Omhoog Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Filosofie en Ethiek


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Spirituele pad Nulpuntveld Filosofie en Ethiek Spreuken - Citaten Meditatie


Filosofie en ethiek bij oa burnout
 

Wanneer je met burnout te maken hebt, krijg je zeker (indringend) te maken met zingevingvragen, ethiek (opvattingen over goed en kwaad, normen en waarden) en wereldbeelden.


Bram Moerland

Tijdens mijn herstel bleek de cursus 'Filosofie en Spiritualiteit in het dagelijks leven' van Bram Moerland, welke ik gevolgd heb van 1991 - 1993, heel actueel te worden. (Bram Moerland - Wikipedia).

Zie ook de pagina's Spiritueel herstel en Spirituele pad van deze website.
 

Ervin Laszlo

Op weg naar een samenhangend (coherent) wereldbeeld met bv Ervin Laszlo om de vele uitdagingen van deze tijd beter aan te kunnen.

Ervin Laszlo
(Wikipedia - Engels) hoort net als Ken Wilber tot de Integral Thinkers (Wikipedia - Engels).

Ervin Laszlo is lid van
Hungarian Academy of Sciences - Section of Economics and Law.

Belangrijk boek van hem ia oa: 'Worldshift 2012', de synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn' (2009)

Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een van duurzaamheid, welzijn en vrede.


Zie voor beschrijving het werk van Ervin Laszlo oa de items 5 en 6 van de pagina Nulpuntveld van deze website.
 

bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid

 

------------------------------------

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid

------------------

Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding.
Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie.

-  Piero Ferrucci  -

Wat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit

 - Coelho -

De bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.
Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal
leren en eigen maken.
Het kan niet doorgaan zoals het ging.

 Peter Sloterdijk


Zie ook de pagina Spreuken en gezegden van deze website.


Ken Wilber

Later kreeg ik steeds meer belangstelling voor Ken Wilber
(zie bv artikel in het tijdschrift The Optimist over deze bekende Amerikaanse filosoof).

Zijn werken focussen vooral op het maken van een 'Integrale theorie van het bewustzijn'.
Met inzichten uit oa de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie, maakt hij een samenhangend beeld van het Heelal.

Zie op deze pagina  - Ken Wilber.


Op de pagina Herstel burnout van deze website komt Ken Wilber uitgebreid aan de orde. Dit ivm de belangrijke relatie met het burnout herstelproces (oa ivm integrale visie, integrale geneeskunde / gezondheidszorg en integrale politiek).

 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens.

 
bulletIntegrale politiek kan het maatschappelijke klimaat verbeteren, dwz oa minder stress, meer duurzaamheid, meer begrip, meer respect.

 

  
  
Klik op onderstaande 4 onderwerpen van deze pagina

 

bullet1 Filosofie en ethiek - Nieuwe ontwikkelingen

    1.1 Is onze democratie nog van deze tijd?

    1.2
Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken

        - Privacy
       - Boek: 1984, door George Orwell

   1.3
Het Filosofisch Kwintet 2014 - Wat zijn de gevolgen van de informatie-revolutie?

   1.4 Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek? - met oa G1000?  


   1.5 Diverse onderwerpen

 
bullet2 Filosofie en ethiek, introductie
Wanneer kan filosofie en ethiek aan de orde komen en je helpen
(oa TV programma Buitenhof Grimmig Nederland)

 
bullet3 Filosofie
Met oa: wereldbeelden, open en gesloten samenleving, verantwoord maatschappelijk ondernemen, sterke invloed van Plato, visie filosoof Ad Verbrugge.


 
bullet4 Ethiek
Met oa: belangrijke invloeden op onze normen en waarden, artsen-eed,
eed of belofte afgelegd door iedere advocaat, onze parlementaire democratie en rechtsstaat, (eventuele) gevolgen van datamining bij oa de politie, wat is integer / integriteit?
 

horizontal rule

bulletDuurzame Politiek met Integrale Visie:

Zie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -

Op weg naar een duurzame samenleving
 
In deze website komen vele actuele onderwerpen aan de orde, onder andere:

 -
Overgang  naar een duurzame samenleving
   (Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie
)
 - Sociale voorzieningen
 - Klimaatcrisis (oa klimaatproces in Nederland)
 - (Lokale) democratie - Meer betrokkenheid van burgers (bv
G1000)
 - Hoe verder met de EU


Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving nu en in de toekomst.

 
**   De website   is voortgekomen uit   en sluit aan op deze website  - www.burnoutherstel.nl -  **
 
bullet OfficiŽle Site van de Klimaatconferentie in Parijs van 30 november  t/m 11 december 2015
 
bulletZie item 5 'Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces BelgiŽ en de 'Oslo Principles' op de pagina Duurzaamheid van de website www.duurzame-politiek.nl.

 
bulletZie item 4 'Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht'

Augustus 2016: Milieudefensie: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
 
Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.
 
bullet Dagvaarding recht op gezonde lucht

De publiekssamenvatting van de dagvaarding voor de rechtszaak voor gezonde lucht

 
bulletZie ook  pagina Herstel burnout van deze website over burnout.
 

horizontal rule

 
bulletPhilosophia wil zeggen de liefde tot wijsheid. Filosofie, de wetenschap der wijsbegeerte, wordt ook wel de grondslag voor alle wetenschappen genoemd.
 
bulletBoek: 'Wat is wijsheid, een filosofische zoektocht', door Jan Bor, zie ook de pagina Meditatie en MIndfulness van deze website.
Artikel
'Wat is wijsheid?', Volkskrant 12 februari 2012, YouTube-video - Thinking with the heart
 
bullet Ethiek is het cement van ons maatschappelijke huis.
 

horizontal rule1 Filosofie en ethiek - Nieuwe ontwikkelingen


    1.1 Is onze democratie nog van deze tijd?


 
bullet1 maart 2017, Prof. dr. Paul de Blot: Leeft onze democratie nog?

Wie de opiniepeilingen volgt kan zich afvragen of we nog democratisch geregeerd worden.

We zitten met een achterhaald politiek systeem waar alleen politieke partijen de dienst uitmaken. Hoe is het zover gekomen? Door onszelf! Daarom kunnen we er ook zelf iets aan doen.

Volgens de peilingen moet alles op de schop: de rechtspraak rammelt, het onderwijssysteem deugt niet, de medische wereld pakt de zaak verkeerd aan en ga zo maar door. Inderdaad is er op een aantal gebieden vaak een schokkend gebrek aan kwaliteit, maar veel mensen doen gelukkig echt hun best, vaak op heldhaftige manier.

Daar waar de menselijke waardigheid op het spel staat moeten we extra alert zijn. Het gaat om de mens in nood in de zorg: de zorg voor de oude mens, de zorg voor de zieke mens en de zorg voor de vereenzaamde mens.
Het gaat ook om aandacht voor de jeugd, zoals de slachtoffers van echtscheiding en kinderen die asiel zoeken waar de jeugdzorg onvoldoende voor is toegerust.
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid  -  Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid -

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU / NL - item 1.1, van deze website   www.duurzame-politiek.nl, die is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
 
bullet9 februari 2017, TV Nieuwsuur - video: Stille revolutie binnen lokale democratie - item vanaf 27 min en 20 sec na start uitzending

In steeds meer plaatsen kijken burgers niet lijdzaam toe hoe de plaatselijke bureaucratie hun voorstellen torpedeert.
Ze gaan zelf aan de slag, in de hoop dat het lokale bestuur hen zal volgen.

 
bullet Stille revolutie voltrekt zich binnen lokale democratie

In steeds meer plaatsen kijken burgers niet toe hoe de plaatselijke bureaucratie hun voorstellen torpedeert.
Evenmin laten zij zich afwimpelen aan het loket.
Ze gaan zelf aan de slag, in de hoop of de verwachting dat het lokale bestuur hen zal volgen.

Een stille revolutie, noemt burgemeester Koos Janssen (CDA) van Zeist de initiatieven van burgers op lokaal niveau.
In dorpen en steden komen mensen op voor hun belangen of regelen de zaken zelf.

Janssen is zijn hele loopbaan al is geÔnteresseerd in de werking van de lokale democratie.
Vorige jaar schreef hij voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het manifest 'Lokale democratie: actie op maat'.
 
bulletZie ook: VNG - Lokale democratie op maat
 
bulletZie ook: VNG - Ontwikkelingsagenda: Lokale democratie (pdf)

 
bullet Participatie-samenleving - Wikipedia

De term participatiesamenleving betekent, dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen.

De huidige verzorgingsstaat dreigt door de voortdurend stijgende zorgkosten onbetaalbaar te worden.
De discussie over de participatiesamenleving is ook verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de burger
?
 
bulletArtikel TU-Twente: Wat doen burgers in de participatiesamenleving (pdf) - www.utwente.nl
 
bullet Participatiesamenleving volgens premier Rutte  - www.tweedekamer.nl
 
bullet30 juni 2016, Trouw: De burger is niet zo zelfredzaam

Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht.
 

Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliŽnten.
Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten.


Tot deze conclusies komt een team van sociale wetenschappers dat langdurig onderzoek doet in zes gemeenten naar de gevolgen van de decentralisatie, het overhevelen van jeugdzorg, delen van langdurige zorg en arbeid naar gemeenten.

Die operatie kreeg in 2015 haar beslag. Het onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Sittard-Geleen en Leeuwarden loopt tot 2018.
De wetenschappers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam presenteren hun tussentijdse bevindingen vandaag in Utrecht.
 
bullet1 juli 2016, nu.nl: NIBUD maakt zich zorgen om gepensioneerden van morgen

 
bulletZie ook item 1.4 Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?  - met oa G1000?   -  van deze pagina.

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Afscheid Herman Wijffels

 Op 3 oktober 2016 nam Herman Wijffels afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

In zijn afscheidsrede ging Wijffels in op de duurzaamheids
-transitie en de rol daarin van de universiteit en de financiŽle sector.

Op een nieuwe manier naar de wereld kijken!

In zijn afscheidsrede benadrukte Wijffels dat we met onze huidige manier van leven niet meer passen op deze ene aarde.

Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken.

Wijffels ziet hierin een belangrijke rol voor de universiteit weggelegd
- Stellingen van prof Wijffels:
 
bulletDe wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geÔntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren.
 
bulletOok het onderwijs moet vanuit dat perspectief vorm krijgen:

We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande
kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken; ook wel T-shaped skills genoemd.
 
bullet Afscheidsrede Prof Wijffels (pdf)   -  Eigen opmerking: zeer de moeite waard om te lezen!
 
bullet Verslag afscheid Prof Wijffels (pdf)
 
bullet2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - Het huidige systeem is failliet ca 43 minuten

 

bullet15 juni 2016, nos.nl: Over 5 jaar helft misdaad door cybercriminelen

Het aantal misdrijven waarbij cybercriminelen betrokken zijn, zal de komende jaren fors toenemen.

Volgens het Openbaar Ministerie staan we voor een trendbreuk binnen de misdaad.

"Over vijf jaar heeft vijftig procent van onze criminaliteit te maken met computers", zegt procureur-generaal Gerrit van der Burg tegen Nieuwsuur.

 "Het binnendringen van computers zou wel eens het fietsendiefstal van de toekomst kunnen worden."

 

bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van Urgenda:
http://www.urgenda.nl/

 
bullet26 mei 2016, nu.nl: Hoofdredacteuren maken zich zorgen om Nederlandse persvrijheid

Het Genootschap van Hoofdredacteuren maakt zich zorgen over twee wetsvoorstellen waarin de bronbescherming van journalisten wordt vastgelegd. De overheid zou opsporingsdiensten te veel ruimte geven waardoor klokkenluiders 'vogelvrij' zijn.

De Staat is in het verleden al meerdere malen op de vingers getikt, omdat het journalisten liet opsluiten of afluisteren in de hoop hun bronnen te achterhalen. Doorgaans mogen journalisten zwijgen over wie hun bronnen zijn, maar dat recht is niet onbeperkt. Soms zouden maatschappelijke belangen zwaarder wegen.

In juni gaat de Kamer over deze gedetailleerd uitgewerkte wetten in debat. De overheid wil namelijk alleen bronbescherming toekennen aan 'echte' journalisten, om te voorkomen dat criminelen zich als journalist verschuilen achter de persvrijheid.

Het Genootschap, bestaande uit honderd (adjunct)hoofdredacteuren van onder meer kranten en tijdschriften, vindt dat de staat zich hiermee op een hellend vlak begeeft.

 

bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl , www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van De Blok, Rotmans en Weggeman

Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg) en Matthieu Weggeman (Hoogleraar innovatief Management)

Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

Jos de Blok uit Almelo begint een eigen zorgverzekering. De oprichter van Buurtzorg Nederland, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land, gaat de concurrentie aan met Menzis.
Het is een initiatief van Buurtzorg en een aantal mensen die eveneens kritiek hebben op de huidige zorgverzekeraars, onder wie oa Jan Rotmans.
(zie ook de vele ingezonden berichten)
 
 
bullet1.2  - 22 augustus 2015, Volkskrant: Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken

Nederland dreigt uit de bocht te vliegen met het massaal bespioneren van burgers.

Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten wordt getreden: de nieuwe wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).

Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te maken op onze privacy
.
 
bullet28 juli 2015: www.hrw.org (Human Rights Watch): With Liberty to monitor all

How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy

For much of its history, the United States has held itself out as a model of freedom, democracy, and open, accountable government.

Freedoms of expression and association, as well as rights to a fair trial, are protected by the Constitution, and US officials speak with pride of the freedom of the media to report on matters of public concern and hold government to account for its actions.

Yet, as this report documents, today those freedoms are very much under threat due to the governmentís own policies concerning secrecy, leak prevention, and officialsí contact with the media, combined with large-scale surveillance programs.

If the US fails to address these concerns promptly and effectively, it could do serious, long-term damage to the fabric of democracy in the country.
 

 
    
   Privacy
 
bullet9 december 2015, TV programma Zembla: Data - Het nieuwe goud deel 2 - ( Video deel 2 )

Gezondheidsapps voor op je smartphone schieten als paddenstoelen uit de grond.

Ze tellen het aantal stappen dat je zet, ze controleren je dag- en nachtritme, ze meten je bloeddruk en hartslag, calorieŽn worden bijgehouden.
Een goede ontwikkeling vindt minister Schippers van Volksgezondheid, want als we onze gezondheid met behulp van smartphone en internet goed in de gaten houden, kunnen de zorgkosten omlaag.
We beschikken immers nu zelf over interessante persoonlijke medische informatie.

Maar wie beschermt deze medische gegevens?
Want wat de meeste app-gebruikers niet weten is dat er bedrijven zijn die om hele andere redenen ook geÔnteresseerd zijn in onze medische data.

 
bullet2 december 2015, TV programma Zembla: Wie kent u het beste?  deel 1 - ( Video deel 1 )

Er zijn bedrijven, zogeheten datahandelaren, die misschien wel meer van u weten dan uw partner of uw beste vriend.
Ze zijn op de hoogte van uw interesses en uw geheimen. Deze datahandelaren volgen u namelijk onophoudelijk via uw computer, uw tablet en uw smartphone.
Dat doen ze met behulp van geavanceerde Ďtrackersí die ze op websites hebben geplaatst.

Deze trackers leggen alles vast wat u op het internet doet. Ze zien bijvoorbeeld welke kleding u bekijkt of koopt en wat uw vakantiebestemming wordt. Ook als u surfend op het web oplossingen zoekt voor uw relatieproblemen, schulden, stress en ziekte, de datahandelaren kijken met u mee. Want uw interesses en uw gedrag op internet zijn goud waard.
Met al die gegevens wordt een profiel van u gemaakt, dat voor veel geld verkocht wordt aan marketeers, kredietbeoordelaars, verzekeraars en andere geÔnteresseerden.

Mag dat zomaar? En hoe kunt u zich daar tegen beschermen?


 

bulletEnkele belangrijke sites over privacy:
 
bullet Privacy - Wikipedia

Privacy, privťsfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

 
bullet  Autoriteit Persoonsgegevens (AP)   -  Autoriteit Persoonsgegevens  - Wikipedia

Autoriteit Persoonsgegevens   ==  Deze organisatie heette tot 2016 het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)  ==

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen en organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. Deze taak is ook gericht op de overheid.

Ook ziet de AP toe op naleving van de Wet politiegegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en alle andere wettelijke regelingen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens.
 
bullet Bv 'Werk en Uitkering' - Zieke werknemers:
 
bullet Beleidsregels - De zieke werknemers (pdf)
 
bullet PatiŽntenrechten via de website van Zorgebelang Nederland.

 
bullet Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)  -  Autoriteit Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens

 
bullet Privacy en veilig internetten - https://veiliginternetten.nl/

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten
.

 
bulletBits of Freedom - www.bof.nl/

Bits of Freedom komt
op voor jouw vrijheid en privacy op internet.

Deze grondrechten zijn onmisbaar voor je ontwikkeling, voor technologische innovatie en voor de rechtsstaat.
Maar die vrijheid is niet vanzelfsprekend.

Je gegevens worden geanalyseerd en je internetverkeer wordt afgeknepen.
Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft.

 

 


  Boek: 1984, door George Orwell

 
bulletBoek: 1984, door George_Orwell

Big Brother: het vocabulaire uit 1984 is sinds de eerste publicatie in 1949 in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.
Een ambtenaar op het ministerie van Waarheid, Winston Smith, raakt verstrikt in een strijd tegen de alles doordringende Partij en wordt gekweld door zijn gedoemde liefde voor Julia.
In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit.

1984 is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes.
 
bullet Boek: 1984 - Wikipedia
 
bullet Boek 1984 inkijken mbv Google


ISBN 9789029587099

 
bulletEen kenmerkende uitspraak is dan ook: "Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows."
Het gaat erom dat de Partij kan zeggen dat twee plus twee vijf is, en dat de gehele geschiedenis in de archieven veranderd wordt, alsof ze nooit anders geweest is.
Met andere woorden: twee plus twee is niet vier, of drie, of zes, maar wat de Partij zegt dat het is. Een paar partijslogans uit het boek zijn:

- Oorlog is vrede (war is peace)

- Vrijheid is slavernij (freedom is slavery)

- Onwetendheid is kracht (ignorance is strength)

Dystopie is een (denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven.
Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt.

 

bulletZie ook de website Big Brother Awards: https://bigbrotherawards.nl

Wat zijn de Big Brother Awards? Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.

 
bullet 25 november 2014, nu.nl: PvdA wil gegevens burgers beschermen met 'datawet'

PvdA wil dat er ťťn wet komt waarin alle regels rond de privacy en data van burgers op internet worden vastgelegd.
De partij vindt dat de huidige regels onduidelijk en verouderd zijn.

'Uitgangspunt is dat je bezit van je eigen data houdt en dat je het recht hebt om vergeten te worden'
 
bullet Privacy Barometer
 
bulletwww.nu.nl: Artikelen over Privacy
 
bulletWikipedia: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
 

 

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017  -  Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programmaís in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?
Politiek Geluksmanifest 2017
ó omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 

 

bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl - Duurzame Politiek met integrale visie, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid van deze website over duurzame politiek..

 
bulletZie op deze pagina ook de andere items mbt privacy.
 

 

bullet1.3 Het Filosofisch Kwintet 2014 - Wat zijn de gevolgen van de informatie-revolutie?

Omroep Human: Overzicht uitzendingen 'Het filosofisch Kwintet 2014':

 
bullet 22 juni 2014:  Technologie, moraal en internet - duur video ca 1 uur

Wat betekent de snelle digitale ontwikkeling voor ons leven? En wat zijn de morele implicaties?
Wat betekent de komst van bv de Google-bril. Hoe gaan we om met privacy?

 
bullet 29 juni 2014: Technologie, moraal en Economie - duur video ca 1 uur

Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie?
Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?

 
bullet6 juli 2014: Technologie, moraal en Medische Wetenschap - duur video ca 1 uur

Technologie, Moraal en Economie. Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie? Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?

 
bullet 13 juli 2014:  Technologie, Moraal en Energievoorziening - duur video ca 1 uur

De vierde aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Energievoorziening. In hoeverre biedt technologie een oplossing voor de problematiek rond ons energieverbruik?

 
bullet20 juli 2014: Technologie, Moraal en Veiligheid - duur video ca 1 uur

De vijfde en laatste aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Veiligheid. Zijn we door technologische ontwikkelingen anders over veiligheid gaan denken? Of: Zouden we anders over veiligheid moeten gaan denken?

 
bullet25 juni 2014, hcc.nl: Grondwet voor internet: 50e bijeenkomst ICANN
Op dit moment vindt in Londen de 50e bijeenkomst van ICANN plaats.
Op dit congres wordt onder andere gepraat over Internet Governance, de wereldwijde discussie over een grondwet voor internet.
HCC maakte onlangs deel uit van het gesprek en sprak Neelie Kroes.

 
bullet29 april 2016, Volkskrant: Kabinet houdt vast aan massaal aftappen internetverkeer

Het kabinet zet de plannen voor het op grote schaal aftappen van internetverkeer ongewijzigd door.
Daarmee trekt het zich niets aan van de kritiek van de telecomsector en maatschappelijke organisatie.

Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden.

Dat blijkt uit een nog geheim wetsvoorstel voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat in handen is van de Volkskrant.
Daarin staat ook dat geheime diensten vanaf 2017 elk jaar ťťn groot toegangspunt tot het internet zullen gereedmaken om afgetapt te worden.
In 2020 omvat het aftapnetwerk dan vier grote locaties.
 
bulletYouTube-video: Kabinet trekt zich niets aan van de kritiek op de inlichtingenwet - De Volkskrant
 

 
bulletG8 van de Filosofie gaat Door !

17 januari 2014, www.G8vandeFilosofie.nl:
De G8 van de Filosofie gaat door

De G8 van de Filosofie wordt gehouden op vrijdag 18 april 2014 in de Amsterdamse Beurs van Berlage.


Deze G8 van de Filosofie wordt georganiseerd door
Human, Filosofie Magazine en Hivos.
 
bulletEen top van invloedrijke denkers uit binnen- en buitenland zullen deelnemen:

Peter Sloterdijk           - Zie item op deze pagina

John Gray                    -
http://tvblik.nl/ : In gesprek met John Gray

Chantal Mouffe            -
YouTube video:
Chantal Mouffe, "Democratic Politics and Agonistic Public Spaces"

Zygmunt Bauman         -
YouTube video: Zygmunt Bauman Lecture - zie ook item Vloeibare tijden op deze pagina

Benjamin Barber          -
YouTube video: Benjamin Barber: Why mayors should rule the world

Markus Gabriel             -
YouTube video: Why the world does not exist: Markus Gabriel at TEDxMŁnchen

Damon Young              
- website: http://damon-young.blogspot.com.au/

Achille Mbembe           
- website: VPRO Tegenlicht: Achille Mbembe  - 25-02-12013 - YouTube-video - Achille Mbembe
 
 
bulletTijdens de G8 van de Filosofie zullen deze invloedrijke denkers zich buigen over de belangrijkste uitdagingen van deze tijd.
Het gaat over duurzame economische ontwikkeling, de open maatschappij, individualisering en ethiek, (medische) technologische veranderingen en meer.
 
bulletDe thema's worden behandeld in lezingen, interviews, debatten en in een speciale live uitzending van Het Filosofisch Kwintet.

Tijdens de G8 worden de denkers uitgedaagd om grote maatschappelijke en ethische kwesties met denkkracht te lijf te gaan.
 
bulletYouTube-video: G8 van de Filosofie gaat door! - duur ca 7 minuten
 
bullet YouTube-video: Benjamin Barber over belangrijke kwesties voor de G8 - duur ca 3 minuten

 
 
bulletTV uitzendingen ivm G8 van de Filosofie in Amsterdam op 18 april 2014:

 
bullet19 april 2014, Human TV: Human G8 - Het Filosofisch kwintet 2014 - (video) zaterdag, 19 april 2014 00:14 - 1:10 Nederland 1
(Uitzending in de nacht vrijdag op zaterdag)

Live vanaf de G8 van de Filosofie zendt Human een speciale editie uit van Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak en filosoof Peter Sloterdijk.
Hun gasten zijn John Gray, politiek-filosoof, Maartje Schermer, bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens en Stephen Baker, auteur van het boek De Datameesters.

 
bullet Als voorbereiding op de G8 van de filosofie op vrijdag 18 april 2014 in Amsterdam, zijn er:

Vanaf maandag 14 april 2014 wekelijks 5 afleveringen, 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN

Wat zijn de morele grenzen van het marktdenken?

Bij wie is de macht in de beste handen?

Hoe moet ik omgaan met mijn online identiteit?

Hoe moeten we in een in hoge mate geseculariseerde samenleving omgaan met een fenomeen als religie?

Wat moet ik doen om mijn leven zin te geven, nu er zoveel te kiezen is?

 

In de eerste aflevering op 14 april 2014 is een vooruitblik op de G8 van de Filosofie aan de hand van het inmiddels wereldberoemde college 'Niet alles is te koop' van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel.
 
bullet14 april 2014 Human: 'Dus ik ben' door Michel J. Sandel (video - Uitzendinggemist.nl)
Een vooruitblik op de G8 van de Filosofie aan de hand van het inmiddels wereldberoemde college 'Niet alles is te koop' van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel
 
bullet21 april :  Human G8 - Dus ik Ben: Damon Young  (video)  - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet28 april :  Human G8 - Dus ik Ben: Benjamin Barber (video)  - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet5 mei    :  Human G8 - Dus ik Ben: Markus Gabriel  (video)   - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet12 mei :  Human G8 - Dus ik Ben: Aziz Al-Azmeh  (video)   - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 

 

bullet www.investeerinfilosofie.nl Waarom investeren in de G8 van de filosofie?

Filosofen denken na over de belangrijkste kwesties van deze tijd. Over rechtvaardigheid en politiek, milieu en duurzaamheid, ethiek en geluk, de rol van de economie of onderwijs en opvoeding. Kwesties die spelen in Nederland, maar ook wereldwijd.

Human en Filosofie Magazine halen de acht grootste denkers naar Nederland, om inzichten op te doen en expertise te verzamelen. Daarmee kunnen we projecten starten, die in Nederland maar ook elders van waarde zijn Ė volgens de gedachte think global, act local.
 

 

horizontal rule


1.4 Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?
 

bullet

Zie ook item 1.1 Is onze democratie nog van deze tijd? - van deze website

 


   Voorbeeld hoe het ook kan: Burenhulp en zorg in Wedde

 
bulletMei 2015, LHV - Landelijke Huisartsen Vereniging: Huisartseninitiatief Oost-Groningen: Burenhulp en zorg in Wedde

De thuiszorg voor de steunkousen, de buurvrouw voor de boodschappen en een dorpsgenoot voor het tuinonderhoud. In het Oost-Groningse Wedde is het geen toekomstdroom, maar realiteit.

Op initiatief van huisarts Hans Berg slaan formele en informele zorg de handen ineen. Met succes
.

Zie
voor het volledig artikel - pdf file - te laden via dit artikel in blad 'De dokter' de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) -> via bovenstaande link
 
bullet19 maart 2016 won het project 'Wedde dat 't lukt' de Nationale Kern met Pit prijs - www.huisartsenpraktijkwedde.nl/wedde-dat-t-lukt/
 
bullet28 februari 2016, TV-programma Kruispunt: Video 'Wedde dat 't lukt'
 

 

 
bulletBoek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck  -  "Uitdagend,veelbelovend en zeer overtuigend"  - THE TIMES -

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

Het fel besproken Tegen verkiezingen pakt uit met een nieuwe diagnose - en een lang vergeten remedie.
Dit invloedrijke manifest maakt duidelijk dat de huidige verkiezingen een vermolmde procedure zijn. Gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert David van Reybrouck een wervend voorstel voor een echte democratie - ťťn die werkt.

Urgent, onorthodox en overtuigend.


Het boek laat je op een speelse manier kennismaken met oudere vormen van democratie, die in een moderne jasje gestoken zouden kunnen bijdragen aan de problemen van ons parlementaire stelsel van nu.


'Van Reybrouck wil een systeem waarin de regering niet slechts voor het volk bestaat, maar ook duidelijk uit het volk bestaat. Ene president Trump zou zijn opvattingen onder de loep mogen nemen...'

               - Financial Times -
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016

 
bullet G1000: http://g1000nu.ning.com/ en zie ook de site http://g1000.nu/

   - Platform voor democratische innovatie - Nederland

 
bullet G1000: www.g1000.org/nl

   - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ

 
bullet30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek
 Nieuwe geactualiseerde uitgave
van 4 oktober 2016Eigen opmerking:

Een echt belangrijk boek!

Kost  E 10,00

 
bullet Voorbeeld periodieke referenda in Zwitserland - Hoe het echt anders kan!

  In Zwitserland is de gemeente met zijn inwoners het belangrijkst, daarna komt het kanton, en als laatste de centrale overheid.


 
Voorbeeld van een Integrale Politiek partij in Zwitserland: Integrale Politik (IP)

          - 'Macht aan de stad ?'

          -
Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op dat het politieke gebouw in Zwitserland omgekeerd is!
 
bullet Politiek in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Overheid in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Volksabstimmung (Schweiz) - Wikipedia - Periodiek Referendum

Die Volksabstimmung (franzŲsisch Votation populaire, italienisch Votazione popolare, rštoromanisch Votaziun dal pievel) ist ein Instrument der direkten Demokratie in der Schweiz und damit ein wichtiges Element des politischen Systems der Schweiz.
 
bullet Referendum in Zwitserland - Wikipedia (NL)
 

 

 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes

Eťn van de uitgangspunten die wij tot nu toe hanteerden bij de organisatie van een G1000 was dat het moest gaan om een initiatief van burgers. Weliswaar in samenwerking met de overheid en werkgevers, maar de regie ligt bij burgerinitiatiefnemers. Om te voorkomen dat een G1000 gebruikt wordt om de agenda van de wethouder te legitimeren en om ervoor te zorgen dat voor burgers de integriteit van de G1000 niet ter discussie staat. In de afgelopen paar jaar hebben we om die reden enkele voorstellen afgewezen.

Drie jaar na het formuleren van dit uitgangspunt komen we daar op terug.
We zien dat het organiseren van een G1000 voor burgers een íhell of a jobí is en dat de verwerking van de resultaten door de lokale overheid veel te wensen over laat. Vandaar dat wij dit voorjaar besloten hebben om onze uitgangspunten aan te passen en in te gaan op de vragen van de Gemeentes Bronckhorst en Diemen om samen met hen een voorstel voor een G1000 uit te werken. Intussen zijn daar de Gemeente Enschede (vuurwerkdialoog) en de Gemeente Steenwijkerland bij gekomen.

Wij gaan de samenwerking met deze gemeentes graag aan, maar onder strikte voorwaarden.
We vragen om de principes van de G1000 te respecteren ťn vooraf te garanderen dat de uitkomsten gaan landen in concreet beleid.
De gemeente biedt ondersteuning bij het natraject: de deelnemers werken de resultaten uit tot concrete projectvoorstellen, de ambtenaren vertalen die in beleid. We hopen op deze manier een nieuwe stap te maken in de vernieuwing van onze democratie.
 

 

6 juni 2015: G1000 in de stad Groningen:

 


 

Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015

 

 

bulletG1000nu: http://g1000nu.ning.com/ - Platform voor democratische innovatie - Nederland.


 

bulletG1000.org - www.g1000.org/nl/  - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ - David van Reybrouck - Video: David van Reybrouck - VPRO Tegenlicht
 
bullet Boek: Tegen Verkiezingen  
De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016
 
bullet30 september 2014 - YouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht
 
bulletArtikel: Oratie prof mr Job Cohen (pdf) oa over G1000:
Drie grote decentralisaties zijn sinds 1 januari 2015 een feit en stellen de Nederlandse gemeenten voor een grote opgave: op de terreinen van de jeugdzorg, grote delen van de ouderenzorg en de arbeidsparticipatie dragen zij verantwoordelijkheid.
Dat zijn gebieden die voor heel veel mensen van groot belang zijn.

Daarom is het essentieel dat burgers vertrouwen hebben in hun gemeenten.
Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd van grote veranderingen, die nog eens voor extra onzekerheid zorgen.
 

1 juni 2015: Democratie 1000 in Apeldoorn:
Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn

 

 
bullet1 juni 2015:  Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geÔnspireerd door G1000)  -  www.democratie1000.nl/

Ruim 700
burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers gaan in gesprek over 'hoe verder met de locale democratie?

Zelf heb ik als burger mee mogen doen aan deze D1000.
Ik vond het een imposante ervaring om met ruim 700 mensen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers) in gesprek te zijn over 'hoe verder met de locale democratie?

Ik was onder de indruk van de effectiviteit, gestructureerde opbouw, het enthousiasme en de goede organisatie.

Het was een levendig en aangenaam gebeuren, waarbij ik vele mensen heb ontmoet in een bijzonder open sfeer!

Een statement dat naar voren kwam was bv: 'De agenda van de straat op tafel bij de (
Gemeente-) raad'
 
bullet Verslag D1000  -  VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) - website
 
bullet Verslag D1000  -  Lokale Democratie in beweging  - website
 
bullet Verslag D1000  -  Binnenlandsbestuur.nl
 
bulletHet 'D1000 manifest' top 3:
 
bulletBurgertoetsraad via loting (naast bestaande Gemeenteraad) is het belangrijkste voorstel voor vernieuwing van de lokale democratie
 
bulletThemapolitiek door middel van dialoog
 
bulletElke gemeente experimenteert dit jaar met minimaal 1 uitdagend initiatief uit de samenleving, in volledig vertrouwen
 
bulletEnkele andere items:
 
bulletWeg met het coalitie-akkoord
bulletBurgerschap in het onderwijs
bulletLoslaten en vertrouwen gewoon doen
bulletSamen eropuit
bulletDe agenda van de straat op de tafel van de (Gemeente-) Raad

 
bulletArtikel: Democratische waarden van de G1000 onderzocht, door Ank Michels en Harmen Binnema (Universiteit van Utrecht)

Ank Michels en Harmen Binnema van de Universiteit Utrecht hebben onder de titel: G1000 in Amersfoort, Uden en Kruiskamp, de realisatie van democratische waarden, een eerste working paper gepresenteerd.

Dit is de eerste in een reeks die het G1000 onderzoeksteam van de universiteiten van Utrecht, Amsterdam (VU), Leiden en Antwerpen zal publiceren.

Michels en Binnema hebben zich vooral gericht op de democratische waarden en deze op basis van een internationale studie naar Burgerfora in een overzicht gevat dat al eerder gepubliceerd is op G1000.nu


 
 
bulletZie ook voor uitgebreider informatie de pagina Integrale visie NL/EU - item 1.2 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?'
van de website
www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout herstel.

Thema van de website www.duurzame-politiek.nl :

Kijk verder dan je neus lang en breed is - lang staat voor: duurzaamheid - breed staat voor: Integrale Visie
 

horizontal rule


1.4 Diverse onderwerpen:

 

 
bullet16 januari 2017, Trouw: Acht man rijker dan de halve wereld

De acht rijkste mensen op deze planeet bezitten net iets meer dan de ongeveer 3,7 miljard burgers die de armste helft van de wereldbevolking vormen, rekent Oxfam voor.

Bill Gates
(VS), Amancio Ortega (Spanje), Warren Buffett (VS), Carlos Slim (Mexico), Jeff Bezos (VS), Mark Zuckerberg (VS), Larry Ellison (VS) en Michael Bloomberg (VS) bezitten samen 426 miljard dollar, zelfs zo'n 17 miljard meer dan die armste helft.

 

 

 
bulletSeth Lloyd (hoogleraar MIT) over 'Quantum life'


Professor
Seth Lloyd is werkzaam in het Research Laboratory of Electronics van het MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Seth Lloyd leverde in 1960 de grondslagen voor veel van het quantumwerk in Delft mbt de qauntumcomputer (Kavli Instituut Delft).

Volgens Seth Lloyd is quantum niet alleen een zaak van machines en geheugens en rekenkracht. Quantum is overal, bv ook in de biologie.

 
bullet Interview in American Scientist: An interview with Seth Lloyd


 
bullet Wikipedia: Seth Lloyd (Engels)  -  Seth Lloyd (Nederlands)

 
bulletYouTube video: Seth Lloyd on Quantum Life

 
bullet YouTube video: Origin of complexity in the Universe - Seth Lloyd


 
bullet Boek: Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos - Seth Lloyd
 
bullet Toelichting op het boek

 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website.
 

 

 
bullet30 november 2014, VPRO Boeken: Hans Acherhuis en Willem Schinkel - (video)   
 
bullet Socioloog Willem van Schinkel over zijn nieuwe boek 'Over het nut en nadeel van de sociologie voor het leven'

Hij zal zijn plan voor een instituut voor de publieke verbeelding toelichten, een instituut dat een grote rol moet gaan spelen in het publieke debat. Een debat waarin volgens Schinkel te vaak conflicten worden verdoezeld.
 
bulletBoek: 'Over het nut en nadeel van de socilogie voor het leven', door Willem Schinkel  - Korte video toelichting op het boek

 
bullet VPRO Zomergasten 2010 met Willem van Schinkel deel 1 van 17
 
bullet Wikipedia: Willen Schinkel

 
bullet Filosoof Hans Achterhuis over zijn boek 'De kunst van het vreedzaam vechten'

Er is minder geweld dan ooit. Er vallen minder doden dan ooit.
Het uitvechten van conflicten speelt in dit proces een belangrijke rol. Hoe lukt dat in onze moderne samenleving?
 
bullet Boek: 'De kunst van het vreedzaam vechten', door Hans Achterhuis  en Nico Koning,
 
bulletWikipedia: Hans Achterhuis
 
Zie ook de pagina's Herstel burnout, Burnout stellingen, Maatschappelijke context, Nulpuntveld en Burnout Preventie van deze website.

 

 
bulletZie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

horizontal rule


 

2 Filosofie en ethiek, introductie
 


Filosofie en ethiek kunnen je helpen wanneer je in de praktijk van het dagelijks leven te maken krijgt met bv:

 
 
bulletZingeving vragen

 
bulletActuele maatschappelijke situatie rond geloof, integratie, haat, bedreiging (volksvertegenwoordigers kunnen zich niet vrij bewegen en niet naar behoren hun taak uitoefenen),  politieke moord en politieke brandstichting van enkele kerken en moskeeŽn. Haat lijkt aantrekkelijk (bv dominant, heroÔsch, machtig, spectaculair, meeslepend), geraaktheid, geduldig opbouwen etc is 'soft' en niet spectaculair.

Naar mijn mening hoort er in de praktijk ook oa tolerantie en ruimte te zijn tov de belangrijke geneeswijzen welke door de WHO (
World Health Organisation - Wereld Gezondheids Organisatie) erkent worden.

 
bullet(Ernstige) vragen rond gebeurtenissen die je overkomen en bv de vraag leeft 'wil ik hier nog wel bijhoren' (wat gebeurd er eigenlijk, onwaarheid, mag dat allemaal wel)

 
bulletVerschil tussen recht en rechtvaardigheid (bv positie van klokkenluiders, letselschade-rechtzaken)

 
bulletDe enorme vraagstukken rond de economische crisis welke voortwoekert over de wereld (ecologische voetafdruk, duurzaamheid, etc)

 
bulletBij burnout kan je te maken krijgen met veel verdriet en kwaadheid (boosheid).
Wat betekend het kwaad voor je, bv:
 
bulletKwaad is de afwezigheid van het goede.
bulletKwaad is het misbruikte goede, het geperverteerde goede
bulletKwaad in een mythische gestalte, kwaad in je medemens, kwaad in jezelf (je schaduw)

Het maakt bv voor je herstelproces veel uit hoe je dit ervaart en er mee omgaat!
Luister bv naar de CD van Bram Moerland: 'Arthur legende', met een aantal lezingen en vertelde verhalen over oa dit onderwerp. Zie bv de pagina Literatuur + sites van deze website.

 

bulletDe werkwijze: 'Het doel heiligt de middelen', dwz 'maakt niet uit hoe en ten koste van wat je je doel haalt, als je het maar haalt', bv door:
 
bullet Moedwillige verdraaiing van feiten
bullet Vertragen (bv vertragen van onderzoeken, vertragen bij betaling aan toeleveranciers (wat soms oa faillissement tot gevolg heeft))
bullet Afspraken gewoon niet nakomen
bullet Spreekverbod
bullet Schuiven met problemen door de (te grote) organisaties
bullet Actuele problemen naar onderzoekscommissies verschuiven, welke vervolgens op een laag pitje 'lang en / of onduidelijk' bezig zijn.
bullet Versnipperen en delegeren/uitbesteden van verantwoordelijkheden (gevolg: van kastje naar de muur effect)
bullet Niet aanspreekbaar/bereikbaar zijn van verantwoordelijke mensen
bullet Bewust te grote beloften doen (op het verkeerde been zetten)
bullet Wat we niet willen betalen bestaat gewoon niet (negeren), dwz zieken of gedupeerden hebben gewoon pech.
bullet Verwarring creŽren. Misbruik maken van verwarring bij mensen tgv veel informatie welke bij een probleem of vraagstuk beschikbaar komt.(bv bewust onjuiste informatie gebruiken in een discussie)
 
bullet Door misbruik van macht (dwz zg 'kolonialiseren van de geest') bij een individu of groep (of bv organisatie) dmv angst (bv chantage) of onder financiŽle druk zetten (geldkraan dichtdraaien, budgetten afbouwen, etc).
bullet (Intensief) werken met een zg spindoctor. Voorbeeld was Jack de Vries bij het CDA.
W
at betekent dit voor de begeleide personen en hun omgeving mbt bv authenticiteit, integriteit, transparantie en het (onderling) vertrouwen? Komt de vervreemding in beeld?

Veel voorkomende doelen zijn bv:
 
bulletMinimaliseer de uitgaven
bulletHoe 'verdien' ik zoveel mogelijk geld
bulletOngunstige beeldvorming voorkomen
bulletHoe kan ik mijn voorstellen over de streep krijgen
bullet Hoe krijg ik zoveel mogelijk invloed
bullet Opponenten 'monddood' maken, frustreren van discussies, onderzoeken, etc
bulletGewoon arrogantie en ongeÔnteresseerdheid

Duidelijk is dat deze wijzen van werken op den duur veel agressie, frustraties, etc opwekken en destructief zijn.


 

 
bullet10 januari 2015, DeStentor: Radeloos over nieuwe zorg

Nederland is bang om oud(er) of ziek te worden. Bang dat de zorg onbetaalbaar wordt. Bang om een verstotene in eigen land te worden. Dat je alleen en eenzaam over blijft.

Dat trieste beeld stijgt nadrukkelijk op uit de grote zorgenquÍte door deStentor, Tubantia en de Gelderlander de afgelopen weken heeft gehouden.
 
bullet Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Herstel burnout (werken met integrale visie) van deze website.

 
bullet 4 december 2014: YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000
(
http://g1000nu.ning.com/) komt in deze video ook naar voren - (na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?
 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
Zie bv Rapport Ombudsman
'Geen fraudeur, toch een boete' (pdf) - een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk, van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) : Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze site over burnout.
 

 


Economie en samenleving

 
bullet5 november 2014, NOS: Thomas Piketty: niet voor links of rechts

De Franse econoom Thomas Piketty bezocht de Tweede Kamer.
Hij sprak over de ideeŽn die hij heeft verwoord in zijn boek 'Kapitaal in de 21 ste eeuw'.

Zijn boodschap was dat economie en verdeling van welvaart belangrijke onderwerpen zijn, 'die je niet alleen aan economen en statistici moet overlaten' , als politici niets doen wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter.

Thomas Piketty is een Franse econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid. Hij is tevens hoogleraar en columnist.
 
bulletBoek:  'Kapitaal in de eenentwintigste eeuw', door Thomas Piketty

 
bulletWikipedia: Thomas Piketty

 
bullet6 november 2014. nu.nl: Tweede Kamer heeft geen goed beeld van belasting-ontwijking

De Tweede Kamer heeft geen goed overkoepelend beeld van de resultaten van het in Nederland geldende vestigingsbeleid voor internationale bedrijven.
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag gepubliceerd rapport over belastingontwijking, in opdracht van de Tweede Kamer.
De Belastingdienst houdt niet bij hoeveel geld er is gemoeid met de vrijstelling van dividendbelasting.
 
bullet6 november 2014, Nieuwsuur.nl: Belastingtrucs op straat

Multinationals ontwijken voor miljarden aan belasting via afspraken met de Luxemburgse belastingdienst.

 
bulletTrouw: Algemeen overzicht verschenen artikelen mbt LuxLeaks

Nieuw internationaal onderzoek toont bedrijven miljarden aan belasting ontwijken. Voor het eerst worden de geheime constructies, vaak gespreid over veel landen, duidelijk. De spin in dit web Luxemburg. Uit documenten waarover Trouw beschikt, blijkt dat ook Nederland een belangrijke schakel is.
 
bulletWikipedia: LuxLeaks

 
bullet Zie bv ook de beschrijving van de socioloog en filosoof Zygmunt Bauman - Wikipedia
 
bullet Boek: 'Vloeibare tijden', leven in een eeuw van onzekerheid, door Zygmunt Bauman

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze lange termijn oriŽntaties.
 
We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van korte termijn projecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriŤre' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen.

Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

 
bullet Vloeibare tijden: Leven in een eeuw van onzekerheid  -  via de website www.socius.be

 
bullet The Bauman Institute in Leeds UK

 
bullet Zie ook item G8 van de Filosofie op deze pagina.
 

 

 
bullet25 december 2013, TrosRadar-Extra: De Schuldvraag

Draait de consument op voor de puinhoop op de financiŽle markten? Hoe is die puinhoop eigenlijk ontstaan?
En waardoor zijn onze schulden zo hoog? 

In een unieke documentaire van de makers van Radar neemt Antoinette Hertsenberg je mee op een zoektocht naar de oorsprong van geld, schuld en de crisis.

Zie de beide video's:
 
bulletDe schuldvraag - video deel 1 (YouTube - video) - Het is 5 jaar na het uitbreken van de kredietcrisis.
Antoinette Hertsenberg wil begrijpen hoe het zo is gekomen. In deel 1 van De Schuldvraag gaat ze op zoek naar de oorsprong van geld.
 
bulletDe Schuldvraag - video deel 2 (YouTube - video) - 2013. De crisis is voelbaar in alle geledingen van de maatschappij.
Antoinette Hertsenberg wil weten waar we nu staan. In dit tweede deel van De Schuldvraag onderzoekt ze waar we nu staan en hoe het verder moet.
 
bullet Kies video via YouTube op onderwerp
 
bulletWil je de documentaire in losse stukken bekijken? Ga naar de thema's of de animaties. En op het forum kun je discussiŽren over De Schuldvraag.
 

 

bullet20-05-2008: Artikel 'Manipuleren op emoties', Machtsspelletjes bij vergaderen en onderhandelen door Willem Mastenbroek, bron www.managementsite.nl.
Emotionele manipulaties zijn activiteiten die mensen gebruiken bij het vergaderen of onderhandelen om hun zin door te drijven.  Ze bespelen gevoelens als erbij willen horen en succes willen hebben maar zijn vooral gericht op overwicht en macht.  Het listige is dat het heel anders ingekleed wordt. Als u het al herkent kan de manipulator het gemakkelijk ontkennen.

09-02-2009: Artikel 'Beter bestuur of verhuftering, het spel om de poen en prestige in barre tijden' door Willem Mastenbroek, bron www.managementsite.nl
Zelfs de beste organisaties kunnen het moeilijk krijgen door de huidige vraaguitval. De organisaties waar de top opgaat in het spel om poen en prestige lopen nog meer gevaar. De grootste risicoís ontstaan door de giftige mix van poen en prestige met de bestuurlijke reflex van regelzucht en systeemdrift, betoogt Willem Mastenbroek. ĎWeg met de Ďorganisatierotí, en meer bestuurlijke wijsheid!

 
bullet3 oktober 2013, http://pauldeblot.nl/: Participatiesamenleving. Is dat mogelijk? door Paul de Blot
In de troonrede 2013 werd door de koning terecht gewezen op het grote belang van de participatie-samenleving, een bekende gedachte die al in 1991 door Wim Kok werd gelanceerd.

Wat zijn de valkuilen?

Participatie is de verantwoordelijkheid van mensen voor mensen en wordt gedragen door menselijke verbanden. Daarvoor zijn digitalisatie, bureaucratie en rechtszekerheid zeker belangrijke hulpmiddelen, maar geen doelen op zichzelf. Het blijven middelen voor het menselijk welzijn waar we allen voor verantwoordelijk zijn. Dat is de kern van de participatiemaatschappij.

 
bullet 30 januari 2012, nu.nl: Ombudsman kritiseert gebrek aan transparantie overheid
Het "strategisch omgaan" met overheidsinformatie is in strijd met het publieke belang. De overheid moet transparanter en opener zijn, stelt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer maandag tijdens de prijsuitreiking van de Journalist van het Jaar in Den Haag.
Brenninkmeijer presenteerde tijdens de uitreiking aan journalist Brenno de Winter, werkzaam voor onder meer NU.nl en Webwereld.nl en in 2011 verantwoordelijk voor diverse primeurs over en het kraken van de OV-chipkaart, een lijst van acht uitgangspunten (
pdf) voor een transparantere overheid.
bullet Visie van de Nationale ombudsman op een open overheid (pdf) - 8 uitgangspunten
De Nederlandse overheid is Ďeen publieke zaakí en het vertrouwen van iedereen in de publieke zaak is gediend met transparantie en openheid. Het is in strijd met het publieke belang om strategisch om te gaan met informatie van de overheid en zo andere belangen te dienen dan transparantie.
Iedereen heeft een feilloos kompas voor wat eerlijk is of niet. De prijs voor het niet eerlijk zijn met overheidsinformatie is verlies aan vertrouwen en geloofwaardigheid. Het verdraaien of achterhouden van informatie komt altijd uit en beschadigt het vertrouwen in de publieke zaak.
 
 
bulletDe slogan: 'zaken doen is oorlog'.

 
bulletNederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen. Is depressie een biologisch bepaalde ziekte die nu pas goed herkend en behandeld wordt met anti depressiva? Het boek 'De depressie-epidemie' van prof dr Trudy Dehue belicht het proces waarin het ideaal van de maakbare samenleving werd ingeruild voor dat van het maakbare individu. Benadrukten we voorheen omstandigheden als oorzaak van ellende, tegenwoordig gaat de aandacht naar het individuele brein. Daarbij werden we zelf verantwoordelijk voor wat ons vroeger gewoon overkwam. Want nu succes een keuze is geworden, geldt dat voor mislukking evenzeer. Waar komt deze verschuiving vandaan en draagt dit bij tot een beter herstelproces?
bulletZie het TV-interview met Trudy Dehue en verdere informatie over het belangrijke boek 'De depressie epidemie' op pagina Maatschappijke context van de ze website.

 
bulletAanpassingen in het  economisch systeem, oa ivm:
 
bullet Wereldwijd: oa kredietcrisis, rol van durfkapitalisten, armoede-vraagstuk, bonussen, topsalarissen, mega fraude Bernard Madoff (ca 50 miljard dollar), belastingontwijking, belastingparadijzen, etc
bullet Nederland:oa woekerpolissen, koersplan ( koersplandewegkwijt ), legio-lease, SNS en DSB Bank faillissement

 
bullet Leidinggevenden meten hun inkomen aan de hoogste internationale niveaus, mbt werknemers wordt geklaagd dat de arbeidskosten tov lage lonen landen te hoog zijn.

 
bullet In 2008 verschijnt het boek: 'De donkere onderstroom, extreem gedrag in politiek en samenleving', door Andries Hoogerwerf
Volgens Andries Hoogerwerf is er in ons land op dit moment een liberale variant van het rechts-extremisme aanwezig, welke oa vrijheid, gelijkheid en solidariteit ten opzichte van vreemdelingen en andere minderheidsgroepen afwijst. Ze pleit voor een maximale vrijheid van burgers en de markt tegenover de staat. Dit vormt echter een directe bedreiging voor onze democratie en rechtstraat, welke juist gebaseerd zijn op verdraagzaamheid, gelijkheid van alle burgers en respect voor minderheden. Eťn  van de levensbeschouwelijke bronnen van extreem gedrag is een vorm van nihilisme, waarbij verscheidene fundamentele waarden worden veronachtzaamd en ťťn of meer andere waarden worden verabsoluteerd, bv de eigen natie, de eigen macht of het eigen bezit. (denk aan Fiedrich Nietzsche 1844 - 1900).


 
bulletWat kunnen de redenen en achtergronden van mensen zijn om fundamentalist of terrorist te worden (wat is bv hun wereldbeeld, wat is er met hen gebeurd?)

 
bulletOa de vragen:
 
bulletWanneer ben ik rijk (genoeg)? Wanneer ben ik (te) arm? Wat betekent armoede voor mensen?
bulletWanneer zijn mensen in deze tijd beroemd? (Cultuur, extravagant, rijk, menselijk, willen mensen kunnen wegdromen van hun realiteit, etc?)
bulletIs de toekomst belangrijker dan het heden? Waar komt dit idee vandaan?

 
bulletWat is het gevolg van en wat betekent een mogelijke opkomst van een 'upper-class in een schimmige wereld van super ego's, voornamelijk dromend van steeds grotere beleggingen met steeds grotere opbrengsten, van grotere huizen, auto's en boten' ? De zg 'nooit genoeg-cultuur'?

 
bulletWat betekent de uitspraak van Mahatma Gandhi: Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.

 
bulletIs het volgende ook jou mening? Geert Mak (boek 'In Europa'): Europa is de afgelopen eeuw beheerst door oorlog, waarin Nederland tot nu toe een oase van argeloosheid is geweest. Hij gelooft niet meer in links of rechts. Het gaat om fatsoenlijke of niet, dapper of niet. Leren we nu bv ook iets van alle ervaringen van de migranten, die meestal veel meegemaakt hebben? (Uit artikel dagblad Tubantia 13 maart 2004)
In zijn kleine boekje 'Gedoemd tot kwetsbaarheid' gaat Geert Mak in op de ontstane gespannen maatschappelijke situatie in Nederland, welke in het najaar van 2004 meer duidelijk wordt.('Gedoemd tot kwetsbaarheid', door Geert Mak, kosten ca Euro 5,--)
 
bullet Met harde of zachte hand, met oa Geert Mak - Weergave TV uitzending van ca 51 minuten via Windows Media Player en internet.
bullet Omschrijving:TV uitzeningen op 23 januari 2005. In het VPRO TV programma Tegenlicht  met Felix Rottenberg in gesprek met Afshin Ellian, Geert Mak en Kees Beekmans wordt gekeken hoe we in Nederland als samenleving (kunnen) omgaan met moslimextremisme.
bullet Bron: Website van het TV programma Tegenlicht - informatief programma van de VPRO dat iedere zondagavond wordt uitgezonden op Nederland 3.
bulletIn deze uitzending staat het thema 'moslimextremisme' centraal, ook bij andere moeilijke thema's als WAO, werkloosheid etc. is de wijze hoe men er mee omgaat van doorslaggevend belang.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler of de Windows Media Player het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.

 
bulletEigen opmerking: Zelf vraag ik me af of we in een aantal sectoren in een soort 'overspannenheid' met 'maatschappelijke verkramping' (bewustzijnsvernauwing) zijn terecht gekomen. Zelf heb ik, na burnout te zijn geraakt, aan den lijve ervaren hoe je in een 'psychische verkramping' terecht kan komen en daarbij je wortels (basis) behoorlijk kwijt kan zijn. Bij deze ervaringen kan oa je wereld klein en donkerder worden en speelt angst meestal een rol.
Zie ook pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletDoor de overheid aangezwengelde normen en waarden discussie. Komt men tot de essentie en wat vinden we er van terug in de praktijk? Hoe consistent en zorgvuldig is de overheid mbt eigen plannen en handelen? (bv asielbeleid (bv praktijk IND), gezondheidszorg (bv praktijk verpleeghuizen), rechtspraak (bv praktijk letselschade zaken), vraagstukken rond armoede en rijkdom (bv praktijk toegankelijkheid rechtspraak en gezondheidszorg minder draagkrachtigen), sociale voorzieningen (bv WAO privatiseren, afhankelijkheid bedrijfsarts en keurings-arts),  etc).

Zie bv de pagina Maatschappelijke context van deze website en artikelen in het Filosofie Magazine. ('Hoe kunnen jonge Marokkanen wortelen in een samenleving die zelf ontworteld is?', sociaal filosoof Ad Verbrugge)

 
bulletHet moet groot zijn, wil het in deze wereld wat voorstellen. Maar we 'vermoorden' wel elkaars identiteit. Dat leidt tot anonimiteit, je wordt onzichtbaar tussen de duizenden. En dan gaat het mis, we voelen ons niet meer verantwoordelijk. Wanneer je werkt in een ondoorzichtig systeem met managers ontstaat gauw fraude.(Willie Oosterhuis).
 


Ethiek is het cement van het maatschappelijk huis, dwz de praktische wijsbegeerte.
 

 
bullet 25 juli 2009, VPRO TV programma Boeken met sociologe Jolande Withuis (video)
De uitzending gaat over het boek 'Weest mannelijk zijt sterk' een
biografie over de Nederlandse verzetsheld Pim Boellaard (1903-2001).
Hoe te overleven in moeilijke omstandigheden en oa het grote belang van zelfrespect.
 
bullet15 oktober 2009, Volkskrant: Jolande Withuis wint Grote Geschiedenis Prijs
Jolande Withuis heeft voor haar boek ĎWeest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheldí de Grote Geschiedenis Prijs gewonnen.
 
 
bullet 4 oktober 2009, TV programma Buitenhof: Grimmig Nederland
Op de pagina Ethiek en filosofie van deze website een uitgebreid overzicht van de 5 uitzendingen

Serie belangrijke en heldere interviews over de maatschappelijke ontwikkelingen en achtergronden in Nederland.
 
bullet4 oktober 2009, TV programma Buitenhof: Thema Grimmig Nederland aflevering 1 Ďde boze burgerí
bullet Martijn Lampert - researcher bij Motivaction. (tekst + video Buitenhof)
bullet Hans Boutellier - sociaal psycholoog en hoogleraar Vrije Universiteit. (tekst + video Buitenhof)
 
bullet11 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 2 'Onvrede en het functioneren van onze democratie'
bullet Rob Wijnberg- filosoof en publicist. (tekst + video Buitenhof)
bullet Sjaak Koenis - filosoof en sinds 2002 hoofddocent Wijsbegeerte Universiteit Maastricht. (tekst + video Buitenhof

Moeten we naar een nieuw (haalbaar) verhaal / visie?
Zie oa essay van Rob Wijnberg:
'Het ressentiment regeert. De troeven van Geert Wilders' (betekenis ressentiment, zie ook artikel Trouw 13 februari 2009: Ressentiment bedreigt de samenleving)
 

bullet 18 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 3 'Het historisch perspectief'
bullet  Remieg Aerts - hoogleraar politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. (tekst + video Buitenhof)
bullet Joep Leerssen - hoogleraar Europese Studies aan de UvA. Ook is hij literatuur- en cultuurhistoricus. (tekst + video Buitenhof)

Is er nu echt sprake van een nieuwe ontwikkeling of toont het verleden ons vergelijkbare fasen van maatschappelijk chagrijn? En, wat zijn historisch gezien eigenlijk de wortels van de huidige onvrede?
 

bullet25 oktober 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 4 'Wat zeggen politicologen eigenlijk over de onvrede in de samenleving?'
bullet Catherine de Vries - Politicologe en universitair docent Universiteit van Amsterdam. (tekst + video Buitenhof)
bullet Kees Aarts - Hoogleraar politicologie in Twente. (tekst + video Buitenhof)

Deze uitzending gaat over het functioneren van politici en politieke partijen. Over kiezersgedrag, nieuw politiek ondernemerschap en falende politieke strategieŽn.
 

bullet1 november 2009: Thema Grimmig Nederland aflevering 5 (laatste): In hoeverre spelen de media eigenlijk een rol in relatie tot onvrede in de samenleving?
bullet Frank van Vree - hoogleraar journalistiek Universiteit van Amsterdam. (tekst + video Buitenhof)
bullet Irene Costera Meijer - hoogleraar journalistiek en doet onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam

In het laatste deel van Grimmig Nederland speciale aandacht voor de journalistiek. De mediawereld is radicaal veranderd de afgelopen twintig jaar.

 

bullet12 november 2009, Limburgs Dagblad: Schelden via internet is Nederlandse hobby
Herman van Veen kreeg duizenden haatmails over zich uitgestort nadat hij kritische opmerkingen had gemaakt over de PVV. Wie is er nog bestand tegen digitale lynchpartijen? ĎIk denk langer na over bepaalde grappen'
(Wie zijn er ook weer voor de vrijheid van meningsuiting?)

 
bullet21 januari 2010, Tubantia: Aangeefster Wilders bedreigd

 
bullet15 november 2009, VPRO TV programma Boeken: 'Uitvinding van de mensheid' (video) met historicus Siep Stuurman.
Gesprek nav van het verschijnen van het boek 'Uitvinding van de mensheid, korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil'.
Onbekende volken zijn raar en anders. Dat is geen feit, maar wel een een diepgewortelde (onderbewuste) overtuiging van velen. Dat is niet vreemd: de mens is historisch gezien geneigd om zich te concentreren op hoe anders een ander wel niet is. Oa komen de gevolgen van overgang van een emigratie (naar koloniŽn) naar immigratie in Europa en de gevolgen van 'de verlichting' aan de orde.
Gelijkheid werd bij de verlichting gedefinieerd als 'zijn zoals de verlichte Europeaan'. In beginsel zijn we nu wel allemaal gelijk, met het verschil dat de onwetenden nog verlicht moeten worden, om net zo te worden als de Europeaan. Europa zag zichzelf als het voorbeeld en de koploper die de taak had anderen ook zover te brengen.

 
bullet17 januari 2010, VPRO TV programma Boeken: Bezielende Verbanden (video) met James Kennedy
In zijn essaybundel 'Bezielende Verbanden' behandelt de Amerikaanse historicus James Kennedy de gezondheid van de Nederlandse samenleving. In hoeverre zijn we nog tolerant? Zijn we als land wel voorbereid op onze verantwoordelijkheden voor de 21e eeuw? En weten we Łberhaupt nog wel wie we zijn?

De belangrijkste conclusie in 'Bezielende Verbanden': Nederland anno 2010 is een land dat in strijd is met zichzelf. Het beeld van Nederland als vaandeldrager van tolerantie, progressie en verdraagzaamheid is volledig opgelost.

James Kennedy is een Amerikaanse geschiedkundige. Thans is hij hoogleraar in de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam.

 
bullet Dossier Democratie van het VPRO TV programma Tegenlicht.
 
bulletEigen commentaar: Is dit beeld te herkennen in bv:
 
bullet TV uitzending Zembla over Geert Wilders, 25 april 2010, duur ca 45 minuten
Er zijn nog steeds problemen mbt integratie. In Zembla analyseren deskundigen uitspraken van Wilders en concluderen dat wat hij feitelijk zegt over de islam en moslims niet klopt. Tegelijkertijd uiten zij hun zorgen en waarschuwen voor de effecten van Wildersí retoriek. 
bulletDe neiging van de Overheid tot steeds meer controle en het verder terug dringen van de privacy ?
Zie bv de studie 'Van privacyparadijs tot controlestaat?' (1 februari 2007) een uitgave van het Rathenau-instituut.
bulletZie de uitzending van VPRO Boeken van 7 maart 2010: 'Het veer van Istanbul' (video), oa over hoofddoekjes in de praktijk in Turkije.
bullet 'Geen aangifte uit angst voor represailles', Netwerk TV programma van 21 januari 2010 ?
Tweederde van het zorgpersoneel krijgt te maken met bedreigingen en geweld tijdens het behandelen van patiŽnten. Toch doet het merendeel van de medewerkers geen aangifte van bedreigingen en intimidatie uit angst voor represailles van de daders.
bulletSteeds verder economiseren van de samenleving (bv zorg en met name thuiszorg)
Het economiseren van de samenleving is onderdeel van een uit Amerika overgewaaide visie op de wereld. De basis erachter is het idee dat marktwerking alles beter en efficiŽnter maakt. Dit gaat ironisch genoeg gepaard met een ongebreidelde groei aan regels, protocollen, structuren, certificaten, accreditaties en andere vormen van papieren schijnzekerheid die voor werkelijkheid moeten doorgaan. Om dit allemaal te managen is veel personeel nodig dat zich niet bezig houdt met de taken waarvoor de organisatie oorspronkelijk in het leven is geroepen. Gevolg: te weinig handen aan het bed, te weinig blauw op straat en te weinig docenten voor de klas. Een ander gevolg is de uitholling van de kwaliteit van arbeid: de mens is een economische factor. Professionaliteit is geen deugd, maar een lastig iets, want dat kan het halen van de targets in gevaar brengen. (Uit 'Gezondheid als kostenfactor...', Fries Dagblad 31 januari 2008)
bulletGroot gebrek aan respectvolle bejegening in de politiek en vele andere sectoren van de maatschappij. Respectvolle bejegening: Op een respect Ė en kwaliteitsvolle wijze communiceren waarbij de ander zich ťcht gehoord en begrepen voelt, en op een manier die recht doet aan beiden, zie bv boek 'Bejegening in de zorg', door Erik Bosch.
Wordt er steeds meer misbruik gemaakt van het recht op de vrijheid van meningsuiting?
bulletPopulariteit van agressieve / gewelddadige games, Tv-series en films ?

 
bullet18 april 2010, VPRO Boeken: Video - TV Interview met Ian Buruma (video) nav zijn boek 'Grenzen aan de vrijheid' (video ca 17 minuten)
In Grenzen aan de vrijheid werpt Ian Buruma licht op actuele politiek (oa verkiezingen Tweede Kamer 9 juni 2010) - maatschappelijke vragen over vrijheid. Wat houdt vrijheid in? En kan iedereen onder het mom van 'vrijheid van meningsuiting' zomaar beledigd worden? De praktijk is bv dat de koningin dingen niet kan zeggen die een cabaretier wel kan zeggen.
bulletZie ook de pagina's Ethiek en filosofie en Nulpuntveld van deze website.

 
 
bulletTV programma VPRO Boeken (15 augustus 2010): Video - TV Interview met Hans Achterhuis

Een interview nav zijn boek 'De Utopie van de vrije markt'

Veel mensen denken dat de vrije markt een objectief proces is dat niemand heeft bedacht en uitgevoerd. Niemand lijkt verantwoordelijk te zijn voor de ideologie en de utopie erachter.
Er zou geen Ďkapitalistisch manifestí bestaan.


Hans Achterhuis laat zien dat een dergelijk manifest wel degelijk bestaat:

Dat is de fascinerende roman Atlas Shrugged (1957), geschreven door een in Amerika zeer invloedrijke filosofe van wie wij in Europa de naam nauwelijks kennen: Ayn Rand.

Het boek 'Atlas Shrugged' geldt in de VS na de Bijbel als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw.

(Oa Utopia van de hebzucht, hebzucht is goed).

De Nederlandse titel van het het boek 'Atlas Shrugged' is 'Altas in Staking'.
 
Zie ook de marktwerking in de zorg zoals beschreven in het boek
'Zorg' door Jan Vorstenbosch. (met oa verschil tussen zorgen dat .., en zorgen voor ....

De wereldwijde invloed van Ayn Rand is zeer groot, haar belangrijkste filosofische leerling was namelijk Alan Greenspan (1926), tot 2006 de president van de Fed, de Amerikaanse Federal Reserve Bank waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letterlijk ieder mens raakt, zoals de kredietcrisis laat zien.

Zie ook
Website Hans Achterhuis en de pagina Ethiek en filosofie van de website www.burnoutherstel.nl).
 

 

bullet18 oktober 2009, VPRO Boeken: Adel van de geest met Rob Riemen. (met video ca 25 minuten)
Een gesprek met Rob Riemen, directeur van het Tilburgse Nexus-instituut, over zijn boek 'Adel van de Geest', essays waarin hij een handleiding probeert op te stellen voor weldenkende mensen in turbulente tijden.

Het Tilburgse Nexus-instituut beoogt
Ďeen culturele denktank te zijn, een contrapunt voor kleinheid van geest, verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het fanatisme van het enige wetení.
Riemen verkent in zijn boek de visies van Walt Whitman, Goethe, Thomas Mann, Ulrich von Hutten en Spinoza en concludeerde dat Nietzsches "God is dood" alleen maar kan leiden tot desinteresse en een maatschappij die volkomen gestoeld is het vergaren van rijkdom en macht. En in een maatschappij waar rijkdom en macht hoogtij vieren is het moeilijk om nog te zoeken naar permanente waarden als schoonheid, waarheid en recht.
Rob Riemen: "Het is belangrijk te beseffen waar het om gaat in het leven, wat waarde heeft en waardevol is. Volgens de traditie van het Europese humanisme gaat het erom in waarheid te leven, schoonheid te scheppen en recht te doen."

 
bulletKloktijd en innerlijke tijd, zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website
We kunnen onderscheid maken tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd).
De kloktijd is in onze cultuur heel dominant geworden, wat zijn de gevolgen hiervan?
De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context, Herstel burnout en Nulpuntveld van deze website.
 

 

bullet28 november 2009, www.managementsite.nl: De Amerikaanse droom of nachtmerrie. Stop het dommer worden van onze bedrijven en instellingen!!
Binnen organisaties wordt voortdurend gewerkt aan het rationaliseren van processen. De resultante daarvan is dat de autonomie van de managers in de uitvoering afneemt; de organisatie wordt onpersoonlijker. Het is van levensbelang de producten die de organisatie voortbrengt voortdurend te toetsen aan de betekenis daarvan voor de klanten. Een dergelijk inzicht kan alleen met mensen worden opgebouwd.
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website ivm item 5 'Over het begrip 'tijd' en de beleving van tijd. De belangrijke balans tussen de gewone 'kloktijd' en de 'innerlijke tijd' (belevingstijd), met oa Joke  Hermsen, schrijfster en filosofe.
Volgens Plato is rust de belangrijkste voorwaarde voor het denken. Ons begrip school komt van het woord 'scholŤ' dat onder meer rust betekend.
Ook was het volgens de Grieken van belang dat je als democraat de tijd had om na te denken, een tiran gaf de mensen zoveel werk dat ze geen tijd hadden om na te denken.

We hebben te maken met een een belangrijke padstelling: de mens en bv het klimaat vragen om vertraging en minder, de economie om versnelling en meer.

Wat kan er gebeuren als de kloktijd te dominant wordt tov de innerlijke tijd? T
eloorgang van de innerlijke tijd betekent een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).

 
bulletLezingen: 'Vrijheid en verplichting, een inleiding in de wijsgerige ethiek' (zie video's van presentaties) - 2011, Studium Generale Universiteit Utrecht.
Sinds Eva verleid werd tot het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, is de mens verdreven uit het paradijs en zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid. We worden ons leven lang voor grote en kleine dilemmaís gesteld, waarin we een afweging moeten maken. Maar goed en kwaad zijn geen makkelijke categorieŽn.

 
bulletBeschrijving van Filosofie en Ethiek volgens Wikipedia.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 

3 Filosofie

Zelf heb ik tijdens mijn ziekte en herstel heel sterk de relatie en interactie tussen maatschappij, lichaam, psychologie en spiritualiteit ervaren. Hierbij voelde ik me steeds meer vervreemd van een aantal Ďgangbareí wijzen van denken, doen en voelen bv:
 
bulletEen stilzwijgende tweedeling tussen materialisme (economie, recht van de sterkste (bv kunnen gebruiken van de beste advocaten), reclame, etc) en geestelijkheid (bv kerken (naastenliefde, geweten), RIAG, etc)).

 
bullet'We zijn een emotioneel op drift geraakt volkje gewordení concludeert onderzoeker Joep de Hart van het Sociaal Cultureel Planbureau in zijn publicatie 'Voorbeelden en nabeelden' 'Voorbeelden en nabeelden'. Artikel door Eelco van der Linden in dagblad Tubantia dd 21-12-2005.
Wat is er aan de hand met het Nederlandse volk? We rouwen massaal, langdurig en opzichtig om de dood van een politicus of een volkszanger en gaan uit ons dak als het nationale voetbalelftal wint. (rapport 'Voorbeelden en nabeelden', SCP-publicatie)

 
bullet Gebruik en misbruik van de term 'eigen verantwoordelijkheid' door bv de overheid/regering
 
bulletHet steeds meer liberaliseren (privatiseren) van algemeen maatschappelijke functies (bv privatiseren van energie bedrijven en gezondheidszorg) maakt het voor de burgers oa onoverzichtelijker en/of  duurder (oa tgv hoge winsten, reclame en bureaucratie) en brengt (onnodige) stress in het maatschappelijk leven. Vooral mensen die bv op een of andere reden langduriger buiten het 'standaard' leefpatroon vallen (bv bij een laag inkomen, werkloosheid, gezondheidsklachten of mensen op hogere leeftijd) hebben hier echt nadeel van.
 
Moet je het privatiseren zien als extra kansen scheppen door/voor de 'financiŽle toplaag' ?
Bv marktwerking WAO leidt naar schatting tot een extra kosten-verhoging van 10 miljard Euro tot 2011. Dit hebben verzekeraars en kabinet afgesproken in het slotoverleg over concurrentie in de uitvoering van de nieuwe WAO.
 
bulletIn het rapport  'Sociale uitsluiting in Nederland' van 18 oktober 2004 van het Sociaal en Cultureel Planbureau staan oa de volgende conclusies:
 
bulletZie oa ook de onderwerpen Duurzame kwaliteit van leven en Verantwoord maatschappelijk ondernemen van deze pagina.Thanka - Het Boeddhistische levensrad, dat de levensstrijd weergeeft van iemand die geconditioneerd is.

 
bullet Aspecten van de traditionele geneeswijzen, bv de losse relatie tussen maatschappij (bv leefwijze), lichaam (bv voeding), spiritualiteit en psyche, waarbij ziekte voornamelijk los van de gehele persoon wordt gezien.
 

Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.


In het Westen is men voornamelijk op zoek geweest naar
de waarheid.

 

bullet17  mei 2013, Trouw: Meedenken vergt ook moed - Rene Gude is de nieuwe Denker des Vaderlands
Denker 'Ik zal de komende jaren gaan 'meedenken'." Zo vat de nieuwe Denker des Vaderlands, Renť Gude, zijn denkplannen samen. "Ik wil meedenken over de vraag hoe we het met de wereld kunnen uithouden; hoe we het met de dingen kunnen uithouden, en hoe we het met onszelf kunnen uithouden."
bullet www.denkerdesvaderlands.nl
bullet Rene Gude - Koninklijke Bibliotheek
bullet2 mei 2013, VPRO Boeken: Renť Gude - (video)
 
bullet 31 maart 2011, Trouw: Trouw: De Denker des Vaderlands is geen dagsluiter - Hans Achterhuis
Naast de Dichter des Vaderlands heeft Nederland nu ook een Denker des Vaderlands. Trouw heeft samen met Filosofie Magazine en Stichting Maand van de Filosofie filosoof Hans Achterhuis uitgeroepen tot de eerste Denker des Vaderlands. Vrijdag begint de Maand van de Filosofie. Achterhuis zal de komende twee jaar regelmatig verschijnen in Trouw, Filosofie Magazine, en op Radio 1 in het programma Brands met boeken.
bullet www.hansachterhuis.nl

 
bulletEnkele wereldbeelden (heel kort)


Bv Mythisch/magisch wereldbeeld, Plato, StoÔcijnen en het Materialisme (Democritos) hebben nog steeds veel invloed op onze Westerse Samenleving.

 
bulletMythisch magisch wereldbeeld
 
bullet Alles gebeurd omdat de Goden dat willen (je kan er zelf heel weinig aan doen)
bullet Als er invloed is op je eigen lot -> dan door afsmeken
bullet Nederig en niet hoogmoedig zijn, Genade kan over ons uitgestort worden
bullet Leven volgens de Wetten
bullet Vaak te maken met een negatief mensbeeld
 
bulletPlato - geboren 427 voor Christus
 
bullet Dualisme tussen geest en materie, ziel en lichaam (geest is 'hoog' en lichaam is 'laag')
bullet Op het geest-niveau Ďgeestelijke wereldí kan je de waarheid vinden (eeuwig en onveranderlijk) Werken met ideaal beelden.
bullet De stoffelijke werkelijkheid gaat altijd via de zintuigen, kan nooit een bron van waarheid zijn, omdat het steeds verandert.
bullet In de geestelijke wereld (via het denken, los van de zintuigen) kan je tot waarheid komen.
bullet Lichaam is de kerker van de ziel
 
 
bulletDe gevolgen van de sterke invloed van de filosoof Plato op de Christelijke Kerken en onze westerse cultuur:
 
bulletDe invloed van Plato op de Christelijke kerken westerse filosofie is behoorlijk groot en lijkt het oorspronkelijke Christendom behoorlijk 'vervormd' te hebben. Het dualisme van Plato is bv terug te vinden in 'wereld is het domein van de zonde en het heil is alleen in de hemel te vinden'. Terwijl in het Thomas Evangelie (Nag Hammadi Geschriften - meer oorspronkelijke versie van woorden van Jezus)  bv staat:
 
bullet 'Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wanneer zal het koninkrijk komen? Jezus zei: Het koninkrijk komt niet door het te verwachten. Je kunt niet zeggen: ĎHet is hierí, of ĎHet is daarí. Nee, het koninkrijk is uitgespreid over de aarde maar de mensen zien het niet.' (logion 113)
 
bullet Bij Plato verlaten we de feitelijke wereld, praten uit het hoofd, praten met/vanuit weinig gevoel. Plato kan slecht aanvaarden dat ieder een eigen mening heeft, hij wil steeds terug naar de kudde mentaliteit. Zelfbewustzijn verplaatst zich naar Ďbuiten de wereld en buiten jezelfí.
 
bulletTegenover Plato staat de persoonlijke ervaring, het persoonlijke antwoord, het individuatieproces naar een heel mens, etc.
 
bullet Zie de pagina Literatuur en sites van deze website, item 4 (interviews en gesprekken in MP3 downloaden) het vierde gesprek van Anemiek Schrijver met Bram Moerland.
 
bulletZie het door Bram Moerland geschreven artikel 'Het lichaam als de kerker van de ziel?'
In het artikel wordt ingegaan op de invloed van Plato op de vorming van het kerkelijke Christendom en de westerse filosofie, ao:
bulletVerdeling van de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest
bulletDe verheven vergeestelijke ziel welke in het verachtelijke lichaam zit
bulletDe taak en dominante plaats van de 'ware wijsgeren', welke het volk moeten opvoeden
bulletElkeen moet het werk doen dat hem is opgedragen. Dat moet hij doen en niemand heeft de tijd om ziek te zijn en te genezen.
 
bullet Bram Moerland, oa:
bullet Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit
bullet Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden
bullet Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert (Uit Aramees 'Jezus-gebed')
 
bullet Zie ook de pagina's Spiritueel herstel en Spirituele pad van deze website.
 

 
bulletStoÔcijnen:
 
bullet Er bestaat geen toeval, alles is gedetermineerd
bullet Alles komt voort uit natuurlijke wetten, als bij een spel biljarten is alles vastgelegd
bullet Gevoel is niet belangrijk en schept verwarring


 
bulletMaterialisme
 
bullet Alles is materie, werken met de koele objectiviteit
bullet Geestelijkheid 'bestaat niet'
bullet Emoties Ďbestaan nietí Gevoelens zijn slechts chemische substanties(adrenaline, Prozac, etc)
bullet Onderscheid tussen de wetenden en de niet wetenden
bulletHet materialisme met zijn mechanisch wereldbeeld (Newton etc.) is de grondslag van de westerse medische wetenschap.(bv allopatische gezondheidszorg - geneeswijze waarbij tegenwerkende geneesmiddelen worden gebruikt)
bulletMaterialisme is sterk gericht op de maakbaarheid van de samenleving, de werknemer, geluk, progressiviteit, vernieuwing. ('Verlossingsleer' tav de irrationele en complexe samenleving)

 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website
bulletHet moderne materialisme ontneemt mensen veelal hun verantwoordelijkheid
 

 

bulletEnkele andere belangrijke invloeden (heel kort)
 
bullet Kant                : De mens woont in zijn wereldbeeld
bullet HindoeÔsme      : Zelf de wereld scheppen Ė je kan er niet uit
bullet Boeddhisme      : Je kan wel uit je constructen komen -> naar de leegte
bulletTaoÔsme            : Ben op zoek naar de goede stroom, de eigen goede stroom (het is een ervaring)
bullet Gnostiek           : Naar een soort innerlijke verbondenheid met de oerwerkelijkheid (Er is een Zelf (oorspronkelijk ik) als deel van de werkelijkheid).
 
bulletVeel tradities zijn in het verleden vetrokken uit een 'negatieve situatie' en gaven een verlossingsweg (bv Boeddhisme verlossing uit het lijden, Christendom verlossing van de zonde).
Het lijkt erop dat mensen nu meer zoeken naar een verdiepingsweg (individuatie-weg, zie ook werk van de bekende psycholoog Carl G. Jung) dan een verlossingsweg.
Zie ook artikel 'Gevangen in Vrijheid, de visie van de filosoof Ad Verbrugge' (te laden Word document) door Domi Lambregts in het tijdschrift Educare. Artikel is geschreven nav de TV uitzending van 'Tegenlicht' op zondag 29 februari 2004.
 
 
bullet De Integrale Visie van Ken Wilber

Voor het begrijpen en herstellen van burnout is het, naar mijn ervaring en mening, van groot belang uit te gaan van een integrale visie en het toepassen van integrale geneeskunde en bv het belang van integrale politiek.

Naar mijn mening geeft de Integrale Visie van Ken Wilber vele waardevolle aanknopingspunten.

Ken Wilber is een bekend Amerikaans filosoof. Zijn werk gaat vooral over het maken van een integrale theorie van het bewustzijn. Hij maakt hierbij oa gebruik van inzichten uit de psychologie, mystiek, postmodernisme, empirische wetenschap en systeemtheorie.
 
bullet Artikel door Ken Wilber: In tongen spreken, tijdschrift The Optimist april 2009

Volgens filosoof Ken Wilber is er maar ťťn manier om de wereldproblemen op te lossen: mensen met andere culturele waarden moet je in hun eigen taal aanspreken.

 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout (Voor uitgebreide informatie over de Integrale visie van Ken Wilber) van deze website.

 
 
bullet Weergave van een leesbare versie van de  'AQAL MAP'

(met kwadranten, niveaus, toestanden, lijnen, typen) - Ken Wilber
(AQAL (all quadrants all levels): All Quandrants, Levels/Stages . States . Lines . Types  -  An Integral Map)
 
bullet Download de grote versie Ken Wilber's AQAL map (Engels, 660 Kb GIF-file)

Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop, wordt het beeld extra vergroot.

 
bullet Een leven heeft niet alleen een lengte,  maar ook een breedte - Diane Ackerman
 AQAL Map
 

 

bullet  'Integral Politik', Neue Politik fŁr eine neue Zeit, door Werner Kaiser

Die Schrift ęIntegrale PolitikĽ ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen Jean Gebser neu zu verstehen.

Gedeeltelijk inkijkexemplaar boek 'Integrale Politik' via Google.

 
bulletKen Wilber hoort met oa Ervin Laszlo tot de Integral Theory - Wikipedia (Engels)
 
bulletZie voor beschrijving het werk van Ervin Laszlo de items 5 en 6 van de pagina Nulpuntveld van deze website.
 
 
bulletStudium Generale van de Universiteit Utrecht, 5 oktober 2011: Levenskunst "Wu-Wei - Doen door niet te doen' - video, door Prof. dr. Maarten van Buuren
 
bulletTaoÔsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde.

Een moderne moraal legt geen regels op, maar ondersteunt de natuurlijke neigingen tot het goede. Deugden die het vrije individu trainen in dat waar hij goed in is, in plaats van hem te beperken maken zoín moraal praktisch.
 
De 21e eeuw vraagt om een ethiek die geen regels en wetten formuleert, maar juist de verlammende werking van regels laat zien.
Prof. Maarten van Buuren wil op zoek naar zoín natuurlijke moraal, en het taoÔsme is daar een eerste voorbeeld van. Zo blijkt uit zijn lezing in de serie Levenskunst, ĎWu wei, doen door niet te doen.í
 
bulletDeze lezing is een onderdel uit de reeks: Levenskunst Deugden en ondeugden (deel 1 - najaar 2011) en deel2 - voorjaar 2012.

Overzicht lezingen:
 
bulletEmpathie is geen moraal
 
bullet TaoÔsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde  - Lezing 'Wu Wei - Doen door niet te doen'
 
bulletLevenskunst: Deugdethiek van Aristoteles verbinden met authenticiteit
 
bullet Epicurus: Natuurlijke verlangens als leidraad voor levenskunst
 
bulletGeluk, ambivalentie en tragiek: Martha Nussbaum en levenskunst
 
bulletHet doel heiligt de middelen: de ethiek van Machiavelli
 
bulletDe flexibele mens en zijn angsten: Richard Sennett
 
bullet Nietszche als deugdethicus
 
bullet Alasdair Macintyre: via je eigen verhaal verbonden met de traditie
 
bullet Richard Rorty en het nieuwe pragmatisme
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

 
bulletDiscussie in het TV programma 'Het Filosofisch Kwintet' van 8 juli 2012: 'Europa: een bedreiging voor de verzorgingsstaat?', onder leiding van de filosoof Ad Verbrugge en de journalist Clairy Polak.
 
bullet Zie video uitzending 8 juli 2012, via Zoekresultaten voor 'filosofisch kwintet' - Uitzending Gemist
(Zie ook de andere uitzendingen uit deze serie)

 
bulletArtikel 'Zijn met een sterretje, Ulrich Libbrecht bestudeert de religies' door Mark Cloostermans in de Standaard Online. Met oa 'Mensen horen me niet graag het Boeddhisme boven het Christendom stellen, omdat het botst met ons superioriteitsgevoel.'
 
bulletTubantia 17 juli 2007: Katholiek Delden (Overijssel) brengt protestanten hulde
De RK Congregatie voor de Geloofsleer publiceerde 10 juli 2007: 'dat oa de protestantse geloofsgemeenschappen om een aantal redenen niet als een echte kerk kunnen worden beschouwd'.
'Als de kerk menselijk wordt, worden de mensen vanzelf kerkelijk' Mgr. J. Bluyssen, oud-bisschop van 's-Hertogenbosch.

 
bullet5 november 2006 dagblad Tubantia: Politicoloog Andries Hoogerwerf (oud hoogleraar TU Twente):

'Het woord rechtvaardigheid is min of meer uit het politieke spraakgebruik verdwenen. Ons hele wereldbeeld is aan het economiseren'.

Zie ook de pagina Burnout stellingen van deze website.


 
bulletStaat van verwarring - Ad Verbrugge

22 september 2013, VPRO Boeken: Video - Ad Verbrugge nav zijn boek 'Staat van Verwarring' (video - 2de deel uitzending)
In Het offer van liefde, het eerste deel van het tweeluik Staat van verwarring, analyseert filosoof Ad Verbrugge waarom Vijftig tinten grijs zoín overweldigend succes is geworden.
Volgens hem draagt de erotische bestseller van E.L. James een hang naar verbintenis uit.
En dat in een tijdperk waarin het individualisme (ontbinding) hoogtij viert. (Weer) Op zoek naar verbinding?
 
bulletHet is een hernieuwde bezinning op onze tijd, waarin sprake is van strijdige waarden, verbleekte idealen en onzekerheid over de toekomst. In Het offer van liefde ontwikkelt Verbrugge een prikkelende gedachtegang naar aanleiding van de vraag naar de wereldwijde populariteit van de erotische bestseller Vijftig tinten. Daarbij laat hij zien dat de postmoderne mens in staat van verwarring verkeert met betrekking tot de meest elementaire vorm van gemeenschap Ė die van de liefdesrelatie. Bij uitstek in die (erotische) liefde komt een verlangen naar gemeenschap tot uitdrukking dat indruist tegen onze virtuele consumptiecultuur. Bij het ontvouwen van zijn gedachten laat Verbrugge zich inspireren door verschillende tradities en denkers: van de dionysische mysteriŽn, Platoís Symposium en Aristotelesí deugdethiek tot de middeleeuwse ridderroman, Foucaults idee van biomacht en Houellebecqs Elementaire deeltjes. Niettemin is Het offer van liefde een oorspronkelijke wijsgerige verhandeling, niet zozeer ontstaan uit theoretische interesse, maar uit existentiŽle noodzaak Ė en zo dient het boek ook gelezen te worden!
 
bulletBoek 'Staat van Verwarring', door Ad Verbrugge

 
bulletTijd van onbehagen ?  - Ad Verbrugge

Ivm oa een artikel in het dagblad Tubantia van 12-09-2004 nav het boek Tijd van Onbehagen, filosofische essays over een cultuur op drift', door sociaal filosoof Ad Verbrugge, een aantal citaten welke, naar mijn idee, ook te maken hebben met het ontstaan van bv burnout, overspannenheid en depressie (zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website).

 
bulletVoor Ad Verbrugge staat een culturele crisis aan de basis van veel maatschappelijk onbehagen in Nederland. Cultuur begint bij 'zeden en gewoonten van een gemeenschap, waar mensen zich lid van weten'. Cultuur is een gedeelde levenswijze. 'De mensen die een cultuur delen, zijn in een positieve zin betrokken bij elkaar' zegt Verbrugge. 'Zij herkennen zich in de wereld om zich heen, hebben daarbinnen een eigen plaats en voelen zich daarin thuis. Zij worden op hun beurt, in hun bestaan erkend en bevestigd doordat zij leven met andere mensen die een band met hen hebben en met wie zij een levenswijze delen.'

Een gedeelde cultuur maakt mensen vrij. 'Vrijheid is een vorm van binding, Vrij ben je nooit in je eentje. Vrijheid is verwant aan het woord vriend. Iedereen die wel eens op een feestje is geweest waar hij of zij niemand kende, weet wat ik bedoel. dat geeft een gevoel van beklemming, van vervreemding en van onvrijheid'
 
bulletWanneer de wereld zakelijker en rationeler wordt, worden de verhoudingen tussen mensen abstracter. Daarmee wordt de organisatie waarin je werkt anoniemer (bv lagere drempels voor frauderen en extreem hoge salarissen, bonussen etc ?)
 
bulletHet wezen van de geÔndividualiseerde samenleving verwoordt Ad Verbrugge als volgt: 'De wereld is er om door jou geconsumeerd te worden. We hebben een zeer op gemak en geneugten gebaseerde levenshouding. Het is belangrijk dat we inzicht krijgen in de individuele ontplooiing en zelfwording, want ons huidige concept van individualiteit en genot zal onze individualiteit ten gronde richten'

Als bovendien iets totalitair van aard blijkt te zijn, dan is het wel de totaal-globaliserende technologische consumptiemaatschappij die alle culturen penetreert, transformeert en daarbij alle mensen eenzelfde levenswijze oplegt.
 
bulletVolgens Verbrugge is er een verband tussen zinloos geweld enerzijds en de geÔndividualiseerde samenleving anderzijds. 'Op den duur ontstaat een toestand waarin de gemeenschapzin geheel is gedesintegreerd en de mens zich niet meer wezenlijk verbonden voelt. Hij is ontworteld, asociaal en de medemens doet er niet toe of is er slechts om te worden gebruikt. Zinloos geweld is nu juist het geweld dat opkomt wanneer de schijnvrijheid van de individuele beleving als hoogste goed wordt beschouwd. Geweld dat in zijn zinloosheid de zinloosheid van de moderne samenleving zelf aanduidt'.

Opmerking: Zie voor een overzicht van andere audio- en videolinks van deze site en het downloaden en installeren van de RealPlayer weergave-speler het laatste gedeelte van de pagina Literatuur en sites van deze website.
 
 
bullet Bevangen in vrijheid - Ad Verbrugge
bullet Omschrijving: TV uitzending op 29 februari 2004. Ad Verbrugge bepleit en fundamentele herbezinning op onze levensvisie. Het is belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de individuele ontplooiing en zelfwording.
bullet Bron: Website van het TV programma Tegenlicht - het informatieve programma van de VPRO
 
bulletAchtergrond informatie mbt de uitzending van het VPRO TV programma 'Zomergasten' aflevering met Ad Verbrugge op zondag 27 augustus 2006.

De volgende items komen oa aan de orde:
bulletIntroductie mbt zijn levensloop en werk
bulletVideo-fragmenten van oa films en interviews (oa met Pim Fortuyn), welke in het TV-programma aan de orde kwamen
bulletLinks naar sites ivm het leven en werk van Ad Verbrugge
bulletAd Verbrugge is voorzitter van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland

 
bullet TV Actualiteitenrubriek NOVA 30 oktober 2006: Worden kinderen dommer?
Volgens filosoof Ad Verbrugge is het Nederlands onderwijs momenteel een permanente bouwput. Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom de kwaliteit van het onderwijs in de loop der jaren is afgenomen. Ad Verbrugge, voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, stelt dit in zijn zijn boek 'De nieuwe schoolstrijd'.
 
bullet Manifest: Beter Onderwijs Nederland (BON) (Zie website van Beter Onderwijs Nederland)
Alle herstructurering ten spijt wil het maar niet lukken om het onderwijs op een effectieve manier af te stemmen op moderne omstandigheden en gelijke maatschappelijke kansen te verwezenlijken voor leerlingen met een verschillende sociale, en in toenemende mate ook culturele achtergrond.
Integendeel, als men het erop aangelegd had het omgekeerde te bereiken, had men het haast niet beter kunnen doen: het vakinhoudelijk niveau van vele opleidingen is in de afgelopen decennia ernstig verschraald. Universiteiten klagen over een gebrek aan basisvaardigheden onder studenten (variŽrend van discipline en taalbeheersing tot wiskunde).
 
bullet Uitgangspunten: Infrastructuur en doelstellingen van onderwijsinstellingen
bullet Uitgangspunten: De leraar of docent
bullet Uitgangspunten: De student of leerling en zijn ouders
bullet Uitgangspunten: Het vak
 
bullet Beter Onderijs Nederland in de media

 
bullet24 juni 2012, Serie Het filosofisch Kwintet: Arbeid motor van de verzorgingsstaat? (zie de afleveringen)
Met oa
filosoof Ad Verbrugge en journalist Clairy Polak
Arbeid is ťťn van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Werk is niet alleen nodig om de kost te verdienen, maar ook een middel tot zelfontplooiing. Het geeft zekerheid en stramien aan het leven. In hoeverre moet de verzorgingsstaat in dienst staan van arbeid en omgekeerd? En hoe verhoudt de trend van flexibilisering zich tot de verzorgingsstaat?

 

 

bullet Duurzame kwaliteit van leven

Uit o
nderzoek (publicatie 20-10-2004) 'Kwalitiet en Toekomst - verkenning van duurzaamheid' komt oa naar voren:
 
bullet Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten in het functioneren van het maatschappelijk en het natuurlijk systeem
 
bullet Veruit de meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet liever een maatschappij waarin solidariteit en aandacht voor de directe omgeving behouden blijven. Deze voorkeur wordt door de aanhangers van vrijwel alle politieke partijen gedeeld. De meeste mensen (70%) zien de duurzaamheidsvraag als een sociaal dilemma: zij zijn alleen bereid om hun gedrag aan te passen als anderen dat ook doen. Bovendien zijn zij van mening dat de overheid het doorbreken van dit sociaal dilemma moet organiseren.

Deze uitkomst staat haaks op het idee dat de burger een terugtredende overheid zou willen.
 
bullet www.duurzaamnieuws.nl, door www.insnet.org/nl
bullet22 februari 2010, www.duurzaamnieuws.nl: Het failliet van het megadenken
Bij het woord 'customizen' Ė aanpassen aan de persoonlijke smaak Ė zijn we geneigd om alleen aan een product te denken. Maar menselijkheid, persoonlijke aandacht en diplomatie zijn ook een vorm van Ďcustomizationí. En misschien dat customization zelfs de weg wijst naar een leefbare en duurzame toekomst.

 
bulletStartpagina's:
bullet http://duurzaam-wonen.startpagina.nl
bullet http://duurzame-energie.startpagina.nl
bullet http://duurzame-producten.startpagina.nl
 
 
bulletBoek: De kanarie in de kolenmijn, door Marianne_Thieme en Ewald_Engelen

Marianne Thieme en Ewald Engelen waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiŽle keuzes.
Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen.
Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo'n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd.
Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat over voedselverdeling en -verspilling.
Dat de strijd om water er niet een is van de verre toekomst.

De meeste politici en wetenschappers kiezen voor marginale veranderingen binnen de status quo waarbinnen we ons richten op meer economische groei en meer vrijhandel.
Marianne Thieme en Ewald Engelen pleiten voor een radicale koerswijziging. Thieme vanuit ecologisch oogpunt, Engelen vanuit economisch perspectief.
Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie: het financiŽle systeem en het politieke stelsel zijn volledig vermolmd.
Plan B is onontkoombaar.
 
bullet Inkijken Boek 'De kanarie in de kolenmijn' via Google
 
bulletYouTube-video: Speech Marianne Thieme ivm boekpresentatie 'De Kanarie in de Kolenmijn
 
bulletYouTube-video: Speech Ewald Engelen ivm boekpresentatie 'De Kanarie in de kolenmijn
 
bullet'Laat de kanarie uitvliegen en helpen de ondermijning van de aardbol te stoppen - Mensje van Keulen - Wikipedia
 
bulletZie ook de website   www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 


ISBN 9789044630466

 

bullet Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen (VMO)

Zie bv ook de discussie rond 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)' (MVO wordt ook wel 'duurzaam ondernemen' genoemd)
Ter oriŽntatie de volgende sites:
 
bullet Maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat betekent het
bullet Kenniscentrum MVO
bullet www.duurzaamondernemen.nl
bullet www.duurzaam-ondernemen.nl
bullet Argumenten tegen MVO
bullet Invoering ISO 26000
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel 'Guidance on Social Responsibility'. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren.
Algemene informatie over ISO 26000 (pdf).

 
bullet17 december 2012, www.duurzaamnieuws.nl: Ziekenhuizen blijven achter in MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
De Nederlandse algemene ziekenhuizen hebben op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nog een wereld te winnen. Uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV naar de duurzaamheidstrategie en -prestaties van deze ziekenhuizen, de ĎMVO Monitor Ziekenhuizen 2011í blijkt dat ze zich gemiddeld genomen in de beginfasen van MVO bevinden.
bulletZie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Wikipedia

 
bulletBoeken:
bullet Een vorm van beschaving. door Klaas van Egmond
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google
Klaas van Egmond verbindt de binnen- en de buitenkant vaan duurzaamheid en plaatst die in een ontwikkelingsperspectief. Dan blijken milieu- en klimaatcrisis, financiŽle crisis en sociale crisis alles met elkaar te maken te hebben.
 
bullet People, Planet, Profit & Prophecy, Ethisch, verantwoord en duurzaam ondernemen, door Ilse C. ten Berge
Duurzaam ondernemen is een totaal concept. Je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en het totaal.
Het is organisatieoverstijgend en werkt verbindend.

 
 
bullet Boek: 'Je moet je leven veranderen', door Peter Sloterdijk
 
bullet 22 mei 2011, TV programma VPRO Boeken: Interview met Peter Sloterdijk (2de helft Video) oa over zijn boek 'Je moet je leven veranderen'

Peter Sloterdijk zegt hier oa: 'We moeten een waarlijk mondiale gedragscode ontwikkelen, die de klassieke vormen van universalisme overstijgt. Dit zit nu in de lucht. We moeten een ecologische - kosmopolitische manier van leven zien te ontwikkelen.
We moeten gaan leren samenleven op een planetaire schaal. Tot nu toe leven mensen als individu of als groep min of meer apart van elkaar binnen hun eigen ethische, religieuze culturele eenheid.
 
bulletWebsite Peter Sloterdijk - www.petersloterdijk.net
 
bullet VPRO Tegenlicht - Peter Sloterdijk
 


 

 
bullet2 februari 2014, VPRO Boeken: Marli Huijer - Boek: Discipline: Overleven in oevervloed - (video -Uitzendinggemist)

Van de zesjescultuur tot het toegeven aan verlokkingen: veel problemen van onze tijd kunnen worden verholpen met een beetje meer discipline.

Zo
hebben we bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl en zitten we veel te lang achter de computer of televisie. Gebrek aan zelfbeheersing leidt tot ongematigd seksueel of agressief gedrag. 
De KNVB zag zich genoodzaakt een campagne voor meer respect in het voetbal op te zetten na de dodelijke afloop van een geweldsincident

Discipline is niet voorbehouden aan een politiek stroming: 'Linkse denkers willen met discipline om het neoliberalisme te beteugelen.
Rechts vindt het een probaat middel tegen de anti-autoritaire opvoeding'.

Marli Huijer zwengelt met haar boek 'Discipline: Overleven in overvloed' dan ook een debat aan dat iedereen in de samenleving aangaat.

Eigen opmerkingen: Naar mijn mening helpt een integrale visie en aanpak aan een meer natuurlijk 'inbouwen' van discipline.
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 


 

bulletVoorbeeld van open en gesloten samenleving
 
Gesloten samenleving
 
Open samenleving
 
bullet1 absolute waarheid
bulletElk mens kent zijn eigen waarheid
bulletEr zijn organen welke de waarheid beoordelen
bulletIn een goed gesprek komt de waarheid boven
bulletEr zal vrede zijn als we allemaal met elkaar eens zijn. (Eventueel afdwingen dmv heilige oorlogen etc)
bulletVeelheid van meningen zijn welkom en geven een verrijking
bulletMenselijke relaties op basis van rollen
bulletMenselijke relaties op basis van eigenheid
bulletEr is verschil tussen mensen mbt wie dichter bij de waarheid staat.
bulletMensen zijn gelijkwaardig
bulletPiramide structuur, eis van loyaliteit. Je hoort er wel of niet bij.
bulletNetwerk relaties, eigen verantwoordelijkheid

 
bullet Door mijn ervaringen mbt burnout en mijn herstelproces voel ik me sterk verwant met:
 
bullet Innerlijke vrijheid
bullet Respect, aandacht, transparantie en warmte
bullet Werkzaamheid
bulletEerlijke en duurzame wereld

Waarbij voor mij belangrijke items zijn:
 
bullet Gevoeligheid en vertrouwelijkheid aankweken.(Wat raakt me?)
bullet Ga uit van een soort innerlijke verbondenheid met de oerwerkelijkheid (Zelf, Jung, Gnostiek, Popper)
bullet Met de filosofie de vrijheid Ďbevechtení, eventuele onwaarheid ontmaskeren en zingevingvragen stellen.
bullet Ben op zoek naar mijn eigen goede stroom van het leven (oa hier en nu aanwezig zijn)
bullet Geef oergevoel en eigenheid de ruimte en geef naast intellect ook gevoel en intuÔtie een hele belangrijke plaats.
bulletHet is goed aan jezelf te werken.
bullet Zeg onvoorwaardelijke Ja tegen het leven, ook al doet het best zeer bij tijd en wijle.
bullet De essentie van liefde is: de ander uitnodigen te zijn wie hij is
bullet Steeds, bij wat ikzelf en anderen doe(n), kijken/ervaren/aanvoelen of er een goed evenwicht en samenwerking is tussen visie, communicatie (oa praten en 'community building' in brede zin) en implementatie (plannen in concrete activiteiten omzetten).

Opmerking:
 
bulletHet is voor mij  belangrijk om in een concrete situatie me bewust te worden/zijn mbt in hoeverre een leefomgeving van mij bv:
bulletvanuit (vooral) eigenheid of rolpatronen bezig (wil of kan) zijn
bulleteen (vooral) gesloten of een open samenleving voorstaat, wens, eis of is
bulletmet transparantie, integriteit, warmte en openheid bezig (wil of kan) zijn

waarbij oa observeren, ervaren, voelen en intuÔtie belangrijk zijn.
 
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld ivm mogelijke verandering van het wereldbeeld tgv oa de inzichten uit oa de relativiteitstheorie en kwantumtheorie.
 

 

bullet2 februari 2014, VPRO Boeken: Marli Huijer - Boek: Discipline Overleven in oevervloed

Van de zesjescultuur tot het toegeven aan verlokkingen: veel problemen


 
bulletBoeken:
 
bullet 'Filosofie voor Dummies', door G.S.Don Morris & Tony Morris
Om je te willen verdiepen in filosofie hoef je echt geen groot denker te zijn. Filosofie voor Dummies gaat uitgebreid in op vele vragen zonder te verzanden in hoogdravend taalgebruik. Zo leer je de geschiedenis en zoektocht van filosofen naar het lot van de mensheid beter begrijpen. Je maakt op een leuke manier kennis met de ideeŽn van grote filosofen als Plato, Aristoteles, SÝren Kierkegaard, Bertrand Russell en vele anderen.
bullet Google- Gedeeltelijke weergave van dit boek
 
bullet 'Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie', door Jan Bor
Een Nieuwe geschiedenis van de filosofie corrigeert de oude opvatting dat de geschiedenis van de filosofie in Griekenland zou zijn begonnen. De filosofie ontstond op ten minste drie plaatsen in de wereld: India, China en Griekenland. Bovendien begaf het Griekse denken zich na de neergang van het westelijke Romeinse Rijk oostwaarts. Daarna vond het een volwaardige erfgenaam in het islamitische denken.
bullet26 december 2010, VPRO TV programma Boeken met Jan Bor over dit boek (kijk hier de video)

 
bulletWebsites:
 
bullet www.iep.utm.edu
Encyclopedie voor de filosofie
 
bullet http://www.brammoerland.com
Voor oa cursus 'Gnostiek als Spiritueel Pad'
 
bullet www.kenwilber.com
Voor oa Integrale visie, zie ook de pagina Herstel burnout
 
bullet De acht principes van Alfred Vogel mbt oa gezondheid en reguliere en aanvullende (holistische) gezondheidszorg
 
bulletAlgemeen overzicht van filosofie links:
 
bullet http://filosofie.startpagina.nl (zie oa ook prikbord)
 
bullet http://filosofie.startkabel.nl
 
bullet www.filosofie-online.nl/
 
bulletStartpagina over integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


 


4 Ethiek

 

Ethiek is de studie van de moraal, het geheel van regels, normen en waarden die in een samenleving gelden.
Vooral medische ethiek en bedrijfsethiek zijn op dit moment actueel.
 

 
bulletOdysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van rust, rechtvaardigheid en welvaart. De boodschap van Mentor is na een paar duizend jaar nog steeds onthutsend actueel.
 
bullet Odysseus en Mentor zijn figuren uit de Griekse Mythologie. Een mentor is een leidsman, een raadsman of een gids. Mentor was de vriend van Odysseus, leidsman van diens zoon Telemachus

 
bullet Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.
bullet Zie tekst 'Het Handvest van de aarde' (ook als pdf file te downloaden)

 
bullet Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn menselijke waarden, ze dagen uit tot onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid - Christa Anbeek

 
bullet Gelukkig leven in 3 stappen volgens Aristoteles

Wat is een goed leven volgens Aristoteles en hoe kan dat tot stand worden gebracht?
Om met de deur in huis te vallen: een goed leven is volgens Aristoteles een gelukkig leven.
Het doel van het menselijk leven is geluk.
 
bullet Deugdethiek - Wikipedia

Deugdethiek is een filosofisch-ethische theorie die antwoord geeft op de vraag: hoe moet ik leven?
Dit antwoord formuleert zij in termen van deugd, doel (telos) en geluk
.

Over het algemeen wordt Aristoteles gezien als het beginpunt van de deugdethische traditie.
Bij de behandeling van de deugdethiek wordt vaak van zijn uitwerking gebruikgemaakt.

 
bullet9 november 2011, Studium General Universiteit Utrecht: Levenskunst Aristoteles - Deugd ligt in het midden

Deugden zijn gericht op karaktervorming, het ontwikkelen van een houding die zich vertaalt in bepaald gedrag.
De centrale, achterliggende waarde: geluk, of Ďgelukt zijní in overeenstemming met de menselijke natuur.

De levenskunst is eerder gericht op het vinden van een persoonlijke Ďziní en draait om de centrale waarde van Ďauthenticiteití, in overeenstemming met je individuele zijn.

Prof. Joep Dohmen noemt het verbinden van deze twee ethieken hťt filosofische probleem van deze tijd. Hoe kunnen deugden geÔntegreerd worden in een actuele levenskunst?


 
 
bullet Wat is Integer / Integriteit (persoon)?

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar.
De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties
.
Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd.
Een integer persoon zal zijn doen niet laten beÔnvloeden door oneigenlijke zaken.
Zie de uitgebreide beschrijving 'integriteit' op Wikipedia

 
bulletTesten Integriteit:
 
bullet Test 'Hoe integer ben jij'? - via de website www.gitp.nl/
Doe mee aan de integriteittest en kom te weten hoe integer jij, je baas en je collega's zijn.
 
bullet Test 'Hoe integer ben jij'? -  via de website www.123test.nl/
 
bullet Test 'Test je integriteit' - via de website www.intermediair.nl/
 
bulletZie ook de startpagina over integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/
 


Enkele belangrijke invloeden:
 

Protagoras      Een samenleving zonder recht en wederkerig respect is onmogelijk
Aristoteles 
384 - 322 v Chr.
Autonomie van de mens, de mens die in staat is voor het goede te kiezen.
Er bestaat geen recht op het vrije woord zonder de vooronderstelling van respect, eerbied voor de ander en menselijke waardigheid.
Augustinus
354 - 430                  
De laatste waarheid van mens en wereld is God en de menselijke waarheidskennis is alleen maar deelneming daaraan en onvolledig. De autonome mens die zelf tot het goede in staat is bestaat voor Augustinus niet. De mens heeft de bemiddeling van de kerk en de priesters nodig om tot inzicht en genade te komen.
Erasmus
1466 - 1536
Bij Erasmus komt steeds het volgende naar voren: discussiŽren, het uitlokken en accepteren van meer meningen, leren luisteren, de verplaatsing in denkwereld en argumenten van tegenstanders, het hanteren van een eigen geweten als leidraad, introspectie, het rusteloze streven naar het overtuigen van een ander en consensus, en ook op het tonen van warsheid van opgelegd gezag en uiterlijk vertoon, en op de pleidooien voor soberheid.
Zie het boek: 'Erasmus en het poldermodel', door Herman Pleij
Zie het boek: 'Lof der Zotheid', door Erasmus (1509), vertaling ISBN
9085061563
31 oktober 2010, Trouw: 500 jaar Lof der Zotheid
Calvijn
1509 - 1564
De Staat en de overheid (de koning) zijn ingesteld door God, gehoorzaamheid aan hen is verplicht, tenzij zij nadrukkelijk tegen Gods geboden ingaan. De mens is van nature geneigd tot alle kwaad en niet in staat tot enig goed. Hij acht de mens echter in zoverre autonoom dat hij wel met behulp van Gods Genade in de Bijbel zelf zou kunnen vinden wat hij behoort te doen en te laten.
Rousseau
1712- 1778
 / John Locke 
In de Verenigde Naties aangenomen 'Universele verklaring van de rechten van de mens'
Kant
1724 - 1804 

Ieder mens heeft een vrije wil. De deugt als een goed in zichzelf.
 
- Wat je niet wil dat jouw geschied, doe dat ook een ander niet.-

Dit is ook de 'gulden regel' welke we oa kennen bij de grote religies.

 
 
Algemene opmerkingen:

 
bulletNederland is een parlementaire democratie en een rechtsstaat.
 
bullet11 november 2013, RTLNieuws: Landelijke staking advocaten om bezuinigingen (video)
Honderden advocaten hebben vandaag geweigerd om te werken. Ze staken uit protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Door die bezuinigingen moeten advocaten onder de kostprijs werken.
bullet7 november 2013, Volkskrant: Meteen recht op een advocaat voor alle EU-burgers
Burgers die in een EU-land worden gearresteerd of aangeklaagd, hebben voortaan meteen recht op een advocaat. De huidige verschillen in de Europese Unie verdwijnen.
 
bullet 28 november 2011, Tros Radar: Griffierechten - zie de video! (zie video Radar op 28 november 2011)
Op 7 november 2011 heeft Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie)  (VVD) het wetsvoorstel griffierechten ingediend. Het voorstel heeft met name betrekking op de tariefstelling van griffierechten. De tarieven zullen aanzienlijk verhoogd worden, waardoor het voor veel mensen te duur zal worden hun zaak te laten voorkomen.
De Nederlandse Orde van Advocaten verzet zich tegen het voorstel. De Orde denkt dat de 'toegang tot de rechter voor velen ernstig zal worden belemmerd en voor sommigen zelfs zal worden geblokkeerd'.
Nederland is het enigste land waarbij je vooraf als gedaagde griffierechten moet betalen.
 
bulletNederland is een parlementaire democratie en een rechtsstaat. De wortels van onze rechtsstaat worden oa gevormd door een scheiding aan te brengen tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht (trias politica). De rechters moeten hierbij strikt onafhankelijk zijn. De rechtspraak moet voor iedereen ook goed toegankelijk zijn!

Het principe van de trias politica hoort naar mijn idee ook in de beoordeling en begeleiding van arbeidsongeschikten terug te vinden te zijn. Bv de keuring (waarbij de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld) van zieke mensen door particulier verzekeraars lijkt dan bv onaanvaardbaar.(Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website, ivm ervaring verzekeringen mbt letselschade afwikkeling. Denk bv eens na over het spreekwoord: 'Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt').
Ook bv het opleggen van straffen door de politie om de rechtelijke macht te ontlasten kan in dit kader (eigenlijk) niet.
 
bulletOp bv de website www.rechtspraak.nl is heel veel praktische informatie over de Nederlandse rechtspraak te vinden. Op deze site worden bv bij de rechtspraak gebruikte termen toegelicht tot de beroepsgegevens en nevenbetrekkingen van de leden van de Rechterlijke Macht (bv rechters) weergegeven.
 
bullet Toegang tot Recht, Advies uitgebracht door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De RMO heeft naar het rechtssysteem gekeken met de bril van de gebruikers van het recht. De Raad constateert dat het speelveld waarop burgers hun onderlinge geschillen beslechten niet berekend is op de behoefte
 
bulletIn het Jaarverslag 2005 van de Raad van State staat oa: Om de maatschappelijke prestaties van de overheid te verbeteren, bepleit Vice-President Tjeenk Willink staatkundig "het spoor terug te volgen". (Tekst hele verslag)
bulletTerug naar de trias politica als grondslag voor de staatkundige verhoudingen met duidelijkheid over de betekenis van Europa voor wetgever, bestuur en rechter.
bulletTerug naar een overheidsbestuur waarin duidelijkheid bestaat over de politieke verantwoordelijkheid voor de publieke dienstverlening, met een deskundig ambtenarenapparaat dat de schakel vormt tussen politieke bestuurders en professionele uitvoerders.
bulletTerug naar het "primaat van het politieke", waarin de volksvertegenwoordiging (de representatieve democratie) wordt versterkt voor haar medewetgevende en controlerende taak.
bulletTerug naar het besef dat staat en burger wederzijds van elkaar afhankelijk zijn, de publieke ruimte meer is dan de staat en het burgerschap iets anders is dan het zijn van consument of cliŽnt.
 
bullet Zie ook de overige jaarverslagen van de Raad van State van de Raad van State
bullet Zie ook de pagina Burnout stellingen van deze website.
 
bullet Dagblad BN/DeStem 22 Augustus 2007: Weg naar de rechter wordt beter begaanbaar
Dure advocaten en eindeloze juridische procedures maken het voor (gezonde) particulieren bijna onmogelijk hun recht te halen. Wanneer je bv gezondheidstoestand minder of slecht is het in de praktijk vaak nog moeilijker. Het ziet er naar uit dat er nu (enkele?) veranderingen ten goede gaan komen.
 
bullet12 juli 2013, NOS: Sociale rechtshulp aan banden
Niemand komt meer automatisch in aanmerking voor sociale rechtshulp. Bij elk verzoek om een gesubsidieerde raadsman wordt bekeken of de rechtshulp noodzakelijk is.
Sociale rechtsbijstand is bedoeld voor mensen die weinig geld hebben en een advocaat niet kunnen betalen. Het kabinet wil met een nieuw stelsel van rechtsbijstand in totaal 85 miljoen euro bezuinigen in 2018.
bullet13 juli 2013, Volkskrant: Teeven: 'Mensen procederen tot de laatste cent omdat het niks kost'
 
bullet Volkskrant 7 januari 2008: Bezuiniging op de sociale advocatuur
De gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld voor mensen met weinig inkomen. Hun advocatenkosten worden (grotendeels) vergoed door de overheid. Raadslieden ontvangen grofweg honderd euro per uur Ė veel minder dan voor andere zaken. Het probleem is ontstaan door een bezuiniging van 10 miljoen (2008) op de sociale advocatuur, en een harmonisatie van de vergoedingsregels voor bewerkelijke zaken. Het ministerie van Justitie (minister Hirsch Balin - CDA) is van plan in 2009 verder te bezuinigen op de sociale advocatuur, voor 2009 staat een bezuiniging van nog eens 50 miljoen op de rol.
 
bullet 25 oktober 2008, Volkskrant: Kabinet beperkt toegang tot gefinancierde rechtshulp
Het kabinet beperkt de toegang tot de gefinancierde rechtshulp. Gezinnen met een fiscaal jaarinkomen vanaf ruim 22 duizend euro moeten hun advocaat voortaan zelf betalen. Ook een deel van de alleenstaanden kan niet langer rekenen op overheidssteun.
In het regeerakkoord was vijftig miljoen euro afgesproken maar dat wordt deze kabinetsperiode 72,5 miljoen euro (Volgens staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak (PvdA)).
 
bullet Trouw 26-04-2008: Rechters nemen Raad van State onder vuur íHoogste rechtscollege oneerlijk voor vreemdelingí
Partijdig, slecht gemotiveerde uitspraken, doof voor kritiek. Vreemdelingenrechters hekelen de rechtspraak van de Raad van State.
Niet alle vreemdelingen krijgen een eerlijke kans om hun zaak bij de Raad van State te winnen, vinden ruim twintig rechters. Dat blijkt uit een onderzoek van hoogleraren rechtsociologie Kees Groenendijk en Ashley Terlouw, dat gisteren verscheen bij het afscheid van Groenendijk van de Radboud Universiteit Nijmegen.
bulletZie ook de lezersreacties.
 
bullet 23 mei 2008: Het kabinet heeft recent laten weten dat er een nieuwe wet komt waarin patiŽntenrechten bij elkaar staan: de wet CliŽnt en Kwaliteit van Zorg . Het plan is om deze wet in januari 2010 in te laten gaan.
Het is voor het eerst dat de patiŽntenrechten in een aparte wet specifiek worden geregeld. Het zijn rechten, zoals het recht op informatie over medische fouten, het recht op kwaliteit en veiligheid, en het recht op medezeggenschap en ook goed bestuur. Het kabinet wil met de wet bereiken dat zorgaanbieders de klant betrouwbare en begrijpelijke informatie geven, zodat die makkelijker een keuze kan maken. De PatiŽntenrechtenwet gaat gelden voor zorg, verpleging en begeleiding.
bullet Patienten-rechten via de website van Zorgebelang Nederland.
 
bullet Nadat er in Europa altijd veel oorlogen (oa ivm uitbreiding van macht en 'landje pik') zijn geweest kent nu bijna ieder land oa:
 
bullet Vrije meningsuiting
bullet Bescherming van het individu - oa privacy, voor de wet is ieder gelijk
bullet Persvrijheid - oa onafhankelijke pers
bullet Parlementaire democratie - macht ligt bij het parlement (volksvertegenwoordiging)
bullet Rechtspraak waar de trias politica wordt gehanteerd

Oa op (kunnen) komen voor je recht en mening, belang van de ratio, belang van genuanceerd denken, etc zijn elementaire zaken.

 
bullet Het lijkt erop dat dit, na alle oorlogen, vrede en welvaart in Europa heeft gebracht en dat de ontwikkeling van de EU kon beginnen.
 


Mensen als bv Erasmus (
1466 - 1536),  Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) zijn voor oa de huidige staatvorm van Nederland heel belangrijk geweest. In deze tijd van herijking, discussies rond EU grondwet, militaire missies naar bv Afghanistan, etc, lijkt het goed dat bv deze mensen en anderen meer in de belangstelling komen te staan.
bullet31 oktober 2011, Trouw: Rotterdam viert verjaardag Erasmus en Lof der Zotheid
bulletKoninklijke Bibliotheek: 500 jaar Lof der Zotheid
 

bulletFascinerend en leerzaam is het bv de ontwikkeling van bv Rusland te vergelijken met die van West-Europa. Zie bv de website en het programma van www.empirique.nl .
 
bulletBrabants Dagblad 18 maart 2008: Film Wilders is een provocatie
De campagne van Geert Wilders tegen de islam moet worden ontmoedigd. Zijn film 'Fitna' is vooral een onnodige provocatie die geen bijdrage levert aan een zinvol debat over de islam. De bekende Duitse filosoof JŁrgen Habermas heeft dat zaterdag verklaard tijdens zijn Nexuslezing in de aula van de Universiteit van Tilburg.
Na zijn lezing ging Habermas desgevraagd in op de film van Wilders. Hij benadrukte dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar dat Wilders met zijn film te ver gaat door bewust de provocatie op te zoeken. Volgens Habermas heeft het alleen maar zin om te provoceren als er geen andere middelen zijn om de discussie over een belangrijk maatschappelijk thema op de agenda te krijgen. Dat geldt naar zijn mening zeker niet voor de discussie over de islam. "Dat Ūs Ūmmers al een brandende kwestie.
bullet www.BijbelenKoran.nl: Door de teksten van het christelijke en islamitische heilige boek toegankelijk te maken, wil www.BijbelenKoran.nl de kennis van beide bronnen stimuleren en het onderling begrip bevorderen.
Deze site is een samenwerkingsproject van de IKON en de Wereldomroep (Zie toelichting
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld item 13 Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig?

 
 
bullet22 april 2014, nu.nl: Tientallen klokkenluiders naar adviespunt

Het Adviespunt Klokkenluiders heeft in 2012 en 2013 in totaal 61 mensen begeleid die een vermoedelijke misstand binnen hun werkorganisatie hadden ontdekt.

Het Adviespunt Klokkenluiders is de voorloper van het 'Huis voor Klokkenluiders' dat de Tweede kamer in gang heeft gezet.
 
bullet Huis voor Klokkenluiders - Stand van zaken
 
bulletWebsite Huis van Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag 4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.

Het Huis voor klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden.
Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzpíers, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Wij adviseren, ondersteunen, en doen indien nodig onderzoek. Ook geven wij voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Onze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.
Het Huis wil zo bijdragen aan het beŽindigen van misstanden.
 

 
 
bullet24 maart 2017, Trouw: Werkgevers houden plan Asscher tegen

Een centrum dat zaken rond beroeps-ziekten sneller afhandelt, dat leek een goed idee. Maar het komt er niet !!

Op het laatste moment hebben werkgevers besloten de komst van een expertisecentrum voor beroepsziekten tegen te houden.

Mensen die ernstig ziek worden door hun werk en daar een schadevergoeding voor eisen van hun baas, lopen nu tegen een enorm ingewikkeld, duur en lang proces aan bij de rechter.

Het moeilijkste is te bewijzen dat de ziekte door het werk komt.

Een expertisecentrum kan dit proces verbeteren, maar werkgevers zetten na ruim een jaar overleg en meerdere onderzoeken de hakken in het zand.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie, Maatschappelijke context en Ethiek en filosofie van deze pagina.
 

 
bullet17 mei 2008, nu.nl: Kamerleden willen snel streep onder zaak-Spijkers
Er moet een streep komen onder het klokkenluidersdossier Fred Spijkers. Spijkers voorkwam bijna een kwart eeuw geleden dat een fout van Defensie met dodelijke afloop voor acht militairen in de doofpot belandde, maar kampt nog steeds met de gevolgen van zijn rol.
bulletNog steeds is de positie van klokkenluiders in Nederland ernstig onder de maat. (Zembla 20 april 2008)
bulletNRC 20 april 2008: Van Vollenhoven bepleit instituut klokkenluiders
bulletBN/deStem 12 juli 2008: Geen arbitrage in zaak Spijkers
Van Vollenhoven had publiekelijk aangeboden te helpen het al 23 jaar slepende conflict tussen de ex-medewerker van defensie en de staat op te lossen. Na druk van premier Balkenende (CDA) en minister Hirsch Ballin (CDA) van Justitie zou hij er echter van hebben afgezien. De druk op Van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en zijn besluit daaraan toe te geven zouden blijken uit een vertrouwelijke e-mail die in bezit is van het weekblad Binnenlands Bestuur.
bullet2 september 2008 NRC: Kamer wil haast met zaak-Spijkers
Het ministerie van Defensie moet binnen een week een voorstel doen aan klokkenluider Fred Spijkers om het geschil tussen de staat en Spijkers op te lossen. De Kamer moet hierover worden geÔnformeerd.
bulletZie ook de andere uitzendingen over klokkenluiders van het TV programma Zembla

 
bullet18 februari 2011, TV Uitgesproken VARA: Ronald van Raak (SP) komt met een nieuwe initiatiefwet klokkenluiders
Mensen die misstanden bij bedrijven of overheden in de openbaarheid brengen, de zogenaamde klokkenluiders, worden tot nu toe door de Nederlandse wet vaak aan hun lot overgelaten. Hoewel zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarbij de overheid vaak miljoenen euroís opleveren, genieten zij geen rechtsbescherming. Dat leidt regelmatig tot schrijnende situaties, waarin de klokkenluider zonder werk en berooid achterblijft (Ad Bos na de bouwfraude) of pas na decennia procederen in ere wordt hersteld (Fred Spijkers bij Defensie). Veel klokkenluiders durven daarom hun zaak niet door te zetten uit angst voor repercussies.
bulletSP: Dossier klokkenluiders
bulletWikipedia - Klokkenluider
 
bullet13 mei 2012, NOS: Kamer beschermt klokkenluiders
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de oprichting van een organisatie die klokkenluiders moet beschermen. Een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak kan morgen rekenen op de steun van SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de PVV.
 
bullet1 oktober 2012, NOS: Kritiek op meldpunt klokkenluiders
Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven is kritisch over het Adviespunt Klokkenluiders, dat vandaag geopend wordt door Minister Spies. In met het Oog op Morgen noemde hij als bezwaar dat het adviespunt alleen doorverwijst en niet zelf onderzoekt.
bullet1 oktober 2012, ED.nl: Klokkenluiders fel tegen meldpunt
bullet Klokkenluider - Wikipedia
 
bullet Naar mijn idee is het koesteren van vrije meningsuiting, persvrijheid (oa onafhankelijke pers), bescherming van het individu, parlementaire democratie, de rechtstaat (trias politica) en het tegengaan van corruptie uiterst belangrijk. Iedereen die daar aan zit te 'morrelen' moet ter verantwoording worden geroepen.

Ook is het naar mijn mening van groot belang dat in de media, bv op TV, veel ruimte en financiŽn beschikbaar zijn voor onafhankelijke nieuwsvoorziening, actualiteitenrubrieken, maatschappelijke documentaires, themadiscussieprogramma's etc. (bv TV programma's Netwerk, Zembla, Buitenhof, IKON-programma's, Boeddhistische Omroep Stichting, etc)
Er moet worden voorkomen dat er politieke partijen zijn welke dmv bezuinigingen en reorganisaties mbt het Omroepbestel deze programma's kunnen minimaliseren, marginaliseren en/of naar hun hand zetten!


In zijn algemeenheid moeten journalisten hun werk goed, met voldoende diepgang onafhankelijk kunnen doen.

 

 
bulletTer informatie de eed van 2 belangrijke 'sleutelfiguren' mbt oa burnout, het herstel proces (bv huisarts) en contacten met de overheid (bv rechtspraak) en instanties (bv UWV):
 
bullet De huidige Nederlandse artseneed (aangepaste eed van Hippocrates (ca 400 voor Chr)) KNMG uitgave:
 
Artseneed:
  
'Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'
 
bullet Zie ook ook een verdere toelichting mbt de artseneed via Wikipedia.
 
bulletZie ook de 'WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI' Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Zie ook de 'World Medical Association International Code of Medical Ethics'.
 

 

bulletIedere advocaat wordt bij de rechtbank waar hij wil worden ingeschreven beŽdigd nadat hij of zij de navolgende eed of belofte heeft afgelegd:
 
Eed of belofte afgelegd door iedere advocaat:

'Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.
 
bulletZie Advocatenwet, artikel 3 uit ß 1. Van de inschrijving en de beŽdiging van de advocaten; van het tableau, uit de website http://maxius.nl.
Advocaten leggen de navolgende eed of belofte af: `Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.ī
 

 

bulletNaar mijn idee is de ethiek in onze maatschappij te ongrijpbaar en onduidelijk geworden tengevolge van maatschappelijke veranderingen als bv secularisatie, sterk opkomende materialisme, individualisering, commercialisering, religieus gat, globalisering en invloeden van andere culturen. Bewustwording en herbezinning lijkt dringend nodig (ook mbt opvoeding van onze kinderen).

Het is verstandig om in een belangrijke specifieke situatie steeds gangbare verwachtingspatronen vooraf te toetsen aan de praktijk. Het kan oa belangrijke consequenties hebben als de praktijk in negatieve zin blijkt af te wijken. Bij mijn burnout herstelproces is dit voor mij aan de orde geweest.
 
 
bullet Dataming bij de politie (pdf) - Sneller meer inzicht voor betere sturing en opsporing

 
bullet 23 mei 2012, Volkskrant: Nederland koploper in afluisteren telefoons
In Nederland worden ruim 22 duizend telefoons afgeluisterd. Dat is 1 per 1.000, gemiddeld zo'n 50 per gemeente. Nederlandse opsporingsambtenaren luisteren daarmee veel meer telefoons af dan hun collega's in omringende landen

Telefoons worden niet alleen afgeluisterd, ook wordt achterhaald op welke locatie iemand telefoneerde, hoe laat, hoe lang en met wie. Daarnaast vraagt de Nederlandse politie 'in sterk toenemende mate' de naam en het adres op van de bezitter van een specifiek telefoonnummer.

 
bulletUit Internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland, samen met ItaliŽ kampioen afluisteren is. Het Duitse Max Planck Instituut berekende in 2004 dat in Nederland op last van alleen politie en justitie 62 telefoontaps worden geplaatst op 100 duizend inwoners. Zie artikel 'Nederland is kampioen afluisteren'  Volkskrant 11 februari 2006.

 
 
bullet 25 november 2014, nu.nl: PvdA wil gegevens burgers beschermen met 'datawet'

PvdA wil dat er ťťn wet komt waarin alle regels rond de privacy en data van burgers op internet worden vastgelegd.
De partij vindt dat de huidige regels onduidelijk en verouderd zijn.

'Uitgangspunt is dat je bezit van je eigen data houdt en dat je het recht hebt om vergeten te worden'
 
bullet Privacy Barometer
 
bulletwww.nu.nl: Artikelen over Privacy
 
bulletWikipedia: Privacy
 
bulletWikipedia: Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

 
bullet Autoriteit Persoonsgegevens   -  Autoriteit Persoonsgegevens  - Wikipedia

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  ==  Deze organisatie heette tot 2016 het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)  ==

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft als wettelijke taak te beoordelen of personen en organisaties de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. Deze taak is ook gericht op de overheid.

Ook ziet de AP toe op naleving van de Wet politiegegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en alle andere wettelijke regelingen waarin sprake is van het verwerken van persoonsgegevens.
 
bullet Bv 'Werk en Uitkering' - Zieke werknemers:
 
bullet Beleidsregels - De zieke werknemers (pdf)
 
bullet PatiŽntenrechten via de website van Zorgebelang Nederland.
 

 

bullet16 december 2014, nu.nl: Ivo Opstelten en Nederlandse scholen winnen Big Brother Awards - www.bigbrotherawards.nl/

Minister Ivo Opstelten (Justitie) en de Nederlandse scholen ontvangen Big Brother Awards voor een reeks privacy schendingen.
De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden ontving een prijs omdat hij zich juist sterk heeft ingezet voor de bescherming van privacy.
Minister Opstelten won al eerder 3 Awards voor privacyschendingen.
 
bullet4 november 2014, cbp.nl:

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de rechtsgeldige toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de verantwoordelijke voor de medische gegevensuitwisseling via via het LSP, VZVZ inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.
 
bulletZie de pagina Overige informatie item 'Privacy en gezondheidsgegevens'   -  CBP heet nu AP

 
bullet 1 februari 2007 Studie 'Van privacyparadijs tot controlestaat?' Uitgave van het Rathenau-instituut.

De studie gaat over de huidige situatie mbt het spanningsveld tussen privacy en veiligheidsbeleid. Het instituut luidt de noodklok mbt de huidige situatie rond de privacy in Nederland. Eťn van de conclusies is dat opsporingsdiensten inmiddels al vrijwel onbeperkt toegang hebben tot alle informatie die over burgers verkrijgbaar is. Van telefoongesprekken en geleende boeken, genuttigde vliegtuigmaaltijden etc, etc.

 
bullet30 november 2013, nrc.nl: AIVD hackt internetfora, Ďtegen wet in'

AIVD breekt in op de servers van internetfora. Op die manier worden de gegevens van alle gebruikers van die webfora verzameld. Vaak zijn dat onbekende personen van wie nog niet is vastgesteld of zij een bedreiging zijn voor de rechtsorde.
Hoogleraar informatierecht Nico van Eijk stelt echter dat de AIVD een grens overgaat. ĄZe trekken een sleepnet door internetfora en nemen de data van willekeurige personen mee. Dit leidt tot een surveillancestaat.Ē
Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht in de informatiesamenleving aan de universiteit Leiden, vindt dat de AIVD met deze Ąongelooflijke privacyinbreukĒ een pijler onder de rechtsstaat Ąweg zaagtĒ.
 
bullet1 december 2013, nu.nl: Helft Nederlanders denkt te worden afgeluisterd
 
bullet24 oktober 2013: nrc.nl: NSA luisterde 35 wereldleiders af
 
bullet18 februari 2008 Tubantia: Waakhond privacy wordt niet serieus genomen door politiek
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) publiceert het ene na het andere kritische rapport, maar het kabinet en de Tweede Kamer doen er vrijwel nooit iets mee. En dat terwijl het CBP de enige serieuze instantie is die opkomt voor de privacy van burgers. Dit constateren Tweede Kamerlid Pechtold en hoogleraar recht en informatisering Corien Prins, veel meer dan een doekje voor het bloeden is het college niet. (zie ook de Media - Corien Prins mbt 'Overheid moet eerlijk zijn over haar ware bedoelingen')
 
 
bullet4 juli 2013, nu.nl: Identiteitsfraude op internet wordt strafbaar
Gaat het voorstel inderdaad door dan wordt het strafbaar om op internet andermans naam, e-mailadres, telefoonnummer en zelfs nickname te gebruiken. Het moet wel gaan om bestaande personen, het aannemen van een fictief pseudoniem wordt niet strafbaar.
bullet6 juni 2013, nu.nl: Ruim 2 miljoen mensen dupe van identitetsfraude
 
bullet20 juni 2013, NPCF: Persoonlijk gezondheidsdossier onmisbaar voor patiŽnten
PatiŽntenfederatie NPCF wil voor iedere patiŽnt een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). In een PGD kunnen patiŽnten hun medische dossier in zien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen) aanleveren aan hun arts en bijvoorbeeld een dagboek bijhouden van klachten. Ook moet het hiermee mogelijk worden om medische apps te koppelen aan het PGD. Bijvoorbeeld via een app om het gebruik van medicijnen bij te houden.
bullet Visiedocument van NPCF mbt Persoonlijk gezondheidsdossier (pdf)
 
bullet18 juni 2013, CBP (College Bescherming Persoonsgegevens): Zorginstellingen onzorgvuldig met medische gegevens
Zorginstellingen treffen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde medewerkers van ziekenhuizen, GGZ-instellingen of huisartsenposten toegang hebben tot digitale patiŽntendossiers en andere medewerkers dus niet.
 
bullet Rapport 'Toegang tot digitale patiŽntendossiers binnen zorginstellingen' (pdf)
 
bullet 18 juni 2013, nu.nl: Privacy rond patiŽntgegevens massaal geschonden
 
bullet9 juni 2013, nu.nl: Ook Nederland werkt aan massaal bespieden burgers
Niet alleen Amerikaanse geheime diensten hebben vergaande bevoegdheden burgers te bespieden. Ook in Nederland is dat mogelijk en wordt informatie met buitenlandse diensten uitgewisseld.
 
bullet PRISM - Wikipedia
 
bullet4 februari 2013, NRC: Toch aanklacht huisartsen tegen EPD
Huisartsen klagen de organisatie achter het elektronisch patiŽntendossier (EPD) alsnog aan. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) komt afspraken over de bescherming van patiŽntgegevens niet na, stelt de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen.

4 februari 2013, NOS:
Huisartsen verzetten zich opnieuw tegen epd - video
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen komt weer in verzet tegen het elektronisch patiŽntendossier. De vereniging stapt naar de rechter om het epd tegen te houden. Er zijn te veel zaken niet goed geregeld, zeggen de huisartsen.
 
bullet18 december 2012, nu.nl: Huisartsen trekken kort geding om patiŽntendossier in
De zorgverzekeraars hebben nu toegezegd dat aansluiting bij de opvolger van het EPD geen vereiste meer is. Hiermee is het probleem volgens de huisartsenvereniging nog niet opgelost. Zo zouden de huisartsen worden gedwongen in de toekomst mee te doen aan het systeem.
Over drie maanden wordt besloten of er alsnog een kort geding komt, zo heeft de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen dinsdag laten weten.
 
bullet13 december 2012, www.rtl.nl: Huisartsen woedend om verplichte deelname EPD
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wil niet meewerken aan het elektronisch patiŽntendossier (EPD) zolang deze opgedrongen wordt door zorgverzekeraars. De huisartsen willen pas meedoen als het gebruik van het dossier vrijwillig is.

 
bullet7 december 2012, nu.nl: Kort geding huisartsen om EPD (Elektronisch PatiŽnten Dossier)
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) spant een kort geding aan tegen vier grote verzekeraars.
Het kort geding gaat tegen vier grote verzekeringsmaatschappijen: Achmea, CZ, Menzis en VGZ. De artsen krijgen in de toekomst geen contract met deze verzekeraars als ze niet aan het epd meedoen.
Volgens de VPHuisartsen is de veiligheid van het nieuwe epd momenteel onvoldoende gegarandeerd en is onduidelijk waar patiŽnten precies ja tegen zeggen als ze toestemming geven voor deelname aan het EPD.
bullet7 december 2012, Nieuwsuur TV: Onenigheid tussen doktoren
Herman Suichies, bestuurslid van de vereniging zegt: "Mijn patiŽntendossiers kunnen dan door ik weet niet wie allemaal worden ingezien, en ik heb geen kijk op wat er verder met die informatie gebeurt. Het is alsof ik de deur van mijn kast wagenwijd openzet en toelaat dat iedereen die dat wil een greep doet".
 

 
bullet29 november 2012, Nu.nl: Schippers wil regels EPD aanscherpen
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil de regels rond de beveiliging en privacy van het elektronisch patiŽntendossier (EPD) aanscherpen.
Met de nieuwe regels zouden patiŽnten bijvoorbeeld kunnen opvragen wie naar hun gegevens heeft gekeken in het EPD. Ook zouden mensen toestemming moeten geven wie hun gegevens sowieso mogen inzien. De beveiligingseisen voor het systeem worden een stuk hoger.
bullet29 november 2012, NRC: PvdA eist veiligheidsgarantie van digitaal patiŽntendossier
 
bullet 5 april 2011, rijksoverheid.nl: Eerste kamer stemt tegen landelijk elektronisch patiŽntendossier
De Eerste Kamer heeft dinsdag tegen de wet gestemd die de verplichte aansluiting op het landelijk elektronisch patiŽntendossier (EPD) regelt.
 
bullet30 juli 2010, Volkskrant: iPhone-apps houden je in de gaten
Veel gratis applicaties voor de iPhone en andere smartphones verzamelen gevoelige informatie van gebruikers en sturen die naar derden. De uitwisseling van gegevens gebeurt achter de schermen, de gebruiker is er niet van op de hoogte.
 
 
bullet29 augustus 2013, www.bigbrotherawards.nl/: Big Brother Awards 2013:
De winnaars van de Big Brother Awards 2013 zijn minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en de Belastingdienst. Opstelten mocht de Publieksprijs mee naar huis nemen vanwege zijn hackvoorstel, zijn plannen voor kentekenregistratie en een hele reeks andere voorstellen en uitspraken waaruit zijn desinteresse voor privacy blijkt.
De Belastingdienst ontving de Expertprijs voor het stofzuigen van parkeer- en kentekendata die door anderen is verzameld en eigenlijk gewist had moeten worden.
 
bullet 10 maart 2011: Big Brother Awards voor minister Ivo Opstelten
Twee grote winnaars gisteravond bij de uitreiking van de Big Brother Awards, de prijs voor de persoon of bedrijf die het meest de privacy schendt. Ivo Opstelten, de minister van veiligheid en justitie won er twee en het bedrijf Translink, van de OV chipkaart kreeg ook twee awards.
 
bullet www.bigbrotherawards.nl - Wat zijn de Big Brother awards? Met de Big Brother Awards worden elk jaar personen, bedrijven, overheden en voorstellen te kijk gezet die het afgelopen jaar bij uitstek controle op burgers en inbreuken op privacy hebben bevorderd.
 
bullet26 maart 2011, de Glederlander: Mobieltje laat spoor van data na
Mobiele telefoons laten een heel spoor van digitale informatie na waar kwaadwillenden hun slag mee kunnen slaan. Zeker in de toekomst, als we steeds meer gaan werken met financiŽle transacties via de mobiele telefoon. Maar ook nu al werken banken als ING bijvoorbeeld voor internetbankieren met codes die via de mobiel gestuurd worden. En er zijn al verhalen bekend van criminelen die mensen verleiden een malafide applicatie te installeren om transacties te kunnen doen, mensen zijn heel naÔef en doen dat gewoon en daarmee loop je dus een enorm risico. Het levert de criminelen direct geld op." 
 
bullet15 mei 2012, TROS Radar: Big Brother is googling you
De Amerikaanse rechter besloot deze week dat de inlichtingendienst NSA niets hoeft te vertellen over zijn relatie met Google. Privacyactivisten waarschuwen ondertussen steeds luider voor inlichtingen- en opsporingsdiensten die geraffineerde digitale opsporingsmogelijkheden gebruiken voor massasurveillance.
 

 
bullet28 november 2010, NRC: WikiLeaks ontketent diplomatieke crisis
WikiLeaks heeft een wereldwijde diplomatieke crisis veroorzaakt met de publicatie van 250.000 berichten die vanuit Washington werden verstuurd naar Amerikaanse ambassades. Dat stelde de Britse krant The Guardian vanavond.
bullet WikiLeaks
We are of assistance to peoples of all countries who wish to reveal unethical behavior in their governments and institutions. We aim for maximum political impact.
bullet17 januari 2011, VPRO Tegenlicht: De WikiLeaks code
Het strafrechtelijk onderzoek naar Wiki-oprichter Julian Assange door de Amerikaanse Justitie heeft, sinds vorige week, ook Nederland bereikt. In Tegenlicht doet internetactivist Rop Gonggrijp uitgebreid zijn verhaal over de ware toedracht achter zijn betrokkenheid bij Wikileaks en zijn samenwerking met Assange.
bullet 17 januari 2011, Trouw: Zwitserse bankgeheimen bij Wikileaks
Een ex-bankier uit Zwitserland heeft maandag aan Wikileaks documenten overhandigd over pogingen van beroemdheden, zakenlieden en politici om belasting te ontduiken. Volgens Rudolf Elmer, ex-medewerker van de Bank Julius Bšr, gaat het om vermogende rekeninghouders uit de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en Azie.
bulletWebsite Rudolf Elmer
 
bulletVolkskrant: Dossier Wikileaks
 
bulletNOS: Dossier Wikileaks

 

bulletEigen opmerkingen:

 
bulletHet is van groot belang ons af te vragen of we de kant op willen en dit vinden passen in het wereldbeeld dat we wensen. Wat zijn de randvoorwaarden?

 
bulletIs er een relatie met ons misschien bewust en/of onbewust 'negatieve wereldbeeld' ? (Zie op deze webpagina: oa Calvijn, Augustinus, Plato) Heeft het ook niet te maken met symptoom bestrijding ipv echte problemen oppakken?

 
bulletHet is als samenleving heel belangrijk niet de kant van angst, onderdrukking, totale controle, inquisitie-achtige praktijken en macht op te gaan!
 
bullet25 december 2013, Teletekst: Snowden in alternatieve kersttoespraak: kind van nu groeit op zonder privacy
Klokkenluider Edward Snowden heeft een alternatieve kerstrede uitgesproken voor de Britse tv-zender Channel4.
 
bulletHij roept daarin op tot beŽindiging van het 'wereldwijd afluisteren van burgers.
 
bullet"Een kind dat vandaag wordt geboren, groeit op zonder privacy, terwijl privacy bepaalt wie je bent en wie wilt zijn" aldus Snowden.
Hij zei ook dat de manieren van de staat om burgers te volgen zoals geschetst in
boek '1984' van George Orwell, in de praktijk al ver zijn overtroffen.
 
bullet25 december 2013, NRC: Snowden in alternatieve kersttoespraak: kind van nu groeit op zonder privacy
 
bulletYouTube-video: Kersttoespraak 2013 door Edward Snowden
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website
 
bulletBij jongeren kan er al veel mis gaan, oa tgv:

- Voorkomen is vťťl beter dan meten en genezen! -
 
bulletHoge aantal scheidingen van ouders
bulletOnvoldoende opvang en begeleiding wanneer beide ouders werken
bulletDiscriminatie van allochtone jongeren
bulletWerkloosheid onder jongeren
bulletGrote onoverzichtelijke scholen en oa problematiek VMBO
bulletVeel alcoholgebruik
bulletSlechte voeding
bulletLuchtvervuiling
bulletGeweld en sex in computer-spelletjes, op TV en in films
bulletErvaringen met harde beleid mbt asielzoekers op school en in de buurt.
bulletEr is veel bezuinigd in jongerenwerk
bulletHulpverlening laat veel te wensen over (wachtlijsten, bureaucratie, etc)
bulletWeinig sociale samenhang en aandacht in de woonomgeving (met name vaak in grote steden).

 
bullet Waar we de verbinding met onze ziel verliezen ontstaat een onvruchtbaar en verwoest land, waar warmte en levensenergie uit weg lijken te stromen.
 


Literatuur en websites:
 

bulletBoek: 'Erasmus en het poldermodel', door Herman Pleij
Oa de volgende items komen aan de orde:
bulletHet poldermodel heeft het gedaan
bulletHet ware poldermodel
bulletHet dwingende verband tussen Erasmus en een herzien poldermodel

 
bulletBoek: Ethiek voor Dummies, door Christopher Panza & Adam Potthast
Ontdek de principes van de ethiek en hoe je ze in het dagelijks leven toepast. Wat is het verschil tussen goed en fout? Weet je wie John Stuart Mill en Thomas Hobbes zijn? Deze handige gids laat je snel en effectief kennismaken met de eeuwenoude studie van de ethische filosofie! In heldere taal krijg je uitgebreide uitleg over ethiek, over de geschriften en theorieŽn van grote denkers en nog veel meer.
bullet Google - Gedeeltelijke weergave van dit boek - Engels
bulletZie ook de boeken 'Medical Ethics for Dummies' en 'Business Ethics for Dummies' (ook gedeeltelijke weergave via Google)

 
bulletZie bv kritisch artikel:

ĎEthiek: het kind van de jaarrekeningí door Gyuri Vergouw

Fraude, sterk geflatteerde winstcijfers, vernietiging van documenten, onkunde, zelfverrijking, moedwillige verdraaiing van de feiten. De rol van banken, accountants, adviseurs en van betrokken 'top-managers' ligt zwaar onder vuur. Beurskoersen kelderden, saneringen volgen en sommige bedrijven verdwijnen zelfs geheel. De aandeelhouders en werknemers zijn bijna altijd het kind van de (jaar)rekening.

 
bullet Tekst Universele verklaring van de rechten van de mens (achtergronden mensen rechten) Onderschreven door de lidstaten van de Verenigde Naties.
bullet Zie ook ook een verdere toelichting mbt de Universele verklaring van de rechten van de mens via Wikipedia.

 
bullet Hoe integer is uw organisatie? van de website www.integriteitoverheid.nl

 
bullet24 mei 2011, Managementsite.nl: Integriteit moet je voelen! Bewust worden van morele dilemma's
Integriteit begint niet bij misbruik of bij een overtreding. Integriteit begint bij normen en waarden. Integriteit is een uiting van professionaliteit. Het begin van integriteit is: jezelf, je vakmanschap, je klant ťn je organisatie serieus nemen en daar professioneel mee omgaan.
bulletStartpagina integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/

 
bulletMeer over ethiek:
 
bullet www.leren.nl/rubriek/wetenschap/ethiek
bullet http://ethiek.verzamelgids.nl
bullet www.zorgethiek.nu
(oa Download nu gratis het boek "Aannemelijke zorg, Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg" (PDF)).
bullet www.ethiek.nl
bulletBeschrijving van Ethiek volgens Wikipedia.
 

 Ga naar het begin van deze pagina


Ethiek is het cement van ons maatschappelijk huis. Een leefbare samenleving vraagt om recht en wedekerig respect.
 

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start Omhoog