Lťon Kempeneers, directeur Centraal en Oost-Europa van Best Doctors, een netwerk van medici die gespecialiseerd zijn in second opinions, reageert verbaasd. Volgens hem zijn second opinions in Nederland niet kostenverhogend gebleken, maar juist besparend. Hij baseert zich op een onderzoek naar 200 casussen waarin leden van Best Doctors een second opinion uitvoerden. Gemiddeld rolde hier per saldo een besparing uit van 5090 euro per patiŽnt, zo zegt hij