Literatuur+Sites Inhoud Website Herstel burnout

         Start == burnoutherstel.nl ==


Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak
 


Burnout en burnoutherstel  -  Informatie, eigen ervaringen en meningen


Welkom op deze website over burnout


Deze website gaat over burnout en herstel van burnout mbt lichaam, bewustzijn en samenleving, dwz:
 

Moderne integrale visie en aanpak van burnout mbt fysiek, psychisch en spiritueel herstel. Ook komen maatschappelijke aspecten aan de orde.


Naar een integrale visie en aanpak bij een samenhangend (coherent) wereldbeeld, gecombineerd met integrale politiek.
 

Eigen ervaringen (oa eigen burnout) en in de praktijk opgedane inzichten vormen de basis van deze website. 
 


De volgende onderwerpen mbt burnout en het herstelproces komen aan de orde:

 
bulletInventarisatie van belangrijke persoonlijke en maatschappelijke actuele aspecten
 
bulletBewustwordingsproces en heroriŽntatie van je plaats in de wereld (oa vaardig jezelf zijn)
 
bulletPreventie, bedrijfs- en werksituaties
 
bulletOverzicht mbt eigen burnout en herstelproces
 
bulletAlgemene informatie over burnout
 
bulletHandreikingen voor duurzaam (bestendig) herstel

 
bulletSuggesties voor (echte) maatschappelijke vernieuwing met oa veel meer aandacht voor duurzaamheid, transparantie, integriteit en pluriformiteit en niet voornamelijk 'meer van het oude' en 'snelle oploslossingen', met oa:
 
bulletEen integrale visie en aanpak met bv integrale gezondheidszorg / geneeskunde (4 kwadranten model van Ken Wilber)
Op vele gebieden kan deze integrale visie worden toegepast, bv integrale economie en integrale politiek.
 
bulletOp weg naar een samenhangend (coherent) wereldbeeld met bv Ervin Laszlo om de vele uitdagingen van deze tijd beter aan te kunnen.
 
bulletMeer gebruik van mindfulness en meditatie bij oa stress en burnout. Meer aandacht voor de belangrijke balans tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd) (Meditatie en Mindfulness).
 
bulletCorrect en respectvol om gaan met cliŽnten (bv patiŽnten en gehandicapten) bij overheid, instellingen en bedrijven.
Respectvolle bejegening is een kwaliteitsinstrument en heeft oa te maken met visie, attitude, integriteit, duurzaamheid, transparantie en effectiviteit (Herstel burnout).
 
bulletBusiness-spiritualiteit - Paul de Blot(video), Sri Sri Ravi Shankar(video) en Bram Moerland
 
bulletDe integrale benadering en aanpak is een oproep tot bewust-zijn en leven in een duurzame samenleving.
Daniel Ofman:
"De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden"
"Integraal leiderschap is duurzaam"

 
bulletDeze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel en grondstoffen.
 


Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.

Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.

Het meemaken van een burnout en het weer herstellen hiervan is voor mij een zoektocht en een heel diep en ingrijpend proces geweest, waar ik ook nu nog mee bezig ben.
 

 
 
Actuele Thema: Integrale Visie en Integrale Aanpak in Nederland
 
bulletHet lijkt erop dat 'Integrale Visie' en 'Integrale Aanpak' als zoekopdrachten op internet steeds meer hits geven bij de huidige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland.
 
bulletEr is steeds meer behoefte aan meer inzicht, inspraak en betrokkenheid in het maatschappelijke en bestuurlijke gebeuren.

Denk aan de steeds serieus wordende problemen mbt het klimaat en de steeds groter worden kloof tussen arme mensen en enkelen met zeer grote rijkdom.

Ook geeft de toename van flexwerk en de komende robotisering  in Nederland de nodige onrust en onzekerheid.

Ook op de verschillende bestuurlijk niveaus nemen de vraagstukken toe (EU en de ontwikkelingen in vele landen (oa VS met Trump))
 
bulletDeze problemen komen ook steeds dichterbij tgv de moderne communicatie die zich over de hele wereld uitbreidt en intensiveert.
 
Je kunt bijna niet meer alleen naar de op zich staande problemen blijven kijken en oplossen.
 
bulletIn Nederland zijn er nog bijna geen instituten, opleidingen of politieke partijen die bv ook echt met de Integrale Visie en de Integrale Theorie bezig zijn.
 
bulletBv het begrip 'integrale leefwijze' heb ik nog maar heel weinig in Nederland gevonden. In andere landen is dit een veel algemener begrip.
 
bullet Overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber.
 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens.
 
bulletIn deze website komt naar voren dat vele landen al bezig zijn met de integrale benadering.

Zie bv de pagina's Herstel burnout, Overzicht van Literatuur en Spreekwoorden en citaten van deze website.
 

bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl die is voortgekomen uit deze website over burnout.

---------------------------------

 
bullet15 oktober 2017, VPRO-Tegenlicht: Zorgeloos leven volgens Jos de Blok - Video

Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De kosten voor de zorg blijven maar stijgen.
Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, wil daar voor eens en voor altijd verandering in brengen. ĎZorgeloosí is de naam van zijn nieuwste project: een collectieve, betaalbare zorgverzekering zonder managers.
Een persoonlijk portret van een man met een missie !!!
 
bullet Jos de Blok - Wikipedia
 

--------------

     -  Zie ook Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers  --
 

 
bullet== Zie item Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina ==
 
bullet8 januari 2918, Trouw: Conflict dreigt over geld voor werkloze leerkrachten

Het basisonderwijs is niet bereid te korten op extra uitkeringen voor werkloze docenten. Het kabinet dringt daar op aan.
 
bullet26 december 2017, NPO-Radio1 - duur ca 60 min. - audio-file:

Geert Mak - huidige visie op politieke en maatschappelijke situatie

 
bullet29 december 2017, NPO-Radio 1- duur 60 min. - audio-file:

David van Reybrouck - Crisis van de democratie en crisis van Europa


================================
 
bullet Hoe gaat het met de millennials (jongeren tussen 18 en 38 jaar), hoe ziet hun wereld eruit?
 
bullet Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat
 
bullet Klokkenluidster - Grote zorgen onafhankelijkheid onderzoeken WODC
 
bullet Onderzoeksraad: politiek en ambtenarij bemoeien zich te vaak met 'onafhankelijk onderzoek'
 

Deze website wordt steeds verbeterd en up to date gehouden met hulp en advies van anderen.

In deze website worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

bulletDuurzaam omgaan met mensen ťn materialen:

Duurzaam met met mensen en materialen omgaan hoort ook bij duurzaamheid.

Deze website over burnout heb ik opgezet
om de volgende redenen:
 

bulletHet helpt mij bij mijn burnout verwerkings- en herstelproces

 
bulletEen bijdrage uit de praktijk aan meer begrip, verdieping, transparantie, duidelijkheid en praktische achtergrond informatie rond burnout

 
bulletIn beeld brengen van een persoonlijke (eigen) ervaring van burnout en burnoutherstel proces

 
bulletBurnout wordt vaak omschreven als een moeilijk 'objectiveerbare' ziekte.

 
bulletTer ondersteuning is steeds gezocht naar 'beeld en geluid' - video's ('beeld-essays') van verhalen en ervaringen.

Dit hoort naar mijn mening bij de integrale benadering van deze website.
 
 
bulletNaar een duurzame maatschappij en een duurzame samenleving

Zie item Duurzame Politiek en Integrale Visie
 
 
bulletAangeven van huidige in de praktijk gevoelde en ervaren noodzaak tot maatschappelijke bewustwording en innovatie in de gezondheidszorg.

Meer ruimte voor oa integrale visie en aanpak, duurzaamheid, aandacht, integriteit, transparantie en pluriformiteit.

 


 
bullet Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een bedrijf, praktijk, bureau, instelling, vereniging of politieke partij en heeft geen commerciŽle doelstelling.

 
bulletHet geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude,
maar op het realiseren van het nieuwe
 
         
- Socrates  470 - 399 voor Christus -
 
bulletVertrouwen is de lijm van het leven;
het fundamentele principe van alle relaties

         -
Stephen Covey
 
bulletAls je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan
       
 - Tjeenk Willink - (Zie item op deze pagina)


Zie de pagina Spreuken en gezegden van deze website.

 
 
bulletVoor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.

Kies eventueel steeds een onderwerp uit met behulp van:
 
bullet Website inhoud en opzet op deze pagina

 
bulletDe aparte pagina Inhoud website
Deze link staat linksboven op elke pagina van deze website
 
 
bulletDe website www.duurzame-politiek.nl - Duurzame Politiek met Integrale Visie - is voortgekomen uit deze website over burnout

Nu extra actueel en informatief ivm oa de eigen ervaringen mbt het burnout-herstelproces en alles wat daar bij komt kijken.

Het werken aan en bijhouden van deze website over burnout heeft veel informatie en inzichten opgeleverd voor de inhoud van deze website over Duurzame Politiek met Integrale Visie.


Op deze website over duurzame politiek verschuift oa de huidige dominante economische dimensie naar een veel breder maatschappelijk gezichtsveld!

 
bulletZie ook op deze pagina Integrale Visie EU / NL van de website www.duurzame-politiek.nl
 
bulletHoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?
 
bulletDuurzame Politiek met integrale Visie - Wat is dat?
 
bulletZie de pagina Wat is Integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie? van de website www.duurzame-politiek.nl.
 
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.

Paul de Blot:
Ons recht op menselijke waardigheid

  

bullet Integral European Conference  2018  - Hungary

Conference Ė May 22-27, 2018
Location: Hotel Azur in Si
ůfok, at Lake Balaton in Hungary

 
bullet What is Integral Theory?
 
bullet Integral Academy Budapest
 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout item 1 en 2, van deze website
 
bullet Zie ook 'The four faces of truth' - Ken Wilber op deze pagina.
 


Vertalen van deze website:

(Translate this website)

 Using Google translate :

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Google translate' this website can be translated into many languages.

Gebruik
Firefox of Windows Internet Explore.


Vertaling van deze website + links:  Nederlands -> Engels:

Let op: Engelse website versie is geen perfecte vertaling van de Nederlandse versie! De meeste Nederlandse website links worden ook in het Engels vertaald.
Door gebruik van 'Google vertalen' kan deze website naar vele andere talen vertaald worden.


Vertaling van Engelse delen van deze website + Engelse links: Engels -> Nederlands

Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden in het Nederlands vertaald.


Using Microsoft translate:

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English. Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Microsoft translate' this website can be translated into 34 languages.
 

 
bullet Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie
 
 
bullet Dagelijks nieuws mbt burnout - op deze pagina
 


Website inhoud en opzet

  
    Deze startpagina:
 

bullet Introductie van deze website

 
 
bullet 21 maart 2018 - Stemmen voor Gemeenteraadsverkiezingen + Referendum Sleepwet  -  Red Referendum

= Uitslag stemming Gemeenteraadsverkiezing en Referendum Sleepwet

= Expert-meeting over wetsvoorstel Intrekking Wet Raadgevend referendum


= Teken nu voor Referendum over de Donorwet =
 
bulletZie de pagina Literatuur van deze website
 
Voor tekenen 2de ronde donorwet

- tekenen kan t/m 11 juni 2018 -
 

 

bullet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO
 
bullet De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bullet Website inhoud burnoutherstel.nl: Overige pagina's van deze website

 
bulletDefinitie van gezondheid

 
bulletDefinitie van burnout en het verschil tussen burnout en overspannen zijn

 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen

 
bullet Hoe gaat het met de millennials (jongeren tussen 18 en 38 jaar), hoe ziet hun wereld eruit?
 
bullet Participatie-samenleving

 
bullet Website tips en boeken tips

 
bullet Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine)
Complementaire en Alternatieve geneeskunde

- Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek
 
bullet De Keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk
(oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet!)

 
bullet Privacy en gezondheidsgegevens

Maar wie beschermt de medische gegevens van bv PC- of app-gebruikers met smartphone

 
bullet GezondDorp draait op volle toeren

Het Gezond Dorp Project in Leende draait op volle toeren
 
 
bullet Meest recent Burnout Nieuws

 
bullet Nieuws mbt burnout met oa:

 
bullet Dagelijks nieuws mbt burnout

 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout en duurzaamheid
 

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Bouwstenen voor verandering:
www.duurzame-politiek.nl
 
'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken
dat tot het probleem heeft geleid'.
- Albert Einstein -
-----------------------------------

Kan de integrale visie van Ken Wilber helpen om
de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen
binnen een meer
samenhangend (coherent) wereldbeeld?
---------------

"If ordinary people don't perceive that our grand ideas
are working in their lives then they can't develop
the higher level of consciousness, to use a term that
American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.
He said, you know, the problem is the world
needs to be more integrated, but it requires
a consciousness that's way up here,
and an ability to see beyond the differences among us."
- President
Bill Clinton -
--------------------------------

 
Zie op deze website oa:

 
bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak

 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
Check je werkstress week

 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen

 
bullet Inperking vrije artsenkeuze

 
bullet Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

Echt toezicht is er nauwelijks
 
bullet Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?
 
 
bullet Hulplijnen (telefoon)
 
bullet Huis van Klokkenluiders
 
bullet Hoe vind ik het beste ziekenhuis of hulpverlener voor mijn aandoening?
(beperkt overzicht)
 
bullet Werk aan je eigen gezondheid - Bewegen
 
bullet Waarom is water zo gezond?
 

 

bulletThema van de website
 
bullet Vertalen van deze website
(Translate this website)
 
 
bullet Afschaffing Dividendbelasting - de Documenten / memo's ? - Hoe eerlijk is de regering Rutte III -

Motie van Afkeuring in de Tweede Kamer (67 Kamerleden - bijna de gehele oppositie) - 25 april 2018
 

horizontal rule

 
bulletBeschikbare samenvattingen van 1 A4 met betrekking tot onderwerpen van deze website - Apart te laden en uit te printen
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness   -  Apart te laden  PDF - file
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie  - Apart te laden PDF - file
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000 - (Lokale) democratie - Meer betrokkenheid van burgers  -  Apart te laden PDF - file
 


- Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek

Democratie - Privacy - Duurzame Samenleving - Vrede - Verkleining Kloof Armoede - Rijkdom

- Geluk - Gezondheid


Klimaat is niet links of rechts

Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)

17 Globale doelstellingen voor duurzame
 ontwikkeling


Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website:
www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

It always seems impossible until it's done
- Nelson Mandela -

 
bullet Sustainable Development Goals (SGD): Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - www.rijksoverheid.nl

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGís)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015
Ė 2030 vastgesteld.

De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDGís heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDGís.
Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.
 
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht.
Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
 
bullet14 februari 2017, artikel Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid
 

 

    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO

 
bullet29 januari 2018, www.mvoplatform.nl: Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid

Minister Kaag werkt aan een beleidsnota voor de beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Het MVO Platform gaat er vanuit dat MVO in deze nota een belangrijk onderwerp zal zijn en zond de minister suggesties.

De brief (Brief van Minister Kaag - pdf) in het kort:
 
bulletVoor een coherente boodschap aan het bedrijfsleven is MVO-beleid nodig dat de departementen overstijgt.
 
bulletOm de SDGís te realiseren, moeten juist ook de MVO-normen centraal staan
 
bulletIMVO-convenanten kunnen succesvol zijn als het beleid flink wordt bijgestuurd
 
bulletDe Ďbedrijfsleven en mensenrechtení agenda loopt achter en vraagt apart aandacht
 
bullet Wat is MVO? - MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
bullet6 maart 2018, debatgemist.tweedekamer.nl: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Algemene commissie voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.

 
bulletZie bv ook: www.civismundi.nl: Naar een op waarden gebaseerde economie

Bespreking en analyse van: Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2017.2nd ed. London: Ubiquity Press.

Economie professor Arjo Klamer heeft een interessant boek geschreven over een op waarden gebaseerde economie dat aandacht verdient van economen, politici, beleidsmakers en andere burgers.

Voor een uitgebreidere analyse van zijn belangwekkende boek verwijs ik naar mijn website.[1]
Het is duidelijk dat een op waarden gebaseerde economie weinig op heeft met het adagium Ďmeten is wetení.
Niet alles kan gekwantificeerd worden. En kwaliteit staat vaak op gespannen voet met kwantiteit.
 


 
   
   
Afschaffing Dividendbelasting - de Documenten / memo's ? - Hoe eerlijk is de regering Rutte III -
    Motie van Afkeuring in de Tweede Kamer (67 Kamerleden - bijna de gehele oppositie)


 
bullet26 april 2018, nu.nl: Hoe Rutte opnieuw een deuk in zijn geloofwaardigheid opliep

Premier Mark Rutte overleefde een motie van afkeuring, maar hij is woensdag niet onbeschadigd uit het debat over de omstreden dividendmemoís gekomen.
Opnieuw heeft zijn geloofwaardigheid een flinke deuk opgelopen, en dit keer gaat het ťcht over zijn eigen betrouwbaarheid.

 
Eigen opmerking: Veel gebruikte 'mantra' van de regering: Ik heb er geen herinnering aan de ........  (dividendmemo's) .... ?????!!!! (via de WOB kwamen hele andere signalen, die geheel anders waren dan die van de regering - een ondemocratische schijnvertoning?)
 
bullet25 april 2018, nu.nl: Wiebes schreef dividendmemo die Rutte gebruikte bij onderhandeling

VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) blijkt tijdens de formatie-onderhandelingen namens zijn partij een memo te hebben geschreven over de afschaffing van de dividendbelasting die door premier Mark Rutte in de onderhandelingen met het CDA, D66 en CU is gebruikt.
 
bullet23 april 2018, nu.nl: Kabinet maakt de omstreden stukken dividendbelasting alsnog openbaar
 
bullet20 april 2018, nu.nl: Rutte maakt memo's dividendbelasting niet openbaar
 
bullet20 april 2018, Trouw: Toch memo's over omstreden afschaffing van dividendbelasting

Premier Rutte kon zich geen notities herinneren over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Maar ze zijn er wel.

Tijdens de formatie van het kabinet vorig jaar zomer zijn er wel degelijk documenten opgesteld over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting.

Het ministerie van financiŽn bevestigt het bestaan van die stukken, maar weigert ze openbaar te maken.
 
bulletEigen opmerking:

Een afkeurenswaardige en genante vertoning van deze regering.

Deze regering past niet bij een open transparante en duurzame samenleving met integrale visie.

Deze regering is weinig transparant, weinig constructief en niet van deze tijd.

 
bulletmei 2018, www.ftm.nl - Follow the Money: Dutch Trade and Investment Board

Deze club heeft al dertien jaar invloed op ons economisch beleid (en toch kent niemand hem)

Onderzoek naar de schimmige Dutch Trade and Investment Board (DTIB) laat zien dat er in Nederland een structurele polderlobby gaande is om belangen van het nationale grootbedrijf te dienen.

Uit de notulen blijkt dat de BV Nederland in de DTIB toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie over lopend beleid.

Ook mag het meebepalen over hoe dit beleid eruit komt te zien.

Het gaat de bedrijven en belangenorganisaties daarbij vooral om financiŽle en diplomatieke ondersteuning voor ondernemen in het buitenland.
 

 

     
Nederland is een gaaf land met gelukkige en gemotiveerde mensen, tot ze opeens opgebrand zijn

 
bullet22 april 2018, Trouw: Nederland is een gaaf land met gelukkige en gemotiveerde mensen, tot ze zijn opgebrand

Modern geluk

Dat bijna twintig procent van drieduizend Zwolse studenten weleens aan zelfmoord denkt en een alarmerend aantal van hen afstevent op een burn-out, zoals een onderzoekster van hogeschool Windesheim begin deze maand meldde, leek me al wat stug.

En omdat ik zelf als twintiger weleens een half jaar op een bankje in het park heb gezeten - niet voortdurend huilend, maar wel labiel - begreep ik de psychologe die woensdag in Trouw benadrukte dat labiliteit ook een beetje bij de levensfase van de twintiger hoort.
 

 

 
bulletZie item  Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina.

 
bullet Schoolsysteem Finland: zeven waardevolle lessen voor Nederland - via de site  http://blog.sbo.nl/onderwijs/

 
bullet23 mei 2017, ad.nl: Werkgever leert niets van burnout
 

  
  
Wist je dat ....

bullet21 juli 2017, Trouw: Waarom de werkloosheid hoger is dan de cijfers suggereren

De werkloosheid ligt weer onder de 5 procent, maakte het CBS donderdag bekend. Maar de cijfers vertellen niet het werkelijke verhaal.
Eerder deze zomer schreef De Nederlandsche Bank (DNB) dat er iets mis is met de werkloosheidscijfers.

Normaal gesproken stijgen de lonen als de werkloosheid afneemt. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. Hoe minder mensen werkloos zijn,
des te te kleiner is de keuze voor werkgevers. En dus stijgt de prijs, in dit geval het loon.
Maar in Nederland willen de lonen nauwelijks omhoog.
DNB klaagt erover, het IMF, economen en uiteraard de vakbonden. Toch verandert er niets.

Dat komt omdat het CBS alleen mensen die minder dan een uur per week werken beschouwt als werkloos.
In de werkloosheidscijfers zijn niet de mensen opgenomen die in deeltijd werken terwijl ze een voltijdbaan zoeken.
Ook niet terug te zien in de cijfers is de groep Nederlanders die ontmoedigd is geraakt door alle afwijzingen op sollicitaties.
Omdat beide groepen ontbreken, "overschatten de werkloosheidscijfers de krapte op de arbeidsmarkt", schreef DNB.


 
  Wist je dat ....
 
bullet9 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan subsidie fossiele energie (oa steenkool) dan aan zorg (IMF)

Overheden geven dit jaar wereldwijd 4,6 biljoen Euro (4.600.000 miljoen Euro) uit aan subsidies op fossiele brandstoffen.
 
bullet IMF-Rapport How large are Global Energy Subsidies  - (Rapport IMF - pdf)
 
bulletIMF: Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Executive Summery (pdf)

  Wist je dat ....

bullet17 juli 2017, www.urgenda.nl: Actieplan 2030

Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport 'Nederland op 100% duurzame energie in 2030'  -  Het kan als je het wilt!

Hierin staat per thema beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken.
Er is per thema een agenda gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.
 
bulletDownload het gehele Urgenda-actieplan: Rapport 'Nederland 100 procent duurzaam 2030' (pdf)
 
bullet Duurzame Troonrede   -   www.urgenda.nl

De Duurzame Troonrede werd tijdens Duurzame Dinsdag in 2012, 2013 en 2014 uitgesproken door de toenmalige nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, Urgenda directeur Marjan Minnesma.
 
bullet3 augustus 2017, Trouw: Zuid-AziŽ dreigt te bezwijken aan hitte

Delen van Zuid-AziŽ dreigen zo op te warmen dat geen mens het er straks nog uithoudt.

Delen van Zuid-AziŽ dreigen tegen het eind van deze eeuw onleefbaar te worden voor de mens als die haar uitstoot van broeikasgassen niet mindert. De combinatie van een hoge temperatuur ťn luchtvochtigheid wordt dan zonder airconditioning een gezonde volwassene al na zes uur fataal
Ė ook in de schaduw.

 

bulletmei 2017, Trouw: Zwitsers kiezen voor meer duurzame energie - met bindend referendum
 
bulletZie bv de pagina Reden duurzame politiek van de website www.duurzame-politiek.nl, welke is voorgekomen uit deze site over burnout
 
 
bulletEr is een steeds sterker stijgende vraag naar meer duurzaamheid, samenhang en zorgvuldigheid mbt mensen en de aarde.
 
bulletBekijk ook de uitgebreide website    www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

  Jan de Belastingman

 
bullet 7 september 2017, TV-programma - BNN NPO 3:  Jan de Belastingman  - Jan Versteegh ontduikt belasting

- Zeer informatief en belangrijk


Jan Versteegh is vanaf donderdag 7 september 2017 te zien met zijn nieuwe programma 'Jan de Belastingman' - 4 achtereenvolgende wekelijkse uitzending.

Jan Versteegh is jaloers op de multinationals en de allerrijksten. Net als hen, wil hij minder belasting betalen.
Want wat de grote jongens doen, moet de kleine man toch ook kunnen?

Jan probeet als klant binnen te dringen in belastingparadijs Nederland.
Een paradijs waar de Nederlander zelf maar bar weinig aan heeft.


Van Starbucks tot Ikea, van Lionel Messi tot Jackie Chan: met slimme trucs weten ze miljarden euro's uit de vingers van de fiscus te houden.

Maar wie betaalt de rekening?
Jan Versteegh zoekt tot op de bodem uit hoe grote bedrijven belasting ontwijken.
Samen met een aantal ondernemers die zich bij hem aansluiten, kijkt hij of zij ook op volkomen legale wijze belastingvrij door het leven kunnen gaan.
 
bullet Jan de Belastingman  -  Uitzending 1 op  7 september 2017    <<<<<<<<<<<
 
bullet Jan de Belastingman  -  Uitzending 2 op 14 september 2017
 
bullet Jan de Belastingman  - Uitzending 3 op  21 september 2017
 
bullet Jan de belastingman  -  Uitzending 4 op 28 september 2017
 

 
bullet7 maart 2018, Trouw: EU nagelt Nederland aan de schandpaal vanwege 'agressieve belastingplanning'

De Europese Commissie heeft zeven landen berispt voor hun fiscale beleid, tot woede van BelgiŽ en Luxemburg.

De Europese Commissie heeft Nederland en zes andere EU-landen aan de schandpaal genageld wegens hun fiscale beleid, dat nog steeds belastingontwijking door bedrijven mogelijk maakt.

Het is voor het eerst dat Brussel op dit onderwerp zů streng is en hele lidstaten in het beklaagdenbankje zet.
Tot nu toe ging het steeds om specifieke aanklachten, zoals de Starbucks-zaak in Nederland.

 
bullet5 november 2017, trouw.nl: Nieuwe onthullingen uit belastingparadijzen

De Paradise Papers leggen vertakkingen tussen de Amerikaanse minister Wilbur Ross en vertrouwelingen van de Russische president Poetin bloot.

Ook de Britse Koningin Elizabeth II en de fondsenwerver van de Canadese premier Justin Trudeau duiken op in het nieuwe lek.
 
bullet7 november 2017, trouw.nl: Paradise-Papers
 
bulletNovember 2017: Je moet nee durven zeggen tegen multinationals
 

Panama Papers

Paradise Papers

 
bullet Panama Papers - Nederlands - Wikipedia
 
bullet Panama Papers - Engels - Wikipedia
 
bullet Panama Papers - Nederlands - Site: panamapapers.nl/
 
bullet Panama Papers - Nederlands - Site: panamapapers.icij.org/
 
bullet Panama Papers - Overzicht nu.nl
 
bullet Nieuws over Panama Papers - volkskrant.nl
 
bullet Belastingparadijs - artikelen nu.nl
 
bullet Paradise Papers  - Nederlands - Wikipedia
 
bullet Paradise Papers - Engels - Wikipedia
 
bullet Paradise Papers - Engels - Site: icij.org/investigations/paradise-papers/
 
bullet https://Paradise Papers - Overzicht - artikelen nu.nl
 
bullet Personen en bedrijven in Paradise Papers - volkskrant.nl
 
bullet YouTube-Video: Nederlands Belastingparadijs - Zondag met Lubach - 17 april 2016
 
bullet14 november 2017, www.europa-nu.nl/: Debat Paradise Papers EU-landen

Pierre Moscovici, Eurocommissaris voor belastingen, zei dat hij geschokt is maar niet verrast over de onthullingen: "Al geruime tijd weten we dat multinationals en welgestelde belastingbetalers en banken samenwerken om allerlei soorten inkomsten uit het licht te houden."

 

      De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bullet27 januari 2018, trouw.nl: Wij bepalen wat geluk is en helpen bij het verkrijgen ervan

De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk.

En het plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak.
De man die voor het geluksbeleid politiek verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en financiŽn Jan Steven van Dijk (PvdA).

Schagen stuurt op geluk. Wat betekent dat?

"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'.
 
bullet YouTube-video: Schagen stelt geluk centraal  <<=====

Schagen stelt geluk burger centraal
met dank aan Nieuwsuur, U aangeboden door Occupy Schagen.

 
bullet17 januari 2018, trouw: Een lesje geluk op school werkt al snel door tot aan de eettafel thuis

"Gelukkig zijn, kun je dat leren?" De klas met twaalf- en dertienjarigen valt even stil en kijkt wat wezenloos naar de vraag die achter hun mentor op het digitale schoolbord verschijnt.

"We hebben vandaag les vier van Lessen in Geluk", zegt Kitty de Ridder, mentor van de eerstejaars vmbo-klas aan het Clusius College in Schagen.

De schoolbanken zijn volop gevuld met de door klavertjes vier gesierde werkboeken.
 

 
bullet Zie bv boek Boek 'Integral Politik', Neue Politik fŁr eine neue Zeit, door Werner Kaiser (ISBN 9783842386426)
Die Schrift ęIntegrale PolitikĽ ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen Jean Gebser neu zu verstehen.
 
bullet Weergave Boek via Google 'Integrale Politik' via Google.

 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.
Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.
Initiatief van Urgenda:
http://www.urgenda.nl/
 

horizontal ruleW
ebsite inhoud burnoutherstel:   overige pagina's van deze website:
 

 
bulletHerstel burnout  -  pagina:

Integrale visie van Ken Wilber, duurzaam herstel van burnout vraagt om oa een integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak mbt begeleiding.
De integrale visie van Ken Wilber sluit heel goed aan bij de eigen ervaring mbt burnout.


Op deze pagina komt oa de integrale visie met het belangrijke 4 kwadranten model van Ken Wilber aan de orde.

Naar mijn mening kunnen de ideeŽn van Ken Wilber een praktisch en toegankelijk fundament zijn voor een integrale benadering bij bv integrale geneeskunde, integrale psychologie, integrale spiritualiteit, integraal bedrijfsleven, integrale ecologie, integrale economie, spiral dynamics, integraal leiderschap (met oa Daniel Ofman), integrale politiek en spirituele intelligentie in het multi-intelligentie model
(Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie).
Waarom duurt het herstel van burnout zo lang?

Deze items komen op de pagina Herstel burnout aan de orde.

 
 
bullet4 maart 2017, nporadio.nl: Zinloze registratie-terreur en controle-dwang in de zorg - audio fragment

Bram Bakker is psychiater.
Hij heeft naar eigen zeggen 25 jaar lang braaf gedaan wat zorgverzekeraars van hem eisten. Maar hij is het helemaal zat.

De bureaucratie van zorgverzekeraars Ďvergallen zijn werklustí.

Het systeem deugt volgens hem niet. Het roer moet drastisch om.
 
bullet Bram Bakker - psychiater - Wikipedia
 
bulletZie Nieuws-item op deze pagina
 

 
Duurzame Politiek met Integrale Visie  - 
  www.duurzame-politiek.nl:

 
 
bulletBekijk ook de website    www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout:

Zie bv de pagina's:
 Wat is Integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie?, Duurzaamheid,
Reden duurzame politiek en  Integrale Visie EU / NL, van deze website over duurzame politiek.

 
bulletZie Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.

 
bullet Deze verschuiving naar duurzame politiek met integrale visie lijkt heel essentieel / nodig voor onze toekomst!
 
 
bullet Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak) biedt kansen voor echte duurzaamheid nu en in de toekomst
 

 

bulletDenk bv aan:

- Werken aan veel meer (echte) betrokkenheid en inspraak van burgers bij de politiek

- Maak de politiek weer inspirerend voor de kiezers

- Geef de democratie weer terug aan de burgers!

- Wat zijn de breuklijnen in onze samenleving en wat zijn de gevolgen hiervan - hoe te verbeteren?

- Hoe gaan we met onze normen en waarden in de praktijk om?

- Zorg voor praktische en uitvoerbare politieke besluiten en minder verspillen, bureaucratie en verwarring

- Zorg ervoor dat bv het rechtsgevoel van burgers en de zorgvuldigheid met betrekking tot burgers weer terugkomt!

 
bullet2 Recente nieuws-items om bv eens over na te denken:
 
bullet27 september 2016, nu.nl: Slechts 8 procent van de wereldbevolking leeft in schone lucht
 
bullet22 september 2016, nu.nl: Vaste banen verdwijnen door overheidsbeleid

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Verslag afscheid Herman Wijffels op 3 oktober (pdf)

 Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).
 
bullet3 oktober 2016: Afscheidsrede professor Wijffels (pdf)
 
bullet2 oktober 2016: Afscheid interview met Herman Wijffels in het TV-Programma Buitenhof
 
bulletZie ook item op deze pagina voor meer informatie over het afscheid van prof Herman Wijffels.
 
bullet2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - over duurzaamheid ca 43 minuten

 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.
 


- Ken Wilber (1949) is ťťn van de laatste grote systeemdenkers die wetenschap en religie, filosofie, kunst en cultuur, Oost en West met elkaar verbindt.

- Voorbeeld van een 'persoonlijke integrale leefwijzer' na een burnout-ervaring.

- Het belang van een integrale visie en integrale geneeskunde.


- Bij een goed burnout herstel proces wordt gewerkt aan
:
 
bulletPsychisch              herstel
 
bulletFysiek                   herstel
 
bulletSpiritueel              herstel
 
bulletMaatschappelijke  context

Bovenstaande 4 aspecten kunnen hieronder apart aangeklikt worden om verder in detail te bekijken:
(De pagina's: Psychisch herstel, Fysiek herstel, Spiritueel herstel en Maatschappelijke context)


- Tevens komt het belang van respectvol omgaan (bejegenen) met bv burnout patiŽnten
bij overheid, instellingen en bedrijven aan de orde. Ook komt de communicatie met arts of specialist aan de orde.
 

 
bullet Psychisch herstel   -  pagina:

Psychisch herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven
Belang van 'vaardig jezelf zijn' en zelfrespect.

Psychisch herstel mbv lichaamswerk, ontspannings-oefeningen, groepswerk, familie opstelling en organisatie opstelling, etc.
Groeipad - vaardig jezelf zijn. Kunst van een goed gesprek (oa socratische gesprekstechniek en de geweldloze communicatie)
Ook komen k
lachten tgv stress en patronen, positieve psychologie, 'flow ervaren', boreout en duiding van sprookjes/mythen ivm oa burnout aan de orde. Vrijheid als ontwikkelingsweg.
Boek/video's: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter.


 
bulletFysiek herstel  -  pagina:

Fysiek herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Lichamelijk herstel door reiniging, herstellen van functies (bv lever, (bij-)nieren en darmen), conditie opbouwen mbv fitness, juiste voeding, water, vitaminen en mineralen, etc. Aandacht voor ademhaling en (acute) hyperventilatie, hoge bloeddruk en de belangrijke invloed van stress. Ook komen lichaamsbewustzijn en goed 'geaard zijn' aan de orde. Mogelijke rol van de complementaire geneeswijzen. Boek 'De Voedselzandloper'.
ďLaat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedingĒ - Hippocrates
Iceman - Wim Hof - zie boek 'Koud Kunstje' door Wim Hof en Koen de Jong. Zie boek: Boek: Verademing, door Bram Bakker en 
Koen de Jong
Belang van en goede ademhaling

Kort worden de (niet westerse) geneeswijzen Ayurveda (India) en de traditionele Chinese Geneeswijzen (met oa acupunctuur) beschreven. Beide kennen een sterk holistische benadering van de mens. In het TV-programma 'Uitgedokterd?!' komen de verschillende CAM (Complementary Alternative Medicine) geneeswijzen aan de orde. CAM is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde.

 
bullet Spiritueel herstel  -  pagina:

Spiritueel herstel bij
burnout in de praktijk - verder in detail beschreven


Spiritueel herstel door o.a. bezig te gaan met zingeving, het opnieuw plaatsen van jezelf en je proces in je leven (met o.a. Popper, Campbell, Bram Moerland, Hans Stolp, Tjeu van den Berk en Findhorn in Schotland).
 
bullet Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten bij bv stress  -  pagina:

Spreuken, spreekwoorden en citaten voor inspiratie en wijsheid bij oa stress en burnout

Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten geven vaak een schat aan levenservaring, doorleefde wijsheid en inspiratie.
Bij stress kunnen spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten je helpen om weer beter bij je zelf te komen en weer grond onder je voeten te voelen.

 
bullet Meditatie en Mindfulness  -  pagina:

Meditatie, Mindfulness, Yoga en gedichten bij oa stress en burnout

Door meditatie, mindfulness en werken met teksten en gedichten kan je na bv burnout of overspannen raken weer dichter bij jezelf komen.
Vrede sluiten met aandacht, stilte en zijn en thuiskomen in het Nu.
Het gaat over het belang van meditatie, ademhaling en aandacht ivm je gezondheid en welzijn. Kennismaking met Tao, Zhuangzi en leegte. Mediteren is integreren wat we weten.

Mediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes

Eigen ervaring met meditatie, mindfulness en gedichten. Eerste kennismaking met meditatie. Verdere achtergrond informatie mbt meditatie en mindfulness.
Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh met meditatie en mindfulness- of aandachttraining. (dr Jon Kabat Zinn begon in 1979 met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction). Mantra meditatie. Werken met mandala's. Wat is wijsheid - Jan Bor.

Yoga is een oude wetenschap.
Yoga is een oud Indisch woord, dat 'vereniging' betekent.
Yoga wil tegenstellingen, die spanningen oproepen, verbinden.
De in het westen meest bekende vorm is de Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam.


Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd', in het 'nu' zijn en het 'juiste moment'.
Over de belangrijke balans tussen de gewone kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd), met oa de schrijfster en filosofe Joke Hermsen, schrijfster van de boeken 'Stil de tijd' en 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid'.

Hoe omgaan met negatieve gedachten.

Iceman - Wim Hof - Bij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.
De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent oa deze techniek. Dit oa ivm je lichaam sterker en weerbaarder maken tegen ziektes.
Wim Hof heeft een methode ontwikkeld welke bijzonder belangrijk kan worden op het gebied van oa de volksgezondheid.
De effecten van deze methode worden door diverse wetenschappelijke instituten onderzocht (Oa UMC St. Radboud Universiteit Nijmegen)
.

Voor miljoenen mensen is meditatie de sleutel om de geest tot rust te brengen en een gevoel te kunnen ervaren van innerlijke vrede.
Het is een dagelijkse routine om met de stress om te gaan die onze huidige veeleisende maatschappij met zich mee brengt.  (Sri Sri Ravi Shankar)


Door de juiste training (oa ademhalingsoefeningen) versterk je oa je immuunsysteem.
Goed ademhalen voor oa ontspanning en meer energie

 
bullet Maatschappelijke context  -  pagina:

Maatschappelijke context bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Je bewust worden van de maatschappelijke context is een belangrijk aspect voor begrip, aanvaarding en genezing. Oa. belang Complementaire & Alternatieve Geneeskunde in onze samenleving. Het gebruik van antidepressiva bij burnout.
 
 
 
bullet Literatuur en Sites  -  pagina:
Literatuur en sites
mbt burnout

Overzicht van informatie bronnen mbt burnout:
 
bulletLiteratuur
 
bulletWebsites
 
bulletDVD's en CD's
 
bulletVideo-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen
 
bullet Audio-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 
bullet Definitie van 'gezondheid' door de Verenigde Naties (WHO - World Health Organisation):


'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'.
 
bullet Deze definitie betekent voor mij dat gezondheid en ziek worden in relatie gezien moeten worden in oa de psychische en sociale context. Alleen kijken naar en werken aan de lichamelijke aspecten van ziekte gaat vaak uit van een te beperkte blik en werkwijze.
 
bullet Dit heeft consequenties voor de allopatische (huidig gangbare) gezondheidszorg (geneeswijze waarbij tegenwerkende geneesmiddelen worden gebruikt) en preventie van bv burnout.
Gezondheid vraagt om een integrale benadering.
 
bulletVaak is er nog het misverstand in de zorg, dat we denken dat zorg alleen het verrichten van een aantal interventies (van een aantal ingrepen) is, waardoor je makkelijk weer alleen verder kan.

 
bulletZie ook:
 
bullet 'Constitution of the World Health Organisation (WHO)' - open pdf-file - Governance
 
bullet Centennial Declaration of the International Commission on Occupational Health (ICOH) (pdf)
 

Ga naar het begin van deze pagina.
 

 
bulletDefinitie van 'burnout' 


Burnout - Emotional Exhaustion Syndrome (EES), International Commission on Occupational Health (ICOH
):


"Burnout is een stoornis, die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel, welke vaak gevolgd zijn op een periode van extreme stress, na life events, die kort na elkaar plaats vonden, zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen plaatsvinden".


 
bulletVerschil tussen burnout en overspannen zijn (naar eigen ervaring):

Over het algemeen wordt overspannen zijn als een minder vergaande vorm van burnout gezien. Zelf ben ik, met een tussentijd van ca 1 jaar, voor burnout eerst overspannen geworden. In deze tussentijd heb ik voor een deel 100 % gewerkt.

Bij overspannenheid zijn de problemen meestal te overzien en zijn naar mijn inzicht de gevolgen minder vergaand. Meestal is, in een goede leefomgeving en bij een goed herstelproces, redelijk tot goed herstel binnen ca 4 tot 15 maanden mogelijk.

Wanneer overspannenheid niet onderkend wordt of niet het voor de persoon juiste herstelproces gevolgd wordt, kan overspannenheid overgaan in een burnout met veel ernstiger gevolgen. De herstel-omgeving (werk, instanties en/of thuis) is hierbij van heel groot belang.

Bij burnout zijn er op lichamelijk, psychisch, spiritueel en (/of) maatschappelijk gebied echt meerdere zaken 'geknapt' en ernstig ontregeld. Bijna altijd wordt oa ervaren dat er zekere kritische grenzen zijn overschreden en er echt schade en desoriŽntatie is ontstaan. De ontregeling, schade en desoriŽntatie kunnen hierbij ernstig zijn. Herstel bij burnout is een moeilijk en moeizaam proces wat veel tijd vraagt, waarbij problemen kunnen blijven bestaan.

 
bulletHoewel deze website vooral over burnout gaat, kan naar mijn mening gesteld worden dat de inhoud ook, misschien in wat 'mildere mate', op overspannenheid van toepassing is.

 
bullet25 juni 2009: Aangepaste registratie-richtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002]
 
bullet

Overspannenheid - Burnout, kijk op website  www.beroepsziekten.nl voor verdere informatie.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen voor:

 
bulletJezelf
 
bulletJe naaste familie
 
bulletJe financiŽle situatie ( bv minder inkomen, hoge herstelkosten, veel moeite met vergoeding door bv verzekering en vaak naar een andere goedkopere woning)
 
bulletJe werkplek en verdere loopbaan
 
bulletDe werkgever (extra kosten en inspanning)
 

De grote aantallen mensen in onze samenleving die overspannen en burnout raken en voor een aanzienlijk deel in de WAO/WIA belanden heeft o.a. zijn oorzaak in een aantal zeer serieuze maatschappelijke problemen en problemen in werksituaties waar weinig echte aandacht aan wordt geschonken.
Het met direct betrokkenen goed en open bekijken, analyseren en aanvoelen wat de echte oorzaken zijn is ontzettend belangrijk.

Naast het 'stevig' ziek zijn over een breed spectrum van verschijnselen en ervaringen bij een minimale belastbaarheid, vormt de weg vinden tot herstel en overeind blijven mbt gezin, instanties, bedrijf en financiŽn een zware, extra belastende, moeilijke, inspannende en een vaak sterk onderschatte zoektocht en opgave.

Een goed burnout herstelproces is naast lichamelijk herstel een intensief bewustwording-, individuatie- en groei-proces nodig, waarbij gewerkt wordt aan
de maatschappelijke context, fysiek herstel, psychisch herstel  en de spiritueel herstel. Wanneer dit niet het geval is is de kans op terugval groot. Het burnout herstelproces vraagt een intensieve brede begeleiding op maat, afgestemd op en in goed overleg met de patiŽnt en zijn naaste omgeving.  Tijdens een herstelproces kunnen accenten bij de begeleiding verschuiven.
Een 'echte' integrale visie en aanpak is gewenst !

Voor ziekten als burnout behoeft de huidige reguliere gezondheidszorg aanvulling en verbreding van het mensbeeld, de geneeswijzen en behandel- en werkmethoden.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak.  De integrale visie van Ken Wilber kan hierbij goede inspiratie en ondersteuning geven.

 
bullet Ervin Laszlo in zijn boek 'Wordshift 2012, de synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn' (2009):

'Het accent moet liggen op instandhouding van de gezondheid door middel van preventie, in plaats van de toepassing van kunstmatige methoden voor het behandelen van ziekten die al in het acute stadium verkeren. Dit vereist dat we de mens zien als een integraal geheel van lichaam, geest en bewustzijn, en tevens als een integraal deel van de samenleving, het milieu en de cultuur'. (zie weergave boek via Google - Engels)

Zie de pagina's Herstel burnout van deze website.


 
bulletZie oa als voorbeeld de holistische geneeswijzen Ayurveda (India) en traditionele Chinese geneeswijzen. Zie oa de pagina's Fysiek herstel en  Psychisch herstel van deze website.
 

Een goede, dwz betrokken, ervaren, deskundige, integere en op de mensen en situatie afgestemde,  preventie, beoordeling en begeleiding mbt burnout zijn uiterst belangrijk en kunnen ontzettend veel narigheid, tijdverlies en kosten besparen. Bij oa geen goede begeleiding en preventie wordt het al gauw dweilen met de kraan open.

Zolang een echt probleem niet wordt omarmt en er een vijandige houding tegen bestaat en men er vanaf wil, blijft het probleem steeds naar boven komen en de aandacht vragen.

Een omgeving waar aandacht, betrokkenheid en respect op natuurlijke (van zelf sprekende) wijze aanwezig zijn, helpt bij preventie en het herstellen van gespannenheid, overspannenheid en burnout.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

  
  
Hoe gaat het met de millennials (jongeren tussen 18 en 38 jaar), hoe ziet hun wereld eruit?


 
bullet3 oktober 2018, AD.nl: Vijf redenen waarom millennials zoveel thuiszitten met een burnout

Ben jij geboren tussen 1980 en 2000 (een millennial dus)? En heb je het idee dat je op elk moment de ideale versie van jezelf moet zijn?

Vind je het idee onverdraaglijk als je daar een keer niet aan kan voldoen? Dan heb jij hťt recept voor stress, burn-out en faalangst te pakken. Maar waarom?
 
bulletYouTube-video: Waarom zitten millennials thuis met een burnout en werkloos?

 
bulletSerie van 4 TV-uitzending over Millennials van TV programma Eenvandaag - AvroTros - van Maandag 2 januari 2018 t/m donderdag 5 januari 2018
 
bullet2 januari 2018: Video - Veel stress onder millennials  (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca 4 minuten na start video)

Ruim 6 op de 10 mensen tussen de 18 en 38, de zogeheten millennial-generatie, geven aan veel stress te ervaren.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2000 millennials, mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000.
Vooral jonge millennials, tussen de 18 en 25 jaar, hebben hier last van: driekwart (76%) van hen geeft aan veel stress te hebben.
Bij oudere generaties is dat nog niet de helft (45%).
 
 
bullet3 januari 2018: Video - We worden gewoon genaaid (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca  7 min en 30 sec na start video)

De toekomst van millennials in de Verenigde Staten is bar slecht. Hoge studieschulden, geen vaste banen, maar flexbaantjes, moeilijk een woning krijgen en een huis kopen zit er al helemaal niet in.

 
bullet4 januari 2018: Video - Help de millennial verzuipt (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca  5 min en 30 sec na start video)

Ze kiezen later voor vastigheid in hun liefdesleven, experimenteren er tussen de lakens flink op los en blijven langer thuis wonen bij hun ouders. De millennial-generatie baant zich een weg tussen het (online)daten, losse vriendschappen en de druk van social media.

 
bullet5 januari 2018: Video - Deze hoogleraar heeft vertrouwen in de millennial generatie (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca 4 min na start video)

Ton Wilthagen is Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Hij heeft vertrouwen in de millennial generatie.
"Ze zijn optimistisch flexibel, werken hard, zijn vertrouwd met nieuwe technologie en komen vaak met nieuwe originele oplossingen voor problemen."

 
bulletZie ook bv de boeken (zie de pagina Literatuur en sites van deze websites):
 
bulletBoek: De Onzichtbare Hand, door Bas van Bavel

Het is een sprookje dat onze markteconomie een onmisbare voorwaarde voor welvaart en rechtsstaat is.
Dat weet de internationaal gezaghebbende Nederlandse economisch historicus Bas van Bavel onweerlegbaar aan te tonen.
 
bullet 7 januari 2018, nporadio1: Radio-interview - Bas van Bavel - Nav zijn boek 'De onzichtbare hand

Aan ongelijkheid gaat de markt ten onder - Bas van Bavel - zie boek


 
bulletBoek: Saving Capitalism - For The Many, Not the few, door Robert Reich

From the author of Aftershock and The Work of Nations, his most important book to dateóa myth-shattering breakdown of how the economic system that helped make America so strong is now failing us, and what it will take to fix it.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl, welke is voorgekomen uit deze website over burnout.

 
bullet www.ourneweconomy.nl

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert.

Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en ondernemers theorieŽn en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.
 

  Participatiesamenleving
 
bullet Participatie-samenleving - Wikipedia

De term participatiesamenleving betekent, dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen.

De huidige verzorgingsstaat dreigt door de voortdurend stijgende zorgkosten onbetaalbaar te worden.
De discussie over de participatiesamenleving is ook verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de burger
?
 
bulletArtikel TU-Twente: Wat doen burgers in de participatiesamenleving (pdf) - www.utwente.nl
 
bullet Participatiesamenleving volgens premier Rutte  - www.tweedekamer.nl
 
bullet30 juni 2016, Trouw: De burger is niet zo zelfredzaam

Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht.

Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliŽnten.
Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten.

Tot deze conclusies komt een team van sociale wetenschappers dat langdurig onderzoek doet in zes gemeenten naar de gevolgen van de decentralisatie, het overhevelen van jeugdzorg, delen van langdurige zorg en arbeid naar gemeenten.

Die operatie kreeg in 2015 haar beslag. Het onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Sittard-Geleen en Leeuwarden loopt tot 2018.
De wetenschappers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam presenteren hun tussentijdse bevindingen vandaag in Utrecht.
 
bullet1 juli 2016, nu.nl: NIBUD maakt zich zorgen om gepensioneerden van morgen
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bulletMaart 2016, Watkins' Spiritual 100 List for 2016 - 100 Most Spirituallly Influential Living people

1 Dalai Lama, 2 Pope Francis, 3 Desmond Tutu, 4 Eckhart Tolle, 5 Deepak Chopra, Paulo Coelho, 7 Alice Walker, 8 Rhonda Byrne, 9 Alejandro Jodorowsky, Oprah Winfre.

 
bulletMaart 2013, Watkinsí Spiritual 100 List for 2013 - 100 Most Spiritually Influential Living people

1 Dalai Lama,
2 Thich Nhat Hanh, 3 Eckhart Tolle, 4 Deepak Chopra, 17 Sri Sri Ravi Shankar, 50 Ken Wilber, 66 Lyne McTaggart en 87 Rupert Sheldrake.
Deze mensen komen alle aan de orde in deze website over burnout.

 


Website-tips:
 

bulletAlgemene onafhankelijke sites over burnout, burnout-herstel en ondersteuning:
 
bullet http://burnout.startpagina.nl (prikbord)
 
bullet www.stichtingdepijler.nl
Zie de vele informatie en website-links.
 
bulletwww.lva-nederland.nl - Heeft haar activiteiten gestopt.
 
bullet Overzicht burnout artikelen in nu.nl
 
bulletAndere belangrijke websites mbt WAO en WIA zijn oa:
bullet www.sterknaarwerk.info/
bulletKenniscentrum Welder (was Breed Platform Verzekerden en Werk)
bullet Bureau Beroepsziekten FNV
bullet www.waotips.nl
 
bullet www.meerkosten.nl - regelingen, belastingaangifte, etc, voor mensen met een handicap en chronisch zieken.
 

Boeken-tips
 

bulletBoek: 'Van Burn-out ... naar Heelheid', door Karen M. Hamaker-Zondag
- Een nieuwe kijk op burn-out aan de hand van de symboliek van het sprookje 'Het meisje zonder handen' -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Op weg naar de energetische mens', door Yvo van Orshoven, 1995
Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn in de praktijk. Hoe kunnen we weer de energetische mens worden, die we van oorsprong zijn. De klassiek geneeskunde concentreert zich te zeer op de klacht, maar ziet nauwelijks de mens. Met een voorwoord van Frits Philips.
- Leven vanuit je oorspronkelijk gewaar zijn -
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek: 'Borderline Times', door Dirk de Wachter, 2012
- In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Bejegening in de zorg', door Erik Bosch.
- Respectvol omgaan met cliŽnten -
Zie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bulletBv het Boek Het Evangelie van Thomas, door Bram Moerland
Met oa vaardig je-Zelf zijn.
- Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert -

 
bullet Gezond leven met mindfulness, door Dr. Jon Kabat-Zinn

Handboek meditatief ontspannen.
Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress

Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen.

Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien.

Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
bulletBoek 'Stil de tijd', door Joke Hermsen, 2009
-
Balans tussen de gewone 'kloktijd' en de 'innerlijke tijd' (belevingstijd) -
De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).
Zie website van Joke Hermsen: www.jokehermsen.nl
Zie de website van het project 'Time's Shadow': www.timeshadow.nl
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

 
bulletBoek 'Spirit [at] Work', door Marjolein Rikmenspoel
- Aan het werk met je spirituele intelligentie -
Wat drijft je? Waar ligt je passie? Hoe ziet jouw ideale loopbaan eruit? Spirituele intelligentie (SQ) stelt je in staat om de juiste keuzes te maken voor je loopbaan en bepaalt je inbreng in een team en netwerk.
Zie de pagina's Herstel burnout van deze website.
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

Ga naar het begin van deze pagina
 


Boeken-tips:
 

bulletBoek: 'Integrale visie', door Ken Wilber, 2008
- De integrale visie brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben -
Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op tientallen verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.
Het is, naar mijn mening, een heel belangrijk en toegankelijk boek dat je kan helpen op een moderne wijze je weg in de 21 ste eeuw te vinden. In het boek komen integrale visie (benadering) en oa de integrale geneeskunde aan de orde.
Het boek is ook en goede inleiding op de overige door Ken Wilber geschreven literatuur.
Ken Wilber wordt wel "de Einstein van het bewustzijn" genoemd, vanwege het fundamentele en baanbrekende karakter van zijn inzichten.
Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google.

Zie de pagina Herstel burnout
 
bullet Wat is de integrale beweging - http://integrallife.com/
 
bulletWillkommen auf der Seite des Integralen Forums -
http://integralesleben.org/

 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond, 2010
- Maatschappelijke en culturele achtergronden van het duurzaamheid-vraagstuk. Komen tot een samenleving waarbij het draagvermogen van de aarde tot zijn recht komt -
Met dit boek leren we eenzijdigheid erkennen en komen voorwaarden voor een duurzame samenleving in zicht.
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Dit boek sluit aan op het boek 'Integrale visie', door Ken Wilber.


 
 
bulletErvin Laszlo:

- Via mythos, theos en logos naar holos -

- Op weg naar een zinvol wereldbeeld voor onze tijd -

 
 
bulletBoek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -
Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.
Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google - Engels
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part 1), (part 2), duur ca 20 minuten
bulletWebsites:
bullet Worldshift2012
bullet Ervin Laszlo
bullet Club of Budapest, Club van Rome
 


Duurzame ontwikkeling is het nieuwe maatschappelijke project van de 21 ste eeuw - Herman Wijffels

Zie ook item op deze pagina - afscheid Herman Wijffels.

Wat gaan jij doen? 
Ga je de uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd aan? Ga je op de oude voet verder? Val je terug in conservatisme en/of populisme?
...


Boek 'Formeren is vooruitzien, duurzame hervorming in 21 stellingen', door Herman Wijffels (september 2012)
 

 

bulletBoek 'Cradle to Cradle: afval = voedsel', door Michael Braungart en William McDonough, 2007
- Produceren en consumeren zonder afval -
Boek: 'Cradle to cradle in bedrijf', door Marieke van der Werf, 2008

 
bulletBoek en 2 DVD's 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite', door Eckhart Tolle, 2006
- Stilte middenin de wereld -
Geen enkele beschaving kan overleven zonder het evenwicht tussen vorm en het vormloze
.
Zie de pagina's Meditatie en Mindfulness van deze website
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

 
bullet Integraal denken en integraal doen. Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening bij bv Werkpleinen

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen. Het kader (9 juli 2009)

Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening.

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen (3 maart 2009)

F
ilm die speciaal is ontwikkeld voor de workshop 'Hoe richten we effectief de LWI's (Werkpleinen) in?'.
In deze film komen collega's van een drietal Werkpleinen: Assen. Middelburg-Walcheren en Zoetermeer, aan het woord.

Ze vertellen hoe zij op het werkplein zijn gestart, lichten toe welke voordelen het integraal werken opgeleverd, tegen welke problemen ze zijn aangelopen en het belangrijkste: hoe ze problemen hebben opgelost.

 
bulletRecent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid - 2016:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ):
Gemeente van de Toekomst - Integrale Aanpak

P
rogramma 'Gemeenten van de Toekomst' ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein.
 
bullet www.integrale-aanpak.nl - Integrale Aanpak

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen.

Onder het motto 1gezin/huishouden, 1 plan worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter ťn goedkoper moeten maken.

Dit zijn ook belangrijke uitgangspunten van de voorgenomen decentralisaties.

Het landelijk project Integrale Aanpak (voorheen Achter de voordeur / MPG) van het ministerie van BZK heeft sinds 2008 samen met gemeenten door alle domeinen heen ervaring opgedaan met de werkwijze 1gezin/huishouden, 1 plan.

Inmiddels is het leernetwerk gegroeid naar meer dan 60 gemeenten.

Er zijn ter ondersteuning producten ontwikkeld en goede voorbeelden verzameld. Dit alles is nu Ė voor algemeen gebruik - gebundeld op de website.

 
bulletUniversiteiten en onderzoek centra:
 
bullet Integral Ecology Center, Uniting Multiple Perspectives on the Natural World
 
bullet Integral Research Center, Mixing Subjective, Intersubjective and Objective Methods
 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (site in onderhoud?):
 
bullet Course ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bulletFielding Graduate University, Integral Studies
 
bullet California Institute of Integral Studies
 
bullet The Institute for Integral Studies (IFIS), Freiburg, Duitsland
 
bullet www.learn.edu
The Graduate Institute is a state-accredited graduate school with an integrative and holistic orientation, offering Masters and Graduate Certificate programs

 
bullet Integral University Lucknow - India

Integral University, a seat of educational excellence, is a premier university in Lucknow, the Capital of Uttar Pradesh, India.
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia

 
bulletZie ook voor andere opleidingen de pagina Herstel burnout van deze website:

 - item: '
Integrale visie van Ken Wilber, herstel burnout vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg'
 
 
 
bullet21 januari 2014, Studium Generale Universiteit Twente: Iceman Wim Hof - Presentatie 21 januari 2014  -  (YouTube - Video) duur 1 uur en 30 minuten.

Een uitgebreide presentatie met oa Wim Hof  en  Dr. Matthijs Kox.
Dr. Kox is als biomedisch wetenschapper verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen.


De video gaat over de Wim Hof Methode en enkele resultaten van het uitgevoerde uitgebreide onderzoek.

Matthijs Kox en zijn collegaís proberen een wetenschappelijke verklaring te vinden voor Wim Hofs prestaties.

Door de juiste training en oefeningen versterk je oa je immuunsysteem.
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's
 
bullet www.innerfire.nl   Nederlands - Wim Hof - Iceman
 
bullet www.wimhofmethod.com/  - Engels - Your personal platform to interact and share knowledge with fellow Wim Hof Method members
 
bullet Zie boek Koud kunstje - Wat kun je leren van de Iceman, door Wim Hof (Iceman - Wikipedia) en Koen de Jong
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 


Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine) - Complementaire en Alternatieve geneeskunde

CAM (Complementary Alternative Medicine)
is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde. Miljoenen patiŽnten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.

Complementaire en alternatieve geneeskunde is een richting binnen de geneeskunst die zich - in grote lijnen - richt op het herstel van het evenwicht en de kracht van lichaam en geest. Doel van deze aanpak is het lichaam zelf aan te zetten tot genezing.
 

De keuzevrijheid voor de patiŽnt in de gezondheidszorg wordt steeds door oa kabinetsplannen ernstig bedreigd!
 

bulletIedereen beweert dat de patiŽnt in de gezondheidszorg centraal staat, maar de praktijk is anders. Het wordt de patiŽnt steeds moeilijker gemaakt om bv te kiezen voor CAM (Complementary and Alternative Medicine).

 
bulletDe patiŽnt wil ook kunnen kiezen voor CAM
Veel CAM behandelingen zijn bewezen effectief en veilig
CAM is veelal kostenbesparend
De keuzevrijheid wordt door kabinetsplannen NU ernstig bedreigd!

 
bulletEr is in Nederland weinig politieke interesse voor CAM:
bulletGťťn academisch onderwijs
 
bulletGťťn wetenschappelijk onderzoek
 
bulletEr wordt nu gedreigd de arts-titel af te nemen en BTW op alternatieve behandelingen te heffen.

 
bullet Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet 'Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde' (pdf)
 
bullet Zoek een (AVIG-) arts
 
bulletDe informatieve brochure 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde' (pdf, te downloaden).

 
bullet29 juni 2014: YouTube.com: Hoe werkt klassiek homeopathie?, duur video ca 30 minuten

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
 
bulletKijk voor meer informatie over homeopathie ook op: www.klassiekehomeopathie.nl/

 
bullet10 juni 2010, Amsterdam: Homeopathie, een wetenschappelijk congres

Naast de principes van de homeopathie zal er veel aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing, niet alleen vanuit de praktijk (effectonderzoek) maar ook vanuit de theorie (similiawet) en fundamenteel onderzoek (zowel chemisch-fysisch als biologisch).
 
bullet Zwitserse overheid erkent homeopathie  -  Rapport: Homeopathy in Healthcare  Effectiveness, Appropriateness, Safety, Cost (Zie pdf) - www.iocob.nl
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Zie ook de volgende pagina's van deze website:
 
bullet Fysiek herstel - zie op deze pagina bv de ervaringen in de 6 TV-afleveringen en het TV-debat en opmerkingen bij NCRV TV programma Uitgedokterd?!

In het programma 'Uitgedokterd' komen oa de volgende complementaire geneeswijzen aan de orde: Acupunctuur, Osteopathie, Homeopathie, Ayurveda , Orthomanuele therapie,
Biologische en Natuurlijke Geneeskunde, Hypnotherapie, Feldenkrais-methode en Antroposofische geneeskunde.
 
bulletVereniging tegen Kwakzalverij ongelijk: NCRV geen kwakzalver volgens Raad van Journalistiek

TV programma ďUitgedokterd?! is niet eenzijdig noch misleidend over alternatieve geneeswijzenĒ
 
bullet26-03-2009: Uitgedokterd?! Zege tegen Vereniging tegen Kwakzalverij

De klacht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de kwaliteit van dat programma is door de tuchtraad van de KNMG niet ontvankelijk verklaard.
De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collegaís tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ĎUitgedokterdí niet ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op request. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.
 
bullet Herstel burnout - zie item Ken Wilber  - 4 kwadranten model, integrale visie en integrale geneeskunde

Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op vele verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, politiek, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.

 
bullet28-03-2012: Europese regels bedreigen bewuste keuze voor gezonde voeding.

Het is goed dat er regels zijn die misleiding tegengaan en ons beschermen. De nieuwe Europese wet is zo streng, dat ons informatie wordt onthouden.
Beweringen over voedingsproducten moeten straks op dezelfde manier worden onderbouwd als geneesmiddelen. Dit past echter niet bij voedingsproducten en supplementen die juist bedoeld zijn om een goede gezondheid te ondersteunen.
Op 21 april 2012 wordt het wetsvoorstel in het Europees Parlement behandeld. Deze petitie vraagt de betrokken EuroparlementariŽrs de gevolgen van deze wet nog eens goed te overwegen.

 
bullet Het is de hoogste tijd dat de patiŽnt echt meespreekt in de behandeling! - IOCOB

IOCOB wil een stem geven aan miljoenen mensen die aan kwalen en ziektes lijden. Samen met de organisatie PIP Health hopen we de kloof te gaan overbruggen tussen de meningen van een patiŽnt enerzijds en artsen en zorgverleners anderzijds. Dat doen we door patiŽnten een platform te verschaffen van waaruit ze hun meningen, gevoelens en ervaringen kunnen delen. Health betekent: gezondheid, en PIP staat voor: Patient Intelligence Panel.

 
bullet23 september 2011, Telegraaf: PatiŽnt krijgt een stem

Het had weinig gescheeld of Nadine van Dongen was zes jaar geleden begraven. Ze sloeg drie keer over de kop op de A27 toen een medeautomobilist haar over het hoofd zag. Twee gebroken nekwervels, twee ingeklapte longen en een waslijst aan andere verwondingen leverde het haar op. Plus de motivatie om een bedrijf op te zetten dat patiŽnten een stem geeft. ĄIk heb enorm veel geluk gehadĒ, beseft ze.


 
bullet1 oktober 2012, IOCOB: IOCOB richtte zich tot de kabinetsonderhandelaren Rutte en Samsom

Tijdens de kabinetsformatie heeft IOCOB zich door middel van onderstaande brief dd 1 oktober 2012 gericht tot de heren Rutte en Samsom. Zoals bekend, is als gevolg van het Lente-accoord de BTW-vrijstelling voor complementaire artsen en dito zich kwalificerende complementaire BIG-geregistreerde paramedici met ingang van 2013 vervallen. In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze discriminatoire wetgeving alsnog ongedaan te maken omdat de VVD-minister van VWS Edith Schippers deze onrechtvaardige stokpaardjesmaatregel heeft ingebracht. Omdat de PvdA aan IOCOB reeds had doen weten deze BTW-vrijstelling alsnog intact te willen laten, bevat de brief van IOCOB dus ook een duidelijke aansporing aan Diederik Samsom om hierbij tegenover Mark Rutte voet bij stuk te houden.
Zie inhoud brief.

 
bullet1 oktober 2012, Pharmaceutisch Weekblad: Acupunctuur effectief bij pijn en ontsteking

Acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en gewrichtsontsteking.
Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waarin negen epidemiologen en biostatistici de gegevens van 17.922 patiŽnten bestudeerden. Ondanks dat het bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur gegroeid is, erkent de medische wereld onderzoek op dit gebied nauwelijks.
 
bulletZie ook Acupunctuur effectief: de grote meta-analyse
 
bulletZie ook Acupuncture (Engels) - Wikipedia

 
bulletDuitse video, 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', (Video - a  of  Video - b) documentaire van Joachim Faulstich, duur ca 45 minuten.
        
bullet Beschrijving: In de video komen verschillende patiŽnten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiŽnten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde. Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bullet Boek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich  (ISBN 9783426873304)

Rštselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hšnde auflegt?
Kann Hypnose kŲrperliche Erkrankungen beeinflussen?

 
bullet Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (ISBN 9783426403846)

Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestštigen: Gedanken und GefŁhle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des KŲrpers.

 

   
Film 'Down to Earth'
 
bullet2016, YouTube-video: Down to Earth Film Trailor

Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen met een Indianenstam.

Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen.
Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.

De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India.

Hun ontmoetingen met de ĎKeepers of the Earthí laten niemand onberoerd.

 
bulletWebsite van de film 'Down to Earth'  -  www.downtoearthfilm.com/  -

Leaving the rat race behind, a family of five embarks on the journey of a lifetime. They travel the ends of the earth searching for a new perspective on life.
During five years on six continents they seek out tribal sages never filmed or interviewed before.

DOWN to EARTH reveals the deep wisdom they found and its power to transform lives.
 

 


    Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek

 
bullet26 maart 2018, diabetesfonds.nl: Britse suikertaks nu al een succes

De Britse suikertaks op frisdrank is pas op 6 april van kracht, maar heeft nu al effect.
Verschillende fabrikanten hebben het suikergehalte in hun dranken verlaagd.

De suikertaks houdt in dat er extra belasting komt op een blikje suikerrijke frisdrank.
Hoe meer suiker de drank bevat, hoe meer belasting de fabrikant moet betalen.

 
bullet14 november 2013, Nu.nl: Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek

In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen.
 
bulletRIVM: Hoeveel mensen hebben ťťn of meer chronische ziekten? - uitgebreide toelichting
 
bullet6 september 2011, NOS: Veel meer kankerpatienten in 2020

Het aantal nieuwe kankerpatiŽnten stijgt tot 2020 met 40 procent naar 123.000 per jaar. Dat blijkt uit het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding werd gemaakt.
 
bullet18 april 2013, RIVM: Meer dan 800.000 mensen met diabetes in Nederland; toename fors
 
bullet26 september 2013 www.psychischegezondheid.nl: Aantal mensen met burn-out alarmerend

Ruim 1 op de 7 werknemers gaf vorig jaar aan burn-out klachten te ervaren. (CBS)
 
bullet15 november 2013, nu.nl: Chronisch zieke durft niet over te stappen

Veel chronisch zieken durven niet over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Bijna 80 procent van de chronisch zieken is nog nooit van verzekeraar gewisseld.
Angst voor het mislopen van een aanvullende verzekering is voor bijna 21 procent van de chronisch zieken een reden om niet over te stappen.

 


   Blauwe zones
 
bulletZie bv artikel: 'Blue Zones: 9 regels om de kans op een langer leven te verhogen' via de site http://50plusje.blogspot.nl/

Dan Buettner maakte een ontdekkingsreis langs gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Hij reisde langs deze 'blauwe zones'
(gebieden)
en kwam erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, het gezelschap waarin ze verkeren en hun zienswijze op het leven. Door hun voorbeeld te volgen laat Buettner zien hoe je met simpele aanpassingen van je levensstijl jaren kunt toevoegen aan je levensduur.

 
bulletYouTube-video: Dan Buettner At Tedmed 2011 (Er zijn meerdere YouTube video's met Dan Buettner en over Blue Zones)
Buettner talks about universal lifestyle behaviors that promote longevity, why they're so hard to adopt in the U.S., and how one town undertook its own Blue Zone experiment, to great effect.

 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook enorme aantal YouTube video's, zoek  'bleu zones'
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten

 
bulletBoek: Het geheim van langer leven - Dan Buettner - Inzage van dit boek via Google

Een ontdekkingsreis langs gebieden (Blue Zones - Wikipedia) in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
 
 
bulletBoek: De Bleu zones methode - Wordt oud, gelukkig en gezond, door Dan Beuttner - Wikipedia

Gezond en gelukkig over de 100 worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan Buettner.

Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa, CaliforniŽ, Nicoya, Icaria en SardiniŽ. Hun geheim?
Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap.
The Blue Zones is een fenomeen dat Ivo Niehe, Jamie Oliver en Amerikaanse gemeenten inspireerden. Dan Buettner laat in De blue zones-methode zien hoe we zelf een blue zone kunnen creŽren.

 
bullet Boek 'De Bleu Zones Methode - inzien via Google

 
bullet Januari 2016, RTL Boulevard TV-item: Langer Leven: de Bleu Zones Methode met Dan Beuttner
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 
bulletBoek: De voedselzandloper, door Kris Verburgh (arts)   - Genomineerd voor 'Boek van het jaar 2013'

Een boek over voeding, gezondheid, afvallen, preventie van ziektes en jong blijven.

Als we kijken naar de gemeenschappelijke factoren van de honderdjarigen in de
Blauwe Zones, dan zien we dat ze voornamelijk een voedselpatroon nuttigen zoals in dit boek beschreven wordt.(zie blz 311 van dit boek).
 
bullet12 januari 2014, NTR Academie: Kris Verburgh: VoedselZandloperdieet - (video ca 30 minuten - Uitzendingemist)

 
bulletZie ook de informatieve website: www.voedselzandloper.com/

 
bulletBoek: 'Het Voedselzandloperkookboek', door Kris Verburgh en Pauline Weuring
 
bulletZie de vele recepten op de site van Pauline Weuring.
 

 
bulletBoek: Veroudering vertragen, door Kris Verburgh

Waarom zijn we sterfelijk? Waarom worden we ouder? En wat kunnen we hieraan doen?
Wat is het verband tussen seks en veroudering, tussen kanker en onsterfelijkheid?

Naast antwoord op dergelijke vragen, schetst Verburgh in Veroudering vertragen toekomstige doorbraken die veroudering kunnen afremmen, zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
Volgens vooraanstaande wetenschappers kan veroudering binnenkort zelfs omgekeerd worden. Kortom, mensen weer jonger maken.

Tevens kaart Verburgh de vele misverstanden over veroudering aan, zoals dat we ouder worden omdat we verslijten of dat antioxidanten veroudering vertragen.

Verburgh bespreekt daarnaast de rol van voeding in het versnellen of vertragen van veroudering, en legt uit waarom zo veel mensen met overgewicht kampen, en waarom de klassieke verklaring voor waarom we dik worden tekortschiet.

Hij verklaart tevens waarom het beste dieet om gewicht te verliezen tegelijk ook veroudering afremt.
Bovendien wordt in Veroudering vertragen een nieuw model voorgesteld, met verschillende treden die methodes omvatten om het verouderingsproces te vertragen.
 


        Juglen Zwaan
 
bulletBoek: De supplementen wijzer, een uitgebreide zelfhulpwijzer, door Juglen Zwaan

Een overzichtelijke gids voor het gebruik van vitaminen, mineralen, aminozuren, vetten, superfoods, kruiden en specerijen, antioxidanten, paddenstoelen en supplementen.
Opmerking: Kies bij aanschaf druk 5 (vanaf 08-11-2015) of hoger (de laatste druk)!
 
bullet YouTube-video: Video met Juglen Zwaan over het boek  'De supplementen wijzer'
 
bullet Nieuwsbrief  'De macht van de voedingsindustrie' - Juglen Zwaan - oktober 2017
 
bulletYouTube-video: Cacao - Waarom is chocolade gezond?

Wouter de Jong en Juglen Zwaan bespreken waarom chocolade gezond is. Ook rauwe en gebrande cacao komen aan bod..
 
bullet Overzicht van meerdere Youtube-video's met interviews van Junglen Zwaan mbt gezondheid.

 
bulletTip: Meld je aan voor de wekelijkse zeer informatieve -> Nieuwsbrief
 ISBN 9789079872695

 
bulletBoek: De voedingswijzer, door Juglen Zwaan

Een overzichtelijke gids over de heilzame aspecten van groenten, fruit, noten, zaden, granen, peulvruchten, kruiden, oliŽn, vetten, vlees, vis, zuivel, dranken en meer.

Eten doen we allemaal dagelijks. Maar wat stoppen we nu precies in onze mond?
Wat zit erin? Wat doet het met onze gezondheid?

Honderden voedingsmiddelen komen uitgebreid aan bod.

Uniek is ook de zelfhulpwijzer, waarbij eenvoudig is op te zoeken welke voedingsmiddelen positief kunnen inwerken op bepaalde klachten.

 

bulletYouTube-video:  Video met Juglen Zwaan over het boek 'de Voedingswijzer'

 
bulletNieuwsbrief 21 januari 2018: Betaalbaar gezond eten

Deze week is bekend gemaakt dat de prijzen voor water, eieren, groenten en fruit flink zijn gestegen.
Tegelijkertijd zijn frisdrank en suiker stukken goedkoper geworden.
Het lijkt wel de wereld op zín kop.
Hoe kunnen we betaalbaar gezond blijven eten en houden we ons hoofd boven water? Daarover gaat deze nieuwsbrief.
 


ISBN 9789492665058

 
bulletNovember/december 2016, Omroep MAX: 6 Afleveringen - Hoe wordt ik 100 - zie video's van de uitzendingen

Hoe word ik 100 - 6 TV-afleveringen in november/december 2016.

Zes Nederlanders gaan de strijd aan tegen hun diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht en stress.
 
bulletWebsite van het programma: www.omroepmax.nl/hoe-word-ik-100/
 
 
bulletBoek: Hoe wordt je 100, door William Cortvriendt

Hoe word je 100?' vertelt ons in duidelijke alledaagse taal de wetenschappelijke feiten over hoe we gezond en jong blijven en daardoor bijzonder lang kunnen leven.

Het boek is door de internationale pers met lovende reacties ontvangen.
 
bullet Met een voorwoord van Kris Verburgh, auteur van De Voedselzandloper
 
bullet11 december 2016,nrc.nl: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 


ISBN 9789491729201


   Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU

 
bullet29 juli 2016,nu.nl: Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU

De voedingsindustrie slaagt er in regelgeving die het gebruik van suiker moet terugdringen, tegen te houden of te ondermijnen.

Daardoor verliest Europa de strijd tegen hartziekten, zwaarlijvigheid en diabetes door overmatig suikergebruik.

Dat stelt lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) vrijdag in een rapport.

Bedrijven en belangenorganisaties achter frisdrank, snacks en zoete etenswaren geven jaarlijks ruim 21 miljoen euro uit om de Europese Unie te beÔnvloeden, schat CEO.

 
bulletZie ook item Weet wat je eet - Voedselkeuzelogo's - Wat - waarom en hoe? - op deze pagina.
 
 
bullet 11 november 2013: TrosRadar TV: Item 'Suiker zout en vet' en de introductie van 'Stoplichten systeem op etiketten'

Fabrikanten geven in kleur aan hoeveel suiker, zout en vet in hun producten zitten.

Producten met het stoplichtensysteem zijn in Engeland (Traffic light rating system) te vinden in alle grote ketens; 19 supermarkten hebben zich nu aan dit systeem gecommitteerd. De categorieŽn die gegeven kunnen worden zijn hoog, medium en laag.
 
bulletYouTube-video: Major uk supermarkets launch new food labels - Traffic light rating system
 
bullet Boek: 'Zout, suiker, vet', Hoe de voedingsindustrie ons in zijn greep houdt, door Michael Moss.

Voedselproducenten blijken er alles aan te doen om ons te verleiden en een plekje in onze maag te veroveren, en houden ons zo afhankelijk van zout, suiker en vet. Het aantal mensen met zwaar overgewicht, diabetes en hartziektes is zo schrikbarend toegenomen dat men spreekt van een heuse obesitas-epidemie.
 
bullet21 januari 2014, www.consumentenbond.nl: Actie suikerpraatjes werpt vruchten af

Fabrikanten doen er veel aan om (soms grote hoeveelheden) suiker te verdoezelen.
Met de actie Suikerpraatjes stellen we dit soort kletspraatjes van fabrikanten aan de kaak en willen we zorgen dat zij hun leven beteren.
 
bullet 65 verschillende namen voor suiker
 
bullet Tafelsuiker - Wikipedia

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 Opmerking:

In Nederland is dit systeem nog steeds niet geÔntroduceerd.
 

 
bulletVoorbeeld hoeveelheid suiker in gewone  halvolle melk en Dubbel Friss bij gebruik van:
 
bulletHalvolle melk: 4,5 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 13,5 gram suiker -> 3 grote suikerklontjes a 4,4 gram
- Theekopje: 100 ml - 4,5 gram -> 1 grote suikerklont
 
bulletDubbel Friss: 6,4 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 19,2 gram - 4,4 grote suikerkontjes.
 
bulletEr zijn 3 maten suikerklontjes te koop:
- Standaard: 4,4 gram/stuk
- Middel: 3,9 gram/stuk
- Klein: 3,1 gram/stuk
 
bulletBoek: Zonder suiker, door Anne Marie Reuzenaar

- Boek 'Zonder suiker' via Google inzien


 
bullet 15 februari 2015, Volkskrant: Deskundigen eisen verbod op kidsmarketing mbt ongezonde producten.

Een groot aantal wetenschappers en organisaties, waaronder de Consumentenbond en de Hartstichting, vragen de politiek een verbod op 'kidsmarketing', waarbij reclame specifiek is gericht op kinderen.
 
 
bullet18 augustus 2016, radar.avrotros.nl: Groot-BrittanniŽ gaat suikertaks heffen

Groot-BrittanniŽ gaat belasting heffen op de verkoop van suikerhoudende frisdranken. Met de opbrengst worden gezondheidsprogramma's voor schoolkinderen gefinancierd.
De suikerbelasting is onderdeel van plannen om zwaarlijvigheid onder kinderen aan te pakken.

Suikerbelasting niet voldoende
Deskundigen en actievoerders vinden de plannen echter lang niet afdoende om de toenemende obesitas onder de Britten een halt toe te roepen.

Groot-BrittanniŽ is niet het eerste land dat een suikerbelasting instelt.
Onder meer in BelgiŽ, Frankrijk en de Scandinavische landen gebeurt dat
al.
Drankjes met suiker zijn volgens Londen de belangrijkste suikerbron voor kinderen. Eťn blikje cola overschrijdt met een inhoud van negen suikerklontjes al de voorgeschreven dagelijkse hoeveelheid.

 
bullet27 oktober 2015, NOS.nl: Jamie Oliver pleit voor suikertaks voor suiker

In Groot-BrittanniŽ is het publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen.
 
bulletRapport: Wetenschappelijk onderzoek: Sugar reduction - The evidence for action (pdf)
 
 
bullet 6 februari 2016, nu.nl: Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa

Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa.
Ruim drie op de tien Nederlanders overlijden aan kanker. Dat is het op ťťn na hoogste percentage in de Europese Unie.

Alleen in SloveniŽ sterven relatief meer personen aan kanker, blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekenbureau van de EU, woensdag heeft bekendgemaakt. RoemeniŽ, Litouwen en Bulgarije hebben het laagste aandeel kankersterftes in de EU.

Kanker als doodsoorzaak voor mensen onder de 65 jaar is in Nederland zelfs het hoogste in heel Europa, namelijk 47 procent.
Voor mensen ouder dan 65 jaar staat Nederland op een tweede plek.

Longkanker is in Nederland de meest voorkomende fatale vorm van kanker met 27 procent.
Ook overlijden veel personen aan darmkanker (12 procent), borstkanker (7 procent), alvleesklierkanker (6 procent) en prostaatkanker (6 procent).

Jaarlijks overlijden bijna 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, waarvan ruim 700.000 mannen en 570.000 vrouwen.
Kanker is in Europa voor ťťn op de vier personen de doodsoorzaak.
 
bulletZie ook overzicht artikelen over kanker op nu.nl: www.nu.nl/tag/Kanker
 
bullet3 februari 2016: Eurostat Newsrelease 27/2016 3 February 2016 27 - 4 February: World Cancer Day Still 1 in 4 deaths caused by cancer in the EU

 
bullet5 december 2013, Volkskrant: Kankersterfte in Nederland veel hoger dan buurlanden

De overleving bij kanker is in Nederland opmerkelijk lager dan in veel omringende landen.
Vooral patiŽnten met kanker in de maag, nier, prostaat en lymfklieren zijn hier slechter af: hun 5-jaarsoverleving is elders 10 tot zelfs 20 procent hoger.
Dit blijkt uit cijfers die op 5 december 2013 in het tijdschrift 'The Lancet' zijn gepresenteerd.
 
bullet Volkskrant: Artikelen over kanker
 
bullet 5 december 2013, The Lancet: 'Cancersurvival in Europe 1999ó2007 by country and age: results of EUROCARE-5óa population-based study'

 
bulletZie ook discussie mbt vergoeding Menzis in Ziekenhuis Gronau (Vlak over de grens bij Enschede in Duitsland) mbt prostaatoperaties ivm kanker etc op deze pagina. Zie St. Antonius-Hospital in Gronau (Prostate Center Europe).

 
bullet28 november 2014: rtlnieuws.nl: Jaarlijks krijgen 5000 Nederlanders kanker door overgewicht

 
 
bullet 20 december 2014, Tubantia: Cannabis als wapen tegen kanker

Kan cannabis kanker bestrijden? Monique is ervan overtuigd.

Zij werd in april van dit jaar geconfronteerd met de diagnose darmkanker (
stadium 4), zodanig uitgezaaid dat haar artsen haar een levensverwachting van twee jaar gaven. 

Zeven maanden later zijn de tumoren voor het grootste deel verdwenen.

Dit artikel in dagblad Tubantia is ook te lezen via https://blendle.com:
artikel
 
bullet Zie ook website van Monique: http://cannabisenkanker.weebly.com - Zeer informatieve en uitgebreide site!!
 

 

bullet20 augustus 2016, nu.nl: Kankercellen kunnen worden bestreden met zuurstof

Kanker kan waarschijnlijk bestreden worden met zuurstof. Zuurstoftekort blijkt namelijk de groei van tumoren te stimuleren.


Twee Belgische wetenschappers van de KU Leuven onderzochten drieduizend patiŽnten met tumoren. Zij ontdekten dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Volgens de Belgen heeft die ontdekking "ingrijpende gevolgen". Het zou de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van kankermedicijnen gericht op de bloedvaten.

Zuurstof wordt via bloedvaten vervoerd."Onze bevindingen kunnen het kankeronderzoek enorm vooruithelpen", zegt co-auteur Bernard Thienpont. "Door bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer naar tumoren goed te monitoren, kunnen we voorspellingen maken over het verloop en de mogelijke behandelingen van kanker."

 
bullet17 augustus 2016, www.vib.be: Zuurstoftoevoer naar tumoren blijkt nieuwe piste in strijd tegen kanker

Zuurstoftekort in tumorcellen draagt bij tot de groei van kanker. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoeksproject geleid door professor Diether Lambrechts en Dr. Bernard Thienpont (VIB-KU Leuven).

Hun resultaten werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke vaktijdschrift Nature. Het onderzoek heeft ingrijpende gevolgen, want het toont aan dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Die inzichten ruimen de weg voor de ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen die focussen op bloedvaten.

 

 

 
bulletBv In Baden-Baden (Duitsland) vindt elk jaar Europa's grootste artsencongres voor complementaire geneeskunde plaats met ca 1000 binnen- en buitenlandse deelnemers, waaronder veel artsen.
Erfolg durch Synergien  Ė die 47. Medizinische Woche 2013
vom 23. Oktober bis 3. November 2013 - Europas grŲŖter ńrztekongress fŁr Komplementšrmedizin. (Oa over burnout).

 
bullet The 6 European Congress of Integrative Medicine takes place on December 4 - 6  2013  in Berlin

 
bulletZie ook bv www.imconsortium.org/ - Academic Consortium for Integrative Medicine & Health
 
bullet The Academic Consortium for Integrative Medicine & Health is supported by membership dues and grants from philanthropic partners including sustained support from The Bravewell Collaborative for over a decade.

Our membership currently includes over 60 highly esteemed academic medical centres and affiliate instituti
ons.
 
bullet Deelnemers consortium in USA, Canada en Mexico
 
bullet MIssie van het consortium
 
bulletDefinitie Integrative Medicine: 'Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing'.
 
bulletIntegrative Medicine & Health Congress May 13-16,m 2014 Miami Florida USA
 
bullet Congress Summery Report 2014 (pdf)
 
bullet Op www.YouTube.com zijn vele video's te zien, tik:  integrative medicine
 
bulletZie ook de website van het National Center for Complementary and Alternative Medicine in de VS

 
bullet9 juni 2010, www.nu.nl:  Complementaire arts werkt goedkoper

Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen werken veel goedkoper dan hun collega's die dat niet deden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

 
bulletfebruari 2011, www.iocob.nl: CAM-TherapieŽn in Zwitserland weer vergoed in basis-pakket

Vanaf januari 2012 wordt een aantal CAM-therapieŽn zoals acupunctuur, neuraaltherapie, fytotherapie en homeopathie weer vanuit het basispakket in Zwitserland vergoed.
Deze vergoeding is een pilot project en duurt 6 jaar. Voorheen, namelijk in 2005, heeft een kosten-effectiviteitsstudie
laten zien dat het gebruik van complementaire therapieŽn duidelijk de ziektekosten vermindert. Vanwege politieke redenen waren de belangrijkste hoofdstromingen echter niet opgenomen in het basispakket. In 2009 heeft het volk van Zwitserland met een tweederde van alle stemmen een positief geluid laten horen om CAM in het basispakket te krijgen. Uiteindelijk heeft het volk dus voor CAM beslist.
(06.066 EidgenŲssische Volksinitiative "Ja zur Komplementšrmedizin")
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Artsenvereniging AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet12 juli 2011, ZonMw: Meer onderzoek naar complementaire zorginterventies nodig

ZonMw wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar complementaire interventies in de gezondheidszorg.
Steeds meer mensen maken hier de afgelopen jaren gebruik van. Bij sommige patiŽntgroepen zoals kinderen, psychiatrische en palliatieve patiŽnten gaat het zelfs om een toename van zestig procent.

 
 
bullet9 april 2014, Trouw: Arts moet alternatieve geneeskunde benutten

Nederlandse artsen moeten veel vaker behandelingen als acupunctuur en ontspanningstherapieŽn onderdeel laten uitmaken van hun werk. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw in een rapport dat vandaag verschijnt en waarvaan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt.
 
bullet Zorgprofessionals en patiŽnten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg - ZonMw
 
bullet Rapport 'Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg' (pdf) - ZonMw (file laden duurt even)
Eigen opmerking: Een uitgebreid, hoopvol, reŽel en inspirerend rapport!!
 

 

bullet Wat is integraal gezondheidsbeleid?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en milieu (2011)

Gezondheid wordt beÔnvloed door veel verschillende factoren. Niet alleen leefstijl is van invloed op de gezondheidstoestand van individuen. Ook de sociale en fysieke omgeving, de preventie en de zorg, of externe ontwikkelingen spelen een rol.  Bij sociale omgeving gaat het bijvoorbeeld om sociale cohesie in de wijk, de arbeidssituatie en de bevolkingssamenstelling in een buurt. Fysieke omgeving omvat aspecten als: kenmerken van de woningen en woonomgeving, zoals groen en openbare ruimte, milieu en verkeersveiligheid.
Integraal gezondheidsbeleid is sectoroverstijgend. De uitwerking van integraal gezondheidsbeleid is vaak een integrale aanpak.


Integraal gezondheidsbeleid heeft de volgende kenmerken:
 
bulletSamenwerking tussen de sector volksgezondheid en een of meerdere andere sectoren
 
bulletGericht op beÔnvloeding van een of meerdere determinanten van gezondheid in onderlinge samenhang
 
bulletUiteindelijke doel is het voorkomen van gezondheidsschade en/of het bevorderen van de gezondheid
 
bulletExpliciete betrokkenheid van de overheid (landelijk of lokaal)
 
bulletNaast de overheid zijn mogelijk andere betrokkenen: gezondheidsdeskundigen, belangengroepen (zoals buurtbewoners, patiŽntenorganisaties) en andere relevante betrokkenen (zoals bedrijven en instellingen).
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website. Hier hier uitgebreid ingegaan op integrale visie, integraal denken en integrale aanpak.
 
 
bullet22 december 2011, www.rijksoverheid.nl: Belang patiŽnt centraal (?)

Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie  en doelmatigheid van de zorg.  Een speciaal Ďinstituutí gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiŽnt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan.  
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben vandaag een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.
 
bulletEigen opmerkingen:
 
bulletKomt de integrale benadering en de integrale gezondheidszorg tot zijn recht, waarbij steeds (binnen de mogelijkheden) de patiŽnt (als mens) echt centraal staat? Komen de criteria en wensen van de patiŽnt goed tot zijn recht? Hoe is de echte kostenopbouw in de zorg? etc. Hoe integraal en duurzaam is de feitelijke aanpak voor de patiŽnt?
Zie ook de pagina's Burnout herstel en Fysiek herstel van deze website.
 
bulletLijkt het Kabinet Rutte, in het 4 kwadranten model van Ken Wilber, vooral bezig in de kwadranten RechtsOnder en RechtsBoven (zie de pagina Burnout herstel)?

 
bullet2 Voorbeelden huidige situatie 2012:
 
bullet19 december 2011, DeStentor.nl: CliŽnt dupe bezuiniging in GGZ
Mensen met psychische problemen en verslaafden zijn het meest dupe van de enorme bezuinigingen die eraan komen in de geestelijke gezondheidszorg.
 
bullet20 december 2011, www.meetwente.nl: Huisarts Walstock wil verder met jeugdhulpverlening
'We leveren topkwaliteit voor een schijntjeí Driekwart van de jongeren met psychische problemen, kan gewoon bij de huisarts worden geholpen. Dat blijkt uit de ervaringscijfers van de Enschedese huisarts Dick Walstock. Menzis financiert het project voor drie jaar.

 
bulletZie de nieuwe website www.natuurlijkgezondplein.nl/ van de Stichting Natuurlijk Welzijn.

Dit plein is onze bijdrage aan ons einddoel: Integrale gezondheidszorg.
 
bulletHoe houd je je lichaam zo goed mogelijk gezond
bulletHoe los je kleine problemen zo natuurlijk mogelijk op
bulletHoe kan je op een natuurlijke manier behandeld worden
bulletWanneer moet je uiteindelijk echt aan zwaardere middelen of ingrepen
 
bullet Opgave voor de nieuwsbrief.
 
 
bullet2 januari 2013, Medisch Contact: Rutger Jan van der Gaag start als nieuwe voorzitter KNMG

De psychiater Rutger Jan van der Gaag is op 1 januari 2013 gestart als nieuwe voorzitter van de KNMG. Van der Gaag is benoemd voor de periode 2013 tot en met 2016.
 
bullet 2 januari 2013, Medisch contact: Rutger-Jan van der Gaag: 'Artseneed is onze gezamenlijke basisí
Uit het uitgebreide interview met Rutger-Jan van der Gaag:

U wilt de tweedeling tussen psychiatrie en somatiek opheffen. Waarom?

ĎVoor mij is de mens ťťn. Wij zijn ons lijf en ziel, niet een lijf en een ziel. Ik zie geen onderscheid tussen psychische en lichamelijke problemen.
Psychiaters zullen moeten leren dat zielenpijn zich lichamelijk kan uiten maar dat niet alle lichamelijke uitingen zielenpijn zijn.
Zogenaamde somatici zullen meer oog moeten hebben voor het feit dat veel hartklachten, buikklachten en hoofdpijnklachten uitingen zijn van angst en depressie.
Als een internist kan zeggen: ďIk denk dat uw buikpijn te maken heeft met uw stemming, en uw stemming met tegenslagen in uw werkĒ, dan effent hij de weg naar adequate hulpverlening. Maar als hij zegt: ďWe hebben uw buik binnenstebuiten gekeerd en niets gevondenĒ, zal de patiŽnt denken dat er niet goed is gezocht en gaan shoppen. Omgekeerd, als psychiaters niets meer van geneeskunde zeggen te weten, zijn ze geen psychiater meer
.'

Geneeskunde is u niet genoeg, het gaat u om geneeskunst. Wat verstaat u daaronder?
ĎGeneeskunst is de kunst van het inzetten van je kunde ten bate van je patiŽnt. Aan de ene kant moet je veel kunde hebben, veel richtlijnen, veel kwaliteitsgaranties. Maar de kunst is om de patiŽnt centraal te stellen als je een beslissing neemt. Dat is de kunst van het arts-zijn, niet te vangen in protocollen. En dat is prachtig.'


 
bullet Eigen opmerkingen:
 
bullet Zie bv ook de beschreven integrale benadering binnen de gezondheidszorg: oa de pagina Herstel burnout van deze website over burnout!

 
bullet Gezegdes Zhuangzi (Zie korte toelichting en hele interview):
bullet Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is.
bullet Een weg ontstaat door hem te belopen.
 
bullet Zie bv de pagina Meditatie en Mindfulness evan deze website.
 

 
bulletDe keuzevrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk

(Oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet)
 
bullet30 oktober 2012, www.kbsadvocatgen.nl: Nieuwe kabinet tast recht op vrije artsenkeuze verder aan

Uit het regeerakkoord tussen VVD en PVDA blijkt dat de partijen voornemens zijn om de mogelijkheid van zorgverzekeraars om selectief te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria, verder uit te bereiden, door de basisverzekering te beperken tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat enkel gelden voor de aanvullende verzekering.
 
bullet14 februari 2013, Consumentenbond: Wijziging artikel 13 zorgverzekeringswet komt te snel
 
bullet18 februari 2013, www.independer.nl: Petitie: Bescherm consument bij zorgcontractering
 
bullet4 september 2013, VPRO 'De slag om Nederland', video: Keuzevrijheid in de zorg, (video) duur ca 30 minuten

Hoe machtig is de zorgverzekaar in de Nederlandse gezondheidszorg? En hoe groot wordt de invloed van verzekeraars, als de patiŽnt straks niet meer zelf mag kiezen door wie hij zich laat behandelen?
 
bulletEigen opmerking:

Op vele manieren wordt de keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg steeds meer beperkt en wordt da macht van de zorgverzekeraar steeds groter en lijkt tevens de bureaucratie voor de patiŽnt steeds groter te worden.
De vrije keuze mbt de toegang tot de reguliere en complementaire geneeswijzen (zie item) is naar mijn mening nu al ver onder de maat.
De vraag is of het belang van de patiŽnt nog wel wordt meegenomen en 'een anonieme bureaucratie' het voor het zeggen krijgt/heeft? (voorbeeld)

 
bulletZie ook recent nieuws rond inperking vrije artsenkeuze op deze pagina.
 

 

bullet12 september 2013, www.iocob.nl: Complementaire artsen versus overheid

Artsen die in meer of mindere mate niet-reguliere behandelwijzen toepassen, gaan de Overheid dagvaarden.
Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze sinds 1 januari 2013 21 procent BTW over ieder consult moeten betalen.

Ze vinden de belastingheffing ingaan tegen regels van de Europese Commissie die de zogeheten Integrale artsen juist vrijstelling bieden.
In de Europese lidstaten buiten Nederland vallen alle medische en paramedische beroepen wel onder deze regeling, liet gisteren de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) weten.
 
bullet www.iocob.nl: Kanker en complementaire behandelwijzen
In 2013 bleek dat van de meer dan 500 Duitse kanker specialisten en verpleegkundigen er 1/3 absoluut aanvullende, complementaire behandelvormen bij kanker zouden inzetten, waarbij vrouwen de meerderheid vormden. Verpleegkundigen zijn in het algemeen meer voorstander.
De conclusie van de enquÍte was:
As a substantial part of participants would use CAM on cancer patients and most are interested in but not trained on this topic, there is a need for training of professionals from different professions working in oncology

 
bulletSeptember 2013, www.iocob.nl: Amerikaanse Senaat erkent nutuurgeneeskunde (Resolutie S. RES. 221)

 
bullet8 juli 2013, www.cpion.nl/ : Zorgverzekeraars formuleren opleidingseisen alternatieve zorg

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor hun verzekerden te verbeteren, komen vijf zorgverzekeraars gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg.
De alternatieve zorgaanbieders waarvoor zij een vergoeding verlenen dienen minimaal te voldoen aan deze eindtermen op Hbo-niveau.

Achmea, CoŲperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar nemen nu het voortouw voor deze landelijke opleidingseisen.

 
 
bullet November 2013, Nieuwsbrief 11 van Natuurlijk Gezond Plein: In BelgiŽ kan het !!! - Integrale visie op gezondheid

In BelgiŽ kan soms wat in Nederland niet kan. En omgekeerd. Dus heeft BelgiŽ nu een overkoepelende organisatie op het gebied van CAM van beroepsverenigingen, onderwijsorganisaties, federaties, ligaís en ledenverenigingen, en wel onder de naam UNISAN.
(CAM - Complementary Alternative Medicine)


Bij de oprichting wordt een relatie gelegd naar veelvoorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere zorg. Unisan wil daar een integrale (en vooral ook eerlijke) visie op mens en zorg tegenover stellen.
 
bullet Lees de Brochure van UNISAN (pdf) - UNISAN - Unie voor integrale & natuurlijke gezondheid en welzijn - BelgiŽ

Op 27 oktober 2013 werd UNISAN, de unie voor
Natuurlijke en Integrale Gezondheid, opgericht.
Het initiatief gaat uit van een tiental organisaties die zich inzetten VOOR gezondheid.

 
bullet www.cambrella.eu/ - CAMbrella is a European research network for complementary and alternative medicine (CAM)

The group consists of 16 partner institutions from 12 European countries and is focussed on academic research into, but not the advocacy for any CAM treatment.
 
bullet Brochure 'The Roadmap for European CAM Research. An Explanation of the CAMbrella Project and its Key Findings' (pdf)
 
bullet Zie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

bulletPatiŽnten Platform voor Complementaire Gezondheidszorg (http://ppcg.nl):

Hoe staat de Nederlandse Politiek tov de Complementaire en Integrale Gezondheidszorg
 

 

    
    Privacy en gezondheidsgegevens

 
bullet9 december 2015, TV programma Zembla: Data - Het nieuwe goud deel 2 - ( Video  deel 2 )

Gezondheidsapps voor op je smartphone schieten als paddenstoelen uit de grond.

Ze tellen het aantal stappen dat je zet, ze controleren je dag- en nachtritme, ze meten je bloeddruk en hartslag, calorieŽn worden bijgehouden.
Een goede ontwikkeling vindt minister Schippers van Volksgezondheid, want als we onze gezondheid met behulp van smartphone en internet goed in de gaten houden, kunnen de zorgkosten omlaag.
We beschikken immers nu zelf over interessante persoonlijke medische informatie.

Maar wie beschermt deze medische gegevens?
Want wat de meeste app-gebruikers niet weten is dat er bedrijven zijn die om hele andere redenen ook geÔnteresseerd zijn in onze medische data.
Wie zijn die bedrijven en wat doen ze met al die informatie over onze gezondheid? Zembla onderzoekt de handel in privacygevoelige gegevens

 
bullet2 december 2015, TV programma Zembla: Wie kent u het beste?  deel 1 - ( Video  deel 1 )

Er zijn bedrijven, zogeheten datahandelaren, die misschien wel meer van u weten dan uw partner of uw beste vriend.
Ze zijn op de hoogte van uw interesses en uw geheimen. Deze datahandelaren volgen u namelijk onophoudelijk via uw computer, uw tablet en uw smartphone.
Dat doen ze met behulp van geavanceerde Ďtrackersí die ze op websites hebben geplaatst.

Deze trackers leggen alles vast wat u op het internet doet. Ze zien bijvoorbeeld welke kleding u bekijkt of koopt en wat uw vakantiebestemming wordt. Ook als u surfend op het web oplossingen zoekt voor uw relatieproblemen, schulden, stress en ziekte, de datahandelaren kijken met u mee. Want uw interesses en uw gedrag op internet zijn goud waard.
Met al die gegevens wordt een profiel van u gemaakt, dat voor veel geld verkocht wordt aan marketeers, kredietbeoordelaars, verzekeraars en andere geÔnteresseerden.

Mag dat zomaar? En hoe kunt u zich daar tegen beschermen?

 

 

   
    
GezondDorp draait op volle toeren

 
bullet15 augustus 2017, Endhovens Dagblad: Gezond dorp Leende draait op volle toeren

Het Gezond Dorp Project in Leende draait op volle toeren: binnenkort worden de veelbelovende resultaten gepresenteerd op een congres in Maastricht en onlangs werd bekend dat het project een van de winnaars is van de Brabantse wedstrijd voor innovatieve ideeŽn in de foodbranche
.

Met die wedstrijd van Visit Brabant is onder meer een bedrag van 10.000 euro gemoeid dat de initiatiefnemers vrij mogen gebruiken.

 
bulletGezond Dorp Leende - http://gezonddorp.nl/links/

Wie zijn we?

Wie zitten er achter GezondDorp? Hans van Kuijk, sportarts bij St. Annaziekenhuis/Topsupport, sinds enkele jaren gespecialiseerd in voeding. Norbert van den Hurk, huisarts in Leende. Beiden zijn we opgegroeid en wonend in Leende.

Hoe dit aan te pakken?
Middels het principe van een natuurlijker voedingspatroon: weinig koolhydraten, veel goede vetten of te wel Low Carb High Fat (LCHF)
Nu denkt u misschien: weer een dieet, wij noemen het liever een ander voedingspatroon of een andere leefstijl

 
bullet10 oktober 2017, npo.nl, Dokters van morgen: Uitzending over GezondDorp Leende - video

 
bullet1 oktober 2017, trouw.nl: Afvallen door meer vet te eten? Leende lijkt het te kunnen

 
bulletYouTube-video: Het dieet is vet, maar het hele dorp slankt af

 

bulletOmroep Brabant: Leende leeft sinds kort super gezond

Uit recent onderzoek blijkt dat de inwoners van Leende bovengemiddeld veel gezondheidsrisicoís lopen.
Zo was het percentage mensen met overgewicht 48,7% tegen 43,6% landelijk.

Sportarts Hans van Kuijk hoorde dit en ondernam actie samen met de lokale huisarts. Het initiatief Gezond Dorp was geboren

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 


   The four faces of truth - Ken Wilber

 
bullet The four faces of truth - Ken Wilber (pdf) - The validity of the integral knowledge Ken Wilber - https://integrallife.com/ 

To understand the whole, it is necessary to understand the parts.

To understand the parts, it is necessary to understand the whole.

Such is the circle of understanding.


We move from part to whole and back again, and in that dance of comprehension, in that amazing circle of understanding,

we come alive to meaning, to value, and to vision:

The very circle of understanding guides our way, weaving together the pieces, healing the fractures, mending the torn and tortured fragments, lighting the way ahead

ó this extraordinary movement from part to whole and back again, with healing the hallmark of each and every step, and grace the tender reward.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout, item 2
 Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

    Nieuws:

 
bullet Hieronder staat het meest recente Burnout Nieuws
 
bullet Nieuws
 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie
Echt toezicht is er nauwelijks
 

horizontal rule


Nieuws - Meest recent Burnout Nieuws

 
bulletNieuws: belangrijke thema's mbt burnout

 
bulletNieuws: dagelijks nieuws mbt burnout
 

 

horizontal rule


Nieuws: belangrijke thema's mbt burnout
 

bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak
 
bulletZie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bullet Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen
 
bullet Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim
 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
Check je werkstress week
 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen
 
bullet Waarom duurt burnout zo lang?
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 
bullet Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

 
bullet Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?

 

Nieuws: Dagelijks nieuws mbt burnout
 

horizontal rule


Nieuws: Belangrijke thema's mbt burnout:

 


  Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak:

 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.nl/
 
bulletZie ook oa de pagina Duurzaamheid van de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.


 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.nl/

 
bullet 3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Verslag afscheid Herman Wijffels op 3 oktober (pdf)

 Op 3 oktober 2016 nam Herman Wijffels afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). In zijn afscheidsrede ging Wijffels in op de duurzaamheids
-transitie en de rol daarin van de universiteit en de financiŽle sector.

In zijn afscheidsrede benadrukte Wijffels dat we met onze huidige manier van leven niet meer passen op deze ene aarde.

Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken.


Wijffels ziet hierin een belangrijke rol voor de universiteit weggelegd
- Stellingen van prof Wijffels:
 
bulletDe wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geÔntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren.
 
bulletOok het onderwijs moet vanuit dat perspectief vorm krijgen:

We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande
kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken; ook wel T-shaped skills genoemd.
 
bullet Afscheidsrede professor Wijffels (pdf)
 
bullet 2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - over duurzaamheid ca 43 minuten

 

bulletBoek: Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie, door Jan Jonker
 
bullet Youtube-video: Jan Jonker, het brein achter Nieuwe Business Modellen
 
bullet Youtube-video: Jan Rotmans - Trends 2014

 
bullet 7 oktober 2014, duurzaambedrijfsleven.nl: Nobelprijswinnaars roepen op tot duurzaamheid

Elf Nobelprijswinnaars roepen op tot een revolutie in de manier waarop de mensheid leeft, werkt en reist.
Alleen door een duurzame levensstijl kan de milieu-impact verminderen.
 
bulletEigen opmerking: Denk daarbij bv aan:
 
bulletCO2 / klimaatproblemen
 
bulletBankencrisis, woekerpolissen (particulieren), derivaten (oa bij midden- en klein-bedrijf), bouwfraude problemen, woningcorporaties problemen, schulden (particulieren), financieel 'onder water staan' van huizen, toenemende kloof tussen arm en rijk, enorme jeugdwerkloosheid in oa EU, ontstaan van grote monopolies (schaalvergroting), geen transparantie voor belangrijk deel belasting systeem en tevens gebrek aan controle (oa discussie mbt rol van de accountants), privacy-problemen.
 
bulletGrondstoffen tekort (bv afhankelijkheid van Rusland mbt gas en olie)
 
bulletEnorme aantal vluchtelingen / ontheemden / asielzoekers in de wereld
 
bulletWelvaartziektes (overgewicht <-> honger)
 
bulletVerzuim werkstress kost miljarden (Nederland: totaal ca 8 miljard / jaar) - zie item op deze pagina


 
bullet 7 oktober 2014, TheOptimist.nl: Video-interview met Lynne McTaggart - Over verbinding

Waar ligt de basis van oa de vele conflicten van deze tijd?
 
bullet 17 september 2014, duurzaamnieuws.nl: Troonrede 2014: Geen plaats meer voor duurzaamheid

De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
bullet2 september 2014, www.urgenda.nl: Duurzame Troonrede 2014  (tekst en YouTube-video)

Vandaag op duurzame dinsdag heeft Urgenda directeur Marjan Minnesma, als huidige nummer 1 van de Trouw Duurzame 100, haar duurzame troonrede voorgedragen in het oude gebouw van de Tweede Kamer
 
bullet16 september 2014, www.rijksoverheid.nl: Troonrede 2014  (video en tekst)
 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout en Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet5 november 2014, NOS: Thomas Piketty: niet voor links of rechts

De Franse econoom Thomas Piketty bezocht de Tweede Kamer.
Hij sprak over de ideeŽn die hij heeft verwoord in zijn boek 'Kapitaal in de 21 ste eeuw'.


Zijn boodschap was dat economie en verdeling van welvaart belangrijke onderwerpen zijn, 'die je niet alleen aan economen en statistici moet overlaten' , als politici niets doen wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter.

Thomas Piketty is een Franse econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid. Hij is tevens hoogleraar en columnist.
 
bulletBoek:  'Kapitaal in de eenentwintigste eeuw', door Thomas Piketty
 
bulletWikipedia: Thomas Piketty
 
 
bullet Zie bv ook  het boek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009 op deze pagina.

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -

Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.

Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bulletErvin Laszlo:

- De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid.

- We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten.
  Dan kunnen we een duurzame samenleving creŽren. 

- We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
  We gaan ons systeem als geheel zien.
  Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.


 - Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves -
   It is something we also do for others... for all others, and for the earth.
   Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature,
   we change ourselves, and change others around us...
   When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place...

 
bullet Zie bv ook de beschrijving van de socioloog en filosoof Zygmunt Bauman - Wikipedia
 
bullet Boek: 'Vloeibare tijden', leven in een eeuw van onzekerheid, door Zygmunt Bauman

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze lange termijn oriŽntaties.
 
We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van kortetermijnprojecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriŤre' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen.

Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

 
bullet Vloeibare tijden: Leven in een eeuw van onzekerheid  -  via de website www.socius.be
Beschrijving van het boek.

 
bullet The Bauman Institute in Leeds UK

 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout, Maatschappelijke context , Spreuken en Gezegden van deze website.
 

 

   
   Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen

 
bullet3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk  -  Betekenis Economie

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?

Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming vooropstaat.
De nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis in 2008 op Ďhappy start-upsí en het zaaien van geluk.

Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en wat is daarvan weer het rendement?

Uit onderzoek van de Britse econoom Richard Layard blijkt dat sinds de Tweede Wereldoorlog mensen twaalf keer zo rijk zijn maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger.

Onze samenleving is doordrenkt van rendementsdenken.

De vraag is wat er gebeurt als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel; als verbondenheid en gelijkheid worden versterkt en hebzucht, individualisme en respectloosheid de kop kunnen worden in gedrukt.
Hoe kun je welzijn en geluk veroorzaken, en wat is daar dan weer het rendement van?

Dat is precies wat Ďhappiness economicsí wil aantonen.

How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community is Changing the World - Boek: Purpose_Economy, door Aaron Hurst
 
bulletArtikel uit de VPRO Gids ivm deze uitzending: Rendement van het Geluk - Artikel

 
bullet 4 februari 2013, VPRO Tegenlicht: De kapitale kracht van Geluk - ( Video )

Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler werd schatrijk door zijn werknemers gelukkig te maken, hij werd er schatrijk mee.

Vertrouwen, openheid en liefde zijn begrippen die iedere manager doen huiveren.

Hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Hij schreef er een boek over, Maverick, een internationale bestseller, in meer dan 35 talen verslonden.

Iedereen wil weten welke toverformule hij heeft gevonden om met geluk zoveel geld te verdienen.

Hij kreeg een gastleerstoel in Harvard, werd twee keer uitgeroepen tot 'Latin American businessman of the year' and 'global leader of tomorrow' door Time magazine.


 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel - item 5 'Zelfkennis is een belangrijke sleutel tot geluk' - van deze website.

 
bulletZie ook voor verder informatie de pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek - item 2 - 'Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen',
van de website
    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie.

 

horizontal rule


  Het lijkt erop dat het kabinet wil tornen aan het medisch beroeps geheim!!

  Eigen opmerking:

 - Van vele kanten wordt de privacy van de burger door de overheid aangetast,
   de eed van Hippocrates moet niet worden verbroken,
   de vertrouwensband tussen eigen arts en patiŽnt mag niet verder worden aangetast!

   De patiŽnt moet niet steeds meer alleen komen te staan in zijn herstelproces!
   Dat is niet goed voor de patiŽnt en de maatschappij!

   Steeds wordt duidelijker dat een integrale benadering nodig is !!!!
    (Zie bv de pagina Herstel burnout van deze website)


 
bullet18 juli 2015, Trouw:: Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is niet langer heilig als het aan drie ministers van volksgezondheid, justitie en sociale zaken ligt.
In een conceptwetsvoorstel dat Trouw in handen heeft, wordt geregeld dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs patiŽntendossiers moeten overhandigen als ze fraude vermoeden.
Het kabinet wil dat artsen hun beroepsgeheim negeren als zij denken dat er met een arbeidsongeschiktheid- of zorguitkering wordt gesjoemeld.


De overkoepelende artsenfederatie KNMG is daar niet blij mee.
"Er moet niet te gemakkelijk over het belang van vrije toegang tot de gezondheidszorg worden gestapt", reageert Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij KNMG.

"Wij hebben al gedragsregels opgesteld hoe te handelen bij vermoedens van fraude.
Een wetsvoorstel waarbij het verstrekken van medische gegevens wordt verplicht, is ons inziens niet nodig"

 
bullet De huidige Nederlandse artseneed (aangepaste eed van Hippocrates (ca 400 voor Chr)) KNMG uitgave:

Artseneed:
  
'Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

 
bullet19 september 2014, nu.nl: FNV vindt bedrijfsarts niet objectief

Vakcentrale FNV vindt dat een bedrijfsarts niet objectief medisch kan handelen omdat hij aan de ene kant wordt betaald door de werkgever, en aan de andere kant de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel.

Daarom pleit de FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts.

 
bullet14 maart 2014, nu.nl: Eigen medisch dossier inzien is moeilijk

Artsen maken het patiŽnten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen.
Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen. 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) 4 dec 2014

De samenleving is continu en op vele vlakken aan verandering onderhevig. Hoe dienen de instituties mee te bewegen?

'De duivel huist in de details. Als je het systeem wil toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem, maar uiteindelijk gaat het erom hoe werkt het uit als het om de details gaat' - Alex Brenninkmeijer

Deze presentatie van Alex Brenninkmeijer was onderdeel van de themadag: 'constitutionele vernieuwing en de toekomst van de rechtsstaat' - 4 december 2014

Aan de Universiteit van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?

 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
 
bullet Zie bv Rapport Ombudsman 'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) -  een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk', van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) :
Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de website: www.nederlandrechtsstaat.nl.
NederlandRechtstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout.
 

horizontal rule


  Week van de Werkstress (3 t/m 6 november 2014) -  Check je Werkstress week

 
bullet11 september 2014, nu.nl: Overheidsbeleid vergroot kan op burn-out

Terwijl het kabinet inzet op het verminderen van werkstress, maken veel overheidsmaatregelen het risico op een burn-out juist groter.
Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher presenteerde vorig jaar een vierjarig actieplan tegen werkstress.

Hij wil vooral meer bewustzijn kweken. Het SCP wijst erop dat het kabinet burgers tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid wil geven, bijvoorbeeld via mantelzorg.

 
bullet 4 december 2014: YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000
(
http://g1000nu.ning.com/) komt in deze video ook naar voren - (na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?
 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
Zie bv Rapport Ombudsman
'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) - een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk, van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) : Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze site over burnout.

 
bullet3 november 2014, www.arboportaal.nl: Check je Werkstress week

Van 3 t/m 6 november vindt de Check je Werkstress week plaats. In deze week besteden we in heel Nederland aandacht aan arbeidrisico nr. 1 werkstress. Er zijn elke dag activiteiten en mogelijkheden om het thema in de spotlights te zetten.

 
bulletTest: Check je werkstress test - via de website www.checkjewerkstress.nl 


 
bullet 30 oktober 2014, Nieuwsuur: Verzuim werkstress kost miljarden - (Video)

Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: stress op de werkvloer.

Kosten Werkgevers:
Eťn op de acht werknemers heeft er last van. Werkstress kan ernstige geestelijke en lichamelijke problemen geven.
Het leidt tot verzuim en dus tot hoge kosten voor werkgevers: ca 2,2 miljard Euro /jaar (Onderzoeksbureau TNO)

Maatschappelijke kosten:
Ziekte en uitval door werkstress kost kost niet alleen de werkgevers geld, ook de samenleving, ca 4 tot 5 miljard Euro/ jaar. (ziektebehandeling, ziekenhuis opnames en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (Onderzoeksbureau TNO)

Symptoombestrijding:
Sabine Geurts, hoogleraar Stress en Herstel, zegt dat de werkgevers vaak niet voldoende doen om de oorzaken van werkstress aan te pakken
Burnout-coach Masja Mooy is ook kritisch over werkgevers.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevenden geen oog heeft voor hun welzijn.

Eigen mening:
Voor de werknemers die een burnout krijgen (en hun gezinnen) kan dit langdurig zeer ernstige gevolgen hebben.
(gezondheidsklachten (soms blijvend) , terugval  inkomen, verminderd perspectief op nieuwe baan, etc)

 
bulletZie ook item Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.
Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.
Ca 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.
De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.


 
bullet31 oktober 2014, TNO: Ruim 2 miljard Euro verzuimkosten, gevolg van Psychosociaale Arbeidsbelasting
 
bulletTNO: Factsheet Monitor Arbeid - Psychosociale Arbeidsbelasting
 
bullet Zie ook Monitor Arbeid TNO: www.monitorarbeid.tno.nl 

 
bullet7 december 2014, BNDeStem: Kapotgepest op het werk

Op de werkvloer wordt heel wat afgepest en de impact daarvan is gigantisch.

Uitschelden, intimideren, negeren, zinloze taken geven, informatie achterhouden: er wordt veel getreiterd op de werkvloer.

Volgens schattingen zijn zo'n 350.000 tot 500.000 werknemers het slachtoffer van structurele pesterij, ook wel mobbing genoemd.

 
bullet18 januari 2015, Kruispunt (TV): Pesten op het werk  -  (video)

Honderdduizenden mensen worden stelselmatig gepest op het werk.
In de helft van de gevallen grijpt de baas niet in of treitert de leidinggevende zelfs mee.
Pesten op de werkvloer is een hardnekkig fenomeen. Maar er rust een groot taboe op.
 
bulletZie ook de website: http://pestenopdewerkvloer.nl/

 
bullet17 januari 2015, DeMonitor (TV): Strenge bijstandsregels drijven tot wanhoop - (video)

Medewerkers van sociale diensten waarschuwen voor de gevolgen van de steeds strengere bijstandregels.
De helft kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop worden gedreven.
Dat blijkt uit een onderzoek De Monitor in samenwerking met Binnenlands Bestuur.
De enquÍte werd ingevuld door 130 leidinggevenden en 343 medewerkers van sociale diensten.
 
bullet Resultaten onderzoek sociale diensten

 
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context  en  Herstel Burnout - met integrale visie en integrale aanpak  van deze website.

 
bulletEigen opmerking:

Burnout kan ontstaan uit werkstress, vaak ontstaat burnout als mensen (ook) te maken hebben met andere stressbronnen als bv financiŽle problemen (woekerpolissen, huizen 'onder water'), pesten op het werk,  intensieve zorg voor familieleden of bv vele zorgen en stress bij de bewoners in Groningen ivm de vele aardbevingen en de opstelling van de NAM en de Overheid.


- Zie item
Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Aanpak op deze pagina.

 

horizontal rule

 
  Nieuwe Wet Werk en Inkomen


 
bullet www.rijksoverheid.nl: Wet Werk en Inkomen  -  Onderwerpen Wet Werk en Inkomen
 
bulletwww.ontslaghulp.com: Juli 2014 - 2015 Wet Werk en Inkomen
 
bullet www.mkbservicedesk.nl: Wet Werk en Inkomen
 
bulletStartpagina: Arbeidsrecht
 

horizontal rule


   Waarom duur burnout zo lang?

 
bulletwww.gezondheidskrant.nl: Waarom duurt burnout zo lang?

Burnout duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten.
Opvallend is ook de grote spreiding in duur van burnout: van 3 maanden tot meer dan een jaar.
Waarom duurt het herstel soms zo lang?
PatiŽnten ogen niet ziek, maar kunnen maanden, soms jaren niet normaal functioneren. Thuis of in de werkomgeving snapt men dat niet, de artsen en therapeuten begrijpen het vaak niet en de patiŽnt zelf ook niet.
Het enige wat je als patiŽnt zeker weet, is dat je niks (aan) kunt doen en nergens meer tegen kunt.
De huidige richtlijnen geven geen inzichten noch remedies voor stagnerend herstel.

Door de biologische (stress) mechanismen bij het verklaringsmodel te betrekken, ontstaat een completer beeld op het otstaan en beloop van het ziektebeeld, waardoor begrijpelijker wordt: waarom het soms zo lang duurt en hoe de behandeling hiermee rekening kan houden.
 
bullet Download Artikel 'Waarom duurt burnout zo lang? (pdf file) via de website: https://csrcentrum.nl/ : voor verdere toelichting.

Het oorspronkelijk uitgebreide artikel is geschreven door Sonja van Zweden en gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychotherapie 1-2015
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout en Fysiek herstel van deze website.
 
bulletEigen opmerking:

Op basis van eigen ervaring is bovenstaande artikel eindelijk een manier van denken die dichter bij mijn eigen ervaring komt!
 

horizontal rule


  Inperking vrije artsenkeuze

 
bullet16 december 2014,nu.nl: Topberaad in kabinet na afwijzing inperking vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer heeft dinsdag onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de vrije artsenkeuze in te perken.

Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie ze een contract hebben.

 
bullet19 december 2014, nu.nl: Duivesteijn stemde tegen zorgwet vanwege eigen zieke

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft tegen de nieuwe zorgwet gestemd vanwege zijn eigen ervaringen met het zorgstelsel. Hij is al een tijd ernstig ziek.

 
bullet18 december 2014, nu.nl: Forse kritiek op truc coalitie om zorgplannen door te zetten

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een kabinetscrisis afgewend. De bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter grote moeite met het alternatieve plan voor de de gesneuvelde zorgwet.


 
bullet24 oktober 2014, RadarTV: Afschaffing vrije artsenkeuze geen probleem

De Raad van State ziet geen probleem in de afschaffing van de vrije artsenkeuze. Die is niet in strijd met het Europees recht, omdat de consument kan kiezen uit verschillende polissen. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State aan de Eerste Kemer. (Zie ook de discussie op deze link).
 
bulletEigen opmerking:

Betekent dit een definitieve tweedeling in de zorg, mensen die meer geld hebben hebben meer keuze (duurdere polis nodig)?
De grote vraag is steeds weer of de zorgverzekeraars voldoende de kwaliteit en niet alleen de kosten meenemen in hun keuzes? Is er redelijk overleg met bv ziekenhuizen en/of artsen, fysiotherapeuten etc of dicteert gewoon de zorgverzekeraar? Wordt bij een gedwongen lagere vergoeding niet ook de behandeling uitgekleed?
Bovendien 'past de ene arts je beter dan de andere'. Een andere door de zorgverzekeraar gewenste keuze kan ook bv onnodig meer reiskosten voor patiŽnten betekenen die velen niet kunnen opbrengen!

De praktische mogelijkheid voor ieder (onafhankelijk van het type polis) om bv een second opinion of bij niet klikken en/of meningsverschil met arts of specialist te veranderen van (academisch) ziekenhuis en/of arts/specialist wordt door afschaffing vrije artsenkeuze (ernstig) ingeperkt
.

Is het conflict in de Eerste Kamer over de zorg een conflict over de gewenste marktwerking van de VVD en het solidariteitsbeginsel van de PvdA?
In hoeverre gaat het eigenlijk nog over de patiŽnten en de kwaliteit / effectiviteit in zorg in de praktijk?  
Is het zorgstelsel nog transparant genoeg voor verzekerden, zijn de zorgverzekeraars niet veel te bureaucratisch en machtig aan het worden?
Komt het voor de patiŽnten gewenste innovatie vermogen en effectiviteit niet in het gedrang?


 
bullet 11 oktober 2014, nu.nl: Schippers mag vrije artsenkeuze niet inperken

PatiŽnten moeten volgens de Europese wet zelf kunnen kiezen wie hun arts is.

De door minister Edith Schippers (VVD) voorgenomen inperking van de artsenkeuze kan dan ook niet doorgaan.

Dat concluderen hoogleraar Europeesrecht Gareth  Devies (Vrije Universiteit Amsterdam) en hoogleraar gezondheidszorg Jaap Sijmons (Universiteit Utrecht in een onderzoek).

 
bulletZie ook eerdere items Item 1 en Petitie over dit onderwerp op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 


  Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet28 augustus 2016, VPRO Buitenhof: Nederlands zorgstelsel op de schop

Weg met de zorgverzekeraars.
Meer dan 100.000 mensen zetten er inmiddels hun handtekening voor.

In plaats daarvan moet er ťťn pot komen waaruit alle zorg betaald wordt: het Nationaal Zorgfonds. Zonder eigen risico.
Is dat haalbaar?

En wat is er mis met het huidige zorgstelsel?
In Buitenhof een gesprek met psychiater Cobie Groenendijk van het comitť Nationaal ZorgFonds.
 
bulletHet Nationale Zorgfonds: https://nationaalzorgfonds.nl/

Zorg voor en van iedereen.
Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet Ďde marktwerkingí.
 
bullet9 en 16 mei 2016, radar.avrotros.nl: Tien jaar marktwerking in de zorg - wie wordt er beter van? - Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht?

Radar Extra Documentaire - In Radar Extra maakt Antoinette Hertsenberg de balans op.

Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Zijn de hoge verwachtingen van het stelsel uitgekomen? En is de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden?

Radar Extra laat opvallende bevindingen zien, bijvoorbeeld hoe marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes artsen en ziekenhuizen aanzetten tot onnodige onderzoeken en behandelingen.

Ziekenhuizen worden in het nieuwe zorgstelsel geacht winst te maken en zijn afhankelijk van de 'productie' die gedraaid wordt.
In de medische sector wordt soms wel gesproken over 'productietenten' als het over ziekenhuizen gaat.

Een overstap naar een ander ziekenhuis betekent bijvoorbeeld vaak dat de patiŽnten opnieuw dezelfde onderzoeken moeten ondergaan, terwijl dit lang niet altijd nodig is.

Antoinette wil weten hoe specialisten en bestuurders denken over de weeffouten en de financiŽle prikkels in het huidige systeem.
Welke stappen moet er genomen worden om de zorg te verbeteren?
 
bullet9 mei 2016  - Deel 1 - Tien jaar in de zorg - wie wordt er beter van?
 
bullet16 mei 2016 - Deel 2 - Tien jaar in de zorg  - wie wordt er beter van?

 
bullet9 december 2015, Telegraaf: Verdwalen in de polisjungle

Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten.
Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn. De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'.

Ze moeten kiezen uit ruim 1400 polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico


 
bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl, www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van De Blok, Rotmans en Weggeman

Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland Kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg) en Matthieu Weggeman (Hoogleraar innovatief Management)

Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

Jos de Blok uit Almelo begint een eigen zorgverzekering. De oprichter van Buurtzorg Nederland, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land, gaat de concurrentie aan met Menzis.

Het is een initiatief van Buurtzorg en een aantal mensen die eveneens kritiek hebben op de huidige zorgverzekeraars, onder wie oa Jan Rotmans.
(zie ook de vele ingezonden berichten)
 

horizontal rule


 
Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

 
bullet22 juli 2016, TV Programma Zwarte Zwanen: Zwarte Zwanen - 6 TV-uitzendingen

Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie.

Aandacht voor het toezicht op mensen die verantwoordelijk zijn voor honderden miljarden pensioeneuro's.

In de pensioenwereld gaan alle betrokkenen zelf over hun integriteit.

Echt toezicht is er nauwelijks.

Wel veel schimmigheid in een pensioenwereld die tevreden is over zichzelf.
 
bullet Kan het anders met uw pensioenpremie?       - Uitzending:  22 juli 2016
 
bullet De schimmigheid blijft                                   - Uitzending:  15 juli 2016
 
bullet Samenvatting deel 1, 2 en 3                          - Uitzending:  14 juli 2016
 
bullet deel 3 Schatrijk van uw pensioenpremie        -  Uitzending:  4 september 2015
 
bullet deel 2 De perverse prikkels blijven                - Uitzending:  14 juli 2015
 
bullet deel 1 Gokken met uw pensioenpremie          - Uitzending:    1 juli 2013
 
bulletAlle Video's van de bovenstaande uitzendingen ( NPO - Uitzendinggemist ) -  alle Video's
 
bulletZie ook item op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Integrale visie NL en EU - item 3.5  van de website www.duurzame-politiek.nl.
 

 

   
     Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?

      Nu extra onder de aandacht ivm de de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

 
bulletZie bv de pagina Integrale Visie EU / NL, item 1.2 van de website    www.duurzame-politiek.nl over Duurzame Politiek met Integrale Visie,  welke is voorgekomen uit deze website over burnout.
 
 
bulletBoek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

Het fel besproken boek 'Tegen Verkiezingen' pakt uit met een nieuwe diagnose - en een lang vergeten remedie.
Dit invloedrijke manifest maakt duidelijk dat de huidige verkiezingen een vermolmde procedure zijn. Gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert David van Reybrouck een wervend voorstel voor een echte democratie - ťťn die werkt.

Het boek laat je op een speelse manier kennismaken met oudere vormen van democratie, die in een moderne jasje gestoken zouden kunnen bijdragen aan de problemen van ons parlementaire stelsel van nu.


'Van Reybrouck wil een systeem waarin de regering niet slechts voor het volk bestaat, maar ook duidelijk uit het volk bestaat. Ene president Trump zou zijn opvattingen onder de loep mogen nemen...'
               - Financial Times -
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016

 
bulletG1000: http://g1000nu.ning.com/ en zie ook de site http://g1000.nu/

   - Platform voor democratische innovatie - Nederland
 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes
 
bulletG1000: www.g1000.org/nl

   - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ

 
bulletVoorbeeld moderne democratie: Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015

 
bullet1 juni 2015:  Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geÔnspireerd door G1000)  -  www.democratie1000.nl/

Ruim 750 deelnemers
:
Tijdens de Democratie 1000, op1 juni in Apeldoorn, boog een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers zich over de staat van de lokale democratie.

'Hoe verder met de locale democratie in Nederland?
 
bullet  == Video: Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn  ==
 
bulletEigen opmerking mbt 'Democratie 1000' in Apeldoorn:

Zelf heb ik als burger mee mogen doen aan deze D1000.
Ik vond het een imposante, inspirerende en mooie ervaring.
Ik was onder de indruk van de effectiviteit, gestructureerde opbouw, het enthousiasme, de goede organisatie en het resultaat.

Het was een levendig en aangenaam gebeuren, waarbij ik vele mensen heb ontmoet in een bijzonder open sfeer!

 
bullet30 september 2014 - YouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht

 
bullet30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek
 Nieuwe geactualiseerde uitgave
van 4 oktober 2016
 

Eigen opmerking:

Een echt belangrijk boek!


Kost  E 10,00 
bullet Voorbeeld periodieke referenda in Zwitserland - Hoe het echt anders kan!

 In Zwitserland is de gemeente met zijn inwoners het belangrijkst, daarna komt het kanton, en als laatste de centrale overheid.

 
Voorbeeld van een Integrale Politiek partij in Zwitserland: Integrale Politik (IP)


          - 'Macht aan de stad ?'

          -
Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op dat het politieke gebouw in Zwitserland omgekeerd is!
 
bullet Politiek in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Overheid in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Volksabstimmung (Schweiz) - Wikipedia - Periodiek Referendum

Die Volksabstimmung (franzŲsisch Votation populaire, italienisch Votazione popolare, rštoromanisch Votaziun dal pievel) ist ein Instrument der direkten Demokratie in der Schweiz und damit ein wichtiges Element des politischen Systems der Schweiz.
 
bullet Referendum in Zwitserland - Wikipedia (NL)
 ---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

bullet Nieuws:  Dagelijks nieuws mbt burnout


 
bullet6 mei 2018, Nieuwsbrief Juglen Zwaan: Luchtvervuiling schadelijker dan gedacht

De afgelopen week heeft de World Health Organisation (WHO) bekend gemaakt dat er wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen sterven door luchtvervuiling.
Negen op de tien mensen ademen dagelijks hoge concentraties vervuilde lucht in.
Wat kunnen we hieraan doen? Daarover in deze nieuwsbrief meer!

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) heeft recent nog verklaard dat de Nederlandse lucht tot ťťn van de slechtste van Europa behoort (1, 2).

Vele duizenden Nederlanders overlijden hierdoor voortijdig (3); het blijkt dat we gemiddeld 13 maanden korter leven (4).
Ook de gezondheid en kwaliteit van leven kan sterk afnemen, want volgens het EMA kan luchtvervuiling het risico vergoten op (5)

 
bulletZie ook de boeken en artikelen van Juglen zwaan op deze pagina.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 

bullet26 april 2018, Trouw: Rutte overleeft debat over dividendbelasting

Bijna de voltallige oppositie, de SGP uitgezonderd, dient een motie van afkeuring in vanwege het gestuntel rond de afschaffing van de dividendbelasting.

 
bullet26 april 2018, nu.nl: Rutte kan verder ondanks breed gedragen motie van afkeuring

Vrijwel de gehele oppositie heeft zich achter een motie van afkeuring tegen premier Mark Rutte geschaard.

De minister-president kreeg de motie woensdag in een Kamerdebat aan zijn broek vanwege zijn optreden in de zoektocht naar de omstreden memo's die tijdens de formatie gebruikt zijn om de dividendbelasting af te schaffen.
 
bullet25 april 2018, volkskrant: 'Politiek op zijn lelijkst', vinden alle betrokkenen

 
bullet12 april 2018, nu.nl: Zorgverzekeraars overtraden mogelijk wet met Facebook-tracker

Zorgverzekeraars die gegevens van hun websitebezoekers met behulp van een tracking-pixel naar Facebook verstuurden, overtraden mogelijk de wet.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen de NOS
 
bulletwww.bof.nl: Hoe zit het nou eigenlijk met het Facebook Pixel? - Bits Of Freedom

De Facebook Pixel is een piepklein plaatje, 1 pixel bij 1 pixel groot, die sommige bedrijven op hun website plaatsen.
Achter deze pixel zit een stukje code verstopt.
Als jij de website bezoekt, geeft deze pixel door aan Facebook -en het bedrijf dat de pixel geplaatst heeft- dat jij er bent.
 
bulletEigen opmerking: Waar wordt nog meer gewerkt met oa dit type tracker's, etc ?

 

     Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie

 
bullet20 april 2018, EenVandaag: Zorgmedewerkers starten in navolging van onderwijzers: Zorg in Actie

In navolging van de onderwijzers hebben nu ook zorgmedewerkers elkaar gevonden in de strijd om betere werkomstandigheden.

Onder de noemer ĎZorg in Actieí presenteert verplegend personeel uit de hele zorgsector vandaag een manifest en een website.

Inzet: naleving van bestaande caoís die regelmatig met voeten zouden worden getreden, verlaging van de werkdruk en hogere salarissen.
 
bulletZie: https://www.facebook.com/zorgactie/        <<====

 
bulletZie ook Burnout - Alarm  in het onderwijs - PO in actie
 

 

bullet16 april 2018, nu.nl: Hoe ingrijpend wordt de nieuwe Arbeidswet

In 2013 sloten werknemers, werkgevers en politiek een veelomvattend sociaal akkoord.

De arbeidsmarkt moest met een breed draagvlak onder het kabinet Rutte-Asscher op de schop met een eerlijker ontslagrecht en een sterkere positie voor flexwerkers.

Nu, bijna op de dag af vijf jaar later, staat er een nieuwe Arbeidswet in de steigers, bedoeld om de balans tussen flexwerk en vaste contracten te herstellen.

Die balans is namelijk zoekgeraakt, vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. 'Balans' werd daarom ook opgenomen in de wektitel van de nieuwe Arbeidswet, die voluit 'Wet arbeidsmarkt in balans' heet.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet april 2018, www.consumentenbond.nl Weet wat je eet - Voedselkeuzelogo's - Wat- waarom en hoe?

De Consumentenbond vindt het van groot belang dat er een duidelijke kleurcodering ofwel voedselkeuzelogo op de voorkant van verpakkingen van voedingsmiddelen komt.

Hiermee wordt het voor consumenten in ťťn oogopslag duidelijk of een product een gezonde(re) of juist minder gezonde samenstelling heeft.

Conclusie: Consumenten zijn het meest positief over voedselkeuzelogoís die werken met verkeerslichtkleuren:

- 69% is (heel) positief over het Verkeerslichtlogo -
 
bullet Consumenten-onderzoek-voedselkeuze-logos - Weet wat je eet (pdf)
 
bulletConsumentenbond: Zie Verkeerslicht op verpakking
 
bulletWikipedia: Traffic light rating system for food (systeem is in gebruik in Engeland)
 
bulletZie ook Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU

 
 
bullet12 april 2018, Zembla: Onbegrijpelijk dat dit kan: PvdA stelt Kamervragen na Zembla over goedkope medicijnen

PvdA'er Kirsten van den Hul zegt 'enorm geschrokken' te zijn van de uitzending van ZEMBLA over het farmaceutische bedrijf Aurobindo.

Samen met partijgenoot Sharon Dijksma heeft ze Kamervragen over de kwestie gesteld aan de ministers Kaag voor Buitenlandse Handel en Bruins van Volksgezondheid.

De Kamerleden willen dat de ministers de Indiase overheid, de farmaceut Aurobindo en de Nederlandse zorgverzekeraars aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
 
bulletGa ook naar: Zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-prijs-van-het-goedkope-medicijn

 
bullet12 april 2018, ad.nl: Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens kraakt het kabinetsvoornemen om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen.

Volgens het Nederlandse mensenrechteninstituut is het plan in strijd met gelijke behandeling van mensen met een handicap en gaan zij er financieel op achteruit, zonder dat het kabinet daar een rechtvaardiging voor aanvoert.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet12 april 2018, nu.nl: Zorgverzekeraars overtraden mogelijk wet met Facebook-tracker

Zorgverzekeraars die gegevens van hun websitebezoekers met behulp van een tracking-pixel naar Facebook verstuurden, overtraden mogelijk de wet.

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tegen de NOS.
Woensdag kwam naar buiten dat de websites van achttien zorgverzekeraars trackers bevatten die informatie over bezoekers doorstuurt naar Facebook.

"Voor elke verwerking van gegevens moet je een fatsoenlijke grondslag hebben", zegt een woordvoerder van de privacyautoriteit tegen de NOS. "Die lijkt er niet te zijn." Vermoedelijk overtraden de verzekeraars daarmee de wet.

De Tweede Kamer wil een debat over het verzamelen van informatie over het surfgedrag door zorgverzekeraars.
 
bulletZie ook  item Sleepwet op deze pagina en de pagina Maatschappelijke context van deze website
 
bulletEigen opmerking: Waar wordt nog meer gewerkt met oa dit type tracker's, etc ?
 

 
bullet10 april 2018,Trouw: De rijksten worden nůg rijker en dat is een een economische ramp

Als de trend van groeiende vermogensongelijkheid de komende jaren doorzet, dan bezit de ťťn procent rijksten ter wereld in 2030 zo'n twee derde van al het vermogen.
Tot die conclusie komt een Britse parlementaire commissie, waarin zowel Labour als de Conservatieven oproepen tot wereldwijde actie om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

De commissie baseert zich op gemiddelde groeicijfers van het vermogen tussen 2008 en 2017, en trekt die trend door tot in 2030.
De rijkste ťťn procent individuen ziet op basis daarvan zijn vermogen met zo'n 6 procent per jaar toenemen, terwijl de rest van de wereld het met grofweg de helft van die groei moet doen.

Dat leidt tot een toenemende kloof tussen rijk en arm.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website
 

 
bullet8 april 2018, Trouw: Chronisch vermoeid en fel tegen therapie

In de felle discussie over chronische vermoeidheid botsen lichaam en geest.
Het is een reflex die diep in onze cultuur is verankerd. Een klacht is 'echter' als er een fysieke verklaring is.

 
 
bullet7 april 2018, nu.nl: Veel studenten kampen met angst- en depressieklachten

Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan debet is, zo blijkt uit een langlopend onderzoek onder 3.134 studenten van Hogeschool Windesheim, waarover Trouw publiceert.

Van die 3.134 heeft een op de vijf studenten suÔcidale gedachten, ooit een poging tot zelfdoding gedaan of een plan gemaakt om zichzelf van het leven te beroven. Bij 453 is sprake van ernstige angst- en depressieklachten.

Verder kampt een kwart met burn-outverschijnselen, zoals emotionele uitputting.
Een op de dertien studenten is bovendien mantelzorger.
 
bullet7 april 2018, Trouw: Angst, depressie en zelfmoordgedachten: studenten gaan er aan prestatiedruk onderdoor

De helft van de studenten kampt met angst en depressie, een op de vijf zou actief nadenken over suÔcide.
De uitkomsten van het eerste grote onderzoek naar hun psychische gezondheid stemmen tot bezorgdheid.
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.

 

bullet6 april 2018, volkskrant: GGZ wegbezuinigen? De uitgaven zijn juist gestegen

GGZ wegbezuinigd? De uitgaven zijn juist gestegen (en de crisisdienst hoeft minder vaak op te treden)

Het beeld dat de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) leiden tot een toenemende overlast van 'verwarde personen', klopt niet.

De uitgaven (voor volwassenen) zijn de laatste vier jaar juist met 10 procent gestegen. Daarnaast hoeven medewerkers van de ggz-crisisdiensten minder in actie te komen.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.

 

bullet1 april 2018, Buitenhof -TV - video: Kloof tussen arbeid en kapitaal

De Nederlandse economie draait als een tierelier.
We merken dit alleen nog niet echt aan onze portemonnee.

Klaas Knot van DNB en IMF-directeur Christine Lagarde pleitten daarom al voor een stijging van de lonen.

In tegenstelling tot de lonen, stijgen de bedrijfswinsten wel.


De discussie over de verdeling tussen arbeid en kapitaal lijkt daarmee weer terug van weggeweest.

In Buitenhof een debat met Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiŽle economie, Bas van Bavel, hoogleraar transities van economie en samenleving en onderzoeksjournalist Mirjam de Rijk.

Start item 32 min en 30 sec min na start video.
 

 
bullet26 maart 2018, diabetesfonds.nl: Britse suikertaks nu al een succes

De Britse suikertaks op frisdrank is pas op 6 april van kracht, maar heeft nu al effect.
Verschillende fabrikanten hebben het suikergehalte in hun dranken verlaagd.

De suikertaks houdt in dat er extra belasting komt op een blikje suikerrijke frisdrank.
Hoe meer suiker de drank bevat, hoe meer belasting de fabrikant moet betalen.

 
bullet25 maart 2018, YouTube-video: 10 tips voor een betere nachtrust

Juglen Zwaan neemt met je door wat je zou kunnen doen om de nachtrust te verbeteren.
 
bullet Nieuwsbrief Juglen Zwaan mbt slaapproblemen

Volgens de laatste cijfers van het CBS heeft 20% van Nederland ernstige slaapproblemen.
Bij de meesten van hen wordt het dagelijks functioneren hierdoor belemmerd.
Sommige mensen kunnen niet in slaap komen, terwijl andere juist weer te vroeg wakker worden.
Ook het doorslapen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
In deze nieuwsbrief onderzoeken we hoe we de slaap kunnen verbeteren.
 
bulletZie de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet25 maart 2018, nos.nl: Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak

Het was een paar jaar geleden volop in het nieuws: fraude met belastingtoeslagen.
En om die fraude te bestrijden ging de Belastingdienst er telkens hard in.
Maar nu blijkt dat de dienst stukken heeft achtergehouden in een zaak die 232 gezinnen trof. Zelfs toen de verdediging er expliciet naar vroeg.

De familie Kuipers is ťťn van die gezinnen. Ze ontvingen toeslag voor hun twee kinderen in de opvang.
Die opvang was geregeld via een gastouderbureau in Eindhoven.
Maar in 2012 en 2013 krijgt de Belastingdienst signalen dat in enkele gevallen sprake zou zijn van misbruik met toeslagen.

 

bullet19 maart 2018, trouw: Dijkhof: Bankier mag zoveel verdienen als hij wil

De fractievoorzitter van de VVD vindt dat de overheid zich niet heeft te bemoeien met de beloning van bankdirecteuren.

Banken moeten vrij zijn om bestuurders een zo hoog salaris uit te keren als zij zelf willen.
Dat is een zaak van de aandeelhouders en rekeninghouders, en niet van de overheid, zo zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gisteren bij 'WNL op Zondag'.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.

 
bullet19 maart 2018, skipr.nl: ME is een ernstige chronische ziekte

ME/CVS, ook bekend als het chronische vermoeidheidssyndroom, is een "ernstige chronische ziekte, die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt". Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de Tweede Kamer.

PatiŽnten met de ziekte strijden al jaren voor erkenning en betere behandeling van hun aandoening. Ze zijn vaak ernstig vermoeid, hebben slaapstoornissen, concentratieproblemen, hoofdpijn en last van misselijkheid. Maar over het ontstaan van de ziekte staat volgens de Gezondheidsraad nog weinig met zekerheid vast. De raad pleit daarom voor onderzoek naar oorzaken, diagnose en behandeling van ME.
 
bullet http://www.me-cvsvereniging.nl/ - ME/cvs Vereniging
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 

bullet16 maart 2018, nu.nl: SER wil meer aandacht voor mensen met meerdere banen

Combinatie- of stapelbanen verdienen volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) meer aandacht.

Volgens de raad gaan de regels in Nederland er nog te veel van uit dat mensen maar ťťn baan hebben.


 
bullet16 maart 2018, Trouw.nl: Een op de vijf Nederlanders heeft zware slaapproblemen

Of hij een beetje lekker geslapen heeft, vraagt een langs-wandelende arts in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG aan Hendrik (35).
De monteur van beveiligingssystemen uit Lexmond is een van de Nederlanders die gebukt gaan onder zware slaapproblemen, waarover het CBS vandaag publiceert.

 
bullet15 maart 2018, Trouw.nl: Huisarts stevent af op burn-out

Zes op de tien huisartsen vindt de werkdruk te hoog. De helft zit dicht bij een burnout.
Dat blijkt uit onderzoek dat de Landelijke Huisartsen Vereniging vanmiddag presenteert.

Ruim de helft van de ondervraagde huisartsen (65 procent) zegt taken niet af te krijgen binnen werktijd.
Iets minder dan de helft (47 procent) geeft als gevolg aan last te hebben of hebben gehad van burn-out klachten.

Voor het onderzoek zijn 1600 huisartsen ondervraagd en nog eens zestien uitgebreid geÔnterviewd.

Het onderzoek is afgenomen door onderzoeksbureau Newcom na klachten van huisartsen over de toenemende werkdruk.
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 

bullet13 maart 2018, ad.nl: Booking houdt 715 miljoen winstbelasting in zijn zak

Online-reisorganisator Booking heeft over een periode van vijf jaar 715 miljoen euro winstbelasting uitgespaard. EuroparlementariŽr Paul Tang begrijpt er niets van dat dit volkomen legaal kon gebeuren.

Tang, die het belastingvoordeel van Booking.com vandaag bekendmaakt, ziet in deze belastingvlucht een nieuw argument om het massale geschuif met winsten in Europa snel aan banden te leggen en ook techbedrijven fiscaal stevig aan te slaan.
 
bullet Zie item Jan de Belastingman op deze pagina.

 
bullet13 maart 2018, trouw: De vrijheid van wetenschap staat onder druk

Wetenschappers worden te sterk gestuurd door overheid, bedrijven en belangengroepen, stelt de KNAW.

 
 
bullet 13 maart 2018, trouw: NO NCW wil minder privacy voor zieke werknemers

De privacy van ziek personeel is te sterk beschermd, vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW.
Zo kunnen bedrijven deze werknemers niet goed begeleiden.
De regels waarop de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert, zijn zo streng, zeggen zij, dat het werkgevers niet lukt zieke werknemers goed te begeleiden.

Ook kunnen ze zo onmogelijk mensen met een arbeidsbeperking een juiste werkplek bieden, stellen zij in een pamflet dat ze naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
 
bullet 26 februari 2018, radar.avrotros:Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts

Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte.
Dat blijkt uit een enquÍte van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen.

Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte. Maar ook komt het voor dat zieke werknemers in de werkeloosheidswet (WW) eindigen terwijl zij naar eigen zeggen nog in de ziektewet thuis horen.

26 procent van de mensen die vanuit ziekte in de WW terecht komt, geeft aan dat dit onder druk is gegaan.
 
bullet Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 

 

bullet11 maart 2018, volkskrant: Jesse Klaver wil met 'spoedwet' stokje steken voor salarisverhoging ING-directeur Hamers

GroenLinks wil met een 'spoedwet' de grote salarisverhoging van ING-directeur Ralph Hamers voorkomen.

Die wet moet vastleggen dat salarisverhogingen van bestuurders van systeembanken - banken die onontbeerlijk geacht worden voor de financieel-economische sector - dienen te worden goedgekeurd door de minister van FinanciŽn.

 
bullet 9 maart 2018, volkskrant.nl: Onderzoeksraad: politiek en ambtenarij bemoeien zich te vaak met 'onafhankelijk onderzoek'

Politici en ministeries bemoeien zich te vaak met de onderzoeksvragen, de bevindingen en de conclusies van onafhankelijke onderzoekers. De onderzoekers naar beleid, rampen of bestuurlijke misstanden moeten daardoor in de praktijk hun onafhankelijkheid 'waar nodig bevechten'.

Dat blijkt uit de donderdag verschenen studie 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin komen dertig ondervraagden aan het woord die de laatste jaren betrokken waren bij tientallen onafhankelijke onderzoeken. Zij beschrijven hun ervaringen bij hun pogingen de waarheid boven tafel te krijgen na een ramp, of andere pijnlijke gebeurtenissen die leidden tot beroering in de maatschappij.
 
bullet www.onderzoeksraad.nl

De raad, bestaande uit een aantal permanente raadsleden, vormt het gezicht van de Onderzoeksraad naar de samenleving. De raadsleden hebben brede kennis van veiligheidsvraagstukken.
Daarnaast beschikken zij over ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring in verschillende functies.

 

bullet9 maart 2018, ad.nl: DiabetespatiŽnt kan zonder medicijnen

Verandering van leefstijl helpt bijna vier op de tien mensen met diabetes type 2 van de medicijnen af.
Ze kunnen na een intensieve begeleiding bij geschikte voeding en beweging de pillen en insulinespuit links laten liggen.
 
bulletZie website: https://keerdiabetesom.nl/

Keer Diabetes2 Om is een onderdeel van Stichting Voeding Leeft. Voeding Leeft ontwikkelt innovatieve leefstijlprogrammaís met impact: inspirerend, ondogmatisch en bovenal lekker en leuk.
Leefstijl als het nieuwe medicijn!
Voeding Leeft ontwikkelt met een verwonderende blik en met de wetenschap als basis. In co-creatie met gepassioneerde wetenschappers, artsen en andere professionals die anders durven doen.
Persoonlijk ervaren en doorleefde zelfregie zijn de sleutels.
Meer weten over Voeding Leeft? Bezoek dan de website van Voeding Leeft.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
 
bullet8 maart 2018, ggznieuws.nl: NPO3 ruim maand lang en teken van jongeren en depressie

Van 9 april tot en met 16 mei geven jongeren zich bloot in tal van NPO 3-programmaís, op npo3.nl en via NPO 3FM tijdens de #TrueSelfie-weken.

Zij willen depressie, zelfmoordgedachten en andere psychische problemen bespreekbaar maken.
De uitzendingen worden omlijst met Testimonials: korte zelfportretten van jongeren die openhartig hun ervaringen delen.

Eťn op de 15 jongeren in Nederland tussen 18 en 24 jaar worstelt met depressies.
Zelfdoding is onder jonge mensen doodsoorzaak nummer 1.
 
bullet Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 

 

bullet6 maart 2018, ad.nl: Brandbrief: ministerie verdraait misdaadcijfers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen.

Dat stellen vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen in een petitie aan de Tweede Kamer vandaag. Zij willen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen Ďnaar de onbetrouwbare cijfersí.
 
bullet Zie ook  Item  WODC op deze pagina.

 
bullet6 maart 2018, volkskrant: Vanaf deze zomer mogen de Belastingdienst en de marechaussee infiltreren en afluisteren

De marechaussee en bijzondere opsporingsdiensten als de Fiod mogen voortaan, net als de politie, infiltranten inzetten en vertrouwelijke communicatie afluisteren.
Dat blijkt uit een wetswijziging die zonder veel ruchtbaarheid is aangenomen en deze zomer van kracht wordt.

 
bullet6 maart 2018, nu.nl: FIOD en Belastingdienst mogen vanaf de zomer verdachten afluisteren

FIOD en Belastingdienst mogen vanaf de zomer verdachten afluisteren
Vanaf de zomer mogen instanties zoals de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de Marechaussee gebruikmaken van speciale opsporingsmiddelen. Momenteel mag alleen de politie dat.

Dat meldt de Volkskrant. Het kabinet heeft onlangs een wet aangenomen waar in staat dat de instanties zelf undercoveracties mogen uitvoeren en verdachten mogen afluisteren. Voorheen werkten deze instanties samen met de politie voor zulke operaties.

Het idee van de wet is om de georganiseerde misdaad beter te kunnen bestrijden op deze manier. De middelen mogen echter alleen worden ingezet bij ernstige zaken zoals terrorisme.

Daarnaast zitten er veel regels aan en kunnen de zware middelen niet zomaar worden ingezet. Alles moet worden vastgelegd in een proces-verbaal en een afluisterverzoek moet worden goedgekeurd door een rechter-commissaris
Privacy

De Stichting Privacy First laat in de krant weten het niet eens te zijn met de wet. "Dit leidt tot een steeds machtigere, alziende overheid die op eigen gezag burgers kan doorlichten zonder dat zij het doorhebben", aldus stichtingsdirecteur Vincent BŲhre in de Volkskrant.

Het is volgens BŲhre ook vreemd dat er zo weinig aandacht aan is besteed door de Tweede Kamer en door de media.

Opvallend is dat de Inspectie SZW wettelijk gezien ook zelf operaties mag uitvoeren, maar ervoor kiest dit niet te doen. De instantie heeft naar eigen zeggen niet de kennis en de capaciteit om het goed te kunnen uitvoeren en blijft samenwerken met de politie.
 
bulletZie ook de website www.privacyfirst.nl/

 

bullet17 februari 2018, nu.nl: Zo zorg je ervoor dat je honderd kunt worden

Niet iedereen wordt het, maar velen willen het. Honderd jaar worden. En het liefst zo gezond mogelijk. Maar hoe bereik je dat magische getal? NU.nl zocht het aan de hand van een aantal experts uit.

Voormalig huisarts Dr. Ted van Essen, te zien als tv-dokter bij Tijd voor MAX, weet dat een goede basis leggen ook met geluk te maken heeft.
"Een belangrijk deel ligt in je genen. Die krijg je van je ouders mee en daar kun je (nu nog) weinig aan veranderen. Dat is ongeveer de helft van de kans om oud te worden.

Daarnaast speelt leefstijl een belangrijke rol. Bij het laatste stukje kan de medische wetenschap nog een handje helpen. Statistisch gezien is er absoluut een verband tussen genen en oud worden, maar dat geldt niet voor het individu."
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet 9 februari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Stille revolutie voltrekt zich binnen de lokale democratie

In steeds meer plaatsen kijken burgers niet toe hoe de plaatselijke bureaucratie hun voorstellen torpedeert. Evenmin laten zij zich afwimpelen aan het loket. Ze gaan zelf aan de slag, in de hoop of de verwachting dat het lokale bestuur hen zal volgen.

Een stille revolutie, noemt burgemeester Koos Janssen (CDA) van Zeist de initiatieven van burgers op lokaal niveau. In dorpen en steden komen mensen op voor hun belangen of regelen de zaken zelf.

 
bullet Zie ook boek: Gemeente in de genen - Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland, door Wim Voerman
 
bullet Zie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet9 februari 2018, nu.nl: Kabinet en basisonderwijs eens over aanpak werkdruk

Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk.

Verlichting van de hoge werkdruk is, naast een hoger salaris voor leerkrachten, de belangrijkste eis van de actievoerende scholen.
Maar het lijkt er niet op dat de aangekondigde stakingen nu ook van de baan zijn.
 
bullet Zie item Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina.

 
bullet8 februari 2018, Trouw: Kunt u op een fiets passen? Dan bent u niet arbeidsongeschikt

Het kabinet maakt het moeilijker om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. En voor een grote groep arbeidsbeperkten gaat de uitkering na verloop van tijd fors omlaag.
De regering wil de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering volgend jaar aanscherpen. Straks komt naar schatting 9 procent minder mensen dan nu in aanmerking voor de Wia, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voorheen de WAO. Dat blijkt uit antwoorden van minister Wouter Koolmees van sociale zaken op Kamervragen.

Ook vallen er straks meer mensen onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten; nog eens 4 procent, aldus Koolmees. Dat kan grote consequenties hebben voor de hoogte van hun uitkering.

De vakbonden maken zich zorgen. ďHet is weer een bezuiniging die de meest kwetsbare groep treftĒ, reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen. Onacceptabel vindt hij. ďDit kabinet zet Arbeidsbeperkten in de kouĒ, vindt Erica Hemmes, bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 
bullet29 januari 2018, www.ambassadeursconferentie.nl: Integrale Politiek voor een betere wereld

Twee ministers, ťťn buitenlands beleid - 29 januari 2018 - Ambassadeurs-conferentie - Den Haag

Bij de opening van de Ambassadeursconferentie maandag in Den Haag brak zowel minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken)
als minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een lans voor meer samenwerking.

ĎDat de Verenigde Naties en de Europese Unie goed functioneren, is belangrijk voor Nederland.í

Kleine stapjes

De VN en de EU hebben er weleens beter voor gestaan, vervolgde Zijlstra. Hij ziet het gezien alle uitdagingen in de wereld dan ook als een taak van iedereen die werkt voor Buitenlandse Zaken om beide organisaties weer aan de gang te krijgen.

ĎOok al zijn het kleine stapjes die we met zín allen zetten, die kunnen op wereldniveau soms grote gevolgen hebben.í
Zijn pleidooi voor multilateralisme sloot aan bij het verhaal van minister Kaag.

 

Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn onderdeel van een  Integrale Politiek  voor een betere wereld, betoogde zij.

ĎDe duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn daarbij leidend.í
 
bullet Zie ook item 17 Globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op deze pagina.
 
bullet Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bullet1 februari 2018, nos,nl.nieuwsuur: Hoe haalbaar is de eerste grote Nederlandse strafzaak tegen de tabksindustie

Hoe haalbaar is de eerste grote Nederlandse strafzaak tegen de tabaksindustrie?

De MC groep (bestaande uit het Slotervaart Ziekenhuis en ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten) en GGZ-kliniek Parnassia groep hebben zich nu ook aangemeld.

Eerder vandaag werd bekend dat het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis zich aansluit bij een aangifte tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, doet aangifte tegen de tabaksproducenten en vraagt het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen.
 
bulletDeel video Nieuwsuur 1 februari 2018: Video - item 10 min en 40 sec na start uitzending
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet23 januari 2018, Gezondheidsraad wil dat overheid meer doet aan schonere lucht

Het kabinet moet meer maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies over dit onderwerp.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.
 
 
 
bullet22 januari 2017, radar.avrotros.nl: Sint-janskruid: kruidenpreparaat of geneesmiddel

Het populaire kruidenpreparaat sint-janskruid, dat vaak gebruikt wordt tegen depressieve en neerslachtige gevoelens, zou niet meer bij de drogist verkocht mogen worden. Dat zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in het AVROTROS-consumentenprogramma Radar.

Sint-janskruid heeft interactie met medicijnen, waardoor die verminderd werkzaam zijn.

==  Dit gaat onder andere om chemokuren tegen kanker, anticonceptiepillen, antidepressiva, middelen tegen afstoting na transplantatie en hartmedicatie ==
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 
bullet 22 januari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Klokkenluidster WODC - Grote zorgen over onafhankelijkheid onderzoeken WODC

Marianne van Ooyen werd eind vorig jaar tegen wil en dank klokkenluider.
Haar interne klacht uit 2014 bracht de zaak rond de politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) aan het rollen. "Ik schrok nogal dat die was uitgelekt. Voor mij was het een afgesloten hoofdstuk."
 
bullet6 maart 2018, ad.nl: Brandbrief: ministerie verdraait misdaadcijfers

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt ten onrechte goede sier dat de criminaliteit in ons land daalt, terwijl het weet dat de werkelijke misdaadcijfers hoger liggen.

Dat stellen vakbonden FNV, CNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen in een petitie aan de Tweede Kamer vandaag. Zij willen dat de Algemene Rekenkamer onderzoek gaat doen Ďnaar de onbetrouwbare cijfe
 
bullet6 december 2017, nos.nl/Nieuwsuur: Onafhankelijk onderzoekinstituut onder druk gezet door politiek  ( Video Uitzending )
 
bullet22 januari 2018, uitzendinggemist.nl - Video: Video - Uitzending Nieuwsuur - 22 januari 2018
 
bullet24 januari 2018, Trouw.nl: Tweede Kamer wil kennisinstituut (WODC) weghalen bij Justitie

De Kamer is bezorgd over de angstcultuur bij het WODC, het kennisinstituut van het Ministerie van Justitie.
Minister Grapperhaus moet het vertrouwen in de onafhankelijkheid van het WODC herstellen.

 
bullet13 maart 2018, trouw: De vrijheid van wetenschap staat onder druk

Wetenschappers worden te sterk gestuurd door overheid, bedrijven en belangengroepen, stelt de KNAW.

 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet22 januari 2918,nu.nl: Nibud waarschuwt opnieuw voor te veel optimisme over koopkracht

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt opnieuw voor een te positieve kijk op de koopkracht in 2018. Volgens de instantie gaan huishoudens er nauwelijks op vooruit.

Omdat de aanvullende pensioenen vrijwel niet stijgen, gaat de koopkracht van veel gepensioneerden met 0,1 tot 1,2 procent achteruit. Dit kan oplopen tot een daling van 50 euro per maand.
 
bullet Koopkrachtberekenaar 2018
 
 
bullet22 januari 2018, Trouw: Bijna alle nieuw vergaarde rijkdom ging naar ... de rijken

De wereldwijde welvaart blijft groeien, maar miljarden arme mensen profiteren daar niet van mee.
De groei van de rijkdom gaat vooral naar de allerrijksten, schrijft Oxfam Novib in een rapport over de kloof tussen rijk en arm in de wereld.
De wereld is in een jaar tijd ruim 9000 miljard dollar rijker geworden.
Van die toegenomen rijkdom is 82 procent naar de rijkste 1 procent van de wereld gegaan, becijfert Oxfam Novib.
Volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal niets bij gekregen.
 
bulletTeken Petitie:Armoede verslaan - Eerlijke verdeling welvaart en macht

De allerrijksten hadden vorig jaar extreme armoede zeven keer kunnen beŽindigen. Maar in plaats daarvan groeit de ongelijkheid. De allerrijksten telden afgelopen jaar 762 miljard dollar (bijna 600 miljard euro) extra bij hun vermogen, terwijl de armen er niets op vooruit gingen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet18 januari 2018, nu.nl: Basisschoolleraren noordelijke provincies leggen werk neer op 14 februari 2018

Basisschoolleraren in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe leggen op 14 februari opnieuw het werk neer.
Dit omdat er volgens de docenten te weinig vooruitgang is geboekt tijdens de gesprekken met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).
 
bullet Zie item  Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina.

 

      Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat
 
bullet17 januari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat

Miljoenen klanten van de meeste zorgverzekeraars verschijnen bij geschillen over betalingen niet voor de overheidsrechter maar voor een virtuele rechter van e-Court.

Uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur blijkt dat deze alternatieve rechtbank niet transparant is: vonnissen worden niet gepubliceerd en het is onbekend wie de rechters zijn. Critici vinden het bedrijf een groot zwart ga
t.

Wij vinden dat iedereen met incassogeschillen naar een onafhankelijke rechter moet kunnen.

Andre Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliede
n.

Maar de rechterlijke macht is kritisch. "Niemand weet wat er gebeurt bij e-Court", zegt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker. "Ik denk dat het een groot zwart gat is. Je weet niet wie de arbiter is en je weet niet wat hij kan. Eigenlijk heb je geen idee.
 
bullet www.e-court.nl - website e-Court
 
bullet www.mr-online.nl/nieuwe-tegenslag-e-court

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft de tenuitvoerlegging van een vonnis van de online rechtbank E-Court geweigerd.

De rechter verleent geen exequatur op het vonnis van het digitale scheidsgerecht omdat uit het vonnis onvoldoende blijkt welke concrete vordering er is op welke individuele gedaagde.
Eerder hebben rechters ook een streep gezet door vonnissen van E-Court
 
bulletwww.mr-online.nl: Sociale raadslieden laten weinig heel van e-Court
 
bulletschuldhulpinfo.nl: Rechtspraak op bestelling - stop commerciŽle rechtspraak (pdf)

 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet17 januari 2018, Zembla.bnnvara: Nieuw onderzoek toont relatie tussen antidepressiva en agressief gedrag

Hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes van de Radboud Universiteit vindt dat artsen heel zorgvuldig moeten zijn met voorlichten over het gebruik van antidepressiva en patiŽnten goed in de gaten moeten houden bij het slikken van deze medicijnen.

Onder andere omdat er agressief gedrag kan optreden als bijwerking.

Uit nieuw onderzoek dat Verkes op dit moment afrondt, blijkt dat er in sommige gevallen een relatie zou kunnen zijn tussen het slikken van antidepressiva en agressief gedrag. Dat zegt hij in een interview met ZEMBLA.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.

 
bullet17 januari 2018, nos.nl: Langdurige armoede neemt toe in Nederland

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, zegt het CBS.

Zo'n 224.000 huishoudens hadden toen al vier jaar of langer een inkomen onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Dat is 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland, zo'n 15.000 meer dan in 2015.
Dat komt doordat meer mensen langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

 
bullet16 januari 2018, Trouw: Ongelijkheid neemt toe en de werknemers hebben het nakijken

Economische ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Sinds de jaren tachtig groeit de ongelijkheid in vermogens en inkomens op wereldschaal en ook binnen landen groeit de kloof.
Ook het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen neemt af ten gunste van het aandeel kapitaalopbrengsten
Ė met China voorop.

Het IMF heeft nu dus in haar laatste kwartaalrapport schoorvoetend toegegeven dat technologische ontwikkeling en globalisering zowel voor werknemers in het westen als in ontwikkelingslanden niet zo goed uitpakken.

In het westen zijn vooral werknemers met medium scholing de dupe.
 
bulletZie ook het boek: De Onzichtbare Hand - Bas van Bavel - boek op deze pagina.

 

bullet13 januari 2018, nu.nl: Werkgevers willen meer steun voor cao's en nauwere band met vakbonden

Werkgeversorganisaties willen dat een breder draagvlak ontstaat voor gezamenlijke arbeidsovereenkomsten, ook onder niet-vakbondsleden.

Vakbonden zijn daarin overigens wel fundamenteel. Daarom willen de werkgevers in 2018 werken aan ''verdieping van het onderling vertrouwen met de bonden''.

 
bullet8 januari 2918, Trouw: Conflict dreigt over geld voor werkloze leerkrachten

Het basisonderwijs is niet bereid te korten op extra uitkeringen voor werkloze docenten. Het kabinet dringt daar op aan.
 
bulletZie item  Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina.

  
bullet4 januari 2018,nu.nl: Hogere inkomens krijgen meer loon in 2018, lagere inkomens leveren in

De meeste werknemers gaan er dit jaar op vooruit in nettoloon. Vooral werknemers met een hoog loon profiteren, terwijl de minima gemiddeld genomen juist licht inleveren.

 
bullet30 december 2017, nos.nl/nieuwsuur: Paniek, depressie, rouw; zo moeilijk kan stoppen met roken zijn

Terwijl stoppen essentieel is: volgens de verslavingsarts vallen door roken nog steeds meer doden dan door obesitas, alcoholmisbruik of auto-ongelukken.

In Nederland gaat elk half uur iemand dood aan de gevolgen van roken. Een kwart van de rokers haalt zijn pensioen niet.
 
bulletZie ook item op deze pagina.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk context van deze website.

 
bullet29 december 2017, Trouw: Arbeidsbeperkten vinden geen werk

Na twee jaar zoeken heeft 80 procent van de arbeidsbeperkten die op de wachtlijst stonden voor de sociale werkplaats, nog steeds geen werk.

Arbeidsbeperkten die voorheen op sociale werkplaatsen terechtkonden, zijn in een uitzichtloze situatie beland nu zij onder de Participatiewet vallen en werk moeten vinden bij een reguliere werkgever.

Dat lukt niet, blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW: 80 procent van hen had na twee jaar nog steeds geen werk gevonden.

 
bullet27 december 2017, milieudensie.nl: Opmerkelijke uitspraak rechtszaak voor gezonde lucht

De rechter is het met ons eens dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Toch valt dat volgens de rechter de Staat op dit moment niet te verwijten. Milieudefensie strijdt door tegen luchtvervuiling. Want de Nederlandse lucht is behoorlijk ongezond.

 
bullet22 december 2017, nos.nl: Politiechef Akerboom wil actie tegen toenemende overlast verwarde mensen

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er meer psychologische hulpverleners komen in wijken.
Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn.

 "Nu dreigt de wijkagent de nationale hulpverlener te worden."

 
bullet22 december 2017, Trouw: Maatregelen tegen witwassen weinig effectief

Ondanks acht verschillende Nederlandse wetten en nog eens drie Europese richtlijnen is de kans klein dat autoriteiten voorkomen dat via Nederland geld wordt witgewassen.

Of het nu gaat om banken, trustkantoren of virtuele valuta
Ė in geen enkele sector kunnen de maatregelen het risico op witwassen grotendeels wegnemen.

 
bullet22 december 2017, Trouw: Het is te vroeg om te juichen over de gedaalde werkloosheidscijfers

Jubelend was minister Wouter Koolmees van sociale zaken gisteren over de werkloosheidscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde.
Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk, zei de minister trots.
"Prachtig voor alle mensen die dit jaar een baan hebben gekregen."

Maar, nuanceert CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, nooit eerder telde Nederland ook zoveel inwoners.
Dat het aantal werkenden iets hoger ligt dan voorgaande jaren is dan ook niet zo gek.

Zie de grafieken in het artikel!!!


 
bullet20 12 2017, ad.nl: Huurtoeslag fors lager in de komende jaren

Huurders lopen de komende jaren tot honderd euro huurtoeslag mis.

Door de wet te veranderen zet het kabinet een rem op de stijging van de toeslag. Woningcorporaties vrezen betalingsproblemen.

 
 
bullet18 december 2017, Trouw: Ronkende economie zorgt voor weinig vaste banen

De werkgelegenheid neemt fors toe, maar of dit tot meer vaste contracten leidt is zeer de vraag.
Met flexwerkers en zzpíers nemen bedrijven nu eenmaal minder risico.

Gaat het aantal vaste contracten de komende jaren fors omhoog, nu de economie met 3,3 procent historisch hard groeit?

De Nederlandsche Bank durfde het vandaag in haar jaarlijkse economische vooruitzicht niet te zeggen.
 

 

bullet december 2017, radar.avrotros.nl: Waar rook is de macht van de tabaksindustrie

Antoinette Hertsenberg licht in een nieuw Radar Extra-tweeluik een stukje op van het rookgordijn dat om deze miljardenindustrie heen hangt.

Elk jaar sterven bijna twintigduizend Nederlanders aan ziekten die gelieerd zijn met roken.

Zij krijgen ziektes als kanker, COPD (chronische longziekte) of hart- en vaatziekten. Hoe kan het dat een product, waar de helft van de gebruikers aan doodgaan, nog steeds wordt verkocht?

Als je sigaretten naar beoogd gebruik meet, worden de de wettelijke maxima van teer en nicotine per sigaret ruim overschreden.
Hoe kan het dat ondanks dat gegeven er nog steeds pakjes sigaretten in de Nederlandse supermarkten liggen?
 
bullet11 december 2017 - Uitzending deel 1
 
bullet18 december 2017 - Uitzending deel 2

 
bullet14 december 2017, Trouw: De wereldwijde ongelijkheid blijft maar toenemen

Er is nog altijd geen oplossing voor de grote ongelijkheid van inkomen en vermogen in de wereld.

Sinds de Franse econoom Thomas Piketty 3,5 jaar geleden zijn bestseller 'Kapitaal in de 21ste eeuw' publiceerde is daarover steeds meer debat ontstaan.

In een nieuwe publicatie constateert de stereconoom samen met andere onderzoekers dat de wereld nog altijd hard achteruit holt.


 
bullet13 december 2017, nu.nl: Achterstand herbeoordelingen arbeidsongeschikten UWV loopt verder op|

UWV verwacht dat de achterstand eind dit jaar is opgelopen tot ongeveer vijftienduizend tot zeventienduizend gevallen.
Dat kan in een jaar door veertig tot vijftig artsen worden weggewerkt, maar die zijn er niet.

De artsen moeten nagaan of mensen met een uitkering zijn opgeknapt en of ze nog recht hebben op een uitkering.

 
bullet13 december 2017, nu.nl: Beoordelingsgesprek kost miljard en levert alleen frustraties op

Vervang het beoordelingsgesprek door doorlopende coaching van een werknemer.
De gesprekken kosten handenvol geld en zorgen juist voor frustraties in plaats van een betere verhouding tussen management en het personeel.

Dit stelt Kilian Wawoe, docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, na onderzoek.
Wawoe, voormalig hr-manager bij ABN Amro, deed de afgelopen zeven jaar onderzoek onder honderden managers en werknemers.

 
bullet13 december 2017, ad.nl: Jeugd in psychische nood krijgt amper hulp

Jongeren met grote psychische problemen worden niet of te laat geholpen doordat het geld van de betrokken gemeente op is.
Ook starten behandelingen soms met grote vertraging omdat toestemming van de lokale ambtenaar ontbreekt.

Dit alles blijkt uit een peiling van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met deze krant en De Groene Amsterdammer.
 
bullet12 december 2017, nu.nl: Waarom basisschoolleraren dinsdag opnieuw gaan staken

Tienduizenden leraren in het basisonderwijs leggen dinsdag 12 december 2017 opnieuw het werk neer.
De stakende leerkrachten protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk.
Het gaat om de tweede landelijke staking van dit jaar.

Volgens woordvoerder van PO in actie en leraar Thijs Roovers is een tweede staking nodig omdat de toegezegde 270 miljoen om de salarissen te verhogen en de 430 miljoen om de werkdruk te verlagen van het kabinet "veel te weinig" is.

"Het geld komt bovendien veel te laat, pas in 2021. Dan zitten we al met te grote problemen", aldus de leraar tegen NU.nl.
 
bullet5 december 2017, poraad.nl: Nieuws en achtergronden - primair onderwijs staakt op 12 december 2017
 
bullet Zie ook item Burnout - Alarm  in het onderwijs op deze pagina
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk context van deze website.

 
bullet10 december 2017, www.ahealthylife.nl: Nieuwsbrief - Voedingspatroon Europeanen moet anders

De afgelopen week hebben Europese academici de noodklok geluid.
Het roer voor wat betreft voeding moet nu echt om.

De helft van Europa is te dik en heeft last van chronische ziektes. Het advies aan de beleidsmakers is om gezonde voeding betaalbaar te maken voor haar burgers. Nederland lijkt het tegenovergestelde te doen.

Nederland gaat het lage BTW-tarief op onder meer groente en fruit per 2019 met 50% verhogen (1). We betalen dan geen 6% btw, maar 9%.
Helaas is Mark Rutte als ex-Unilever medewerker niet van plan om de BTW op bewerkte producten te verhogen en op gezonde producten te verlagen.

Een reden waarom de politiek zo tam is tegenover het bedrijfsleven, is misschien wel omdat bedrijven in Den Haag de dienst uit lijken te maken.
In de Eerste Kamer zijn er politici met een dubbele pet op, waardoor de belangen behoorlijk zijn verstrengeld.
Veel politici kunnen na hun periode als beleidsmaker rekenen op een baan in het bedrijfsleven, waarbij de lonen vaak 3 keer hoger liggen dan in de politiek.
Een politicus zou wel gek zijn als deze in de wielen van het bedrijfsleven zou rijden.
 
bullet5 december 2017, nu.nl: Europeanen moeten voedingspatroon drastisch aanpakken
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet8 december 2017, Trouw: Zo maak je het multinationals veel moeilijker om belasting te ontwijken

De schade door belastingontwijking van multinationals is groot.

Europa heeft de middelen om er wat aan te doen.
En daar zouden ze goed aan doen, bepleit Eva Joly, EuroparlementariŽr voor de Groenen en vicevoorzitter van de speciale belastingcommissie van het Europese Parlement.

 
bullet5 december 2017,nos.nl: Nederland ligt nog steeds dwars bij EU-aanpak belastingontwijking

Nog steeds behoort Nederland tot de 'coalition of the unwilling', zo melden verschillende diplomatieke bronnen in Brussel.

Samen met enkele andere landen blijft Nederland, volgens deze bronnen, op verschillende dossiers dwarsliggen.
Deze landen zouden onderling zelfs afspreken wie welk dossier blokkeert.

Notulen van een speciale Europese werkgroep tegen belastingontwijking, die in handen zijn van de NOS, onderbouwen dat Nederland de invoering van nieuwe wetgeving probeert te dwarsbomen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk context van deze website.
 
 
bullet23 november 2017, Trouw.nl: Met burnout-klachten wil je helemaal niet bij de HR-manager zijn?

Therapeute Inge Miltenburg-Bos roept HR-managers op om eerder in te grijpen bij burn-outsignalen. Ze richt zich echter tot de verkeerde groep, meent lezer Gerben Wierda.
 
De titel 'human resource manager' geeft al aan waar het probleem zit. De medewerkers zijn namelijk een 'human resource' geworden, ofwel een 'bedrijfsmiddel' (in menselijke vorm).

In de afgelopen decennia veranderde tegelijkertijd, en dat is geen toeval, de naam van de afdeling personeelszaken in HR.

Die is er niet echt meer voor het personeel, maar vooral ter ondersteuning van het management. Dat weet het personeel ook, en vandaag de dag zijn de meeste personeelsleden er dus van overtuigd dat HR de laatste plaats is waar je naar toe moet als er wat met je is.

Met HR wil je het liefst zo weinig mogelijk te maken hebben. Als je ermee te maken krijgt dan is dat alleen als er wat mis is, langdurige ziekte en burn-out, arbeidsconflict, reorganisatie enzovoort.
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 

bulletDie is er niet echt meer voor het personeel, maar vooral ter ondersteuning van het management. Dat weet het personeel ook, en vandaag de dag zijn de meeste personeelsleden er dus van overtuigd dat HR de laatste plaats is waar je naar toe moet als er wat met je is.

Met HR wil je het liefst zo weinig mogelijk te maken hebben. Als je ermee te maken krijgt dan is dat alleen als er wat mis is, langdurige ziekte en burn-out, arbeidsconflict, reorganisatie enzovoort.
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bullet11 november 2017, Trouw: Verzekeringsartsen willen weg bij UWV

Veel verzekeringsartsen van het UWV willen weg bij die organisatie.
Ze zijn de strijd met het management zat.

De artsen van het UWV en de top van de uitkeringsorganisatie blijven met elkaar in de clinch liggen. Over de werkwijze, de werkdruk, het salaris en het tekort aan artsen.

Voor het eerst inventariseert Novag, de vakbond van de verzekeringsartsen, of er collega's zijn die het UWV willen verlaten.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 
bullet11 november 2017, Trouw: Wie de richtlijn van het Voedingscentrum volgt krijgt dagelijks 20 bestrijdingsmiddelen binnen

Het RIVM heeft onderzocht wat de effecten zijn van blootstelling aan het mengsels van bestrijdingsmiddelen.

De resultaten blijven voorlopig geheim.
 
bulletZie ook de pagina's  Fysiek herstel en Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletTV programma De monitor: UWV arts moet afgaan op oordeel specialist of huisarts

In ons onderzoek naar de verzekeringsartsen van het UWV krijgen we vaak te horen: ĎDe verzekeringsarts doet weinig met de informatie van mijn behandelaarí.
De vereniging voor chronisch zieken en gehandicapten Ieder(in) vindt dat dit moet veranderen, zo laat ze ons weten.

Veel reacties op onze site gaan over de verhouding tussen de behandelaar en de verzekeringsarts.
In de afgelopen weken schrijft Joop ons bijvoorbeeld: ĎDie keuringsartsen zijn geen specialisten, zeker niet op alle vakgebieden, maar ze doen wel alsof ze het beter weten dan alle specialisten bij elkaarí.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bulletGrote controverse over behandeling chronische vermoeidheid  - ME/cvs

14 oktober 2017, Eenvandaag.avrotros.nl: Grote controverse over behandeling Chronische vermoeidheid

Hebben patiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom/ME jarenlang de verkeerde behandeling gehad, gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek?

Een behandeling die, wanneer patiŽnten de therapie weigerden, hun uitkering kon kosten? PatiŽnten met het chronisch vermoeidheidssyndroom vrezen van wel.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet Nieuwsbrief  'De macht van de voedingsindustrie' - Juglen Zwaan - oktober 2017
 
bulletZie ook item Juglen Zwaan op deze pagina.

 
bullet6 oktober 2017, nu.nl: Manifestatie met 60.000 stakende leraren in Den Haag goed verlopen

Op de protestmanifestatie van basisschoolleraren in het Zuiderpark in Den Haag zijn veel meer mensen afgekomen dan verwacht.
De organisatie claimt dat het om zeker 60.000 mensen ging
.

 
bullet5 oktober 2017, nu.nl: Leraren leggen werk neer uit protest tegen lage lonen en hoge werkdruk

De meeste van de 6.500 basisscholen in Nederland gooien de deuren donderdag 5 oktober 2017 naar verwachting dicht.
De meesters en juffen leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.
 
bullet nu.nl: Overige berichten mbt oa staking in onderwijs

 
bullet Gestopte leraar mist klas maar niet de werkdruk

Een lagere werkdruk en een hoger salaris zijn niet alleen belangrijk voor de basisschoolleerkrachten die vandaag de deuren van hun lokaal dichthouden en staken.
Ook voor leraren die niet meer voor de klas staan maar in principe wel willen terugkeren, moet eerst de werkdruk omlaag en het salaris omhoog.

Dat blijkt uit een enquÍte van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, het Onderwijsblad en de Groene Amsterdammer naar de zogeheten Ďstille reserveí in het onderwijskdruk in het basisonderwijs.

 
bulletseptember 2017, www.poinactie.nl: De AOb en CNV Onderwijs - Staking op 5 oktober 2017 leraren in het Primaire Onderwijs

5 oktober 2017, de dag van de leraar, wordt de dag van het lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing.
Dankzij het initiatief van PO in actie is er een manifest gemaakt en nu zetten we de volgende stap.

De AOb en CNV Onderwijs kondigen een staking van ťťn dag af voor leerkrachten in het Primair Onderwijs (PO).
 
bullet Manifest - www.poinactie.nl
 
bullet Zie item  Burnout - Alarm  in het onderwijs  op deze pagina

 
bullet7 september 2017, milieudefensie.nl: Vonnis kort geding: we hebben gewonnen

De uitspraak in het kort geding voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat is bekend.
Milieudefensie is volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid aan de slag moet.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: ďDit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen.
De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiŽnten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.
 
bullet Milieudefensie wint kortgeding tegen Staat om gezonde lucht

Kabinet versnelt plannen tegen luchtvervuiling: 'Hoop voor longpatiŽnten'

 

    Tjeenk Willink: Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan - 2017

 
bulletNajaar 2017, TV programma Nieuwsuur: Als je je burgers verliest dan houdt de democratie op te bestaan

Met Nieuwsuur kijkt Tjeenk Willink terug op zijn periode als informateur en gaat hij in op zijn eindverslag.

Daarin zette hij niet alleen zijn werkzaamheden als informateur uiteen en gaf hij aanbevelingen voor het vervolg, maar gaf hij ook zijn persoonlijke visie op de huidige politiek.

Hij stelt dat een parlementaire democratie meer is dan besturen en maatregelen nemen.

"Politiek is ook burgers overtuigen door het voeren van het inhoudelijke debat en door het ontwikkelen van een visie over waar het met Nederland op langere termijn heen moet".


I, Daniel Blake:

Tjeenk Willink refereert in een bijlage van zijn eindverslag aan de Brits-Franse dramafilm I, Daniel Blake, waarin een 59-jarige Engelse meubelmaker na een hartinfarct voor het eerst in zijn leven hulp nodig heeft van de overheid, maar verstrikt raakt in de bureaucratische rompslom
p.

Hij noemt die film omdat burgers ook in Nederland volgens hem slachtoffer worden van regels, formulieren en een verstikkende bureaucratie.

Dat leidt volgens de oud-informateur tot groot politiek ongenoegen.

 
bullet20 oktober 2016, TheGuardian.com - Video: Ken Loach on I, Daniel Blake: 'The climate of fear is unecceptable'
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet6 september 2017, Trouw: De polder dient weer mee te doen

Er heeft zich een enorme gelatenheid meester gemaakt van partijen in de polder.

Twee jaar hebben werkgevers- en werknemersorganisaties gesproken over urgente problemen op de arbeidsmarkt en na al dat gepraat en onderhandelen is het resultaat nul.

Dat is erg, maar nog veel erger is eigenlijk dat alle betrokken partijen de indruk wekken dat het wellicht jammer is, maar ook niet meer dan dat.

 
bullet1 september 2017, volkskrant: FinanciŽle prikkel bij ingehuurde arbodiensten zet herstel patiŽnten onder druk

Sinds bedrijven financieel gestraft worden als ze een zieke flexkracht ontslaan, nemen ze vaker commerciŽle arbodiensten in de arm.

Die arbodiensten hebben er op hun beurt vaak financieel belang bij hun opdrachtgever ter wille te zijn door het ziekteverzuim omlaag te brengen.

Dat leidt soms tot uitwassen waarbij arbodiensten patiŽnten onder grote druk zetten om weer aan het werk te gaan, ook als ze daar nog niet toe in staat zijn.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet31 augustus 2017, trouw.nl: Kip zit vol resistente bacteriŽn

Kip zit vol resistente bacteriŽn
Een kwart van het kippenvlees in supermarkten bevat bacteriŽn die zelfs ongevoelig zijn voor Ďhet laatste redmiddelí.

Kip bevat veel meer resistente bacteriŽn dan tot nu toe gedacht.

Bij een nieuwe testmethode viel het percentage supermarktkip met bacteriŽn die ongevoelig zijn voor het cruciale antibioticum colistine veel hoger uit dan in de oude testen.

Resistente bacteriŽn zijn gevaarlijk voor patiŽnten met infecties. Elk jaar sterven 25.000 Europeanen omdat de bacteriŽn niet meer reageren op antibiotica.
 
 
bullet27 augustus 2017, VPRO-Buitenhof: De falende Overheid - (Video hele uitzending - start item na 15 min en 15 sec)

De aanhoudende problemen bij de Belastingdienst, het PGB-debacle, chaos bij de Nationale Politie: het is crisis bij de overheid.

Arre Zuurmond, ombudsman van Amsterdam, en Eelke Blokker van het Instituut voor Publieke Waarden analyseren de oorzaken van de chaos en bespreken de oplossing.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet26 augustus 2017, Volkskrant: PatiŽnten willen meer inspreek - en meer keuzes: 'Het gaat over mijn lijf en leden'

PatiŽnten willen meer in samenspraak met de arts beslissen over de behandelingen.

Zo willen ze bijvoorbeeld meerdere keuzes voorgelegd krijgen, met de voor- en nadelen ervan, maar ook willen ze kunnen praten over de risico's van wel en niet behandelen.

In de helft van de gevallen legt de zorgverlener maar ťťn keus voor. Dit blijkt uit een onderzoek van de PatiŽntenfederatie Nederland.

 
bullet13 augustus 2017, human.nl: Jan Drost over Aristoteles  - ( Video )

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.


Minder op jezelf en meer op de ander gericht zijn, kan een filosoof uit de oudheid je dat leren?

Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken - filosoof Jan Drost

 
bullet decorrespondent.nl: Waarom de baas van Buurtzorg (Jos de Blok) de baas van Nederland zou moeten zijn

Maar dan daagt het besef: Jos de Blok, de oprichter van Buurtzorg, is een van de belangrijkste denkers van deze tijd. ĎManagen is flauwekul.
Je moet mensen gewoon hun werk laten doen.í
 
bullet23 april 2014, npo.nl: Jos de Blok: Managen is flauwekul - video
 
bulletYouTube-video: Healthcare: humanity above bureaucracy - Jos de Blok - TEDxGeneva - Jos de Blok oprichter van 'BuurtZorg'

Jos de Blok is 'Keynote-speaker' op de conferentie
 
 
bullet10 augustus 2017, Omroep Max -Hollandse Zaken: Jong en opgebrand  - ( Video )

Een stijgend aantal jonge werknemers lijdt aan een burn-out. Ze werken nog maar net en kennen niet de dubbele belasting
Ďkleine kinderen ťn een drukke baaní. Hoe kunnen zij dan toch opgebrand raken?

In 2016 kampt 1 op de 7 werknemers met een burn-out. Het aantal twintigers onder hen is opvallend hoog: ruim 240.000. Voorheen zaten vooral veertigers en mensen met jonge kinderen door werkstress ziek thuis.

Nu gaat het dus vooral om twintigers.
Een mogelijke oorzaak is de flexibele arbeidsmarkt. Zekerheid en rust van een vaste baan zijn voor jongeren nauwelijks weggelegd.

Ook zou meespelen dat jonge werknemers -Ďde achterbankgeneratieí- door hun beschermde opvoeding minder gewend zijn aan tegenslag en kritiek. Voorts is het eeuwige online zijn van belang.

Er is nooit meer Ďeven nietsí, ze staan altijd Ďaaní.
 

 
bulletjuli 2017, www.ftm.nl: Welke rol speelde accountant EY in de zaak Henry Keizer?

De ruim zestigduizend leden van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie werden in 2012 voor tientallen miljoenen benadeeld toen Henry Keizer met zijn zakenpartners het crematieconcern voor een schijntje overnam.

Accountant EY stond erbij, keek ernaar en keurde het goed.

 
    
   
 Burnout - Alarm  in het onderwijs - PO in actie


 
bullet9 februari 2018, nu.nl: Kabinet en basisonderwijs eens over aanpak werkdruk

Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk.

Verlichting van de hoge werkdruk is, naast een hoger salaris voor leerkrachten, de belangrijkste eis van de actievoerende scholen.
Maar het lijkt er niet op dat de aangekondigde stakingen nu ook van de baan zijn

 
bullet18 januari 2018, nu.nl: Basisschoolleraren noordelijke provincies leggen werk neer op 14 februari 2018

Basisschoolleraren in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe leggen op 14 februari opnieuw het werk neer.
Dit omdat er volgens de docenten te weinig vooruitgang is geboekt tijdens de gesprekken met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media).

 
bullet8 januari 2918, Trouw: Conflict dreigt over geld voor werkloze leerkrachten

Het basisonderwijs is niet bereid te korten op extra uitkeringen voor werkloze docenten. Het kabinet dringt daar op aan.
 
 
bullet12 december 2017, nu.nl: Waarom basisschoolleraren dinsdag opnieuw gaan staken

Tienduizenden leraren in het basisonderwijs leggen dinsdag 12 december 2017 opnieuw het werk neer.
De stakende leerkrachten protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk.
Het gaat om de tweede landelijke staking van dit jaar.

Volgens woordvoerder van PO in actie en leraar Thijs Roovers is een tweede staking nodig omdat de toegezegde 270 miljoen om de salarissen te verhogen en de 430 miljoen om de werkdruk te verlagen van het kabinet "veel te weinig" is.

"Het geld komt bovendien veel te laat, pas in 2021. Dan zitten we al met te grote problemen", aldus leraar tegen NU.nl.
 
bullet5 december 2017, poraad.nl: Nieuws en achtergronden - primair onderwijs staakt op 12 december 2017

 
bulletwww.poinactie.nl: De AOb en CNV Onderwijs - Staking op 5 oktober 2017 leraren in het Primaire Onderwijs

5 oktober 2017, de dag van de leraar, wordt de dag van het lerarentekort. Code rood, de laatste waarschuwing.
Dankzij het initiatief van PO in actie is er een manifest gemaakt en nu zetten we de volgende stap.

De AOb en CNV Onderwijs kondigen een staking van ťťn dag af voor leerkrachten in het Primair Onderwijs (PO).
 
bullet Manifest - www.poinactie.nl
 
bulletwebsite PO in actie: www.poinactie.nl/media/

 
bullet15 september 2017, nu.nl: Kabinet maakt 270 miljoen Euro vrij voor lerarensalarissen

Het demissionaire kabinet maakt in de Rijksbegroting voor 2018 alsnog 270 miljoen euro vrij voor de verhoging van de salarissen van de basisschoolleraren. Dat staat in de Miljoenennota 2018, schrijven de Volkskrant en het AD

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primaire onderwijs, vindt het niet genoeg en kondigt aan dat de geplande staking op 5 oktober "gewoon doorgaat".

"Die 270 miljoen verandert niets aan onze stakingsplannen.
We hebben al tijden een claim van 900 miljoen voor salarissen en 500 miljoen voor verlichten van de werkdruk. Dat is het totaalpakket wat wij hebben berekend en waar wij voor gaan", aldus een woordvoerder.

 
bullet27 juni 2017, nu.nl: Waarom de basisschoolleraren staken

Dit is waarom basisschoolleraren staken 27 juni 2017
Bijna alle basisscholen doen mee aan de prikactie. Een prikactie is een kortdurende staking.
De hinder die de onderwijzers ondervinden heeft hen genoodzaakt tot deze korte staking.
De belangrijkste redenen: hoge werkdruk en lage salarissen. De verwachting van onderwijsvakbond AOB en de organisator van de staking Primair Onderwijs in Actie, is dat ongeveer 90 procent van de 6.500 basisscholen de deuren het eerste uur gesloten houdt.

 
bullet27 juni 2017, nos.nl: PvdA op ramkoers om lerarensalarissen

De PvdA ligt op ramkoers met de VVD over de lerarensalarissen. PvdA-leider en vice-premier Asscher eist dat in de begroting van volgend jaar wordt geregeld dat de salarissen omhoog gaan.
"De werkdruk is heel hoog. Die leraren hebben een punt", zegt hij. "En het gaat beter met de economie dus er is ook ruimte voor zo'n salarisverhoging."
Asscher komt met zijn kritiek op de dag dat leraren in het basisonderwijs actievoeren. Ze vinden de salarissen te laag en de werkdruk te hoog. Leraren hebben op het Malieveld een petitie aangeboden aan politici. Die is ondertekend door bijna 352.000 mensen.


 
bullet6 juni 2017, npo.nl: Leraren basisschool gaan staken voor meer salaris en lagere werkdruk

- Op dinsdag 27 juni blijven de schooldeuren van de basisschool het eerste uur dicht -
 
 
Zie hier ook de video van het programma Jinek op NPO1 op 6 juni 2017
  
Een op de vier leraren in het basisonderwijs heeft een burn-out (gehad).

(Eigen opmerking: Naast alle ellende  - Wat zijn bv de kosten hiervan geweest ??? - Integraal bekijken!)

Leraren in het basisonderwijs gaan staken voor meer salaris en een lagere werkdruk.

Leraar Thijs Roovers van de belangengroep 'PO in Actie' heeft dat aangekondigd in het programma Jinek op NPO1 op 6 juni 2017.

Op 27 juni blijven de schooldeuren het eerste uur dicht. 's Middags is het de bedoeling dat minimaal twee vertegenwoordigers per school naar Den Haag komen om daar een petitie te overhandigen.

Ze zullen de 27e dan ook geen petitie aanbieden aan Dekker, maar aan demissionair premier Rutte.

 
bullet6 juni 2017, Video NPO TV programma Jinek - video: TV programma Jinek van 6 juni 2017

Item 'leraren basisschool staken op 27 juni' 33.18 min na start video
.

 
bullet Schoolsysteem Finland: zeven waardevolle lessen voor Nederland - via de site  http://blog.sbo.nl/onderwijs/

 
bullet24 mei 2017, Trouw.nl: Inspectie verwacht meer zwakke basisscholen

Zwakke scholen zijn steeds zeldzamer geworden in Nederland, maar hun aantal zal de komende tijd weer stijgen.

Dat zegt Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie voor het Onderwijs vandaag in deze krant over het
nieuwe toezicht dat de inspectie vanaf 1 augustus officieel op scholen gaat uitvoeren.

ďIk verwacht dat de eerste tijd meer basisscholen het oordeel Ďonvoldoendeí, wat we voorheen Ďzwakí noemden, zullen krijgen.
We kijken namelijk breder, en we verbinden de oordelen directer aan de vraag of scholen zich aan de deugdelijkheidseisen houden.Ē
 
bulletEigen opmerking: 

-
Kwaliteitsdruk en regelzucht op scholen 'gewoon' onverschrokken blijven opvoeren ???

- Waar is de zo nodige en urgente aandacht voor de echte en urgente problemen van oa de basisscholen ???,
  nu alleen veel 'bravour-praat' van het Ministerie van Onderwijs tbv de 'buitenwereld' ?

 
bullet22 mei 2017, volkskrant.nl: Basisschoolleerkrachten zijn boos: Als er niets gebeurt, is een staking onafwendbaar

      Jan van de Ven, initiatiefnemer PO in Actie: 'Werkdruk is te hoog, salaris te laag !'

Het basisonderwijs windt zich op over staatssecretaris Dekker die laconiek blijft bij een dreigend tekort aan leraren.
Die voelen zich onderbetaald, en willen actie.

       Jan van de Ven: 'Ons vak is uitgehold.'

'Uit officiŽle cijfers blijkt dat we over een jaar of tien grofweg 10 duizend voltijdsleerkrachten te kort komen.
Dat betekent dat er bij 100 duizend basisschoolleerlingen in Nederland niemand voor de klas staat.
Of dat we straks klassen van veertig of vijftig leerlingen krijgen.
Dan kun je een hoge positie in alle internationale onderwijslijstjes ook wel vergeten.

Dit is dus geen onderwijsprobleem, het is een maatschappelijk probleem.'

 

bullet20 mei 2017, nu.nl: Leraren eisen excuses van staatssecretaris Dekker om 'minachting'

Het lerarencollectief PO in Actie eist in een open brief excuses van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.

De bewindsman heeft volgens de actiegroep 120 duizend leraren geschoffeerd en moet zijn woorden terugnemen.

Daarna moet hij de problemen waarmee het basisonderwijs kampt erkennen en door de sector aangedragen oplossingen aanvaarden: meer salaris, minder werkdruk.
 
bullet www.poinactie.nl/: PO in Actie is een groep van ruim 37.000 leerkrachten uit het primair onderwijs die een noodkreet laat horen: heb je hart voor onderwijs, maak je dan nu hard voor onderwijs!

PO in Actie doet een oproep aan de PO-Raad ( www.poraad.nl/ ), vakbonden en politici met een hart voor onderwijs.

Gezamenlijke actie is nodig; het is nu echt de hoogste tijd voor Actie. Niets doen is geen optie.

PO-Raad (Primair Onderwijs Raad - voor het Basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs - www.poraad.nl/


 

bullet6 mei 2017, nos.nl, Leerkrachten in het passend onderwijs: je voelt je tekortschieten

Door het passend onderwijs zitten er nu meer kinderen met een zorgbehoefte in de basisschool klas.

Dus hebben de ADHD'ers op de Haarlemse basisschool wiebelkussens om ze te helpen concentreren, kinderen met concentratieproblemen hebben een time-timer om ze te helpen bij hun opdrachten en een jongetje heeft een elastiek om de stoel om zijn sensorisch vermogen te ontwikkelen.

Tegelijkertijd moet de juf steeds meer noteren, want als een kind tůch naar het speciaal onderwijs gestuurd wordt, moet de school kunnen bewijzen dat ze er alles aan gedaan heeft om het kind te helpen.
 
bullet6 mei 2017, npo.nl, Nieuwsuur - Video uitzending: Leerkrachten basisonderwijs voelen zich tekortschieten
(en velen raken overbelast en burnout)


 
bullet14 april 2017, www.ad.nl: Invaljuf Annelies ingestort na 26 tijdelijke contracten (en raakt overbelast)

Valse beloftes. Meer dan 10.000 leraren op basisscholen werken met tijdelijke contracten. Zo ook invaljuf Annelies van Keulen. Telkens werd haar een vast contract beloofd, maar dat kreeg ze nooit. Ze stapte naar de rechter.

Ze viel om. Letterlijk, in de klas. Dat gebeurde op een chaotisch moment. De leerlingen liepen door elkaar heen en maakten herrie. Juf Annelies van Keulen kreeg ze maar niet stil en gilde wanhopig: 'Wat is dit?' Meteen daarna knapte er iets in haar hoofd en viel ze op de grond. Daarna veranderde alles.
Annelies van Keulen werkt op het moment niet. Er is een burn-out vastgesteld.
,,Ik ben ziek geworden van mijn werk."
Het gaat langzaam beter, maar ze heeft nog steeds last van oorsuizen en vermoeidheid.

,,Ik wil graag weer juf op een school worden, maar ik durf nog niet te solliciteren, omdat ik twee jaar niet voor de klas heb gestaan en niet weet hoe het zal gaan.
Van een gepassioneerde juf ben ik veranderd in een vrouw die met allerlei klachten thuiszit."
 
bullet16 november 2015, nu.nl: Onderwijs telt relatief meeste werknemers met burnout klachten
In het onderwijs is het hoogste percentage werknemers met burn-outklachten te vinden.
Eťn op de vijf mensen die werkzaam zijn in het onderwijs hadden in 2014 met dergelijke klachten te maken.
Dat maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO bekend.
Werknemers in het onderwijs hebben vaak te maken met een hoge werklast en een hoge mate van emotionele betrokkenheid.

--->  Zie ook item1 en item2 op deze pagina.
 
bulletEigen opmerking:
 
bulletDe Overheid legt steeds meer werkdruk op leraren in basis en voorgezet onderwijs, scholen moeten steeds beter presteren onder steeds moeilijker werkomstandigheden. Het bijhouden van de administratie neemt steeds grotere vormen aan.

Ook komen er steeds meer kinderen die extra aandacht nodig hebben.
Steeds meer tijdelijke contracten geven bovendien veel onrust, ergernis en veel bijkomende extra inspanningen en frustraties!

Allemaal ingrediŽnten voor meer burnout klachten en uitval van juffen, meesters en leraren!!! -->
Een onhoudbare toestand!!! Wat horen we van de onderwijsbonden ????

De Overheid (oa de staatssecretaris Dekker) lijkt erg weinig begrip van de praktijk te hebben en het onderwijs steeds meer onder druk te zetten.

 
 
bullet11 juli 2017,Trouw: Zzp'er boert beter, maar verzekert zich niet

Tachtig procent van de zzpíers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Het grootste deel van deze onverzekerde zelfstandige ondernemers zonder personeel geeft aan dat zoín verzekering te prijzig is. Dat blijkt uit vandaag verschenen publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek en kennisinstituut TNO.

De onderzoekers namen alleen de zzpíers onder de loep, die leven van hun zelfstandige ondernemerschap en niet op andere baantjes terug kunnen vallen.

Daarmee kwamen ze op zoín 700.000 onverzekerde zelfstandigen. Het zijn cijfers die TNO-onderzoeker Wouter van der Torre niets verbazen. ďIn 2011 was het aantal onverzekerden met 77 procent niet veel lager.Ē

 
bullet5 juli 2017, tweedekamer.nl: Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies presenteert verslag

Op woensdag 5 juli bood de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies haar verslag aan. Dit gebeurde om 10.30 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

De parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies heeft in de eerste twee weken van juni 27 deskundigen en getuigen gehoord naar aanleiding van de Panama Papers.
Met deze ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en de effectiviteit van het toezicht daarop.
 
bullet8 februari 2017, VARA TV programma Zembla: Nederland Belastingparadijs, de politiek - video

Nederland is een van de grootste belastingparadijzen van de wereld.

Politici in Den Haag vinden dit onwenselijk en roepen al jaren dat belastingontwijking moet worden aangepakt, maar achter de schermen blijkt het tegenovergestelde te gebeuren.

 
bullet29 juni 2017, nu.nl: magnesium mogelijk geschikt bij behandeling tegen matige depressie

Magnesium lijkt een veilig en effect middel voor de behandeling van een milde tot matige depressie.

Het mineraal speelt onder meer een rol bij de bestrijding van ontstekingen in het lichaam en bij de regulering van bloeddruk is het nodig bij de opbouw van spieren en botten.

Emily Tarleton van de universiteit van Vermont deed samen met collega's onderzoek naar het effect van magnesiumtabletten, die zonder recept gekocht kunnen worden, op milde tot matige depressies.

Daaruit bleek dat magnesium veilig en effectief is en dat de effecten vergeleken kunnen worden met die van selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's, een vorm van antidepressiva)
 
bulletArtikel: Role of magnesium supplemantation in the treatment of depression: A randomized clinical trial
 
bulletNu.nl - tag: Magnesium
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bullet2 juni 2016, http://vita-info.nl: Dappere dokters

Vorige week op 3 juni 2016 is tijdens een wetenschappelijk congres in Rotterdam de Vereniging Arts & Voeding opgericht.

Die Vereniging heeft als doel het bewustzijn over het effect van voeding en leefstijl bij ziekte te vergroten en binnen de artsenkring de nieuwste wetenschappelijke inzichten daaromtrent te delen.

Het streven is om de gezondheid en het welzijn van patiŽnten te verbeteren en de medicalisering plus de alsmaar toenemende kosten in de zorg drastisch terug te dringen.

Tamara de Weijer, voorzitter van Arts & Voeding, en haar collega Lotte Derksen zijn, zoals ze zelf zeggen ďtwee huisartsen aan het begin van hun carriŤreĒ.

Zij zien het als hun levensdoel Hippocrates uitspraak ďLaat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedingĒ nieuw leven in te blazen.
Een doorbraak in geneeskundeland ? Absoluut !
 
bulletZie de sites:
 
bullet www.artsenvoeding.nl/
 
bullet Arts en Voeding Congres 2017
 
bulletYouTube-video: Minder Medicatie - Tamara de Weijer - afl. 3  (Zie ook de overige video's uit deze serie)
 
bullet 'De helft van mijn patiŽnten moet naar de groenteboer, niet naar de apotheek (Tamara Weijer) (pdf) -  http://allesoverhoofdpijn.nl/ 

Mensen met diabetes type 2, hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol kunnen goed geholpen worden door anders te eten.

Helaas doen (huis)artsen hier veel te weinig mee, vindt Tamara de Weijer.
'De helft van mijn patiŽnten moet naar de groenteboer, niet naar de apotheek'
 
bullet'Artsen moeten vaker voeding als medicijn inzetten' - Tamara de Weijer - huisarts
 
bullet'Reguliere (huis)artsen zijn leken wat voeding betreft. Eigenlijk hebben wij medicijnen gestudeerd, geen geneeskunde' - Tamara de Weijer

 
bulletZie voor verdere informatie ook de pagina Fysiek herstel - item 1, van deze website.

 
bullet3 juni 2017, nu.nl: Vakbond FNV pleit voor lijst met verboden belastingroutes

Volgens vakbond FNV hebben grote Nederlandse bedrijven nog steeds te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken via het buitenland. Nederland zou hierdoor miljarden aan belastinginkomsten mislopen.

FNV-bestuurder Coen van der Veer: "Deze grote bedrijven maken net zo goed gebruik van onze wegen en spoorwegen, ze hebben goed opgeleid personeel dankzij het Nederlandse onderwijssysteem, als iemand ziek is vallen ze terug op ons zorgstelsel en zij profiteren ook van veilige straten in ons land.

Het is niet meer dan normaal dat zij hier via de belastingen ook eerlijk aan bijdragen."
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet24 mei 2017, Trouw.nl: Burgers lopen vast in systemen van de overheid

ĎU past niet in onze criteriaí. ĎU heeft zich niet aan onze afspraken gehoudení. ĎWij hebben andere definitiesí. ĎWij zijn een andere dienstí.
Te vaak zijn de mensen die zich melden bij de ombudsman van Amsterdam en omstreken weggestuurd met dit soort zinnetjes.

Burgers deden vorig jaar ruim 2200 keer een beroep op de ombudsman voor de metropool Amsterdam. Dat zijn driehonderd meer meldingen dan in 2015. Dat is een slecht teken, schrijft ombudsman Arre Zuurmond in zijn jaarverslag.

Mensen gebruiken hem als breekijzer Ďomdat ze er zelf niet doorheen komení, terwijl de betrokken ambtenaren in staat zouden moeten zijn maatwerk te leveren.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet24 mei 2017, Trouw.nl: De schuld van een burnout wordt nog steeds bij de zieke gelegd

En weer constateert een onderzoek dat werkgevers problemen van burn-out nog steeds bij de werknemer leggen.

Dat bleek gisteren uit een onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd door Kantar Public.
Aan dit onderzoek namen 533 werknemers deel die na een burn-out weer aan de slag gingen.

Niet alleen de schuld wordt bij de zieke gelegd, er wordt ook weinig gedaan om de werkvloer te veranderen.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet23 mei 2017, ad.nl: Werkgever leert niets van burnout

Werkgevers leren niets van burn-outs bij hun personeel.
De schuld wordt vaak bij de zieke gelegd, terwijl op de werkvloer alles bij hetzelfde blijft.
Dat zeggen deskundigen na een onderzoek over re-integratie.

56 procent van de werknemers die na een burn-out terugkeerden op de werkvloer, gaf aan dat de leidinggevende geen zaken heeft aangepast om een terugval te voorkomen.
Bijna een derde heeft er niet of nauwelijks met zijn baas over gesproken.

Dat blijkt uit een onderzoek van Zilveren Kruis, uitgevoerd door Kantar Public, dat vandaag naar buiten komt. Aan het onderzoek namen 533 werknemers deel die na een burn-out weer aan de slag gingen.
 

 

bullet2 mei 2017, nu.nl: Werkdruk huisartsen flink toegenomen door extra taken

Huisartsen dreigen door de overdracht van taken van specialisten overbelast te raken. Daarom moeten praktijken kleiner worden dan nu het geval is.

Daarvoor pleit de Landelijke Huisartsen Vereniging dinsdag in dagblad Trouw.
Op dit moment heeft een arts gemiddeld bijna 2.170 patiŽnten onder zijn of haar hoede. Over een paar jaar zouden dat er 1.800 moeten zijn, stelt de LHV.
Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel taken van specialisten bij huisartsen neergelegd. Dit neemt druk weg bij de specialisten, maar de druk voor huisartsen is daardoor toegenomen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet28 april 2017, Trouw: Verontrustende cijfers over bijwerkingen Ritalin

Ritalin mag niet worden voorgeschreven aan volwassenen met ADHD. Het gebeurt toch, en dat heeft gevolgen.

Ritalin en verwante geneesmiddelen voor ADHD worden steeds meer geslikt door volwassenen.
En nog harder dan het aantal gebruikers stijgt het aantal meldingen van, veelal ernstige, bijwerkingen.

De geneesmiddelenautoriteiten zien hiermee de angst die ze hadden bevestigd.
Een methylfenidaat, zoals ritalin, mag in Nederland wel worden voorgeschreven aan kinderen met ADHD, maar niet aan volwassenen met die indicatie.

Die toepassing werd in Nederland niet toegestaan omdat er te veel aanwijzingen waren dat methylfenidaat bij volwassen met ADHD ernstige bijwerkingen kan hebben.

Fysieke bijwerkingen, zoals hartfalen, en psychische, zoals agressie, depressie en suÔcidale neigingen.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 

 
bullet26 april 2017, nu.nl: Flexwerkers zijn vaker arbeidsongeschikt dan vaste krachten

Flexwerkers zijn vaker arbeidsongeschikt dan werknemers met een vaste baan. Daarom maken flexwerkers ook relatief vaak gebruik van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Dat blijkt uit een rapport van topambtenaren van alle ministeries dat woensdag in de ministerraad wordt besproken, meldt de Volkskrant.

Nederland kent ruim 1,5 miljoen flexwerkers en het aantal groeit.
Hieronder vallen payrollers, freelancers, seizoensarbeiders en werknemers met een zogenoemd 'nul-urencontract'.

Ruim 7 miljoen Nederlanders hebben een vaste aanstelling.
Toch is meer dan de helft van de mensen die aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering flexwerker.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet24 maart 2017, Trouw: Werkgevers houden plan Asscher tegen

Een centrum dat zaken rond beroeps-ziekten sneller afhandelt, dat leek een goed idee. Maar het komt er niet !!!

Op het laatste moment hebben werkgevers besloten de komst van een expertisecentrum voor beroepsziekten tegen te houden.

Mensen die ernstig ziek worden door hun werk en daar een schadevergoeding voor eisen van hun baas, lopen nu tegen een enorm ingewikkeld, duur en lang proces aan bij de rechter.

Het moeilijkste is te bewijzen dat de ziekte door het werk komt.

Een expertisecentrum kan dit proces verbeteren, maar werkgevers zetten na ruim een jaar overleg en meerdere onderzoeken de hakken in het zand.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context van deze pagina.
 

 

 
bullet21 maart 2017, BNN - NPO.nl:  Sophie in de mentale kreukels - aflevering 1 - BNN- doorlopend TV-Programma

In deze aflevering praat Sophie met Waldemar over de periode dat zij een burn-out kreeg.
Ze wordt gevolgd terwijl ze een stressband draagt en Ruby Wax zet Sophie op het spoor van mindfullness.

 
bulletBNN - TV Programma Sophie in de mentale kreukels - TV uitzending - dinsdag avond Ned 3 - 20.30 uur
 
bulletNPO - Sophie in de mentale kreukels
 
bulletBNN - Sophie in de mentale kreukels
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout  en Psychisch herstel van deze website.
 

 

 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes

Eťn van de uitgangspunten die wij tot nu toe hanteerden bij de organisatie van een G1000 was dat het moest gaan om een initiatief van burgers. Weliswaar in samenwerking met de overheid en werkgevers, maar de regie ligt bij burgerinitiatiefnemers. Om te voorkomen dat een G1000 gebruikt wordt om de agenda van de wethouder te legitimeren en om ervoor te zorgen dat voor burgers de integriteit van de G1000 niet ter discussie staat. In de afgelopen paar jaar hebben we om die reden enkele voorstellen afgewezen.

Drie jaar na het formuleren van dit uitgangspunt komen we daar op terug.
We zien dat het organiseren van een G1000 voor burgers een íhell of a jobí is en dat de verwerking van de resultaten door de lokale overheid veel te wensen over laat. Vandaar dat wij dit voorjaar besloten hebben om onze uitgangspunten aan te passen en in te gaan op de vragen van de Gemeentes Bronckhorst en Diemen om samen met hen een voorstel voor een G1000 uit te werken. Intussen zijn daar de Gemeente Enschede (vuurwerkdialoog) en de Gemeente Steenwijkerland bij gekomen.

Wij gaan de samenwerking met deze gemeentes graag aan, maar onder strikte voorwaarden.
We vragen om de principes van de G1000 te respecteren ťn vooraf te garanderen dat de uitkomsten gaan landen in concreet beleid.
De gemeente biedt ondersteuning bij het natraject: de deelnemers werken de resultaten uit tot concrete projectvoorstellen, de ambtenaren vertalen die in beleid. We hopen op deze manier een nieuwe stap te maken in de vernieuwing van onze democratie.
 
bullet Zie ook item Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.
 

 

 
bullet18 maart 2017, http://kassa.vara.nl/ : Antidepressiva: hoe zit dat?  (video)

Een miljoen Nederlanders gebruikt antidepressiva.
Hebben alle mensen die deze middelen gebruiken wel baat bij deze medicijnen?

Maar de redenen om te gebruiken lopen nogal uiteen.

Voor mensen met een zware depressie is het letterlijk een levensreddend medicijn en zijn de voordelen groter dan de nadelen.

Maar het wordt ook voorgeschreven voor stoppen met roken, slaapstoornissen, overgangsklachten, zenuwpijnen of een burn-out.

Hoe kan ik eventueel antidepresiva afbouwen?
 
bulletArtikel: Antidepressiva hoe zit het precies?

 
bullet NPO: Hele uitzending TV programma Kassa van 18 maart 2017 - video

 
bulletZie ook de site: https://allesgoed.org

Op deze site vind je oa verhalen van mensen die openhartig vertellen over hun depressie en wat helpt.

 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 


 

 
bullet6 maart 2017, Radar.avrotros.nl: Wie controleert Acture  (video - NPO)

Oud-medewerkers van het bedrijf
Acture (private uitvoerder sociale zekerheid) doen een boekje open over de onmenselijke behandeling van werknemers in de ziektewet.

Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden van de ziektewet betaald en begeleid door een commercieel bedrijf als Acture.

Maar wie controleert deze bedrijven eigenlijk? Bekijk de eerdere uitzending over dit onderwerp.
 
bullet Alle recente Radar-uitzendingen - (NPO)
 

 

 
bullet 6 maart 2017, Zwarte Zwanen-6 (Omroep Max) : Zwarte Zwanen deel 6 - U en de pensioenelite (video - NPO)

De 80-jarige Riet doet haar relaas.

Ze krijgt van pensioenfonds PMT een bruto weduwenpensioen van 114 euro per maand.

Ze is er van overtuigd dat PMT een foutieve berekening maakte. Ook de 72-jarige oud-filiaalchef van een Albert Heijn-vestiging, Herman, verbaast zich over hoe zijn pensioeninleg beheerd wordt. Christine (84), oud-ziekenhuismedewerker, laat kritische geluiden horen aan haar pensioenfonds PFZW.

Hoe reageert haar fonds? Gepensioneerd productspecialist Peter (67) gaat voor de camera de confrontatie met zijn pensioenfonds PME aan. Hans (53), medewerker van het Hilversumse fijnmetaalbedrijf Buhl, vertelt hoe meerdere sterfgevallen in zijn omgeving het belang van pensioenopbouw doen relativeren.

Verder citeert Zwarte Zwanen 6 uit interne stukken van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder APG. Daaruit blijkt dat de uitvoering van de ingewikkelde pensioenregelingen vastloopt. Wat doen pensioenfondsen met het toenemend aantal fouten?
Waarom investeert een van de grootste pensioenuitvoerders van het land, MN, 75 miljoen in een ICT-project? Terwijl dat project halverwege stopt.
 
bullet Alle uitzendingen van Zwarte Zwanen (NPO)
 
bulletZie ook item op deze pagina.
 

 

 
bullet 1 maart 2017, HPdeTijd.nl: Bram Bakker: 'Niets wil ik meer met zorgverzekeraars te maken hebben'

De zorgverzekeraars zouden hun best moeten doen burn-outs te voorkomen, maar in plaats daarvan veroorzaken ze die juist.
Bij artsen, welteverstaan, die stapelgek gemaakt worden door de zinloze registratieterreur en controledwang.

Ook patiŽnten zijn hiervan de dupe. Een welgemeend jíaccuse van psychiater Bram Bakker tegen een pervers systeem.
 
bullet4 maart 2017, nporadio.nl: Zinloze registratie-terreur en controle-dwang in de zorg - audio fragment

Bram Bakker is psychiater.
Hij heeft naar eigen zeggen 25 jaar lang braaf gedaan wat zorgverzekeraars van hem eisten. Maar hij is het helemaal zat.

De bureaucratie van zorgverzekeraars Ďvergallen zijn werklustí.

Het systeem deugt volgens hem niet. Het roer moet drastisch om.
 
bullet Bram Bakker - psychiater - Wikipedia
 
bullet http://brambakker.com/  - website Bram Bakker
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

 
bullet1 maart 2017, Prof. dr. Paul de Blot: Leeft onze democratie nog?

Wie de opiniepeilingen volgt kan zich afvragen of we nog democratisch geregeerd worden.

We zitten met een achterhaald politiek systeem waar alleen politieke partijen de dienst uitmaken. Hoe is het zover gekomen? Door onszelf! Daarom kunnen we er ook zelf iets aan doen.

Volgens de peilingen moet alles op de schop: de rechtspraak rammelt, het onderwijssysteem deugt niet, de medische wereld pakt de zaak verkeerd aan en ga zo maar door. Inderdaad is er op een aantal gebieden vaak een schokkend gebrek aan kwaliteit, maar veel mensen doen gelukkig echt hun best, vaak op heldhaftige manier.

Daar waar de menselijke waardigheid op het spel staat moeten we extra alert zijn. Het gaat om de mens in nood in de zorg: de zorg voor de oude mens, de zorg voor de zieke mens en de zorg voor de vereenzaamde mens.
Het gaat ook om aandacht voor de jeugd, zoals de slachtoffers van echtscheiding en kinderen die asiel zoeken waar de jeugdzorg onvoldoende voor is toegerust.
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid  -  Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid -

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
 
bullet Zie ook de pagina Integrale Visie EU / NL - item 1.1, van deze website   www.duurzame-politiek.nl, die is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet22 februari 2017, nu.nl: Jonge generatie politici komen met manifest voor duurzamer land

Tien politieke jongerenorganisaties van links tot rechts hebben een gezamenlijk manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Het stuk is woensdag gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

De voorzitters van de jongerenclubs waren voor het opstellen van het plan uitgenodigd bij D66-coryfee Jan Terlouw. Diens pleidooi voor het onderlinge vertrouwen dat heerste in de tijd dat er touwtjes uit de brievenbussen hingen, kreeg vorig jaar veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest.

Jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP hebben het stuk ondertekend.
Ze willen dat hun punten worden opgenomen in het regeerakkoord van het volgende kabinet.
 
bullet22 februari 2017, De Wereld draait door - video: Manifest politieke jongeren en Jan Terlouw

Eind vorig jaar maakte Jan Terlouw met zijn indrukwekkende en ontroerende pleidooi veel los.
In zijn speech sprak hij over ĎHet touwtje uit de brievenbusí en het vertrouwen in de samenleving.

Het fragment werd ook online massaal bekeken en gedeeld, en op social media kwamen heel veel reacties. Hij vond het tijd voor een vervolg op zijn pleidooi. Samen met tien voorzitters van politieke jongeren organisaties presenteerde hij vandaag een manifest
 
bulletTekst - Politiek jongeren Manifest 22 februari 2017
 
bulletZie de pagina Literatuur van deze website.
 
bullet Zie ook de pagina Duurzaamheid van de website     www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programmaís in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?
Politiek Geluksmanifest 2017
ó omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 

 

 
bullet17 februari 2017, AD: Slaappil voor ouderen moet in de ban

Ouderen moeten van de slaappillen af.

Gebruik leidt jaarlijks nog altijd tot duizenden valpartijen en botbreuken, waarschuwt een hoogleraar medicatieveiligheid.

Niet alleen slaappillen leiden bij ouderen tot veel onnodige opnames, ook bloeddrukverlagers. Laatstgenoemden moeten een herseninfarct of -bloeding voorkomen, maar maken gebruikers ook vaak duizelig waardoor ze (flauw)vallen.

,,Wat is dan erger: het middel of de kwaal?'' vraagt hoogleraar Van Den Bemt.

,,Als huisartsen en apothekers beter rekening zouden houden met leeftijd, gewicht en conditie van hun patiŽnten, zouden veel ongelukken met medicijnen kunnen worden voorkomen.''
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

 
bullet7 februari 2017, Trouw: Medisch expert berispt voor belediging collega

Het medisch tuchtcollege vindt dat een medisch expert een collega geen 'charlatan' mag noemen.

De Groningse hoogleraar farmacotherapie Anton Loonen werd gisteren berispt door het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven. Hij gaat 'zeer waarschijnlijk' in hogere beroep.

Loonen trad vorig jaar op als expert in een rechtszaak rond een familiedrama in Noord-Brabant.
Een vader stak zijn vrouw dood en verwondde zijn zoon ernstig.

De man was daarvoor al veroordeeld, maar zijn advocaat wilde voor het gerechtshof aantonen dat de anti-depressiva die zijn cliŽnt nam, hem tot deze daad zouden hebben gedreven.
Loonen bestreed deze theorie.
 
bullet6 februari 2017, sin-nl.org: Farmcoloog A. Loonen berisping: Forensisch arts is 'geen charlatan'
 
bulletZie ook item op deze pagina.

 
bullet1 februari 2017, TV progr. zembla.vara.nl: Belastingdienst overtreedt willens en wetens privacywet

De Belastingdienst heeft de financiŽle en persoonlijke gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven in de periode van 2013 tot 2016 onvoldoende beveiligd.

Diefstal en verlies kunnen niet worden uitgesloten.

Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst in bezit van ZEMBLA

 
 
bullet31 januari 2017, TV-progr. binnenland.Eenvandaag.nl: VU-Onderzoek onderzoek naar gebedsgenezing, werkt het echt? (video)

Een groep medici van de Vrije Universiteit doet de komende tijd onder leiding van promoverend huisarts Dick Kruijthoff onderzoek naar mensen wier gezondheid is verbeterd na een gebedsgenezing.

Janneke brengt zeventien jaar liggend en in een rolstoel door, tot ze besluit om naar een genezingsdienst te gaan.
Er wordt voor Janneke gebeden en zeventien jaar van verschrikkelijke pijn is in ťťn moment voorbij.

Ze kan meteen met haar medicijnen stoppen en ook fysiotherapie is niet meer nodig. Artsen zijn met stomheid geslagen. De arts die haar behandelde constateert na de genezing dat zenuwbanen die daarvoor kapot waren op miraculeuze wijze geheel vernieuwd zijn.

Huisarts Kruijthof: "Dit zijn zeer opmerkelijke genezingen, temeer omdat iemand die zeventien jaar niet gelopen heeft eerst zou moeten revalideren bij bijvoorbeeld een gebroken been of iets dergelijks.

Dat iemand meteen gaat lopen en fietsen is nagenoeg onmogelijk."
 

 

 
bullet16 januari 2017, Trouw: Zorg bereikt veel psychiatrische patiŽnten niet

Bijna de helft van de mensen met psychische problemen zegt dat goede zorg slechts soms of nooit beschikbaar is. Mensen met psychische problemen krijgen vaker onvoldoende zorg dan mensen met lichamelijke klachten. Ze nemen vaker geen medicijn of gaan niet naar de hulpverlener, omdat ze het niet kunnen betalen.

Voor mensen op zoek naar psychologische hulp zijn kosten en wachtlijsten ook vaker een drempel dan voor andere patiŽnten. Vooral op een behandeling van borderline, autisme en angst- en dwangstoornissen moeten patiŽnten lang wachten, merkt het platform voor de GGZ.

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben meer problemen om goede zorg te krijgen dan patiŽnten met een lichamelijke ziekte. Zij mijden eveneens vaker zorg en zien meer belemmeringen. Net als mensen met psychische problemen melden ze vaak dat het regelen van goede zorg hen meer energie kost.

 
bulletZie ook de pagina's Psychisch herstel  en Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet3 februari 2015, NRC: Onder jongeren tussen 20 en 25 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1

De NOS plaatste hierover een bericht op haar website. In het stuk worden enkele cijfers genoemd.
"In 2013 pleegde een recordaantal van 1.854 Nederlanders zelfmoord
Ē, schrijft de NOS.

"Elk jaar zijn er 100.000 pogingen tot zelfdoding. Onder jongeren tussen de 20 en 25 jaar is het ook doodsoorzaak nummer 1.
Ē

 
bullet30 juni 2016, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek): Meer zelfdodingen

De afgelopen jaren is het aantal zelfdodingen gestegen: van 1353 in 2007 naar 1871 in 2015.
Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag.

Ook afgezet tegen de groeiende bevolking stijgt het zelfdodingscijfer.
Het ligt met 11,0 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig.

Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per 100 duizend mensen in 1984).
 
 
bullet14 januari 2017, Trouw: Kijk uit, nepnieuws!                  

Burgers krijgen door sociale media een kokervisie - de 'filterbubbel'. Waarin ze ook nog eens bestookt worden met nepnieuws.
Dit kan de Nederlandse verkiezingen beÔnvloeden. Marcel Becker en Bart Jacobs zien wel oplossingen.
Hou je van katten, dan krijg je vooral kattenvideo's op je tijdlijn.

De effectiviteit van de verspreiding van nepnieuws stoelt op een combinatie van drie factoren.

Ten eerste de filterbubbel: een groot deel van ons leven heeft zich verplaatst naar de digitale wereld. Daar worden bijna al onze activiteiten geregistreerd en gebruikt om persoonlijke profielen van ons op te bouwen.
Die profielen bepalen vervolgens wat wij online te zien krijgen, bijvoorbeeld op onze tijdlijn in Facebook.
Ook webshops stemmen hun producten en prijzen af op onze profielen, en allerlei andere websites tonen gepersonaliseerde advertentie
s

Daarnaast speelde zogeheten nepnieuws een belangrijke rol. Het gaat hierbij om volstrekt onzinnige berichten die een eigen leven zijn gaan leiden
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet5 januari 2016, nu.nl: Politieagenten verliezen vertrouwen in politiek

Politieagenten hebben er geen vertrouwen in dat de politiek de problemen bij de politie gaat aanpakken. Bij de dienst is behoefte aan meer mensen, middelen en bevoegdheden.

Het is voor politiemensen door de tekorten onmogelijk om hun werk veilig te doen, concludeert politiebond ACP op basis van een enquÍte die door 1.700 politiemensen werd ingevuld.

Geweld tegen hulpverleners krijgt bijzonder veel aandacht tijdens de jaarwisseling, maar volgens ACP krijgt de politie op alle andere dagen ook te maken met geweld.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet20 december 2016, nu.nl: Werkzoekenden niet goed geholpen door gemeenten en UWV - Onderzoek Inspectie SZW

Gemeenten werd 25 jaar geleden opgedragen om mensen met een uitkering te helpen en te stimuleren bij het zoeken naar werk, maar dat gebeurt nog steeds nauwelijks, meldt Trouw, die het onderzoeksrapport al heeft ingezien.

Ook de samenwerking tussen UWV en gemeenten verloopt moeizaam.

Samenwerking tussen regio's had al 25 jaar moeten gebeuren, maar gebeurt in de praktijk pas sinds drie jaar, volgens de inspectie.
"Er is een bijna permanente cyclus van afstemming en overleg. Er zijn veelvuldige discussies over structuren en er worden steeds nieuwe werkgroepen ingesteld"
 
bullet19 december 2016, Trouw.nl: Werklozen ontevreden over dienstverlening UWV

Het aantal werklozen daalt, maar dat is niet dankzij allerlei regelingen of hulp van externen. Slechts 20 procent van de WW'ers meent dat de inzet van het UWV de kans op werk heeft vergroot.

 
bullet19 december 2016, Trouw.nl: Wajonger van 50-plus niet naar UWV

Staatssecretaris Klijnsma laat 50-plussers in de Wajong niet herkeuren. Zij ontlopen het risico op een lagere uitkering.

Tienduizenden mensen die ouder zijn dan 50 jaar en al heel lang een Wajonguitkering ontvangen, omdat zij voor hun 18de al een arbeidsbeperking hadden, kunnen opgelucht ademhalen.

In de brief van het UWV die volgend jaar bij hen op de mat valt, zal staan dat zij 'geen arbeidsvermogen' hebben en dus niet worden gekort op hun uitkering.
Daartoe heeft de uitkeringsorganisatie in overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma besloten, laat het ministerie van sociale zaken weten in antwoord op vragen van Trouw.

Dat is een flinke zwaai van de staatssecretaris. Momenteel wordt bij alle Wajongers bekeken of zij mogelijkheden hebben om te werken. Als die er zijn, kunnen ze begeleiding krijgen bij hun pogingen om een baan te vinden ťn gaat hun uitkering omlaag van 75 naar 70 procent van het wettelijke minimumloon. Klijnsma vindt dat dit beleid ook voor oudere Wajongers moet gelden.

 
 
bullet 17 december 2016, Trouw: Antidepressiva zijn nutteloos en schadelijk

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. 980.000 van hen zouden dat beter niet kunnen doen, want ze hebben er geen baat bij, maar ondervinden vaak wel de ernstige bijwerkingen.

En velen van hen komen niet meer van de pillen af, omdat die verslavend zijn.

In debat met GÝtzsche
-
Maandagavond om 20.30 debatteert GÝtzsche hierover in het Amsterdamse debatcentrum De Balie met o.a. psychiaters Frenk Peeters en Jim van Os.

De bijeenkomst is uitverkocht, maar het gesprek is live te volgen via
www.DeBalie.nl en achteraf te bekijken via www.debalie.nl/de-balie-tv

 
bullet19 december 2016, Vimeo-video, De Balie Amsterdam: Debat met Peter Gotzsche

 
bullet18 december 2016, Trouw: Psycho-pillen doen meer kwaad dan goed

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken pillen tegen depressies, psychoses, angsten en hyperactiviteit.
Bijna allemaal hadden ze dat beter kunnen laten, vindt epidemioloog Dick Bijl.

Komende week verschijnt het nieuwe boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter GÝtzsche, waarin hij fel van leer trekt tegen de medicijnen die in de psychiatrie op grote schaal worden voorgeschreven terwijl hun werkzaamheid op zijn best twijfelachtig is.

Dick Bijl, arts en epidemioloog, schreef bij de Nederlandse editie van GÝtzsche's boek een inleiding over psychofarmaca in Nederland.

 
bullet19 december 2016. Trouw: Artsen: vooraf weet je niet bij wie de antidepressiva aanslaan

Artsen bestrijden met klem dat ze sombere mensen te snel een recept meegeven. 'Afraden is ons dagelijkse werk.'

We willen niet dat een psychotische patiŽnt zijn darmen eruit trekt en door acht personeelsleden in bedwang gehouden moet worden
.

 
bullet18 november 2015, NRC: Geneesmiddelen zijn gevaarlijk

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 
 
 
bullet11 december 2016,nrc.nl: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt

De levensverwachting van Amerikanen is vorig jaar licht gedaald, voor het eerst sinds 1993. Obesitas en armoede zijn boosdoeners.


Overgewicht, vergrijzing en een verslechterende economische situatie zijn de achterliggende oorzaken voor de hogere sterfte door die doodsoorzaken.


De levensverwachting is een belangrijk cijfer voor wie iets wil weten over de kwaliteit van leven, welzijn en de gezondheidszorg in een land.

De levensverwachting loopt nu iets terug doordat de sterfte door acht van de tien voornaamste doodsoorzaken in de Verenigde Staten zijn gestegen.

Het aantal Amerikanen dat overleed aan hart- en vaatziekten, chronische longziekte, diabetes, nierziekte, alzheimer, ongelukken en zelfdoding steeg flink in 2015.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website
 

 

bullet29 november 2016,Trouw: DNB: FinanciŽle sector mag  niet meewerken aan belasting ontwijking

FinanciŽle instellingen moeten niet langer meewerken aan belastingontwijking door hun klanten.

Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die er het komende jaar speciaal onderzoek naar doet.

DNB roept vooral banken en trustkantoren op geen nieuwe constructies meer op te tuigen voor hun klanten en bestaande ontwijkingsroutes af te sluiten.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet24 november 2016, NOS Nieuwsuur: Klimaatdoelen: we moeten levensstijl rigoureus veranderen

Voor Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs enorme gevolgen.

In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Daarvoor is volgens deskundigen en politici een enorme omslag nodig in de politiek en economie.

Wat gebeurt er in Nederland om die doelstelling te halen?
Volgens het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving zijn de de doelen van Parijs alleen haalbaar zijn als mensen hun levensstijl rigoureus aanpassen
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet23 november 2016, trouw: Ook afgelopen jaar werden de rijken rijker

Het jaarlijkse onderzoek naar de verdeling van het vermogen over de wereldbevolking bevestigt de trend van toenemende ongelijkheid.

Zo is uit te rekenen dat het gemiddelde vermogen ruim 50.000 euro per wereldburger is. Dat gemiddelde is nauwelijks gewijzigd.
Het zegt tegelijkertijd weinig over de werkelijkheid. Om meteen maar die prangende vraag te beantwoorden: ja, ook het afgelopen jaar werden de rijken weer rijker.

De 1 procent rijksten ter wereld bezitten gezamenlijk iets meer dan de helft van het totale vermogen. De 10 procent meest vermogenden leggen samen beslag op bijna 90 procent van alle rijkdom
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet18 november 2016, nu.nl: Werkgevers en ondernemers zeggen vertrouwen op in nieuwe ZZP-wet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de omstreden wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp'ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.
Onduidelijkheid over de nieuwe regels zou zorgen dat opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren.
 
bulletNu.nl dossier: Omstreden wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
 
 
bullet8 november 2016, Trouw: Adviseur kabinet: burgers verdienen betere inspraak

De overheid moet burgers beter en eerder betrekken bij belangrijke ingrepen in het landschap.

De wijze waarop omwonenden nu inspraak hebben op plannen in hun omgeving, zoals rond de komst van grote windmolenparken, deugt niet en kan zelfs 'polariserend' werken.

'De aandacht van de overheid voor landschap neemt af, terwijl die bij burgers juist toeneemt.'
 
 
bullet 1 november 2016, www.cbs.nl: Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers.
Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak. Ook gecorrigeerd voor dergelijke verschillen is er een behoorlijke variatie tussen de inkomens van flexwerkers en liggen deze onder die van vaste werknemers.

Onderaan de ladder staan oproep- en invalkrachten. Deze verdienen 20 procent van wat vaste werknemers krijgen.
De meest verdienende flexwerkers zijn diegenen die uitzicht hebben op een vast contract: deze zitten op 72 procent van wat vaste werknemers verdienen.

Gemiddeld ligt het bruto-inkomen van flexwerkers op 38 procent van dat van vaste werknemers, oftewel 19 duizend euro (in 2014).
Het merendeel van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is flexwerker uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever (38 procent) of het lukt hen niet om een vaste baan te bemachtigen (30 procent)

 

 

 
bullet27 oktober 2016, Trouw: Democratie door loting is zo gek nog niet  - Code Oranje

Veel mensen doen lacherig over 'democratie door loting'. Maar deskundigen zijn enthousiast, gemeenten zijn al aan het experimenteren en de minister heeft er wel oren naar.

Bij burgemeester Bert Blase van Vlaardingen stond gisteren de telefoon roodgloeiend. Hij heeft geweten dat hij in Trouw een campagne met een alarmerende titel lanceerde.

Met '
Code Oranje' wil Blase de Nederlandse democratie nieuw leven inblazen.

Burgers moeten veel meer invloed krijgen, vindt hij, op lokaal niveau, maar ook landelijk.

Een van de voorstellen: laat gemeenteraden door loting samenstellen, in plaats van door verkiezingen

 
bullet Zie ook item Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet Zie ook de pagina Integrale Visie EU / NL item 1, van de website    www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bullet19 oktober 2016, nu.nl: 2.6 miljoen infecties in Europese ziekenhuizen


In de Europese ziekenhuizen sterven jaarlijks 91.000 mensen aan infecties die ze ter plekke hebben opgelopen.

Dat heeft een nieuwe studie uitgewezen.

Het aantal patiŽnten dat in een kliniek besmet raakt wordt geraamd op 2,6 miljoen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

 
bullet 18 oktober 2016, nrc.nl: Computers UWV crashen elke dag en informatie raakt zoek

ICT bij uitvoeringsinstantie UWV heeft fundamentele gebreken, blijkt uit interne stukken.

De situatie kan ĄonbeheersbaarĒ worden.


Medewerkers van uitvoeringsinstantie UWV kampen al maanden met hardnekkige verstoringen aan het computerprogramma waarmee ze contacten met werkzoekenden onderhouden en activiteiten bijhouden.

Medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met crashes.

Daarnaast zijn minstens 14.000 berichten en Ďrapporteringení van werkzoekenden bij drie storingen zoekgeraakt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte meldingen van sollicitatieactiviteiten of wijzigingen in gegevens van werkzoekenden.

Na soms herhaaldelijk contact met betrokken klanten is een groot deel van verloren informatie teruggevonden.
 
bulletZie ook de site ivm storingen UWV: http://allestoringen.nl/storing/werk-nl-uwv

 
bulletHulp bij storingen UWV? / ben je weg kwijt bij UWV: www.uwvreselijk.nl/index.php/hulp

Heb je problemen met het UWV? Wil je je verhaal kwijt? Wil de Nationale ombudsman je klacht niet in behandeling nemen? Ga niet wachten tot de overheid het voor je oplost, maar laat het weten.

 
bullet www.uwvreselijk.nl/index.php/dossiers/bereikbaarheid-uwv

Mijn UWV en Werk.nl zijn nog altijd niet op orde. De website is veelvuldig niet te bereiken, documenten zijn zoek, sollicitaties kunnen niet worden doorgegeven, wijzigingen komen niet aan, etcetera.

Ook de telefonische helpdesk laat te wensen over.
 
 
bullet13 oktober 2016, nu.nl: Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg steeds langer

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden steeds langer, waardoor patiŽnten langer moeten wachten op hulp. Zowel voor een eerste gesprek als het moment waarop de behandeling begint, lopen de wachtlijsten verder op.

Dit schrijft GGZ Nederland op haar website. Bij de helft van alle 24 ondervraagde instellingen blijkt dat patiŽnten langer op een eerste gesprek moeten wachten dan de landelijke norm voorschrijft. De aanmeldwachttijd mag
maximaal
vier weken bedragen.

De hoogst genoemde aanmeldwachttijd bedraagt vijftien weken. Daarbij geeft een op de vier jeugdzorginstellingen aan dat het steeds langer duurt totdat de behandeling daadwerkelijk begint.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet13 oktober 2016, nu.nl: WHO pleit voor hogere belasting van drank en suiker

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen wereldwijd op om de belasting te verhogen van drankjes met suiker.
Volgens de organisatie veroorzaakt het nuttigen van deze drankjes een epidemie van obesitas en diabetes.
 
bulletZie item Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU op deze pagina.

 
bullet4 oktober 2016, zorg.nu  - http://zorgnu.avrotros.nl/

Zorg.nu is het televisieprogramma voor iedereen die met de zorg te maken heeft.

Niet alleen voor mensen die gebruikmaken van de zorg, maar ook voor de 1,5 miljoen mensen die in de zorg werken.

Het programma is vanaf 4 oktober live te zien bij AVROTROS op NPO1, om 21.25 uur.

Aan bod komen de meest actuele medische ontwikkelingen, onderzoeken naar misstanden in de zorg, hoopvolle innovaties en het effect op de mensen in de praktijk. De presentatie is in handen van Antoinette Hertsenberg.

 
 
bullet 27 september 2016, nu.nl: Slechts 8 procent van de wereldbevolking leeft in schone lucht

Minstens 92 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtkwaliteit ondermaats is.

Bijna 90 procent van de dodelijke slachtoffers komt uit lage- en middeninkomenslanden.

Dat blijkt uit een dinsdag uitgekomen rapport van de Wereldgezondsheids
Organisatie (WHO).
 
bullet17 augustus 2016, nu.nl: Nederlanders roken per dag 5 sigaretten mee door de vervuilde
 
 
bullet 22 september 2016, nu.nl: Vaste banen verdwijnen door overheidsbeleid

Dat in Nederland steeds minder vaste contracten worden uitgedeeld en het aantal flexwerkers groeit, komt door het beleid van de afgelopen kabinetten. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag tegen de NOS.

"Dat het vaste contract op zijn retour is, komt niet doordat mensen dat graag willen of omdat het onvermijdelijk is," aldus directeur Laura van Geest tegen de omroep. "In het buitenland zien we deze trend niet en het is ook niet tijdelijk. Het lijkt dus echt beleid te zijn."

Het aantal flexwerkers en het aantal zzp'ers in Nederland stijgt al langer. Voor werkgevers is het vaak goedkoper om werknemers een tijdelijk contract te geven of om een zzp'er in te huren, dan om een vast contract aan te bieden.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet20 september 2016, nu.nl: Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor mijn portemonnee

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend.
NU.nl legt uit wat voor gevolgen die plannen voor je portemonnee hebben.
 
bulletDossier Prinsjesdag 2016 van nu.nl: www.nu.nl/tag/Prinsjesdag
 
 
bullet16 september 2016, nu.nl: Instanties vragen patiŽnt vaak en ten onterechte medisch dossier

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen mensen vaak om hun hele medische dossier bij hun huisarts op te vragen en te overhandigen, terwijl dit helemaal niet mag. Dat stelt de Landelijke Vereniging van Huisartsen op basis van een ondervraging van 175 van haar leden.

De LHV vertegenwoordigt zo'n 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding.
Van de ondervraagde artsen zei bijna 60 procent meerdere keren per jaar een verzoek van een patiŽnt te krijgen om zijn medisch dossier.
 

 

bullet15 september 2016, amc.nl: Koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim

Elke dag even koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim.

Dit blijkt uit een oriŽnterend onderzoek onder leiding van het AMC waarvan de resultaten donderdag zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Onderzoeker Geert Buijze: ďDagelijks koud douchen is gezond. Dat geldt voor de vitale groep mensen die we hebben onderzocht.

Voor mensen met ernstige gezondheidsklachten geldt deze conclusie niet, die hebben we niet meegenomen in ons onderzoek.Ē
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3, van deze website.

 
bullet28 augustus 2016, VPRO Buitenhof: Nederlands zorgstelsel op de schop

In plaats daarvan moet er ťťn pot komen waaruit alle zorg betaald wordt: het Nationaal Zorgfonds. Zonder eigen risico.
Is dat haalbaar?

En wat is er mis met het huidige zorgstelsel?
In Buitenhof een gesprek met psychiater Cobie Groenendijk van het comitť Nationaal ZorgFonds.
 
bulletHet Nationale Zorgfonds: https://nationaalzorgfonds.nl/

Zorg voor en van iedereen.
Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet Ďde marktwerkingí.
 
bulletZie item Discussie zorgstelsel in Nederland op deze pagina.

 
bullet6 augustus 2016, www.ahealthylife.nl: Ritalin schaadt kinderbrein mogelijk permanent

Tot deze conclusie komt Professor Liesbeth Reneman van het AMC, die het onderzoek leidde. Het onderzoek verscheen recent in het toonaangevende tijdschrift Jama, oftewel de Journal of the American Medical Association.

Er namen in totaal 99 proefpersonen uit de regio Amsterdam deel aan de studie. Voor het onderzoek zijn jongens van 10 tot 12 jaar en mannen van 23 tot 40 jaar geselecteerd. Allen hadden een onbehandelde vorm van ADHD.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze site
 
 
bullet 2 augustus 2016, Volkskrant: Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

Nederland moet uitstoot 36 procent verlagen.

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december op de klimaattop in Parijs zijn gemaakt.
Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele EU-lidstaten.

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen
.

Actiegroep Milieudefensie eist van de staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen.

Nu worden die normen op tientallen plaatsen nog overschreden, vooral door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide die veroorzaakt worden door verkeer en intensieve landbouw. Als gevolg hiervan gaan volgens de milieuorganisatie 'elk jaar vele duizenden mensen eerder dood'.
 
bulletAugustus 2016: Milieudefensie: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.
 
bullet Dagvaarding recht op gezonde lucht

De publiekssamenvatting van de dagvaarding voor de rechtszaak voor gezonde lucht.
 
 
bullet18 juli 2016, Trouw.nl: Geen 21.000 maart 1.500 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Overheden en bedrijven wisten in de afgelopen drie jaar slechts 1500 extra arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Dat staat haaks op het gejubel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken die vorige week claimde dat er ruim 21.000 banen gecreŽerd waren voor deze doelgroep.
Daarmee zou het doel van 9000 banen in 2016 ruimschoots zijn overtroffen.
 

 

 
bullet11 juli 2016, Trouw: Twee jaar wachten op WW-geld

Veel flexwerkers en herintreders die werkloos raken, krijgen minder WW-uitkering dan waarop ze recht hebben.

Dat kan oplopen tot duizend euro per maand.

Door een nieuwe rekenmethode is voor tienduizenden mensen die na 1 juli 2015 werkloos zijn geraakt de uitkering veel lager geworden dan voorheen. Zoveel lager, dat minister Lodewijk Asscher van sociale zaken in november besloot tot reparatie.

Naar nu blijkt, kan uitvoeringsorganisatie UWV pas over een half jaar weer werken volgens de oude regels. Ook wie nu werkloos wordt, of de komende maanden, kan daardoor te weinig geld ontvangen.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer, omdat een flink aantal werklozen sinds juli 2015 een te lage uitkering krijgt, en nu nog steeds mensen de dupe zijn.

"Veel mensen kunnen onmogelijk dat inkomensgat overbruggen en komen in grote problemen", zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen.
 
bulletfnv.nl: Veel gestelde vragen over de reparatie van de WW

Het kabinet heeft om te bezuinigen de opbouw en de lengte van de WW verkort; dat is slecht nieuws.
Maar het goede nieuws is dat de FNV samen met de andere vakbonden en werkgevers afspraken heeft gemaakt om de WW te repareren. Daardoor houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen, en worden zij beter begeleid naar ander werk.
 
bullet UWV - Alle storingen
 
bullet Algemene informatie WW-uitkering
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet 3 juli 2016, nu.nl: Huis van klokkenluiders opent deuren in Utrecht

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag 4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.
Daarmee staan zij niet meer alleen na het melden van een een werkgerelateerde misstand binnen een bedrijf of overheidsorganisatie.

Klokkenluiders belanden vaak in een lastige situatie."Ze lopen vaak tegen muren op. Hierdoor wordt het vertrouwen bij een klokkenluider steeds kleiner. Ze durven geen externe hulp in te schakelen", aldus woordvoerder Arjen Wilbers.
 
bulletWebsite Huis van Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/
 
bullet3 juli 2016, TV programma EenVandaag: Klokkenluiders nog steeds in de problemen

Klokkenluiders hebben nu geen bescherming, worden vaak ontslagen en raken in grote problemen.
Veel klokkenluiders raken ook nog eens privť in de problemen, bijvoorbeeld doordat oud-collegaís hen zien als Ďde vijandí. Het zogenaamde Ďklokkenluiderhuisí kan hen bijstand bieden.

 
bullet1 juli 2016, nu.nl: NIBUD maakt zich zorgen om gepensioneerden van morgen

Het leven van ouderen is tegenwoordig niet meer zo goedkoop als voorheen. Dit terwijl er nu een groep aankomt die minder pensioen opbouwt, waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Dit heeft onder meer te maken met het toegenomen aantal zzp'ers en flexibele dienstverbanden.
Door dit soort werkenden wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd.

Ook de toename van echtscheidingen speelt hierbij een rol.

 
bullet29 juni 2016, Trouw: Schippers - geen zwijgcontracten meer

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat zorgbestuurders garanderen dat ze geen afspraken meer maken met patiŽnten of nabestaanden over het afzien van bijvoorbeeld een (tucht)klacht of een gesprek met lotgenoten.

De Inspectie voor de gezondheidszorg zal komend jaar grondig onderzoek blijven doen en waar nodig optreden tegen deze zwijgcontracten. Als blijkt dat dergelijke overeenkomsten dan nog niet tot het verleden behoren, zal Schippers met een wettelijk verbod komen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

In april riep Schippers patiŽnten en nabestaanden op om geheimhoudingsovereenkomsten te melden bij de inspectie.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet25 juni 2016, Trouw.nl: Onhandig UWV dupeert kwetsbare

Ongeveer een kwart van de werkgevers maakt gebruik van de diensten van gemeenten en UWV als ze personeel zoeken.

Ondernemers vinden dat het ambtenaren en UWV-medewerkers ontbreekt aan daadkracht, aan professionaliteit en de wil om serieus samen te werken, meldt het rapport 'Werkgeversperspectief' van de Inspectie SZW.

Dat moet anders, vindt de inspectiedienst, omdat hierdoor kwetsbare werkzoekenden te veel buiten beeld blijven
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet21 juni 2017: 21 juni - Internationale Yoga dag

Dinsdag 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag.

Wereldwijd zijn er deze dag honderden yoga events en ook Nederland doet mee!
 
bullet www.yogaonline.nl/  - Yoga Magazine
 
bullet Yoga - Wikipedia
 
bullet http://yoga.startpagina.nl/ - Start pagina Yoga
 
bullet Gezondheidsvoordelen van yoga - website www.gezondheidsnet.nl/
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en mindfulness en Fysiek herstel  van deze website.

 
bullet16 juni 2016, nu.nl: Jeugdinstellingen zijn 18 miljoen Euro extra kwijt door bureaucratie

Instellingen die gespecialiseerde hulp bieden aan kinderen met psychische problemen zijn bij elkaar rond de 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie.

De instellingen zouden meer geld kwijt zijn omdat ze nu met tientallen tot honderden gemeenten de verantwoording voor de geleverde zorg en de betaling ervan regelen. Administratieve kosten bij de instellingen zijn hierdoor met gemiddeld ruim 10 procent toegenomen, omdat ze bijvoorbeeld meer boekhouders moeten aannemen
.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet15 juni 2016, nos.nl: VVD en PvdA oneens over vennootschapsbelasting

VVD en PvdA zijn het oneens over een mogelijke belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Staatssecretaris Wiebes liet gisteren doorschemeren dat hij overweegt de vennootschapsbelasting iets te verlagen om beter te kunnen concurreren met andere Europese landen.

GroenLinks-woordvoerder Grashoff had geen goed woord over voor de plannen van Wiebes.

Hij noemde het onbestaanbaar dat de tarieven omlaag gaan, "terwijl de maatregelen tegen belastingontwijking nog niet zijn ingevoerd".
Volgens hem kunnen de tarieven in Ierland beter worden verhoogd dan die in Nederland verlaagd.
Ook SP-woordvoerder Merkies was zeer kritisch. "Wat blijft er over van het Europese pakket om belastingontwijking aan te pakken?"
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet14 juni 2016, Tubantia, artikel: Laat de gave van het woord weer winnen, door Andrť Vis

Laat de gave van het woord weer winnen. Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie.
Misschien keert dan de beschaving terug in het debat.

Andrť Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia.
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid item 'Filosofie, ethiek, politiek, (E-)democratie, communicatie en duurzaamheid' van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie de pagina Psychisch herstel item 10 'De kunst van een goed gesprek'.

 
bullet13 juni 2016, Dagblad Limburger: Bezuinigingen in de zorg geschrapt

Het kabinet ziet af van bezuinigingen van een half miljard euro op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg.
Dat heeft staatssecretaris Van Rijn bekendgemaakt.
De bezuinigingen kunnen worden geschrapt, doordat het kabinet 400 miljoen euro voor zorg heeft vrijgemaakt in de begroting.

 
bullet1 juni 2016, TV Programma Zembla: Ziekenhuiscalamiteiten- deel 3 - ( Video )

Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt.

Twee uitzendingen van Zembla brengen onder meer het verhaal over een angstcultuur op de KNO-afdeling, over calamiteiten die het ziekenhuis niet meldt bij de Inspectie.
Aanvankelijk ontkent de Raad van Bestuur dat er problemen zijn, maar zegt nu dat Zembla 'ons met de neus op de feiten heeft gedrukt'.
Toch gebeuren er in korte tijd merkwaardige dingen. Klokkenluiders worden onder druk gezet
.
 
bullet2 maart 2016, TV Programma Zembla: Ziekenhuiscalamiteiten - deel 2
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletmei 2016, www.filosofie.nl: Artikel - We zoeken leiders maar laten ons niet sturen, door Joep Dohmen

Hoe ziet de nieuwe leider eruit? We vroegen het aan Joep Dohmen.

Op 31 mei 2016 spreekt hij op een seminar in Vught, waar hij met behulp van de praktische filosofie nieuwe vormen van leiderschap onder de loep neemt. ĎLeiderschap betekent fouten maken', zo stelt hij.
 
bullet Joep Dohmen - Wikipdia
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 
 
bullet26 mei 2016, nu.nl: Hoofdredacteuren maken zich zorgen om Nederlandse persvrijheid

Het Genootschap van Hoofdredacteuren maakt zich zorgen over twee wetsvoorstellen waarin de bronbescherming van journalisten wordt vastgelegd. De overheid zou opsporingsdiensten te veel ruimte geven waardoor klokkenluiders 'vogelvrij' zijn.

De Staat is in het verleden al meerdere malen op de vingers getikt, omdat het journalisten liet opsluiten of afluisteren in de hoop hun bronnen te achterhalen. Doorgaans mogen journalisten zwijgen over wie hun bronnen zijn, maar dat recht is niet onbeperkt. Soms zouden maatschappelijke belangen zwaarder wegen.

In juni gaat de Kamer over deze gedetailleerd uitgewerkte wetten in debat. De overheid wil namelijk alleen bronbescherming toekennen aan 'echte' journalisten, om te voorkomen dat criminelen zich als journalist verschuilen achter de persvrijheid.

Het Genootschap, bestaande uit honderd (adjunct)hoofdredacteuren van onder meer kranten en tijdschriften, vindt dat de staat zich hiermee op een hellend vlak begeeft.

 

bullet19 mei 2016, nu.nl: Ziekenhuizen doen te weinig tegen infecties

Veel ziekenhuizen doen nog niet genoeg om infecties bij patiŽnten te voorkomen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deed onderzoek bij 25 ziekenhuizen en concludeerde d
it.
In 2013 deed de IGZ ook onderzoek. Sindsdien hebben ziekenhuizen zich vooral op het gebied van persoonlijke hygiŽne verbeterd.
Maar het schoonmaken en ontsmetten kan volgens de inspectie beter.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet16 mei 2016, TV Show - Ivo Niehe: TV - Fragment over Blauwe Zone - Start op ca 25ste minuut na het begin van de uitzending.

Regels om de kans op een langer leven te verhogen.
 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook enorme aantal YouTube video's, zoek  'bleu zones')
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten
 
bulletZie ook item Blauwe zones op deze pagina.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
 
bullet9 en 16 mei 2016, radar.avrotros.nl: Tien jaar marktwerking in de zorg - wie wordt er beter van? - Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht?

Radar Extra Documentaire - In Radar Extra maakt Antoinette Hertsenberg de balans op.

Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Zijn de hoge verwachtingen van het stelsel uitgekomen? En is de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden?

Radar Extra laat opvallende bevindingen zien, bijvoorbeeld hoe marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes artsen en ziekenhuizen aanzetten tot onnodige onderzoeken en behandelingen.

Ziekenhuizen worden in het nieuwe zorgstelsel geacht winst te maken en zijn afhankelijk van de 'productie' die gedraaid wordt.
In de medische sector wordt soms wel gesproken over 'productietenten' als het over ziekenhuizen gaat.

Een overstap naar een ander ziekenhuis betekent bijvoorbeeld vaak dat de patiŽnten opnieuw dezelfde onderzoeken moeten ondergaan, terwijl dit lang niet altijd nodig is.

Antoinette wil weten hoe specialisten en bestuurders denken over de weeffouten en de financiŽle prikkels in het huidige systeem.
Welke stappen moet er genomen worden om de zorg te verbeteren?
 
bullet9 mei 2016  - Deel 1 - Tien jaar in de zorg - wie wordt er beter van?
 
bullet16 mei 2016 - Deel 2 - Tien jaar in de zorg  - wie wordt er beter van?
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet11 mei 2016, Milieudefensie.nl: Milieudefensie eist gezonde lucht

Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen.
Uit metingen door bewoners en Milieudefensie naar stikstofdioxide blijkt dat de Staat de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt.
Door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven overtreedt Nederland de Europese wet.

Nederland heeft uitstel gekregen om in 2015 aan de normen te kunnen voldoen.
Nu blijkt dat deze normen nog steeds niet gehaald worden.
Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan de gevolgen van ongezonde lucht.

ďWij eisen via de rechter maatregelen die de luchtkwaliteit ťcht verbeteren.
Er gebeurt veel te weinig en dat duurt al veel te langĒ, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie
.
 
bulletZie ook item 6 april 2016 op deze pagina en de pagina Maatschappelijke context van deze website
 
 
bullet2 mei 2016, Radar - Avro-Tros: Antidepressiva - (Video)

Antidepressiva staan al jaren ter discussie.
De pillen kunnen heftige bijwerkingen hebben, zoals het opwekken van agressiviteit en suÔcidale neigingen.
Toch blijft de groep gebruikers maar groeien.

In Nederland slikken inmiddels ongeveer 1,1 miljoen mensen antidepressiva, zoals Seroxat en Prozac.
En dat terwijl de pillen maar bij een kleine groep werkzaam zouden zijn
.

Psychische problemen zouden het gevolg zijn van een chemische onbalans in de hersenen.

Hoogleraar Trudy Dehue schreef onlangs een artikel over het zogenaamde 'ontbrekende stofje in het brein'.
Op verschillende websites wordt deze hypothese verkondigd. 'Dat het onzin is, kan iedereen snappen.
Als verlegen mensen spraakzaam worden door alcohol, betekent dit niet dat zij een alcohol tekort hebben in hun hersenen.

 
bullet Radar-Testpanel - Bijwerkingen van antidressiva

Bijna 16.000 mensen hebben de enquÍte ingevuld en hun ervaringen met antidepressiva gedeeld.
Deze mensen gebruiken / hebben antidepressiva gebruikt of vullen de enquÍte in voor iemand in hun naaste omgeving.
Dit zijn niet alleen Radar Testpanelleden maar ook mensen van buiten ons testpanel.

We hebben expliciet gevraagd naar alle ervaringen: positief en negatief, in het heden en verleden, en met alle bekende antidepressiva. De resultaten van het onderzoek lees je hier.
 
bulletZei ook de pagina's Psychisch herstel en Maatschappelijke context van deze website
 

 

 
bullet2 mei 2016, Trouw: Nieuwe regels voor ZZP-ers, wat nu?

Gisteren gingen nieuwe zzp-regels in. Vanaf nu is het codewoord 'modelovereenkomst'.
Wat is er precies veranderd?
Waarom is de Var ook weer in de ban gedaan?

De Var, een zelfstandigenvergunning, werd tot nu toe gebruikt om aan te geven dat een zelfstandige niet vast in dienst was van een bedrijf. Te veel zzp'ers werkten echter te veel en te lang voor een en dezelfde baas en deden exact hetzelfde werk als de werknemers in vaste dienst bij die werkgever.

Deze schijnzelfstandigheid, of 'verkapte loondienst', was staatssecretaris Wiebes (VVD, FinanciŽn) een doorn in het oog. Een werkgever kon namelijk op die manier een zzp'er hetzelfde werk laten doen als een werknemer in vaste dienst, zonder dat er voor die zzp'er premies hoefden te worden afgedragen.
 

 

bullet29 april 2016, Volkskrant: Kabinet houdt vast aan massaal aftappen internetverkeer

Het kabinet zet de plannen voor het op grote schaal aftappen van internetverkeer ongewijzigd door.
Daarmee trekt het zich niets aan van de kritiek van de telecomsector en maatschappelijke organisatie.

Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden.

Dat blijkt uit een nog geheim wetsvoorstel voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat in handen is van de Volkskrant.
Daarin staat ook dat geheime diensten vanaf 2017 elk jaar ťťn groot toegangspunt tot het internet zullen gereedmaken om afgetapt te worden.
In 2020 omvat het aftapnetwerk dan vier grote locaties.
 
bulletYouTube-video: Kabinet trekt zich niets aan van de kritiek op de inlichtingenwet - De Volkskrant
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet 6 april 2016, Zembla.vara.nl: Geen vuiltje aan de lucht - ( Video )

Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde
naar 130 km/uur, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op.
Vaststaat dat door hogere snelheden meer giftige stoffen vrijkomen. Eťn daarvan is fijnstof.

Uit onderzoek blijkt dat fijnstof onder andere longkanker kan veroorzaken.
 
Volgens minister Schultz blijft de blootstelling aan fijnstof binnen de gestelde norm.
Maar wetenschappers stellen dat er ook onder de norm gezondheidsschade voor mensen optreedt.

En hoe zit het met het nog kleinere en minstens zo gevaarlijke ultrafijnstof?
Vorig jaar werden rond Schiphol verhoogde concentraties gemeten.

Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten in de regio komt maar niet van de grond.

ZEMBLA onderzoekt: wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?


Alarmerende bericht
en van over de hele wereld over gezondheidsschade door fijnstof stapelen zich op!

Burgers worden buiten spel gezet.
 

 

bullet5 april 2016, Volkskrant: Artsen krijgen veel meer sponsorgeld van farmaceuten

Artsen krijgen veel meer sponsorgeld van farmaceuten.Transparantieregister Zorg komt maandag met cijfers.

Artsen en zorginstellingen krijgen veel meer sponsorgeld van de farmaceutische industrie dan tot nu toe werd aangenomen.
Vorig jaar betaalden fabrikanten 51,6 miljoen euro, 36 procent meer dan in 2014.
Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg, die maandag worden
gepubliceerd.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet19 april 2016, Tubantia: Gepensioneerde redt het niet meer

Stijgende zorgkosten, kortingen op het pensioen en weinig tot geen indexatie.
Ouderen staan er financieel slecht voor.

Zo'n 40 % van de ouderen kan naar eigen zeggen niet rondkomen van het pensioen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet13 april 2-16, nu.nl: Medicijn ADHD-patiŽnten wordt drie keer zo duur

ADHD-patiŽnten moeten vanaf volgende maand gaan bijbetalen voor het medicijn Amfexa. Dit nieuwe middel is drie keer zo duur geworden, waarschuwt apothekersorganisatie KNMP woensdag.

Nu moeten patiŽnten, bij een gemiddeld gebruik van 15 tot 20 milligram per dag, volgens de apothekers 75 euro per maand gaan bijbetalen.

"Het gaat om kwetsbare patiŽnten, dit is een groot probleem", zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet8 april 2016, nu.nl: Gemeenten houden houden geld over op het budget van Maatschappelijke ondersteuning (2015)

Driekwart van de gemeenten in Nederland houdt naar schatting geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) en de helft op het budget voor jeugdzorg.

Dat stelt het vakblad Binnenlands Bestuur vrijdag op basis van gegevens van accountants, jaarrekeningen van individuele gemeenten en een beeld dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) schetsen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet27 maart 2016, VPRO Tegenlicht: Vakbond van morgen

Kunnen vakbonden de nieuwe generatie werkenden nog vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
 
bullet27 mart 2016: VPRO Tegenlicht - Uitgebreide Video: Vakbond van Morgen - duur ca 47 minuten

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk.
Vast werk wordt flexibeler.
Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen.

Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie?
Vakbonden hebben een cruciale rol gespeeld bij de opbouw van ons stelsel van sociale zekerheid.
Maar diezelfde vakbonden verzetten zich nu tegen het beschikbaar stellen van sociale voorzieningen aan de snel groeiende groep zzp'ers.

Kunnen zij de nieuwe generatie werkenden nog wel vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
Bescherming van lonen en arbeidsrechten zijn cruciaal voor economische groei en het tegengaan van toenemende ongelijkheid.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet 31 maart 2016, nu.nl: Steeds jonger obesitas en hoge bloeddruk

Mensen hebben op steeds jongere leeftijd risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan vorige generaties.
Eind jaren 80 had 7 tot 8 procent van de veertigers obesitas, nu is dat 11 tot 15 procent.
 
bulletwww.umcutrecht.nl: Promotie 'Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekten'

Promotie G. Hulsegge MSc: Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekte
n.

Er is een toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, wat leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht en obesitas.
Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee.
Dat is een van de conclusies die Gerben Hulsegge in zijn proefschrift trekt.

Hij laat ook zien dat het langdurig behouden van een gezond leefstijlprofiel en een gunstig risicoprofiel gepaard gaat met een 2.5 en respectievelijk 7 keer lager risico op hart- en vaatziekten dan bij langdurig ongezonde profielen.

Een gezond leefstijlprofiel is in deze studie gedefinieerd als een gezond gewicht, niet roken, een gezond voedingspatroon, voldoende lichamelijke activiteit en een gematigde alcoholinname.

Een gunstig risicoprofiel heeft als definitie een gezond gewicht, lage bloeddruk, laag cholesterol, niet roken en het ontbreken van diabetes.
 
bulletZie ook de pagina de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek (item 7) van de website www.duurzame-politiek.nl - welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet11 maart 2016, NOS Nieuwsuur: Renteverlaging mogelijk rampzalig voor pensioenen

De renteverlaging van de Europese Centrale Bank is potentieel een drama voor pensioenfondsen.
 De kans dat zij hun pensioenen volgend jaar moeten verlagen, is flink gestegen.

Bij een lage rente moeten pensioenfondsen steeds meer geld opzijzetten om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Dat betekent dat de pensioenen de komende tijd zeker niet omhoog gaan, en waarschijnlijk ook niet geÔndexeerd worden voor prijsinflatie.
Mogelijk gaan de pensioenen zelfs omlaag
.
 
bullet 14 maart 2016, marketupdate.nl: ECB heeft financiŽle integriteit financiŽle stelsel aangetast  - Nout Wellink

De ECB pleegt met haar monetaire beleid een aanslag op de integriteit van het financiŽle systeem.

Dat zei Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank, in een gesprek met Willem Middelkoop voor Cafť Weltschmerz.
Volgens Wellink rammelt het beleid van de ECB aan alle kanten en is het stimuleringsprogramma uitermate disproportioneel.
 

 

 
bullet9 maart 2016, nos.nl: Asscher kijkt naar mogelijke aanpassingen Flexwet

Minister Asscher gaat aan de slag met nieuwe voorstellen voor de bekritiseerde Wet werk en zekerheid (WWZ).
Vorige week riep de minister van Sociale Zaken tegenstanders en critici al op met concrete plannen te komen.
Wel vindt hij het te vroeg om de hele wet op de schop te nemen.
 
bullet4 maart 2016, www.ad.nl:  Asscher wil de Flexwet aanpassen

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid om zijn flexwet aan te passen.
Hij geeft critici gelijk die het oneerlijk noemen dat bedrijven zieke werknemers 2 jaar loon moeten doorbetalen en daarna ook nog een ontslagvergoeding moeten meegeven.
Ook naar het ontslagrecht wil hij kijken
 
bullet3 maart 2016, Tubantia: Flexwet levert eerder ontslag op dan vast werk

De Flexwet heeft 8 maanden na de invoering zijn langste tijd alweer gehad.
Bijna geen werknemer krijgt nog een vast contract.
Volgens deskundigen werkt de wet averechts en werkgevers verzetten zich er fel tegen.
De druk op Asscher neemt toe om 'zijn meesterwerk' alweer op de schop te nemen.
 
 
bullet18 januari 2016, www.intermediair.nl: Slapend dienstverband onfatsoenlijk of ernstig verwijdbaar?

Als je werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om onder een transitievergoeding uit te komen, kun je ook zelf naar de rechter.

De werkgever moet een zieke werknemer in ieder geval 104 weken lang het loon door betalen. Na een jaar ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een WIA-keuring.
Sinds 1 juli 2015 is het UWV de verplichte ontslagroute indien de werkgever de zieke werknemer die langer dan twee jaar ziek is, wil ontslaan.

 
 
bullet 4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met protestsong tegen burnout naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft singer/songwriter Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.

Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.

Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bullet Song-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Meditatie en MIndfulness en Spirituele herstel van deze website.
 
bulletZie ook de pagina  Meditatie Geluk Duurzame politiek  van de website    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie (welke is voortgekomen uit deze website over burnout)
 

 
bullet3 maart 2016, nu.nl: Steeds meer daklozen in Nederland

Nederland telt steeds meer daklozen. Ongeveer 31.000 mensen hadden vorig jaar geen vaste plek om te wonen.
Dat zijn 13.000 meer daklozen dan in 2009.

Het aantal daklozen is dus in zes jaar tijd met 74 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.

 

bullet3 maart 2016, AD.nl: Ziekteverzuim onder politie-agenten explodeert

Vorig jaar zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. Per dag zijn dat zo'n 4600 zieke dienders.
Maatregelen van de korpsleiding om het verzuim terug te dringen, sorteren geen effect.

De sterke stijging van het aantal zieken wordt onder meer veroorzaakt door de reorganisatie van de Nationale Politie.

,,De menselijke maat is volstrekt onderbelicht gebleven in de reorganisatie," stelt Giltay.

,,Agenten krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan werken.
Of ze herkennen zich niet in hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen.
En ja, dan wordt je vatbaarder voor ziektes."
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet1 maart 2016, nu.nl: Veel Nederlanders blijven langdurig arm

Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. 
Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen.

Het blijkt dat het aantal armen in Nederland eigenlijk al jaren voor ruwweg de helft bestaat uit mensen die langdurig arm zijn.
Daarbij komt dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft, sinds het begin van de economische crisis flink is toegenomen.
In 2007 ging het nog om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.
 
bullet Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet24 februari 2016, Volkskrant: Thuiszorg moet beter beschermd worden

Voor de tienduizend werknemers van TSN Thuishulp zijn het spannende dagen. Gaat hun gemeente in zee met Buurtzorg Nederland of niet?
Op het spel staat niet alleen de baanzekerheid, maar ook de continuÔteit van zorg voor de veertigduizend cliŽnten van TSN.

Overheid moet betere bescherming bieden tegen de uitwassen van marktwerking.
Het zou niet de eerste keer zijn dat medewerkers en cliŽnten het onderspit delven in de slag om de thuiszorgmarkt.

Sinds de introductie van markwerking in de zorg is de een na de andere instelling bezweken onder harde onderhandelingen met gemeenten.
Klanten bleven verstoken van zorg, werknemers werden aan de kant geschoven of gedwongen als rechteloze alfahulp door te modderen.

Aan die praktijk lijkt maar geen einde te komen.
 
bulletZie ook de pagina