Literatuur+Sites Inhoud Website Herstel burnout

         Literatuur+Sites


Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak
 Burnout literatuur, websites, video-links


Uitgebreid overzicht van literatuur ivm burnout, websites ivm burnout, video-links ivm burnout en audio-links ivm burnout.
 


Klik op onderstaande 5 onderwerpen van deze pagina
 

bullet Introductie

 
bullet 21 maart 2018 - Stemmen voor Gemeenteraadsverkiezingen + Referendum Sleepwet  -  Red Referendum

- GroenLinks komt met alternatief voor de Sleepwet !!

Uitslag stemming Gemeenteraadsverkiezing en Referendum Sleepwet

= Expert-meeting over wetsvoorstel Intrekking Wet Raadgevend referendum


= Red het Referendum


==> Teken voor Referendum Donorwet 2de ronde - tekenen kan t/m 11 juni 2018

=====================================

 
bullet1 Literatuur ivm burnout

 
bullet 2 Websites met achtergrond informatie mbt burnout

 
bullet3 DVD's en CD's met achtergrond informatie belangrijk bij bv burnout
 
bullet4 Video-links (via andere websites) voor het bekijken van TV-uitzendingen over voor burnout belangrijk onderwerpen

==============================
 
bullet Startpagina  - Voor inhoud en opzet van deze website - www.burnoutherstel.nl
 
bullet Bij burnout is preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor preventie bij 'burnout' van de aarde tgv uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.
  

 
bulletBeschikbare samenvattingen van 1 A4 met betrekking tot onderwerpen van deze website - Apart te laden en uit te printen
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness   -  Apart te laden  PDF - file
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie  - Apart te laden PDF - file
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000 - (Lokale) democratie - Meer betrokkenheid van burgers  -  Apart te laden PDF - file

 
bulletDuurzaam omgaan met mensen én materialen:

Duurzaam met met mensen en materialen omgaan hoort ook bij duurzaamheid.

 
bulletTeken voor Referendum Donorwet 2de ronde  - tekenen kan t/m 11 juni 2018:
 
bulletEerste ronde is gelukt
 
bulletNa 5 mei 2018 weer tekenen voor de 2de ronde (nu 300.000 geldige stemmen opnieuw nodig)

=================================================================================
 

 
  Introductie


- Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek

Democratie - Privacy - Duurzame Samenleving - Vrede - Verkleining Kloof Armoede - Rijkdom

- Geluk - Gezondheid


Klimaat is niet links of rechts

Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)

17 Globale doelstellingen voor duurzame
 ontwikkeling

Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website:
www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

It always seems impossible until it's done
- Nelson Mandela -

 
bullet Sustainable Development Goals (SGD): Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - www.rijksoverheid.nl

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015
– 2030 vastgesteld.

De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s.
Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.
 
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht.
Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
 
bullet14 februari 2017, artikel Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid
 


Actuele Thema: Integrale Visie en Integrale Aanpak in Nederland
 

 
bulletHet lijkt erop dat 'Integrale Visie' en 'Integrale Aanpak' als zoekopdrachten op internet steeds meer hits geven bij de huidige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland.

 
bulletEr is steeds meer behoefte aan meer inzicht, inspraak en betrokkenheid in het maatschappelijke en bestuurlijke gebeuren.

Denk aan de steeds serieus wordende problemen mbt het klimaat en de steeds groter worden kloof tussen arme mensen en enkelen met zeer grote rijkdom.

Ook geeft de toename van flexwerk en de komende robotisering  in Nederland de nodige onrust en onzekerheid.

Ook op de verschillende bestuurlijk niveaus nemen de vraagstukken toe (EU en de ontwikkelingen in vele landen (oa VS met Trump))

 
bulletDeze problemen komen ook steeds dichterbij tgv de moderne communicatie die zich over de hele wereld uitbreidt en intensiveert.
 
Je kunt bijna niet meer alleen naar de op zich staande problemen blijven kijken en oplossen.

 
bulletIn Nederland zijn er nog bijna geen instituten, opleidingen of politieke partijen die bv ook echt met de Integrale Visie en de Integrale Theorie bezig zijn.

 
bulletBv het begrip 'integrale leefwijze' heb ik nog maar heel weinig in Nederland gevonden. In andere landen is dit een veel algemener begrip.
 
bulletZie bv ook de uitgebreide websites:
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - VS
 
bullet Integrale Politik - Politieke partij   - Zwitserland
 
bullet www.integralacademy.eu               - Hongarije
 
bullet www.asociacionintegral.es             - Spanje
 
bullet www.integraleurope.org                 - Europa
 
bulletIn deze website komt ook naar voren dat vele landen al bezig zijn met de integrale benadering.

 
bulletOp deze website over burnout is achtergrondinformatie te vinden over de integrale theorie van Ken Wilber.
 
bulletZie bv de pagina's: Deze pagina literatuur, Herstel burnout en Spreekwoorden en citaten van deze website.

 
bullet Overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl die is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
 
bullet Integral European Conference  2018  - Hungary

Conference – May 22-27, 2018

Location: Hotel Azur in Si
ófok, at Lake Balaton in Hungary

 
bullet What is Integral Theory?
 
bullet Integral Academy Budapest
 


The Integral European Conferences are the main gatherings in Europe
for the global integral community
 

 
bulletUitgebreid overzicht Inhoud website van deze burnoutherstel.nl:

- Onderwerpen per pagina
 


- Translate this website 'Sustainable Politics with Integral Vision' in English or another language
 

       
 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber:
                   bij bv duurzame politiek
:
 
bulletIntegrale Visie:

Duurzame Politiek met een Integrale Visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (
LB, RB, LO, RO) diagram van Ken Wilber, bij het oplossen van problemen en nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.

 
bullet8 juni 2012: http://Integrallife.com: A brief history of integral - Ken Wilber - video.

Zie eventueel YouTube video''s:
Ken Wilber - A Brief History of Integral part 1/2 en deel 2/2.

 
bulletZie bv ook de uitgebreide websites:
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - VS
 
bullet Integrale Politik - Politieke partij  - Zwitserland
 
bullet www.integralacademy.eu              - Hongarije
 
bullet www.asociacionintegral.es             - Spanje
 
bullet www.integraleurope.org                 - Europa

 
bulletWat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit - Paul Coelho
 
 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik
zelf en bewustzijn

subjectief

eigen/persoonlijke:
Geluk, Integriteit
gedachten, emoties, ervaringen
waarden, intenties, gevoelens, stemmingen, spiritualiteit,
Meditatie (pagina)
 

(Rechts-Boven) RB

Het - individueel
gedrag en organisme
objectief

eigen/persoonlijke:
lichaam. hersenen
feiten, kennis
vaardigheden
natuurkunde, biologie
Duurzaamheid (pagina)

Collectief
------>


Wij
cultuur en wereldbeeld
inter-subjectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
waarden, duurzaamheid, emoties, ervaringen betekenis, zingeving, ethiek, taal, communicatie, muziek, kunst
,
 Spreekwoorden (pagina)

LO (Links-Onder)


Het - collectief
sociaal systeem en omgeving

inter-objectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
economie
systemen, structuren
procedures
natuur, ecologie
Integrale Visie EU / NL (pagina)

(Rechts-Onder) RO

 Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel

 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief

 
bullet

Zie ook de pagina Wat is integraal van deze website.
 

 
bulletZie de pagina Herstel burnout van deze website  www.burnoutherstel.nl, oa de items:
 
bulletItem 2: "Multi Intelligentie Model":

FQ - Fysieke intelligentie  --  IQ - Logische en verbale intelligentie  --  EQ - Emotionele intelligentie  --  SQ - Spirituele intelligentie

 
bulletItem 2: Het 4 kwadranten model van Ken Wilber - bij burnout
 
 
 
bullet29 januari 2018, www.ambassadeursconferentie.nl: Integrale Politiek voor een betere wereld

Twee ministers, één buitenlands beleid - 29 januari 2018 - Ambassadeurs-conferentie - Den Haag

Bij de opening van de Ambassadeursconferentie maandag in Den Haag brak zowel minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken)
als minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een lans voor meer samenwerking.

‘Dat de Verenigde Naties en de Europese Unie goed functioneren, is belangrijk voor Nederland.’

Kleine stapjes

De VN en de EU hebben er weleens beter voor gestaan, vervolgde Zijlstra. Hij ziet het gezien alle uitdagingen in de wereld dan ook als een taak van iedereen die werkt voor Buitenlandse Zaken om beide organisaties weer aan de gang te krijgen.

‘Ook al zijn het kleine stapjes die we met z’n allen zetten, die kunnen op wereldniveau soms grote gevolgen hebben.’
Zijn pleidooi voor multilateralisme sloot aan bij het verhaal van minister Kaag.

 

Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn onderdeel van een  Integrale Politiek  voor een betere wereld, betoogde zij.

‘De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn daarbij leidend.’

 
bulletZie ook item 17 Globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op deze pagina.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       ==  Mensen willen meer zeggenschap, niet minder  ==  Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie ==
                                                   

               ====   ! Daarom blijvend veel aandacht voor onderstaande onderwerpen !    ===

       21 maart 2018 - Stemmen voor Gemeenteraadsverkiezingen + Referendum Sleepwet  -  Red referendum


 Voor inspiratie en hulp bij maken van keuzes zie bv de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid  - spreuken en stellingen mbt politiek.
                       -- Duurzame Politiek met Integrale Visie --


         - 
Burger - Participatie op lokaal niveau:
 www.g1000steenwijkerland.nl - G1000 op weg naar een andere democratie.
 
        
   Burgerbesluit Steenwijkerland is zaterdag 7 april 2018  - Zie item op deze pagina.


        - Voor algemene gezondheid, welvaart en duurzaamheid wordt in deze website over burnout ook expliciet aandacht  
           gegeven aan politieke vraagstukken en ontwikkelingen

 
bulletStemmen Gemeenteraad - 21 maart 2018

Duurzaamheid en milieu is volgens politieke partijen het belangrijkste thema bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen - www.nu.nl
 
Waarom de gemeenteraadsverkiezingen belangrijker zijn dan ooit - nu.nl

 
bullet www.kiesraad.nl:

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. Aan deze reguliere verkiezingen nemen 335 gemeenten deel.

 

      Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen - 21 maart 2018

 
bullet22 maart 2018, trouw.nl: Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen per Gemeente) en Sleepwet referendum (per Gemeente en Landelijk) van 21 maart 2018

- Uitslagen worden steeds geactualiseerd -

 
bullet22 maart 2018, trouw.nl: Artikelen mbt Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

 
bullet22 maart 2018, nu.nl: CDA grootste landelijke partij, lokalen halen met afstand de meeste zetels

 
bullet13 maart 2018, www.meerdemocratie.nl: Rapport: wat willen de Amsterdamse partijen met de lokale democratie?

Woensdag 21 maart 2018 kiezen Amsterdammers hun nieuwe gemeenteraad.
 
De nieuwe raad drukt niet enkel haar stempel op het lokale beleid van de komende vier jaar, maar ook op hoe de Amsterdamse democratie er in de toekomst uit zal zien.

Partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s stelling genomen over vele vormen van democratische vernieuwing: referenda en gekozen burgemeesters, buurtrechten en buurtbudgetten, loting en nog veel meer.
 
bulletRapport: Standpunten Raadsverkiezingen Amsterdam - 2018 (pdf)

Wat willen de Amsterdamse politieke partijen met de lokale democratie?
 

 
bulletEigen opmerking:

De participatie - maatschappij vraagt om steeds meer en betere communicatie van de overheid met de betrokken bewoners van het land en stad.

Dit blijkt bij de ontwikkelingen van (bv mbt duurzaamheid) projecten en het uitvoeren van besluiten steeds belangrijker en urgenter te worden!!!

Een aantal overheden lijken hier nog weinig begrip voor/over te hebben wat voor veel onrust/frustratie en oponthoud zorgt!

Ook lijken integriteits - vraagstukken (bv WODC, Groningen, vliegvelden) de communicatie mbt de burgers te vertroebelen


==> Zie de lezing van David van Reybrouck op deze pagina  - met oa: Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU / NL Integrale Visie Nederland Europa van deze website
 

   ===============================================================================


 

 
bullet Stemmen Referendum Sleepwet - 21 maart 2018   -   Let erg goed goed op !!!! - Rutte III wil het nationale referendum  afschaffen

 
 
bullet https://geensleep.net/:

Er komt een referendum! Meer dan 300.000 mensen hebben de oproep om een referendum te organiseren over de sleepwet getekend.

Dat moet nu eerst nog formeel worden goedgekeurd, maar zoals het er naar uitziet gaan we op 21 maart 2018 over deze wet stemmen.

Wat vind jij van de sleepwet? Moet de wet niet beter? Breng je stem uit in het stemhokje op 21 maart 2018!

Bekijk de inhoud van deze website!

 
bullet www.rijksoverheid.nl/:

Op 21 maart 2018 is er een raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).

Deze wet gaat over de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De AIVD en MIVD hebben deze wet nodig voor de veiligheid van Nederland. Om terreuraanslagen en cyberaanvallen te voorkomen en voor de veiligheid van Nederlandse militairen op missie.

 
 
      
Uitslag referendum Sleepwet (Wiv) - 21 maart 2018

 
bullet29 maart 2018, kiesraad.nl: Uitslag referendum over Wiv (Sleepwet): Meerderheid tegen

De meerderheid van de kiezers bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft zich tegen de wet uitgesproken: 49,44% stemde tegen (3.317.496 kiezers), 46,53% voor (3.122.628 kiezers ), 4,03% blanco (270.288 kiezers). Dit betreft 6.710.412 geldige stemmen.

Van alle stemmen was 0,35% ongeldig (23.813 stemmen). Op een totaal aantal van 13.064.932 kiesgerechtigden hebben 6.734.225 kiezers hun stem uitgebracht. Daarmee kwam het opkomstpercentage uit op 51,54%, bij een opkomstdrempel van 30%.

Daarmee geldt de uitslag als een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de Wiv.

Dit betekent dat de regering de wet dient te heroverwegen. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend.

 
bullet29 maart 2018, volkskrant: Definitieve uitslag referendum verrassend: meerderheid van 49,4 procent stemde tegen de Wiv (Sleepwet)

Nu het nee-kamp heeft gewonnen, moet het kabinet de inlichtingenwet opnieuw bekijken. Het referendum is niet bindend en het kabinet hoeft de wet niet in te trekken. Maar het kabinet zal niet over een nacht ijs gaan bij de weging van de uitslag, kondigde vicepremier Kajsa Ollongren al aan.

 
bullet21 maart 2018, nu.nl: Wat gebeurd er na het referendum over de aftapwet

 
bullet22 maart 2018, nu.nl: Kabinet gaat 'aftapwet' heroverwegen, tegenstanders hameren op herziening

 
bullet22 maart 2018, nu.nl: Veel blanco stemmen bij referendum aftapwet
 

 

bullet11 april 2018, bnr.nl: Ollongren sleept Wiv moeiteloos door debat

Met een aantal kleine wijzigingen komt ze de nee-stemmers bij het referendum over de nieuwe inlichtingenwet tegemoet, krijgt ze moeiteloos een meerderheid in de Tweede Kamer en weet ze de oppositie stil te krijgen.

De missie om het Ollongren moeilijk te maken is daarmee compleet mislukt, zegt politiek verslaggever Laurens Boven.

'De oppositie wilde bereiken dat de Wiv pas ingaat nadát de wijzigingen die het kabinet belooft, netjes in de wet zijn verwerkt.'
 
Onduidelijk, zo benadrukt SP-Kamerlid Ronald van Raak, is nu welke artikelen per 1 mei precies gaan veranderen, constateert Boven.
'Maar Ollongren heeft een effectief antwoord: 'we stoppen de beloofde wijzigingen in ambtelijke beleidsregels en handelen alsof de wet al ís gewijzigd'.'
 
bullet11 april 2018, Volkskrant: Komt D66 weg met de aanpassingen van de inlichtingenwet en het afschaffen van het referendum?

Wiv-aanpassing is 'wassen neus' voor oppositie.
Het kabinet heeft de inlichtingenwet aangepast na het 'nee' bij het referendum.
'Een wassen neus', oordeelt een deel van de oppositie, maar minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren gaf geen krimp.

 
bullet12 april 2018, nu.nl: Zorgverzekeraars overtraden mogelijk wet met Facebook-tracker

Zorgverzekeraars die gegevens van hun websitebezoekers met behulp van een tracking-pixel naar Facebook verstuurden, overtraden mogelijk de wet.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen de NOS.

bulletEigen opmerking: Waar wordt nog meer gewerkt met oa dit type tracker's, etc ?

 
 
bullet6 april 2018, volkskrant: Tegenstanders sceptisch over uitgelekte aanpassingen inlichtingenwet (sleepwet): Dit lijkt puur cosmetisch

Tegenstanders van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) zijn vooralsnog niet onder de indruk van de uitgelekte veranderingen die het kabinet wil doorvoeren in de wet.
 
'Dit lijken puur cosmetische aanpassingen,' zegt Ton Siedsma van Bits of Freedom.

Ook de studenten die het initiatief namen voor het referendum over de inlichtingenwet zijn sceptisch over de uitgelekte deal binnen de coalitie. 'Het is een stap in de goede richting, maar we zijn zeker niet tevreden', aldus Luca van der Kamp.

 'Met belangrijke kritiekpunten, zoals het beperkte toezicht op de wet, lijkt niks te worden gedaan.'
 

 

bullet YouTube-video: Waarom de sleepwet het medisch beroepsgeheim bedreigt

 
bullet YouTube-video: Waarom de sleepwet de mensenrechten bedreigt

 
bullet 19 maart 2018, metronieuws.nl: Rutte vergelijkt referendum met met leuk kantklossen

Een nog al opmerkelijke uitspraak van premier Mark Rutte tijdens een interview met een EenVandaag over de afschaffing van het raadgevend referendum.
Als hem wordt voorgelegd dat mensen het leuk vinden om mee te kunnen beslissen over dingen zoals de Sleepwet, komt hij met het volgende antwoord.

„Spelshows op tv zijn ook leuk en kantklossen is ook leuk, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om serieuze dingen."
Interviewer Marc Belinfante deelde het fragment op social media, waarna er veel kritiek kwam op de uitleg van de minister president.
 
bullet19 maart 2018, Eenvandaag: Fragment kantklossen (na ca 15 min en 50 sec na start video)
 

     Stemwijzer - Bits of Freedom

 
bullet18 december 2018, www.bof.nl - Bits Of Freedom Een nee stem bij het referendum is een stem voor een betere wet  -  Sleepwet

Het referendum over de sleepnetwet kent een duidelijke vraag: “Bent u voor of tegen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017”. Maar voor ons is het allemaal beduidend minder zwart/wit.

 
bulletStemwijzer referendum sleepwet:  ==   Waar trek jij de grens  ==
 

         ==  Een “nee” voor het referendum is een stem voor een betere wet ==
 

 


   Stem tegen de Sleepwet

 
bulletOp 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd.

GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime diensten een sleepnet kunnen inzetten en onschuldige mensen in groten getale af kunnen tappen.

 
bullet== Reparatiewet GroenLinks voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten == (pdf)

      ‘Vertrouwen in geheime diensten begint hier'

- GroenLinks komt met alternatief voor de Sleepwet !!YouTube-video:
Waarom GroenLinks tegen de sleepwet is

 
bullet2 maart 2018, groenlinks.nl: GroenLinks komt met alternatief voor sleepwet

Kathalijne Buitenweg presenteert vandaag een alternatief voor de sleepwet.
Deze ‘reparatiewet’ zou bij een ‘nee’ tijdens het aankomende referendum de huidige sleepwet op cruciale punten amenderen.
De reparatiewet voorkomt het inzetten van een sleepnet om gegevens van burgers te verzamelen en beperkt de bevoegdheden voor geheime diensten om inbreuk te maken op de privacy van onschuldige burgers.

Buitenweg: “Een van de grote problemen met het Oekraine-referendum was dat het vooraf onduidelijk was waar een ‘nee’ toe zou leiden.
Dat moet bij het referendum over de sleepwet anders. Daarom komen we met een reparatiewet, om de inzet van het referendum duidelijk te maken.

Kies je op 21 maart 2018 voor massasurveillance door geheime diensten of voor gerichte opsporing en de privacy en vrijheid van burgers.

 

bullet3 maart 2018, trouw.nl: GroenLinks heeft een reparatieplan voor de inlichtingenwet

Mocht de nieuwe Wet op de inlichtingendiensten op 21 maart worden weggestemd door de kiezer, dan is er een speciale reparatiewet nodig.

Dat vindt GroenLinks. De partij presenteert vandaag een alternatief voor de ‘tapwet’, waarmee de bevoegdheden van de inlichtingendiensten op belangrijke punten worden afgezwak
t.

 
Zie ook de uitgebreide website www.duurzame-politiek.nl, welke voortgekomen is uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet18 maart 2018, nu.nl: Zo zou gestolen Facebook-data zijn misbruikt bij de Trump-campagne

Een databedrijf heeft gebruikersgegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzameld en gebruikt voor politieke reclame, onder andere bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.
Wat weten we tot nu toe?

 
bullet17 maart 2018, volkskrant: NY Times: Bedrijf gelinkt aan Trump beinvloede stemgedrag. 'Grootste privacyschending Facebook ooit'

'Regels speelden geen rol'

Een Amerikaans bedrijf dat nauw samenwerkte met het campagneteam van Donald Trump heeft gegevens verzameld over zo'n vijftig miljoen Facebook-gebruikers in de VS.
Cambridge Analytica heeft geprobeerd hun stemgedrag te beïnvloeden.

De onderneming zou ook bemoeienis hebben gehad met de Brexit-campagne.

 

 

 
bullet YouTube-video, 8 februari 2018: Het referendum: valt er nog wat te kiezen?, door Frank Hendriks

Gaat het referendum als democratisch middel te ver of juist niet ver genoeg?

Aantekeningen bij het referendum', Joost de Vries, parlementair verslaggever bij de Volkskrant, Niesco Dubbelboer, oud-Tweede Kamerlid (PvdA) en initiatiefnemer 'Meer Democratie' en Renske Leijten, Tweede Kamerlid (SP) hierover in debat.

Ondersteuning door oa: Prodemos en Montesqui - Instituut

 
bullet College van Frank Hendriks is onderdeel van: College-reeks: 'Hebben politieke partijen de toekomst?' - Prodemos-site
 
bullet Boek: Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het referendum, door Frank Hendriks

Zie ook overzicht literatuur deze pagina.
 

 

 
bulletPrivacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat

Privacy is een mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam.

Het universele recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers.

Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk.

Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy juist als een kans.
Een kans voor bedrijven en organisaties om zich te profileren als privacy vriendelijk en een kans voor Nederland om internationaal een gidsland te zijn op het gebied van privacy.
 
bulletZie ook de website www.privacyfirst.nl/

 
bulletEigen Opmerking:

- De Overheid moet luisteren en niet afluisteren - PvD -

-
Journalisten moet de overheid controleren - De overheid moet niet de journalisten gaan controleren en volgen


==> Zie de lezing van David van Reybrouck op deze pagina  - met oa: Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie
 

 

bullet10 december 2013, Volkskrant: Iemand die in de gaten wordt gehouden, is niet meer vrij

Meer dan vijfhonderd schrijvers en kunstenaars pleiten voor het behoud van privacy en burgerrechten in het digitale tijdperk.

'Een samenleving die in de gaten wordt gehouden, is geen democratie meer'
, zegt schrijver Ilija Trojanow.

Met een paar muisklikken kan de staat in uw mobieltje of tablet kijken, uw e-mail onderscheppen en zien wat u op sociale media doet en op internet opzoekt.

De staat kan uw politieke voorkeuren en activiteiten volgen en verzamelt en bewaart uw gegevens - in samenwerking met internetbedrijven - om daarmee uw gedrag en consumptiepatroon te voorspellen (nu of in de toekomst).

 
bullet30 januari 2018, advocatenblad.nl, Sleepwet bedreigd advocatuur en journalistiek

Op 1 mei treedt de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in werking.

Althans, als het aan het kabinet ligt.
Sébas Diekstra roept eenieder op alles op alles te zetten om de wet tegen te houden.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk voor geheime diensten om alle burgers van dit land, verdachte maar ook volstrekt onverdachte, met een zogeheten sleepnet af te tappen en al hun persoonlijke en zakelijke communicatie te bekijken en jarenlang onder handbereik te houden.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten maakt het mogelijk voor geheime diensten om alle burgers van dit land, verdachte maar ook volstrekt onverdachte, met een zogeheten sleepnet af te tappen en al hun persoonlijke en zakelijke communicatie te bekijken en jarenlang onder handbereik te houden.

De invoering van deze spionagewet heeft voor mij in mijn hoedanigheid als advocaat verreikende consequenties.
De vertrouwelijkheid in de relatie tussen advocaat en cliënt is van wezenlijk belang voor het goed kunnen verrichten van mijn werk.
Zeker als de overheid de tegenpartij is.

Niet zelden is ook een inlichtingendienst betrokken bij mijn zaken.

In Nederland wordt die vertrouwelijkheid gewaarborgd door de geheimhoudingsplicht van de advocaat en, in het verlengde daarvan, het verschoningsrecht.
Dat laatste is het recht van de advocaat om tegenover iedereen, ook tegenover de rechter, dat wat er tussen mij en mijn cliënten besproken wordt, vertrouwelijk te houden.

 

bullet www.privacybarometer.nl: Grootschalig internet afluisteren

AIVD: Grootschalig afluisteren, onbeperkt hacken en een geheime DNA databank

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) waarmee de geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren.

De afgeluisterde gegevens mogen drie jaar lang bewaard worden en onbeperkt gekoppeld worden aan andere gegevens.
Daarnaast mogen de diensten elk geautomatiseerd apparaat hacken en gegevens daarvan kopiëren.

Ook krijgen de inlichtingendiensten officieel de bevoegdheid een geheime DNA databank in te richten.

Op 14 februari ging de Tweede Kamer al akkoord met het wetsvoorstel.

 

bulletautoriteitpersoonsgegevens.nl: Autoriteit Persoonsgegevens reageert op wetsvoorstel inlichtingen en veiligheiddiensten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van mening dat het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ nog niet aan de voorwaarden uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voldoet.

“Dit wetsvoorstel biedt de diensten nieuwe bevoegdheden die vergaande gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van mensen. Als de bevoegdheden van de diensten inderdaad worden versterkt, moeten de waarborgen tegen disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en het toezicht op de diensten evenzeer worden versterkt.

Dat is met dit wetsvoorstel nog niet het geval”, aldus Wilbert Tomesen, vice-voorzitter van de AP. Tomesen neemt op uitnodiging van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken deel aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel dat vanmiddag in de Tweede Kamer plaatsvindt.

 
bullet www.meerdemocratie.nl -  referendum

De nieuwe regering Rutte III wil onze nationale referendumwet afschaffen. Dat is een schandaal!

Mensen willen meer zeggenschap, niet minder.

Met de afschaffing van het referendum keert Den Haag de rug toe naar de kiezers.
Het referendum hoort bij een moderne democratie.

 
bulletradar.avrotros.nl: Radar - dossier Sleepwet

Dankzij de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet of sleepnetwet genoemd, mogen Nederlandse inlichtingendiensten vanaf 1 januari 2018 massaal online communicatie afluisteren.

Ook als je niet verdacht bent. Radar houdt alle sleepnetwet-ontwikkelingen bij in dit dossier.

 
bullet8 januari 2018, www.civismundi.nl: Meer Democratie, Help ons het referendum te redden

 
bulletnu.nl: Alle door nu.nl gepubliceerde items over referendum - referendum  - meerdemocratie.nl

De nieuwe regering Rutte III wil onze nationale referendumwet afschaffen. Dat is een schandaal!

Mensen willen meer zeggenschap, niet minder.

Met de afschaffing van het referendum keert Den Haag de rug toe naar de kiezers.
Het referendum hoort bij een moderne democratie.

 
bulletZie ook de website Big Brother Awards: https://bigbrotherawards.nl

Het kabinet wint de publieksprijs van de Big Brother Awards 2017.
Profielhandelaar Focum gaat met de expertprijs naar huis.

 
bullet Bits of Freedom - Verdedigd digitale burgerrechten!

Zie bv item 'Sleepwet (referendum), item 'NPO Start'
etc.

 
bullet Raadgevend referendum - Wikipedia

 
bulletTeken de petitie: Stop de Vriendjespolitiek!  ---  https://secure.avaaz.org/page/nl/  ----  Avaaz -Wikipedia

Sinds decennia worden de burgemeesters, leden van adviesraden and hogere ambtenaren grotendeels benoemd in achterkamertjes, waarbij de grote politieke partijen bepalen wie de baan krijgt. Dit is in strijd met onze meest basale democratische principe.

We zien het steeds opnieuw. Wanneer een baan in het openbaar bestuur open komt, kan iedereen solliciteren, maar "als je geen partijlid bent, maak je geen schijn van kans" -- hoe gekwalificeerd of ervaren je ook bent================================================================== 

    Red het referendum - De nieuwe regering Rutte III wil het nationale referendumwet afschaffen.


 ==  Mensen willen meer zeggenschap, niet minder  ==  Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie ==

 

           
     Teken nu voor het referendum over de Donorwet - 2de ronde/fase

 
bullet3 mei 2018 - Teken hier voor 2de Ronde: https://donorwetreferendum.nl/index.html - tekenen kan t/m 11 juni 2018

 
bullet https://donorwetreferendum.nl/info.html  - Donorwet - Referendum - informatie

We hebben hieronder de meest gestelde vragen voor u beantwoord

 
bulletAls je voor de 1ste ronde getekend hebt -> moet je voor de 2de ronde weer tekenen!

 
bullet3 mei 2018, nu.nl: Referendum Donorwet stap dichterbij
 
bulletnu.nl: Alle artikelen nu.nl over de Donorwet

 
bullet hartvoordemocratie.nl: TEKEN NU VOOR REFERENDUM OVER DE DONORWET/ - 1ste ronde/fase

Het kan nog. Dus we gaan er voor: een referendum over de nieuwe donorwet!

Tot 26 april 2018 kan er getekend worden voor een inleidend verzoek tot het houden van zo’n referendum.
Dat kan online via onze waterdichte, door de Kiesraad goedgekeurde tekenapplicatie.


Wil je een referendum?

 
bullet5 april 2018, nu.nl: Eerste horde voor afdwingen referendum donorwet genomen

 
bullet8 april 2018, Telegraaf: Ruim helft voor referendum over orgaandonatie

Den Haag - Iets meer dan de helft van de kiezers (52 procent) is voor het houden van een referendum over de donorwet.

Mocht dat referendum er komen, dan zullen kiezers van D66 (de partij die het initiatief nam voor de wet), GroenLinks en PvdA vooral voor stemmen.

 
bullet6 april 2018, Telegraaf: Donorwet goed onderwerp voor referendum

De donorwet lijkt het kabinet een goed onderwerp voor een referendum.
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt alle aandacht voor het thema orgaandonatie „van groot belang.

 

 

 
bullet7 april 2018, volkskrant: Mogen voorstanders van het referendum nog illusies koesteren? (Volgens Rutte niet)

Voorstanders zien het als hét bewijs dat een raadgevend referendum wel degelijk iets toevoegt aan de democratie: de gang van zaken rond de inlichtingenwet.

Mark Rutte niet, merkt redacteur Frank Hendrickx. (zie ook item kantklossen op deze pagina)
 

   
E
xpertmeeting over het wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum - Eerste Kamer - 27 maart 2018

 
bulletEerste Kamer houdt op 27 maart 2018 een expertmeeting over intrekking referendumwet
 
 
bullet27 maart 2018, volkskrant: Experts schieten het referendum te hulp

Als het om het referendum gaat zijn het volk en de meeste hooggeleerde experts het nou eens een keertje roerend eens. Brengt dat de Eerste Kamer nog aan het wankelen?

Het is de politieke hamvraag van de komende weken: slaagt het kabinet erin zich te ontdoen van het raadgevend referendum? Met geen enkel ander wetsvoorstel werd na de formatie zoveel haast gemaakt, het kabinet is duidelijk van plan om te voorkomen dat het de komende jaren nog wordt lastiggevallen door de ene na de andere volksraadpleging.

 
bullet27 maart 2018, Telegraaf: Experts vernietigend over intrekken referendum

Staatsrechtgeleerden en politicologen zijn het eens: het kabinet kan het raadgevend referendum beter niet afschaffen zoals het zich heeft voorgenomen.
 
Zeven van deze deskundigen waarschuwen de Eerste Kamer, de laatste die er nog een stokje voor kan steken, dat het kabinet „niet chic
en „bruusk” opereert en het vertrouwen in de politiek dreigt te schaden.
 Video Expertmeeting over het
wetsvoorstel Intrekking Wet raadgevend referendum op 27 maart 2018
In de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag

 
bulletDe bijeenkomst werd geleid door commissievoorzitter Hans Engels (D66) en bestond uit twee blokken:

- In het eerste blok kwamen de juridische aspecten van de intrekking aan bod

- In het tweede blok eventuele alternatieven en de gevolgen van de intrekking


- De volgende deskundigen komen aan het woord :
 
bullet Prof. mr S.A.J. Munneke
 
bullet Prof. mr Roel Schutgens
 
bullet Prof. dr Frank Hendriks - Zie boek op deze pagina

 

 
bullet dr. Ph. van Praag
 
bullet Prof. mr Fred Soons
 
bullet dr. Martin Rosema

 

 
bulletZie ook bv de website: www.meerdemocratie.nl - voor uitgebreide informatie over oa het referendum !!!

Uitgebreide informatie mbt oa
Red het referendum.

 
bulletMisschien kunnen de spreuken en gezegden op de pagina  Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid inspiratie geven voor besluitvorming.

 
bullet27 maart 2018, nu.nl: Experts uiten forse kritiek op afschaffing referendum

Het kabinetsbesluit om het raadgevend referendum af te schaffen is juridisch houdbaar, maar het voornemen om het onmogelijk te maken een referendum over de afschaffing te organiseren is "niet fraai, niet hoffelijk en niet genereus" naar voorstanders van referenda.

Schutgens snapt niet zo goed waarom de intrekkingswet niet referendabel is gemaakt. "Waarom zou je de voorstanders van het referendum de kans ontnemen om een laatste keer een referendum te organiseren", vraagt hij zich af. "Waar ben je zo bang voor?"

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU hebben in het regeerakkoord afgesproken het raadgevend referendum af te schaffen. Volgens de partijen leiden raadgevende referenda tot teleurstelling bij de kiezer, omdat het kabinet niet verplicht is de uitkomst over te nemen.

Frank Hendriks, hoogleraar bestuurskunde aan Universiteit Tilburg, noemt dat "merkwaardig."
Hij stelt dat niet is vastgesteld dat kiezers teleurgesteld zijn of het vertrouwen in de politiek is afgenomen.
Hendriks voegt daaraan toe dat op basis van één referendum dergelijke conclusies moeilijk te trekken zijn.

 

bullet Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie

Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie. Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming.
 
bulletZie ook onderstaande artikelen.


 

bulletKijk/Luister via de link: Lezing David van Reybrouck  - Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' op deze pagina.

Nederland en Europa en Democratie   -    Een belangrijke en actuele lezing !

 

bullet23 maart 2018, volkskrant: Onverwacht 'nee' bij referendum zet eengezindheid binnen coalitie voor het eerst onder druk

Het 'nee' bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kwam als een verrassing.

De eensgezindheid van Rutte III staat nu onder druk, stelt politiek verslaggever Frank Hendrickx

 
bullet3 april 2018, nos.nl: Kabinet beslist mogelijk of er een referendum komt over de Donorwet

Het kabinet kan een grote rol spelen in de vraag of er een referendum komt over de Donorwet.
GeenStijl is een handtekeningenactie begonnen om zo'n referendum mogelijk te maken.
Volgens GeenStijl-redacteur Bart Nijman is de Donorwet een perfect onderwerp voor een volksraadpleging.

Hij benadrukt dat de discussie over orgaandonatie iedereen aangaat en dat de wet gaat om grondrechten en zelfbeschikking. Volgens hem kan de discussie erover als neveneffect hebben dat er meer orgaandonoren komen.

Hij benadrukt dat de discussie over orgaandonatie iedereen aangaat en dat de wet gaat om grondrechten en zelfbeschikking. Volgens hem kan de discussie erover als neveneffect hebben dat er meer orgaandonoren komen.

Intussen blijft het kabinet zich inspannen om het raadgevend referendum af te schaffen.
De Tweede Kamer is daar al mee akkoord gegaan en de Eerste Kamer moet dat nog doen.
De senaat is nu nog bezig met de schriftelijke voorbereiding en zoals het er nu naar

 

bullet Maurice de Hond: 'Schrappen referendum is stap richting ondergang van politieke systeem'

DigiD kan referendum redden. Schaf het referendum niet af, zegt opiniepeiler De Hond, maar pas het aan. Met een hoge opkomst drempel, stemmen via DigiD en een bindende uitslag heeft de kiezer écht invloed. 'Anders gaat dit systeem ten onder.'
 
bulletwww.maurice.nl: Vernieuwing Democratie - Maurice de Hond

Ons systeem van parlementaire democratie stamt uit 1848 en is sindsdien amper veranderd.
Nadat het systeem lang goed heeft gefunctioneerd is er nu sprake van een forse crisis.
De kloof tussen politiek en burgers is sterk toegenomen.
Het vertrouwen van de burger in politiek en politici is erg laag.

 
bullet22 maart 2018, binnenlandsbestuur.nl: Opmars lokale partijen zet door

De lokale partijen hebben het opnieuw beter gedaan dan in 2014.

 
bulletEigen opmerking: Betekent dit bv ook dat de bevolking meer invloed wil hebben op de Overheid?

Zie bv de
Lezing David van Reybrouck op deze pagina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
  
  
Ja ik doe mee met de rechtszaak tegen minister Ollongren ivm intrekken raadgevend referendum

 
bulletJa, ik doe mee met de rechtszaak tegen minister Ollongren

Elke staatsburger heeft belang bij en recht op het referendum.

Het referendum is bij uitstek een instrument van de bevolking! Daarom roepen wij zoveel mogelijk Nederlanders op om als medestander mee te doen met de rechtszaak tegen minister Ollongren.

Procederen is helaas duur, helemaal als we de bodemprocedure tot het einde moeten doorlopen. Daarom hopen we dat u ook een donatie wilt doen. Maar het is ook mogelijk om als medestander bij de dagvaarding gevoegd te worden zonder te doneren.

 
bullet5 maart 2018, meerdemocratie.nl: Staat gedagvaard om referendum door Meer Democratie

Wij waarschuwen Eerste Kamer voor veel referenda achteraf ("met terugwerkende kracht") en verzoeken om uitstel stemming.


 
bullet23 februari 2018, www.meerdemocratie.nl: Steun Rechtszaak tegen minister Ollongren ivm intrekken raadgevend referendum.

 
bullet15 februari 2018, YouTube-video: Prof. Wim Voermans: Referendum afschaffen zonder referendum kan juridisch niet

Prof. Wim Voermans tijdens de referendumhoorzitting in de Tweede Kamer (13 feb 2018): Een wet in werking laten treden, inclusief de intrekkingswet referendum, zonder dat er een referendum over gehouden kan worden, kan juridisch niet.
Daarvoor zorgt artikel 8 van de Wet Raadgevend Referendum.


 

bullet22 februari 2018, NPO Radio-interview: Meer Democratie spant rechtszaak aan om Referendum in stand te houden - Geluids-fragment
 
bullet22 februari 2018, www.parool.nl: Rechtszaak om afschaffing referendum

De beweging Meer Democratie stapt opnieuw naar de rechter om een referendum af te dwingen over de afschaffing van het referendum.

"Ons doel is dat wij als Nederlanders in een referendum kunnen aangeven of wij het referendum willen behouden of afschaffen," aldus woordvoerder en oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer.
 
bullet Referendum of Volksraadpleging - Wikipedia - Zie ook de pagina Integrale Visie EU / NL van de website www.duurzame-politiek.nl

Onder meer de volgende landen kennen een referendum: Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, Costa Rica, Denemarken, Egypte, Frankrijk, Hongkong, IJsland, Irak, Iran, Ierland, Italië, Kroatië, Malta, Moldavië, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Pakistan, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Servië, Singapore, Slovenië, Spanje, Taiwan, Thailand, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
In Zwitserland heeft men de meeste ervaring opgedaan met referenda, die in de Grondwet (Bundesverfassung) zijn vastgelegd.

 

         Civis Mundi (burger van de wereld) - Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur

         Civis Mundi - Wikipedia

 
bullet Uitgebreid Artikel: Referendum als pas ontloken democratisch instrument in het Nederlandse staatsrecht nu alweer afgeschaft

Door Wim Couwenberg

Regentenklasse als drager van volkssoevereiniteit, met populisme als verzet hiertegen.

De meeste westerse democratieën kennen een of andere vorm van directe democratie.

Een van de schaarse uitzonderingen daarop is Nederland. Daar stuitte alles wat zweemt naar directe democratie lange tijd namelijk op principieel verzet.
Democratie pleegt men daar te vereenzelvigen met representatieve democratie. Dat heeft het karakter gekregen van een politiek dogma om het beleid van politieke elites zodoende zoveel mogelijk af te schermen tegen interventies van burgers aan de basis.

Vandaar dat over het referendum in dit land veelal geen discussie op intellectueel verantwoord niveau te voeren valt.
In de geest van de eerder gereleveerde verdragstheorie van Althusius zoals geformuleerd in diens Politica methodici digesta (1603) geldt de politieke en maatschappelijke regentenklasse hier nog altijd als de natuurlijke drager van de volks­soevereiniteit en wordt de uitoefening ervan daarom tot de exclusieve verantwoordelijkheid van die regentenklasse gerekend.

Het populisme van rechts en links is daartegen een recente rebellie, en heeft de vereenzelviging van democratie met representatieve democratie in de politieke partijenstrijd ter discussie gesteld.
In Civis Mundi is dat al als onderdeel van de staatkundige vernieuwingsbeweging sinds eind jaren ’60 al eerder gedaan.

(Kort deel uit het uitgebreide en interessante artikel)
                                     
 -------------------------------------------------------------------------


Voorbeeld van een recent referendum in Zwitserland

 

bullet 4 maart 2018, nos.nl: Grote meerderheid Zwitsers kiest voor behoud publieke omroep

Zwitsers hebben in een referendum voor het behoud van de verplichte bijdrage voor de publieke omroep gestemd.
72 procent van de kiezers heeft tegen een voorstel gestemd om de omroepbijdrage af te schaffen.

 
bullet Zie bv ook de pagina Integrale Visie EU / NL  - bv item 1.3, van deze website.
 

 

 
bullet22 februari 2018, nu.nl: Tweede kamer stemt in met intrekken raadgevend referendum

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemde ook de SGP voor de afschaffing van de volksraadpleging.

De intrekkingswet moet nog door de Eerste Kamer.

De oppositiepartijen die voor het referendum zijn, zien het raadgevend referendum als een democratisch middel voor de bevolking om de politiek te corrigeren en bij te sturen.

 
bullet22 februari 2018, volkskrant.nl: Oppositie gromt, toch stemt coalitie het referendum weg

 
bullet23 februari 2018, nu.nl: Referendum ingetrokken, oppositie woest, Hoe kwam het zover?
 
bulletnu.nl: Meest recente artikelen over dit onderwerp

 
bullet20 februari 2018, nu.nl: Voltallige oppositie hekelt goedkeuring voor afschaffen referendum

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het kabinet zoals verwacht groen licht gegeven om het raadgevend referendum af te schaffen.
Ook zien zij geen bezwaren in het voornemen van het kabinet om het onmogelijk te maken om de intrekkingswet aan een referendum te onderwerpen. De coalitiepartijen vinden geen enkele oppositiepartij aan hun zijde.

 
bullet17 februari 2018, www.metronieuws.nl: Politicologen: houd referendum over referendum

Er moet een referendum gehouden worden over het afschaffen van het referendum. Daartoe pleiten achttien politicologen en bestuurskundigen.

Volgens hen zou er door het niet houden van een referendum een kloof ontstaan tussen de politiek en middelbaar en lageropgeleiden. „Het referendum is voor kiezers bij uitstek de manier om een dergelijke kloof te dichten."

Volgens de politicologen houden de argumenten die politici gebruiken om geen referendum over de Wet raadgevend referendum (Wrr) te houden geen steek. Zij noemen ze „circulair, eenzijdig, of misplaatst."

 
bulletLuister ook naar Lezing David van Reybrouck  - Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' op deze pagina.
 

 

bullet18 februari 2018, Buitenhof: Referendum over schrappen referendum - Wim Voermans - item 22 min en 9 sec na start uitzending

Een verhit Kamerdebat afgelopen week over het afschaffen van de referendumwet. Centrale vraag: kan de regering de referendumwet afschaffen, zonder het volk de mogelijkheid te geven om zich hierover in een referendum uit te spreken?

De Tweede Kamer heeft minister Ollongren teruggestuurd naar de Raad van State voor aanvullend juridisch advies.

Daarover referendum-expert Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.
 
bullet www.meerdemocratie.nl:   Red het Referendum
 

Het kabinet-Rutte III wil onze referendumwet afschaffen.

Meer Democratie verzet zich hiertegen met alle mogelijke middelen.

De regering weet echter dat wij en anderen een referendum over de afschaffing van het referendum willen aanvragen, en heeft in de intrekkingswet 2 juridische trucs toegepast om dit te voorkomen - Zie tekst met uitleg 
Red het Referendum  op site.

 
bullet16 februari 2018, dagekijksstandaard.nl: Pijnlijk voor Pechtold - zijn D66 leermeester Jan Terlouw verzet zich tegen afschaffing van het referendum

 
bullet15 februari 2018, Nieuwsuur: Uitgerekend D66 wil raadgevend referendum afschaffen

 
bullet15 februari 2018, Trouw: Oppositie grilt Ollegren (D66) over afschaffing van het referendum

Aanvankelijk was D66 voorstander van het referendum. Dat het dat nu wil afschaffen, valt niet goed bij de oppositie

De oppositie in de Tweede Kamer viel D66-minister Kajsa Ollongren donderdag hard aan op de afschaffing van het raadgevend referendum in een debat dat donderdag op verzoek van de oppositie werd geschorst, in afwachting van aanvullende juridische uitleg door de Raad van State.

 
bullet15 februari 2018: Volkskrant: Oppositie staat lijnrecht tegenover minister Ollegren bij debat over afschaffen van het referendum

Een stampvoetende oppositie debatteerde donderdag met minister Ollongren (D66) over de afschaffing van de referendumwet.

Een dikke vinger naar de bevolking.' 'Vandaag is een dag van verlies en rouw.' 'Hoe voelt het om de democratie ten grave te dragen?'
Een briesende oppositie staat donderdagmiddag tegenover minister Ollongren en Kamerlid Jetten.
 
Hoe kunnen de D66'ers het over hun hart verkrijgen om het raadgevend referendum af te schaffen?

 
bullet15 februari 2018, nu.nl: Tweede Kamer wil extra advies mbt schrappen  referendumwet- debat opgeschort

De oppositiepartijen vragen zich af of de regering juridisch gezien het recht heeft de referendumwet in te trekken zonder de mogelijkheid over deze intrekkingswet nog een referendum te kunnen organiseren

 


     Ander voorbeeld van burger participatie:

 
bullet Platform G 1000 Steenwijkerland: Voorbeeld moderne besluitvorming  Burger - participatie op lokaal niveau
        

De Voorstellen van de G1000Steenwijkerland   -
www.g1000steenwijkerland.nl - G1000 op weg naar een andere democratie

Het Burgerbesluit Steenwijkerland is zaterdag 7 april genomen.

63 Gelote burgers van Steenwijkerland die tevens hadden deelgenomen aan de burgertop van 18 november 2017 hebben 13 van de 21 beslispunten aangenomen. Een verslag vindt u op G1000Steenwijkerland.nl

Beslispunten die in het Burgerbesluit zijn opgenomen betreffen praktische en onafhankelijke informatie voor bewoners en onderwijs.
Dat via een energiewinkel, een energiebus, een website en een living lab waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken.

Ook duurzaam transport heeft een plek in het besluit in de vorm van het stimuleren van minder en schoner verkeer in Steenwijkerland door meer fiets en ov, (elektrisch) deelautogebruik, een toereikende oplaadinfrastructuur en emissievrij personen- en goederenvervoer.

Ten aanzien van wind en zon vraagt de Burgerraad om stimulerend en transparant gemeentelijk beleid waarbij lasten én lusten lokaal goed worden verdeeld.

Ook vindt de Burgerraad dat aardwarmte en samenwerking op het gebied van biomassa voor het opwekken van gas, warmte of elektriciteit, compost en bio-grondstof moet worden bevorderd.

Maatregelen dichtbij huis en energiecoöperaties verdienen ondersteuning.
Het stimuleren van aardgasvrije woningen, goedkope energieleningen en verduurzaming van monumenten completeren het besluit.
De volledige tekst plus handtekeningen van de ondertekenaars wordt gepubliceerd op
 
bullet Zie ook Burgerbesluit - energieneutraal - Steenwijkerland
 

 

     
       -
Nederland en Europa en Democratie   -    Een belangrijke en actuele lezing !

 
bulletVlaamse schrijver David van Reybrouck geeft Van der Leeuw-lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' in Groningen
 
bullet17 november 2017: YouTube video: Lezing  - David van Reybrouck - Populisme en de dekolonisatie van Europa, duur ca 1 uurDavid van Reybrouck:

'Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat koloniale administratie.

Wie dat 1 keer door heeft ziet het overal. Vinden we het dan raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat?


 
bulletItem: Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie - start ca 30 minuten na start video (tot einde video)


 
bulletItem: Een geheel nieuwe aanpak van verkiezingen - ca 40 minuten na start video

 
bulletDavid van Reybrouck:

'Leven in Europa anno 2017 lijkt steeds meer op leven onder een laat koloniale administratie.

Wie dat 1 keer door heeft ziet het overal. Vinden we het dan raar dat onder deze omstandigheden verzet ontstaat?


 
bulletWebsite over de Van der Leeuw lezingen: www.vanderleeuwlezing.nl
 


              ==================================================================
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl en hiervan de pagina Integrale Visie EU / NL - item 1.1

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

horizontal rule


1 Literatuur ivm burnout


 

 
 * Lessen van Burnout - een persoonlijk verhaal


In 'De lessen van burn-out' beschrijft Annegreet van Bergen wat ze nooit voor mogelijk had gehouden dat haar zou overkomen: ziek worden van te hard werken.

Als journaliste bij Elsevier had ze er al vaak over geschreven. Voor haar cover story 'Druk, druk' interviewde ze mensen die als gevolg van een te zware werkdruk overspannen geraakt waren.

Maar dat zij zelf ook hard op weg was om overwerkt te raken, dat had ze niet in de gaten.

In 'De lessen van burn-out' beschrijft ze wat ze allemaal meemaakte: de oorzaken en gevolgen, het ziek zijn, het gevoel niet meer te kunnen voldoen aan allerlei verwachtingen en vooral het proces van weer overeind krabbelen en genezing.

Haar verhaal is een hart onder de riem voor iedereen die opgebrand is en laat zien dat burn-out niet het eind van alles hoeft te zijn, maar juist het begin van een nieuw leven kan inluiden.

 
bulletToelichting: Lessen van Burnout op de website van Annegreet van Bergen.
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
 
 Annegreet van BergenEen persoonlijk verhaal

ISBN 9789045031668

Zie de pagina Psychisch herstel van deze website

* 'Van burnout naar heelheid'


Een nieuwe kijk op burn-out aan de hand van de symboliek van het sprookje "het meisje zonder handen"

We leven in een bijzondere tijd, met enerzijds bijzondere nieuwe inzichten in wetenschap, techniek en spiritualiteit, terwijl anderzijds ons tijdbeeld wordt gekleurd door een harde economische realiteit met een grote nadruk op wat we mannelijke waarden noemen, zoals snelheid, efficiency, winstmaximalisatie en dergelijke.

Vrouwelijke waarden die te maken hebben met acceptatie, relateren, menselijkheid en oprecht genieten in het hier en nú raken daarbij in de verdrukking.
 Karen Hamaker-Zondag

ISBN 9789074899192
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website

Eerste hulp bij stress en vermoeidheid, 50 signalen om burnout te herkennen, 51 tips om hem te voorkomen
 
Frank Schaper ISBN 9789055945078

* Op weg naar de Energetische Mens 
  
Van Lijden tot oorspronkelijk gezond zijn

"Bij patiënten met chronische klachten is wellicht slechts 20% van ons klassieke geneeskundig handelen echt effectief. 80% Blijkt overbodig.

De klassieke geneeskunde concentreert zich vaak op de klacht, en ziet daarbij te weinig de mens."

Yvo Van Orshoven besefte dat ook hij, als arts, bij chronische patiënten te veel bezig was met het behandelen van symptomen. Hij wilde de werkelijke oorzaak aanpakken.

Hij wilde gezondheid.

 
bulletToelichting: Instituut Orshof
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
 
door Yvo van Orshoven


Van lijden naar oorspronkelijk gezond zijn

Met een voorwoord van Frits Philips

ISBN 9789492179319
Zie de pagina Psychisch herstel - item 2, van deze website

 *  Ayurveda depressie en burnout


Er zullen niet veel mensen te vinden zijn die in hun leven nog nooit op de een of andere manier met depressie of een burn-out te maken hebben gehad.
Of dit nu komt omdat depressies tegenwoordig sneller en beter gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden, door agressieve campagnes van de farmaceutische industrie, of simpelweg omdat we door onze verzorgingsstaat gevoeliger zijn geworden: de oorzaak speelt in dit boek een beperkte rol.

Want wat de veroorzaker ook moge zijn: een depressie of een burn-out is een nare, soms zelfs levensbedreigende aandoening.
In dit boek gaan Anil Kumar Mehta en José van Burink in op de herkenbare karakteristieken van depressie en burn-out en op de westerse behandeling, om vervolgens uitgebreid stil te staan bij hun ayurvedische visie op depressie en burn-out, alsook hun benadering.

 
 Dhr.Anil K.Metha en José Van Burink

Dhr. Kabir Mehta heeft zijn graad behaald in Indiase geneeskunde aan de Gujarat Ayurveda University,Jamnager in India. Hier volgde hij een zesjarige opleiding tot bachelor ayurvedic medicine and surgery.

ISBN 9789051796438
Zie de pagina's Psychisch herstel - item 2 en Fysiek herstel - item 12, van deze website

 The Universe, Life and Everything

Dialogues on our changing understanding of reality
   
The way we understand the world we live in is changing.
Our traditional understanding is being challenged by developments in physics, including quantum mechanics, and our inability to explain certain complex phenomena such as consciousness.

In this book, scholars from a variety of backgrounds discuss how our understanding of our world is expanding to include such phenomena.

Theorie van Alles - Schuilt er achter al die takken van wetenschap niet één werkelijkheid?
En moeten we niet met heel andere ogen gaan kijken om die te kunnen zien? - Willem Schoonen
(Citaat Trouw, artikel 'Dageraad in de wetenschap?' 14-10-2017)

 
bullet Link om hele Boek te downloaden (pdf)
 
Sarah Dursten en Ton Baggerman

ISBN 9789462987401

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3

Gemeente in de genen - Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland

Democratie begint bij de gemeente.
Daar ligt de bron van burgerschap, zeker in Nederland.

Hier is de burger al eeuwenlang eigenaar van de lokale democratie. Al vanaf de vroege Middeleeuwen namen lokale gemeenschappen het lot zelf in handen. Samen vormden die ons land uit veen, moeras en water.
 
Centraal bestuur en adel kregen er nooit echt vat op, het lokale zelfbestuur zit ons in de genen
.

Tegenwoordig staat de lokale democratie onder druk.

We zien een doorgeslagen schaalvergroting, ongekende decentralisering, schurende verhoudingen tussen gemeenteraadsleden en bestuurders, die hun gemeente besturen als bedrijfsmanagers.
Maar een gemeente is geen koekjesfabriek. Die is de eigendom van burgers.

 

 Wim Voermans


ISBN 9789044636338

Zie ook de pagina Maatschappelijke context

De Strijd om de Democratie

Een essay over democratische zelfverdediging

Wat is een weerbare democratie?
Hoe gaan we om met krachten die zich niet aan de regels van onze rechtsstaat houden?
Vooraanstaande denkers gaan in op deze uiterst actuele vragen.

Steeds meer politieke partijen stellen ongrondwettelijke maatregelen voor, radicale groeperingen trachten door terreur anderen hun wil op te leggen, buitenlandse regimes pogen in onze democratie te interveniëren en lidstaten van de EU nemen wetten aan die de democratie allesbehalve bevorderen.

De strijd om de democratie behandelt in het licht van deze ontwikkelingen het vraagstuk van de 'weerbare democratie'.
In hoeverre zijn ondemocratische maatregelen geoorloofd om de democratie te beschermen?
In deze actuele bundel laten vooraanstaande denkers als Afshin Ellian, Bastiaan Rijpkema, Paul Cliteur, Gelijn Molier en Dirk Verhofstadt hun licht schijnen over deze meer dan urgente vraag.
 

 Afshin Ellian

ISBN 9789024411634

Zie de startpagina van deze website.

  Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het referendum, door Frank Hendriks

Is het referendum een democratische zegen of vloek?

Dit boek zoekt antwoorden via een rondgang door theorie en praktijk, in binnen- en buitenland.
Vertrekkend vanuit het Oekraïne-referendum als centrale casus worden vergelijkbare EU-gerelateerde referenda belicht en ook meer duurzame referendumculturen doorgelicht.

Reflectie hierop leert dat het referendum geen eenheidsworst is.
Onder gunstige omstandigheden blijken referenda een nuttige rol te kunnen vervullen in een gemengd democratisch bestel.
In verkeerde handen kunnen ze echter ook stevig worden misbruikt; dat hebben referenda overigens gemeen met andere instituties, zoals de politieke partij of de massaverkiezing.

Toegespitst op de Nederlandse polderdemocratie luidt de conclusie dat het referendum, mits op de juiste wijze ingericht en ingebed, van toegevoegde waarde kan zijn.
 
bullet Via Google inzien van het boek: Democratische zegen of vloek? - Aantekeningen bij het Referendum
 
bullet YouTube-video, 8 februari 2018: Het referendum: valt er nog wat te kiezen?, door Frank Hendriks
 
Frank Hendriks

ISBN 9789462987050

Zie de startpagina van deze website.

  
 Boek: 1984, door George_Orwell

 
bulletBoek: 1984, door George_Orwell

Big Brother: het vocabulaire uit 1984 is sinds de eerste publicatie in 1949 in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.
Een ambtenaar op het ministerie van Waarheid, Winston Smith, raakt verstrikt in een strijd tegen de alles doordringende Partij en wordt gekweld door zijn gedoemde liefde voor Julia.
In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit.

1984 is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes.
 
bullet Boek: 1984 - Wikipedia
 
bullet Boek 1984 inkijken mbv Google
 
bulletZie ook de website Big Brother Awards: https://bigbrotherawards.nl

Wat zijn de Big Brother Awards? Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.
 
 George Orwell

Zie de startpagina van de pagina van deze website.

ISBN
9789029587099

 

Wat op het spel staat, door Philipp Blom

Wat als een historica over vijftig jaar terugkijkt naar het begin van de 21ste eeuw?
Zij zal versteld staan dat wij - verblind door
onze dagelijkse beslommeringen en ons kortetermijnperspectief?
Door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering staat onze manier van leven misschien wel op het spel.
Of is er nog hoop?
 
bulletYouTube video: Waarom we pas aan de slag gaan wanneer het te laat is, Philipp Blom

Wij hebben een goed besef van de gevolgen van onze acties, stelt historicus Philipp Blom​.
Maar onze maatschappij heeft mensen opgevoed om zichzelf te zien als consumenten.
Dat is een houding die heel problematisch is op het moment dat wij voor een ontzettend grote historische uitdaging staan.
 
bullet TV-programma Buitenhof - 23 oktober 2017 - Philipp Blom

Een analyse over de grootste veranderingen van onze tijd: historicus Philipp Blom luidt met zijn nieuwe boek 'Wat op het spel staat' de noodklok.
 
 Philipp Blom

ISBN 9789023465980

Zie de pagina Maatschappelijke context van deze website


Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze site over burnout.

  Donut Economie, door
Kate Raworth - Wikipdia

Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian

In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crises werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
 
bullet Boek 'Donut Economie' inzien via Google
 
bullet26 november 2017, VPRO-Tegenlicht, video: De donut economie met oa Kate Raworth ( Video )
 
bulletYouTube-video: Kate Raworth
 
bullet Kate Raworth - www.kateraworth.com
 
  Kate Raworth

ISBN 9789046823187

Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze site over burnout.

 De Onzichtbare Hand, door Bas van Bavel

Het is een sprookje dat onze markteconomie een onmisbare voorwaarde voor welvaart en rechtsstaat is.
Dat weet de internationaal gezaghebbende Nederlandse economisch historicus Bas van Bavel onweerlegbaar aan te tonen.

Hij toetst de abstracte beweringen van de economen genadeloos aan de historische werkelijkheid. De vrije markt, die aanvankelijk breed werd omarmd, blijkt na enige tijd de welvaartsgroei juist te remmen: nieuwe economische elites veroveren met hun rijkdom politieke en juridische macht en sluiten nieuwkomers buiten.

De ongelijkheid neemt toe, investeringen nemen af.


Wie rijk wordt, wordt sterker en kan de regels bepalen, geheel naar eigen belang.
 
bullet Onzichtbare Hand - Wikipedia

De onzichtbare hand is het zelfregulerende effect van een markt waar iedereen slechts eigenbelang nastreeft, maar daarmee collectief welvaart weet te creëren. (Adam Smith)
 
bullet7 januari 2018, nporadio1: Radio-interview - Bas van Bavel - Nav zijn boek 'De onzichtbare hand

Aan ongelijkheid gaat de markt ten onder - Bas van Bavel - zie boek
 
 Bas van Bavel

ISBN 9789044634365

Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze site over burnout.

Boek: Saving Capitalism - For The Many, Not the few, door Robert Reich

From the author of Aftershock and The Work of Nations, his most important book to date—a myth-shattering breakdown of how the economic system that helped make America so strong is now failing us, and what it will take to fix it.
 
bullet Saving Capitalism - For The Many - inkijken via Google
 
bullet Robert Reich - Saving Capitalism: For the Many not the Few - YouTube-video
 
bullet Saving Capitalism , Official trailer -YouTube-video van de film

Robert Reich, the Former Secretary of Labour of the United States, examines America’s fragile democracy and its fight for survival; as income and wealth go to the top, more Americans are left behind. Now it’s up to those ordinary Americans to change the rules
 
bullet26 december 2017, quotenet.nl: 'Saving Capitalism', hoe stoppen we de communistische trend onder millennials
 
Robert Reich

ISBN 9781785780684
E-Book

Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze site over burnout.
'De levensloop van de mens' Bernard Lievegoed ISBN 9789060693001
 

'De verborgen dynamiek van familiebanden'
 
Bert Hellinger ISBN 9789060693001

* 'Geneeswijzen in Nederland'

Dit boek geldt als standaard naslagwerk op het gebied van alternatieve geneeswijzen.
 
Paul van Dijk ISBN 9789020243741

* 'Leerboek slaap en slaapstoornissen'
 
Johan Verbraecken (artikel)
ISBN 9789033489242
Zie ook de pagina Fysiek herstel van deze website
 

 * Dodelijke Psychiatrie en stelmatige ontkenning

Met steun van de farmaceutische industrie wordt in de geestelijke gezondheidszorg de mythe verspreid dat vrijwel alle psychiatrische ziekten met medicijnen te behandelen zouden zijn.

De waarheid is dat de meeste psychofarmaca patiënten meer kwaad dan goed doen en dat het overmatig gebruik ervan leidt tot een alarmerend aantal sterfgevallen.

De Deense arts en hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche onderbouwt zijn betoog met een grote hoeveelheid onafhankelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden, tot frustratie van zijn tegenstanders die er maar niet in slagen hem inhoudelijk van repliek te dienen.

Gøtzsche baarde eerder opzien met Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, waarvoor hij de British Medical Association's Annual Book Award kreeg.

bullet17 december 2016, Trouw: Antidepressiva zijn nutteloos en schadelijk
 
bullet19 december 2016, Vimeo-video, De Balie Amsterdam: Debat met Peter Gotzsche
 
bullet18 december 2016, Trouw: Psycho-pillen doen meer kwaad dan goed
 
bullet18 november 2015, NRC: Geneesmiddelen zijn gevaarlijk
 
 Peter C. Gotzsche

 ISBN 9789047708414
Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website

 


'De held met de duizend gezichten'
 
Joseph Campbell ISBN 9789046700938

* 'Leven vanuit je kern'
(Ankertje Euro 6,--)
 
Roger Rundqvist ISBN 9789020207958

* 'Leiding nemen in je eigen leven
(Ankertje Euro 6,--)
 
Roger Rundqvist ISBN 9789020201574

Koud kunstje - Wat kun je leren van de Iceman

Wim Hof (1959)is een bijzondere man. Al 20 x haalde hij het Guinness Book of Records, met extreme prestaties in de kou.

Hij zwemt in water met temperaturen rond het vriespunt, dat is voor gewone mensen al binnen een minuut dodelijk.

Waarom kan hij dat ? Wat is het nut ervan? En kun jij het ook ?

Hof pleit voor een herwaardering van de kou en hij hij krijgt steun van de wetenschap. Radboud UMC bevestigt met onderzoek dat de methode van Hof een positief effect heeft.

Ook heb je baat bij de ademhalingsoefeningen en koud douchen.

Oa Radboud UMC onderzocht zijn technieken, en wat blijkt: iedereen kan het leren.
 
bullet Recensie 1 - via de website www.mooigeschreven.nl/
 
bullet Recensie 2  - via de website www.natuurlijklinda.nl
 
bulletEigen opmerking:

Een mooi, informatief en goed leesbaar en echt belangrijk boek wat goed aansluit op oa mijn eigen burnout ervaringen.

Oa het grote belang van een goede ademhaling en de relatie met oa stress gerelateerde klachten komen uitgebreid aan de orde.
(wordt nog steeds onderschat en krijgt veel te weinig aandacht!) Veel mensen ademen te snel!

Ook de relatie tussen bv hoge bloeddruk, hartslag, hartslagvariabiliteit en ademfrequentie krijgt veel aandacht.

Ook het versterken van het immuunsysteem komt aan de orde. (mbv oa koud en warm douchen)

Een hele goede tip om te gaan lezen!
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's - Vele video's met ervaringen van mensen zelf die werken met de methode van Wim Hof
 

Wim Hof
(Iceman -
Wikipedia)

en


 
Koen de Jong

ISBN 9789491729256

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 1 en 5, van deze website


** Verademing


De boeddhistische monnik, de topsporter en de gezonde mens hebben met elkaar gemeen dat ze, in rust, niet te snel ademen.
Zonder een fysieke inspanning is een gezonde ademfrequentie namelijk vier tot acht keer per minuut.

Veel mensen echter ademen continu sneller, tot meer dan twintig keer per minuut. Dat is zinloos en energievretend.

Een ontregelde ademhaling kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, rugpijn, burnout, depressie, en problemen met slaap of concentratie.
Hoe komt dit? Wat gebeurt er dan in je lijf en in je hoofd? En wat kun je er zelf aan doen om het op te lossen?

Je kunt extra energie krijgen door simpelweg rustiger te ademen.

 
bulletYouTube-video: Ademhaling. Verademing. door Koen de Jong   -  www.sportrusten.nl
 
 Bram Bakker  en 

 Koen de Jong
Marco van Basten: 'Ik ben niet zo'n lezer, maar dit boek las ik in één keer uit!
 

 ISBN 9789491729003

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 1 en 5, van deze website
 
** Ademhaling als medicijn

Dit Buteyko Ademwijzertraining als alternatief voor de behandeling van o.a. astma, hyperventilatie en stressklachten

Boek geeft u inzicht in een unieke aanpak met soms uitzonderlijke resultaten die gebaseerd is op de Buteyko methode en uitgebreid met lichaamswerktechnieken en mindfulness.

In het eerste deel ‘Ademhaling en stress’ leest u welk verband er bestaat tussen ademhaling en stress.

In het tweede deel ‘Ademvolume en aandoeningen’ gaan de schrijvers in op specifieke gezondheidsproblemen die samengaan met een te groot ademvolume, zoals luchtwegproblemen, hartklachten, darmklachten, slaapstoornissen en psychische klachten.

 
 Marc Scheffer (YouTube-video) ISBN 9789462031838

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 1 en 5, van deze website

* Gnosis en gnostiek

De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het christendom bracht een schokgolf teweeg.
Kern van de gnostische zienswijze is dat in elk mens een innerlijk weten van liefde woont, de gnosis. Maar die gnosis kan verduisterd raken.
De gnostiek als spirituele traditie biedt de mens een weg naar de bevrijding van de liefde in hemzelf.
 
bullet Gnostiek  -  Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet Gnostiek   -  Wikipedia
 
 Bram Moerland

ISBN 9789020210798
 

* De Kartharen


De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze? Waarom werden ze door de kerk vervolgd? Op deze vragen geeft Bram Moerland in dit goed geschreven en prettig leesbare boek een duidelijk en begrijpelijk antwoord.
 
bullet De Katharen - Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet Katharen               - Wikipedia
 
 Bram Moerland ISBN 9789020210750
 

* Het Evangelie van Thomas


Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus.
Bram Moerland heeft een toelichting heeft geschreven die de tekst toegankelijk maakt voor een brede kring van belangstellenden.
Dit boek laat een verassende andere visie zien op de historische betekenis van Jezus.
 
bullet www.thomasevangelie.info - website van Bram Moerland over het Thomas Evangelie
 
bullet www.thomasevangelie.nl
 
bullet Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) - Wikipedia
 
 Bram Moerland

ISBN 9789020210774

 
 
* Geef flow aan je leven


Dit boek vertaalt de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de flowtheorie naar het dagelijks leven.
Het geeft vele praktische aanknopingspunten om met flow in je eigen leven te kunnen kennismaken.

 
 Marlies Terstegge

 www.flowinjeleven.nl/

ISBN 9789020998160

Zie de pagina Psychisch herstel van deze website
 
 
 * Kop uit 't zand -  Jan Terlouw

Mooie, liefdevolle novelle die oproept zuinig om te gaan met deze aarde.

Bart en Arie zijn biljartvrienden. Arie, ingenieur bij Rijkswaterstaat, vindt dat de uitputting van de aarde alarmfases 3 heeft bereikt, maar het lukt hem niet om de wetenschappelijke wereld te mobiliseren; actievoeren zou geen taak voor de wetenschap zijn.
Daarom bedenkt
hij zelf een dramatische actie waardoor het klimaat even het gesprek van de dag is.
Twintig jaar later breekt een enorme watersnoodramp uit. Grote delen
van West-Europa komen onder water te staan.
De kinderen van Bart
hebben geen geloof meer in de loze beloftes van politici, noch in de capaciteit van wetenschappers om veranderingen af te dwingen.
Ze
besluiten zelf het heft in handen te nemen...
 
bullet2 december 2016, NRC: Jongeren moeten zeggen wij pikken het niet meer
Jan Terlouw: ‘Bij politici gaat de waan van de dag altijd voor’
 
bullet2 december 2016, NRC: Zo willen lezers invulling geven aan de oproep van Jan Terlouw
 
  Jan Terlouw

 ISBN 9789462970465
E 9,95

Zie de pagina Maatschappelijke context van deze website


 * Het hebzuchtgas -  Jan Terlouw

Een geëngageerd sprookje voor jong en oud.

Julia, de 18-jarige kleindochter van de president van Tradicië, gaat stage
lopen bij Solide, het bedrijf van Alphons G. Bovenwoning.

Het bedrijf
houdt zich bezig met de winning van olie, gas en kolen. Julia snapt niet dat niemand zich er zorgen maakt over het broeikaseffect, totdat ze ontdekt dat Bovenwoning verslaafd is aan hebzuchtgas.
Hij kan
alleen nog maar aan geld denken.
Ze verzint een list om hem van zijn
verslaving af te helpen, zodat hij ook oog krijgt voor het milieu. Maar daar laat ze het niet bij.
Ze benadert ook de kinderen van de rijke
directeuren van de grote energiebedrijven.

Om het milieu te redden,
bedenken ze samen een gewaagd plan...

 
bullet15-11-2016,Trouw: Jan Terlouw: Wat helpt is een regering die olie verbiedt - interview
 
 Jan Terlouw

 ISBN 9789462970441


* Een Ketterse Catechismus, schets van een spiritualiteit van Morgen
 
Hein Stufkens ISBN 9789025959074

* Gezond met Ayurveda
(Ankertje Euro 6,--)
 
Metha en Sandhovel ISBN 9789020208108

 
* Gezond leven met mindfulness

Handboek meditatief ontspannen.
Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress

Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen.

Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien.

Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag.

Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven.

'Gezond leven met mindfulness' is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.'

Thich Nhat Hanh

bullet Gezond leven met Mindfulness - Boek inkijken met Google
 
 Dr. Jon Kabat-Zinn

ISBN 9789401301534

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

* Waar je ook gaat daar ben je, meditatie in het dagelijks leven
 
Jon Kabat-Zinn ISBN 9789021545677

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

* Boek: Go East


Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

Go East! is een autobiografisch verslag van Stine Jensen en haar zoektocht.

Na jarenlange studie van de westerse filosofie en een werkzaam leven op de universiteit gooit filosoof en schrijfster Stine Jensen door een persoonlijke crisis het roer om. Op zoek naar meer geluk, rust en balans tussen lichaam en geest verkent ze de spirituele wereld en duikt in de wereld van mindfulness, yoga en meditatie.

 
bulletYoutube-video: Go East - Stine Jensen

Go East - over guru's, ego's en andere ongemakken met oa Stine Jensen
 
Stine JensenEen filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

ISBN 9789026329449

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness, item 1 van deze website


* 'Als jouw leven een circel is waar sta je dan?'

De cirkel van ons leven bestaat uit twee tegenstellingen: onder-boven en links-rechts.
Aan de onderkant heb je aarde, lichaam, het materiële.
Aan de bovenkant heb je hemel en geest, het spirituele; links de anderen of het andere, en het ik, het ego-ik, rechts.

We krijgen een heel leven, de hele cirkel, maar om allerlei redenen kiezen wij ervoor om maar in één gedeelte van de cirkel te leven.


H
et grote drama van onze tijd: onze maatschappij is eenzijdig gericht geraakt op economie.
 
Inez van Oord

Inez van Oord was in 2003 oprichtster van het blad Happinez en tot oktober 2008 hoofdredacteur

Inez van Oord:
'Verbinding is het woord van de toekomst'

www.inezvanoord.com
 - Website van Inez van Oord

ISBN 9789021559872

Zie de pagina's Herstel Burnout en Psychisch herstel  van deze website.
 
* Het kleine boek vol Mindfulness


In Het kleine boek vol mindfulness zijn meer dan 150 tips, oefeningen en inspirerende quotes verzameld.

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheersen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen.

Mindfulness helpt je om de aandacht bij het moment te houden.

Een prachtig vormgegeven boekje in een handzaam formaat: om altijd bij je te hebben

 
Tiddy RowanFocus - kom tot rust - ontstress

ISBN 9789000343287
(ca E 8,--)

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

* Integral Meditation

Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up, and Show Up in Your Life

Prepare to encounter your mind in a radically new way as Ken Wilber introduces Integral Mindfulness, a meditative approach based on Integral Theory and Practice.

This leading-edge technique combines, for the first time in history, the ancient paths of meditation and mindfulness—or Waking Up—with modern research into psychological development and human evolution—Growing Up—resulting in a complete and powerfully effective method of personal transformation.

 

Ken Wilber

www.kenwilber.com

ISBN 9781611802986

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

* Inspiratie en inzet in organisaties - Als harder werken niet meer werkt

Twintig jaar na Bezieling en Kwaliteit in Organisaties gaat Daniel Ofman, bedenker van het kernkwadrant, in op de voorwaarden die nodig zijn om inspiratie en inzet tot bloei te laten komen binnen een organisatie.

Hij stelt helder en duidelijk dat er grenzen zijn aan wat maakbaar is, wanneer verandering een doel kan zijn en wanneer niet.

Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en wat er nodig is om met minder energie meer te bereiken.
 
bullet YouTube-video: Daniel Ofman: Invloed deel 1
 
bullet YouTube-video: Daniel Ofman: Invloed deel 2
 
 Daniel Ofman

 www.corequality.nl

ISBN 9789021556611

Zie de pagina Herstel Burnout van deze website.


* Reinventing Organizations 
-
A Guide to Creating Organizations

Inspired by the Next Stage of Human Consciousness

The way we manage organizations seems increasingly out of date.
 Survey after survey shows that a majority of employees feel disengaged from their companies.
The epidemic of organizational disillusionment goes way beyond Corporate America-teachers, doctors, and nurses are leaving their professions in record numbers because the way we run schools and hospitals kills their vocation.
Government agencies and nonprofits have a noble purpose, but working for these entities often feels soulless and lifeless just the same.

All these organizations suffer from power games played at the top and powerlessness at lower levels, from infighting and bureaucracy, from endless meetings and a seemingly never-ending succession of change and cost-cutting programs.

bullet YouTube-video: Reinvention Organizations - Frederic Laloux
 
bullet Integral European Conference  - May 4-8 at Lake Balaton in Hungary
- Integral Meditation and the New Europe -

Integral Meditation and the New Europe - Jos de Blok van Buurtzorg is 'Keynote -speaker' op de conferentie.
 
Frederic Laloux

Ken Wilber -
www.kenwilber.com

www.reinventing Organizations.com/

ISBN 9782960133509


Zie de pagina Herstel Burnout van deze website.

* Melancholie van de onrust  - Essay bij de Maand van de Filosofie 2017

De mens is volgens Nietzche een weemoedig wezen, een homo melancholicus die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid.
We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.

Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt?
Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt? Wanneer slaat de melancholie om in angst en xenofobie?

In dit essay onderzoekt Joke Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren, over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Wat is er nodig voor deze veerkracht van het denken, die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?

 
bullet2 april 2017, VPRO Boeken - 2de gedeelte van deTV-uitzending: Joke Hermsen - Boek: Melancholie van de onrust ( video )
 

 Joke Hermsen

ISBN 9789047709534

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3 van deze website
* Stil de tijd, Pleidooi voor een langzame toekomst
 
 Joke J. Hermsen

 www.timeshadow.nl
ISBN 9789029571395
Op 4 november 2009 verschenen. Volgens de website van Joke Hermsen is de vijfde druk recent verschenen (21 januari 2010)
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3 van deze website

'Kairos, een nieuwe bevlogenheid'
 
Joke Hermsen ISBN 9789029587907

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3 van deze website

Het geheim van langer leven

  
Een ontdekkingsreis langs gebieden (Blue Zones) in de wereld waar
   mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.

       Inzage van dit boek via Google

 
Dan Buettner
ISBN 9789048801862

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.

www.bluezones.com

(Blauwe Zones)

 
 

* De Bleu zones methode - Wordt oud, gelukkig en gezond

Gezond en gelukkig over de 100 worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan Buettner.

Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa, Californië, Nicoya, Icaria en Sardinië. Hun geheim?
Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap.
The Blue Zones is een fenomeen dat Ivo Niehe
, Jamie Oliver en Amerikaanse gemeenten inspireerden. Dan Buettner laat in De blue zones-methode zien hoe we zelf een blue zone kunnen creëren.
 

bullet Boek 'De Bleu Zones Methode - inzien via Google

 
bulletJanuari 2016, RTL Boulevard TV-item: Langer Leven: de Bleu Zones Methode met Dan Beuttner
 
 Dan Beuttner -  Wikipedia

ISBN 9789021560380


Zie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

* 'De Voedselzandloper'  - Genomineerd voor 'Boek van het jaar 2013'

Een boek over voeding, gezondheid, afvallen, preventie van ziektes en jong blijven.

Als we kijken naar de gemeenschappelijke factoren van de honderdjarigen in de Blauwe Zones, dan zien we dat ze voornamelijk een voedselpatroon nuttigen zoals in dit boek beschreven wordt
(zie blz 311 van dit boek).

Zie ook de informatieve website: www.voedselzandloper.com/
 
 Kris Verburgh

ISBN 9789035137585

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 1

* Veroudering vertragen

Waarom zijn we sterfelijk? Waarom worden we ouder? En wat kunnen we hieraan doen?

Naast antwoord op dergelijke vragen, schetst Verburgh in Veroudering vertragen toekomstige doorbraken die veroudering kunnen afremmen, zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
Volgens vooraanstaande wetenschappers kan veroudering binnenkort zelfs omgekeerd worden. Kortom, mensen weer jonger maken.

 
 Kris Verburgh

ISBN 9789035143982

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 1

* Hoe wordt je 100, door William Cortvriendt


Hoe word je 100?' vertelt ons in duidelijke alledaagse taal de wetenschappelijke feiten over hoe we gezond en jong blijven en daardoor bijzonder lang kunnen leven.

Het boek is door de internationale pers met lovende reacties ontvangen.
 
bulletMet een voorwoord van Kris Verburgh, auteur van De Voedselzandloper

 
bulletZie ook: November/december 2016, Omroep MAX:

6 Afleveringen - Hoe wordt ik 100 - zie video's van de uitzendingen.
 
bullet11 december 2016,nrc.nl: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt
 
 William Cortvriendt

 ISBN 9789491729201

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 1


* 'Het Voedselzandloperkookboek'


   Zie de vele recepten op de site van Pauline Weuring.
 
 Kris Verburgh en Pauline Weuring ISBN 9789035141070

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 1
 

'Het geheim van langer leven'


 
Een ontdekkingsreis langs gebieden (Blue Zones - Wikipedia) in de wereld waar
 mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.


       Inzage van dit boek via Google


      Zie ook de site: www.bluezones.com
 Dan Buettner

ISBN 9789048801862

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.

*De supplementen wijzer
, een uitgebreide zelfhulpwijzer

Een overzichtelijke gids voor het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten, superfoods, kruiden en specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en supplementen.
 
bulletTip: Meld je aan voor de wekelijkse zeer informatieve -> Nieuwsbrief
 
bullet Nieuwsbrief  'De macht van de voedingsindustrie' - Juglen Zwaan - oktober 2017
 
 Junglen Zwaan

ISBN 9789079872695

Kies druk 5 (vanaf 08-11-2015) of hoger (de laatste druk)!

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 5
 
 

* Boek: De voedingswijzer, door Juglen Zwaan

Een overzichtelijke gids over de heilzame aspecten van groenten, fruit, noten, zaden, granen, peulvruchten, kruiden, oliën, vetten, vlees, vis, zuivel, dranken en meer.

Eten doen we allemaal dagelijks. Maar wat stoppen we nu precies in onze mond?
Wat zit erin? Wat doet het met onze gezondheid?

Honderden voedingsmiddelen komen uitgebreid aan bod.

Uniek is ook de zelfhulpwijzer, waarbij eenvoudig is op te zoeken welke voedingsmiddelen positief kunnen inwerken op bepaalde klachten.
 

bulletYouTube-video:  Video met Juglen Zwaan over het boek 'de Voedingswijzer'
 
 Juglen Zwaan

ISBN 9789492665058

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 5

Boek: Cacao, Supervoedsel voor een ultieme gezondheid, door: Wouter de Jong


Cacao is goed voor de gezondheid! Dat blijkt uit de vele wetenschappelijke onderzoeken.

Cacao verlaagt de bloeddruk, vermindert het risico op hartklachten en verbetert de insulinegevoeligheid.

Mensen die 100 of ouder zijn, blijken vaak aanzienlijke hoeveelheden cacao in hun dieet te hebben.

Theobroma cacao betekent 'Cacao, het voedsel van de goden'. Cacaobonen werden vroeger door de Maya's en Azteken gebruikt als geld, in plaats van goud.

Veel van de magische eigenschappen van cacao gaan verloren bij verhitting en raffinering, zoals gebeurt bij het maken van traditionele chocola.
De echte kwaliteiten van cacao zijn voor veel mensen in de praktijk daarom nog onbekend.
Daar kan nu verandering in komen!

 
bullet De Cacao Revolutie (pdf-file) - via de website: www.sportengezond.nl/
 
bulletYouTube-video: Cacao - Waarom is chocolade gezond?

Wouter de Jong en Juglen Zwaan bespreken waarom chocolade gezond is.
 
bullet Overzicht van meerdere Youtube-video's met interviews van Junglen Zwaan mbt gezondheid.
 
  Wouter de Jong

ISBN  9789020208788

Zie de pagina Fysiek herstel van deze website - item 1 en 5

* Das heilende Bewusstsein 


Rätselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hände auflegt?
Kann Hypnose körperliche Erkrankungen beeinflussen?

Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zur ihrer Genesung finden?
Kann die Wissenschaft erklären, was bei Spontanheilungen von Krebspatienten geschieht?
Sind die Wunder von heute das Wissen von morgen?

Das Buch führt Sie an die Grenzen der Medizin: aus persönlichen Erfahrungen und Begegnungen, bewegenden Fallgeschichten und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsteht das Bild einer Heilkunst, die unsere Vorstellung von den Möglichkeiten des Bewusstseins verändert.

 
bullet Boek: Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich     
Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?

Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestätigen: Gedanken und Gefühle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des Körpers.
(ISBN 9783426403846)
 
Joachim FaulstichWunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin

ISBN 9783426873304

 

* (Niets) ontbreekt ons
  Over hoop, bezieling en empathie
 
Joke J. Hermsen ISBN 9789029587907

* Bejegening in de zorg
 
Erik Bosch ISBN 9789024414093
Boek gaat over correct en respectvol om gaan met cliënten.

* 'Het is niet te geloven, van reactief naar creatief leiderschap'


   Integraal leiderschap - Wikipedia
 
Daniel Ofman en Guust Verpaalen ISBN 9789021580166

Zie de pagina Herstel burnout van deze website.

* Nelson Mandela / 15 lessen over leven, liefde en leiderschap

 
Richard Stengel / Nelson Mandela ISBN 9789021555751

*
Tegen Verkiezingen  

 - 
"Uitdagend,veelbelovend en zeer overtuigend"  - THE TIMES -

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

Het fel besproken Tegen verkiezingen pakt uit met een nieuwe diagnose - en een lang vergeten remedie.
Dit invloedrijke manifest maakt duidelijk dat de huidige verkiezingen een vermolmde procedure zijn. Gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert David van Reybrouck een wervend voorstel voor een echte democratie - één die werkt.

Urgent, onorthodox en overtuigend.


Het boek laat je op een speelse manier kennismaken met oudere vormen van democratie, die in een moderne jasje gestoken zouden kunnen bijdragen aan de problemen van ons parlementaire stelsel van nu.


'Van Reybrouck wil een systeem waarin de regering niet slechts voor het volk bestaat, maar ook duidelijk uit het volk bestaat. Ene president Trump zou zijn opvattingen onder de loep mogen nemen...'

               - Financial Times -

 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016
 
bulletG1000: http://g1000nu.ning.com/ en zie ook de site http://g1000.nu/
   - Platform voor democratische innovatie - Nederland
 
bulletG1000: www.g1000.org/nl
   - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in België
 
bullet30 september 2014 - YouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht
 
bullet30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek
 
 David van ReybrouckNieuwe geactualiseerde uitgave
van 4 oktober 2016


Eigen opmerking:

Een echt belangrijk boek!


Kost  E 10,00
 

ISBN 9789023443551


 
* Woorden die werken
  Woorden die werken op de werkplek,
   een praktische gids voor effectieve communicatie
.
Ike Lasater en Julie Stiles www.daimoon.nl/nl
De mensen van Stichting Dai moon willen mensen inspireren om verbinding te maken met elkaar door aandacht voor en betrokkenheid bij alles wat ons raakt en motiveert; dat is onze passie. Dit doen wij door bewust communiceren en vernieuwend denken.

*
Arbeidsrecht voor Dummies'

Zie ook de boeken 'Medical Ethics for Dummies',  'Business Ethics for Dummies', Belastingen voor Dummies
 
 Mr. R.A. Wijnands ISBN 9789043020428

*
Borderline Times - boek
  Het einde van de normaliteit

 Borderline Times - E-book 

  Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven.
 

Dirk de Wachter ISBN 9789401407304

Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.
* Verdrongen gevoel - Een chirurg over geneeskunde en geneeskunst dr Piet Leguit
ISBN 9789490951503


Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

* Big Mind Big Heart (boek met CD)
 
Dennis Genpo Merzel ISBN 9789056701895
 

* 'Happy worker'

Hoe je met oprechte aandacht en open communicatie een plezierig bedrijfsklimaat schept.
 
Yolanda Eijgenstein ISBN 9789057591440

Energie in Organisaties, hoe stuur je op energie?
 
Christel Koerhuis, Maria Brouwer en Rik Berbé. ISBN 9789051796568
 

'Betere Mensen'

Over gezondheid als keuze en koopwaar

'Betere mensen' laat zien dat wetenschappelijk onderzoek de werkelijk eerder vormgeeft dan dat ze haar ontdekt.
 
Trudy Dehue (prof. dr. G.C.G.)
ISBN 9789045025575

Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

* 'De depressie epidemie'

Een geschiedenis van de neerslachtigheid
 
Trudy Dehue (prof. dr. G.C.G.) ISBN 9789045700953
(zie de pag Maatschappelijke context van deze website)

* 'Zout, suiker, vet'

 Hoe de voedingsindustrie ons in zijn greep houdt
 
Michael Moss ISBN 9789048818921
Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.

'Gedoemd tot kwetsbaarheid'
(Euro 5,--)
 
Geert Mak ISBN 9045013827

'Gezonde voeten, een goede basis, praktijkboek voetmassage en gezondheidsoefeningen'
 
Gonnie van de Lang ISBN 90-76141-14-2
Bestellen oa via www.vandelang.nl

'De helende reis'
 
Brandon Bays ISBN 9789022535691

*
'Hallo, ik ben er weer'

Persoonlijke verhalen van mensen met een uitkering die hun leven weer in eigen hand nemen en aan de slag gaan.
 
Celine da Silva Curiel en Karen Hamaker-Zondag ISBN 9789074899512

* 'Eckarts 's Notes'

Ervaringen met het door Eckart Wintzen ingevoerde “celmodel” in zijn toenmalige bedrijf BSO.
 
Eckart Wintzen ISBN 9789056379674

*
'Cradle to Cradle: afval = voedsel'

Produceren en consumeren zonder afval

 
Michael Braungart en William McDonough ISBN 9789055945771

* 'Cradle to cradle in bedrijf'
 
Marieke van der Werf ISBN 9789055946235

* 'Integrale visie'

Oa mbv overzichtelijke kleurenschema's wordt de kern van Ken Wilber's integrale benadering weergegeven.

    Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google


 
bulletArtikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens.
 
bullet Download de grote versie Ken Wilber's AQAL map (Engels, 660 Kb GIF-file)

Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop, wordt het beeld extra vergroot.
 
bullet Artikel door Ken Wilber: In tongen spreken, tijdschrift The Optimist april 2009

Volgens filosoof Ken Wilber is er maar één manier om de wereldproblemen op te lossen: mensen met andere culturele waarden moet je in hun eigen taal aanspreken.
 
Ken Wilber

www.kenwilber.com

Zie overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber

ISBN 9789020202380

Zie de pagina Herstel burnout van deze website

  'Integral Politik', Neue Politik für eine neue Zeit
 

   Weergave Boek via Google

 Beschrijving van boek:
'Integrale Politik' - Neue Politik fur eine neue Zeit

Die Schrift "Integrale Politik" ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen
Jean Gebser neu zu verstehen.
 

bullet www.jean-gebser-gesellschaft.ch/
Die Jean Gebser Gesellschaft JGG fördert eine integrale Weltsicht in den Wissenschaften, in der Kunst und Kultur im Sinne des Lebenswerkes von Jean Gebser.
 
bullet Integrale Politik (IP)

Voorbeeld van een integrale politieke partij - IP - in Zwitserland.
 
bulletArtikel: Integral Politics: A Swiss Perspective (pdf) - Elke Fein, Hans-Peter Studer - Integral Review - Zie IP-Integrale Politik | Aus der Intelligenz des Herzens (IP - Integrale Politik)
 
Werner Kaiser

 ISBN 9783842386426

Zie ook de pagina Herstel burnout van deze website.

* Een vorm van beschaving

  Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
 
Klaas van Egmond

ISBN 9789060386484

* 'Vloeibare tijden'
,

Leven in een eeuw van onzekerheid
 
Zygmunt Bauman  
* 'Ons stipje op de waereldkaart' Piet_de_Rooy I
ISBN 9789028425736

Zie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

* Nieuwe Business Modellen

 
Jan Jonker ISBN13 9789462200869

* People, Planet, Profit & Prophecy

 Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen
 
Ilse C. ten Berge ISBN 9789069639123

* Business Spiritualiteit


  Een vernieuwingsmodel voor organisaties in een crisis
 
Paul de Blot ISBN 9789089800237

 * 'Zwervend met Zhuang Zi'

    
Wegwijs In De Taoïstische Filosofie
 
René Ransdorp ISBN 9789055738250
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

* Spirituality and Business: Exploring Possibilities for a
   New Management Paradigm


   Zie inkijk-exemplaar via Google
 
Sharda S. Nandram, Margot Esther Borden, H.H. Sri Sri Ravi Shankar (Foreword) ISBN 9783642026607

* Spirit [at] work


  Aan het werk met je spirituele intelligentie - SQ
 
Marjolein Rikmenspoel ISBN 9789025961176

* Spirituele intelligentie
- SQ: de kracht van persoonlijke ontwikkeling
 
Marjolein Rikmenspoel ISBN 9789069639086

* Identiteit'

 
Paul Verhaeghe ISBN 9789023473039
 
'Staat van Verwarring'


Het is een hernieuwde bezinning op onze tijd, waarin sprake is van strijdige waarden, verbleekte idealen en onzekerheid over de toekomst.
 
Ad Verbrugge
ISBN 9789461057013


 

* 'Wie de bron kent ..., Zendbrieven'
 
Willigis Jäger ISBN 9789056700997

*
'Elke golf is de zee'
 
Willigis Jäger ISBN 9789056700959
 

'Erasmus en het Poldermodel'
 
Herman Pleij ISBN 9789035127371

'Hoe wordt ik een rat'
 
J.P.M. Schrijvers ISBN 9789055942558
 

* 'Hoe vang ik een rat'

 
Richard Engelfriet, Peter van der Geer ISBN 9789080757448
 

* Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen

 
Egbert Dommerholt ISBN 9789001802424

* 'Wat zit er in Uw eten'

Wat zijn additieven, wat betekenen de E-nummers?
Wat is de giftigheid van een specifiek E-nummer?
 
Corinne Gouget en WRSM Jansen
www.bouillonmagazine.nl/e-gids.php
ISBN 9789077788288

'Hooggevoeligheid als uitdaging'
 
Marian van der Beuken ISBN 9789020201444

* 'Bezieling en kwaliteit in organisaties' (kernkwadranten)
 
Daniel D. Ofman ISBN 9789021535937

* 'De alchemist'
 
Paulo Coelho ISBN 9789029508988

'Spiritualiteit als inzicht'
 
Frans Maas ISBN 9789021137308

* 'Wat is wijsheid, een filosofische zoektocht'


Filosofen gaan er prat op dat ze denken, maar filosofie betekent eigenlijk 'liefde voor de wijsheid''

'Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie'

Westerse filosofie in het breder verband van de Aziatische filosofie geplaatst
 
Jan Bor ISBN 9789035137011


ISBN 9789035135888

Zie de pagina's Meditatie en Mindfulness

'De reis van je leven'
 
Hans Peter Roel ISBN 9055991198
* 'De kracht van het NU' Eckhart Tolle
Zie ook boek met 2 DVD's (4 uur durende sessie) 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite'
ISBN 9789020282306

* 'Chakra Werkboek'
 
Anodea Judith ISBN 9789069635033

* 'Stem uit de diepte'

De mens en zijn bestemming in de symbolische taal van de mythe. Oa Faust, Graallegende en Hamlet komen aan de orde. (ca E 9,--)
 
dr C.J. Schuurman ISBN 9789020248524

'Regel uw bloeddruk met kruiden en voeding'

(Ankertje van E 6,--)
 
Jaap Huibers ISBN 9789020205916

* 'Ziekte, pijn en de invloed van de geest'

Ervaringen uit de therapeutische praktijk. (Ankertje van E 6,--)
 
Erik Bruijn
Zen-leraar, psychodynamisch therapeut en schrijver
ISBN 9789020201871

* 'Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen'


Zie ook Inkijkexemplaar - oudere versie (versie 2005) (eerste 24 pagina's)
 
Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede
www.geert-hofstede.com
ISBN 9789047005865
 

*
'Een beknopte geschiedenis van alles'

Een schitterende synthese tussen wetenschap en spiritualiteit.

- Google - gedeeltelijke weergave van dit boek - Nederlands
- Google - gedeeltelijke weergave van de Engelse versie van het boek 'A Brief history of Everything', Ken Wilber
 
Ken Wilber

www.kenwilber.com
ISBN 9789056370398
Zie pagina Burnout herstel van deze website

* 'Kwantum theorie in 30 seconden
'


De belangrijkste inzichten en stellingen uit de geschiedenis van de kwantummechanica.

Ontdek de geschiedenis van een aantal van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen en filosofeer over de toekomst van fysica en technologie met deze fascinerende en overzichtelijke inleiding tot de kwantumtheorie.
 
bullet Kwantumcomputer (Nederlands) - Wikipedia
 
bullet Quantum computing (Engels)  - Wikipedia
 
Brian Clegg  ISBN 9789089984869 (E 9,95)

 

* 'Het universum in een enkel atoom'

Waar wetenschap en spiritualiteit elkaar raken
 
Z.H. De Dalai Lama ISBN 9789021584041

* 'De kwantumdokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing'
 
Amit Goswami ISBN: 9789021584164

* De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteitDe verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit in een tijd van crisis en veranderingen.
 

Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis

Met bijdragen van 28 toonaangevende wetenschappers en spirituele denkers, oa:
Deepak Chopra, Jean Houston, Swami Kriyananda, Sri Sri Ravi Shankar, Stanislav Grof, Barbara Marx Hubbard, Hiroshi Tasaka, Rabbijn Awraham Soetendorp, Peter Russell, Amit Goswami, Gregg Braden.
ISBN 9789020208535
 

* De Akasha Ervaring
Wetenschap en het kosmisch geheugenveld
 
Ervin Laszlo, 2009

Zie overzicht van verkrijgbare boeken van Ervin Laszlo.
ISBN 97890 202 03851
 

*
'Worldshift 2012'
De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn

Google - gedeeltelijke weergave van de Engelse versie van het boek 'Worldshift 2012', by Ervin Laszlo
 
Ervin Laszlo, 2009

http://worldshift2012.org
ISBN 97090 202 03868
 

* 'Kosmos'
Een integrale visie op de wereld
 
Ervin Laszlo & Jude Currivan, 2009 ISBN 9789020203103
 

* 'Kwantumshift in het wereldbrein'
De impact van nieuwe wetenschap op ons en de wereld
 
Ervin Laszlo, 2009 ISBN 9789020203103
 

* Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.

Een heel uitgebreid boek waarin veel (duidelijk en goed leesbaar) aan de orde komt, bv ook kwantumfysica en bewustzijn.

Beperkte weergave boek 'Eindeloos Bewustzijn', door Pim van Lommel  - via Google

Website de over de film 'Eindeloos Bewustzijn' / DVD nu te koop
 
Pim van Lommel
www.pimvanlommel.nl
ISBN 9789025957780
 

* 'What the Bleep do we know - Ontdek de werkelijkheid achter de werkelijkheid' (Nederlands boek)


Naast dit boek zijn er 2 films/DVD's beschikbaar, nl:
- 'What the Bleeb do we know'
-
'What the Bleep - Down the Rabbit Hole'
 
William Arntz
Kwantumfysica en een veranderend wereldbeeld
ISBN 9789021580180

* 'Het Veld'

Een baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos

 
Lynne McTaggart ISBN 9789020283396

* 'De verbinding'

   Word je bewust van het veld waarin je leeft.
 
Lynne McTaggart ISBN 9789020204537
 

* Tijdschrift 'Het Vermoeden'

 
Voor Hemelse Wijsheid en Aards Geluk
 
Uitgave van NCRV en IKON
Het Vermoeden komt vier keer per jaar uit met 92 pagina’s kleurrijke fotografie, prachtige gedichten en vol spiritualiteit en zingeving.
 Hoewel alle genoemde boeken van belang zijn, zijn de met * aangegeven boeken voor mij van extra belang gebleken

 

bulletZie ook de literatuurlijsten WAO en burnout van Werk & Psyche van de Stichting Pandora

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

2 Websites met achtergrond informatie mbt burnoutWebsites direct in relatie met deze website:


Hoewel alle genoemde web-sites van belang zijn, zijn de met * aangegeven web-sites voor mij van extra belang gebleken.

(* en dik weergegeven - nog iets extra belangrijker voor mij)
 


*
http://burnout.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt burnout

* http://burnout.startpagina.nl/prikbord
 
Lezersforum  voor het delen van ervaringen en stellen van vragen etc. mbt burnout

* http://burnout-info.beginthier.nl
 
Overzicht sites mbt burnout

* http://burnout-begeleiding.startpagina.nl
 
Overzicht mbt burnout-begeleiding

* http://burnout.jouwpagina.nl
 
Burnout startpagina van oorzaak tot herstel

http://burnout.uwpagina.nl
 
Overzicht sites mbt burnout

http://burnout-begeleiding.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt burnout begeleiding

http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/burn-out
 
In deze zorgwijzer wordt besproken welke kennis-, hulp-. en informatieplatformen er beschikbaar zijn voor mensen met een burnout.
* https://allesgoed.org
Op deze site vind je oa verhalen van mensen die openhartig vertellen over hun depressie en wat helpt.


18 maart 2017, http://kassa.vara.nl/ : Antidepressiva: hoe zit dat?  (video)

Een miljoen Nederlanders gebruikt antidepressiva.
Hebben alle mensen die deze middelen gebruiken wel baat bij deze medicijnen?
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website
 

* www.ptss-support.nl/

 
Support PTSS - Post traumatisch stress stoornis - PTSS - Wikipedia
1
5 januari 2013, www.rijksoverheid.nl/: Nieuwe richtlijn PTSS voor politie

* http://ptss.startpagina.nl/
 
Startpagina over PTSS - Post traumatisch stress stoornis

* http://integriteit.startpagina.nl/
 
Overzicht mbt integriteit

http://slapeloosheid.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt slapeloosheid

http://slaap.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt slapen

http://zingeving.startpagina.nl/
 
Overzicht sites mbt zingeving

https://huisvoorklokkenluiders.nl/
 

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag
4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.

Het Huis voor klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden.
Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Wij adviseren, ondersteunen, en doen indien nodig onderzoek. Ook geven wij voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Onze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.
Het Huis wil zo bijdragen aan het beëindigen van misstanden.
 

Cursus 'burnout herkennen en voorkomen' (online cursus)
 
Cursus via de website www.leren.nl

* http://wia.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt WIA
(WIA -Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen - WIA vervangt de WAO)
* http://wajong.startpagina.nl Overzicht sites mbt Wajong
De Wajong (soort WIA) is bedoeld voor jongeren die al voor hun zeventiende,  óf tijdens hun studie,  arbeidsongeschikt zijn geworden.

* http://reintegratie.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt reïntegratie (zie oa ook prikbord)

* http://werkloos.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt werkoosheid (zie oa ook prikbord)

* http://werkdruk.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt werkdruk

*
http://letselschade.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt letselschade (zie ook prikbord)
* www.deervaringsdeskundige.nl
Deze nieuwe site wil de ontwikkeling van ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid samenbrengen.
 

* Aanbod
E-mental health
- Trimbos Instituut
 
Het Trimbos-instituut heeft diverse e-health interventies gemaakt gericht op alcohol- en druggebruik, angststoornissen, dementie, depressie, mentaal vermogen, infectieziekten, KOPP/KVO problematiek, seksualiteit en relaties, en werkstress
bullet28-03-2013: Kabinet stemt in met structurele financiering e-mental health

* www.wijzeringeldzaken.nl

 
Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken.Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen

* www.clienten-pagina.nl
 
Cliëntenpagina GGZ. Persoonlijke websites van ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie. Links naar informatie, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Herstel, reïntegratie en rehabilitatie.
* http://basisinkomen.nl/wp/ Site van de Vereniging Basisinkomen
 
bulletWikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisinkomen  
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
* http://basisinkomen.net Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen

Wat is basisinkomen?
 
bullet www.basisinkomen.be  -  Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen
 

* www.debeterewereld.nl - De betere wereld

 Enjoy & do good
 


De betere wereld - enjoy & do good

 
bullet Website met duizenden artikelen
 
bullet Wekelijkse Nieuwsbrief (met ca 36.000 abonnees)
 
bullet Krant - landelijke krant, op honderden adressen af te halen
 
bullet Sociale media
 
bullet Digi-Magazines met  bladerbare pdf's  met wel 100 pagina's inhoud en acties per thema
 
* www.bluezones.com  
Dan Buettner maakte een ontdekkingsreis langs gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Hij reisde langs deze 'blauwe zones' (gebieden) en kwam erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, het gezelschap waarin ze verkeren en hun zienswijze op het leven. Door hun voorbeeld te volgen laat Buettner zien hoe je met simpele aanpassingen van je levensstijl jaren kunt toevoegen aan je levensduur.
 
bullet Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook de vele video''s onder 'blue zones' op YouTube.com)
 
bulletZie bv artikel: 'Blue Zones: 9 regels om de kans op een langer leven te verhogen' via de site http://50plusje.blogspot.nl/
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

* www.eigen-kracht.nl

 
Welkom bij de Eigen Kracht Centrale
Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die? En hoe houd je zeggenschap en regie over de aanpak? De Eigen Kracht-conferentie biedt uitkomst.

* w
ww.pestenophetwerk.net

 
Deze website geeft inzicht in pesten en stress op het werk en geeft tips voor acties

* www.instituutorshof.be
 
Instituut Orshof is een cursus centrum in België om te werken aan chronische klachten en problemen.
Zie de pagina Psygisch herstel van deze website.
* http://www.brammoerland.com Website van Bram Moerland, met oa informatie over zijn activiteiten (oa lezingen), CD's van eerdere lezingen en opgave voor de nieuwsbrief.
Op elke CD staan gemiddeld 4 lezingen van een uur met nog een uur vragen beantwoorden vanuit de zaal. Op de website van Bram staat een kort overzicht van de inhoud van elke CD.
Zie de pagina's Spiritueel herstel  van deze website.
* www.innerfire.nl  - Wim Hof - Iceman
Website van Wim Hof - Iceman

Sterk je lichaam, maak je weerbaar tegen ziektes.

 
bullet De methode kent een integrale benadering en bestaat uit 3 componenten:
 
bulletAdemhalingsoefeningen
bulletGraduele blootstelling aan koude
bulletTrainen van mindset/concentratie
 
bulletIn diverse onderzoeken is gebleken dat de methode het meest effectief is wanneer de componenten gecombineerd worden toegepast
 
bulletBelangrijk waarschuwing ivm uitvoeren van de oefeningen van de Wim Hof Methode:
 
bulletGa naar een cursus van Wim Hof.  Zie de website www.innerfire.nl  Wim Hof - Iceman
Voer de oefeningen altijd op de wijze uit zoals Wim Hof ze je leert (ga niet zelf experimenteren).
 
bulletVoer de oefeningen niet uit tijdens duiken, autorijden, zwemmen, in bad, etc. -  altijd op een plek met een zachte ondergrond.
 
 
bullet Onderbouwing Wim Hof Methode (pdf) - 2016

Overzicht, achtergrond, onderbouwing en toepassing van de Wim Hof methode.
 
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's - Vele video's met ervaringen van mensen die werken met de methode van Wim Hof
 

 

bullet www.wimhofmethod.com/  - Engels - Your personal platform to interact and share knowledge with fellow Wim Hof Method members
 
bulletArtikel in PNAS: Voluntary activation of sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans (pdf)

PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences  - USA
 

 

bulletZie de pagina  Meditatie en mindfulness (item 5) - van deze website.
 
bullet Iceman - Wikipedia
 
bulletZie ook de pagina's Meditatie en Mindfulness en Fysiek herstel van deze website.
 
* 21 juni - Internationale Yoga dag  
bullet21 juni 2017: 21 juni - Internationale Yoga dag

Dinsdag 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag.

Wereldwijd zijn er deze dag honderden yoga events en ook Nederland doet mee!
 
bullet www.yogaonline.nl/  - Yoga Magazine
 
bullet Yoga - Wikipedia
 
bullet http://yoga.startpagina.nl/ - Start pagina Yoga
 
bullet Gezondheidsvoordelen van yoga - website www.gezondheidsnet.nl/
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness - item 1, van deze website.
 
* www.universiteitvannederland.nl/

   Universiteit van Nederland


De Universiteit van Nederland

De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet.

Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.
 


* www.nwo.nl

 
Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie
In 1995 is het NWO onderzoeksprogramma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA) opgezet. Universitaire onderzoekers, TNO Arbeid, het bedrijfsleven, en bijvoorbeeld vakbonden participeren daarin.
(NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Filosofie Oost West
 

De Stichting Filosofie Oost-West
(FOW) biedt een uiteenlopend programma van lezingen aan, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven.
Filosofie heeft namelijk naast de intellectuele een sterk praktische waarde: de existentiële vragen vormen een belangrijk aandachtspunt. Deze beide waarden - van zowel de westerse als de oosterse filosofie - poogt de FOW te verenigen.
 

*
www.ppcg.nl

 

Website van Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG)
Om de belangen goed te kunnen behartigen van mensen die voor betrouwbare, aanvullende complementaire zorg kiezen, en om de continuïteit en kwaliteit vanuit patiëntenperspectief te waarborgen, is het PPCG opgericht onder de vlag van de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie)
 

* www.avig.nl/
 

Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet 'Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde' (pdf)
 
bullet Zoek een (AVIG-) arts
 
bulletDe informatieve brochure 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde' (pdf, te downloaden).
 
* www.imconsortium.org  
bulletZie ook bv www.imconsortium.org/ - Academic Consortium for Integrative Medicine & Health
The Academic Consortium for Integrative Medicine & Health is supported by membership dues and grants from philanthropic partners including sustained support from The Bravewell Collaborative for over a decade.

Our membership currently includes over 60 highly esteemed academic medical centres and affiliate instituti
ons.

 
bullet Deelnemers consortium in USA, Canada en Mexico
 
bullet MIssie van het consortium
 
bulletDefinitie Integrative Medicine: 'Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing'.
 
bulletIntegrative Medicine & Health Congress May 13-16,m 2014 Miami Florida USA
bullet Congress Summery Report 2014 (pdf)
 
bulletOp www.YouTube.com zijn vele video's te zien, tik:  integrative medicine
 
* www.zonmw.nl/nl/


Over de Missie van ZonMw:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers:

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

- Een rapport van ZonMw:
Rapport 'Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg' (pdf) - ZonMw (file laden duurt even)

Zie ook de Startpagina van deze website.


 
Patiëntinformatie en oriëntatie mbt kiezen van de beste reguliere zorg, oa:


 
bullet www.zorgkaartnederland.nl  - Wat is ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.
De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past.
ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

 
bullet www.kiesbeter.nl

 
bullet www.zorgkiezer.nl, kies vergelijk zorg

 
bullet Wachtlijsten ziekenhuiszorg onderdeel van Nationale Atlas Volksgezondheid door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
In deze atlas vindt u meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele 'waar-vragen' over de volksgezondheid en de gezondheidszorg: Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst? Kies een hoofdonderwerp in bovenstaande tabbladen
.

 
bullet http://ziekenhuis.startpagina.nl

 
bullet www.thuisarts.nl - Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen

 
bulletZoek bv met Google op wachtlijst specifieke zorg of instelling, dit geeft (soms) resultaat.

 
bulletZorgverzekering Informatie: www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/ 

 
bulletHulplijnen - hulp en Huis van Klokkenluiders:
 
bulletHulplijnen: Pandora depressielijn: 0900  612 09 09,      Pandora helpdesk: 0900  726 36 72
 
bullet www.nedkad.nl/ - Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie - Hulp voor patiënten en belangstellenden
 
bulletVragen naar aanleiding van psychische problemen of een verslaving?  - Telefonische-hulpdiensten

U kunt contact opnemen met een telefonische hulpdienst, ook als u uw naam niet wilt zeggen. Deze infolijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal.
 
bullet www.psychischegezondheid.nl/ - Wilt U contact met een hulpverlener?
 
bullet www.nieuwezijds.nl/  - Hulp bij en adressen bij psychische stoornissen

Een op de vijf mensen lijdt aan een psychische stoornis en de helft van alle mensen krijgt er in zijn leven mee te maken. Niks geks aan de hand dus, of, om met Stichting Pandora te spreken: `Ooit een normaal mens ontmoet?'
 
bullet www.hulpverlening.nu/ -  Anonieme hulp bij psychische problemen

Deskundige en professionele online hulpverlening bij psychische problemen.
 
bulletwww.113.nl - Hulplijn zelfmoord preventie  - telefoon: 0900-0113

Anoniem, vertrouwelijk, gratis en snel aan de beurt.
Je kunt snel aan de slag en met een vaste psycholoog.
Ook als je je zorgen maakt over iemand die je kent
 
bullet Algemeen overzicht telefonische hulpdiensten

 
bulletWebsite Huis van Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag 4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.
Daarmee staan zij niet meer alleen na het melden van een een werkgerelateerde misstand binnen een bedrijf of overheidsorganisatie.

Klokkenluiders belanden vaak in een lastige situatie."Ze lopen vaak tegen muren op. Hierdoor wordt het vertrouwen bij een klokkenluider steeds kleiner. Ze durven geen externe hulp in te schakelen", aldus woordvoerder Arjen Wilbers.
 

 Een voorbeeld van een oriëntatie alternatieve en complementaire behandelingen voor verschillende ziektes:

 

bullet Ziekten - IOCOB van de website www.iocob.nl

 
bullet www.infolijn-ag.nl - Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen

 
bullet Zoek een (AVIG-) arts
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 

* www.natuurarts.nl

 
Website over natuurgeneeskunde door Johan Bolhuis (arts) en Alexandra Alons (arts)
* www.natuurlijkwelzijn.org Stichting Natuurlijk Welzijn, uitgever van het maandblad 'De Natuur Uw Arts'. De Stichting is in 1976 opgericht en stelt zich als doel om door middel van voorlichting over complementaire/alternatieve gezondheidszorg te geven aan consumenten/patiënten een beter begrip te creëren en de samenwerking tussen de reguliere- en de complementaire gezondheidszorg te bevorderen.
Zie ook het archief van artikelen onder item 'TIJDSCHRIFT' op deze website.
 
bulletOp de website van Natuur Uw Arts staan in het item 'Tijdschrift' oa vele interessante korte artikelen. 
Zie het uitgebreide online artikel archief.
* Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen
Voor het maken van een keuze uit de vele behandelwijzen kunt u op werkdagen, tussen 10.00 en 17.00 uur (maandag- en woensdagavond tot 21.00 uur) met deze stichting  contact opnemen via het
 
bulletZie het uitgebreide online artikel archief.
* www.natuurlijkgezondplein.nl/ Dit plein is onze bijdrage aan ons einddoel: Integrale gezondheidszorg.
 
bullet Hoe houd je je lichaam zo goed mogelijk gezond
bullet Hoe los je kleine problemen zo natuurlijk mogelijk op
bullet Hoe kan je op een natuurlijke manier behandeld worden
bullet Wanneer moet je uiteindelijk echt aan zwaardere middelen of ingrepen

Van de Stichting Natuurlijk Welzijn
Deze verzorgt al jaren het informatie tijdschrift De Natuur Uw Arts voor de donateurs van de stichting, alsmede de Adressengids Behandelaars Complementaire Gezondheidszorg.
bullet Opgave voor de nieuwsbrief
bullet www.celzouten.nl 

 

Website van het Instituut voor Celzouttherapie
Celzouten zijn minerale zouten zoals deze in het lichaam aanwezig zijn.
Er zijn 12 basis celzouten en 15 aanvullende, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam.
U kunt deze minerale zouten bewust inzetten om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te ondersteunen.
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.

* www.welkegeneeswijzewerkt.nl

 
Deze website heeft tot doel ervaringen te verzamelen van oa mensen die chronisch ziek waren en die na lang zoeken toch iets gevonden hebben waardoor ze beter zijn geworden!  (Ga ook altijd naar je huisarts)

* www.innerned.org/therapeutencheck.html
 
Hoe goede hulp te vinden en het maximale uit en therapie te halen

* www.vbag.nl
 
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. Met lijst van aangesloten therapeuten (oa Natuurgeneeskundigen)
* www.natuurdietisten.nl Natuur Diëtisten Nederland is een groeiend samenwerkingsverband van professionele diëtisten met een brede(re) kijk op voeding en gezondheid.

* www.iocob.nl
 
De Stichting IOCOB, Stichting voor innovatief onderzoek van complementaire behandelwijzen. Complementaire (alternatieve) behandelwijzen staan momenteel weer in de belangstelling. Langzaam ontwaakt binnen de geneeskunde het besef dat binnen deze stromingen nieuwe inspiratiebronnen te vinden zijn.
Zie de pagina Fysiek herstel van deze website.
* www.pilliewillie.nl
De informatie op deze website helpt patiënten bij een zoektocht naar een verloren gezondheid en vormt een leidraad naar een lang en gezond leven. Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde.
www.mijnzorgnet.nl MijnZorgnet is een dienstverlenende organisatie voor patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Op MijnZorgnet.nl spelen alle betrokkenen bij het zorgproces een belangrijke rol. Onze missie? Samen bouwen aan een sterk kennisnetwerk. Dit kan op verschillende manieren: via forums, wiki’s, blogs en het delen van bestanden. Iedereen kan lid worden van één of meerdere communities of er zelf één starten. Vinden, delen en verbinden. Daar draait het om. En iedereen in Nederland mag meedoen. MijnZorgnet faciliteert de techniek; patiënten, mantelzorgers en zorgverleners verzorgen de inhoud.
Zie ook uitzending 27-02-2012, TV programma: Eénvandaag 'Actief met eigen ziekteproces'
www.loc.nl LOC Zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200 medezeggenschapsorganen - en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten - in de sectoren van verzorging, verpleging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

www.nolk.info
 
NOLK is een netwerk van instellingen en professionals op het gebied van onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (OLK). Het bundelt de krachten zodat de kwaliteit van behandeling, scholing en onderzoek verbetert.

* www.uitdaging.net

 
Kritische website mbt oa gezondheidszorg en voeding in Nederland.

* www.geneesmiddelenrepertorium.nl

* www.cbg-meb.nl

 
Voor oa 'officieel erkende' bijwerkingen van geneesmiddelen.

* www.artsenapotheker.nl
 
Op deze site staat oa veel informatie over bijsluiters, bijwerkingen en richtlijnen.
 
bullet www.lareb.nl

Bijwerkingen bij een medicijn zoeken

Bijwerkingen
bij een medicijn melden
 
Meldingen door patiënten bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum kunnen hier worden gedaan en bekeken.
Patient-meldingen hebben in de afgelopen jaren bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan de bewaking van de geneesmiddelveiligheid in Nederland. Niet alleen in aantal, maar ook in de kwaliteit van de aangeleverde meldingen. 

* www.avmv.nl
 
Algemene Vereniging van Medisch Verzekerden
Als medisch verzekerden betalen we ruim duizend euro per jaar alleen al aan de basisverzekering en daar komen de aanvullende verzekeringspremies nog bovenop. Toch hebben we nauwelijks zeggenschap over de besteding van die gelden. Wat krijgen we er eigenlijk voor terug?
 
bullet www.meldpuntmedicijnen.nl
 
Meldpunt medicijngebruik, meld je ervaring met medicijnen, het is waardevol!

*
www.stichtingdepijler.nl
 

Voor informatie oa mensen in de WIA en WAO

www.lva-nederland.nl -
Heeft haar activiteiten gestopt.
 

* www.landelijkeclientenraad.nl
 
De landelijke Cliëntenraad

www.mee.nl
 
MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. MEE is een bureau bij u in de buurt. Daar werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd

* www.degezondepatient.nl
 
Deze website is een platform voor informatie en openheid over medisch handelen, dus ook over medische fouten.
* www.sin-nl.org SIN-NL staat voor Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland. Het woord "iatrogeen" betekent letterlijk: "veroorzaakt door medisch handelen". SIN-NL richt zich op het verbeteren van de situatie van slachtoffers van medische fouten, oa veroorzaakt door onjuiste diagnostiek en onjuiste behandeling.
Een medische fout kan gedefinieerd worden als: "Een medische handeling, waarvan het resultaat tegengesteld is aan de oorspronkelijke planning, waarbij eventueel onnodig (tijdelijke of definitieve) schade wordt berokkend aan de patient, terwijl dit met de huidige stand van medische kennis voorkomen had kunnen worden".
Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website
* www.sterknaarwerk.info

De (zieke) werknemer aan zet. Met wie krijg ik te maken als ik ziek word? Hoe kan ik zelf regie nemen in mijn ziekte en herstelproces? Wat zijn ervaringen van anderen? U vindt antwoorden op deze site.

Op deze website is ook
'Reisgids voor de werknemer, wat en hoe bij ziekte en werk' te bestellen. Ook zijn er belangrijke tips te downloaden.

* Bureau Beroepsziekten FNV Bureau Beroepsziekten FNV (oa burnout, RSI, letselschade zaken bij werkgevers. Ook voor niet leden FNV). Ook voor aanvragen boekje 'Ziek van je werk', waarin duidelijke voorbeelden van ontstaan en verloop van beroepziekten staan beschreven.
* www.hulpgids.nl/index.php?mid=153 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener (artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, verloskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen et cetera). Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.

www.hulpgids.nl: Gids voor de geestelijke gezondheidzorg
www.meerkosten.nl Regelingen, belastingaangifte, etc, voor mensen met een handicap en chronisch zieken.
Deze website is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), en de Federatie van Ouderverenigingen (FvO). Deze website is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG) en het VSBfonds.

* www.cg-raad.nl/

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
 
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
De CG-Raad is in Nederland het grootste samenwerkingverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bijna 190 organisaties werken samen binnen de CG-Raad. Samen behartigen zij de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.
* https://icz.nu/

 ICZ - Instituut voor Chronisch Zieken
ICZ, Intermediair voor chronisch zieken is gestart door Ernst Arens en Maarten Godijn.
Wij zijn zelf patiënt en wij konden geen goede (levens)verzekering vinden.
De reden om te starten is versterkt door veel vragen vanuit patiëntenverenigingen. Allebei hebben wij een jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening. Naast de kennis die wij hebben opgedaan in de financiële dienstverlening, zijn wij ervaringsdeskundigen. Als geen ander kunnen wij ons inleven in de situatie van een persoon met een chronische ziekte.
* www.re-integratiewijzer.nl Re-integratiewijzer (voorheen: Reïntegratiewijzer). De Re-integratiewijzer helpt u bij vragen over arbeids- ongeschiktheidsregelingen, de WW, de bijstand en re-integratieprogramma's. In de wijzer vindt u tips, informatie, praktische adviezen, rekenvoorbeelden en voorbeeldbrieven
Het Verwey-Jonker Instituut maakt deze Re-integratiewijzer in opdracht van de
Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA), met financiële steun van Stichting Instituut Gak en de Landelijke Cliënten Raad (LCR) Werkgroep Arbeidsadviseur.
* www.beroepsziekten.nl Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is een landelijk kennisinstituut voor Arbo-professionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers. Het NCvB maakt deel uit van het Coronel Instituut van het Academisch Medisch Centrum, Divisie Klinische Methoden en Public Health van de Universiteit van Amsterdam.
bullet Aangepaste registratie-richtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002]
bullet Overspannenheid - Burnout, op website  www.beroepsziekten.nl
*www.weldergroep.nl Helpdesk van het Kenniscentrum Welder (was 'Breed Platform Verzekerden en Werk'.
Deze website is voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over werk, uitkeringen en verzekeringen.
www.live-ervaringsdeskundigheid.nl Februari 2011: Start LIVE, Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz is opgericht om de vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid te bevorderen en daarmee herstel voor cliënten toegankelijker te maken.
LIVE is een tweejarig project dat uitgevoerd wordt door
Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

http://net2client.hscg.net/ZZZ/08/08312/index.htm
 
Stichting Pandora - werk en psyche. Informatie voor werknemers en cliënten.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.

www.psychischenwerk.nl/pw
 
Werk en psyche. Informatie voor werknemers en cliënten.

www.gripopjedip.nl
 
Een website voor jongeren die al een tijdje niet zo lekker in hun vel zitten of soms net even iets teveel hebben meegemaakt. Waardoor je nu last hebt van sombere buien, je vaak geen zin hebt om dingen te ondernemen, je jezelf steeds vaker betrapt op negatieve gedachten over jezelf of over de wereld om je heen. 

www.mentaalvitaal.nl
 
Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil.
Mentaal Vitaal is een website van het Trimbos-instituut en Fonds Psychische Gezondheid en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

* www.krishnamurti.nl/
 

J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

www.hoofdpijnpatienten.nl
 
De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten is er voor iedereen met enige vorm van hoofdpijn en aangezichtspijn.

* www.dancingpath.nl

 
Cursus 'Dancing Path' van Elle van Rooij
* www.innerned.org/ Innerned is gewijd aan spiritualiteit, geneeswijzen en psychologische onderwerpen.
Deze website geeft oa informatie mbt reiniging, kernkwadranten, ontspannen, therapieën,
etc.
Zie ook een algemeen heel informatief overzicht mbt therapieën, geneeswijzen, etc.
* www.chakraplein.nl Een hele uitgebreide en informatieve site over oa:
bullet Chakraleer en chakratherapie
bulletSpirituele therapie
bullet Zelfonderzoek
bulletAchtergrond informatie over oa chakra's, Eckhart Tolle, Advaita, Sri Nisargadatta, Sri Ramana, CG Jung, Zen, Meditatie en Krishnamurti
bulletOefeningen
* www.letscradle.nl Cradle to Cradle Congres MECC Maastricht 1-2 November 2007
Het Cradle to Cradle (C2C - wieg tot wieg) concept komt er in het kort op neer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig kan worden omgezet in grondstof voor nieuwe producten.
* www.wattnu.nl/ Energietransitie - van fossiel naar duurzaam  -  www.wattnu.nl/  van RTL7
Energietransitie is de overschakeling van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.
In Nederland en Europa stellen we ons als doel om uiterlijk in 2050 de transitie te hebben gemaakt, van 96% fossiele energie nu, naar 80 tot 95 % duurzame energie in 2050. Een revolutie binnen 37 jaar. Maar de meningen over de manier waarop deze transitie moet worden uitgevoerd zijn sterk verdeeld.

Zie ook www.janrotmans.nl/
Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven wetenschapper, met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties


* www.social-enterprise.nl/


* www.socialenterprisecommunity.org/
 
Wat is een social enterprise?
Ondernemen om de wereld te verbeteren zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden.
Social Enterprises verdienen geld aan producten en diensten, maar herinvesteren een groot deel van hun winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun maatschappelijke missie te verwezenlijken.

* www.pimvanlommel.nl
 

Het boek Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. door Pim van Lommel is genomineerd voor de NS Publieksprijs 2008 ('Boek van het jaar 2008').
Dit is een uitgebreid boek waarin veel aspecten mbt oa kwantumfysica en bewustzijn aan de orde komen.
 

Pim van Lommel heeft als cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gewerkt, op de afdeling cardiologie. Hij besteedt thans al zijn tijd aan onderzoek over de relatie tussen bewustzijn en hersenen. Hij heeft de laatste twintig jaar in Nederland zeer veel lezingen gegeven over BDE (Bijna Dood Ervaringen), hersenen en bewustzijn, ook in medische faculteiten van de meeste Nederlandse universiteiten.
Van zijn hand verscheen in 2001 een artikel in het tijdschrift The Lancet.
Ook geeft hij regelmatig lezingen in het buitenland. Er zijn in veel landen interviews met hem gepubliceerd in kranten en tijdschriften, hij was in het binnen- en buitenland veel te horen in TV- en radioprogramma’s.

* www.SimplifyLife.nl

 
SimplifyLife wil inspireren tot een andere levensstijl: simpeler, minder druk, minder vol en minder gestresst. Een levensstijl die leidt tot meer (innerlijke) rust, ruimte, een betere work-life balance en -uiteindelijk- een zinvoller bestaan.
Zie ook achtergrond mbt mindfulness
* http://g1000nu.ning.com/

  G1000: Platform voor democratische innovatie - Nederland
 
 
bullet G1000 in Amersfoort - Over G1000 Amersfoort
3 Dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de eerste G1000 van Amersfoort plaatsgevonden
 
bullet Zie de pagina Integrale visie EU en NL item 2 'Hoe krijgen burgers meer plek in de politiek' - van deze website
 

* www.g1000.org/nl -

 
G1000: Platvorm voor democratische innovatie - België


Platvorm voor democratische innovatie
- Oorspronkelijk in België - David van Reybrouck
 
bulletZie de pagina Integrale visie EU en NL item 2 'Hoe krijgen burgers meer plek in de politiek' - van deze website
 
* www.democratie1000.nl/
Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geïnspireerd op G1000)

Ruim 700 burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers gaan in gesprek over 'hoe verder met de locale democratie?
 
bullet Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn
 
bullet Verslag D1000  -  VNG - website
bullet Verslag D1000  -  Lokale Democratie in beweging  - website
bullet Zie ook de pagina Integrale visie EU en NL - item 2 van deze site
 

*Civis Mundi

   Gratis Nederlands Digitaal Tijdschrift
   voor Politieke Filosofie en Cultuur

 


Gratis Digitaal Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur:
Civis Mundi  - Wikipedia

bulletCivis Mundi stelt zich ten doel de bevordering van een wetenschappelijk- verantwoorde bezinning op de grondslagen, grondproblemen, de inrichting en functionering van onze samenleving in nationaal en internationaal verband.

Het stelt zich hierbij op de grondslag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de verdere juridische uitwerking hiervan. De Stichting Civis Mundi publiceert een tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt en dat als karakteristieken heeft:
 
bulletDe combinatie van een wetenschappelijk niveau met een grote toegankelijkheid.
bulletEen speciale belangstelling voor internationale verhoudingen, Europa, politieke filosofie en religie.
bulletHet bieden van een platform voor iedereen met interessante overwegingen. Zie bijvoorbeeld een overzicht van auteurs in enkele recente jaargangen.
|
bulletVerder publiceert de Stichting Civis Mundi jaarboeken en organiseert zij lezingen en symposia - Algemene informatie Civis Mundi
 
bulletArtikel: Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld
Bespreking van: Klaas van Egmond, Een vorm van beschaving.
Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld
door:
Hans R.Vincent
 

* www.whycompany.nl
 
Why Company van Yolanda Eijgenstein auteur van 'Happy worker'
www.zininwerk.nl ZIN adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij wezenlijke mens- en organisatieontwikkeling, waarbij werken met ziel en zakelijkheid centraal staat.

Boekbespreking 'Hoe wordt ik een rat' door P.M. Schrijvers
 
Achtergrond info mbt boek 'hoe wordt ik een rat'

* http://stress.startpagina.nl

 
Overzicht sites mbt stress (Zie ook prikbord)

* http://filosofie.startpagina.nl

 
Overzicht sites mbt filosofie (Zie ook prikbord)

* http://psychologie.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt psychologie (Zie ook prikbord)

* http://psychotherapie.startpagina.nl 
 
Overzicht sites mbt psychotherapie (Zie ook prikbord)

www.psychiatrienet.nl
 
Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters

* http://ayurveda.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt Ayurveda (Zie ook prikbord)

* http://homeopathie.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt Homeopathie (zie ook prikbord)

* http://spiritualiteit.startpagina.nl

 
Overzicht sites mbt Spiritualiteit (zie ook prikbord)

*
www.zielenknijper.nl
 
Het laatste nieuws over de psychiatrie

* www.psychischenwerk.nl
 
Psychisch & Werk

www.depressiecentrum.nl
 
Het Depressie Centrum (voorheen de Depressie Stichting) zet zich in voor mensen met een depressie en hun naasten. Het centrum wil iedereen die, op wat voor manier dan ook met depressies te maken heeft, zo goed mogelijk informeren over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies

* www.kernkonsult.com
  Core Quality BV - Welkom
  http://kernkwadranten.startpagina.nl

 
O.a. kernkwadranten, kernkwaliteiten, creatielemniscaat, organisatieontwikkeling

www.inzicht-nu.nl
 
Voor abonnement op 2 keer per week een e-mail met een mooie spreuk

www.hellinger.com
 
Familie-constellatie

www.hellingerinstituut.nl
 
Familie-constellatie

www.yoga-saswitha.nl
 
Website van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, opleiding tot yoga leerkracht. Wij laten u kennismaken met ons uitgebreide studieaanbod van basisopleiding, modules, specialisatiejaren en workshops

* www.ohmnet.nl
 
Voor het via de PC afspelen (via internet) van video's van bv Swami Veda Bharti en vele anderen (kies op site: Mediatheek)

*
www.boeddhistischeomroep.nl

 
Voor het via de PC afspelen (via internet) van video's van bv David Bohm en vele anderen (kies op site: Kies TV - Archief - etc)
* www.abc-van-meditatie.nl De missie van ABC-van-Meditatie is om mensen op een ongedwongen, hoog kwalitatieve en hedendaagse manier de mogelijkheid te geven om kennis met Meditatie en Mediteren te laten maken.
Op deze algemene Meditatiewebsite vind je veel Informatie over meditatie, mediteren, Meditatietechnieken, Meditatiehouding, Meditatiecursussen, Meditatieproducten, de Voordelen van meditatie en een Meditatieforum.
Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze burnoutherstel website.
Protestantse Kerk in Nederland - Vacare - platform voor meditatief leven Vacare is een platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij willen meditatie en meditatief leven bevorderen vanuit een brede, oecumenische visie. Iedereen die zich wil verdiepen in vormen van christelijke meditatie wordt van harte uitgenodigd mee te doen. 
Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze burnoutherstel website.

www.wccm.nl
 
Meditatie vanuit de Christelijke Traditie, Nederland
Dit is de Nederlandse tak van de oecumenische Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie (World Community for Christian Meditation, WCCM). die zich ten doel stelt om meditatie, zoals onderwezen door John Main, te beoefenen en te bevorderen.
Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze burnoutherstel website.
* www.swaabenschild.nl Aandachttraining (mindfulnesstraining) bij bijvoorbeeld Swaab & Schild in Holten en Deventer(Overijssel). De aandachttraining of ook wel mindfulnesstraining genoemd, is een groepsgewijze training van 8 weken voor mensen met stress, depressie en chronische klachten.
Zie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze burnoutherstel website.

www.aandacht.net/
 
Thich Nhat Hanh (geboren 1926) is een Vietnamese boeddhistische monnik, vredesactivist, dichter en schrijver. In 1982 stichtte hij het boeddhistische centrum Plum Village, een meditatiegemeenschap in de Dordogne in Frankrijk. Hij onderwijst ook oa aandachttraining (mindfulness).
Thich Nhat Hanh: 'Onze adem is als het ware een brug die ons lichaam en onze geest met elkaar verbindt. In ons dagelijks leven gebeurt het vaak dat ons lichaam op de ene plaats is en onze geest ergens anders in de toekomst of het verleden is. Door onze aandacht op onze ademhaling te richten, raken ons lichaam en onze geest echter weer met elkaar verbonden'.
www.aandachttraining.info Informatieve site mbt mbt Mindfulness (aandachttraining).
De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh is een van de leraren die mindfulness naar het Westen heeft gebracht. Kabat-Zinn heeft mindfulness met westerse psychologische inzichten verenigd tot de aandachttraining.
* Findhorn Foundation: Spiritual Community, Ecovillage and Education Centre Echt baanbrekend centrum voor educatie in Schotland
Spiritual community, education centre,
ecovillage

It’s Findhorn’s 50th birthday! - Spiritual community, ecovillage, learning centre.
Small beginnings in 1962 have led to the Findhorn Foundation and community today – 50 years of inspiring thousands of people and launching new ideas to help make our world a better place
.
 

Zie de pagina Spiritueel herstel van deze website.

* http://ervinlaszlo.com

*
Club of Budapest

* Ervin Laszlo (via www.tvworldwide.com)

* http://worldshift2012.org


* www.worldshiftmovement.org/

* www.worldshiftinternational.org/

* www.worldshiftmedia.org/

*
http://ervinlaszlocas.ning.com/  -
 
Ervin Laszlo Center for Advanced Study 

De Club van Boedapest is een informele internationale organisatie van creatieve mensen uit oa kunst, literatuur, spiritualiteit, het bedrijfsleven en wetenschap.
De club streeft naar het 'kanaliseren' van vernieuwers op het gebied van menselijke activiteiten ivm vreedzame veranderingen in het gemeenschappelijk belang van onze eigen generaties en generaties in de toekomst. De club van Boedapest kent vele bekende en vooraanstaande leden.

De
Hongaarse filosoof, wetenschapper en concertpianist Ervin Laszlo is oprichter van de Club of Budapest en WorldShift Network
 
bulletWikipedia: Ervin Laszlo (Nederlands) - Ervin Laszlo (Engels - uitgebreid)
 
bullet www.duurzaamnieuws.nl, door www.insnet.org/nl/

* www.somethingunknown.com

 
In de DVD / film 'Something Unknown' laat de Nederlandsche documentariste Renée Scheltama zien hoe de menselijke geest tijd, ruimte en materie overstijgt.

* What the bleep: Down the rabbit hole
  (Nederlands)

* www.whatthebleep.com/whatthebleep/
  (Engels en uitgebreider)
 
'What the Bleep do we know' en 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole' zijn films en een boek welke je meenemen uit het 'Newtoniaanse wereldbeeld' op weg naar een vernieuwd wereldbeeld met oa inzichten uit de kwantumfysica.
www.lynnemctaggart.com 'Lynne McTaggart met het boek 'Het Veld',
Het is een baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos, welke grote veranderingen is ons wereldbeeld teweeg kan brengen.
Het boek is een verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren.
http://thebond.net - website mbt het boek 'De verbinding' geschreven Lynne McTaggart (2011)

* www.noetic.org

 
Institute of Noetic Sciences. Dit instituut onderzoekt de wezenlijke rol van het bewustzijn in diverse wetenschappelijke vakgebieden.

* http://slark.jottit.com


          Stephen Lark- Integral Info
 
Stephen Lark- Integral Info ivm overzicht items Integrale theorie en praktijk, via http://slark.jottit.com van Stephen Lark.
* www.kenwilber.com

Ken Wilber is een Amerikaans filosoof. Zijn werk gaat vooral over het maken van een integrale theorie van het bewustzijn. Hij maakt hierbij oa gebruik van inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie.
Zie ook de website
Integral Institute
Zie ook de website van Frank Visser:  Ingral World

Zie de pagina  Herstel_burnout van deze website.

Zie
The Integral Leadership Review

* http://integralesleben.org/ (Duits)

Uitgebreide website over integrale visie en aanpak
Das Integrale Forum e.V. ist eine gemeinnützige, lernende Organisation. INTEGRAL bedeutet eine umfassende, ausgewogene und ganzheitliche Weltsicht. Unsere heutigen komplexen und globalen Problemlagen können wir - wie es Albert Einstein sinngemäß formulierte - nicht auf derselben Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Eine solche neue Ebene der Komplexität bietet der Integrale Ansatz, wie er beispielhaft vor allem vom amerikanischen Philosophen und interdisziplinären Denker Ken Wilber vertreten wird.

Opgave Nieuwsbrief


www.dia-seminare.org/  - Die Integrale Akademie
 
http://www.ifschweiz.ch/
Das Integrale Forum Schweiz
Das Integrale Forum Schweiz ist ein Ort offener Begegnung, des Austausches und der gegenseitigen Unterstützung in integraler Theorie und Praxis.
 

www.integraleurope.org
 
Integral Europe

www.integralacademy.eu
 
Integral Academy Hungary

www.asociacionintegral.es 
 
Spanish Integral Association
  www.duurzame-politiek.nl

 Duurzame Politiek met integrale visie.


De website over Duurzame Politiek met integrale visie was eerder onderdeel van deze website over burnout.

Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame en vreedzame samenleving nu en in de toekomst.

 
bulletZie bv de pagina Wat is Integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie? van deze website over duurzame politiek.
 
 
bullet Integral European Conference  2018  - Hungary

Conference – May 22-27, 2018
Location: Hotel Azur in Si
ófok, at Lake Balaton in Hungary

 
bullet What is Integral Theory?
 
bullet Integral Academy Budapest
 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout item 1 en 2, van deze website
 

 

* https://foundation.metaintegral.org/
bulletMeta Integral Foundation envisions a global civilization that is wise, compassionate and thriving. Our mission is to foster the emergence of integral philosophy and culture on a global scale.
bullet Meta Integral Foundation Centers
Meta
Integral Foundation Centers support integral professionals and practitioners around the world who are working to advance knowledge and solve complex problems in a particular discipline or area of focus.
* www.jfku.edu/

 John F. Kennedy University, USA

JFK University is a fully accredited, nonprofit private university in the San Francisco Bay area and a member of the National University System.
 
* Integral University Lucknow - India
Integral University, a seat of educational excellence, is a premier university in Lucknow, the Capital of Uttar Pradesh, India. The university had been established under the Act number 9 of 2004 by the U. P. State Government. It is rather historic that, within a span of six years the Institute of Integral Technology on account of its educational excellence, credibility and value based education in a highly disciplined and decorous environment was recognized as a noted seat of learning all across the country and thus was granted a University status in 2004.
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 

* Eenheid in Verscheidenheid/KenWilber

 
Deel over Ken Wilber en Daniel Ofman uit het Rapport Eenheid in Verscheidenheid geschreven door Harry Nijhof.
Inleiding mbt dit zeer uitgebreide rapport 'Eenheid in Verscheidenheid'.

www.onsallen.nl
 
Website van Arjan Evers.
Site nav zijn uit te geven boek '
Iedereen doet het met iedereen'. Een reis van Einsteins relativiteit tot onderlinge verbondenheid.

* www.menscentraal.nl

 
MENS (m/v) CENTRAAL IN ORGANISATIES. Nieuwe tijden vragen om nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën leveren nieuwe inzichten.
* www.intensievemenshouderij.nl

* http://bijwelkereorganisatiewerkjij.nl
Dit is een kritische website die behoort bij het boek ´Intensieve Menshouderij´. Dit managementboek handelt over hoe managers hun organisaties bestieren en daarbij het personeel, vaak onbewust, maar uiterst rationeel uitmelken en vervolgens afdanken.

Website behorend bij het boek  Bij welke organisatie werk jij? door Jaap Peters en Hester Heringad.
* http://www.restovanharte.nl Resto VanHarte brengt mensen bij elkaar
Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt daarom een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. In meer dan 25 Resto's organiseert Resto vanHarte gezamenlijke driegangendiners voor iedereen die kennis wil maken met andere mensen. In de Resto's ontstaan bijzondere ontmoetingen en vriendschappen.
Geef sociale uitsluiting geen kans en help Resto VanHarte om de leefbaarheid in de buurten te vergroten.

*
www.duurzaamheid.nl/c2c/
 
Cradle tot Cradle

http://integralpublishers.com
 
Welcome to Integral Publishers.
We are the first publishing house – probably anywhere – that is dedicated to publishing the works of authors who are drawing on integral, adult development, complexity, and transdisciplinary approaches.
The Integral Leadership Review The Integral Leadership Review - The Integral Leadership Review’s vision is to make a substantive difference in creating self-sustaining and generative people, systems and earth through an integrative, developmental and transdisciplinary approach to leadership by serving as an integrating force among leaders, developers, theorists, students, consultants and coaches in all domains and cultures.
 
bullet See articles in archive of Integral Leadership Review
 
bullet Subscribe: While our publication is available for unregistered users to browse our public pages, Registered Users (subscribers) receive many additional benefits! Registering is simple.
 

*
www.duurzaamnieuws.nl

 

Abonnement
op
Nieuwsbrief van www.duurzaamnieuws.nl
 
Algemene websites in relatie met burnout:


Hoewel alle genoemde web-sites van belang zijn, zijn de met * aangegeven web-sites voor mij van extra belang gebleken. (* en dik weergegeven - nog iets extra belangrijker voor mij)
 


*
Universele verklaring van de rechten van de mens
 
Tekst 'Universele verklaring van de rechten van de mens' van de Verenigde Naties

* www.who.int/suggestions/faq/en
 
De definitie van gezondheid van de Verenigde Naties - Wereld Gezondheids Organisatie (UN - World Health Organization):
'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'.
* Handvest van de Aarde

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren
Zie tekst 'Het Handvest van de aarde' (ook als pdf file te downloaden)
Zie de pagina's Ethiek en filosofie en Maatscahppelijk herstel van deze website.


*
www.hyperventilatie.org

 
Nederlandse hyperventilatie stichting

www.medistart.nl
 
Medische startpagina

* http://meditatie.startpagina.nl
 
Overzicht van informatieve sites over meditatie

* http://mindfulness.startpagina.nl

 
Overzicht van informatieve sites over mindfulness (aandachttraining)

www.steungroep.nl
 
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, ook interessant voor oa burnout patiënten (zie bv item 'juridische stukjes', bv mbt gebruik medische termen)

www.zorgbelang-nederland.nl
 
In Nederland zijn 13 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties.
http://deeljezorg.nl Deeljezorg.nl is een plek waar iedereen zijn eigen verhaal, ervaring, oproep of tip kwijt kan over zorg en welzijn en waar je de verhalen van anderen kunt lezen.
Je krijgt reacties van gelijkgestemden, mensen met vragen of juist ervaring. Je kunt je eigen groep starten over een onderwerp dat je belangrijk vindt, mensen uitnodigen en met hen in gesprek gaan. Je kunt foto’s, video’s of bestanden plaatsen om je verhaal of oproep kracht bij te zetten. Je kunt er zien wat anderen vinden van de zorg waar jij naar op zoek bent of mensen helpen in hun zoektocht. Je kunt je verhaal ook koppelen aan een zorgaanbieder of gemeente.
Ook vind je belangenbehartigers die je verder kunnen helpen of met jouw verhaal aan de slag gaan. Wat is Deejezorg.nl?

* www.ehbw.nl
 
Eerste hulp bij werk. In deze website kun je zoeken in 200 websites, afkomstig van zo'n 100 instanties: ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patientenverenigingen, CWI, UWV en grote particuliere sites.
* www.consumentendezorg.nl Praat, schrijf en lees over goede zorgvoorbeelden en ervaringen van andere patiënten. Vind adressen van zorgorganisaties en informatie in dossiers. Stel vragen en meld klachten bij het meldpunt en in meldacties
www.independer.nl Goed overzicht en goede vergelijking mbt oa kosten en voorwaarden van ziektekosten verzekeringen
Opmerking: 21-12-2011, Achmea neemt Independer over (RTLnieuws.nl)

*  www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Oa informatie over WIA en WAO

* www.uwv.nl
 
UWVGak, WAO-wetgeving, regels, keuring, etc.

www.StichtingDeOmbudsman.nl
 
Stichting de Ombudsman, veel informatie oa rapport letselschaderegeling (handelswijze verzekeraars etc)

* www.ombudsman.nl
 
Website van de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman heeft een open oor voor klachten van burgers, maar luistert net zo goed naar de overheid.
* Ouderen Ombudsman - www.ouderenfonds.nl/ De OuderenOmbudsman maakt een einde aan deze onoverzichtelijke situatie en wijst u de weg naar de juiste regelingen en instanties.
De OuderenOmbudsman inventariseert uw zorgen, klachten en ervaringen en verzamelt op landelijk niveau de knelpunten en brengt deze in de media voor het voetlicht
.

OuderenOmbudsman is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-60 80 100 (5 cent per minuut).

www.rechtspraak.nl
 
Op deze website is heel veel praktische informatie over de Nederlandse rechtspraak te vinden

* www.letscontact.nl/ 

LETS - kringen (Local Exchange Trading System) -
ruilen van diensten en goederen.
 

Welkom op de webpagina van Letscontact Nederland. L.E.T.S. staat voor Local Exchange Trading System. Een lokaal ruilhandelsysteem met een eigen valuta, zonder rente of inflatie.
Wij zijn de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Letsverenigingen.

www.BerekenUwRecht.nl
 
Welke regelingen zijn er allemaal? Kom ik in aanmerking? Opdeze site kunt u het berekenen.

www.ondernemersklankbord.nl
 
De Stchting Ondernemersklankbord beschikt over een pool met ervaren gepensioneerde managers, die bedrijven in de problemen vrijwel gratis bijstaan.
www.wikiscanner.nl Nederlandse Wikipedia (www.wikipedia.nl): De Wikiscanner biedt hulp bij de mogelijkheid om te achterhalen welke bedrijven of instellingen achter de vele anonieme aanpassingen van artikelen in de Nederlandse Wikipedia schuilgaan.
Het lijkt steeds belangrijker te worden goed zicht te krijgen op wie de auteurs zijn en wie eventuele wijzigingen doorvoeren!

Transparantie, genuanceerdheid en openheid is van groot maatschappelijk belang en vooral belangrijk voor patiënten en geïnteresseerden!!!

!!! Waarschuwing !!! mbt gebruik van de Nederlandse versie van Wikipedia mbt complementaire/alternatieve geneeswijzen:
Er is een stevige discussie mbt de eenzijdigheid ten gunste van de reguliere geneeswijzen bij de onderwerpen mbt complementaire / alternatieve geneeswijzen bij de Nederlandse versie van Wikipedia, zie bv de website van
IOCOB

www.wieowie.nl
 
Wieowie.nl is een vertical op het gebied van mensen en zoekt in allerlei bronnen die informatie weer kunnen geven over personen. Vanuit werving en selectiebureaus bleek er behoefte te zijn aan een zoekmachine die al deze informatie overzichtelijk op 1 plek kon weergeven.

www.123people.nl
 

123people is een online zoekmachine gespecialiseerd in personen zoeken. Met 123people kan iedereen informatie over zichzelf of andere personen op internet terugvinden – gratis en snel.


* www.tvc.nl

 
Nederlands Tijdschrift voor Coaching. Visieblad voor coachend Nederland.
Zie ook het uitgebreide archief van geplaatste artikelen van deze website!

* www.leefwijzer.nl
 
Algemene info mbt gezondheid. Website voor mensen met een handicap of een chronische ziekte.

www.devoorde.nl
 

Centrum deVoorde van inspiratie naar realisatie
DeVoorde biedt programma's aan die zich richten op duurzame verandering bij mensen. (bv voor bezinning)


www.lacordelle.nl
 
Hein Stufkens en Brigitte Stufkens-Geerlings. Hartelijk welkom bij ‘La Cordelle’: gezelschap voor vrede, vreugde en inspiratie. Op deze site vind je ons hele aanbod aan cursussen, retraites en andere activiteiten voor de komende tijd in ons bezinningscentrum te Cadzand en elders in Nederland en Vlaanderen

http://retraite.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt retraite (bv voor bezinning in gastenverblijf)

http://klooster.startpagina.nl
 
Overzicht sites mbt kloosters (bv voor bezinning in gastenverblijf)

* www.leren.nl
 
Een webgids met de beste online kennisbronnen over allerlei onderwerpen. Tevens gratis online cursussen voor studie en werk, bv
-
burnout
- Online Cursus soliciteren

- Online cursus gezond carriere maken

* mijnprivacy.nl

 
Op mijnprivacy.nl vind je informatie en antwoorden op vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens. (CPB- website)

http://heart-events.hyves.nl
 
Heart Events wil door het organiseren van lezingen, workshops, concerten, festivals en andere evenementen met (inter)nationale auteurs en musici, jou stimuleren om te ontdekken wat jouw dingen zijn, waardoor jij het leven als zinvol ervaart. Dit kan betrekking hebben op je werk, je idealen of je relatie met anderen.


* www.mensenspirit.nl

 
Partij voor Mens en Spirit Het is tijd voor een andere politiek, politiek vanuit het hart?!
 
bullet Doelstellingen van de Partij voor Mens & Spirit

www.vruchtbareaarde.nl
 
Een verrassende website van het tijdschrift 'Vruchtbare Aarde'
Elke twee maanden verschijnt een tijdschrift dat zoekt naar de dwarsverbanden en de verborgen samenhang.

www.lsltn.nl
 
Lsltn werkt als reminder. Voor kleine momenten van reflectie en positieve gedachten. Lsltn staat voor loslaten. Zo simpel is het...

Bond zonder naam
 
Bond zonder naam versterkt het beste in mensen
BZN is overtuigd dat 'waarden' de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering. BZN ontwikkelt daarom, vanuit de grondhouding 'no one claims, everyone supports',  pluralistische initiatieven en samenwerkingsverbanden die het beste in mensen versterken. BZN vertaalt waarden naar concrete acties met focus op de eigen omgeving. Download hier de BZN Infomap.
 www.hartenziel.nl  Hart en Ziel is  een 'internet thema-krant'  en een initiatief van de Volkskrant

* www.happinez.nl
 
Happinez is een tijdschrift voor mensen die geïnteresseerd zijn in zingeving en verdieping in combinatie met een pure, stijlvolle manier van leven.

*
http://odenow.nl/ -  Tijdschrift 'The Optimist'
 
Tijdschrift The Optimist gelooft in vooruitgang en stimuleert positieve verandering. In ons tijdschrift, dat tien keer per jaar verschijnt, publiceren wij verhalen over mensen en ideeën die een verschil maken
bullet De gratis digitale nieuwsbrief van The Optimist ontvangen

* www.zinfo.nl
 
Website met zinvol nieuws en informatie. Robbert Zoon is de initiatiefnemer van dit platform. De laatste jaren heeft hij sterk het verlangen gehad om iets zinvols te doen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

* www.diepmagazine.nl

 
Diep Magazine is een ontmoetingsplek en platform voor geïnteresseerden in spiritualiteit in de brede zin van het woord. De site biedt diepgaande artikelen met verrassende inzichten, actueel nieuws, sprankelende interviews en informatieve wetenswaardigheden.

* www.huisvoorzingeving.nl

 
Wat wil het Huis voor Zingeving bereiken?
Het Huis voor Zingeving wil verbindingen leggen tussen mensen die zich afvragen wat de zin van het leven is of van grote gebeurtenissen in het leven. En die zich, via een proces van bewustwording, verder willen ontwikkelen om van daaruit te werken aan een betere wereld. Je bent van harte welkom!

* www.zwanenhof.nl
 
Bezinningcentrum de Zwanenhof; de plek voor bezinning en accommodatie.
Van oudsher is de Zwanenhof een huis waar iedereen met (religieuze) vragen naartoe kon komen en zich in alle rust kon bezinnen. In het retraitehuis was er de ruimte om over de grote vragen van het leven na te denken, vragen en behoeftes die diepte geven aan het leven.
Deze lijn zet de Zwanenhof ook tegenwoordig voort middels haar eigen opzet van de programmering. Levensvragen van alle tijden, benaderd op de manier van nu: meditatie, spiritualiteit, religieuze beleving, oosterse en westerse wijsheden. En net als vroeger doen wij dat vanuit de overtuiging dat de Zwanenhof een vrijplaats is waar je even stil kunt staan, om met nieuwe energie en hernieuwde inzichten weer verder te gaan

* www.simplifylife.nl

 
De paradox van deze tijd: er is een teveel en we ervaren een tekort. En daardoor blijven we maar rennen en voortdurend op weg naar beter en mooier. We zijn aan het streefleven, kunnen en moeten altijd maar dóór, zijn 24 uur per dag bereikbaar, kunnen midden in de nacht werken en kiezen uit een scala van evenementen, hobby’s en mogelijkheden in onze ‘vrije tijd’ waar je minstens tien mensenlevens mee kunt vullen.


Hoewel alle genoemde web-sites van belang zijn, zijn de met * aangegeven web-sites voor mij van extra belang gebleken
  (* en dik weergegeven - nog iets extra belangrijk voor mij)


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

DVD's en CD's met achtergrond informatie belangrijk bij bv burnout

 


   Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor

 
bulletDecember 2017, www.npo.nl/de-boeddhistische-blik: De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de Boeddhistische stroming vallen - De Boeddhistische Blik

 
bullet23 december 2017: Tussen meten en weten - Wetenschap (video) - ca 50 minuten

Wetenschap is bij uitstek het terrein waar meten de norm is.

Echter, sinds meer dan een eeuw, sinds de kwantumfysica en het onzekerheidsprincipe, staat ook de wetenschap oog in oog met niet-weten - filosoof
Jan Bor - bekend met de westerse en Oosterse filosofie.

 
bullet2017: Tussen meten en weten - Economie (video)

 
bullet2017: Tussen meten en weten - Onderwijs (video)

 
bulletKijk in het uitzendingen overzichten van www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik voor de vele andere video's

 
bulletDe Boeddhistische Blik: www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik
 

 

 
bulletCD (MP3 files): 'Vaardig jezelf zijn', Nederlands talige CD met een aantal lezingen van Bram Moerland.
Bram Moerland legt uit hoe je vaardig jezelf kunt zijn in het leven en geeft een theoretische grondslag.
Onderwerpen waar hij over vertelt zijn o.a.:
Zingeving in vrijheid. Jezelf ontwerpen en jezelf zingeven. Mensen zitten bijna altijd vast in een verhaal. Zien waar je vastzit in jouw verhaal. De innerlijke getuige. Met je geraaktheid een antwoord geven op het leven. Met je eigenheid deel zijn van dat-wat-is. Hij reikt zeven stapstenen aan om te gaan, een groeipad dus.
 
bulletZie de '7 werken' en de 'toelichting op de zeven werken' op de pagina Spirituele Groei van de website van Bram Moerland
 
bulletWelke CD's van Bram Moerland zijn er nog meer en voor het bestellen van de de CD 'Vaardig jezelf zijn'
 
bulletZie de pagina's Psychisch herstel en Spiritueel herstel van deze website
 

 

bulletDVD: 'Ayurveda, art of being', een Engels talige DVD (met Nederlandse ondertiteling) documentaire over Ayurveda van de Indiaas-Franse regisseur Pan Nalin. De documentaire duurt ca 100 minuten.
Ayurveda is een voorbeeld van een holistische geneeswijze.
 
bulletDe kern van Ayurveda is het idee dat genezing wordt bereikt door het herstel van de balans tussen lichaam en geest.
 
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website

 
bulletDVD: 'Knowledge of Healing', een Duits/Tibetaans talige DVD (met Nederlandse ondertiteling) documentaire over Tibetaanse Geneeswijze onder regie van Franz Reichle. De documentaire duurt ongeveer 90 minuten.
Tibetaanse geneeswijze is een voorbeeld van een holistische geneswijze.
 
bulletDe Tibetaanse geneeskunst kent een aantal belangrijke overeenkomsten met Ayruveda, oa:
 
bulletGeavanceerd systeem van polsdiagnose
bulletGeavanceerd systeem van urinediagnose
bulletGedetailleerd system van vitale punten op het lichaam voor diagnose en behandeling
 
bulletDeze documentaire gaat over de Tibetaanse geneeskunst. De Tibetaanse geneeskunde wordt vandaag de dag nog met veel succes gepraktiseerd.
bulletEr worden oa artsen gevolgd in India en Siberië die patiënten behandelen met chronische ziekten die in het westen bekend staan als als heel moeilijk te genezen.
bulletZowel de Z.H. De Dalai Lama als zijn persoonlijke arts Dr Tenzin Choedrak geven een toelichting op de achterliggende principes van de Tibetaanse Geneeskunst (oa in aparte interviews).
 
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website
 
bulletDVD: 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole', een vervolg op 'What the Bleep do we know', gaat verder in op belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten die een steeds hechtere verwevenheid aantonen tussen kwantummechanica, neurobiologie, het menselijke bewustzijn en de alledaagse werkelijkheid.Zie ook de website over 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole'.

De film bevat nieuwe wetenschappelijke informatie, animaties, beeldmateriaal en interviews met wetenschappers die niet in 'What the Bleep Do We Know' voorkwamen, o.a. Dean Radin, Ph.D. en Dr. Masaru Emoto (de Boodschap van Water) en interviews met Lynne McTaggart (het Veld).

 

bulletDVD: Something Unknown, door Renée Scheltema

De DVD 'Something Unknown is doing we don't know what' gaat niet over de verklaring op zich. zegt cineaste Renée Scheltema. Ze wilde weten welk bewijs er de afgelopen tien tot vijftien jaar is gevonden als het ging om de 'big 5' in de wereld van de psychische fenomenen: helderziendheid, telepathie, het  'zien' op afstand, psychokinese en spirituele healing.

 

 
bulletWebsite over de film:  www.somethingunknown.com
 
bulletBoek 'Iets onbekends doet iets onverwachts' + DVD (Nederlandse versie van boek en film)
Een spirituele reis langs wetenschappers die bovennatuurlijke ervaringen bestuderen.
 
bullet2012, www.diepmagazine.nl: Interview met Renée Scheltema
'Tot mijn verbazing bestond er zoveel bewijs voor telepathie, helderziendheid, healing, psychokinese en voorkennis.'
 
bullet Recentie van de film 'Something Unknown' in de Telegraaf
 
bulletYouTube video: Something Unknown, duur ca 2 minuten
 
bulletZie bv ook de site van Professor Gary Schwartz (Professor of Psychology at the University of Arizona, and Director of the Laboratory for Advances in Consciousness and Health) die meewerkte aan de film en het boek.
 

 

bulletDVD Steps of Mindfulness - Thich hat Hanh. DVD/Film met Nederlandse ondertiteling.

Thich Nhat Hanh op een reis naar India, waar de wortels van het boeddhisme liggen. Beelden van deze reis worden afgewisseld met fragmenten van lezingen die Thich Nhat Hanh onderweg gegeven heeft.
In deze film wordt aangetoond dat we door het beoefenen van 'aandacht' inzichten kunnen verwerven die ons in staat stellen onze gedachten en daden te richten op het bevorderen van vrede.
 
bulletZie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

4 Video-links (via andere websites) voor het bekijken van TV-uitzendingen over voor burnout belangrijk onderwerpen

 

bullet TV-interview met Bram Moerland in het Ikon-programma 'Het Vermoeden van 10 oktober 2004 
 
bullet Weergave YouTube Video: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert - Bram Moerland, duur ca 30 minuten
bullet Omschrijving: Weergave TV-interview met Bram Moerland in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 10 oktober 2004.
Bram Moerland is gnosticus. Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.
Zijn bijdrage aan 'een Heilige Schrift' voor de 21ste eeuw, met oude en nieuwe 'heilige teksten', is dan ook niet het Onze Vader in de traditionele vertaling, maar het gebed vertaald vanuit het Aramees.

Bron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'.
bullet Zie ook de website van Bram Moerland, op deze pagina staat de Nederlandse vertaling van het Jezus gebed.
 
bulletZie ook Youtube-video: Gilles Quispel in het Vermoeden met Annemiek Schrijver

Indrukwekkend interview van Gilles Quispel door Annemiek Schrijver in Het Vermoeden van de IKON.
Prof. Quispel speelde een belangrijke rol in de openbaarmaking van de Nag Hammadi-geschriften.

Prof Gilles Quispel is kerkhistoricus en mede-ontdekker van Het Evangelie van Thomas.
Het Thomas Evangelie vormt een deel van de
Nag Hammadi Geschriften.
 
bulletYouTube Video:  De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden - Bram Moerland - TV programma 'De Nachtzoen'
 
bulletZie ook de pagina's Spiritueel herstel van deze website.

 
 
bullet24 maart 2013, VPRO-TV Boeken: Psychiater Dirk de Wachter over zijn boek 'Borderline Times' (video, 2de deel uitzending)

In dit boek schrijft de Wachter over de psychiatisering van onze samenleving.
De Wachter kwam tot de conclusie dat er steeds meer mensen psychische hulp krijgen, al dan niet met medicatie erbij.
Zijn er dan daadwerkelijk zoveel zieken? Nee, zegt De Wachter, onze samenleving is niet tolerant genoeg.
De maatschappij functioneert namelijk snel en efficiënt. Wie daarbuiten valt krijgt al gauw een etiket met een stoornis opgeplakt, omdat de machine anders niet lekker doorloopt.

de Wachter: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis in de psychiatrie waarvan de kenmerken zijn: verlatingsangst, emotioneel en rationeel labiel, agressief zijn, niet meer weten wie je bent, impulsief zijn, op zoek gaan naar nieuwe kicks, chronisch gevoel van leegte.

In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld.
Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven.
 
bulletBoek: Borderline Times Het einde van de normaliteit, door Dirk de Wachter
 
bulletYouTube-video: Borderline Times van Dirk de Wachter - duur ca 46 minuten.
TV-panel over het boek. Aansluitend een uitgebreid interview met Dirk de Wachter.
 
bullet YouTube-video: Dirk de Wachter - Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn - duur ca 23 minuten
NTR-Academie 19 juli 2013 -
Psychiater Dirk de Wachter waarschuwt in zijn bestseller Borderline times voor het groeiend aantal mensen met psychische problemen.
 
bullet Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Wikipedia
 
bullet Zie de pagina Psychisch herstel van deze website
 

 

 
bulletVideo: 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', ca 43 minuten, kiezen uit:
 
bullet Video - a of Video - b
 
bulletBeschrijving:  Wunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin.

In de video komen verschillende patiënten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiënten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde.
Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bullet Das Heilende Bewusstsein  - Website met achtergrond informatie (oa adressen) mbt deze documentaire en het verschenen boek
 
bulletArtikel 'Generalisierte Quantentheorie als Modell zur Erklärung paranormaler Phänomene..', door Prof. Dr. Dr. Harald Walach
Zie ook de download mogelijkheden onder artikel!
 
bulletZie ook de website: www.gipfelstuermer-institut.de/quantenheilung/
 

 

 
bullet 25 november 2011, Nieuwsuur: Terug naar beschaafd bankieren - Herman Wijffels - zie video
Een groep vooraanstaande economen, onder leiding van voormalig Rabo-topman Herman Wijffels, hebben zich verenigd in de denktank
Sustainable Finance Lab (SFL). Zij onderzoeken hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden.

De denktank heeft negen aanbevelingen gedaan. Eén daarvan is dat banken moeten stoppen met het verstrekken van bonussen die zijn gebaseerd op winst en omzet. De denktank vindt dat de sector veiliger, simpeler en soberder moet worden.
bullet Negen aanbevelingen (pdf) van de denktank.
 

 

bullet TV-uitzending met Geert Dales (VVD), Femke Halsema (Groen Links) en Erik Borgman (theoloog), NCRV programma Schepper en CO, uitzending 5 januari 2009, duur ca 25 minuten
bulletHebben we in Nederland de kracht voor een werkelijke verandering naar een duurzame economie? Herman Wijffels hield daarvoor in de uitzending van 15 december 2008 een vurig pleidooi.
bulletBron:  NCRV programma Schepper en Co

 
bullet NTR-Televisieprogramma-serie 'Leiders gezocht', najaar 2010

Jeroen Smit reist de wereld over en vraagt vooraanstaande leiders/denkers als Jeroen van der Veer, Fabio Barbosa, Neelie Kroes, Henry Mintzberg en Anselm Grün welk leiderschap deze eeuw nodig heeft. Want de huidige financieel-economische crisis heeft één ding duidelijk gemaakt: het leiderschap van de twintigste eeuw voldoet niet meer. Met in het achterhoofd de lessen over falende leiders bij Ahold en ABN/Amro vraagt Smit zich af: wat voor leiders zijn nu nodig, waar zitten ze en wat moeten ze kunnen?
 
bullet Zie oa aflevering 7 'Leiders in balans' met oa Thich Nhat Hanh en Aselm Grün
bullet Doe de test 'welk type leider ben jij?'

 
bullet Fatale herkeuring - Weergave TV programma ZEMBLA dd 21 april 2005 van ca. 40 minuten breedband internet.
bullet Omschrijving: Uitzending van het TV programma ZEMBLA op Nedeland 3. Ruim 300.000 arbeidsongeschikten worden opnieuw gekeurd. Uit de eerste cijfers blijkt dat de helft van de WAO'ers geen uitkering meer krijgt en weer aan het werk moet. De nieuwe regels zijn zo streng dat ook mensen met een zware handicap of kanker volledig worden goedgekeurd.
bulletBron: Vara TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet ‘De wonderdokters van de WAO' - Weergave TV programma ZEMBLA dd 28 januari 2007 van ca 40 minuten breedband internet
bulletOmschrijving: Uitzending van het TV programma ZEMBLA op Nederland 3.
Veel WAO-ers zijn na herkeuring weer gezond verklaard door de artsen van het UWV en moeten nu aan het werk. Maar dat lukt ze nauwelijks.
Werkgevers wantrouwen deze ‘wonderbaarlijke genezingen’.
Tevens komt protest van ca 240 UWV-artsen aan de orde, alsmede enkele WAO'ers en hun ervaringen. Ook enkele werkgevers geven hun visie en ervaringen mbt de situatie.
Minister de Geus is trots op de bereikte resultaten, ook al komt er, ondanks de vele miljoenen aan begeleiding, bijna niemand aan het werk.
bulletBron: Vara TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletTV-Uitzending 'List en letselschade', Uitzending van het TV programma Zembla op 11 november 2007
bulletOmschrijving: Documentaire over een ondoorzichtige branche waarin jaarlijks bijna een EUR 1.000.000.000,- omgaat. Als je ernstig lichamelijk letsel oploopt na een ongeval, kan je de schade verhalen bij de veroorzaker van het ongeluk. Vanaf dat moment beland je in een ingewikkelde procedure.
bulletBron: Vara TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletTV programma Zembla 'Verzekerd van ellende', 8 februari 2009 gaat oa over mogelijke problemen bij arbeidsongeschiktheidsverzekering bij verzekeringsmaatschappijen.
Als een verzekeraar in Nederland te kwader trouw is, sta je alleen in de strijd. In de uitzending van Zembla wordt gepleit om dit te veranderen, men pleit voor wetgeving zoals in de Verenigde Staten. Daar bestaat een wet die verzekeraars die te kwader trouw werken worden bestraft. Als slachtoffer krijg je dan niet alleen het schadebedrag, maar ook de volledige advocaatkosten vergoed. De verzekeraar krijgt zelfs een boete als bewezen is dat er sprake is van ‘bad faith’, moedwillig de zaak vertragen.
bulletBron: Vara TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet Weggepest - 15 februari 2009, uitzending TV programma Zembla, duur ca 33 minuten
bulletOmschrijving
Nederland is een pestland. Pesten op het werk lijdt tot veel verzuim en kost onze samenleving ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. 650.000 mensen geven aan regelmatig het slachtoffer te zijn van pesterijen. In de helft van alle gevallen is de leidinggevende betrokken bij het pesten. In de ZEMBLA-aflevering ‘Weggepest’ komen slachtoffers èn pesters aan het woord over ongewenste omgangsvormen.
bulletBron: Vara TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet Onrust over antidepressiva (vraagtekens bij de werkzaamheid en veiligheid)  - Weergave van deel TV uitzending van ca 9 minuten.
bulletOmschrijving: TV uitzending op 6 maart 2005. Prof P.H. Treffers (kinderpsychiater) en prof. W. van en Burg (neuroloog) geven in het TV actualiteiten- programma Netwerk toelichting (en ondersteuning) op verschenen artikelen in het Maandblad voor de Geestelijke Gezondheid van maart 2005, met oa het onderwerp 'Vraagtekens bij de werkzaamheid en veiligheid van antidepressiva'. In de uitzending komt oa naar voren:
bulletGevaar en het sterk afraden van gebruik van antidepressiva bij kinderen en adolescenten
bulletAntidepressiva worden veel te makkelijk voorgeschreven
bulletCa 1 op de 20 Nederlanders gebruikt antidepressiva
bulletVerschil tussen werking van echte antidepressiva en nepmiddelen bij volwassenen blijkt bij uitgevoerde tests weinig. Nepmiddelen geven in ieder geval geen negatieve bijwerkingen. Niet eventueel plotseling stoppen.
bulletEr is sprake van oa misleiding
bulletBron: Website van het TV actualiteiten- programma Netwerk.

Opmerkingen:
bulletEigen opmerking ivm het zien van de uitzending van 6 maart: Toevallig zag ik deze uitzending, ik vond het moeilijk om er naar te kijken en wekte bij mij oa verbazing en boosheid. Ik vraag me af hoe dit kan en de zaak nu echt in elkaar zit en hoe al die mensen die gebruiker zijn van antidepressiva (ca 900.000 mensen) hier nu verder mee kunnen en moeten.
bullet Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 

bullet VPRO TV uitzending Gesprek met psychologe en filosofe Trudy Dehue over haar hoek 'De depressie-epidemie' 25 mei 2008 (duur video ca 30 minuten).
(Vul eventueel de juiste instellingen voor de video-weergave weer)
bulletOmschrijving: Mevrouw Dehue (1951) is professor aan de faculteit wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis van de Universiteit Groningen.
Ze schreef over de verborgen vooronderstellingen van menswetenschappelijke kennis in vooraanstaande internationale tijdschriften zoals Isis en History of the Human Sciences.
Nederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen. Talloos zijn de andere therapieën, de zelfhulpboeken en de internetpagina's over depressiviteit. En deskundigen stellen dat depressie nog grotendeels onderbehandeld is. Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt? Praten de hulpverlening en de farmaceutische industrie ons psychische stoornissen aan? Of bracht de verzorgingsstaat mentale kleinzerigheid op grote schaal?
In het interview en het boek 'De depressie-epidemie, een geschiedenis van de neerslachtigheid' wordt uitgebreid op deze vragen ingegaan.
bullet 'De depressie epidemie' en de schrijfster Trudy Dehue
bulletMeer informatie over Trudy Dehue en haar werk en depressiviteit
bulletArtikel 'De plicht om het lot in eigen hand te nemen, over de biomedische verbeelding van depressie', door Trudy Dehue.
bulletZie ook het 4 kwadranten model van Ken Wilber op de pagina Burnout herstel van deze website.
De verschillende levenssferen van een persoon kunnen in het 4 kwadranten model van Ken Wilber worden aangegeven
bulletBron: Pagina van het VPRO programma Boeken
bullet Trudy Dehue via de website Uitgeverij Augustus
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet VARA TV programma Zembla: De piekerpil (antidepressiva), 21 september 2008, duur ca 40 minuten.
bulletOmschrijving:
In ons land slikken bijna 1 miljoen mensen antidepressiva. De laatste jaren is uit meerdere onderzoeken gebleken dat veel mensen met een lichte of matige depressie de pillen helemaal niet nodig hebben. Artsen weten dit wel, maar schreven het afgelopen jaar toch meer dan 6 miljoen recepten uit.
De meeste mensen denken dat depressie wordt veroorzaakt door een tekort aan de stof serotonine in de hersenen. En dat met antidepressiva het chemische tekort in ons hersenen wordt hersteld. “Dit klopt niet”, zegt professor D. Healy in ZEMBLA. “Uit onderzoeken naar depressieve mensen blijkt dat er geen enkel bewijs is dat er iets mis is met het serotonine niveau in hun hersenen”.
bulletBron: VARA TV programma Zembla
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bulletNCRV TV programma - Uitgedokterd - Een programma over complementaire geneeswijzen / alternatieve geneeswijzen in de praktijk.
bullet Zie alle video's van het NCRV programma Uitgedokterd?! via  Uitzendingemist, voor alle afleveringen van 'Uitgedokterd?!'.
          ===  www.uitzendinggemist.nl  ===
Omschrijving: NCRV TV programma 'Uitgedokterd?!' is een zesdelige serie. Het is een programma over complementaire geneeswijzen / alternatieve geneeswijzen.
In het programma volgt presentatrice Ghislaine Plag patiënten die zijn uitbehandeld in het reguliere medische circuit. We volgen patiënten die buiten de gangbare paden van de geneeskunde op zoek gaan naar alternatieve of experimentele geneeswijzen, die hoop op genezing of verbetering kunnen bieden. De zesdelige serie Uitgedokterd?! vormt de opmaat naar een speciaal debat van vijftig minuten op Nederland 2 op woensdagavond 4 juni 2008. Hierin komen reguliere artsen en alternatieve behandelaars aan het woord om antwoord te geven op de vraag hoe gevaarlijk het alternatieve circuit nu werkelijk is en of de huisarts en de alternatieve therapeut ooit nog eens zullen gaan samenwerken.
C
omplementaire - / alternatieve gezondheidszorg (CAM = Complementary and Alternative Medicine)
bullet Aflevering nr 1 van 23 april 2008 - via www.uitzendinggemist.nl: 
Weergave TV uitzending op 23 april 2008 van ca. 35 minuten. Dit is aflevering 1 van een zesdelige TV serie, gevolgd door een TV-debat op 4 juni 2008.
bulletJolanda ondergaat bij een osteopaat een behandeling voor het indirect ontlasten van de nekwervel
Zie website Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
bulletHenk zoekt zijn heil bij een natuurgeneeskundig arts therapeut.
Zie deze pagina.
bulletMike heeft veel last van zijn eczeem. Hij kan bijvoorbeeld niet mee op scoutingkamp. Een hypnotherapeut gaat Mike behandelen.
Zie de website Nederlandse Beroepsverenigingen voor Hypnotherapeuten
bullet Aflevring nr 2 van 30 april 2008 (Video) - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletSylvia (54 jaar) heeft sinds tien jaar last van diabetes en moet bijna aan de insuline. Sylvia gaat naar een ayurvedisch therapeut (arts).
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bulletDe 39-jarige Resi heeft sinds de zomer van 2007 klachten aan haar rug. Resi heeft nu haar hoop gevestigd op een ortomanueel therapeut (arts).
Zie website Nederlandse Vereniging van Artsen van OrthoManuele Geneeskunde
bulletEsther (43 jaar) heeft al dertig jaar last van migraine. Esther gaat naar de acupuncturist.
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bullet Aflevering nr 3 van 7 mei 2008 (video) - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletJessica kreeg veertien jaar geleden last van buikkrampen en gaat nu in behandeling bij een natuurgeneeskundig arts.
Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde

Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst
bulletMarga heeft sinds tweeënhalf jaar last van hooikoorts en gaat hiervoor in behandeling bij een antroposofische huisarts.
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
bulletJudith heeft fibromyalgie en gaat naar een osteopaat.
Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
bullet Aflevering nr 4 van 14 mei 2008 (video) - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletTien jaar geleden ging Frank met buikklachten naar de huisarts, die een spastische darm constateerde. Hij besluit nu een homeopathische behandeling te ondergaan.
Artsenvereniging voor Homeopathie

Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopathie
bulletMirjam kreeg een maag-darm ontsteking. Ze heeft sindsdien regelmatig last van diarree en obstipatie en altijd buikpijn. Ze hoopt dat een ayurvedisch therapeut haar nu verder kan helpen.
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bulletEmil van anderhalf jaar heeft sinds zijn zesde week al last van eczeem, verspreid over zijn hele lichaam. Hij komt nu onder de behandeling van een ooracupuncturist.
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bullet Aflevering nr 5 van 21 mei 2008 (video)  - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletDe 13-jarige Lisa last van hoofdpijn en buikpijn. De kinderarts raadt Lisa aan om in hypnotherapie te gaan, waarbij ze ook zelfhypnose leert.
Nederlandse Beroepsverenigingen voor Hypnotherapeuten
bulletDe 46-jarige Sven heeft sinds zjjn dertigste last van zijn rug. Sven bezoekt een acupuncturist.
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bulletBaby Jim is negen weken oud. Hij heeft een voorkeurshouding ontwikkeld waardoor hij zich overstrekt. Hierdoor moet Jim veel huilen.  De ouders van Jim besluiten bij een osteopaat langs te gaan, die zich heeft gespecialiseerd in osteopathie bij kinderen en baby’s.
Nederlandse Vereniging voor Osteopathie
bullet Aflevering nr 6 van 28 mei 2008 (video)  - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletBijna twintig jaar geleden kreeg Marieke kreeg reumatoïde artritis. De klachten breidden zich al snel uit. Zij nu gaat naar een homeopaat.
Artsenvereniging voor Homeopathie
Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopathie
bulletElly is al vier keer geopereerd aan haar rug. Door een verkeersongeval in Duitsland zijn haar rugklachten weer teruggekomen en is lopen praktisch onmogelijk geworden. Een fysiotherapeut gaat haar helpen volgens de Feldenkrais-methode.
Nederlandse Felendkrais Vereniging
bulletMarjan heeft een tennisarm en gaat naar een acupuncturist.
Zie item 11 Andere geneeswijzen - Ayurveda en Traditionele Chinese Geneeswijzen op de pagina Fysiek herstel.
bullet TV-debat op 4 juni 2008 - via www.uitzendinggemist.nl:
bulletTijdens dit 55-minuten durend tv-debat gaan voor- en tegenstanders van niet-regulieren geneeskunde, beleidsmakers, politici en artsen met elkaar in discussie.
bulletBron: NCRV TV Omroep
 
bulletZie ook bv Consortium of 57 Academic Health Centers for Integrative Medicine in de VS, Mexico en Canada.
bulletZie de lijst van 55 universiteiten in VS en Canada (met oa 55 websites) van het consortium.
 
bulletEigen mening over de uitzendingen van het programma 'Uitgedokterd?!':
bulletDe reeks afleveringen 1 t/m 6 geven een goed beeld weer van de werkelijke situatie
bulletIn het TV-dabat van 4 juni wordt pijnlijk duidelijk op welk laag niveau de discussie en ten koste van de patiënten gevoerd wordt.
bulletIn hoeverre staat in Nederland nu eigenlijk de praktijk van de met name de (chronische) (uitgedokterde) patiënt centraal bij dit soort debatten?
bulletDe houding van de 'vertegenwoordigers' van de reguliere geneeswijzen in het TV-debat van 4 juni kwam op mij weinig realistisch, weinig verfrissend, nauwelijks open, niet constructief en niet patiëntgericht over.
bulletZelf ben ik door oa eigen ervaring heel duidelijk voor een verdere toenadering tussen reguliere en alternatieve (complementaire) geneeswijzen om van beide het goede voor de patiënt te benutten.
bulletVereniging tegen Kwakzalverij ongelijk: NCRV geen kwakzalver volgens Raad van Journalistiek
TV programma “Uitgedokterd?! is niet eenzijdig noch misleidend over alternatieve geneeswijzen”
bullet26-03-2009: Uitgedokterd?! Zege tegen Vereniging tegen Kwakzalverij
De klacht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de kwaliteit van dat programma is door de tuchtraad van de KNMG niet ontvankelijk verklaard.
De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collega’s tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ‘Uitgedokterd’ niet ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op request. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.

 
bulletZie voor verdere toelichting de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bulletBekijk Familie-geheimen - Weergave TV uitzending op 5 februari 2007 van ca 22 minuten.
bulletOmschrijving: In deze uitzending van het NCRV programma Schepper en Co komt de betekenis van familiebanden en met name familiegeheimen die generaties lang kunnen doorwerken, aan de orde. Familieopstellingen om er achter te komen wat deze familiebanden betekenen bij persoonlijke vragen en problemen, komen aan bod.
bullet Bron: NCRV TV programma Schepper en CO
bulletZie ook pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bullet 'Afval is voedsel - een revolutie in Nederland'  Weergave TV uitzending van ca. 50 minuten via Windows Media Player en breedband internet.
bulletOmschrijving: TV uitzending van 26 november 2007 van het programma Tegenlicht van de VPRO
bulletIn de uitzending komen de chemicus Michael Braungart en de architect William McDonough (Cradle to Cradle - concept) aan het woord.
bulletIn de uitzending  komt een goede samenhang tussen ecologie en economie naar voren. Voorwaarde is wel dat Cradle to Cradle wordt geproduceerd. Dit concept voor een nieuwe industriële revolutie is zo aangeslagen in Nederland dat beide heren als helden worden onthaald, Braungart kreeg zelfs meerdere leerstoelen aangeboden. En organisaties als het ministerie van VROM, de gemeente Venlo en de Floriade willen Cradle to Cradle gaan.
bulletDit concept Cradle to Cradle komt er in het kort op neer dat alle producten zo ontworpen worden dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen voor de biosfeer (en dus volledig en onschadelijk afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig kan worden omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt duurzaamheid een vorm van industriële ecologie
bulletMet vele interessante links op deze pagina.
bulletZie ook de eerdere VPRO Tegenlicht TV uitzending "Afval = voedsel" van 2 oktober 2006 over Cradle to cradle
bulletBron: VPRO programma Tegenlicht

 
bullet Ayurveda (ns) - Weergave TV uitzending van ca. 30 minuten via Windows Media Player en breedband internet.
bulletOmschrijving: TV uitzending van 3 april 2005 van Omroep Ohm.
Een gezond en vitaal leven dat willen we allemaal, maar hoe bereik je dat? Volgens Ayurveda, een eeuwenoude geneeskunst, kan dat als je je voedings- en leefwijze zo goed mogelijk afstemt op je lichamelijke en geestelijke constitutie. Ayurveda kent grote waarde toe aan ziektepreventie en moedigt het handhaven van de gezondheid aan middels de aandacht voor balans in iemands leven. In deze uitzending praten we ment 2 specialisten op het gebied van de Ayurveda. Daarnaast praten we ook met patienten en kijken we naar de behandelwijze en hun klachten.
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm, zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website.
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Ayurveda: over de verschillende lichaamslagen (ns) - Weergave TV uitzending met dr Anil Singhal (hoogleraar) en dr Achala Singhal (hoogleraar) van ca 30 minuten via Windows Media Player en breedband internet
bulletOmschrijving: TV uitzending van 18 november 2007 van Omroep Ohm
bulletDe uitzending gaat over de 5 kosha's. De 5 kosha's zijn alle lagen van lichamen waaruit de mens als lichamelijk en geestelijk wezen bestaat. De lagen bestrijken al zijn lichamen van grofstoffelijk tot subtiel.
bulletdr Anil Singhal en dr Achala Singhal zijn beide arts en opgeleid in het Westen en werkten gedurende vele jaren als specialist in de VS. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat Aurveda,homeopathie, yoga, natuurgeneeswijzen en meditatie hele goede resultaten geven en hebben deze in hun praktijk geïntegreerd.
bulletBron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm, zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website.
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Ayurveda en persoonlijkheid (os) - Weergave TV uitzending met dr David Frawley (oa arts, auteur van verschillende boeken en kenner van de Ayurveda) van ca. 30 minuten via Windows Media Player en breedband internet.
bullet Omschrijving: TV uitzending van 17 september 2006 van Omroep Ohm.
Deze TV uitzending geeft meer achtergrond mbt de visie achter Ayurveda en oa een praktische en 'dicht bij huis' visie mbt de kwaliteiten tama's, raja's en sattva mbt onze persoon en onze maatschappij.
bulletVisies gericht op de ontwikkeling en ontplooiing zijn in het westers denken individueel en worden vanuit een ik-perceptie ontwikkeld.
In de Indiase traditie wordt de persoonlijkheid vanuit een holistische visie ontwikkeld, waarbij mens, natuur en materie in samenhang met elkaar bestaan en zich ontwikkelen.
bulletDe westerse psychologie heeft tot doel het persoonlijke zelf te ontwikkelen. Dwz mijn persoonlijke doelen op intellectueel, cultureel,economisch en politieke vlak.
In de oosterse denkwijze, met name in het hindoeïsme en de yoga is het doel eveneens de ontwikkeling van het zelfverwezenlijking en zelfkennis, maar nu kijken we naar het zelf dat één is met alles en ons met al het leven verbindt. Het is één met de natuur, het voert ons naar kosmische visie.
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm, zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website.

 
bullet Ayurveda als verbinding tussen lichaam, geest en leefstijl (ns) -Weergave TV Uitzending van ca. 30 minuten via Windows Media Player en breedband internet.
bullet Omschrijving: TV uitzending van 5 februari 2006 van Omroep Ohm.
bulletDiverse studies bevestigen dat het aantal mensen met gezondheidsproblemen, veroorzaakt door een verkeerde leefstijl, toeneemt.
bulletHet Rathenau Instituut organiseerde samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu vorig jaar zelfs een publiek debat over het toenemend aantal kinderen met overgewicht en andere ziekten die daarvan een gevolg zijn, zoals diabetes.
bulletIn de uitzending praten we met een Ayurvedische arts en volgen we patiënten die met deze 'welvaartsziekten’ te kampen hebben
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm.
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Energiek door Ayurveda dl 1 (ns) - Weergave TV uitzending van 15 januari 2011 van Omroep Ohm, duur ca 30 minuten

Energiek door Ayurveda dl 2  (ns) - Weergave TV uitzending van 22 januari 2011 van Omroep Ohm, duur ca 30 minuten
 
bulletOmschrijving: In deze tweedelige documentaire volgen we Petra. Zij heeft een drukke baan, maar bezoekt India elk jaar en ondergaat daar een ayurvedische behandeling. Volgens Petra vindt ze in het ayurvedische resort rust en energie om alles in haar drukke leven aan te kunnen.
Welke behandelingen ondergaat zij? Wat gebeurt er met haar in het centrum? En welke behandelingen geven haar dat energieke gevoel.
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm, zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website.

 
bullet Jnana Yoga (ns) - In de weergave van de TV uitzending op 9 juli 2005 van ca 30 minuten over Jnana Yoga van Swami Ved Bharti komt oa ook het verkrijgen van inzicht over het Zelf (Uit wereld nr 1 van Popper) vanuit de Hindoetraditie aan de orde.
bulletOmschrijving: Het doel van Jnana Yoga is het verkrijgen van kennis of liever gezegd inzicht. Met kennis wordt hier niet bedoeld boekenkennis, maar kennis van het oneindige bewustzijn, iets dat ongrijpbaar en onverwoordbaar is. Deze kennis wordt verkregen door middel van denken, reflectie en meditatie. Kennis is de sleutel naar ons zelf toe.
bullet Bron: www.ohmnet.nl van Omroep Ohm, zie ook de uitgebreide mediatheek op deze website.
(Met oa meerdere videolinks met Swami Ved Bharti, kies medium: televisie en trefwoord: Bharti).
bulletZie ook de pagina's Spiritueel herstel van deze website

 
bullet Paul de Blot  - Weergave TV uitzending van ca 30 minuten via en breedband internet.
bulletOmschrijving: Weergave TV-interview met Paul de Blot in het IKON-programma 'Het Vermoeden' op 27 januari 2008.
Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot SJ Lic. Ph. (83) werd geboren op Java, Indonesië. Hij studeerde natuurkunde, filosofie en politicologie; later psychologie en spiritualiteittheologie. Hij werkte als chemicus op een suikerplantage. Hij belandde in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Na de oorlog trad hij toe tot de jezuïetenorde.
Hij werkte in het basisonderwijs, als pastor, als docent aan de universiteit en sinds 1979 als campus moderator aan de Nyenrode Business Universiteit.
Hij promoveerde in 2004 op het proefschrift “Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens” (pdf, laden duurt even), en werd benoemd als hoogleraar business spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit.
 
bulletBron: Website van het IKON TV programma 'Het Vermoeden'.
bulletPublicatie/interview 'Mijn Missie is menselijkheid' (pdf) door Paul de Blot via de website www.karinsorbi.nl

 
bullet TV interview met prof. dr. Ervin Laszlo nav oa zijn boek 'Het Chaospunt' (duur ca 30 minuten. Weergave via Windows Media Player)
bulletOmschrijving: Weergave TV-interview met prof. dr. Ervin Laszlo in het IKON-programma 'Alziend Oog' van 31 december 2006.
Ervin Laszlo
is oprichter van de Club of Budapest. De Club van Boedapest is in 1993 in het leven geroepen in overleg met de oprichter(Aurelio Peccei) van de Club van Rome. Ervin Lazlo is Hongaar en begon op jonge leeftijd als concertpianist.
Later werd hij een vooraanstaand wetenschapper en filosoof, die zich meer en meer ging bezighouden met de vraag: wat verbindt de mens met deze aarde.
bulletBron: Website van het IKON TV programma 'Alziend Oog'


 
 
bullet Video-interview: 'Duurzame Transformatie', een interview met Ervin Laszlo (YouTube video in het Engels), duur ca 60 minuten.

In dit 'diepte'-interview komen oa basis-uitgangspunten en gedachten van Ervin Laszlo uitgebreid aan de orde
.

Door: EON -The Ecological Options Network - Integral Media for Transformation, connecting the dots of the emerging planetary culture of sustainability ...
 

 

bulletVideo: 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', ca 43 minuten, kiezen uit:  Video_a of  Video-b
 
bulletBeschrijving:
In de video komen verschillende patiënten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiënten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.
Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde.
Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bullet Das Heilende Bewusstsein  - Website met achtergrond informatie (oa adressen) mbt deze documentaire en het verschenen boek
 
bulletArtikel 'Generalisierte Quantentheorie als Modell zur Erklärung paranormaler Phänomene..', door Prof. Dr. Dr. Harald Walach
Zie ook de download mogelijkheden onder artikel!
 
bulletZie ook de website: www.gipfelstuermer-institut.de/quantenheilung/
 
bulletBoek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich  (ISBN 9783426873304)

Rätselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hände auflegt?
Kann Hypnose körperliche Erkrankungen beeinflussen?
 
bullet Boek: Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (9783426403846)
Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestätigen: Gedanken und Gefühle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des Körpers


 Ga naar het begin van deze pagina

horizontal ruleOdysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van rust, rechtvaardigheid en welvaart ...

 

horizontal rule

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciële website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies  ---- -----  Contact:  Bart Land  -  E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

Start