen te snel!

Ook de relatie tussen bv hoge bloeddruk, hartslag, hartslagvariabiliteit en ademfrequentie krijgt veel aandacht.

Ook het versterken van het immuunsysteem komt aan de orde. (mbv oa koud en warm douchen)

Een hele goede tip om te gaan lezen!
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's - Vele video's met ervaringen van mensen zelf die werken met de methode van Wim Hof
 

 

 
bullet Website  :  www.innerfire.nl - Wim Hof Methode


Zie op de website (www.innerlife.nl) van Wim Hof de uitgebreide toelichting - Item: Methode - Opleidingen (pdf)

Wim Hof kan extreme kou weerstaan en beheerst op dit vlak verscheidene disciplines.
Volgens onderzoekers lijkt het of Hof zijn autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden, hetgeen in strijd is met hedendaagse wetenschappelijke inzichten.


Bij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.
 
bullet Mens kan lichaamstemperatuur door meditatie laten stijgen - via de website www.scientias.nl/

Wetenschappers tonen voor het eerst aan dat het mogelijk is om met behulp van meditatie uw lichaamstemperatuur te bepalen. Met de meditatietechniek.
De nonnen namen deel aan een unieke ceremonie in Tibet. Ze zaten in de kou (het was -25 graden Celsius) en hadden natte doeken om zich heen gewikkeld. Vervolgens gingen ze mediteren volgens de Tummo-techniek. Hun lichaamstemperatuur steeg tot wel 38,3 graden Celsius.
 

De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent bv ook oa de Tummo meditatie techniek om koude te weerstaan. Dit oa ivm je lichaam sterker en weerbaarder maken tegen ziektes.
 
bulletWim Hof heeft een methode ontwikkeld welke bijzonder belangrijk kan worden op het gebied van oa de volksgezondheid.
 
bulletDe effecten van deze methode worden door diverse wetenschappelijke instituten onderzocht (Oa UMC St. Radboud Universiteit).
 
bulletDe methode kent een integrale benadering en bestaat uit 3 componenten:
 
bulletAdemhalingsoefeningen
 
bulletGraduele blootstelling aan koude
 
bulletTrainen van mindset/concentratie
 
bulletZie bv YouTube-video: Overtuiging en je gezondheid - Marjolein Drubbers en Junglen Zwaan over invloed van je mindset
 
bulletIn diverse onderzoeken is gebleken dat de methode het meest effectief is wanneer de componenten gecombineerd worden toegepast.

 
bulletBelangrijk waarschuwing ivm uitvoeren van de oefeningen van de Wim Hof Methode:
 
bulletGa naar een cursus van Wim Hof.  Zie de website www.innerfire.nl   Wim Hof - Iceman
Voer de oefeningen altijd op de wijze uit zoals Wim Hof ze je leert (ga niet zelf experimenteren).
 
bulletVoer de oefeningen niet uit tijdens duiken, autorijden, zwemmen, in bad, etc. -  altijd op een plek met een zachte ondergrond.
 
 
bullet Onderbouwing Wim Hof Methode (pdf) - 2016

Overzicht, achtergrond, onderbouwing en toepassing van de Wim Hof methode.

 
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's - Vele video's met ervaringen van mensen die werken met de methode van Wim Hof
 

 

bullet www.wimhofmethod.com/  - Engels - Your personal platform to interact and share knowledge with fellow Wim Hof Method members

 
bulletArtikel in PNAS: Voluntary activation of sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans (pdf)

PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences  - USA
 

 

 
bullet15 september 2016, amc.nl: Koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim

Elke dag even koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim.

Dit blijkt uit een oriënterend onderzoek onder leiding van het AMC waarvan de resultaten donderdag zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Onderzoeker Geert Buijze: “Dagelijks koud douchen is gezond. Dat geldt voor de vitale groep mensen die we hebben onderzocht.

Voor mensen met ernstige gezondheidsklachten geldt deze conclusie niet, die hebben we niet meegenomen in ons onderzoek.”
 

 

 
bullet6 mei 2014, TV programma Eénvandaag: Immuunsysteem is bewust te beïnvloeden - (video) - Wim Hof - Iceman

Onderzoekers van het Radboud Umc hebben wetenschappelijk bewijs gevonden dat mensen in staat zijn bewust hun autonome zenuwstelsel en daarmee hun immuunsysteem te beïnvloeden.

Iets waarvan altijd werd gedacht dat dat niet kon.
 
Er is ook een publicatie in Nature. Zie voor verdere informatie de website van Wim Hof.

Aanleiding voor het onderzoek is Wim Hof, beter bekend als the Iceman, die al jaren beweert door een combinatie van koude-oefeningen, meditatie en ademhalingstechnieken zelf zijn afweersysteem te kunnen beïnvloeden.

 
bullet7 mei 2014, www.DeRedactie.be Wim Hof: de triomf van de geest over het lichaam?  (video)
 


 

 
bullet21 januari 2014, Studium Generale Universiteit Twente: Iceman Wim Hof - Presentatie 21 januari 2014  -  (YouTube - Video)duur 1 uur en 30 minuten.


Een uitgebreide  presentatie met oa Wim Hof  en  Dr. Matthijs Kox.
Dr. Kox is als biomedisch wetenschapper verbonden aan het Radboud UMC.


De video gaat over de Wim Hof Methode en enkele resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Matthijs Kox en zijn collega’s proberen een wetenschappelijke verklaring te vinden voor Hofs prestaties.


Eigen Opmerking: Belangrijk en interessant voor iedereen!!!


 
bullet5 januari 2014, NTR Academie: Iceman (Wim Hof) - (Video - Uitzendinggemist)

Samen met de Radboud Universiteit werkt Wim Hof aan wetenschappelijk onderzoeken naar de werking van zijn lichaam en zijn invloed op de besturing van het autonome zenuwstelsel.


Hij bleef 80 minuten in een bak met ijs en wist zijn lichaamstemperatuur constant te  houden.
Uit bloedonderzoek bleek dat er tijdens het experiment een enorme toename van celactiviteit was.

Hij werd zelfs blootgesteld aan een bacterie die hij voor de volle 100% kon onderdrukken.

 


 
bullet4 februari 2014, Pauw en Witteman: Wim Hof (Iceman) - beklimming Kilimanjaro met ontbloot bovenlijf (video - laatste gedeelte - Uitzendinggemist.nl)

Iceman Wim Hof beklom eind januari 2014 met 26 mannen en vrouwen met ontbloot bovenlijf de Kilimanjaro. Volgens Hof is het goed om toe te geven aan de kou.

Met een zelf ontwikkelde methode zouden mensen een beter leven hebben. Een goede ademhalingstechniek, een koude training en een mindsetverandering zijn volgens Hof nodig om een vitaler leven te lijden.

Successen van zijn methode kan de Iceman al melden. Zo zijn er meerdere keren mensen met ernstige ziektes als kanker, MS en reuma meegegaan, die unaniem vertellen dat hun klachten minder zijn geworden. Het zou de ziektes dragelijker maken.
Volgens Hof is er voldoende bewijs dat zijn methode werkt en daarom wil hij nu ook medici, zorgverzekeraars en andere mensen overtuigen.

 
bullet20-05-2010, UMC St Radbout Nijmegen: Radboudwetenschappers onderzoeken Iceman

 
bullet19 april 2011, TV programma EénVandaag: Opmerkelijk resultaat in onderzoek naar 'Iceman'  (video)

 
bulletApril 2011, UMC St Radbout: Opmerkelijke resultaten na onderzoek ‘Iceman’ Wim Hof

In het UMC St Radboud hebben hoogleraar experimentele intensive care geneeskunde prof. dr. Peter Pickkers en zijn team onderzoek gedaan naar ‘Iceman’ Wim Hof.
Hof zegt dat hij, door meditatie en concentratie, zijn autonome zenuwstelsel kan beïnvloeden en zo de reacties van zijn immuunsysteem kan onderdrukken.


 
bullet20 april 2011, De Geldelander: Iceman lijkt zijn zenuwen de baas

Wim Hof (52) (Iceman) beklom blootsvoets de besneeuwde bergen en zwom hij op de Noordpool, onder een veertig centimeter dikke ijslaag door. Ook stond hij ongekleed bijna twee uur tot aan zijn kin in een bak met ijsklontjes.
Hoe dat kan? Wim Hof is in staat zijn zenuwstelsel aan te sturen. Hij is zijn zenuwen letterlijk de baas. Daardoor kan hij delen van zijn lichaam afsluiten van de kou. Dat doet hij door opperste concentratie. Hij mediteert.

 
bullet15 december 2011, NOS: Onderzoeker: Iceman Wim Hof heeft ongewoon veel bruin vet
    
Belang van een goede ademhaling

 

   
   Belang van een goede ademhaling - 1
 
bullet Boek: Verademing, door Bram Bakker  en  Koen de Jong, ISBN 9789491729003


De boeddhistische monnik, de topsporter en de gezonde mens hebben met elkaar gemeen dat ze, in rust, niet te snel ademen.
Zonder een fysieke inspanning is een gezonde ademfrequentie namelijk vier tot acht keer per minuut.

Veel mensen echter ademen continu sneller, tot meer dan twintig keer per minuut. Dat is zinloos en energievretend.

Een ontregelde ademhaling kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, rugpijn, burnout, depressie, en problemen met slaap of concentratie.
Hoe komt dit? Wat gebeurt er dan in je lijf en in je hoofd? En wat kun je er zelf aan doen om het op te lossen?

Je kunt extra energie krijgen door simpelweg rustiger te ademen.

 
bulletYouTube-video: Ademhaling. Verademing. door Koen de Jong   -  www.sportrusten.nl
 Marco van Basten:
 'Ik ben niet zo'n lezer, maar dit boek las ik in één keer uit!
 

 

    
     Belang van een goede ademhaling - 2
 
bulletBoek: Ademhaling als medicijn, door Marc Scheffer (YouTube-video) - ISBN 9789462031838

Dit Buteyko Ademwijzertraining als alternatief voor de behandeling van o.a. astma, hyperventilatie en stressklachten

boek geeft u inzicht in een unieke aanpak met soms uitzonderlijke resultaten die gebaseerd is op de Buteyko methode en uitgebreid met lichaamswerktechnieken en mindfulness.

In het eerste deel ‘Ademhaling en stress’ leest u welk verband er bestaat tussen ademhaling en stress.
Hoe is het gekomen dat de mens in deze tijd te kampen heeft met een uit de hand gelopen ademvolume?
Als je de oorzaak weet van een verstoorde ademhaling kun je ook werken aan een oplossing daarvan!

In het tweede deel ‘Ademvolume en aandoeningen’ gaan de schrijvers in op specifieke gezondheidsproblemen die samengaan met een te groot ademvolume, zoals luchtwegproblemen, hartklachten, darmklachten, slaapstoornissen en psychische klachten.
  


   Internationale Yoga dag

 
bullet 21 juni - Internationale Yoga dag

Dinsdag 21 juni
2017 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag.

Wereldwijd zijn er deze dag honderden yoga events en ook Nederland doet mee!
 
bullet www.yogaonline.nl/  - Yoga Magazine
 
bullet Yoga - Wikipedia
 
bullet http://yoga.startpagina.nl/ - Start pagina Yoga
 
bullet Gezondheidsvoordelen van yoga - website www.gezondheidsnet.nl/
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

 
bullet20 augustus 2016, nu.nl: Kankercellen kunnen worden bestreden met zuurstof

Kanker kan waarschijnlijk bestreden worden met zuurstof. Zuurstoftekort blijkt namelijk de groei van tumoren te stimuleren.


Twee Belgische wetenschappers van de KU Leuven onderzochten drieduizend patiënten met tumoren. Zij ontdekten dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Volgens de Belgen heeft die ontdekking "ingrijpende gevolgen". Het zou de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van kankermedicijnen gericht op de bloedvaten.

Zuurstof wordt via bloedvaten vervoerd."Onze bevindingen kunnen het kankeronderzoek enorm vooruithelpen", zegt co-auteur Bernard Thienpont. "Door bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer naar tumoren goed te monitoren, kunnen we voorspellingen maken over het verloop en de mogelijke behandelingen van kanker."

 
bullet17 augustus 2016, www.vib.be: Zuurstoftoevoer naar tumoren blijkt nieuwe piste in strijd tegen kanker

Zuurstoftekort in tumorcellen draagt bij tot de groei van kanker. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoeksproject geleid door professor Diether Lambrechts en Dr. Bernard Thienpont (VIB-KU Leuven).

Hun resultaten werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke vaktijdschrift Nature. Het onderzoek heeft ingrijpende gevolgen, want het toont aan dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Die inzichten ruimen de weg voor de ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen die focussen op bloedvaten.

 
bulletEigen opmerking:

In hoeverre bv ademhalingsoefeningen hier van betekenis kunnen zijn is nog onbekend / niet wetenschappelijk aangetoond.

 

 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

6 Ter overweging                                          
 

bulletTER OVERWEGING ......

Met geld kun je een mooi huis kopen
maar geen warme gezelligheid!

Met geld kun je een zacht bed kopen
maar geen slaap!

Met geld kun je relaties kopen
maar geen vriendschap!

Met geld doe je alle deuren open
maar open je nooit de deuren van je hart!

Auteur is mij niet bekend

 
bulletEnkele spreuken, spreekwoorden en gezegden over de stilte:

Sluit vrede met de stilte

Zoek een boom en laat hem je leren wat stilte is

Door niet te oordelen, schep je stilte in je geest

De stilte is een vriend die je nooit verraadt

Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee (Deepak Chopra)

Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is

De stilte van de natuur heeft veel geluiden

In de stilte voel ik me onderdeel van het geheel

Stilte is als slaap; zij verfrist de wijsheid

Je bent nooit wezenlijker, dieper jezelf, dan wanneer je stil bent.

Alle dingen spreken hun eigen taal, maar die kan alleen verstaan worden door degene die stil is en luistert (uit 'De weg van Zazen')

Stilte stelt geen vragen maar ze kan op alles een antwoord geven (Ernst Ferstl)
 

Min de stilte in uw wezen
Min de stilte die bezielt
    zij die alle stilte vrezen hebben nooit een hart gelezen
    hebben nooit geknield.

Guido Gezelle

 

bulletSTILTE

In de stilte
van je eigen innerlijk
wordt je duidelijk
wat waar is ...

Confucius

 
bulletHeb je geduld te wachten
Tot de modder zakt
Het water helder wordt
Kun je in stilte verwijlen
Tot de handeling
Vanuit zichzelf ontstaat?

Lao Tse

 
bulletRING

Een Indiase vorst gaf zijn juwelier een ring en verzocht hem er een zin in te graveren, die hem in tijden van tegenspoed zou steunen en hem in bedwang zou houden in tijden van voorspoed.
De juwelier graveerde er deze woorden in: "Het gaat voorbij".

Auteur is mij niet bekend

 
bulletLieve Mens - Er is één ding op de hele wereld dat u nooit mag vergeten.
Wanneer u alles vergeet maar dat ene niet
dan hoeft u zich nergens zorgen over te maken.
Maar wanneer U overal aan denkt
alles doet en niets vergeet
Maar u vergeet dat ene
dan heeft u eigenlijk niets gedaan

                                 (... Ik ben met mijn echte doel, zie bv tekst)

Rumi - Soefi-mysticus (1207 - 1273)

Zie ook Uitzending Vermoeden met 
Marcel Derkse 29 mei 2011 (Video)
 - Open je schatkamer en leeft het. (Centrum De Voorde)
 
bullet

De paradox van ons tijdperk

We hebben grotere huizen
     maar kleinere families
Meer comfort, maar minder tijd
Meer diploma's, maar minder gevoel
Meer kennis, maar minder inzicht
Meer experts, maar meer problemen
Meer winst, maar oppervlakkiger relaties

We zijn helemaal naar de maan gegaan en terug
                    maar we hebben moeite onze nieuwe buur te ontmoeten
We bouwen meer computers
                   maar hebben minder communicatie
We hebben veel kwantiteit
      maar weinig kwaliteit

                     
Gebaseerd op gedicht van de HH de Dalai Lama

Bron: Boek 'Mindfulness, een pad van vrijheid', door David Dewulf

 


YouTube-video: HH Dalai Lama's poem - The Paradox of Our Age
 

bulletWe hopen altijd ...

We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft,
Dat het op een andere plek beter zal zijn,
Dat ooit alles duidelijk zal zijn.

Maar dit is wat het is.

Niemand anders heeft het antwoord,
Nergens anders zal het beter zijn,
En alles is er al.

In het diepste van je wezen ligt het antwoord.
Luister naar je hart en weet dat het enige wat je te doen staat,
Is Zijn. 

Lao Tze

Deze tekst komt naar voren in een interview met Annemarie Postma
in het IKON TV programma 'Alziend Oog' dd 4 december 2005

 
bulletDe meeste dingen komen uiteindelijk op hun pootjes terecht,
maar niet alles.

Soms zul je moedig de strijd aangaan,
en verliezen.

Soms zul je stevig vasthouden
en beseffen dat er geen andere keus is dan loslaten.

Acceptatie is een kleine, stille ruimte.

Cheryl Strayed

(bron: blad 'Happinez')

 

 
bullet Wiens geest niet meer in het ondoorgrondelijke wortelt ...

Wiens geest niet meer in het ondoorgrondelijke wortelt
moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart
wie die oorspronkelijkheid heeft verloren
moet leven vanuit de liefde
wie niet meer vol liefde kan leven
moet tenminste rechtvaardig handelen
wie zelfs dat niet meer kan
moet zich door zeden en gewoonten laten leiden
het afhankelijk worden van de heersende moraal
is echter de onderste trede der zedelijkheid
en duidt reeds op verval
wie dan nog meent
door zijn verstand te ontwikkelen
zijn hart te kunnen vervangen
is een dwaas
bedenk daarom
de ware mens
volgt een innerlijke wet
en geen uiterlijk gebod
hij drinkt uit de bron
en niet van het water
dat afvalstoffen met zich voert,
hij zoekt steeds de oorsprong

Lao Tze


Deze tekst komt oa naar voren in een interview van Paul van Vliet  Paul van Vliet door
Annemiek Schrijver
in het IKON TV programma 'Het Vermoeden' dd 14 oktober 2007

 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

7 Gedichten                                 
 

Wacht niet ...                                         

Wacht niet     
op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal een probleem
je bekommernis geven

Wacht niet
op waardering van iedereen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
kritiek op je hebben.

Wacht niet
op een dag zonder fouten
om gelukkig te zijn,
want altijd maak je ergens
een grote of een kleine blunder.

Wacht niet
tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand jaloers
op je zijn.

Wacht niet
tot ze je 'genoeg' betalen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal je minder verdienen
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet
tot je bij iedereen gelijk haalt
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand denken
intelligenter te zijn.

Wees jezelf
en waardeer wat je bezit
want vanaf dat moment
zul je ervaren hoe het is
om gelukkig te zijn

Auteur is mij niet bekend

horizontal rule

DIE BOEIENDE REIS ...                                                                             
 

ga jij met me mee in de trein van de tijd
op die boeiende reis door de eeuwigheid
dan ben ik niet bang voor wat gaat en wat komt
om ’t even hoe grillig de weg ook kromt
hier doe je wat op en daar raak je wat kwijt
op die boeiende weg door de eeuwigheid 

geen licht zonder schaduw geen dag zonder strijd
op die boeiende reis door de eeuwigheid
vandaag kan het lente zijn en zonnig en zacht
en morgen valt plotseling de winternacht 

een wondere mengeling van vreugde en spijt
op die boeiende reis door de eeuwigheid
de bloem heeft haar geur en de vogel zijn lied
maar de mens weet op zoveel het antwoord niet 

ga jij met me mee in de trein van de tijd
op die boeiende reis door de eeuwigheid
dan blijven we samen voor eens en voorgoed
in ’t uur van geluk en van tegenspoed

Auteur is mij niet bekend

horizontal rule

 

Songtekst: "De steen" - Bram Vermeulen
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er steeds een weg omheen

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
Om hem dan glad en rond gesleten
Te laten rusten in de luwte van de zee

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
Omdat door het verleggen van die ene steen
Het water nooit dezelfde weg zal gaan...

www.bramvermeulen.nl - de website over het werk van Bram Vemeulen

YouTube-video - Bram Vermeulen - De steen - video 2.5 minuten

horizontal rule


Ga naar het begin van deze pagina
 

Sluit vrede met de stilte ... ... ... Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid ...

 

horizontal rule

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciële website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies  ---- -----  Contact:  Bart Land  -  E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

Start Omhoog