Gastenboek Feedback Literatuur+Sites Inhoud website

         Start == burnoutherstel.nl ==


 
Integrale visie op burnout mbt de fysieke, psychische, spirituele en maatschappelijke aanpak


Herstel burnout
Burnout Preventie
Burnout stellingen
Herstel in 't kort
Overige informatie


Burnout en burnoutherstel  -  Informatie, eigen ervaringen en meningen


Welkom op deze website over burnout


Deze website gaat over burnout en herstel van burnout mbt lichaam, bewustzijn en samenleving, dwz:
 

Moderne integrale visie en aanpak van burnout mbt fysiek, psychisch en spiritueel herstel. Ook komen maatschappelijke aspecten aan de orde.


Naar een integrale visie en aanpak bij een samenhangend (coherent) wereldbeeld, gecombineerd met integrale politiek.
 

Eigen ervaringen (oa eigen burnout) en in de praktijk opgedane inzichten vormen de basis van deze website. 
 


De volgende onderwerpen mbt burnout en het herstelproces komen aan de orde:

 
bulletInventarisatie van belangrijke persoonlijke en maatschappelijke actuele aspecten
 
bulletBewustwordingsproces en heroriŽntatie van je plaats in de wereld (oa vaardig jezelf zijn)
 
bulletPreventie, bedrijfs- en werksituaties
 
bulletOverzicht mbt eigen burnout en herstelproces
 
bulletAlgemene informatie over burnout
 
bulletHandreikingen voor duurzaam (bestendig) herstel

 
bulletSuggesties voor (echte) maatschappelijke vernieuwing met oa veel meer aandacht voor duurzaamheid, transparantie, integriteit en pluriformiteit en niet voornamelijk 'meer van het oude' en 'snelle oploslossingen', met oa:
 
bulletEen integrale visie en aanpak met bv integrale gezondheidszorg / geneeskunde (4 kwadranten model van Ken Wilber)
Op vele gebieden kan deze integrale visie worden toegepast, bv integrale economie en integrale politiek.
 
bulletOp weg naar een samenhangend (coherent) wereldbeeld met bv Ervin Laszlo om de vele uitdagingen van deze tijd beter aan te kunnen.
 
bulletMeer gebruik van mindfulness en meditatie bij oa stress en burnout. Meer aandacht voor de belangrijke balans tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd) (Meditatie en Mindfulness).
 
bulletCorrect en respectvol om gaan met cliŽnten (bv patiŽnten en gehandicapten) bij overheid, instellingen en bedrijven.
Respectvolle bejegening is een kwaliteitsinstrument en heeft oa te maken met visie, attitude, integriteit, duurzaamheid, transparantie en effectiviteit (Herstel burnout).
 
bulletBusiness-spiritualiteit - Paul de Blot(video), Sri Sri Ravi Shankar(video) en Bram Moerland (Spirituele pad)
 
bulletDe integrale benadering en aanpak is een oproep tot bewust-zijn en leven in een duurzame samenleving.
Daniel Ofman:
"De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden"
"Integraal leiderschap is duurzaam"

 
bulletDeze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel en grondstoffen.
 


Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.

Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.

Het meemaken van een burnout en het weer herstellen hiervan is voor mij een zoektocht en een heel diep en ingrijpend proces geweest, waar ik ook nu nog mee bezig ben.
 

 
 
Actuele Thema: Integrale Visie en Integrale Aanpak in Nederland
 
bulletHet lijkt erop dat 'Integrale Visie' en 'Integrale Aanpak' als zoekopdrachten op internet steeds meer hits geven bij de huidige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland.
 
bulletEr is steeds meer behoefte aan meer inzicht, inspraak en betrokkenheid in het maatschappelijke en bestuurlijke gebeuren.

Denk aan de steeds serieus wordende problemen mbt het klimaat en de steeds groter worden kloof tussen arme mensen en enkelen met zeer grote rijkdom.

Ook geeft de toename van flexwerk en de komende robotisering  in Nederland de nodige onrust en onzekerheid.

Ook op de verschillende bestuurlijk niveaus nemen de vraagstukken toe (EU en de ontwikkelingen in vele landen (oa VS met Trump))
 
bulletDeze problemen komen ook steeds dichterbij tgv de moderne communicatie die zich over de hele wereld uitbreidt en intensiveert.
 
Je kunt bijna niet meer alleen naar de op zich staande problemen blijven kijken en oplossen.
 
bulletIn Nederland zijn er nog bijna geen instituten, opleidingen of politieke partijen die bv ook echt met de Integrale Visie en de Integrale Theorie bezig zijn.
 
bulletBv het begrip 'integrale leefwijze' heb ik nog maar heel weinig in Nederland gevonden. In andere landen is dit een veel algemener begrip.
 
bullet Overzicht van verkrijgbare boeken van Ken Wilber.
 
bullet Artikel: An overview of Integral Theory, an all-includive framework for the 21st century (pdf) - door Sean Esbkorn-Hargens.
 
bulletIn deze website komt naar voren dat vele landen al bezig zijn met de integrale benadering.

Zie bv de pagina's Herstel burnout, Overzicht van Literatuur en Spreekwoorden en citaten van deze website.
 

bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl die is voortgekomen uit deze website over burnout.

---------------------------------

"Bij alle uitdagingen die we hier bespreken: terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, zal ťťn kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat"

- Ex-President Barack Obama

-
Bekijk ook pagina Spreekwoorden Politiek van www.duurzame-politiek.nl
 

--------------

     -  Zie ook Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers  --
 

 
bulletVoor behoud van onafhankelijke (Lokale / Regionale / Nationale) Publieke Omroep met Inhoud, een breed Maatschappelijk Gezichtsveld en diepgang

Geen (indirecte) invloed van Regering/Overheid op inhoud van omroepprogramma's.
 
bulletZie uitgebreid item op deze pagina.
 

Deze website wordt steeds verbeterd en up to date gehouden met hulp en advies van anderen.

In deze website worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

Deze website over burnout heb ik opgezet
om de volgende redenen:
 

bulletHet helpt mij bij mijn burnout verwerkings- en herstelproces

 
bulletEen bijdrage uit de praktijk aan meer begrip, verdieping, transparantie, duidelijkheid en praktische achtergrond informatie rond burnout

 
bulletIn beeld brengen van een persoonlijke (eigen) ervaring van burnout en burnoutherstel proces

 
bulletBurnout wordt vaak omschreven als een moeilijk 'objectiveerbare' ziekte.

 
bulletTer ondersteuning is steeds gezocht naar 'beeld en geluid' - video's ('beeld-essays') van verhalen en ervaringen.

Dit hoort naar mijn mening bij de integrale benadering van deze website.
 
 
bulletAangeven van huidige in de praktijk gevoelde en ervaren noodzaak tot maatschappelijke bewustwording en innovatie in de gezondheidszorg.

Meer ruimte voor oa integrale visie en aanpak, duurzaamheid, aandacht, integriteit, transparantie en pluriformiteit.

  
bullet Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een bedrijf, praktijk, bureau, instelling, vereniging of politieke partij en heeft geen commerciŽle doelstelling.

 
bulletHet geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude,
maar op het realiseren van het nieuwe
 
         
- Socrates  470 - 399 voor Christus -
 
bulletVertrouwen is de lijm van het leven;
het fundamentele principe van alle relaties

         -
Stephen Covey

Zie de pagina Spreuken en gezegden van deze website.

 
 
bulletVoor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.

Kies eventueel steeds een onderwerp uit met behulp van:
 
bullet Website inhoud en opzet op deze pagina

 
bulletDe aparte pagina Inhoud website  ()
Deze link staat linksboven op elke pagina van deze website
 
 
bullet Zie Kabinetsformatie na verkiezingen op15 maart 2017 op deze pagina

   www.duurzame-politiek.nl

Nu extra actueel en informatief ivm oa de eigen ervaringen mbt het burnout-herstelproces en alles wat daar bij komt kijken.

Het werken aan en bijhouden van deze website over burnout heeft veel informatie en inzichten opgeleverd voor de inhoud van deze website over Duurzame Politiek met Integrale Visie.


Op deze website over duurzame politiek verschuift oa de huidige dominante economische dimensie naar een veel breder maatschappelijk gezichtsveld!

Deze website over Duurzame Politiek met Integrale Visie was eerder onderdeel van deze website over burnout.

 
bulletZie ook op deze pagina:
 
bullet Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?
 
bullet Duurzame Politiek met Integrale Visie - Wat is dat?
 
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.

Paul de Blot:
Ons recht op menselijke waardigheid

 

    Integral European Conference - 2016

  
- Integral Meditation and the New Europe
   - Reinventing Europe


   4 - 8 mei 2016  -  Balaton Meer  - Hongarije

    Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -
 
bullet Toelichting Ken Wilber: Integral Meditation and the New Europa

 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016

 
bulletZie meer informatie op deze pagina.
 


Vertalen van deze website:

(Translate this website)

 Using Google translate :

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Google translate' this website can be translated into many languages.

Gebruik
Firefox of Windows Internet Explore.


Vertaling van deze website + links:  Nederlands -> Engels:

Let op: Engelse website versie is geen perfecte vertaling van de Nederlandse versie! De meeste Nederlandse website links worden ook in het Engels vertaald.
Door gebruik van 'Google vertalen' kan deze website naar vele andere talen vertaald worden.


Vertaling van Engelse delen van deze website + Engelse links: Engels -> Nederlands

Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden in het Nederlands vertaald.


Using Microsoft translate:

Notice: Translation: Dutch -> English: Website is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English. Use Firefox or Windows Internet Explorer.
By using 'Microsoft translate' this website can be translated into 34 languages.


Website inhoud en opzet

Deze startpagina:
 

bullet Introductie van deze website
 
bullet Tweede Kamer Verkiezing 15 maart  ***
 
bullet Website inhoud burnoutherstel.nl: Overige pagina's van deze website
 
bulletDefinitie van gezondheid
 
bulletDefinitie van burnout en het verschil tussen burnout en overspannen zijn
 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen
 
bullet Participatie-samenleving
 
bullet Website tips en boeken tips
 
bullet Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine)
Complementaire en Alternatieve geneeskunde
 
bullet Keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk
(oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet!)
 
bullet Privacy en gezondheidsgegevens

Maar wie beschermt de medische gegevens van bv PC- of app-gebruikers met smartphone
 
 
bullet Meest recent Burnout Nieuws

 
bullet Nieuws mbt burnout

 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout en duurzaamheid
 

 

bullet Hulplijnen (telefoon) - Huis van Klokkenluiders

 
bulletThema van de website

 
bullet Vertalen van deze website
(Translate this website)
'Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken
dat tot het probleem heeft geleid'.
- Albert Einstein -
-----------------------------------

Kan de integrale visie van Ken Wilber helpen om
de verschillende standpunten dichter bij elkaar te brengen
binnen een meer
samenhangend (coherent) wereldbeeld?
---------------

"If ordinary people don't perceive that our grand ideas
are working in their lives then they can't develop
the higher level of consciousness, to use a term that
American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.
He said, you know, the problem is the world
needs to be more integrated, but it requires
a consciousness that's way up here,
and an ability to see beyond the differences among us."
- President
Bill Clinton -
--------------------------------

 
Zie op deze website oa:

 
bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak

 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
Check je werkstress week

 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen

 
bullet Inperking vrije artsenkeuze

 
bullet Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

Echt toezicht is er nauwelijks
 
bullet Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?
 
 

horizontal rule

 
Tweede Kamer Verkiezing - Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Gezondheid - Economie - Toekomst - Politiek

Kabinetsformatie
 

 
bullet Kabinetsformatie na verkiezingen op15 maart 2017
 
bullet Kabinetsformatie - www.parlement.com

Sinds 2012 neemt de Tweede Kamer het initiatief bij de formatie.

 
bullet15 maart 2017, nrc.nl: Van stemhokje naar kabinetsformatie in negen stappen

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, komt in politiek Den Haag vrijwel direct een proces op gang dat zich voltrekt langs een min of meer vast patroon. Dat moet leiden tot een nieuw kabinet.
Korte beschrijving van de stappen.

 
bullet18 maart 2017, Trouw: Klimaat in formatie een sleutelkwestie

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek dat alleen de plannen van D66, Groen Links en ChristenUnie koersen op het halen van de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs
.

Het beleid van VVD levert niets op voor het klimaat. Het CDA liet het verkiezingprogramma niet eens onderzoeken, want CDA vindt dat de initiatieven om het klimaat te verbeteren uit de samenleving moeten komen en niet uit de overheid.

 
bullet Tweede Kamerverkiezingen  - 15 maart 2017
 
De Tweede Kamerverkiezingen zijn rechtstreekse verkiezingen volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging waarmee de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt bepaald.
De leden worden rechtstreeks gekozen.
Deze verkiezing vindt tenminste elke vier jaar plaats.


Zie bv ook de pagina's van de website www.duurzame-politiek.nl: Reden Duurzame Politiek, Duurzaamheid en Integrale Visie EU/NL voor achtergrond informatie

 
bullet Overzicht partijprogramma's per thema, Overzicht verkiezingsprogramma's

 
bulletEr is een steeds sterker stijgende vraag naar meer duurzaamheid, samenhang en zorgvuldigheid mbt mensen en de aarde.
 
bulletBekijk ook de uitgebreide website    www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

horizontal ruleW
ebsite inhoud burnoutherstel:   overige pagina's van deze website:
 

 
bulletHerstel burnout  -  pagina:

Integrale visie van Ken Wilber, duurzaam herstel van burnout vraagt om oa een integrale aanpak en integrale gezondheidszorg.

Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak mbt begeleiding.
De integrale visie van Ken Wilber sluit heel goed aan bij de eigen ervaring mbt burnout.


Op deze pagina komt oa de integrale visie met het belangrijke 4 kwadranten model van Ken Wilber aan de orde.

Naar mijn mening kunnen de ideeŽn van Ken Wilber een praktisch en toegankelijk fundament zijn voor een integrale benadering bij bv integrale geneeskunde, integrale psychologie, integrale spiritualiteit, integraal bedrijfsleven, integrale ecologie, integrale economie, spiral dynamics, integraal leiderschap (met oa Daniel Ofman), integrale politiek en spirituele intelligentie in het multi-intelligentie model
(Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie).
Waarom duurt het herstel van burnout zo lang?

Deze items komen op de pagina Herstel burnout aan de orde.

 
 
bullet4 maart 2017, nporadio.nl: Zinloze registratie-terreur en controle-dwang in de zorg - audio fragment

Bram Bakker is psychiater.
Hij heeft naar eigen zeggen 25 jaar lang braaf gedaan wat zorgverzekeraars van hem eisten. Maar hij is het helemaal zat.

De bureaucratie van zorgverzekeraars Ďvergallen zijn werklustí.

Het systeem deugt volgens hem niet. Het roer moet drastisch om.
 
bullet Bram Bakker - psychiater - Wikipedia
 
bulletZie Nieuws-item op deze pagina
 

 
Duurzame Politiek met Integrale Visie  - 
  www.duurzame-politiek.nl:

 
 
bulletBekijk ook de website    www.duurzame-politiek.nl, welke is voortgekomen uit deze website over burnout:

Zie bv de pagina's:
 Wat is Integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie?, Duurzaamheid,
Reden duurzame politiek en  Integrale Visie EU / NL, van deze website over duurzame politiek.

 
bulletZie Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.

 
bullet Deze verschuiving naar duurzame politiek met integrale visie lijkt heel essentieel / nodig voor onze toekomst!
 
 
bullet Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak) biedt kansen voor echte duurzaamheid nu en in de toekomst
 

 

bulletDenk bv aan:

- Werken aan veel meer (echte) betrokkenheid en inspraak van burgers bij de politiek

- Maak de politiek weer inspirerend voor de kiezers

- Geef de democratie weer terug aan de burgers!

- Wat zijn de breuklijnen in onze samenleving en wat zijn de gevolgen hiervan - hoe te verbeteren?

- Hoe gaan we met onze normen en waarden in de praktijk om?

- Zorg voor praktische en uitvoerbare politieke besluiten en minder verspillen, bureaucratie en verwarring

- Zorg ervoor dat bv het rechtsgevoel van burgers en de zorgvuldigheid met betrekking tot burgers weer terugkomt!

 
bullet2 Recente nieuws-items om bv eens over na te denken:
 
bullet27 september 2016, nu.nl: Slechts 8 procent van de wereldbevolking leeft in schone lucht
 
bullet22 september 2016, nu.nl: Vaste banen verdwijnen door overheidsbeleid

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Afscheid prof Herman Wijffels

 Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).
 
bullet Afscheidsrede Prof Wijffels (pdf)   -  Eigen opmerking: Zeer de moeite waard om te lezen!
 
bulletZie ook item op deze pagina voor meer informatie over het afscheid van prof Herman Wijffels.
 
bullet2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - over duurzaamheid ca 43 minuten

 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.
 


- Ken Wilber (1949) is ťťn van de laatste grote systeemdenkers die wetenschap en religie, filosofie, kunst en cultuur, Oost en West met elkaar verbindt.

- Voorbeeld van een 'persoonlijke integrale leefwijzer' na een burnout-ervaring.

- Het belang van een integrale visie en integrale geneeskunde.


- Bij een goed burnout herstel proces wordt gewerkt aan
:
 
bulletPsychisch              herstel
 
bulletFysiek                   herstel
 
bulletSpiritueel              herstel
 
bulletMaatschappelijke  context

Bovenstaande 4 aspecten kunnen hieronder apart aangeklikt worden om verder in detail te bekijken:
(De pagina's: Psychisch herstel, Fysiek herstel, Spiritueel herstel en Maatschappelijke context)


- Tevens komt het belang van respectvol omgaan (bejegenen) met bv burnout patiŽnten
bij overheid, instellingen en bedrijven aan de orde. Ook komt de communicatie met arts of specialist aan de orde.
 

 
bullet Psychisch herstel   -  pagina:

Psychisch herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven
Belang van 'vaardig jezelf zijn' en zelfrespect.

Psychisch herstel mbv lichaamswerk, ontspannings-oefeningen, groepswerk, familie opstelling en organisatie opstelling, etc.
Groeipad - vaardig jezelf zijn. Kunst van een goed gesprek (oa socratische gesprekstechniek en de geweldloze communicatie)
Ook komen k
lachten tgv stress en patronen, positieve psychologie, 'flow ervaren', boreout en duiding van sprookjes/mythen ivm oa burnout aan de orde. Vrijheid als ontwikkelingsweg.
Boek/video's: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter.De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bulletDagboek schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met oa haal meer uit je dagboek, werken met een procesboek
 
bulletDialoog schrijven bij oa burnout  -  pagina:
Met dialoog schrijven en werken. Oa Voice Dialogue en Dennis Genpo Merzel (Big Mind - Big Heart)
 
bullet Biografie schrijven bij oa burnout   -  pagina:
Met oa vanuit verschillend perspectief schrijven, maken van een innerlijke reis
 
bullet IntuÔtief tekenen bij oa burnout  -  pagina:
Met oa eerste kennismaking met intuÔtief tekenen

 
bullet Fysiek herstel  -  pagina:

Fysiek herstel bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Lichamelijk herstel door reiniging, herstellen van functies (bv lever, (bij-)nieren en darmen), conditie opbouwen mbv fitness, juiste voeding, water, vitaminen en mineralen, etc. Aandacht voor ademhaling en (acute) hyperventilatie, hoge bloeddruk en de belangrijke invloed van stress. Ook komen lichaamsbewustzijn en goed 'geaard zijn' aan de orde. Mogelijke rol van de complementaire geneeswijzen. Boek 'De Voedselzandloper'. Iceman - Wim Hof.

Kort worden de (niet westerse) geneeswijzen Ayurveda (India) en de traditionele Chinese Geneeswijzen (met oa acupunctuur) beschreven. Beide kennen een sterk holistische benadering van de mens. In het TV-programma 'Uitgedokterd?!' komen de verschillende CAM (Complementary Alternative Medicine) geneeswijzen aan de orde. CAM is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde.

 
bullet Spiritueel herstel  -  pagina:

Spiritueel herstel bij
burnout in de praktijk - verder in detail beschreven


Spiritueel herstel door o.a. bezig te gaan met zingeving, het opnieuw plaatsen van jezelf en je proces in je leven (met o.a. Popper, Campbell, Bram Moerland, Hans Stolp, Tjeu van den Berk en Findhorn in Schotland).


De volgende onderwerpen komen op aparte pagina's aan de orde:
 
bullet Spirituele pad  -  pagina:

Spirituele pad bij o.a. burnout

O.a. over eigenheid, zelfervaring, grondervaring, bewustzijn, Nag Hammadi Geschriften (met oa Thomas Evangelie), Gnostiek (Bram Moerland, Aramees Jezus-gebed) en Business Spiritualiteit (Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar).
Integrale spiritualiteit en Ken Wilber en Dennis Genpo Merzel (Big Mind Big Heart).

 
bulletNulpuntveld  -  pagina:

Nulpuntenergieveld, Zero Point Field (ZPF), Akasha-veld) bij oa burnout. Met oa Ervin Laszlo.

Seth Lloyd (hoogleraar MIT) over 'Quantum life'

Op weg naar een nieuw integraal wereldbeeld met nieuwe gezichtspunten en invalshoeken in wetenschap en samenleving (oa non-lokaliteit). Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld. Met o.a. Einstein, kwantumcomputer, Ervin Laszlo (Club van Boedapest), Dalai Lama, David Bohm, Lynne McTaggart, Pim van Lommel, Stanislav Grof en Amit Goswami.

Ook komen het boek en de film/DVD 'What the Bleep Do We Know', de film/DVD en boek 'Something Unknown' en serie 'Through The Wormhole' aan de orde. Wat is bv de betekenis van bewustzijn en waarnemen. Coherentie in de kosmos, biosfeer, in domein van hersenen en bewustzijn en gezondheid. Teleporteren. V
ideo 'Ratselhafte Heilung', de weg van Zen, Tibetaans Dodenboek. Opgroeien in verbondenheid. Criteria voor moreel handelen in vernieuwd wereldbeeld. Wereldbeelden in conflict, eigen wereldbeeld onevenwichtig? (met oa kort het cultuurmodel van Geert Hofstede).

 
bullet Filosofie en Ethiek  -  pagina:

Filosofie en ethiek bij oa burnout.

Oa over zingevingvragen, ethiek (opvattingen over goed en kwaad, normen en waarden, integriteit), mens- en wereldbeelden.
Wanneer je bv met een burnout te maken krijgt, krijg je meestal indringend te maken met deze onderwerpen.
Oa 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?' Bv met G1000? - David van Reybrouck

 
bullet Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten bij bv stress  -  pagina:

Spreuken, spreekwoorden en citaten voor inspiratie en wijsheid bij oa stress en burnout

Spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten geven vaak een schat aan levenservaring, doorleefde wijsheid en inspiratie.
Bij stress kunnen spreuken, spreekwoorden, gezegden en citaten je helpen om weer beter bij je zelf te komen en weer grond onder je voeten te voelen.

 
bullet Meditatie en Mindfulness  -  pagina:

Meditatie, Mindfulness, Yoga en gedichten bij oa stress en burnout

Door meditatie, mindfulness en werken met teksten en gedichten kan je na bv burnout of overspannen raken weer dichter bij jezelf komen.
Vrede sluiten met aandacht, stilte en zijn en thuiskomen in het Nu.
Het gaat over het belang van meditatie, ademhaling en aandacht ivm je gezondheid en welzijn. Kennismaking met Tao, Zhuangzi en leegte. Mediteren is integreren wat we weten.

Mediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes


Eigen ervaring met meditatie, mindfulness en gedichten. Eerste kennismaking met meditatie. Verdere achtergrond informatie mbt meditatie en mindfulness.
Jon Kabat Zinn en Thich Nhat Hanh met meditatie en mindfulness- of aandachttraining. (dr Jon Kabat Zinn begon in 1979 met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction). Mantra meditatie. Werken met mandala's. Wat is wijsheid - Jan Bor.

Yoga is een oude wetenschap.
Yoga is een oud Indisch woord, dat 'vereniging' betekent.
Yoga wil tegenstellingen, die spanningen oproepen, verbinden.

De in het westen meest bekende vorm is de Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam.


Kern-begrippen 'kloktijd', 'innerlijke tijd', in het 'nu' zijn en het 'juiste moment'.
Over de belangrijke balans tussen de gewone kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd), met oa de schrijfster en filosofe Joke Hermsen, schrijfster van de boeken 'Stil de tijd' en 'Kairos, een nieuwe bevlogenheid'.

Hoe omgaan met negatieve gedachten.

Iceman - Wim Hof - Bij bv Tummo meditatie komt sterk de relatie tussen oa ademhaling, lichaam en geest naar voren.
De Nederlander Wim Hof (Iceman) beoefent oa deze techniek. Dit oa ivm je lichaam sterker en weerbaarder maken tegen ziektes.
Wim Hof heeft een methode ontwikkeld welke bijzonder belangrijk kan worden op het gebied van oa de volksgezondheid.
De effecten van deze methode worden door diverse wetenschappelijke instituten onderzocht (Oa UMC St. Radboud Universiteit Nijmegen
)
.

 
bullet Maatschappelijke context  -  pagina:

Maatschappelijke context bij burnout in de praktijk - verder in detail beschreven

Je bewust worden van de maatschappelijke context is een belangrijk aspect voor begrip, aanvaarding en genezing. Oa. belang Complementaire & Alternatieve Geneeskunde in onze samenleving. Het gebruik van antidepressiva bij burnout.


 
 
bulletBurnout Preventie  -  pagina:

Burnout preventie en oorzaak van burnout in de praktijk 

De volgende onderwerpen komen kort aan de orde:
 
bulletAlgemene informatie over burnout en preventie.
Links naar detail informatie over oa 'burnout en hormonen', 'kenmerken van burnout', 'burnout en het immuunsysteem' en 'lichaamstaal en stress'.
 
bulletHeb ik last van burnout verschijnselen?
De bijna altijd belangrijke rol van stress, vermoeidheid en motivatie
 
bulletWat kan de oorzaak van een burnout zijn?
 
bulletIk weet dat ik burnout ben, hoe kan ik verder?
 
bulletAlgemene opmerkingen mbt wanneer je in een burnout herstelproces zit.
 
bulletAlgemene vragen ivm burnout risico bij een werkgever.
 
bulletAspecten om op te letten ivm gevaar voor burnout bij een bestaande baan (burnout als beroepsziekte).
 
 
bullet Burnout stellingen  -  pagina:

De burnout stellingen geven in het kort mijn persoonlijke mening en ervaringen weer.

Met stellingen mbt persoonlijke aspecten, maatschappelijk en politieke aspecten, bedrijfs- en werksituatie aspecten.

 
bullet Herstel in 't kort  -  pagina:

Globale beschrijving van eigen burnout herstelproces tot nu toe.

 
bullet Ziektebeeld Van overspannenheid naar burnout in 't kort - pagina:

Korte beschrijving oorzaak en klachtenverloop van eigen burnout.
 
bullet Verschijnselen burnout bij eigen burnout ziekmelding  - pagina

 
bullet Overige informatie mbt burnout  -  pagina:

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 
bulletOpmerkingen mbt oa financiŽn, WW, Deeltijd WW, WAO/WIA, re-integratie en bijstand bij burnout.
 
bulletZorgstelsel in het kort en verwijzingen naar belangrijke websites.
 
bulletOverzicht Informatie- en advies-verstrekkers mbt oa problemen, financiŽn en WAO/WIA bij burnout
 
bulletKlachten over instanties
 
bulletOndersteuning aangifte inkomsten belasting
 
bulletWanneer je in financiŽle zorgen komt
 
bulletKort informatie over LETS - kringen (Local Exchange Trading System)
Door de crisis is de uitruil van diensten en goederen in opmars
 
bulletKort informatie over mediation
 
bulletKort informatie over coaching
 
bulletKort informatie over Eigen Kracht-conferentie
 
bullet PatiŽntinformatie (oa wachtlijsten) en oriŽntatie mbt kiezen van de beste reguliere en complementaire zorg

 
 
bullet Literatuur en Sites  -  pagina:
Literatuur en sites
mbt burnout

Overzicht van informatie bronnen mbt burnout:
 
bulletLiteratuur
 
bulletWebsites
 
bulletDVD's en CD's
 
bulletVideo-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen
 
bullet Audio-links (via andere websites) voor het beluisteren van interviews en gesprekken over voor burnout belangrijke onderwerpen

 
bulletFeedback  -  pagina

Contact opnemen ivm vragen of opmerkingen.

 
bulletGastenboek  -  pagina:

Bekijk het gastenboek of schrijf er een bericht in.

 
bulletInhoud website  -  pagina:

Inhoudsopgave van deze website www.burnoutherstel.nl
Een moderne integrale visie en aanpak van burnout.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 
bullet Definitie van 'gezondheid' door de Verenigde Naties (WHO - World Health Organisation):


'Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap'.
 
bullet Deze definitie betekent voor mij dat gezondheid en ziek worden in relatie gezien moeten worden in oa de psychische en sociale context. Alleen kijken naar en werken aan de lichamelijke aspecten van ziekte gaat vaak uit van een te beperkte blik en werkwijze.
 
bullet Dit heeft consequenties voor de allopatische (huidig gangbare) gezondheidszorg (geneeswijze waarbij tegenwerkende geneesmiddelen worden gebruikt) en preventie van bv burnout.
Gezondheid vraagt om een integrale benadering.
 
bulletVaak is er nog het misverstand in de zorg, dat we denken dat zorg alleen het verrichten van een aantal interventies (van een aantal ingrepen) is, waardoor je makkelijk weer alleen verder kan.

 
bulletZie ook:
 
bullet 'Constitution of the World Health Organisation (WHO)' - open pdf-file - Governance
 
bullet Centennial Declaration of the International Commission on Occupational Health (ICOH) (pdf)
 

Ga naar het begin van deze pagina.
 

 
bulletDefinitie van 'burnout' 


Burnout - Emotional Exhaustion Syndrome (EES), International Commission on Occupational Health (ICOH
):


"Burnout is een stoornis, die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam, geest en ziel, welke vaak gevolgd zijn op een periode van extreme stress, na life events, die kort na elkaar plaats vonden, zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen plaatsvinden".

 
bulletVerschil tussen burnout en overspannen zijn (naar eigen ervaring):

Over het algemeen wordt overspannen zijn als een minder vergaande vorm van burnout gezien. Zelf ben ik, met een tussentijd van ca 1 jaar, voor burnout eerst overspannen geworden. In deze tussentijd heb ik voor een deel 100 % gewerkt.

Bij overspannenheid zijn de problemen meestal te overzien en zijn naar mijn inzicht de gevolgen minder vergaand. Meestal is, in een goede leefomgeving en bij een goed herstelproces, redelijk tot goed herstel binnen ca 4 tot 15 maanden mogelijk.

Wanneer overspannenheid niet onderkend wordt of niet het voor de persoon juiste herstelproces gevolgd wordt, kan overspannenheid overgaan in een burnout met veel ernstiger gevolgen. De herstel-omgeving (werk, instanties en/of thuis) is hierbij van heel groot belang.

Bij burnout zijn er op lichamelijk, psychisch, spiritueel en (/of) maatschappelijk gebied echt meerdere zaken 'geknapt' en ernstig ontregeld. Bijna altijd wordt oa ervaren dat er zekere kritische grenzen zijn overschreden en er echt schade en desoriŽntatie is ontstaan. De ontregeling, schade en desoriŽntatie kunnen hierbij ernstig zijn. Herstel bij burnout is een moeilijk en moeizaam proces wat veel tijd vraagt, waarbij problemen kunnen blijven bestaan.

 
bulletHoewel deze website vooral over burnout gaat, kan naar mijn mening gesteld worden dat de inhoud ook, misschien in wat 'mildere mate', op overspannenheid van toepassing is.

 
bullet25 juni 2009: Aangepaste registratie-richtlijn beroepsgebonden overspanning/burnout [E002]
 
bullet

Overspannenheid - Burnout, kijk op website  www.beroepsziekten.nl voor verdere informatie.

 

bulletZie ook de pagina Burnout Preventie van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

 
bullet Wanneer je in een burnout proces terecht komt heeft dat vergaande gevolgen voor:

 
bulletJezelf
 
bulletJe naaste familie
 
bulletJe financiŽle situatie ( bv minder inkomen, hoge herstelkosten, veel moeite met vergoeding door bv verzekering en vaak naar een andere goedkopere woning)
 
bulletJe werkplek en verdere loopbaan
 
bulletDe werkgever (extra kosten en inspanning)
 

De grote aantallen mensen in onze samenleving die overspannen en burnout raken en voor een aanzienlijk deel in de WAO/WIA belanden heeft o.a. zijn oorzaak in een aantal zeer serieuze maatschappelijke problemen en problemen in werksituaties waar weinig echte aandacht aan wordt geschonken.
Het met direct betrokkenen goed en open bekijken, analyseren en aanvoelen wat de echte oorzaken zijn is ontzettend belangrijk.

Naast het 'stevig' ziek zijn over een breed spectrum van verschijnselen en ervaringen bij een minimale belastbaarheid, vormt de weg vinden tot herstel en overeind blijven mbt gezin, instanties, bedrijf en financiŽn een zware, extra belastende, moeilijke, inspannende en een vaak sterk onderschatte zoektocht en opgave.

Een goed burnout herstelproces is naast lichamelijk herstel een intensief bewustwording-, individuatie- en groei-proces nodig, waarbij gewerkt wordt aan
de maatschappelijke context, fysiek herstel, psychisch herstel  en de spiritueel herstel. Wanneer dit niet het geval is is de kans op terugval groot. Het burnout herstelproces vraagt een intensieve brede begeleiding op maat, afgestemd op en in goed overleg met de patiŽnt en zijn naaste omgeving.  Tijdens een herstelproces kunnen accenten bij de begeleiding verschuiven.
Een 'echte' integrale visie en aanpak is gewenst !

Voor ziekten als burnout behoeft de huidige reguliere gezondheidszorg aanvulling en verbreding van het mensbeeld, de geneeswijzen en behandel- en werkmethoden.
 
bulletZie de pagina Herstel burnout Burnout vraagt om een op de individu afgestemde integrale benadering en aanpak.  De integrale visie van Ken Wilber kan hierbij goede inspiratie en ondersteuning geven.

 
bullet Ervin Laszlo in zijn boek 'Wordshift 2012, de synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn' (2009):

'Het accent moet liggen op instandhouding van de gezondheid door middel van preventie, in plaats van de toepassing van kunstmatige methoden voor het behandelen van ziekten die al in het acute stadium verkeren. Dit vereist dat we de mens zien als een integraal geheel van lichaam, geest en bewustzijn, en tevens als een integraal deel van de samenleving, het milieu en de cultuur'. (zie weergave boek via Google - Engels)

Zie de pagina's Herstel burnout en Nulpuntveld van deze website.


 
bulletZie oa als voorbeeld de holistische geneeswijzen Ayurveda (India) en traditionele Chinese geneeswijzen. Zie oa de pagina's Fysiek herstel en  Psychisch herstel van deze website.
 

Een goede, dwz betrokken, ervaren, deskundige, integere en op de mensen en situatie afgestemde,  preventie, beoordeling en begeleiding mbt burnout zijn uiterst belangrijk en kunnen ontzettend veel narigheid, tijdverlies en kosten besparen. Bij oa geen goede begeleiding en preventie wordt het al gauw dweilen met de kraan open.

Zolang een echt probleem niet wordt omarmt en er een vijandige houding tegen bestaat en men er vanaf wil, blijft het probleem steeds naar boven komen en de aandacht vragen.

Een omgeving waar aandacht, betrokkenheid en respect op natuurlijke (van zelf sprekende) wijze aanwezig zijn, helpt bij preventie en het herstellen van gespannenheid, overspannenheid en burnout.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 


  Participatiesamenleving
 
bullet Participatie-samenleving - Wikipedia

De term participatiesamenleving betekent, dat de overheid voortaan uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder.

Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen.

De huidige verzorgingsstaat dreigt door de voortdurend stijgende zorgkosten onbetaalbaar te worden.
De discussie over de participatiesamenleving is ook verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de burger
?
 
bulletArtikel TU-Twente: Wat doen burgers in de participatiesamenleving (pdf) - www.utwente.nl
 
bullet Participatiesamenleving volgens premier Rutte  - www.tweedekamer.nl
 
bullet30 juni 2016, Trouw: De burger is niet zo zelfredzaam

Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet, of slecht.

Hulpverleners in sociale wijkteams zijn niet zonder meer gericht op het zelfstandig maken van de cliŽnten.
Ook zijn ze er huiverig voor familie, vrienden en buren in te schakelen, ook al omdat hulpbehoevenden het vaak niet passend vinden hulp te vragen van hun naasten.

Tot deze conclusies komt een team van sociale wetenschappers dat langdurig onderzoek doet in zes gemeenten naar de gevolgen van de decentralisatie, het overhevelen van jeugdzorg, delen van langdurige zorg en arbeid naar gemeenten.

Die operatie kreeg in 2015 haar beslag. Het onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle, Sittard-Geleen en Leeuwarden loopt tot 2018.
De wetenschappers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam presenteren hun tussentijdse bevindingen vandaag in Utrecht.
 
bullet1 juli 2016, nu.nl: NIBUD maakt zich zorgen om gepensioneerden van morgen
 
bulletZie ook de pagina's Filosofie en ethiek en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bulletMaart 2016, Watkins' Spiritual 100 List for 2016 - 100 Most Spirituallly Influential Living people

1 Dalai Lama, 2 Pope Francis, 3 Desmond Tutu, 4 Eckhart Tolle, 5 Deepak Chopra, Paulo Coelho, 7 Alice Walker, 8 Rhonda Byrne, 9 Alejandro Jodorowsky, Oprah Winfre.

 
bulletMaart 2013, Watkinsí Spiritual 100 List for 2013 - 100 Most Spiritually Influential Living people

1 Dalai Lama,
2 Thich Nhat Hanh, 3 Eckhart Tolle, 4 Deepak Chopra, 17 Sri Sri Ravi Shankar, 50 Ken Wilber, 66 Lyne McTaggart en 87 Rupert Sheldrake.
Deze mensen komen alle aan de orde in deze website over burnout.

 


Website-tips:
 

bulletAlgemene onafhankelijke sites over burnout, burnout-herstel en ondersteuning:
 
bullet http://burnout.startpagina.nl (prikbord)
 
bullet www.stichtingdepijler.nl
Zie de vele informatie en website-links.
 
bulletwww.lva-nederland.nl - Heeft haar activiteiten gestopt.
 
bullet Overzicht burnout artikelen in nu.nl
 
bulletAndere belangrijke websites mbt WAO en WIA zijn oa:
bullet www.sterknaarwerk.info/
bulletKenniscentrum Welder (was Breed Platform Verzekerden en Werk)
bullet Bureau Beroepsziekten FNV
bullet www.waotips.nl
 
bullet www.meerkosten.nl - regelingen, belastingaangifte, etc, voor mensen met een handicap en chronisch zieken.
 

Boeken-tips
 

bulletBoek: 'Van Burn-out ... naar Heelheid', door Karen M. Hamaker-Zondag
- Een nieuwe kijk op burn-out aan de hand van de symboliek van het sprookje 'Het meisje zonder handen' -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Op weg naar de energetische mens', door Yvo van Orshoven, 1995
Van lijden tot oorspronkelijk gezond zijn in de praktijk. Hoe kunnen we weer de energetische mens worden, die we van oorsprong zijn. De klassiek geneeskunde concentreert zich te zeer op de klacht, maar ziet nauwelijks de mens. Met een voorwoord van Frits Philips.
- Leven vanuit je oorspronkelijk gewaar zijn -
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek: 'Borderline Times', door Dirk de Wachter, 2012
- In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld -
Zie de pagina Psychisch herstel van deze website.

 
bulletBoek 'Bejegening in de zorg', door Erik Bosch.
- Respectvol omgaan met cliŽnten -

Zie de pagina Herstel burnout van deze website.

 
bulletBv het Boek Het Evangelie van Thomas, door Bram Moerland
Met oa vaardig je-Zelf zijn.
- Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert -
Zie de pagina Spirituele Pad van deze website.

 
bulletBoek 'Handboek Meditatief ontspannen', door Jon Kabat-Zinn
- Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress -
Uitgebreid standaard werkboek mbt mindfulness (aandachttraining)
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
bulletBoek 'Stil de tijd', door Joke Hermsen, 2009
-
Balans tussen de gewone 'kloktijd' en de 'innerlijke tijd' (belevingstijd) -
De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).
Zie website van Joke Hermsen: www.jokehermsen.nl
Zie de website van het project 'Time's Shadow': www.timeshadow.nl
Zie de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website

 
bulletBoek 'Spirit [at] Work', door Marjolein Rikmenspoel
- Aan het werk met je spirituele intelligentie -
Wat drijft je? Waar ligt je passie? Hoe ziet jouw ideale loopbaan eruit? Spirituele intelligentie (SQ) stelt je in staat om de juiste keuzes te maken voor je loopbaan en bepaalt je inbreng in een team en netwerk.
Zie de pagina's Herstel burnout en Spirituele pad van deze website.
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

Ga naar het begin van deze pagina
 


Boeken-tips:
 

bulletBoek: 'Integrale visie', door Ken Wilber, 2008
- De integrale visie brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben -
Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op tientallen verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.
Het is, naar mijn mening, een heel belangrijk en toegankelijk boek dat je kan helpen op een moderne wijze je weg in de 21 ste eeuw te vinden. In het boek komen integrale visie (benadering) en oa de integrale geneeskunde aan de orde.
Het boek is ook en goede inleiding op de overige door Ken Wilber geschreven literatuur.
Ken Wilber wordt wel "de Einstein van het bewustzijn" genoemd, vanwege het fundamentele en baanbrekende karakter van zijn inzichten.
Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google.

Zie de pagina Herstel burnout. 
 
bullet Wat is de integrale beweging - http://integrallife.com/
 
bulletWillkommen auf der Seite des Integralen Forums -
http://integralesleben.org/

 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond, 2010
- Maatschappelijke en culturele achtergronden van het duurzaamheid-vraagstuk. Komen tot een samenleving waarbij het draagvermogen van de aarde tot zijn recht komt -
Met dit boek leren we eenzijdigheid erkennen en komen voorwaarden voor een duurzame samenleving in zicht.
Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google.
Dit boek sluit aan op het boek 'Integrale visie', door Ken Wilber.

 
 
bulletErvin Laszlo:
Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.

- Via mythos, theos en logos naar holos -

- Op weg naar een zinvol wereldbeeld voor onze tijd -

 
 
bulletBoek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -
Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.
Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bullet Gedeeltelijke weergave van dit boek via Google - Engels
bulletYouTube-video: Ervin Laszlo and WorldShift 2012 (part 1), (part 2), duur ca 20 minuten
bullet Zie de pagina Nulpuntveld van deze website.
bulletWebsites:
bullet Worldshift2012
bullet Ervin Laszlo
bullet Club of Budapest, Club van Rome
 


Duurzame ontwikkeling is het nieuwe maatschappelijke project van de 21 ste eeuw - Herman Wijffels

Zie ook item op deze pagina - afscheid Herman Wijffels.

Wat gaan jij doen? 
Ga je de uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd aan? Ga je op de oude voet verder? Val je terug in conservatisme en/of populisme?
...


Boek 'Formeren is vooruitzien, duurzame hervorming in 21 stellingen', door Herman Wijffels (september 2012)
 

 

bulletBoek 'Cradle to Cradle: afval = voedsel', door Michael Braungart en William McDonough, 2007
- Produceren en consumeren zonder afval -
Boek:
'Cradle to cradle in bedrijf', door Marieke van der Werf, 2008

 
bulletBoek en 2 DVD's 'Eckhart Tolle's Findhorn retraite', door Eckhart Tolle, 2006
- Stilte middenin de wereld -
Geen enkele beschaving kan overleven zonder het evenwicht tussen vorm en het vormloze
.
Zie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Nulpuntveld van deze website
 

Zie uitgebreide burnout en herstelproces [Literatuur+Sites] pagina van deze website
 

 
bullet Integraal denken en integraal doen. Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening bij bv Werkpleinen

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen. Het kader (9 juli 2009)

Ervaringsdeskundigen aan het woord over integrale dienstverlening.

 
bulletYouTube-video: Integraal denken, integraal doen (3 maart 2009)

F
ilm die speciaal is ontwikkeld voor de workshop 'Hoe richten we effectief de LWI's (Werkpleinen) in?'.
In deze film komen collega's van een drietal Werkpleinen: Assen. Middelburg-Walcheren en Zoetermeer, aan het woord.

Ze vertellen hoe zij op het werkplein zijn gestart, lichten toe welke voordelen het integraal werken opgeleverd, tegen welke problemen ze zijn aangelopen en het belangrijkste: hoe ze problemen hebben opgelost.

 
bulletRecent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid - 2016:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ):
Gemeente van de Toekomst - Integrale Aanpak

P
rogramma 'Gemeenten van de Toekomst' ondersteunt gemeenten bij de drie decentralisaties in het sociaal domein.
 
bullet www.integrale-aanpak.nl - Integrale Aanpak

De werkwijze in het sociaal domein is in het hele land ingrijpend aan het veranderen.

Onder het motto 1gezin/huishouden, 1 plan worden nieuwe aanpakken ontwikkeld die de hulpverlening aan huishoudens beter ťn goedkoper moeten maken.

Dit zijn ook belangrijke uitgangspunten van de voorgenomen decentralisaties.

Het landelijk project Integrale Aanpak (voorheen Achter de voordeur / MPG) van het ministerie van BZK heeft sinds 2008 samen met gemeenten door alle domeinen heen ervaring opgedaan met de werkwijze 1gezin/huishouden, 1 plan.

Inmiddels is het leernetwerk gegroeid naar meer dan 60 gemeenten.

Er zijn ter ondersteuning producten ontwikkeld en goede voorbeelden verzameld. Dit alles is nu Ė voor algemeen gebruik - gebundeld op de website.

 
bulletVoorbeeld: Integral Studies at John F. Kennedy University USA  (Site in onderhoud?):
 
bullet Course ITH5303 - Integral Politics
bullet Course ITH5009 - Integral Theory: Applications
bullet Course Leadership for Sustainable Change
bullet Course Leadership for Social Transformation
 
bullet General Catalog JFK University 2015 -2016 (pdf)
 
bullet The Institute for Integral Studies (IFIS), Freiburg, Duitsland
 
bullet California Institute of Integral Studies
 
bullet Integral University Lucknow - India
 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 
bulletZie ook andere universiteiten en onderzoek centra op deze pagina.

 
bulletZie ook voor andere opleidingen de pagina Herstel burnout van deze website:

 - item: '
Integrale visie van Ken Wilber, herstel burnout vraagt om integrale aanpak en integrale gezondheidszorg'
 
 
 
bullet21 januari 2014, Studium Generale Universiteit Twente: Iceman Wim Hof - Presentatie 21 januari 2014  -  (YouTube - Video) duur 1 uur en 30 minuten.

Een uitgebreide presentatie met oa Wim Hof  en  Dr. Matthijs Kox.
Dr. Kox is als biomedisch wetenschapper verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen.


De video gaat over de Wim Hof Methode en enkele resultaten van het uitgevoerde uitgebreide onderzoek.

Matthijs Kox en zijn collegaís proberen een wetenschappelijke verklaring te vinden voor Wim Hofs prestaties.

Door de juiste training en oefeningen versterk je oa je immuunsysteem.
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's
 
bullet www.innerfire.nl   Nederlands - Wim Hof - Iceman
 
bullet www.wimhofmethod.com/  - Engels - Your personal platform to interact and share knowledge with fellow Wim Hof Method members
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 


Belang van CAM (Complementary and Alternative Medicine) - Complementaire en Alternatieve geneeskunde

CAM (Complementary Alternative Medicine)
is een verzamelnaam voor alternatieve geneeswijzen zoals Acupunctuur, Antroposofie, Osteopathie, Homeopathie, Ayurvedische geneeswijze en Natuurgeneeskunde. Miljoenen patiŽnten zijn met deze behandelwijzen zeer tevreden.

Complementaire en alternatieve geneeskunde is een richting binnen de geneeskunst die zich - in grote lijnen - richt op het herstel van het evenwicht en de kracht van lichaam en geest. Doel van deze aanpak is het lichaam zelf aan te zetten tot genezing.
 

De keuzevrijheid voor de patiŽnt in de gezondheidszorg wordt steeds door oa kabinetsplannen ernstig bedreigd!
 

bulletIedereen beweert dat de patiŽnt in de gezondheidszorg centraal staat, maar de praktijk is anders. Het wordt de patiŽnt steeds moeilijker gemaakt om bv te kiezen voor CAM (Complementary and Alternative Medicine).

 
bulletDe patiŽnt wil ook kunnen kiezen voor CAM
Veel CAM behandelingen zijn bewezen effectief en veilig
CAM is veelal kostenbesparend
De keuzevrijheid wordt door kabinetsplannen NU ernstig bedreigd!

 
bulletEr is in Nederland weinig politieke interesse voor CAM:
bulletGťťn academisch onderwijs
bulletGťťn wetenschappelijk onderzoek
bulletEr wordt nu gedreigd de arts-titel af te nemen en BTW op alternatieve behandelingen te heffen.

 
bullet Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet 'Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde' (pdf)
bullet Zoek een (AVIG-) arts
 
bulletDe informatieve brochure 'Introductie dossier Complementaire & Alternatieve Geneeskunde' (pdf, te downloaden).

 
bullet29 juni 2014: YouTube.com: Hoe werkt klassiek homeopathie?, duur video ca 30 minuten

Klassieke Homeopathie werkt wel degelijk, maar hoe? De Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht het uit en sprak met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
bulletKijk voor meer informatie over homeopathie ook op: www.klassiekehomeopathie.nl/

 
bullet10 juni 2010, Amsterdam: Homeopathie, een wetenschappelijk congres
Naast de principes van de homeopathie zal er veel aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing, niet alleen vanuit de praktijk (effectonderzoek) maar ook vanuit de theorie (similiawet) en fundamenteel onderzoek (zowel chemisch-fysisch als biologisch).
bullet Zwitserse overheid erkent homeopathie  -  Rapport: Homeopathy in Healthcare  Effectiveness, Appropriateness, Safety, Cost (Zie pdf) - www.iocob.nl
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Zie ook de volgende pagina's van deze website:
 
bullet Fysiek herstel - zie op deze pagina bv de ervaringen in de 6 TV-afleveringen en het TV-debat en opmerkingen bij NCRV TV programma Uitgedokterd?!
In het programma 'Uitgedokterd' komen oa de volgende complementaire geneeswijzen aan de orde: Acupunctuur, Osteopathie, Homeopathie, Ayurveda , Orthomanuele therapie,
Biologische en Natuurlijke Geneeskunde, Hypnotherapie, Feldenkrais-methode en Antroposofische geneeskunde.
 
bulletVereniging tegen Kwakzalverij ongelijk: NCRV geen kwakzalver volgens Raad van Journalistiek
TV programma ďUitgedokterd?! is niet eenzijdig noch misleidend over alternatieve geneeswijzenĒ
 
bullet26-03-2009: Uitgedokterd?! Zege tegen Vereniging tegen Kwakzalverij
De klacht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de kwaliteit van dat programma is door de tuchtraad van de KNMG niet ontvankelijk verklaard.
De tuchtraad van de KNMG heeft een klacht van reguliere collegaís tegen twee artsen die meewerkten aan het programma ĎUitgedokterdí niet ontvankelijk verklaard. Met deze uitspraak krijgt de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de tweede keer nul op request. Eerder had ook de raad voor de Journalistiek hun klacht afgewezen.
 
bullet Herstel burnout - zie item Ken Wilber  - 4 kwadranten model, integrale visie en integrale geneeskunde
Overal ter wereld passen vele mensen de integrale visie toe op vele verschillende terreinen, van oa geneeskunde, ecologie, politiek, bedrijfsleven tot persoonlijke transformatie.

 
bullet28-03-2012: Europese regels bedreigen bewuste keuze voor gezonde voeding.
Het is goed dat er regels zijn die misleiding tegengaan en ons beschermen. De nieuwe Europese wet is zo streng, dat ons informatie wordt onthouden.
Beweringen over voedingsproducten moeten straks op dezelfde manier worden onderbouwd als geneesmiddelen. Dit past echter niet bij voedingsproducten en supplementen die juist bedoeld zijn om een goede gezondheid te ondersteunen.
Op 21 april 2012 wordt het wetsvoorstel in het Europees Parlement behandeld. Deze petitie vraagt de betrokken EuroparlementariŽrs de gevolgen van deze wet nog eens goed te overwegen.

 
bullet Het is de hoogste tijd dat de patiŽnt echt meespreekt in de behandeling! - IOCOB
IOCOB wil een stem geven aan miljoenen mensen die aan kwalen en ziektes lijden. Samen met de organisatie PIP Health hopen we de kloof te gaan overbruggen tussen de meningen van een patiŽnt enerzijds en artsen en zorgverleners anderzijds. Dat doen we door patiŽnten een platform te verschaffen van waaruit ze hun meningen, gevoelens en ervaringen kunnen delen. Health betekent: gezondheid, en PIP staat voor: Patient Intelligence Panel.

 
bullet23 september 2011, Telegraaf: PatiŽnt krijgt een stem
Het had weinig gescheeld of Nadine van Dongen was zes jaar geleden begraven. Ze sloeg drie keer over de kop op de A27 toen een medeautomobilist haar over het hoofd zag. Twee gebroken nekwervels, twee ingeklapte longen en een waslijst aan andere verwondingen leverde het haar op. Plus de motivatie om een bedrijf op te zetten dat patiŽnten een stem geeft. ĄIk heb enorm veel geluk gehadĒ, beseft ze.

 
bullet1 oktober 2012, IOCOB: IOCOB richtte zich tot de kabinetsonderhandelaren Rutte en Samsom
Tijdens de kabinetsformatie heeft IOCOB zich door middel van onderstaande brief dd 1 oktober 2012 gericht tot de heren Rutte en Samsom. Zoals bekend, is als gevolg van het Lente-accoord de BTW-vrijstelling voor complementaire artsen en dito zich kwalificerende complementaire BIG-geregistreerde paramedici met ingang van 2013 vervallen. In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze discriminatoire wetgeving alsnog ongedaan te maken omdat de VVD-minister van VWS Edith Schippers deze onrechtvaardige stokpaardjesmaatregel heeft ingebracht. Omdat de PvdA aan IOCOB reeds had doen weten deze BTW-vrijstelling alsnog intact te willen laten, bevat de brief van IOCOB dus ook een duidelijke aansporing aan Diederik Samsom om hierbij tegenover Mark Rutte voet bij stuk te houden.
Zie inhoud brief.

 
bullet1 oktober 2012, Pharmaceutisch Weekblad: Acupunctuur effectief bij pijn en ontsteking
Acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en gewrichtsontsteking.
Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waarin negen epidemiologen en biostatistici de gegevens van 17.922 patiŽnten bestudeerden. Ondanks dat het bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur gegroeid is, erkent de medische wereld onderzoek op dit gebied nauwelijks.
 
bulletZie ook Acupunctuur effectief: de grote meta-analyse
 
bulletZie ook Acupuncture (Engels) - Wikipedia

 
bulletDuitse video, 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', (Video - a  of  Video - b) documentaire van Joachim Faulstich, duur ca 45 minuten.
        
bulletBeschrijving: In de video komen verschillende patiŽnten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiŽnten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde
. Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bulletBoek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich  (ISBN 9783426873304)

Rštselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hšnde auflegt?
Kann Hypnose kŲrperliche Erkrankungen beeinflussen?
 
bullet Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (ISBN 9783426403846)

Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestštigen: Gedanken und GefŁhle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des KŲrpers.

 
bulletZie oa ook item 8 Het helende bewustzijn van de pagina Nulpuntveld van deze website

 
 
bullet14 november 2013, Nu.nl: Ruim vijf miljoen Nederlanders chronisch ziek

In Nederland lijden 5,3 miljoen mensen aan een chronische ziekte. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het aantal chronisch zieken in acht jaar tijd met 17 procent gestegen.
 
bulletRIVM: Hoeveel mensen hebben ťťn of meer chronische ziekten? - uitgebreide toelichting
 
bullet6 september 2011, NOS: Veel meer kankerpatienten in 2020
Het aantal nieuwe kankerpatiŽnten stijgt tot 2020 met 40 procent naar 123.000 per jaar. Dat blijkt uit het rapport 'Kanker in Nederland tot 2020' dat in opdracht van KWF Kankerbestrijding werd gemaakt.
 
bullet18 april 2013, RIVM: Meer dan 800.000 mensen met diabetes in Nederland; toename fors
 
bullet26 september 2013 www.psychischegezondheid.nl: Aantal mensen met burn-out alarmerend
Ruim 1 op de 7 werknemers gaf vorig jaar aan burn-out klachten te ervaren. (CBS)
 
bullet15 november 2013, nu.nl: Chronisch zieke durft niet over te stappen
Veel chronisch zieken durven niet over te stappen op een andere zorgverzekeraar. Bijna 80 procent van de chronisch zieken is nog nooit van verzekeraar gewisseld.
Angst voor het mislopen van een aanvullende verzekering is voor bijna 21 procent van de chronisch zieken een reden om niet over te stappen.

 


   Blauwe zones
 
bulletZie bv artikel: 'Blue Zones: 9 regels om de kans op een langer leven te verhogen' via de site http://50plusje.blogspot.nl/

Dan Buettner maakte een ontdekkingsreis langs gebieden in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
Hij reisde langs deze 'blauwe zones'
(gebieden)
en kwam erachter dat het geheim zit in de alledaagse dingen die ze doen: het voedsel dat ze eten, het gezelschap waarin ze verkeren en hun zienswijze op het leven. Door hun voorbeeld te volgen laat Buettner zien hoe je met simpele aanpassingen van je levensstijl jaren kunt toevoegen aan je levensduur.

 
bulletYouTube-video: Dan Buettner At Tedmed 2011 (Er zijn meerdere YouTube video's met Dan Buettner en over Blue Zones)
Buettner talks about universal lifestyle behaviors that promote longevity, why they're so hard to adopt in the U.S., and how one town undertook its own Blue Zone experiment, to great effect.

 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook enorme aantal YouTube video's, zoek  'bleu zones'
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten

 
bulletBoek: Het geheim van langer leven - Dan Buettner - Inzage van dit boek via Google

Een ontdekkingsreis langs gebieden (Blue Zones - Wikipedia) in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven.
 
 
bulletBoek: De Bleu zones methode - Wordt oud, gelukkig en gezond, door Dan Beuttner - Wikipedia

Gezond en gelukkig over de 100 worden. Dat kan met De blue zones-methode van Dan Buettner.

Er zijn 5 plekken op aarde waar de mensen significant ouder worden: Okinawa, CaliforniŽ, Nicoya, Icaria en SardiniŽ. Hun geheim?
Een stressvrij leven, ook op oudere leeftijd een doel in het leven, gezonde voeding, lichte beweging en een heel hechte gemeenschap.
The Blue Zones is een fenomeen dat Ivo Niehe, Jamie Oliver en Amerikaanse gemeenten inspireerden. Dan Buettner laat in De blue zones-methode zien hoe we zelf een blue zone kunnen creŽren.

 
bullet Boek 'De Bleu Zones Methode - inzien via Google

 
bullet Januari 2016, RTL Boulevard TV-item: Langer Leven: de Bleu Zones Methode met Dan Beuttner
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 
bulletBoek: De voedselzandloper, door Kris Verburgh (arts)   - Genomineerd voor 'Boek van het jaar 2013'

Een boek over voeding, gezondheid, afvallen, preventie van ziektes en jong blijven.

Als we kijken naar de gemeenschappelijke factoren van de honderdjarigen in de
Blauwe Zones, dan zien we dat ze voornamelijk een voedselpatroon nuttigen zoals in dit boek beschreven wordt.(zie blz 311 van dit boek).
 
bullet12 januari 2014, NTR Academie: Kris Verburgh: VoedselZandloperdieet - (video ca 30 minuten - Uitzendingemist)

 
bulletZie ook de informatieve website: www.voedselzandloper.com/

 
bulletBoek: 'Het Voedselzandloperkookboek', door Kris Verburgh en Pauline Weuring
 
bulletZie de vele recepten op de site van Pauline Weuring.
 

 
bulletBoek: Veroudering vertragen, door Kris Verburgh

Waarom zijn we sterfelijk? Waarom worden we ouder? En wat kunnen we hieraan doen?
Wat is het verband tussen seks en veroudering, tussen kanker en onsterfelijkheid?

Naast antwoord op dergelijke vragen, schetst Verburgh in Veroudering vertragen toekomstige doorbraken die veroudering kunnen afremmen, zodat we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
Volgens vooraanstaande wetenschappers kan veroudering binnenkort zelfs omgekeerd worden. Kortom, mensen weer jonger maken.

Tevens kaart Verburgh de vele misverstanden over veroudering aan, zoals dat we ouder worden omdat we verslijten of dat antioxidanten veroudering vertragen.

Verburgh bespreekt daarnaast de rol van voeding in het versnellen of vertragen van veroudering, en legt uit waarom zo veel mensen met overgewicht kampen, en waarom de klassieke verklaring voor waarom we dik worden tekortschiet.

Hij verklaart tevens waarom het beste dieet om gewicht te verliezen tegelijk ook veroudering afremt.
Bovendien wordt in Veroudering vertragen een nieuw model voorgesteld, met verschillende treden die methodes omvatten om het verouderingsproces te vertragen.
 

 
bullet November/december 2016, Omroep MAX: 6 Afleveringen - Hoe wordt ik 100 - zie video's van de uitzendingen

Hoe word ik 100 - 6 TV-afleveringen in november/december 2016.

Zes Nederlanders gaan de strijd aan tegen hun diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht en stress.
 
bullet Website van het programma: www.omroepmax.nl/hoe-word-ik-100/
 
 
bulletBoek: Hoe wordt je 100, door William Cortvriendt

Hoe word je 100?' vertelt ons in duidelijke alledaagse taal de wetenschappelijke feiten over hoe we gezond en jong blijven en daardoor bijzonder lang kunnen leven.

Het boek is door de internationale pers met lovende reacties ontvangen.
 
bullet Met een voorwoord van Kris Verburgh, auteur van De Voedselzandloper
 
bullet11 december 2016,nrc.nl: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 


ISBN 9789491729201


   Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU

 
bullet29 juli 2016,nu.nl: Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU

De voedingsindustrie slaagt er in regelgeving die het gebruik van suiker moet terugdringen, tegen te houden of te ondermijnen.

Daardoor verliest Europa de strijd tegen hartziekten, zwaarlijvigheid en diabetes door overmatig suikergebruik.

Dat stelt lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO) vrijdag in een rapport.

Bedrijven en belangenorganisaties achter frisdrank, snacks en zoete etenswaren geven jaarlijks ruim 21 miljoen euro uit om de Europese Unie te beÔnvloeden, schat CEO.
 
 
bullet 11 november 2013: TrosRadar TV: Item 'Suiker zout en vet' en de introductie van 'Stoplichten systeem op etiketten'

Fabrikanten geven in kleur aan hoeveel suiker, zout en vet in hun producten zitten.

Producten met het stoplichtensysteem zijn in Engeland
(Traffic light rating system) te vinden in alle grote ketens; 19 supermarkten hebben zich nu aan dit systeem gecommitteerd. De categorieŽn die gegeven kunnen worden zijn hoog, medium en laag.
 
bullet YouTube-video: Major uk supermarkets launch new food labels - Traffic light rating system
 
bullet Boek: 'Zout, suiker, vet', Hoe de voedingsindustrie ons in zijn greep houdt, door Michael Moss.

Voedselproducenten blijken er alles aan te doen om ons te verleiden en een plekje in onze maag te veroveren, en houden ons zo afhankelijk van zout, suiker en vet. Het aantal mensen met zwaar overgewicht, diabetes en hartziektes is zo schrikbarend toegenomen dat men spreekt van een heuse obesitas-epidemie.
 
bullet 21 januari 2014, www.consumentenbond.nl: Actie suikerpraatjes werpt vruchten af

Fabrikanten doen er veel aan om (soms grote hoeveelheden) suiker te verdoezelen.
Met de actie Suikerpraatjes stellen we dit soort kletspraatjes van fabrikanten aan de kaak en willen we zorgen dat zij hun leven beteren.
 
bullet 65 verschillende namen voor suiker
 
bullet Tafelsuiker - Wikipedia

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 Opmerking:

In Nederland is dit systeem nog steeds niet geÔntroduceerd.
 

 
bulletVoorbeeld hoeveelheid suiker in gewone  halvolle melk en Dubbel Friss bij gebruik van:
 
bullet Halvolle melk: 4,5 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 13,5 gram suiker -> 3 grote suikerklontjes a 4,4 gram
- Theekopje: 100 ml - 4,5 gram -> 1 grote suikerklont
 
bulletDubbel Friss: 6,4 gram suiker per 100 ml:
- Grote beker: 300 ml - 19,2 gram - 4,4 grote suikerkontjes.
 
bulletEr zijn 3 maten suikerklontjes te koop:
- Standaard: 4,4 gram/stuk
- Middel: 3,9 gram/stuk
- Klein: 3,1 gram/stuk
 
bulletBoek: Zonder suiker, door Anne Marie Reuzenaar

- Boek 'Zonder suiker' via Google inzien


 
bullet 15 februari 2015, Volkskrant: Deskundigen eisen verbod op kidsmarketing mbt ongezonde producten.

Een groot aantal wetenschappers en organisaties, waaronder de Consumentenbond en de Hartstichting, vragen de politiek een verbod op 'kidsmarketing', waarbij reclame specifiek is gericht op kinderen.
 
 
bullet18 augustus 2016, radar.avrotros.nl: Groot-BrittanniŽ gaat suikertaks heffen

Groot-BrittanniŽ gaat belasting heffen op de verkoop van suikerhoudende frisdranken. Met de opbrengst worden gezondheidsprogramma's voor schoolkinderen gefinancierd.
De suikerbelasting is onderdeel van plannen om zwaarlijvigheid onder kinderen aan te pakken.

Suikerbelasting niet voldoende
Deskundigen en actievoerders vinden de plannen echter lang niet afdoende om de toenemende obesitas onder de Britten een halt toe te roepen.

Groot-BrittanniŽ is niet het eerste land dat een suikerbelasting instelt.
Onder meer in BelgiŽ, Frankrijk en de Scandinavische landen gebeurt dat
al.
Drankjes met suiker zijn volgens Londen de belangrijkste suikerbron voor kinderen. Eťn blikje cola overschrijdt met een inhoud van negen suikerklontjes al de voorgeschreven dagelijkse hoeveelheid.

 
bullet27 oktober 2015, NOS.nl: Jamie Oliver pleit voor suikertaks voor suiker

In Groot-BrittanniŽ is het publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen.
 
bulletRapport: Wetenschappelijk onderzoek: Sugar reduction - The evidence for action (pdf)
 
 
bullet 6 februari 2016, nu.nl: Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa

Nederland bij hoogste kankersterftes in Europa.
Ruim drie op de tien Nederlanders overlijden aan kanker. Dat is het op ťťn na hoogste percentage in de Europese Unie.

Alleen in SloveniŽ sterven relatief meer personen aan kanker, blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekenbureau van de EU, woensdag heeft bekendgemaakt. RoemeniŽ, Litouwen en Bulgarije hebben het laagste aandeel kankersterftes in de EU.

Kanker als doodsoorzaak voor mensen onder de 65 jaar is in Nederland zelfs het hoogste in heel Europa, namelijk 47 procent.
Voor mensen ouder dan 65 jaar staat Nederland op een tweede plek.

Longkanker is in Nederland de meest voorkomende fatale vorm van kanker met 27 procent.
Ook overlijden veel personen aan darmkanker (12 procent), borstkanker (7 procent), alvleesklierkanker (6 procent) en prostaatkanker (6 procent).

Jaarlijks overlijden bijna 1,3 miljoen Europeanen aan kanker, waarvan ruim 700.000 mannen en 570.000 vrouwen.
Kanker is in Europa voor ťťn op de vier personen de doodsoorzaak.
 
bulletZie ook overzicht artikelen over kanker op nu.nl: www.nu.nl/tag/Kanker
 
bullet3 februari 2016: Eurostat Newsrelease 27/2016 3 February 2016 27 - 4 February: World Cancer Day Still 1 in 4 deaths caused by cancer in the EU

 
bullet5 december 2013, Volkskrant: Kankersterfte in Nederland veel hoger dan buurlanden

De overleving bij kanker is in Nederland opmerkelijk lager dan in veel omringende landen.
Vooral patiŽnten met kanker in de maag, nier, prostaat en lymfklieren zijn hier slechter af: hun 5-jaarsoverleving is elders 10 tot zelfs 20 procent hoger.
Dit blijkt uit cijfers die op 5 december 2013 in het tijdschrift 'The Lancet' zijn gepresenteerd.
 
bullet Volkskrant: Artikelen over kanker
 
bullet 5 december 2013, The Lancet: 'Cancersurvival in Europe 1999ó2007 by country and age: results of EUROCARE-5óa population-based study'

 
bulletZie ook discussie mbt vergoeding Menzis in Ziekenhuis Gronau (Vlak over de grens bij Enschede in Duitsland) mbt prostaatoperaties ivm kanker etc op deze pagina. Zie St. Antonius-Hospital in Gronau (Prostate Center Europe).

 
bullet28 november 2014: rtlnieuws.nl: Jaarlijks krijgen 5000 Nederlanders kanker door overgewicht

 
 
bullet 20 december 2014, Tubantia: Cannabis als wapen tegen kanker

Kan cannabis kanker bestrijden? Monique is ervan overtuigd.

Zij werd in april van dit jaar geconfronteerd met de diagnose darmkanker (
stadium 4), zodanig uitgezaaid dat haar artsen haar een levensverwachting van twee jaar gaven. 

Zeven maanden later zijn de tumoren voor het grootste deel verdwenen.

Dit artikel in dagblad Tubantia is ook te lezen via https://blendle.com:
artikel
 
bullet Zie ook website van Monique: http://cannabisenkanker.weebly.com - Zeer informatieve en uitgebreide site!!
 

 

bullet20 augustus 2016, nu.nl: Kankercellen kunnen worden bestreden met zuurstof

Kanker kan waarschijnlijk bestreden worden met zuurstof. Zuurstoftekort blijkt namelijk de groei van tumoren te stimuleren.


Twee Belgische wetenschappers van de KU Leuven onderzochten drieduizend patiŽnten met tumoren. Zij ontdekten dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Volgens de Belgen heeft die ontdekking "ingrijpende gevolgen". Het zou de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van kankermedicijnen gericht op de bloedvaten.

Zuurstof wordt via bloedvaten vervoerd."Onze bevindingen kunnen het kankeronderzoek enorm vooruithelpen", zegt co-auteur Bernard Thienpont. "Door bijvoorbeeld de zuurstoftoevoer naar tumoren goed te monitoren, kunnen we voorspellingen maken over het verloop en de mogelijke behandelingen van kanker."

 
bullet17 augustus 2016, www.vib.be: Zuurstoftoevoer naar tumoren blijkt nieuwe piste in strijd tegen kanker

Zuurstoftekort in tumorcellen draagt bij tot de groei van kanker. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoeksproject geleid door professor Diether Lambrechts en Dr. Bernard Thienpont (VIB-KU Leuven).

Hun resultaten werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke vaktijdschrift Nature. Het onderzoek heeft ingrijpende gevolgen, want het toont aan dat een betere zuurstoftoevoer naar tumoren de woekerende cellen minder vatbaar maakt voor groei.
Die inzichten ruimen de weg voor de ontwikkeling van nieuwe kankermedicijnen die focussen op bloedvaten.

 

 

 
bulletBv In Baden-Baden (Duitsland) vindt elk jaar Europa's grootste artsencongres voor complementaire geneeskunde plaats met ca 1000 binnen- en buitenlandse deelnemers, waaronder veel artsen.
Erfolg durch Synergien  Ė die 47. Medizinische Woche 2013
vom 23. Oktober bis 3. November 2013 - Europas grŲŖter ńrztekongress fŁr Komplementšrmedizin. (Oa over burnout).

 
bullet The 6 European Congress of Integrative Medicine takes place on December 4 - 6  2013  in Berlin

 
bulletZie ook bv www.imconsortium.org/ - Academic Consortium for Integrative Medicine & Health
 
bullet The Academic Consortium for Integrative Medicine & Health is supported by membership dues and grants from philanthropic partners including sustained support from The Bravewell Collaborative for over a decade.

Our membership currently includes over 60 highly esteemed academic medical centres and affiliate instituti
ons.
 
bullet Deelnemers consortium in USA, Canada en Mexico
 
bullet MIssie van het consortium
 
bulletDefinitie Integrative Medicine: 'Integrative Medicine is the practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing'.
 
bulletIntegrative Medicine & Health Congress May 13-16,m 2014 Miami Florida USA
 
bullet Congress Summery Report 2014 (pdf)
 
bullet Op www.YouTube.com zijn vele video's te zien, tik:  integrative medicine
 
bulletZie ook de website van het National Center for Complementary and Alternative Medicine in de VS

 
bullet9 juni 2010, www.nu.nl:  Complementaire arts werkt goedkoper
Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen werken veel goedkoper dan hun collega's die dat niet deden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

 
bulletfebruari 2011, www.iocob.nl: CAM-TherapieŽn in Zwitserland weer vergoed in basis-pakket
Vanaf januari 2012 wordt een aantal CAM-therapieŽn zoals acupunctuur, neuraaltherapie, fytotherapie en homeopathie weer vanuit het basispakket in Zwitserland vergoed.
Deze vergoeding is een pilot project en duurt 6 jaar. Voorheen, namelijk in 2005, heeft een kosten-effectiviteitsstudie
laten zien dat het gebruik van complementaire therapieŽn duidelijk de ziektekosten vermindert. Vanwege politieke redenen waren de belangrijkste hoofdstromingen echter niet opgenomen in het basispakket. In 2009 heeft het volk van Zwitserland met een tweederde van alle stemmen een positief geluid laten horen om CAM in het basispakket te krijgen. Uiteindelijk heeft het volk dus voor CAM beslist.
(06.066 EidgenŲssische Volksinitiative "Ja zur Komplementšrmedizin")
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.

 
bullet Artsenvereniging AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde
AVIG is een nieuwe Artsenvereniging die voortkomt uit de Artsenverenigingen VHAN, ABNG-2000, ABB en NVNR. De overgangsperiode is van 1 juli 2011-31 december 2011. Vanaf 1 januari 2012 is de AVIG operationeel voor alle activiteiten die tot dan nog separaat door de initiatiefnemende verenigingen worden uitgevoerd.
 
bullet12 juli 2011, ZonMw: Meer onderzoek naar complementaire zorginterventies nodig
ZonMw wil dat er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar complementaire interventies in de gezondheidszorg.
Steeds meer mensen maken hier de afgelopen jaren gebruik van. Bij sommige patiŽntgroepen zoals kinderen, psychiatrische en palliatieve patiŽnten gaat het zelfs om een toename van zestig procent.

 
 
bullet9 april 2014, Trouw: Arts moet alternatieve geneeskunde benutten
Nederlandse artsen moeten veel vaker behandelingen als acupunctuur en ontspanningstherapieŽn onderdeel laten uitmaken van hun werk. Dat stelt onderzoeksorganisatie ZonMw in een rapport dat vandaag verschijnt en waarvaan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt.
 
bullet Zorgprofessionals en patiŽnten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg - ZonMw
 
bullet Rapport 'Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg' (pdf) - ZonMw (file laden duurt even)
Eigen opmerking: Een uitgebreid, hoopvol, reŽel en inspirerend rapport!!
 

 

bullet Wat is integraal gezondheidsbeleid?, Nationaal Kompas Volksgezondheid, Ministerie van Volksgezondheid en milieu (2011)
Gezondheid wordt beÔnvloed door veel verschillende factoren. Niet alleen leefstijl is van invloed op de gezondheidstoestand van individuen. Ook de sociale en fysieke omgeving, de preventie en de zorg, of externe ontwikkelingen spelen een rol.  Bij sociale omgeving gaat het bijvoorbeeld om sociale cohesie in de wijk, de arbeidssituatie en de bevolkingssamenstelling in een buurt. Fysieke omgeving omvat aspecten als: kenmerken van de woningen en woonomgeving, zoals groen en openbare ruimte, milieu en verkeersveiligheid.
Integraal gezondheidsbeleid is sectoroverstijgend. De uitwerking van integraal gezondheidsbeleid is vaak een integrale aanpak.


Integraal gezondheidsbeleid heeft de volgende kenmerken:
 
bulletSamenwerking tussen de sector volksgezondheid en een of meerdere andere sectoren
bulletGericht op beÔnvloeding van een of meerdere determinanten van gezondheid in onderlinge samenhang
bulletUiteindelijke doel is het voorkomen van gezondheidsschade en/of het bevorderen van de gezondheid
bulletExpliciete betrokkenheid van de overheid (landelijk of lokaal)
bulletNaast de overheid zijn mogelijk andere betrokkenen: gezondheidsdeskundigen, belangengroepen (zoals buurtbewoners, patiŽntenorganisaties) en andere relevante betrokkenen (zoals bedrijven en instellingen).
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website. Hier hier uitgebreid ingegaan op integrale visie, integraal denken en integrale aanpak.
 
 
bullet22 december 2011, www.rijksoverheid.nl: Belang patiŽnt centraal (?)
Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie  en doelmatigheid van de zorg.  Een speciaal Ďinstituutí gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiŽnt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan.  
Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben vandaag een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.
 
bulletEigen opmerkingen:
 
bulletKomt de integrale benadering en de integrale gezondheidszorg tot zijn recht, waarbij steeds (binnen de mogelijkheden) de patiŽnt (als mens) echt centraal staat? Komen de criteria en wensen van de patiŽnt goed tot zijn recht? Hoe is de echte kostenopbouw in de zorg? etc. Hoe integraal en duurzaam is de feitelijke aanpak voor de patiŽnt?
Zie ook de pagina's Burnout herstel en Fysiek herstel van deze website.
bulletLijkt het Kabinet Rutte, in het 4 kwadranten model van Ken Wilber, vooral bezig in de kwadranten RechtsOnder en RechtsBoven (zie de pagina Burnout herstel)?

 
bullet2 Voorbeelden huidige situatie 2012:
bullet19 december 2011, DeStentor.nl: CliŽnt dupe bezuiniging in GGZ
Mensen met psychische problemen en verslaafden zijn het meest dupe van de enorme bezuinigingen die eraan komen in de geestelijke gezondheidszorg.
bullet20 december 2011, www.meetwente.nl: Huisarts Walstock wil verder met jeugdhulpverlening
'We leveren topkwaliteit voor een schijntjeí Driekwart van de jongeren met psychische problemen, kan gewoon bij de huisarts worden geholpen. Dat blijkt uit de ervaringscijfers van de Enschedese huisarts Dick Walstock. Menzis financiert het project voor drie jaar.

 
bulletZie de nieuwe website www.natuurlijkgezondplein.nl/ van de Stichting Natuurlijk Welzijn.
Dit plein is onze bijdrage aan ons einddoel: Integrale gezondheidszorg.
 
bulletHoe houd je je lichaam zo goed mogelijk gezond
bulletHoe los je kleine problemen zo natuurlijk mogelijk op
bulletHoe kan je op een natuurlijke manier behandeld worden
bulletWanneer moet je uiteindelijk echt aan zwaardere middelen of ingrepen
 
bullet Opgave voor de nieuwsbrief.
 
 
bullet2 januari 2013, Medisch Contact: Rutger Jan van der Gaag start als nieuwe voorzitter KNMG
De psychiater Rutger Jan van der Gaag is op 1 januari 2013 gestart als nieuwe voorzitter van de KNMG. Van der Gaag is benoemd voor de periode 2013 tot en met 2016.
 
bullet 2 januari 2013, Medisch contact: Rutger-Jan van der Gaag: 'Artseneed is onze gezamenlijke basisí
Uit het uitgebreide interview met Rutger-Jan van der Gaag:

U wilt de tweedeling tussen psychiatrie en somatiek opheffen. Waarom?

ĎVoor mij is de mens ťťn. Wij zijn ons lijf en ziel, niet een lijf en een ziel. Ik zie geen onderscheid tussen psychische en lichamelijke problemen.
Psychiaters zullen moeten leren dat zielenpijn zich lichamelijk kan uiten maar dat niet alle lichamelijke uitingen zielenpijn zijn.
Zogenaamde somatici zullen meer oog moeten hebben voor het feit dat veel hartklachten, buikklachten en hoofdpijnklachten uitingen zijn van angst en depressie.
Als een internist kan zeggen: ďIk denk dat uw buikpijn te maken heeft met uw stemming, en uw stemming met tegenslagen in uw werkĒ, dan effent hij de weg naar adequate hulpverlening. Maar als hij zegt: ďWe hebben uw buik binnenstebuiten gekeerd en niets gevondenĒ, zal de patiŽnt denken dat er niet goed is gezocht en gaan shoppen. Omgekeerd, als psychiaters niets meer van geneeskunde zeggen te weten, zijn ze geen psychiater meer
.'

Geneeskunde is u niet genoeg, het gaat u om geneeskunst. Wat verstaat u daaronder?
ĎGeneeskunst is de kunst van het inzetten van je kunde ten bate van je patiŽnt. Aan de ene kant moet je veel kunde hebben, veel richtlijnen, veel kwaliteitsgaranties. Maar de kunst is om de patiŽnt centraal te stellen als je een beslissing neemt. Dat is de kunst van het arts-zijn, niet te vangen in protocollen. En dat is prachtig.'


 
bullet Eigen opmerkingen:
 
bullet Zie bv ook de beschreven integrale benadering binnen de gezondheidszorg: oa de pagina Herstel burnout van deze website over burnout!

 
bullet Gezegdes Zhuangzi (Zie korte toelichting en hele interview):
bullet Talrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is.
bullet Een weg ontstaat door hem te belopen.
 
bullet Zie bv de pagina's Meditatie en Mindfulness en Ethiek en filosofie van deze website.
 

 

bullet Keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg komt steeds meer onder druk
(Oa aanpassing artikel 13 Zorgverzekeringswet)
 
bullet30 oktober 2012, www.kbsadvocatgen.nl: Nieuwe kabinet tast recht op vrije artsenkeuze verder aan
Uit het regeerakkoord tussen VVD en PVDA blijkt dat de partijen voornemens zijn om de mogelijkheid van zorgverzekeraars om selectief te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria, verder uit te bereiden, door de basisverzekering te beperken tot naturapolissen; de restitutiepolis gaat enkel gelden voor de aanvullende verzekering.
 
bullet14 februari 2013, Consumentenbond: Wijziging artikel 13 zorgverzekeringswet komt te snel
 
bullet18 februari 2013, www.independer.nl: Petitie: Bescherm consument bij zorgcontractering
 
bullet4 september 2013, VPRO 'De slag om Nederland', video: Keuzevrijheid in de zorg, (video) duur ca 30 minuten
Hoe machtig is de zorgverzekaar in de Nederlandse gezondheidszorg? En hoe groot wordt de invloed van verzekeraars, als de patiŽnt straks niet meer zelf mag kiezen door wie hij zich laat behandelen?
 
bulletEigen opmerking:
Op vele manieren wordt de keuze vrijheid van de patiŽnt in de zorg steeds meer beperkt en wordt da macht van de zorgverzekeraar steeds groter en lijkt tevens de bureaucratie voor de patiŽnt steeds groter te worden.
De vrije keuze mbt de toegang tot de reguliere en complementaire geneeswijzen (zie item) is naar mijn mening nu al ver onder de maat.
De vraag is of het belang van de patiŽnt nog wel wordt meegenomen en 'een anonieme bureaucratie' het voor het zeggen krijgt/heeft? (voorbeeld)

 
bulletZie ook recent nieuws rond inperking vrije artsenkeuze op deze pagina.

 
bullet12 september 2013, www.iocob.nl: Complementaire artsen versus overheid
Artsen die in meer of mindere mate niet-reguliere behandelwijzen toepassen, gaan de Overheid dagvaarden.
Ze voelen zich gediscrimineerd omdat ze sinds 1 januari 2013 21 procent BTW over ieder consult moeten betalen.

Ze vinden de belastingheffing ingaan tegen regels van de Europese Commissie die de zogeheten Integrale artsen juist vrijstelling bieden.
In de Europese lidstaten buiten Nederland vallen alle medische en paramedische beroepen wel onder deze regeling, liet gisteren de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) weten.
 
bullet www.iocob.nl: Kanker en complementaire behandelwijzen
In 2013 bleek dat van de meer dan 500 Duitse kanker specialisten en verpleegkundigen er 1/3 absoluut aanvullende, complementaire behandelvormen bij kanker zouden inzetten, waarbij vrouwen de meerderheid vormden. Verpleegkundigen zijn in het algemeen meer voorstander.
De conclusie van de enquÍte was:
As a substantial part of participants would use CAM on cancer patients and most are interested in but not trained on this topic, there is a need for training of professionals from different professions working in oncology

 
bulletSeptember 2013, www.iocob.nl: Amerikaanse Senaat erkent nutuurgeneeskunde (Resolutie S. RES. 221)

 
bullet8 juli 2013, www.cpion.nl/ : Zorgverzekeraars formuleren opleidingseisen alternatieve zorg
Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor hun verzekerden te verbeteren, komen vijf zorgverzekeraars gezamenlijk met opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis voor aanbieders van alternatieve zorg.
De alternatieve zorgaanbieders waarvoor zij een vergoeding verlenen dienen minimaal te voldoen aan deze eindtermen op Hbo-niveau.

Achmea, CoŲperatie VGZ, CZ, Menzis en ONVZ Zorgverzekeraar nemen nu het voortouw voor deze landelijke opleidingseisen.

 
 
bullet November 2013, Nieuwsbrief 11 van Natuurlijk Gezond Plein: In BelgiŽ kan het !!! - Integrale visie op gezondheid

In BelgiŽ kan soms wat in Nederland niet kan. En omgekeerd. Dus heeft BelgiŽ nu een overkoepelende organisatie op het gebied van CAM van beroepsverenigingen, onderwijsorganisaties, federaties, ligaís en ledenverenigingen, en wel onder de naam UNISAN.
(CAM - Complementary Alternative Medicine)


Bij de oprichting wordt een relatie gelegd naar veelvoorkomende fraude in de farmaca-industrie, de zware medische neveneffecten en de steeds verder oplopende kosten van de reguliere zorg. Unisan wil daar een integrale (en vooral ook eerlijke) visie op mens en zorg tegenover stellen.
 
bullet Lees de Brochure van UNISAN (pdf) - UNISAN - Unie voor integrale & natuurlijke gezondheid en welzijn - BelgiŽ
Op 27 oktober 2013 werd UNISAN, de unie voor Natuurlijke en Integrale Gezondheid, opgericht.
Het initiatief gaat uit van een tiental organisaties die zich inzetten VOOR gezondheid.

 
bullet www.cambrella.eu/ - CAMbrella is a European research network for complementary and alternative medicine (CAM)
The group consists of 16 partner institutions from 12 European countries and is focussed on academic research into, but not the advocacy for any CAM treatment.
bullet Brochure 'The Roadmap for European CAM Research. An Explanation of the CAMbrella Project and its Key Findings' (pdf)
 
bullet Zie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

bulletPatiŽnten Platform voor Complementaire Gezondheidszorg (http://ppcg.nl):

Hoe staat de Nederlandse Politiek tov de Complementaire en Integrale Gezondheidszorg
 

 

    
    Privacy en gezondheidsgegevens

 
bullet9 december 2015, TV programma Zembla: Data - Het nieuwe goud deel 2 - ( Video  deel 2 )

Gezondheidsapps voor op je smartphone schieten als paddenstoelen uit de grond.

Ze tellen het aantal stappen dat je zet, ze controleren je dag- en nachtritme, ze meten je bloeddruk en hartslag, calorieŽn worden bijgehouden.
Een goede ontwikkeling vindt minister Schippers van Volksgezondheid, want als we onze gezondheid met behulp van smartphone en internet goed in de gaten houden, kunnen de zorgkosten omlaag.
We beschikken immers nu zelf over interessante persoonlijke medische informatie.

Maar wie beschermt deze medische gegevens?
Want wat de meeste app-gebruikers niet weten is dat er bedrijven zijn die om hele andere redenen ook geÔnteresseerd zijn in onze medische data.
Wie zijn die bedrijven en wat doen ze met al die informatie over onze gezondheid? Zembla onderzoekt de handel in privacygevoelige gegevens

 
bullet2 december 2015, TV programma Zembla: Wie kent u het beste?  deel 1 - ( Video  deel 1 )

Er zijn bedrijven, zogeheten datahandelaren, die misschien wel meer van u weten dan uw partner of uw beste vriend.
Ze zijn op de hoogte van uw interesses en uw geheimen. Deze datahandelaren volgen u namelijk onophoudelijk via uw computer, uw tablet en uw smartphone.
Dat doen ze met behulp van geavanceerde Ďtrackersí die ze op websites hebben geplaatst.

Deze trackers leggen alles vast wat u op het internet doet. Ze zien bijvoorbeeld welke kleding u bekijkt of koopt en wat uw vakantiebestemming wordt. Ook als u surfend op het web oplossingen zoekt voor uw relatieproblemen, schulden, stress en ziekte, de datahandelaren kijken met u mee. Want uw interesses en uw gedrag op internet zijn goud waard.
Met al die gegevens wordt een profiel van u gemaakt, dat voor veel geld verkocht wordt aan marketeers, kredietbeoordelaars, verzekeraars en andere geÔnteresseerden.

Mag dat zomaar? En hoe kunt u zich daar tegen beschermen?


 

bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie - item 2, van deze website.
 Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

    Nieuws:

 
bullet Hieronder staat het meest recente Burnout Nieuws
 
bullet Nieuws
 
bullet Congressen en symposia
 
bullet Recente maatschappelijk belangrijke TV series
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie
Echt toezicht is er nauwelijks
 

horizontal rule


Nieuws - Meest recent Burnout Nieuws

 
bulletNieuws: belangrijke thema's mbt burnout

 
bulletNieuws: dagelijks nieuws mbt burnout
 

 

horizontal rule


Nieuws: belangrijke thema's mbt burnout
 

bullet Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak
 
bulletZie ook de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bullet Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen
 
bullet Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim
 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
Check je werkstress week
 
bullet Nieuwe wet Werk en Inkomen
 
bullet Waarom duurt burnout zo lang?
 
bullet Inperking vrije artsenkeuze
 
bullet Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

 
bullet Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?

 

Nieuws: Dagelijks nieuws mbt burnout
 

horizontal rule


Nieuws: Belangrijke thema's mbt burnout:

 


  Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Integrale Aanpak:

 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2016

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.nl/
 
bulletZie ook oa de pagina Duurzaamheid van de website    www.duurzame-politiek.nl  -  Duurzame Politiek met Integrale Visie.

Deze website is voortgekomen uit deze website over burnout.


 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2016

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.nl/

 
bullet 3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Afscheid Herman Wijffels

 Op 3 oktober 2016 nam Herman Wijffels afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). In zijn afscheidsrede ging Wijffels in op de duurzaamheids
-transitie en de rol daarin van de universiteit en de financiŽle sector.

In zijn afscheidsrede benadrukte Wijffels dat we met onze huidige manier van leven niet meer passen op deze ene aarde.

Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken.

Wijffels ziet hierin een belangrijke rol voor de universiteit weggelegd
- Stellingen van prof Wijffels:
 
bulletDe wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geÔntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren.
 
bulletOok het onderwijs moet vanuit dat perspectief vorm krijgen:

We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande
kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken; ook wel T-shaped skills genoemd.
 
bullet Afscheidsrede Prof Wijffels (pdf)
 
bullet Verslag afscheid Prof Wijffels (pdf)

 

bulletBoek: Nieuwe Business Modellen, Samen Werken aan Waardecreatie, door Jan Jonker
 
bullet Youtube-video: Jan Jonker, het brein achter Nieuwe Business Modellen
 
bullet Youtube-video: Jan Rotmans - Trends 2014

 
bullet7 oktober 2014, duurzaambedrijfsleven.nl: Nobelprijswinnaars roepen op tot duurzaamheid

Elf Nobelprijswinnaars roepen op tot een revolutie in de manier waarop de mensheid leeft, werkt en reist.
Alleen door een duurzame levensstijl kan de milieu-impact verminderen.
 
bulletEigen opmerking: Denk daarbij bv aan:
 
bulletCO2 / klimaatproblemen
bulletBankencrisis, woekerpolissen (particulieren), derivaten (oa bij midden- en klein-bedrijf), bouwfraude problemen, woningcorporaties problemen, schulden (particulieren), financieel 'onder water staan' van huizen, toenemende kloof tussen arm en rijk, enorme jeugdwerkloosheid in oa EU, ontstaan van grote monopolies (schaalvergroting), geen transparantie voor belangrijk deel belasting systeem en tevens gebrek aan controle (oa discussie mbt rol van de accountants), privacy-problemen.
bulletGrondstoffen tekort (bv afhankelijkheid van Rusland mbt gas en olie)
bulletEnorme aantal vluchtelingen / ontheemden / asielzoekers in de wereld
bulletWelvaartziektes (overgewicht <-> honger)
bulletVerzuim werkstress kost miljarden (Nederland: totaal ca 8 miljard / jaar) - zie item op deze pagina


 
bullet 7 oktober 2014, TheOptimist.nl: Video-interview met Lynne McTaggart - Over verbinding

Waar ligt de basis van oa de vele conflicten van deze tijd?
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website.

 
bullet17 september 2014, duurzaamnieuws.nl: Troonrede 2014: Geen plaats meer voor duurzaamheid

De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
bullet2 september 2014, www.urgenda.nl: Duurzame Troonrede 2014  (tekst en YouTube-video)

Vandaag op duurzame dinsdag heeft Urgenda directeur Marjan Minnesma, als huidige nummer 1 van de Trouw Duurzame 100, haar duurzame troonrede voorgedragen in het oude gebouw van de Tweede Kamer
 
bullet16 september 2014, www.rijksoverheid.nl: Troonrede 2014  (video en tekst)
 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout en Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet5 november 2014, NOS: Thomas Piketty: niet voor links of rechts

De Franse econoom Thomas Piketty bezocht de Tweede Kamer.
Hij sprak over de ideeŽn die hij heeft verwoord in zijn boek 'Kapitaal in de 21 ste eeuw'.


Zijn boodschap was dat economie en verdeling van welvaart belangrijke onderwerpen zijn, 'die je niet alleen aan economen en statistici moet overlaten' , als politici niets doen wordt het verschil tussen arm en rijk steeds groter.

Thomas Piketty is een Franse econoom gespecialiseerd in economische ongelijkheid. Hij is tevens hoogleraar en columnist.
 
bulletBoek:  'Kapitaal in de eenentwintigste eeuw', door Thomas Piketty
 
bulletWikipedia: Thomas Piketty
 
 
bullet Zie bv ook  het boek: 'Worldshift 2012', door Ervin Laszlo, 2009 op deze pagina.

- De synergie van groen ondernemen, nieuwe politiek en hoger bewustzijn -

Een handboek voor de 21 ste eeuw dat zich persoonlijk tot je richt.

Een keerpunt van een pad van gebrek aan duurzaamheid, conflicten en confrontaties naar een pad van duurzaamheid, welzijn en vrede?
 
bulletErvin Laszlo:

- De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid.

- We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten.
  Dan kunnen we een duurzame samenleving creŽren. 

- We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
  We gaan ons systeem als geheel zien.
  Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.


 - Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves -
   It is something we also do for others... for all others, and for the earth.
   Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature,
   we change ourselves, and change others around us...
   When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place...

 
bullet Zie bv ook de beschrijving van de socioloog en filosoof Zygmunt Bauman - Wikipedia
 
bullet Boek: 'Vloeibare tijden', leven in een eeuw van onzekerheid, door Zygmunt Bauman

De overgang van 'vaste' naar 'vloeibare' moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een geheel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens geplaatst voor uitdagingen waarmee hij nog nooit eerder werd geconfronteerd.

Sociale vormen en instituties krijgen thans onvoldoende tijd om zich te consolideren en kunnen niet langer dienen als referentiekader voor ons handelen en onze lange termijn oriŽntaties.
 
We zijn genoodzaakt andere manieren te vinden om ons leven in te richten. We moeten onderlinge verbindingen zien te leggen temidden van een lange reeks van kortetermijnprojecten en -gebeurtenissen die samen geen tijdsverloop beslaan waarop we termen als 'carriŤre' en 'vooruitgang' nog zinvol zouden kunnen toepassen.

Zo'n gefragmenteerd leven vraagt van mensen dat ze uiterst flexibel zijn, zich telkens opnieuw aanpassen - dat ze bereid en in staat zijn om keer op keer van tactiek te veranderen, om verbintenissen en loyaliteiten onverbiddelijk vaarwel te zeggen en hun kansen te grijpen waar die zich ook maar aandienen. In vloeibare tijden heerst de tirannie van het 'nu meteen' en moet de mens handelen onder het teken van een soms bijna verlammende onzekerheid.

 
bullet Vloeibare tijden: Leven in een eeuw van onzekerheid  -  via de website www.socius.be
Beschrijving van het boek.

 
bullet The Bauman Institute in Leeds UK

 
bullet Zie ook de pagina's Herstel burnout, Maatschappelijke context , Ethiek en filosofie, Nulpuntveld  en Spreuken en Gezegden van deze website.
 

 

   
   Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen

 
bullet3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk  -  Betekenis Economie

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?

Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming vooropstaat.
De nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis in 2008 op Ďhappy start-upsí en het zaaien van geluk.

Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en wat is daarvan weer het rendement?

Uit onderzoek van de Britse econoom Richard Layard blijkt dat sinds de Tweede Wereldoorlog mensen twaalf keer zo rijk zijn maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger.

Onze samenleving is doordrenkt van rendementsdenken.

De vraag is wat er gebeurt als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel; als verbondenheid en gelijkheid worden versterkt en hebzucht, individualisme en respectloosheid de kop kunnen worden in gedrukt.
Hoe kun je welzijn en geluk veroorzaken, en wat is daar dan weer het rendement van?

Dat is precies wat Ďhappiness economicsí wil aantonen.

How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community is Changing the World - Boek: Purpose_Economy, door Aaron Hurst
 
bulletArtikel uit de VPRO Gids ivm deze uitzending: Rendement van het Geluk - Artikel

 
bullet 4 februari 2013, VPRO Tegenlicht: De kapitale kracht van Geluk - ( Video )

Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler werd schatrijk door zijn werknemers gelukkig te maken, hij werd er schatrijk mee.

Vertrouwen, openheid en liefde zijn begrippen die iedere manager doen huiveren.

Hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Hij schreef er een boek over, Maverick, een internationale bestseller, in meer dan 35 talen verslonden.

Iedereen wil weten welke toverformule hij heeft gevonden om met geluk zoveel geld te verdienen.

Hij kreeg een gastleerstoel in Harvard, werd twee keer uitgeroepen tot 'Latin American businessman of the year' and 'global leader of tomorrow' door Time magazine.


 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel - item 5 'Zelfkennis is een belangrijke sleutel tot geluk' - van deze website.

 
bulletZie ook voor verder informatie de pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek - item 2 - 'Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen',
van de website
    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie.

 

horizontal rule


  Het lijkt erop dat het kabinet wil tornen aan het medisch beroeps geheim!!

  Eigen opmerking:

 - Van vele kanten wordt de privacy van de burger door de overheid aangetast,
   de eed van Hippocrates moet niet worden verbroken,
   de vertrouwensband tussen eigen arts en patiŽnt mag niet verder worden aangetast!

   De patiŽnt moet niet steeds meer alleen komen te staan in zijn herstelproces!
   Dat is niet goed voor de patiŽnt en de maatschappij!

   Steeds wordt duidelijker dat een integrale benadering nodig is !!!!
    (Zie bv de pagina Herstel burnout van deze website)


 
bullet18 juli 2015, Trouw:: Kabinet wil tornen aan het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is niet langer heilig als het aan drie ministers van volksgezondheid, justitie en sociale zaken ligt.
In een conceptwetsvoorstel dat Trouw in handen heeft, wordt geregeld dat verzekeringsartsen en medisch adviseurs patiŽntendossiers moeten overhandigen als ze fraude vermoeden.
Het kabinet wil dat artsen hun beroepsgeheim negeren als zij denken dat er met een arbeidsongeschiktheid- of zorguitkering wordt gesjoemeld.


De overkoepelende artsenfederatie KNMG is daar niet blij mee.
"Er moet niet te gemakkelijk over het belang van vrije toegang tot de gezondheidszorg worden gestapt", reageert Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht bij KNMG.

"Wij hebben al gedragsregels opgesteld hoe te handelen bij vermoedens van fraude.
Een wetsvoorstel waarbij het verstrekken van medische gegevens wordt verplicht, is ons inziens niet nodig"

 
bullet De huidige Nederlandse artseneed (aangepaste eed van Hippocrates (ca 400 voor Chr)) KNMG uitgave:

Artseneed:
  
'Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiŽnt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiŽnt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Dat beloof ik. of Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'

 
bullet19 september 2014, nu.nl: FNV vindt bedrijfsarts niet objectief

Vakcentrale FNV vindt dat een bedrijfsarts niet objectief medisch kan handelen omdat hij aan de ene kant wordt betaald door de werkgever, en aan de andere kant de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel.

Daarom pleit de FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts.

 
bullet14 maart 2014, nu.nl: Eigen medisch dossier inzien is moeilijk

Artsen maken het patiŽnten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen.
Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen. 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) 4 dec 2014

De samenleving is continu en op vele vlakken aan verandering onderhevig. Hoe dienen de instituties mee te bewegen?

'De duivel huist in de details. Als je het systeem wil toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem, maar uiteindelijk gaat het erom hoe werkt het uit als het om de details gaat' - Alex Brenninkmeijer

Deze presentatie van Alex Brenninkmeijer was onderdeel van de themadag: 'constitutionele vernieuwing en de toekomst van de rechtsstaat' - 4 december 2014

Aan de Universiteit van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?

 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
 
bullet Zie bv Rapport Ombudsman 'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) -  een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk', van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) :
Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de website: www.nederlandrechtsstaat.nl.
NederlandRechtstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek.

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout.
 

horizontal rule


  Week van de Werkstress (3 t/m 6 november 2014) -  Check je Werkstress week

 
bullet11 september 2014, nu.nl: Overheidsbeleid vergroot kan op burn-out

Terwijl het kabinet inzet op het verminderen van werkstress, maken veel overheidsmaatregelen het risico op een burn-out juist groter.
Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher presenteerde vorig jaar een vierjarig actieplan tegen werkstress.

Hij wil vooral meer bewustzijn kweken. Het SCP wijst erop dat het kabinet burgers tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid wil geven, bijvoorbeeld via mantelzorg.

 
bullet 4 december 2014: YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
(G1000
(
http://g1000nu.ning.com/) komt in deze video ook naar voren - (na 20:18 min.)
Aan de Universiteit van van Utrecht doet Brenninkmeijer onderzoek naar de instituties van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in deze instituties.
 
bullet Alex Brenninkmeijer: Vernieuwing rechtstaat kan alleen van buiten de instituties komen

Bv verandering: Eerste Kamerleden vervangen door gelote burgers?
 
bullet In deze video brengt hij een aantal praktische problemen in onze rechtstaat aan de orde.
Zie bv Rapport Ombudsman
'Geen fraudeur, toch boete' (pdf) - een onderzoek naar de Fraudewet in de praktijk, van 4 dec 2014.
Ombudsman (Frank van Dooren) : Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie en Ethiek en filosofie van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze site over burnout.

 
bullet3 november 2014, www.arboportaal.nl: Check je Werkstress week

Van 3 t/m 6 november vindt de Check je Werkstress week plaats. In deze week besteden we in heel Nederland aandacht aan arbeidrisico nr. 1 werkstress. Er zijn elke dag activiteiten en mogelijkheden om het thema in de spotlights te zetten.

 
bulletTest: Check je werkstress test - via de website www.checkjewerkstress.nl 


 
bullet 30 oktober 2014, Nieuwsuur: Verzuim werkstress kost miljarden - (Video)

Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland: stress op de werkvloer.

Kosten Werkgevers:
Eťn op de acht werknemers heeft er last van. Werkstress kan ernstige geestelijke en lichamelijke problemen geven.
Het leidt tot verzuim en dus tot hoge kosten voor werkgevers: ca 2,2 miljard Euro /jaar (Onderzoeksbureau TNO)

Maatschappelijke kosten:
Ziekte en uitval door werkstress kost kost niet alleen de werkgevers geld, ook de samenleving, ca 4 tot 5 miljard Euro/ jaar. (ziektebehandeling, ziekenhuis opnames en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (Onderzoeksbureau TNO)

Symptoombestrijding:
Sabine Geurts, hoogleraar Stress en Herstel, zegt dat de werkgevers vaak niet voldoende doen om de oorzaken van werkstress aan te pakken
Burnout-coach Masja Mooy is ook kritisch over werkgevers.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1,3 miljoen werknemers vinden dat de leidinggevenden geen oog heeft voor hun welzijn.

Eigen mening:
Voor de werknemers die een burnout krijgen (en hun gezinnen) kan dit langdurig zeer ernstige gevolgen hebben.
(gezondheidsklachten (soms blijvend) , terugval  inkomen, verminderd perspectief op nieuwe baan, etc)

 
bulletZie ook item Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.
Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.
Ca 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.
De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.


 
bullet31 oktober 2014, TNO: Ruim 2 miljard Euro verzuimkosten, gevolg van Psychosociaale Arbeidsbelasting
 
bulletTNO: Factsheet Monitor Arbeid - Psychosociale Arbeidsbelasting
 
bullet Zie ook Monitor Arbeid TNO: www.monitorarbeid.tno.nl 

 
bullet7 december 2014, BNDeStem: Kapotgepest op het werk

Op de werkvloer wordt heel wat afgepest en de impact daarvan is gigantisch.

Uitschelden, intimideren, negeren, zinloze taken geven, informatie achterhouden: er wordt veel getreiterd op de werkvloer.

Volgens schattingen zijn zo'n 350.000 tot 500.000 werknemers het slachtoffer van structurele pesterij, ook wel mobbing genoemd.

 
bullet18 januari 2015, Kruispunt (TV): Pesten op het werk  -  (video)

Honderdduizenden mensen worden stelselmatig gepest op het werk.
In de helft van de gevallen grijpt de baas niet in of treitert de leidinggevende zelfs mee.
Pesten op de werkvloer is een hardnekkig fenomeen. Maar er rust een groot taboe op.
 
bulletZie ook de website: http://pestenopdewerkvloer.nl/

 
bulletZie ook de pagina Burnout preventie van deze website.

 
bullet17 januari 2015, DeMonitor (TV): Strenge bijstandsregels drijven tot wanhoop - (video)

Medewerkers van sociale diensten waarschuwen voor de gevolgen van de steeds strengere bijstandregels.
De helft kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop worden gedreven.
Dat blijkt uit een onderzoek De Monitor in samenwerking met Binnenlands Bestuur.
De enquÍte werd ingevuld door 130 leidinggevenden en 343 medewerkers van sociale diensten.
 
bullet Resultaten onderzoek sociale diensten
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bulletZie de pagina's Burnout preventieMaatschappelijke context  en  Herstel Burnout - met integrale visie en integrale aanpak  van deze website.

 
bulletEigen opmerking:

Burnout kan ontstaan uit werkstress, vaak ontstaat burnout als mensen (ook) te maken hebben met andere stressbronnen als bv financiŽle problemen (woekerpolissen, huizen 'onder water'), pesten op het werk,  intensieve zorg voor familieleden of bv vele zorgen en stress bij de bewoners in Groningen ivm de vele aardbevingen en de opstelling van de NAM en de Overheid.


- Zie item
Extra aandacht voor Duurzaamheid met Integrale Visie en Aanpak op deze pagina.

 

horizontal rule

 
  Nieuwe Wet Werk en Inkomen


 
bullet www.rijksoverheid.nl: Wet Werk en Inkomen  -  Onderwerpen Wet Werk en Inkomen
 
bulletwww.ontslaghulp.com: Juli 2014 - 2015 Wet Werk en Inkomen
 
bullet www.mkbservicedesk.nl: Wet Werk en Inkomen
 
bulletStartpagina: Arbeidsrecht
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

horizontal rule


   Waarom duur burnout zo lang?

 
bulletwww.gezondheidskrant.nl: Waarom duurt burnout zo lang?

Burnout duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten.
Opvallend is ook de grote spreiding in duur van burnout: van 3 maanden tot meer dan een jaar.
Waarom duurt het herstel soms zo lang?
PatiŽnten ogen niet ziek, maar kunnen maanden, soms jaren niet normaal functioneren. Thuis of in de werkomgeving snapt men dat niet, de artsen en therapeuten begrijpen het vaak niet en de patiŽnt zelf ook niet.
Het enige wat je als patiŽnt zeker weet, is dat je niks (aan) kunt doen en nergens meer tegen kunt.
De huidige richtlijnen geven geen inzichten noch remedies voor stagnerend herstel.

Door de biologische (stress) mechanismen bij het verklaringsmodel te betrekken, ontstaat een completer beeld op het otstaan en beloop van het ziektebeeld, waardoor begrijpelijker wordt: waarom het soms zo lang duurt en hoe de behandeling hiermee rekening kan houden.
 
bullet Download Artikel 'Waarom duurt burnout zo lang? (pdf file) via de website: https://csrcentrum.nl/ : voor verdere toelichting.

Het oorspronkelijk uitgebreide artikel is geschreven door Sonja van Zweden en gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychotherapie 1-2015
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Fysiek herstel, Nulpuntveld en Burnout preventie van deze website.
 
bulletEigen opmerking:

Op basis van eigen ervaring is bovenstaande artikel eindelijk een manier van denken die dichter bij mijn eigen ervaring komt!
 

horizontal rule


  Inperking vrije artsenkeuze

 
bullet16 december 2014,nu.nl: Topberaad in kabinet na afwijzing inperking vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer heeft dinsdag onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om de vrije artsenkeuze in te perken.

Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie ze een contract hebben.

 
bullet19 december 2014, nu.nl: Duivesteijn stemde tegen zorgwet vanwege eigen zieke

PvdA-senator Adri Duivesteijn heeft tegen de nieuwe zorgwet gestemd vanwege zijn eigen ervaringen met het zorgstelsel. Hij is al een tijd ernstig ziek.

 
bullet18 december 2014, nu.nl: Forse kritiek op truc coalitie om zorgplannen door te zetten

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een kabinetscrisis afgewend. De bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben echter grote moeite met het alternatieve plan voor de de gesneuvelde zorgwet.


 
bullet24 oktober 2014, RadarTV: Afschaffing vrije artsenkeuze geen probleem

De Raad van State ziet geen probleem in de afschaffing van de vrije artsenkeuze. Die is niet in strijd met het Europees recht, omdat de consument kan kiezen uit verschillende polissen. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State aan de Eerste Kemer. (Zie ook de discussie op deze link).
 
bulletEigen opmerking:

Betekent dit een definitieve tweedeling in de zorg, mensen die meer geld hebben hebben meer keuze (duurdere polis nodig)?
De grote vraag is steeds weer of de zorgverzekeraars voldoende de kwaliteit en niet alleen de kosten meenemen in hun keuzes? Is er redelijk overleg met bv ziekenhuizen en/of artsen, fysiotherapeuten etc of dicteert gewoon de zorgverzekeraar? Wordt bij een gedwongen lagere vergoeding niet ook de behandeling uitgekleed?
Bovendien 'past de ene arts je beter dan de andere'. Een andere door de zorgverzekeraar gewenste keuze kan ook bv onnodig meer reiskosten voor patiŽnten betekenen die velen niet kunnen opbrengen!

De praktische mogelijkheid voor ieder (onafhankelijk van het type polis) om bv een second opinion of bij niet klikken en/of meningsverschil met arts of specialist te veranderen van (academisch) ziekenhuis en/of arts/specialist wordt door afschaffing vrije artsenkeuze (ernstig) ingeperkt
.

Is het conflict in de Eerste Kamer over de zorg een conflict over de gewenste marktwerking van de VVD en het solidariteitsbeginsel van de PvdA?
In hoeverre gaat het eigenlijk nog over de patiŽnten en de kwaliteit / effectiviteit in zorg in de praktijk?  
Is het zorgstelsel nog transparant genoeg voor verzekerden, zijn de zorgverzekeraars niet veel te bureaucratisch en machtig aan het worden?
Komt het voor de patiŽnten gewenste innovatie vermogen en effectiviteit niet in het gedrang?


 
bullet 11 oktober 2014, nu.nl: Schippers mag vrije artsenkeuze niet inperken

PatiŽnten moeten volgens de Europese wet zelf kunnen kiezen wie hun arts is.

De door minister Edith Schippers (VVD) voorgenomen inperking van de artsenkeuze kan dan ook niet doorgaan.

Dat concluderen hoogleraar Europeesrecht Gareth  Devies (Vrije Universiteit Amsterdam) en hoogleraar gezondheidszorg Jaap Sijmons (Universiteit Utrecht in een onderzoek).

 
bulletZie ook eerdere items Item 1 en Petitie over dit onderwerp op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 


  Discussie zorgstelsel in Nederland

 
bullet28 augustus 2016, VPRO Buitenhof: Nederlands zorgstelsel op de schop

Weg met de zorgverzekeraars.
Meer dan 100.000 mensen zetten er inmiddels hun handtekening voor.

In plaats daarvan moet er ťťn pot komen waaruit alle zorg betaald wordt: het Nationaal Zorgfonds. Zonder eigen risico.
Is dat haalbaar?

En wat is er mis met het huidige zorgstelsel?
In Buitenhof een gesprek met psychiater Cobie Groenendijk van het comitť Nationaal ZorgFonds.
 
bulletHet Nationale Zorgfonds: https://nationaalzorgfonds.nl/

Zorg voor en van iedereen.
Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet Ďde marktwerkingí.
 
bullet9 en 16 mei 2016, radar.avrotros.nl: Tien jaar marktwerking in de zorg - wie wordt er beter van? - Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht?

Radar Extra Documentaire - In Radar Extra maakt Antoinette Hertsenberg de balans op.

Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Zijn de hoge verwachtingen van het stelsel uitgekomen? En is de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden?

Radar Extra laat opvallende bevindingen zien, bijvoorbeeld hoe marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes artsen en ziekenhuizen aanzetten tot onnodige onderzoeken en behandelingen.

Ziekenhuizen worden in het nieuwe zorgstelsel geacht winst te maken en zijn afhankelijk van de 'productie' die gedraaid wordt.
In de medische sector wordt soms wel gesproken over 'productietenten' als het over ziekenhuizen gaat.

Een overstap naar een ander ziekenhuis betekent bijvoorbeeld vaak dat de patiŽnten opnieuw dezelfde onderzoeken moeten ondergaan, terwijl dit lang niet altijd nodig is.

Antoinette wil weten hoe specialisten en bestuurders denken over de weeffouten en de financiŽle prikkels in het huidige systeem.
Welke stappen moet er genomen worden om de zorg te verbeteren?
 
bullet9 mei 2016  - Deel 1 - Tien jaar in de zorg - wie wordt er beter van?
 
bullet16 mei 2016 - Deel 2 - Tien jaar in de zorg  - wie wordt er beter van?

 
bullet9 december 2015, Telegraaf: Verdwalen in de polisjungle

Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten.
Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn. De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'.

Ze moeten kiezen uit ruim 1400 polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico


 
bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl, www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van De Blok, Rotmans en Weggeman

Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland Kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg) en Matthieu Weggeman (Hoogleraar innovatief Management)

Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

Jos de Blok uit Almelo begint een eigen zorgverzekering. De oprichter van Buurtzorg Nederland, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land, gaat de concurrentie aan met Menzis.

Het is een initiatief van Buurtzorg en een aantal mensen die eveneens kritiek hebben op de huidige zorgverzekeraars, onder wie oa Jan Rotmans.
(zie ook de vele ingezonden berichten)
 

horizontal rule


 
Zwarte Zwanen en de Nederlandse pensioen-industrie

 
bullet22 juli 2016, TV Programma Zwarte Zwanen: Zwarte Zwanen - 6 TV-uitzendingen

Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie.

Aandacht voor het toezicht op mensen die verantwoordelijk zijn voor honderden miljarden pensioeneuro's.

In de pensioenwereld gaan alle betrokkenen zelf over hun integriteit.

Echt toezicht is er nauwelijks.

Wel veel schimmigheid in een pensioenwereld die tevreden is over zichzelf.
 
bullet Kan het anders met uw pensioenpremie?       - Uitzending:  22 juli 2016
 
bullet De schimmigheid blijft                                   - Uitzending:  15 juli 2016
 
bullet Samenvatting deel 1, 2 en 3                          - Uitzending:  14 juli 2016
 
bullet deel 3 Schatrijk van uw pensioenpremie        -  Uitzending:  4 september 2015
 
bullet deel 2 De perverse prikkels blijven                - Uitzending:  14 juli 2015
 
bullet deel 1 Gokken met uw pensioenpremie          - Uitzending:    1 juli 2013
 
bulletAlle Video's van de bovenstaande uitzendingen ( NPO - Uitzendinggemist ) -  alle Video's
 
bulletZie ook item op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina Integrale visie NL en EU - item 3.5  van de website www.duurzame-politiek.nl.
 

 

   
     Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek?

      Nu extra onder de aandacht ivm de de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

 
bulletZie bv de pagina Integrale Visie EU / NL, item 1.2 van de website    www.duurzame-politiek.nl over Duurzame Politiek met Integrale Visie,  welke is voorgekomen uit deze website over burnout.
 
 
bulletBoek: Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.

Het fel besproken boek 'Tegen Verkiezingen' pakt uit met een nieuwe diagnose - en een lang vergeten remedie.
Dit invloedrijke manifest maakt duidelijk dat de huidige verkiezingen een vermolmde procedure zijn. Gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert David van Reybrouck een wervend voorstel voor een echte democratie - ťťn die werkt.

Het boek laat je op een speelse manier kennismaken met oudere vormen van democratie, die in een moderne jasje gestoken zouden kunnen bijdragen aan de problemen van ons parlementaire stelsel van nu.


'Van Reybrouck wil een systeem waarin de regering niet slechts voor het volk bestaat, maar ook duidelijk uit het volk bestaat. Ene president Trump zou zijn opvattingen onder de loep mogen nemen...'
               - Financial Times -
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016

 
bulletG1000: http://g1000nu.ning.com/ en zie ook de site http://g1000.nu/

   - Platform voor democratische innovatie - Nederland
 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes
 
bulletG1000: www.g1000.org/nl

   - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ

 
bulletVoorbeeld moderne democratie: Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015

 
bullet1 juni 2015:  Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geÔnspireerd door G1000)  -  www.democratie1000.nl/

Ruim 750 deelnemers
:
Tijdens de Democratie 1000, op1 juni in Apeldoorn, boog een grote groep burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers zich over de staat van de lokale democratie.

'Hoe verder met de locale democratie in Nederland?
 
bullet  == Video: Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn  ==
 
bulletEigen opmerking mbt 'Democratie 1000' in Apeldoorn:

Zelf heb ik als burger mee mogen doen aan deze D1000.
Ik vond het een imposante, inspirerende en mooie ervaring.
Ik was onder de indruk van de effectiviteit, gestructureerde opbouw, het enthousiasme, de goede organisatie en het resultaat.

Het was een levendig en aangenaam gebeuren, waarbij ik vele mensen heb ontmoet in een bijzonder open sfeer!

 
bullet30 september 2014 - YouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht

 
bullet30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek
 Nieuwe geactualiseerde uitgave
van 4 oktober 2016
 

Eigen opmerking:

Een echt belangrijk boek!


Kost  E 10,00 
bullet Voorbeeld periodieke referenda in Zwitserland - Hoe het echt anders kan!

 In Zwitserland is de gemeente met zijn inwoners het belangrijkst, daarna komt het kanton, en als laatste de centrale overheid.

 
Voorbeeld van een Integrale Politiek partij in Zwitserland: Integrale Politik (IP)


          - 'Macht aan de stad ?'

          -
Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op dat het politieke gebouw in Zwitserland omgekeerd is!
 
bullet Politiek in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Overheid in Zwitserland - Wikipedia
 
bullet Volksabstimmung (Schweiz) - Wikipedia - Periodiek Referendum

Die Volksabstimmung (franzŲsisch Votation populaire, italienisch Votazione popolare, rštoromanisch Votaziun dal pievel) ist ein Instrument der direkten Demokratie in der Schweiz und damit ein wichtiges Element des politischen Systems der Schweiz.
 
bullet Referendum in Zwitserland - Wikipedia (NL)
 ---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------


---------------- 00 ----------------------- 00 ------------------------ 00 ----------------- 00 ------------------

 

Nieuws:  Dagelijks nieuws mbt burnout

 

 
bullet24 maart 2017, Trouw: Werkgevers houden plan Asscher tegen

Een centrum dat zaken rond beroeps-ziekten sneller afhandelt, dat leek een goed idee. Maar het komt er niet !!!

Op het laatste moment hebben werkgevers besloten de komst van een expertisecentrum voor beroepsziekten tegen te houden.

Mensen die ernstig ziek worden door hun werk en daar een schadevergoeding voor eisen van hun baas, lopen nu tegen een enorm ingewikkeld, duur en lang proces aan bij de rechter.

Het moeilijkste is te bewijzen dat de ziekte door het werk komt.

Een expertisecentrum kan dit proces verbeteren, maar werkgevers zetten na ruim een jaar overleg en meerdere onderzoeken de hakken in het zand.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie, Maatschappelijke context en Ethiek en filosofie van deze pagina.
 

 

 
bullet21 maart 2017, YouTube-video: Sophie in de mentale kreukels (video) - aflevering 1 - BNN- doorlopend TV-Programma

Sophie praat met Waldemar over de periode dat zij een burn-out kreeg.
Ze wordt gevolgd terwijl ze een stressband draagt en Ruby Wax zet Sophie op het spoor van mindfullness.
 
bulletBNN - TV Programma Sophie in de mentale kreukels - TV uitzending - dinsdag avond Ned 3 - 20.30 uur
 
bulletNPO - Sophie in de mentale kreukels
 
bulletBNN - Sophie in de mentale kreukels
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout  en Psychisch herstel van deze website.
 

 

 
bullet20 maart 2017, http://g1000nu.ning.com: G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes

Eťn van de uitgangspunten die wij tot nu toe hanteerden bij de organisatie van een G1000 was dat het moest gaan om een initiatief van burgers. Weliswaar in samenwerking met de overheid en werkgevers, maar de regie ligt bij burgerinitiatiefnemers. Om te voorkomen dat een G1000 gebruikt wordt om de agenda van de wethouder te legitimeren en om ervoor te zorgen dat voor burgers de integriteit van de G1000 niet ter discussie staat. In de afgelopen paar jaar hebben we om die reden enkele voorstellen afgewezen.

Drie jaar na het formuleren van dit uitgangspunt komen we daar op terug.
We zien dat het organiseren van een G1000 voor burgers een íhell of a jobí is en dat de verwerking van de resultaten door de lokale overheid veel te wensen over laat. Vandaar dat wij dit voorjaar besloten hebben om onze uitgangspunten aan te passen en in te gaan op de vragen van de Gemeentes Bronckhorst en Diemen om samen met hen een voorstel voor een G1000 uit te werken. Intussen zijn daar de Gemeente Enschede (vuurwerkdialoog) en de Gemeente Steenwijkerland bij gekomen.

Wij gaan de samenwerking met deze gemeentes graag aan, maar onder strikte voorwaarden.
We vragen om de principes van de G1000 te respecteren ťn vooraf te garanderen dat de uitkomsten gaan landen in concreet beleid.
De gemeente biedt ondersteuning bij het natraject: de deelnemers werken de resultaten uit tot concrete projectvoorstellen, de ambtenaren vertalen die in beleid. We hopen op deze manier een nieuwe stap te maken in de vernieuwing van onze democratie.
 
bullet Zie ook item Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.
 

 

 
bullet18 maart 2017, http://kassa.vara.nl/ : Antidepressiva: hoe zit dat?  (video)

Een miljoen Nederlanders gebruikt antidepressiva.
Hebben alle mensen die deze middelen gebruiken wel baat bij deze medicijnen?

Maar de redenen om te gebruiken lopen nogal uiteen.

Voor mensen met een zware depressie is het letterlijk een levensreddend medicijn en zijn de voordelen groter dan de nadelen.

Maar het wordt ook voorgeschreven voor stoppen met roken, slaapstoornissen, overgangsklachten, zenuwpijnen of een burn-out.

Hoe kan ik eventueel antidepresiva afbouwen?
 
bulletArtikel: Antidepressiva hoe zit het precies?

 
bullet NPO: Hele uitzending TV programma Kassa van 18 maart 2017 - video

 
bulletZie ook de site: https://allesgoed.org

Op deze site vind je oa verhalen van mensen die openhartig vertellen over hun depressie en wat helpt.

 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 


 

 
bullet6 maart 2017, Radar.avrotros.nl: Wie controleert Acture  (video - NPO)

Oud-medewerkers van het bedrijf
Acture (private uitvoerder sociale zekerheid) doen een boekje open over de onmenselijke behandeling van werknemers in de ziektewet.

Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden van de ziektewet betaald en begeleid door een commercieel bedrijf als Acture.

Maar wie controleert deze bedrijven eigenlijk? Bekijk de eerdere uitzending over dit onderwerp.
 
bullet Alle recente Radar-uitzendingen - (NPO)
 
bulletZie ook de pagina's Burnout preventie en Overige informatie van deze website.
 

 

 
bullet 6 maart 2017, Zwarte Zwanen-6 (Omroep Max) : Zwarte Zwanen deel 6 - U en de pensioenelite (video - NPO)

De 80-jarige Riet doet haar relaas.

Ze krijgt van pensioenfonds PMT een bruto weduwenpensioen van 114 euro per maand.

Ze is er van overtuigd dat PMT een foutieve berekening maakte. Ook de 72-jarige oud-filiaalchef van een Albert Heijn-vestiging, Herman, verbaast zich over hoe zijn pensioeninleg beheerd wordt. Christine (84), oud-ziekenhuismedewerker, laat kritische geluiden horen aan haar pensioenfonds PFZW.

Hoe reageert haar fonds? Gepensioneerd productspecialist Peter (67) gaat voor de camera de confrontatie met zijn pensioenfonds PME aan. Hans (53), medewerker van het Hilversumse fijnmetaalbedrijf Buhl, vertelt hoe meerdere sterfgevallen in zijn omgeving het belang van pensioenopbouw doen relativeren.

Verder citeert Zwarte Zwanen 6 uit interne stukken van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder APG. Daaruit blijkt dat de uitvoering van de ingewikkelde pensioenregelingen vastloopt. Wat doen pensioenfondsen met het toenemend aantal fouten?
Waarom investeert een van de grootste pensioenuitvoerders van het land, MN, 75 miljoen in een ICT-project? Terwijl dat project halverwege stopt.
 
bullet Alle uitzendingen van Zwarte Zwanen (NPO)
 
bulletZie ook item op deze pagina.
 

 

 
bullet 1 maart 2017, HPdeTijd.nl: Bram Bakker: 'Niets wil ik meer met zorgverzekeraars te maken hebben'

De zorgverzekeraars zouden hun best moeten doen burn-outs te voorkomen, maar in plaats daarvan veroorzaken ze die juist.
Bij artsen, welteverstaan, die stapelgek gemaakt worden door de zinloze registratieterreur en controledwang.

Ook patiŽnten zijn hiervan de dupe. Een welgemeend jíaccuse van psychiater Bram Bakker tegen een pervers systeem.
 
bullet4 maart 2017, nporadio.nl: Zinloze registratie-terreur en controle-dwang in de zorg - audio fragment

Bram Bakker is psychiater.
Hij heeft naar eigen zeggen 25 jaar lang braaf gedaan wat zorgverzekeraars van hem eisten. Maar hij is het helemaal zat.

De bureaucratie van zorgverzekeraars Ďvergallen zijn werklustí.

Het systeem deugt volgens hem niet. Het roer moet drastisch om.
 
bullet Bram Bakker - psychiater - Wikipedia
 
bullet http://brambakker.com/  - website Bram Bakker
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.
 

 

 
bullet1 maart 2017, Prof. dr. Paul de Blot: Leeft onze democratie nog?

Wie de opiniepeilingen volgt kan zich afvragen of we nog democratisch geregeerd worden.

We zitten met een achterhaald politiek systeem waar alleen politieke partijen de dienst uitmaken. Hoe is het zover gekomen? Door onszelf! Daarom kunnen we er ook zelf iets aan doen.

Volgens de peilingen moet alles op de schop: de rechtspraak rammelt, het onderwijssysteem deugt niet, de medische wereld pakt de zaak verkeerd aan en ga zo maar door. Inderdaad is er op een aantal gebieden vaak een schokkend gebrek aan kwaliteit, maar veel mensen doen gelukkig echt hun best, vaak op heldhaftige manier.

Daar waar de menselijke waardigheid op het spel staat moeten we extra alert zijn. Het gaat om de mens in nood in de zorg: de zorg voor de oude mens, de zorg voor de zieke mens en de zorg voor de vereenzaamde mens.
Het gaat ook om aandacht voor de jeugd, zoals de slachtoffers van echtscheiding en kinderen die asiel zoeken waar de jeugdzorg onvoldoende voor is toegerust.
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid  -  Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid -

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.
 
bullet Zie ook de pagina Integrale Visie EU / NL - item 1.1, van deze website   www.duurzame-politiek.nl, die is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet22 februari 2017, nu.nl: Jonge generatie politici komen met manifest voor duurzamer land

Tien politieke jongerenorganisaties van links tot rechts hebben een gezamenlijk manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Het stuk is woensdag gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

De voorzitters van de jongerenclubs waren voor het opstellen van het plan uitgenodigd bij D66-coryfee Jan Terlouw. Diens pleidooi voor het onderlinge vertrouwen dat heerste in de tijd dat er touwtjes uit de brievenbussen hingen, kreeg vorig jaar veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest.

Jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP hebben het stuk ondertekend.
Ze willen dat hun punten worden opgenomen in het regeerakkoord van het volgende kabinet.
 
bullet22 februari 2017, De Wereld draait door - video: Manifest politieke jongeren en Jan Terlouw

Eind vorig jaar maakte Jan Terlouw met zijn indrukwekkende en ontroerende pleidooi veel los.
In zijn speech sprak hij over ĎHet touwtje uit de brievenbusí en het vertrouwen in de samenleving.

Het fragment werd ook online massaal bekeken en gedeeld, en op social media kwamen heel veel reacties. Hij vond het tijd voor een vervolg op zijn pleidooi. Samen met tien voorzitters van politieke jongeren organisaties presenteerde hij vandaag een manifest
 
bulletTekst - Politiek jongeren Manifest 22 februari 2017
 
bulletZie de pagina Literatuur van deze website.
 
bullet Zie ook de pagina Duurzaamheid van de website     www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programmaís in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?
Politiek Geluksmanifest 2017
ó omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 

 

 
bullet17 februari 2017, AD: Slaappil voor ouderen moet in de ban

Ouderen moeten van de slaappillen af.

Gebruik leidt jaarlijks nog altijd tot duizenden valpartijen en botbreuken, waarschuwt een hoogleraar medicatieveiligheid.

Niet alleen slaappillen leiden bij ouderen tot veel onnodige opnames, ook bloeddrukverlagers. Laatstgenoemden moeten een herseninfarct of -bloeding voorkomen, maar maken gebruikers ook vaak duizelig waardoor ze (flauw)vallen.

,,Wat is dan erger: het middel of de kwaal?'' vraagt hoogleraar Van Den Bemt.

,,Als huisartsen en apothekers beter rekening zouden houden met leeftijd, gewicht en conditie van hun patiŽnten, zouden veel ongelukken met medicijnen kunnen worden voorkomen.''
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 

 

 
bullet7 februari 2017, Trouw: Medisch expert berispt voor belediging collega

Het medisch tuchtcollege vindt dat een medisch expert een collega geen 'charlatan' mag noemen.

De Groningse hoogleraar farmacotherapie Anton Loonen werd gisteren berispt door het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven. Hij gaat 'zeer waarschijnlijk' in hogere beroep.

Loonen trad vorig jaar op als expert in een rechtszaak rond een familiedrama in Noord-Brabant.
Een vader stak zijn vrouw dood en verwondde zijn zoon ernstig.

De man was daarvoor al veroordeeld, maar zijn advocaat wilde voor het gerechtshof aantonen dat de anti-depressiva die zijn cliŽnt nam, hem tot deze daad zouden hebben gedreven.
Loonen bestreed deze theorie.
 
bullet6 februari 2017, sin-nl.org: Farmcoloog A. Loonen berisping: Forensisch arts is 'geen charlatan'
 
bulletZie ook item op deze pagina.

 
bullet1 februari 2017, TV progr. zembla.vara.nl: Belastingdienst overtreedt willens en wetens privacywet

De Belastingdienst heeft de financiŽle en persoonlijke gegevens van 11 miljoen belastingbetalers en 2 miljoen bedrijven in de periode van 2013 tot 2016 onvoldoende beveiligd.

Diefstal en verlies kunnen niet worden uitgesloten.

Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de Belastingdienst in bezit van ZEMBLA
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet31 januari 2017, TV-progr. binnenland.Eenvandaag.nl: VU-Onderzoek onderzoek naar gebedsgenezing, werkt het echt? (video)

Een groep medici van de Vrije Universiteit doet de komende tijd onder leiding van promoverend huisarts Dick Kruijthoff onderzoek naar mensen wier gezondheid is verbeterd na een gebedsgenezing.

Janneke brengt zeventien jaar liggend en in een rolstoel door, tot ze besluit om naar een genezingsdienst te gaan.
Er wordt voor Janneke gebeden en zeventien jaar van verschrikkelijke pijn is in ťťn moment voorbij.

Ze kan meteen met haar medicijnen stoppen en ook fysiotherapie is niet meer nodig. Artsen zijn met stomheid geslagen. De arts die haar behandelde constateert na de genezing dat zenuwbanen die daarvoor kapot waren op miraculeuze wijze geheel vernieuwd zijn.

Huisarts Kruijthof: "Dit zijn zeer opmerkelijke genezingen, temeer omdat iemand die zeventien jaar niet gelopen heeft eerst zou moeten revalideren bij bijvoorbeeld een gebroken been of iets dergelijks.

Dat iemand meteen gaat lopen en fietsen is nagenoeg onmogelijk."
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld - item 8 'Het helende bewustzijn' - van deze website.
 

 

 
bullet16 januari 2017, Trouw: Zorg bereikt veel psychiatrische patiŽnten niet

Bijna de helft van de mensen met psychische problemen zegt dat goede zorg slechts soms of nooit beschikbaar is. Mensen met psychische problemen krijgen vaker onvoldoende zorg dan mensen met lichamelijke klachten. Ze nemen vaker geen medicijn of gaan niet naar de hulpverlener, omdat ze het niet kunnen betalen.

Voor mensen op zoek naar psychologische hulp zijn kosten en wachtlijsten ook vaker een drempel dan voor andere patiŽnten. Vooral op een behandeling van borderline, autisme en angst- en dwangstoornissen moeten patiŽnten lang wachten, merkt het platform voor de GGZ.

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben meer problemen om goede zorg te krijgen dan patiŽnten met een lichamelijke ziekte. Zij mijden eveneens vaker zorg en zien meer belemmeringen. Net als mensen met psychische problemen melden ze vaak dat het regelen van goede zorg hen meer energie kost.

 
bulletZie ook de pagina's Psychisch herstel  en Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet3 februari 2015, NRC: Onder jongeren tussen 20 en 25 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1

De NOS plaatste hierover een bericht op haar website. In het stuk worden enkele cijfers genoemd.
"In 2013 pleegde een recordaantal van 1.854 Nederlanders zelfmoord
Ē, schrijft de NOS.

"Elk jaar zijn er 100.000 pogingen tot zelfdoding. Onder jongeren tussen de 20 en 25 jaar is het ook doodsoorzaak nummer 1.
Ē

 
bullet30 juni 2016, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek): Meer zelfdodingen

De afgelopen jaren is het aantal zelfdodingen gestegen: van 1353 in 2007 naar 1871 in 2015.
Dat komt neer op gemiddeld vijf mensen per dag.

Ook afgezet tegen de groeiende bevolking stijgt het zelfdodingscijfer.
Het ligt met 11,0 per 100 duizend inwoners op het niveau van begin jaren negentig.

Aan het begin van de jaren tachtig lag dit relatieve cijfer het hoogst (14,4 per 100 duizend mensen in 1984).
 
 
bullet14 januari 2017, Trouw: Kijk uit, nepnieuws!                  

Burgers krijgen door sociale media een kokervisie - de 'filterbubbel'. Waarin ze ook nog eens bestookt worden met nepnieuws.
Dit kan de Nederlandse verkiezingen beÔnvloeden. Marcel Becker en Bart Jacobs zien wel oplossingen.
Hou je van katten, dan krijg je vooral kattenvideo's op je tijdlijn.

De effectiviteit van de verspreiding van nepnieuws stoelt op een combinatie van drie factoren.

Ten eerste de filterbubbel: een groot deel van ons leven heeft zich verplaatst naar de digitale wereld. Daar worden bijna al onze activiteiten geregistreerd en gebruikt om persoonlijke profielen van ons op te bouwen.
Die profielen bepalen vervolgens wat wij online te zien krijgen, bijvoorbeeld op onze tijdlijn in Facebook.
Ook webshops stemmen hun producten en prijzen af op onze profielen, en allerlei andere websites tonen gepersonaliseerde advertentie
s

Daarnaast speelde zogeheten nepnieuws een belangrijke rol. Het gaat hierbij om volstrekt onzinnige berichten die een eigen leven zijn gaan leiden
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet5 januari 2016, nu.nl: Politieagenten verliezen vertrouwen in politiek

Politieagenten hebben er geen vertrouwen in dat de politiek de problemen bij de politie gaat aanpakken. Bij de dienst is behoefte aan meer mensen, middelen en bevoegdheden.

Het is voor politiemensen door de tekorten onmogelijk om hun werk veilig te doen, concludeert politiebond ACP op basis van een enquÍte die door 1.700 politiemensen werd ingevuld.

Geweld tegen hulpverleners krijgt bijzonder veel aandacht tijdens de jaarwisseling, maar volgens ACP krijgt de politie op alle andere dagen ook te maken met geweld.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet20 december 2016, nu.nl: Werkzoekenden niet goed geholpen door gemeenten en UWV - Onderzoek Inspectie SZW

Gemeenten werd 25 jaar geleden opgedragen om mensen met een uitkering te helpen en te stimuleren bij het zoeken naar werk, maar dat gebeurt nog steeds nauwelijks, meldt Trouw, die het onderzoeksrapport al heeft ingezien.

Ook de samenwerking tussen UWV en gemeenten verloopt moeizaam.

Samenwerking tussen regio's had al 25 jaar moeten gebeuren, maar gebeurt in de praktijk pas sinds drie jaar, volgens de inspectie.
"Er is een bijna permanente cyclus van afstemming en overleg. Er zijn veelvuldige discussies over structuren en er worden steeds nieuwe werkgroepen ingesteld"
 
bullet19 december 2016, Trouw.nl: Werklozen ontevreden over dienstverlening UWV

Het aantal werklozen daalt, maar dat is niet dankzij allerlei regelingen of hulp van externen. Slechts 20 procent van de WW'ers meent dat de inzet van het UWV de kans op werk heeft vergroot.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet19 december 2016, Trouw.nl: Wajonger van 50-plus niet naar UWV

Staatssecretaris Klijnsma laat 50-plussers in de Wajong niet herkeuren. Zij ontlopen het risico op een lagere uitkering.

Tienduizenden mensen die ouder zijn dan 50 jaar en al heel lang een Wajonguitkering ontvangen, omdat zij voor hun 18de al een arbeidsbeperking hadden, kunnen opgelucht ademhalen.

In de brief van het UWV die volgend jaar bij hen op de mat valt, zal staan dat zij 'geen arbeidsvermogen' hebben en dus niet worden gekort op hun uitkering.
Daartoe heeft de uitkeringsorganisatie in overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma besloten, laat het ministerie van sociale zaken weten in antwoord op vragen van Trouw.

Dat is een flinke zwaai van de staatssecretaris. Momenteel wordt bij alle Wajongers bekeken of zij mogelijkheden hebben om te werken. Als die er zijn, kunnen ze begeleiding krijgen bij hun pogingen om een baan te vinden ťn gaat hun uitkering omlaag van 75 naar 70 procent van het wettelijke minimumloon. Klijnsma vindt dat dit beleid ook voor oudere Wajongers moet gelden.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet 17 december 2016, Trouw: Antidepressiva zijn nutteloos en schadelijk

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. 980.000 van hen zouden dat beter niet kunnen doen, want ze hebben er geen baat bij, maar ondervinden vaak wel de ernstige bijwerkingen.

En velen van hen komen niet meer van de pillen af, omdat die verslavend zijn.

In debat met GÝtzsche
-
Maandagavond om 20.30 debatteert GÝtzsche hierover in het Amsterdamse debatcentrum De Balie met o.a. psychiaters Frenk Peeters en Jim van Os.

De bijeenkomst is uitverkocht, maar het gesprek is live te volgen via
www.DeBalie.nl en achteraf te bekijken via www.debalie.nl/de-balie-tv

 
bullet19 december 2016, Vimeo-video, De Balie Amsterdam: Debat met Peter Gotzsche

 
bullet18 december 2016, Trouw: Psycho-pillen doen meer kwaad dan goed

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken pillen tegen depressies, psychoses, angsten en hyperactiviteit.
Bijna allemaal hadden ze dat beter kunnen laten, vindt epidemioloog Dick Bijl.

Komende week verschijnt het nieuwe boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter GÝtzsche, waarin hij fel van leer trekt tegen de medicijnen die in de psychiatrie op grote schaal worden voorgeschreven terwijl hun werkzaamheid op zijn best twijfelachtig is.

Dick Bijl, arts en epidemioloog, schreef bij de Nederlandse editie van GÝtzsche's boek een inleiding over psychofarmaca in Nederland.

 
bullet19 december 2016. Trouw: Artsen: vooraf weet je niet bij wie de antidepressiva aanslaan

Artsen bestrijden met klem dat ze sombere mensen te snel een recept meegeven. 'Afraden is ons dagelijkse werk.'

We willen niet dat een psychotische patiŽnt zijn darmen eruit trekt en door acht personeelsleden in bedwang gehouden moet worden
.

 
bullet18 november 2015, NRC: Geneesmiddelen zijn gevaarlijk

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze website.
 
 
 
bullet11 december 2016,nrc.nl: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt

De levensverwachting van Amerikanen is vorig jaar licht gedaald, voor het eerst sinds 1993. Obesitas en armoede zijn boosdoeners.


Overgewicht, vergrijzing en een verslechterende economische situatie zijn de achterliggende oorzaken voor de hogere sterfte door die doodsoorzaken.


De levensverwachting is een belangrijk cijfer voor wie iets wil weten over de kwaliteit van leven, welzijn en de gezondheidszorg in een land.

De levensverwachting loopt nu iets terug doordat de sterfte door acht van de tien voornaamste doodsoorzaken in de Verenigde Staten zijn gestegen.

Het aantal Amerikanen dat overleed aan hart- en vaatziekten, chronische longziekte, diabetes, nierziekte, alzheimer, ongelukken en zelfdoding steeg flink in 2015.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website
 

 

bullet29 november 2016,Trouw: DNB: FinanciŽle sector mag  niet meewerken aan belasting ontwijking

FinanciŽle instellingen moeten niet langer meewerken aan belastingontwijking door hun klanten.

Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die er het komende jaar speciaal onderzoek naar doet.

DNB roept vooral banken en trustkantoren op geen nieuwe constructies meer op te tuigen voor hun klanten en bestaande ontwijkingsroutes af te sluiten.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet24 november 2016, NOS Nieuwsuur: Klimaatdoelen: we moeten levensstijl rigoureus veranderen

Voor Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs enorme gevolgen.

In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Daarvoor is volgens deskundigen en politici een enorme omslag nodig in de politiek en economie.

Wat gebeurt er in Nederland om die doelstelling te halen?
Volgens het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving zijn de de doelen van Parijs alleen haalbaar zijn als mensen hun levensstijl rigoureus aanpassen
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet23 november 2016, trouw: Ook afgelopen jaar werden de rijken rijker

Het jaarlijkse onderzoek naar de verdeling van het vermogen over de wereldbevolking bevestigt de trend van toenemende ongelijkheid.

Zo is uit te rekenen dat het gemiddelde vermogen ruim 50.000 euro per wereldburger is. Dat gemiddelde is nauwelijks gewijzigd.
Het zegt tegelijkertijd weinig over de werkelijkheid. Om meteen maar die prangende vraag te beantwoorden: ja, ook het afgelopen jaar werden de rijken weer rijker.

De 1 procent rijksten ter wereld bezitten gezamenlijk iets meer dan de helft van het totale vermogen. De 10 procent meest vermogenden leggen samen beslag op bijna 90 procent van alle rijkdom
.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet18 november 2016, nu.nl: Werkgevers en ondernemers zeggen vertrouwen op in nieuwe ZZP-wet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de omstreden wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp'ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.
Onduidelijkheid over de nieuwe regels zou zorgen dat opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren.
 
bulletNu.nl dossier: Omstreden wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
 
bulletZie ook de pagina: Overige informatie van deze website.
 
 
bullet8 november 2016, Trouw: Adviseur kabinet: burgers verdienen betere inspraak

De overheid moet burgers beter en eerder betrekken bij belangrijke ingrepen in het landschap.

De wijze waarop omwonenden nu inspraak hebben op plannen in hun omgeving, zoals rond de komst van grote windmolenparken, deugt niet en kan zelfs 'polariserend' werken.

'De aandacht van de overheid voor landschap neemt af, terwijl die bij burgers juist toeneemt.'
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet 1 november 2016, www.cbs.nl: Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers.
Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak. Ook gecorrigeerd voor dergelijke verschillen is er een behoorlijke variatie tussen de inkomens van flexwerkers en liggen deze onder die van vaste werknemers.

Onderaan de ladder staan oproep- en invalkrachten. Deze verdienen 20 procent van wat vaste werknemers krijgen.
De meest verdienende flexwerkers zijn diegenen die uitzicht hebben op een vast contract: deze zitten op 72 procent van wat vaste werknemers verdienen.

Gemiddeld ligt het bruto-inkomen van flexwerkers op 38 procent van dat van vaste werknemers, oftewel 19 duizend euro (in 2014).
Het merendeel van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is flexwerker uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever (38 procent) of het lukt hen niet om een vaste baan te bemachtigen (30 procent)
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

 
bullet27 oktober 2016, Trouw: Democratie door loting is zo gek nog niet  - Code Oranje

Veel mensen doen lacherig over 'democratie door loting'. Maar deskundigen zijn enthousiast, gemeenten zijn al aan het experimenteren en de minister heeft er wel oren naar.

Bij burgemeester Bert Blase van Vlaardingen stond gisteren de telefoon roodgloeiend. Hij heeft geweten dat hij in Trouw een campagne met een alarmerende titel lanceerde.

Met '
Code Oranje' wil Blase de Nederlandse democratie nieuw leven inblazen.

Burgers moeten veel meer invloed krijgen, vindt hij, op lokaal niveau, maar ook landelijk.

Een van de voorstellen: laat gemeenteraden door loting samenstellen, in plaats van door verkiezingen

 
bullet Zie ook item Hoe krijgen burgers / patiŽnten weer een echte plek en invloed in de politiek? op deze pagina.

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet Zie ook de pagina Integrale Visie EU / NL item 1, van de website    www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bullet19 oktober 2016, nu.nl: 2.6 miljoen infecties in Europese ziekenhuizen


In de Europese ziekenhuizen sterven jaarlijks 91.000 mensen aan infecties die ze ter plekke hebben opgelopen.

Dat heeft een nieuwe studie uitgewezen.

Het aantal patiŽnten dat in een kliniek besmet raakt wordt geraamd op 2,6 miljoen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

 
bullet 18 oktober 2016, nrc.nl: Computers UWV crashen elke dag en informatie raakt zoek

ICT bij uitvoeringsinstantie UWV heeft fundamentele gebreken, blijkt uit interne stukken.

De situatie kan ĄonbeheersbaarĒ worden.


Medewerkers van uitvoeringsinstantie UWV kampen al maanden met hardnekkige verstoringen aan het computerprogramma waarmee ze contacten met werkzoekenden onderhouden en activiteiten bijhouden.

Medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met crashes.

Daarnaast zijn minstens 14.000 berichten en Ďrapporteringení van werkzoekenden bij drie storingen zoekgeraakt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte meldingen van sollicitatieactiviteiten of wijzigingen in gegevens van werkzoekenden.

Na soms herhaaldelijk contact met betrokken klanten is een groot deel van verloren informatie teruggevonden.
 
bulletZie ook de site ivm storingen UWV: http://allestoringen.nl/storing/werk-nl-uwv

 
bulletHulp bij storingen UWV? / ben je weg kwijt bij UWV: www.uwvreselijk.nl/index.php/hulp

Heb je problemen met het UWV? Wil je je verhaal kwijt? Wil de Nationale ombudsman je klacht niet in behandeling nemen? Ga niet wachten tot de overheid het voor je oplost, maar laat het weten.

 
bullet www.uwvreselijk.nl/index.php/dossiers/bereikbaarheid-uwv

Mijn UWV en Werk.nl zijn nog altijd niet op orde. De website is veelvuldig niet te bereiken, documenten zijn zoek, sollicitaties kunnen niet worden doorgegeven, wijzigingen komen niet aan, etcetera.

Ook de telefonische helpdesk laat te wensen over.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet13 oktober 2016, nu.nl: Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg steeds langer

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg worden steeds langer, waardoor patiŽnten langer moeten wachten op hulp. Zowel voor een eerste gesprek als het moment waarop de behandeling begint, lopen de wachtlijsten verder op.

Dit schrijft GGZ Nederland op haar website. Bij de helft van alle 24 ondervraagde instellingen blijkt dat patiŽnten langer op een eerste gesprek moeten wachten dan de landelijke norm voorschrijft. De aanmeldwachttijd mag
maximaal
vier weken bedragen.

De hoogst genoemde aanmeldwachttijd bedraagt vijftien weken. Daarbij geeft een op de vier jeugdzorginstellingen aan dat het steeds langer duurt totdat de behandeling daadwerkelijk begint.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet13 oktober 2016, nu.nl: WHO pleit voor hogere belasting van drank en suiker

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept landen wereldwijd op om de belasting te verhogen van drankjes met suiker.
Volgens de organisatie veroorzaakt het nuttigen van deze drankjes een epidemie van obesitas en diabetes.
 
bulletZie item Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU op deze pagina.

 
bullet4 oktober 2016, zorg.nu  - http://zorgnu.avrotros.nl/

Zorg.nu is het televisieprogramma voor iedereen die met de zorg te maken heeft.

Niet alleen voor mensen die gebruikmaken van de zorg, maar ook voor de 1,5 miljoen mensen die in de zorg werken.

Het programma is vanaf 4 oktober live te zien bij AVROTROS op NPO1, om 21.25 uur.

Aan bod komen de meest actuele medische ontwikkelingen, onderzoeken naar misstanden in de zorg, hoopvolle innovaties en het effect op de mensen in de praktijk. De presentatie is in handen van Antoinette Hertsenberg.

 
 
bullet 27 september 2016, nu.nl: Slechts 8 procent van de wereldbevolking leeft in schone lucht

Minstens 92 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtkwaliteit ondermaats is.

Bijna 90 procent van de dodelijke slachtoffers komt uit lage- en middeninkomenslanden.

Dat blijkt uit een dinsdag uitgekomen rapport van de Wereldgezondsheids
Organisatie (WHO).
 
bullet17 augustus 2016, nu.nl: Nederlanders roken per dag 5 sigaretten mee door de vervuilde
 
 
bullet 22 september 2016, nu.nl: Vaste banen verdwijnen door overheidsbeleid

Dat in Nederland steeds minder vaste contracten worden uitgedeeld en het aantal flexwerkers groeit, komt door het beleid van de afgelopen kabinetten. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag tegen de NOS.

"Dat het vaste contract op zijn retour is, komt niet doordat mensen dat graag willen of omdat het onvermijdelijk is," aldus directeur Laura van Geest tegen de omroep. "In het buitenland zien we deze trend niet en het is ook niet tijdelijk. Het lijkt dus echt beleid te zijn."

Het aantal flexwerkers en het aantal zzp'ers in Nederland stijgt al langer. Voor werkgevers is het vaak goedkoper om werknemers een tijdelijk contract te geven of om een zzp'er in te huren, dan om een vast contract aan te bieden.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet20 september 2016, nu.nl: Wat betekent Prinsjesdag 2016 voor mijn portemonnee

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend.
NU.nl legt uit wat voor gevolgen die plannen voor je portemonnee hebben.
 
bulletDossier Prinsjesdag 2016 van nu.nl: www.nu.nl/tag/Prinsjesdag
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet16 september 2016, nu.nl: Instanties vragen patiŽnt vaak en ten onterechte medisch dossier

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen mensen vaak om hun hele medische dossier bij hun huisarts op te vragen en te overhandigen, terwijl dit helemaal niet mag. Dat stelt de Landelijke Vereniging van Huisartsen op basis van een ondervraging van 175 van haar leden.

De LHV vertegenwoordigt zo'n 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding.
Van de ondervraagde artsen zei bijna 60 procent meerdere keren per jaar een verzoek van een patiŽnt te krijgen om zijn medisch dossier.
 

 

bullet15 september 2016, amc.nl: Koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim

Elke dag even koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim.

Dit blijkt uit een oriŽnterend onderzoek onder leiding van het AMC waarvan de resultaten donderdag zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Onderzoeker Geert Buijze: ďDagelijks koud douchen is gezond. Dat geldt voor de vitale groep mensen die we hebben onderzocht.

Voor mensen met ernstige gezondheidsklachten geldt deze conclusie niet, die hebben we niet meegenomen in ons onderzoek.Ē
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness - item 3, van deze website.

 
bullet28 augustus 2016, VPRO Buitenhof: Nederlands zorgstelsel op de schop

In plaats daarvan moet er ťťn pot komen waaruit alle zorg betaald wordt: het Nationaal Zorgfonds. Zonder eigen risico.
Is dat haalbaar?

En wat is er mis met het huidige zorgstelsel?
In Buitenhof een gesprek met psychiater Cobie Groenendijk van het comitť Nationaal ZorgFonds.
 
bulletHet Nationale Zorgfonds: https://nationaalzorgfonds.nl/

Zorg voor en van iedereen.
Goede en toegankelijke zorg is onmisbaar voor iedere beschaafde samenleving. De gezondheid van de bevolking hoort centraal te staan, niet Ďde marktwerkingí.
 
bulletZie item Discussie zorgstelsel in Nederland op deze pagina.

 
bullet6 augustus 2016, www.ahealthylife.nl: Ritalin schaadt kinderbrein mogelijk permanent

Tot deze conclusie komt Professor Liesbeth Reneman van het AMC, die het onderzoek leidde. Het onderzoek verscheen recent in het toonaangevende tijdschrift Jama, oftewel de Journal of the American Medical Association.

Er namen in totaal 99 proefpersonen uit de regio Amsterdam deel aan de studie. Voor het onderzoek zijn jongens van 10 tot 12 jaar en mannen van 23 tot 40 jaar geselecteerd. Allen hadden een onbehandelde vorm van ADHD.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Psychisch herstel van deze site
 
 
bullet 2 augustus 2016, Volkskrant: Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

Nederland moet uitstoot 36 procent verlagen.

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december op de klimaattop in Parijs zijn gemaakt.
Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele EU-lidstaten.

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen
.

Actiegroep Milieudefensie eist van de staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen.

Nu worden die normen op tientallen plaatsen nog overschreden, vooral door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide die veroorzaakt worden door verkeer en intensieve landbouw. Als gevolg hiervan gaan volgens de milieuorganisatie 'elk jaar vele duizenden mensen eerder dood'.
 
bulletAugustus 2016: Milieudefensie: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.
 
bullet Dagvaarding recht op gezonde lucht

De publiekssamenvatting van de dagvaarding voor de rechtszaak voor gezonde lucht.
 
 
bullet18 juli 2016, Trouw.nl: Geen 21.000 maart 1.500 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Overheden en bedrijven wisten in de afgelopen drie jaar slechts 1500 extra arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen, zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Dat staat haaks op het gejubel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken die vorige week claimde dat er ruim 21.000 banen gecreŽerd waren voor deze doelgroep.
Daarmee zou het doel van 9000 banen in 2016 ruimschoots zijn overtroffen.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

 
bullet11 juli 2016, Trouw: Twee jaar wachten op WW-geld

Veel flexwerkers en herintreders die werkloos raken, krijgen minder WW-uitkering dan waarop ze recht hebben.

Dat kan oplopen tot duizend euro per maand.

Door een nieuwe rekenmethode is voor tienduizenden mensen die na 1 juli 2015 werkloos zijn geraakt de uitkering veel lager geworden dan voorheen. Zoveel lager, dat minister Lodewijk Asscher van sociale zaken in november besloot tot reparatie.

Naar nu blijkt, kan uitvoeringsorganisatie UWV pas over een half jaar weer werken volgens de oude regels. Ook wie nu werkloos wordt, of de komende maanden, kan daardoor te weinig geld ontvangen.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer, omdat een flink aantal werklozen sinds juli 2015 een te lage uitkering krijgt, en nu nog steeds mensen de dupe zijn.

"Veel mensen kunnen onmogelijk dat inkomensgat overbruggen en komen in grote problemen", zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. Mensen kunnen bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen.
 
bulletfnv.nl: Veel gestelde vragen over de reparatie van de WW

Het kabinet heeft om te bezuinigen de opbouw en de lengte van de WW verkort; dat is slecht nieuws.
Maar het goede nieuws is dat de FNV samen met de andere vakbonden en werkgevers afspraken heeft gemaakt om de WW te repareren. Daardoor houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen, en worden zij beter begeleid naar ander werk.
 
bullet UWV - Alle storingen
 
bullet Algemene informatie WW-uitkering
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet 3 juli 2016, nu.nl: Huis van klokkenluiders opent deuren in Utrecht

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag 4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.
Daarmee staan zij niet meer alleen na het melden van een een werkgerelateerde misstand binnen een bedrijf of overheidsorganisatie.

Klokkenluiders belanden vaak in een lastige situatie."Ze lopen vaak tegen muren op. Hierdoor wordt het vertrouwen bij een klokkenluider steeds kleiner. Ze durven geen externe hulp in te schakelen", aldus woordvoerder Arjen Wilbers.
 
bulletWebsite Huis van Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/
 
bullet3 juli 2016, TV programma EenVandaag: Klokkenluiders nog steeds in de problemen

Klokkenluiders hebben nu geen bescherming, worden vaak ontslagen en raken in grote problemen.
Veel klokkenluiders raken ook nog eens privť in de problemen, bijvoorbeeld doordat oud-collegaís hen zien als Ďde vijandí. Het zogenaamde Ďklokkenluiderhuisí kan hen bijstand bieden.
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 
bullet1 juli 2016, nu.nl: NIBUD maakt zich zorgen om gepensioneerden van morgen

Het leven van ouderen is tegenwoordig niet meer zo goedkoop als voorheen. Dit terwijl er nu een groep aankomt die minder pensioen opbouwt, waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

De verwachting is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Dit heeft onder meer te maken met het toegenomen aantal zzp'ers en flexibele dienstverbanden.
Door dit soort werkenden wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd.

Ook de toename van echtscheidingen speelt hierbij een rol.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet29 juni 2016, Trouw: Schippers - geen zwijgcontracten meer

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat zorgbestuurders garanderen dat ze geen afspraken meer maken met patiŽnten of nabestaanden over het afzien van bijvoorbeeld een (tucht)klacht of een gesprek met lotgenoten.

De Inspectie voor de gezondheidszorg zal komend jaar grondig onderzoek blijven doen en waar nodig optreden tegen deze zwijgcontracten. Als blijkt dat dergelijke overeenkomsten dan nog niet tot het verleden behoren, zal Schippers met een wettelijk verbod komen, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

In april riep Schippers patiŽnten en nabestaanden op om geheimhoudingsovereenkomsten te melden bij de inspectie.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet25 juni 2016, Trouw.nl: Onhandig UWV dupeert kwetsbare

Ongeveer een kwart van de werkgevers maakt gebruik van de diensten van gemeenten en UWV als ze personeel zoeken.

Ondernemers vinden dat het ambtenaren en UWV-medewerkers ontbreekt aan daadkracht, aan professionaliteit en de wil om serieus samen te werken, meldt het rapport 'Werkgeversperspectief' van de Inspectie SZW.

Dat moet anders, vindt de inspectiedienst, omdat hierdoor kwetsbare werkzoekenden te veel buiten beeld blijven
.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet21 juni 2016: 21 juni - Internationale Yoga dag

Dinsdag 21 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag.

Wereldwijd zijn er deze dag honderden yoga events en ook Nederland doet mee!
 
bullet www.yogaonline.nl/  - Yoga Magazine
 
bullet Yoga - Wikipedia
 
bullet http://yoga.startpagina.nl/ - Start pagina Yoga
 
bullet Gezondheidsvoordelen van yoga - website www.gezondheidsnet.nl/
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en mindfulness en Fysiek herstel  van deze website.

 
bullet16 juni 2016, nu.nl: Jeugdinstellingen zijn 18 miljoen Euro extra kwijt door bureaucratie

Instellingen die gespecialiseerde hulp bieden aan kinderen met psychische problemen zijn bij elkaar rond de 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie.

De instellingen zouden meer geld kwijt zijn omdat ze nu met tientallen tot honderden gemeenten de verantwoording voor de geleverde zorg en de betaling ervan regelen. Administratieve kosten bij de instellingen zijn hierdoor met gemiddeld ruim 10 procent toegenomen, omdat ze bijvoorbeeld meer boekhouders moeten aannemen
.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet15 juni 2016, nos.nl: VVD en PvdA oneens over vennootschapsbelasting

VVD en PvdA zijn het oneens over een mogelijke belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Staatssecretaris Wiebes liet gisteren doorschemeren dat hij overweegt de vennootschapsbelasting iets te verlagen om beter te kunnen concurreren met andere Europese landen.

GroenLinks-woordvoerder Grashoff had geen goed woord over voor de plannen van Wiebes.

Hij noemde het onbestaanbaar dat de tarieven omlaag gaan, "terwijl de maatregelen tegen belastingontwijking nog niet zijn ingevoerd".
Volgens hem kunnen de tarieven in Ierland beter worden verhoogd dan die in Nederland verlaagd.
Ook SP-woordvoerder Merkies was zeer kritisch. "Wat blijft er over van het Europese pakket om belastingontwijking aan te pakken?"
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet14 juni 2016, Tubantia, artikel: Laat de gave van het woord weer winnen, door Andrť Vis

Laat de gave van het woord weer winnen. Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie.
Misschien keert dan de beschaving terug in het debat.

Andrť Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia.
 
bulletZie de pagina Duurzaamheid item 'Filosofie, ethiek, politiek, (E-)democratie, communicatie en duurzaamheid' van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie de pagina Psychisch herstel item 10 'De kunst van een goed gesprek'.

 
bullet13 juni 2016, Dagblad Limburger: Bezuinigingen in de zorg geschrapt

Het kabinet ziet af van bezuinigingen van een half miljard euro op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg.
Dat heeft staatssecretaris Van Rijn bekendgemaakt.
De bezuinigingen kunnen worden geschrapt, doordat het kabinet 400 miljoen euro voor zorg heeft vrijgemaakt in de begroting.

 
bullet1 juni 2016, TV Programma Zembla: Ziekenhuiscalamiteiten- deel 3 - ( Video )

Het UMC Utrecht ligt onder een vergrootglas van de Inspectie die het ziekenhuis zelfs onder verscherpt toezicht stelt.

Twee uitzendingen van Zembla brengen onder meer het verhaal over een angstcultuur op de KNO-afdeling, over calamiteiten die het ziekenhuis niet meldt bij de Inspectie.
Aanvankelijk ontkent de Raad van Bestuur dat er problemen zijn, maar zegt nu dat Zembla 'ons met de neus op de feiten heeft gedrukt'.
Toch gebeuren er in korte tijd merkwaardige dingen. Klokkenluiders worden onder druk gezet
.
 
bullet2 maart 2016, TV Programma Zembla: Ziekenhuiscalamiteiten - deel 2
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bulletmei 2016, www.filosofie.nl: Artikel - We zoeken leiders maar laten ons niet sturen, door Joep Dohmen

Hoe ziet de nieuwe leider eruit? We vroegen het aan Joep Dohmen.

Op 31 mei 2016 spreekt hij op een seminar in Vught, waar hij met behulp van de praktische filosofie nieuwe vormen van leiderschap onder de loep neemt. ĎLeiderschap betekent fouten maken', zo stelt hij.
 
bullet Joep Dohmen - Wikipdia
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 
 
bullet26 mei 2016, nu.nl: Hoofdredacteuren maken zich zorgen om Nederlandse persvrijheid

Het Genootschap van Hoofdredacteuren maakt zich zorgen over twee wetsvoorstellen waarin de bronbescherming van journalisten wordt vastgelegd. De overheid zou opsporingsdiensten te veel ruimte geven waardoor klokkenluiders 'vogelvrij' zijn.

De Staat is in het verleden al meerdere malen op de vingers getikt, omdat het journalisten liet opsluiten of afluisteren in de hoop hun bronnen te achterhalen. Doorgaans mogen journalisten zwijgen over wie hun bronnen zijn, maar dat recht is niet onbeperkt. Soms zouden maatschappelijke belangen zwaarder wegen.

In juni gaat de Kamer over deze gedetailleerd uitgewerkte wetten in debat. De overheid wil namelijk alleen bronbescherming toekennen aan 'echte' journalisten, om te voorkomen dat criminelen zich als journalist verschuilen achter de persvrijheid.

Het Genootschap, bestaande uit honderd (adjunct)hoofdredacteuren van onder meer kranten en tijdschriften, vindt dat de staat zich hiermee op een hellend vlak begeeft.
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van deze website.

 

bullet19 mei 2016, nu.nl: Ziekenhuizen doen te weinig tegen infecties

Veel ziekenhuizen doen nog niet genoeg om infecties bij patiŽnten te voorkomen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deed onderzoek bij 25 ziekenhuizen en concludeerde d
it.
In 2013 deed de IGZ ook onderzoek. Sindsdien hebben ziekenhuizen zich vooral op het gebied van persoonlijke hygiŽne verbeterd.
Maar het schoonmaken en ontsmetten kan volgens de inspectie beter.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet16 mei 2016, TV Show - Ivo Niehe: TV - Fragment over Blauwe Zone - Start op ca 25ste minuut na het begin van de uitzending.

Regels om de kans op een langer leven te verhogen.
 
bulletWebsite: Blue Zones, zie ook Blue Zones project Iowa - VS  (Zie ook enorme aantal YouTube video's, zoek  'bleu zones')
 
bullet Benadering bij 'blue zone' - projecten
 
bulletZie ook item Blauwe zones op deze pagina.
 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel van deze website.
 
 
bullet9 en 16 mei 2016, radar.avrotros.nl: Tien jaar marktwerking in de zorg - wie wordt er beter van? - Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht?

Radar Extra Documentaire - In Radar Extra maakt Antoinette Hertsenberg de balans op.

Wat heeft het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Zijn de hoge verwachtingen van het stelsel uitgekomen? En is de zorg effectiever en kwalitatief beter geworden?

Radar Extra laat opvallende bevindingen zien, bijvoorbeeld hoe marktprikkels en het declaratiesysteem met de dbc-codes artsen en ziekenhuizen aanzetten tot onnodige onderzoeken en behandelingen.

Ziekenhuizen worden in het nieuwe zorgstelsel geacht winst te maken en zijn afhankelijk van de 'productie' die gedraaid wordt.
In de medische sector wordt soms wel gesproken over 'productietenten' als het over ziekenhuizen gaat.

Een overstap naar een ander ziekenhuis betekent bijvoorbeeld vaak dat de patiŽnten opnieuw dezelfde onderzoeken moeten ondergaan, terwijl dit lang niet altijd nodig is.

Antoinette wil weten hoe specialisten en bestuurders denken over de weeffouten en de financiŽle prikkels in het huidige systeem.
Welke stappen moet er genomen worden om de zorg te verbeteren?
 
bullet9 mei 2016  - Deel 1 - Tien jaar in de zorg - wie wordt er beter van?
 
bullet16 mei 2016 - Deel 2 - Tien jaar in de zorg  - wie wordt er beter van?
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet11 mei 2016, Milieudefensie.nl: Milieudefensie eist gezonde lucht

Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen.
Uit metingen door bewoners en Milieudefensie naar stikstofdioxide blijkt dat de Staat de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt.
Door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven overtreedt Nederland de Europese wet.

Nederland heeft uitstel gekregen om in 2015 aan de normen te kunnen voldoen.
Nu blijkt dat deze normen nog steeds niet gehaald worden.
Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan de gevolgen van ongezonde lucht.

ďWij eisen via de rechter maatregelen die de luchtkwaliteit ťcht verbeteren.
Er gebeurt veel te weinig en dat duurt al veel te langĒ, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie
.
 
bulletZie ook item 6 april 2016 op deze pagina en de pagina Maatschappelijke context van deze website
 
 
bullet2 mei 2016, Radar - Avro-Tros: Antidepressiva - (Video)

Antidepressiva staan al jaren ter discussie.
De pillen kunnen heftige bijwerkingen hebben, zoals het opwekken van agressiviteit en suÔcidale neigingen.
Toch blijft de groep gebruikers maar groeien.

In Nederland slikken inmiddels ongeveer 1,1 miljoen mensen antidepressiva, zoals Seroxat en Prozac.
En dat terwijl de pillen maar bij een kleine groep werkzaam zouden zijn
.

Psychische problemen zouden het gevolg zijn van een chemische onbalans in de hersenen.

Hoogleraar Trudy Dehue schreef onlangs een artikel over het zogenaamde 'ontbrekende stofje in het brein'.
Op verschillende websites wordt deze hypothese verkondigd. 'Dat het onzin is, kan iedereen snappen.
Als verlegen mensen spraakzaam worden door alcohol, betekent dit niet dat zij een alcohol tekort hebben in hun hersenen.

 
bullet Radar-Testpanel - Bijwerkingen van antidressiva

Bijna 16.000 mensen hebben de enquÍte ingevuld en hun ervaringen met antidepressiva gedeeld.
Deze mensen gebruiken / hebben antidepressiva gebruikt of vullen de enquÍte in voor iemand in hun naaste omgeving.
Dit zijn niet alleen Radar Testpanelleden maar ook mensen van buiten ons testpanel.

We hebben expliciet gevraagd naar alle ervaringen: positief en negatief, in het heden en verleden, en met alle bekende antidepressiva. De resultaten van het onderzoek lees je hier.
 
bulletZei ook de pagina's Psychisch herstel en Maatschappelijke context van deze website
 

 

 
bullet2 mei 2016, Trouw: Nieuwe regels voor ZZP-ers, wat nu?

Gisteren gingen nieuwe zzp-regels in. Vanaf nu is het codewoord 'modelovereenkomst'.
Wat is er precies veranderd?
Waarom is de Var ook weer in de ban gedaan?

De Var, een zelfstandigenvergunning, werd tot nu toe gebruikt om aan te geven dat een zelfstandige niet vast in dienst was van een bedrijf. Te veel zzp'ers werkten echter te veel en te lang voor een en dezelfde baas en deden exact hetzelfde werk als de werknemers in vaste dienst bij die werkgever.

Deze schijnzelfstandigheid, of 'verkapte loondienst', was staatssecretaris Wiebes (VVD, FinanciŽn) een doorn in het oog. Een werkgever kon namelijk op die manier een zzp'er hetzelfde werk laten doen als een werknemer in vaste dienst, zonder dat er voor die zzp'er premies hoefden te worden afgedragen.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

bullet29 april 2016, Volkskrant: Kabinet houdt vast aan massaal aftappen internetverkeer

Het kabinet zet de plannen voor het op grote schaal aftappen van internetverkeer ongewijzigd door.
Daarmee trekt het zich niets aan van de kritiek van de telecomsector en maatschappelijke organisatie.

Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden.

Dat blijkt uit een nog geheim wetsvoorstel voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) dat in handen is van de Volkskrant.
Daarin staat ook dat geheime diensten vanaf 2017 elk jaar ťťn groot toegangspunt tot het internet zullen gereedmaken om afgetapt te worden.
In 2020 omvat het aftapnetwerk dan vier grote locaties.
 
bulletYouTube-video: Kabinet trekt zich niets aan van de kritiek op de inlichtingenwet - De Volkskrant
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Ethiek en filosofie van deze website.

 
 
bullet 6 april 2016, Zembla.vara.nl: Geen vuiltje aan de lucht - ( Video )

Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde
naar 130 km/uur, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op.
Vaststaat dat door hogere snelheden meer giftige stoffen vrijkomen. Eťn daarvan is fijnstof.

Uit onderzoek blijkt dat fijnstof onder andere longkanker kan veroorzaken.
 
Volgens minister Schultz blijft de blootstelling aan fijnstof binnen de gestelde norm.
Maar wetenschappers stellen dat er ook onder de norm gezondheidsschade voor mensen optreedt.

En hoe zit het met het nog kleinere en minstens zo gevaarlijke ultrafijnstof?
Vorig jaar werden rond Schiphol verhoogde concentraties gemeten.

Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten in de regio komt maar niet van de grond.

ZEMBLA onderzoekt: wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?


Alarmerende bericht
en van over de hele wereld over gezondheidsschade door fijnstof stapelen zich op!

Burgers worden buiten spel gezet.
 

 

bullet5 april 2016, Volkskrant: Artsen krijgen veel meer sponsorgeld van farmaceuten

Artsen krijgen veel meer sponsorgeld van farmaceuten.Transparantieregister Zorg komt maandag met cijfers.

Artsen en zorginstellingen krijgen veel meer sponsorgeld van de farmaceutische industrie dan tot nu toe werd aangenomen.
Vorig jaar betaalden fabrikanten 51,6 miljoen euro, 36 procent meer dan in 2014.
Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg, die maandag worden
gepubliceerd.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet19 april 2016, Tubantia: Gepensioneerde redt het niet meer

Stijgende zorgkosten, kortingen op het pensioen en weinig tot geen indexatie.
Ouderen staan er financieel slecht voor.

Zo'n 40 % van de ouderen kan naar eigen zeggen niet rondkomen van het pensioen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet13 april 2-16, nu.nl: Medicijn ADHD-patiŽnten wordt drie keer zo duur

ADHD-patiŽnten moeten vanaf volgende maand gaan bijbetalen voor het medicijn Amfexa. Dit nieuwe middel is drie keer zo duur geworden, waarschuwt apothekersorganisatie KNMP woensdag.

Nu moeten patiŽnten, bij een gemiddeld gebruik van 15 tot 20 milligram per dag, volgens de apothekers 75 euro per maand gaan bijbetalen.

"Het gaat om kwetsbare patiŽnten, dit is een groot probleem", zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent
 
bulletZie ook de pagina's  Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website

 
bullet8 april 2016, nu.nl: Gemeenten houden houden geld over op het budget van Maatschappelijke ondersteuning (2015)

Driekwart van de gemeenten in Nederland houdt naar schatting geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) en de helft op het budget voor jeugdzorg.

Dat stelt het vakblad Binnenlands Bestuur vrijdag op basis van gegevens van accountants, jaarrekeningen van individuele gemeenten en een beeld dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) schetsen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 

bullet27 maart 2016, VPRO Tegenlicht: Vakbond van morgen

Kunnen vakbonden de nieuwe generatie werkenden nog vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
 
bullet27 mart 2016: VPRO Tegenlicht - Uitgebreide Video: Vakbond van Morgen - duur ca 47 minuten

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk.
Vast werk wordt flexibeler.
Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen.

Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie?
Vakbonden hebben een cruciale rol gespeeld bij de opbouw van ons stelsel van sociale zekerheid.
Maar diezelfde vakbonden verzetten zich nu tegen het beschikbaar stellen van sociale voorzieningen aan de snel groeiende groep zzp'ers.

Kunnen zij de nieuwe generatie werkenden nog wel vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
Bescherming van lonen en arbeidsrechten zijn cruciaal voor economische groei en het tegengaan van toenemende ongelijkheid.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet 31 maart 2016, nu.nl: Steeds jonger obesitas en hoge bloeddruk

Mensen hebben op steeds jongere leeftijd risico op gezondheidsproblemen door obesitas en hoge bloeddruk dan vorige generaties.
Eind jaren 80 had 7 tot 8 procent van de veertigers obesitas, nu is dat 11 tot 15 procent.
 
bulletwww.umcutrecht.nl: Promotie 'Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekten'

Promotie G. Hulsegge MSc: Leefstijl en risicofactoren gedurende de levensloop en hart- en vaatziekte
n.

Er is een toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, wat leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht en obesitas.
Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee.
Dat is een van de conclusies die Gerben Hulsegge in zijn proefschrift trekt.

Hij laat ook zien dat het langdurig behouden van een gezond leefstijlprofiel en een gunstig risicoprofiel gepaard gaat met een 2.5 en respectievelijk 7 keer lager risico op hart- en vaatziekten dan bij langdurig ongezonde profielen.

Een gezond leefstijlprofiel is in deze studie gedefinieerd als een gezond gewicht, niet roken, een gezond voedingspatroon, voldoende lichamelijke activiteit en een gematigde alcoholinname.

Een gunstig risicoprofiel heeft als definitie een gezond gewicht, lage bloeddruk, laag cholesterol, niet roken en het ontbreken van diabetes.
 
bulletZie ook de pagina de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek (item 7) van de website www.duurzame-politiek.nl - welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet11 maart 2016, NOS Nieuwsuur: Renteverlaging mogelijk rampzalig voor pensioenen

De renteverlaging van de Europese Centrale Bank is potentieel een drama voor pensioenfondsen.
 De kans dat zij hun pensioenen volgend jaar moeten verlagen, is flink gestegen.

Bij een lage rente moeten pensioenfondsen steeds meer geld opzijzetten om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Dat betekent dat de pensioenen de komende tijd zeker niet omhoog gaan, en waarschijnlijk ook niet geÔndexeerd worden voor prijsinflatie.
Mogelijk gaan de pensioenen zelfs omlaag
.
 
bullet 14 maart 2016, marketupdate.nl: ECB heeft financiŽle integriteit financiŽle stelsel aangetast  - Nout Wellink

De ECB pleegt met haar monetaire beleid een aanslag op de integriteit van het financiŽle systeem.

Dat zei Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank, in een gesprek met Willem Middelkoop voor Cafť Weltschmerz.
Volgens Wellink rammelt het beleid van de ECB aan alle kanten en is het stimuleringsprogramma uitermate disproportioneel.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 

 

 
bullet9 maart 2016, nos.nl: Asscher kijkt naar mogelijke aanpassingen Flexwet

Minister Asscher gaat aan de slag met nieuwe voorstellen voor de bekritiseerde Wet werk en zekerheid (WWZ).
Vorige week riep de minister van Sociale Zaken tegenstanders en critici al op met concrete plannen te komen.
Wel vindt hij het te vroeg om de hele wet op de schop te nemen.
 
bullet4 maart 2016, www.ad.nl:  Asscher wil de Flexwet aanpassen

Minister Asscher van Sociale Zaken is bereid om zijn flexwet aan te passen.
Hij geeft critici gelijk die het oneerlijk noemen dat bedrijven zieke werknemers 2 jaar loon moeten doorbetalen en daarna ook nog een ontslagvergoeding moeten meegeven.
Ook naar het ontslagrecht wil hij kijken
 
bullet3 maart 2016, Tubantia: Flexwet levert eerder ontslag op dan vast werk

De Flexwet heeft 8 maanden na de invoering zijn langste tijd alweer gehad.
Bijna geen werknemer krijgt nog een vast contract.
Volgens deskundigen werkt de wet averechts en werkgevers verzetten zich er fel tegen.
De druk op Asscher neemt toe om 'zijn meesterwerk' alweer op de schop te nemen.
 
 
bullet18 januari 2016, www.intermediair.nl: Slapend dienstverband onfatsoenlijk of ernstig verwijdbaar?

Als je werkgever een slapend dienstverband in stand houdt om onder een transitievergoeding uit te komen, kun je ook zelf naar de rechter.

De werkgever moet een zieke werknemer in ieder geval 104 weken lang het loon door betalen. Na een jaar ziekte wordt de werknemer opgeroepen voor een WIA-keuring.
Sinds 1 juli 2015 is het UWV de verplichte ontslagroute indien de werkgever de zieke werknemer die langer dan twee jaar ziek is, wil ontslaan.


Zie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet 4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met protestsong tegen burnout naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft singer/songwriter Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.

Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.

Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bullet Song-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 
bulletZie ook de pagina's Herstel burnout, Meditatie en MIndfulness en Spirituele herstel van deze website.
 
bulletZie ook de pagina  Meditatie Geluk Duurzame politiek  van de website    -  www.duurzame-politiek.nl  - Duurzame Politiek met Integrale visie (welke is voortgekomen uit deze website over burnout)
 

 
bullet3 maart 2016, nu.nl: Steeds meer daklozen in Nederland

Nederland telt steeds meer daklozen. Ongeveer 31.000 mensen hadden vorig jaar geen vaste plek om te wonen.
Dat zijn 13.000 meer daklozen dan in 2009.

Het aantal daklozen is dus in zes jaar tijd met 74 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze pagina.

 

bullet3 maart 2016, AD.nl: Ziekteverzuim onder politie-agenten explodeert

Vorig jaar zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. Per dag zijn dat zo'n 4600 zieke dienders.
Maatregelen van de korpsleiding om het verzuim terug te dringen, sorteren geen effect.

De sterke stijging van het aantal zieken wordt onder meer veroorzaakt door de reorganisatie van de Nationale Politie.

,,De menselijke maat is volstrekt onderbelicht gebleven in de reorganisatie," stelt Giltay.

,,Agenten krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan werken.
Of ze herkennen zich niet in hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen.
En ja, dan wordt je vatbaarder voor ziektes."
 
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet1 maart 2016, nu.nl: Veel Nederlanders blijven langdurig arm

Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. 
Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen.

Het blijkt dat het aantal armen in Nederland eigenlijk al jaren voor ruwweg de helft bestaat uit mensen die langdurig arm zijn.
Daarbij komt dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft, sinds het begin van de economische crisis flink is toegenomen.
In 2007 ging het nog om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.
 
bullet Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet24 februari 2016, Volkskrant: Thuiszorg moet beter beschermd worden

Voor de tienduizend werknemers van TSN Thuishulp zijn het spannende dagen. Gaat hun gemeente in zee met Buurtzorg Nederland of niet?
Op het spel staat niet alleen de baanzekerheid, maar ook de continuÔteit van zorg voor de veertigduizend cliŽnten van TSN.

Overheid moet betere bescherming bieden tegen de uitwassen van marktwerking.
Het zou niet de eerste keer zijn dat medewerkers en cliŽnten het onderspit delven in de slag om de thuiszorgmarkt.

Sinds de introductie van markwerking in de zorg is de een na de andere instelling bezweken onder harde onderhandelingen met gemeenten.
Klanten bleven verstoken van zorg, werknemers werden aan de kant geschoven of gedwongen als rechteloze alfahulp door te modderen.

Aan die praktijk lijkt maar geen einde te komen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Reden Duurzame Politiek van de website www.duurzame-politiek.nl (welke is voortgekomen uit deze website over burnout).
 

 

bullet24 februari 2016, Volkskrant: Verhoging pensioenleeftijd valt boze zestigplussers zwaar

Veel zestigplussers hebben moeite met de laatste loodjes die leiden naar hun pensioen.

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) blijkt dat zeven op de tien werknemers boven de zestig een ziekte, aandoening of handicap heeft en dat de helft van de onderzochte zestigplussers boos is over de verhoging van de pensioenleeftijd.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website.
 
 
bullet19 februari 2016, nos.nl: EnquÍte: treinpersoneel wil nķ maatregelen tegen agressie

Conducteurs en machinisten willen dat er zo snel mogelijk maatregelen komen tegen agressie in de trein.
Keihard handhaven, meer veiligheidspersoneel en strengere straffen zijn hard nodig.
Dat komt naar voren uit een enquÍte door de spoorwegvakbond VVMC en het AD onder bijna duizend conducteurs en machinisten.

Het personeel zegt verder dat er een einde moet komen aan oeverloos praten over oplossingen, zonder dat er wat gebeurt.
Twee derde van de ondervraagden heeft het afgelopen jaar ťťn tot tien keer geweld meegemaakt in de trein of op het station. Tien procent is vaker dan twintig keer geconfronteerd met geweld.

 
bullet11 februari 2016, www.gezondheidsnet.nl: Half Nederland heeft lichamelijke klachten door stress

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stressgerelateerde lichamelijke klachten.

Van hen heeft 61 procent last van gespannen nek en schouders, 59 procent van vermoeidheid en 52 procent van een onrustig gevoel.
Ook hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen en neerslachtigheid komen veel voor.
 
bulletZie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Maatschappelijke context van deze website.

 
13 februari 2016, nrc.nl: Een derde raadsleden krijgt te maken met agressie

Een derde van de raadsleden heeft weleens te maken gehad met agressie of geweld. Van hen heeft tien procent overwogen te stoppen met hun werk in de lokale politiek. (Dat meldt
Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek). Verbale agressie meest voorkomend.

Alleen al de afgelopen drie weken zouden ernstige bedreigingen zijn geuit aan het adres van lokale politici. De meesten (56 procent) krijgen te maken met verbale agressie. Maar ook bedreiging en discriminatie komen veel voor. Zo zou 19 procent van de raadsleden bedreigd worden en 17 procent gediscrimineerd. In 5,5 procent van de gevallen vindt zelfs fysiek geweld plaats.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk herstel van deze website van deze website.

 
bullet10 februari 2016, Vara-TV-programma:  Zembla - De Piekerpil II  - (De Piekerpil II - video)

Meer dan een miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Dit terwijl deze pillen al jaren ter discussie staan.

Ze worden in verband gebracht met zelfmoord onder jongeren en gesjoemel met onderzoekresultaten door de farmaceutische industrie.
Antidepressiva zijn niet onschuldig: het is moeilijk om er weer mee te stoppen en de pillen kennen veel bijwerkingen.

Bovendien werken ze alleen bij heel ernstig depressieve mensen. Bij lichte en matige depressies werken placebo's, gesprekstherapie of hardlopen net zo goed. Volgens deskundigen heeft slechts een minderheid van de gebruikers een ernstige depressie. Iedere arts weet dit inmiddels.

Maar toch stijgt het gebruik van antidepressiva al jaren en ook in 2015 is het aantal gebruikers van antidepressiva in Nederland weer gestegen met 2,7 procent naar 1,15 miljoen mensen. Onder jongeren van vijftien tot en met negentien jaar steeg het gebruik van antidepressiva zelfs met bijna 8%, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze pillen bij jongeren kunnen leiden tot meer suÔcidaal gedrag.

Zembla onderzoekt waarom het gebruik van antidepressiva zo hardnekkig blijft stijgen, terwijl bekend is dat deze pillen bij veel mensen niet goed werken en gevaarlijk kunnen zijn.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijk herstel van deze website van deze website.

 
bullet6 februari 2016, nu.nl: UWV krijgt extra keuringsartsen om achterstand weg te werken

Het UWV krijgt er veertig tot vijftig keuringsartsen bij om achterstanden bij uitkeringsinstantie UWV weg te werken.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de uitbreiding vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. De artsen worden opgeleid om van duizenden mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beoordelen of ze daar nog wel recht op hebben.

Vorig jaar bleek dat veel mensen jarenlang geen arts meer zien nadat ze eenmaal geheel of gedeeltelijk zijn afgekeurd. De vakbond van keuringsartsen stelde dat sommige afgekeurden tien jaar lang niet worden herkeurd. Daar zitten mogelijk mensen bij die in de tussentijd zijn opgeknapt en dus geen uitkering meer zouden moeten krijgen.

"Uitgangspunt moet zijn dat in alle gevallen waarin een herbeoordeling noodzakelijk is, deze ook binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd", schrijft Asscher.
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
 

bullet6 februari 2015, nu.nl: Overheid overschat mogelijkheden familie als mantelzorg

Bijna de helft van alle familierelaties zijn niet harmonieus. Bij het bieden van mantelzorg, neemt het aantal conflicten binnen de familie vaak toe.  
Dat blijkt volgens
de Volkskrant uit onderzoek van socioloog Martijn Hogerbrugge naar de familiebanden in Nederland.
Hij stelt dat familiebanden vaak "in beton zijn gegoten". Als familieleden niet goed met elkaar omgaan, zal dat ook nooit echt veranderen. Het contact zal ook niet beter worden als een familielid, zoals een ouder, hulpbehoevend wordt.
Deze constatering staat haaks op de visie van de overheid, die de zorgkosten omlaag wil brengen door meer te rekenen op mantelzorg door familieleden.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet10 januari 2016, nu.nl: 55- 65 jarigen maken meeste kans op langdurige armoede

Nederlanders van tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico op langdurige armoede.
Een steeds groter deel van die groep wordt door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (
CBS
).
Het bureau baseert zich daarbij op inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.
(Zie CBS)
 
bullet www.nu.nl:  Andere artikelen over Armoede
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 
bullet Zie ok de pagina Duurzaamheid van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voortgekomen uit deze website over burnout.

 
 
bullet10 januari 2016, demonitor.ncrv.nl: Werkdruk leerkrachten basisonderwijs de afgelopen jaren nog hoger geworden

Kinderen met rugzakjes, veeleisende ouders, administratieve druk. De werkdruk onder basisschooldocenten is alarmerend hoog, meldt een tipgever ons.
Wij starten ons onderzoek naar de werkdruk in het basisonderwijs.
De Monitor doet onderzoek nadat een tip binnenkwam van een basisschoollerares die zich ernstige zorgen maakt over de toenemende werkdruk in haar vak, want er wordt steeds meer van haar verwacht.

'Ik moet op zes verschillende niveaus lesgeven in ťťn klas.
Ik heb 28 leerlingen, waarvan meerdere die specifieke zorg en aandacht nodig hebben.
Dan zijn er ook nog de veeleisende ouders die steeds bijdehanter worden.
Ouders kunnen je als docent echt kapotmaken.

' Hoe kan het dat er zoveel leraren uitvallen met een burn-out?

En wat betekent dat voor de kwaliteit van het onderwijs?
Veel docenten en bestuurders van basisscholen melden zich bij De Monitor. Zij trekken aan de bel omdat ze zich zorgen maken over het niveau van onderwijs dat ze willen garanderen, maar waar ze lang niet altijd aan kunnen voldoen.
Met deze ontboezemingen gaat Teun van de Keuken naar Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs.
 
bullet Zie ook item 16 november 2015 op deze pagina.
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

bullet8 januari 2016, nu.nl: Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie

Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie.

Een mindfulnesstherapie zou patiŽnten met een actuele depressie kunnen helpen in het verminderen van hun klachten.

Het Radboudumc onderzocht 205 mensen die allemaal drie of meer depressies hebben doorgemaakt. 
De effecten van Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) met de gebruikelijke behandeling die mensen kregen werden in het onderzoek vergeleken.

Volgens cijfers van de Hersenstichting kampen 640.000 mensen in Nederland met depressie. Voor veel patiŽnten is dit een terugkerend fenomeen. Depressie is daarmee een potentieel chronische aandoening met een grote mate van lijden.
 
bullet Zie ook andere artikelen over Mindfulness bij nu.nl
 
bulletZie de pagina's Meditatie en Mindfulness en Psychisch herstel van deze website.
 
 
bullet5 januari 2016, www.deondernemer.nl: Duur WW-uitkering wordt vanaf nu stapsgewijs verkort

Ruim drie jaar - 38 maanden - bedraagt de maximumtermijn dat werknemers bij werkloosheid een uitkering kunnen krijgen. Vanaf 2019 zal dat nog maximaal 24 maanden zijn. De verkorting is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord dat minister Asscher (Sociale Zaken), werkgevers en bonden tweeŽnhalf jaar geleden met elkaar afspraken.

"Tot afgelopen jaar bouwden werknemers voor elk gewerkt jaar een maand uitkering op", legt arbeidsadvocaat Maarten van Gelderen uit. "Dat geldt vanaf nu alleen nog voor de eerste tien arbeidsjaren. Werknemers bouwen daarna nog slechts een halve maand WW-recht per gewerkt jaar op." Voor de duidelijkheid: aan de hoogte van de WW-uitkering verandert niets, die blijft 70 procent van het laatst verdiende loon.

Hoewel Hoewel de verkorting van de WW vaststaat en werknemers er dus geen invloed meer op hebben, is het wťl opletten voor degenen met een tijdelijk contract. "Een deel van de werknemers heeft een contract zonder tussentijds opzegbeding", aldus Van Gelderen.
"Dan moet je nooit tekenen voor tussentijds ontslag met wederzijds goedvinden." Wie dat toch doet, komt pas in aanmerking voor WW nadat de officiŽle termijn van het contract is verlopen. "In het ergste geval moet je dan meerdere maanden op een houtje bijten".
 
bullet29 december 2015, FNV.nl: Nieuwe regels bij ontslag WW en flexibele contracten

De regels voor ontslag, flexibele contracten en WW veranderen. Dat komt door de Wet werk en zekerheid (Wwz).
We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 

 

 
bullet4 januari 2016, Trouw: Plannen voor fusie UWV en SVB

Het kabinet gaat een fusie tussen het UWV en de SVB onderzoeken. Dat schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op een uitgebreide evaluatie van onderzoeksbureau Panteia naar het verstrekken van uitkeringen door UWV en SVB.

Fuseren heeft bijna altijd tot gevolg dat er een moloch in het leven wordt geroepen die later weer in partjes moet worden opgedeeld -
Sandra van Thiel, hoogleraar bestuurskunde, over een eerdere fusiepoging
 
bullet24 november 2015, Trouw: Triest jubileum UWV 10 jaar ruzie

De artsen van het UWV zijn al tien jaar lang verwikkeld in een ernstige conflict met de top van de uitkeringsinstantie.
De medici dreigen met stakingen en rechtszaken en ze traineren projecten.
Een jaar lang correspondeerden artsen en bestuurders enkel via advocaten. Dat blijkt uit de briefwisseling tussen het UWV-management en de verzekeringsartsen, die Trouw via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in bezit kreeg.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website

 
bullet10 december 2015,nos.nl: Wet werk en zekerheid werkt juist averechts

"Een slechte wet. Een gemiste kans. Een farce." 
Arbeidsrecht-advocaten zijn niet te spreken over de Wet werk en zekerheid van minister Lodewijk Asscher, die sinds 1 juli van kracht is. Dat blijkt uit een enquÍte die Nieuwsuur hield onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

De minister wil met de wet bereiken dat werkgevers werknemers eerder in vaste dienst nemen en dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Uit de enquÍte onder arbeidsrecht-advocaten blijkt dat de wet een tegengesteld effect heeft. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de wet te omzeilen.
 
bulletZie de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 

 
bullet 11 december 2015,nu.nl: PvdA dreigt in Senaat tegen Mediawet te stemmen van VVD Staatssecretaris Dekker  te stemmen.

Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent maakt zich zorgen om de invloed die de staatssecretaris door de nieuwe wet krijgt op de inhoud van programma's van de publieke omroep.

Sent waarschuwt de staatssecretaris dat hij "een stevige beweging" in de richting van de PvdA moet maken, anders zal de coalitiepartij niet instemmen met het plan.
 
bullet15 mei 2015, nos.nl: Omroepen vrezen machtsgreep NPO-Bestuur

De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).
Het publieke bestel wordt minder open, de omroepen krijgen minder mogelijkheden en er komt minder ruimte voor creativiteit, waarschuwen ze in een gezamenlijke reactie.
"We moeten voorkomen dat op termijn al het publieke media-aanbod uit ťťn hand wordt georganiseerd en aangestuurd."
 
bullet Gemeenschappelijke reactie van de Omroepen: ''Voor alle(s) Publiek: Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016- 2020' (pdf)
 
bullet 23 april 2015, Volkskrant: NPO doet een greep naar de macht in Omroepland

De NPO zet de plannen om macht weg te halen bij de publieke omroepen in volle vaart door.
Ze krijgen veel minder te zeggen, mogen weinig meer op internet en moeten straks ook hun begrotingen en reserves met bestuursorganisatie NPO gaan delen.

Externe partijen krijgen definitief toegang tot de publieke netten.
 
bullet 8 juli 2014, nu.nl: Publieke omroep plaatst zonder toestemming Cookies
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zou zogenoemde tracking-cookies op zijn honderden sites plaatsen, zonder daar vooraf toestemming voor te vragen.
 
bullet14 januari 2014: Volkskrant: Directeur Mediafonds voelt zich gepasseerd: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires'
 
bullet9 oktober 2013, Volkskrant: Kwart miljoen mensen steunt publieke omroep in petitie

Meer dan 260.000 mensen hebben de petitie ondertekend tegen de extra miljoenenbezuiniging op de publieke omroep.
Dat bleek dinsdagavond laat, bij het sluiten van de petitie op de protestsite www.niet123weg.nl
 
bullet

Voor behoud van een onafhankelijke Publieke (Lokale -) Omroep met eigen inhoud / identiteit en een breed maatschappelijk gezichtsveld

 
bulletEigen Mening:
 
bulletVoor voldoende diepgang van bv maatschappij kritische documentaires vanuit verschillende invalshoeken.

Hierbij is bv indirecte censuur vanuit de rijksoverheid of specifieke politieke partijen niet gewenst! (via bv door de overheid centraal aangestelde omroepbazen en commissies).

Juist in tijden van crisis is dit van wezenlijk belang voor een goede werking van de democratie!
 
bullet Voor behoud van een onafhankelijke Publieke (Lokale -) Omroep met eigen inhoud / identiteit en een breed maatschappelijk gezichtsveld
 
bulletGeen (indirecte) invloed van regering op inhoud omroepprogramma's !

Voor behoud van onafhankelijke (Lokale / Regionale / Nationale) Publieke Omroep met Inhoud, een breed Maatschappelijk Gezichtsveld en diepgang
 

 

bullet10 december 2015, nos.nl: RIVM: Sterke toename hart- en vaatziekten tot 2040

In 2040 zullen er 1,4 miljoen Nederlanders zijn die een hartaanval of een beroerte hebben gehad of die lijden aan hartfalen. Dat zijn er ruim een half miljoen meer dan nu. Tot 2040 neemt de bevolking naar verwachting toe met bijna een miljoen mensen.
Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM in opdracht van de Hartstichting.

De vergrijzing draagt in belangrijke mate mee aan de toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, maar de werkelijke reden ervan is vooral een ongezonde leefstijl. Een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, overgewicht, gebrek aan beweging en vooral roken spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten.

bulletZie de pagina's Fysiek herstel van deze website.

 

bullet9 december 2015, Telegraaf: Verdwalen in de polisjungle

Met nog maar enkele weken te gaan hebben consumenten nog altijd onvoldoende betrouwbare informatie om de juiste zorgverzekeraar te kunnen kiezen, waarschuwt de Consumentenbond woensdag.

Volgens de bond zijn zorgverzekeraars er nauwelijks in geslaagd om de zorgcontracten voor de wettelijk verplichte datum van 19 november af te sluiten.
Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn. De bond constateert ook dat verzekerden door de bomen het bos niet meer zien in de huidige 'polisjungle'.

Ze moeten kiezen uit ruim 1400 polissen, nog afgezien van combinaties met eigen risico
 
bulletZie de pagina's Overige Informatie van deze website.

 
bullet8 december 2015, nu.nl: Meer Nederlanders met grote schulden

Het aantal mensen met grote schulden is vorig jaar met 5.000 toegenomen tot 89.000.
Ook de hoogte van de schulden is gestegen tov een jaar eerder.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website

 
bullet5 december 2015, Trouw: Extra geld voor salaris thuishulpen

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA, volksgezondheid) stelt honderden miljoenen beschikbaar zodat gemeenten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden aan thuishulpen. Daarmee kunnen de gemeenten faillissementen in de sector of te lage lonen helpen voorkomen

Een van de belangrijkste maatregelen is een verbod vanaf 2017 op alfahulpen. Omdat deze pakweg 40.000 zzp'ers in de huishoudelijke hulp nauwelijks rechten hebben, wil het kabinet hier paal en perk aan stellen.


 
bullet27 november 2015, Volkskrant: 12 duizend banen op de tocht bij thuiszorgorganisatie

12 duizend banen op tocht bij grootste thuiszorgorganisatie van Nederland.

TSN Thuiszorg, de grootste thuiszorgorganisatie in Nederland, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Directeur Zion Jongstra heeft dat vandaag bekend op een persconferentie in Almelo.

TSN Thuiszorg heeft twaalfduizend medewerkers, vooral vrouwen, in dienst.
Zij verlenen thuishulp aan ongeveer 60 duizend mensen.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 

 

 
bullet3 december 2015, www.zorgvisie.nl , www.janrotmans.nl: 'Zorgeloos' nieuwe verzekeraar van De Blok, Rotmans en Weggeman

Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Zorgeloos is een initiatief van vernieuwende denkers en doeners als Jan Rotmans (Nederland kantelt), Jos de Blok (Buurtzorg) en Matthieu Weggeman (Hoogleraar innovatief Management)

Zij presenteren hun plan op 3 december in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

Jos de Blok uit Almelo begint een eigen zorgverzekering. De oprichter van Buurtzorg Nederland, het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land, gaat de concurrentie aan met Menzis.
Het is een initiatief van Buurtzorg en een aantal mensen die eveneens kritiek hebben op de huidige zorgverzekeraars, onder wie oa Jan Rotmans.
(zie ook de vele ingezonden berichten)

 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context, Ethiek en filosofie en Overige informatie van deze website.
 

 

bullet25 november 2015, Telegraaf.nl: Kassa dankzij ontslagvergoeding

'Staatskas gespekt over ruggen werklozen'

De Staat ontvangt miljarden over ontslagvergoedingen, klaagt vakbond De Unie.
De bond wil dat daar een einde aan komt en dat werknemers hun bruto ontslagvergoeding voortaan netto op de bankrekening krijgen.
 
bulletZie de pagina Overige informatie van deze website

 
 
bullet 16 november 2015, nu.nl: Onderwijs telt relatief meeste werknemers met burnout klachten

In het onderwijs is het hoogste percentage werknemers met burn-outklachten te vinden.
Eťn op de vijf mensen die werkzaam zijn in het onderwijs hadden in 2014 met dergelijke klachten te maken.

Dat maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO bekend.

Werknemers in het onderwijs hebben vaak te maken met een hoge werklast en een hoge mate van emotionele betrokkenheid. in de landbouwsector komen burn-outklachten het minst voor, namelijk bij een op de tien werknemers.
 
bullet 16 november 2015, CBS en TNO: Rapport: CBS en TNO: Eťn op de 7 werknemers heeft burnout klachten
Zie de verschillende grafieken.
 
bullet15 oktober 2015, nu.nl: Aantal burnouts is flink toegenomen
Het aantal werknemers dat uitvalt door psychische klachten neemt, nu de crisis voorbij is, sterk toe.
Veel bedrijven (vooral MKB) door de crisis moesten saneren en reorganiseren, waardoor de werkdruk is toegenomen.
Ook de angst hun baan te verliezen heeft werknemers onder druk gezet. Daardoor zijn de meldingen van psychische klachten gestegen.
 

 

bullet13 november 2015, nu.nl: Eťn op de 3 Nederlanders krijgt diabetes type 2

Een op de drie Nederlanders krijgt diabetes type 2. Dat is de conclusie van het Erasmus MC na een onderzoek onder tienduizend 45-plussers in de Rotterdamse wijk Ommoord.
De kans voor een 45-jarige om de voorfase van de ziekte te krijgen is 48 procent. 9 procent moet ooit insuline gaan gebruiken.

Oorzaken van diabetes zijn ongezonde voeding, een ongezonde levensstijl en erfelijke aanleg. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat er zo'n studie in Europa is gedaan.

bullet Zie ook de pagina's Maatschappelijke context en Fysiek herstel van deze website.

 
 
bullet13 november 2015, nu.nl: Pijnstillende werking van meditatie is geen placebo-effect

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de fysieke pijn van de mediterende deelnemers sterk afnam.
 
De emotionele pijn die de proefpersonen voelden als gevolg van het hitte-element verminderde met 44 procent. 
Bij de proefpersonen die een zalfje kregen toegediend, nam het emotionele aspect van de pijn slechts met 13 procent af.
 
bullet Zie ook de pagina  Meditatie en Mindfulness van deze website.
 

 

bullet27 oktober 2015, NOS.nl: Jamie Oliver pleit voor suikertaks voor suiker

In Groot-BrittanniŽ is het publiek debat losgebarsten over het invoeren van een belasting op suiker.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een suikerbelasting kan helpen om het hoge aantal Britten met obesitas omlaag te krijgen.
 
bulletRapport: Wetenschappelijk onderzoek: Sugar reduction - The evidence for action (pdf)

 
bullet11 november 2015, Tubantia: Jos de Blok van Buurtzorg begint eigen zorgverzekering

De oprichter van Buurtzorg Nederland heeft het snelst groeiende zorgbedrijf in ons land.
Bij de bestaande zorgverzekeraars gaat het puur om de commercie en de kosten en het draait te weinig om de zorg voor patiŽnten. Er wordt veel geld uitgegeven aan dure commercials", aldus Jos de Blok.

ďMen stelt steeds meer eisen, die niets met zorgverlening te maken hebben.
Het is echt onzinnig. Het kan beter en goedkoper. Wij richten ons op de kerntaak. Dat is het verlenen van zorg. Ē
 
bulletZie ook de pagina's  Overige Informatie en Maatschappelijke context van deze website.
 
 
bullet10 november 2015, Volkskrant: brief 234 wethouders aan Plasterk: 'Bezuinigen te groot en onterecht'

Forse bezuinigingen op onder meer de jeugdzorg en de huishoudelijke hulp voor ouderen gaat ten koste van kwetsbare burgers en de rek is eruit.

Dat schrijven de wethouders van 234 gemeenten in een brandbrief aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.
De bezuinigingen die het Rijk oplegt zijn volgens de 234 wethouders 'te groot, te onvoorspelbaar en onterecht'.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet1 november 2015, nu.nl: Bedrijfsartsen reageren niet adequaat op beroepsziekten

Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten regelmatig niet of grijpen niet adequaat in. Daarmee verzaken de artsen de verantwoordelijkheid die ze hebben op dat gebied.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) in reactie op de uitzending over het onderwerp van KRO-NCRV De Monitor zondagavond.

De NVAB wil dat de aanpak van beroepsziekten, aandoeningen die mensen krijgen als gevolg van hun werk, zoals een burn-out of RSI, verbetert.
 
bulletZie ook de pagina's Burnout preventie, Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

Zie op deze pagina's de eerdere discussies mbt de wenselijkheid van goed opgeleide en onafhankelijke bedrijfsartsen!
 

 

 
bullet30 oktober 2015, Trouw: Asscher grijpt in bij UWV om stuwmeer weg te werken - Zie dit uitgebreide artikel

Het moet anders bij het UWV. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van sociale zaken over de grote werkachterstanden bij de uitkeringsinstantie.
Op tenminste drie afdelingen van het UWV kunnen ze het werk niet aan.

Dit voorjaar wil de minister een uitgewerkt plan van aanpak aan de Tweede Kamer presenteren.

Het gaat oa om:
 
bulletDe divisie Handhaving waar 73.000 signalen van vermoedens tot fraude op stapel.
 
bulletDe afdeling sociaal-medische zaken moeten de verzekeringsartsen 25.000 arbeidsongeschikten herkeuren.
 
bulletEr zijn 47.000 mensen die wachten op een re-integratietraject.

 
bulletDit voorjaar wil de minister een uitgewerkt plan van aanpak presenteren aan de Tweede Kamer.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.
 

 

bullet30 oktober 2015, Trouw: UWV stopt met beboeten van fraudeurs

Mensen met een WW-uitkering of die in de ziektewet zitten, kunnen vanaf 1 juli straffeloos informatie over inkomsten achterhouden.

Weinig mensen frauderen bewust met een werkloosheid- of ziektewetuitkering beweert het UWV.
Bovendien komt er een nieuw automatiseringssysteem.

Het UWV kiest niet meer voor boeten, dat is veel werk.
We gaan liever preventief aan de slag. Dus we gaan de mensen vooraf goed inlichten.
 
bulletZie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleportere- de weg naar een niet af te luisteren quantum-internet

Onderzoekers van de TU Delft toonden deze week aan dat elementaire deeltjes zich werkelijk zo spookachtig gedragen als de moderne natuurkunde voorspelt.
Ze bereikten een doorbrak op weg naar het quantum-internet: oneindig snel en niet af te luisteren.

Zie dit uitgebreide artikel!
 
bulletZie ook de pagina Nulpuntveld van deze website, item 3 'Algemene Toelichting bij het nulpuntveld - Van Newton naar kwantumfysica - Naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld - oa teleporteren (non-lokale verbinding)'

 
bullet2 October 2015, nu.nl: Kabinet bespreekt voorstel over kortere loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet bespreekt een voorstel om kleine ondernemers niet langer te verplaichten twee jaar loon door te betalen voor hun zieke werknemers. Deze termijn wordt teruggebracht naar 1 jaar.

Het gaat om een vrijwillige regeling voor bederijven met maximaal 10 werknemers.
In het voorstel van ministers van Sociale zaken en Economische zaken gaan de werknemers er niet op achteruit. Het UWV betaald het tweede jaar loon. Werkgevers betalen hiervoor premie en de overheid legt jaarlijks 20 miljoen euro bij.
 
bulletzie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet1 October 2015: Artikel: Verboden elkaar te helpen, door Paul de Blot (hoogleraar Business Spiritualiteit, Universiteit Nyenrode)

Een schokkend verhaal.
 
bulletWebsite van Paul de Blot  -

'Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch' -
 Prof. dr. Paul de Blot

 
bullet Spiritueel Ondernemers netwerk
 
bullet Nyenrode Business Universiteit
 
bulletZie ook de pagina's Spirituele pad en Spiritueel herstel van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl die uit deze website over burnout is voortgekomen.
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet26 september 2015, nu.nl: Ziekenhuizen weten niet hoeveel behandeling kost

Medewerkers van ziekenhuizen zijn niet in staat een patiŽnt te vertellen hoeveel een behandeling precies kost.

Van de 67 ondervraagde ziekenhuizen kon 50 procent geen antwoord geven op de vraag wat een glaucoom-meting kost bij een oogarts.
 
bulletTelevisie programma Kassa: Ziekenhuizen nog steeds niet op de hoogte van behandelkosten
 
bulletZie de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
 
bullet5 september 2015, Volkskrant: Topman UWV: weer contact met werkloze nodig

Het UWV wil af van het alleen maar digitaal begeleiden van werklozen. Wie zijn baan kwijtraakt, moet zeker in het begin, op gesprek kunnen bij een adviseur van de uitkeringsinstantie.

Dat zegt de nieuwe topman van het UWV Werkbedrijf naar aanleiding van een schrijnend persoonlijk relaas van een werkloze - Sjors van Beek.

Sjors van Beek (52), een werkloze journalist, omschrijft het UWV als 'een ondoordringbare digitale muur en een onpersoonlijk

technocratisch bastion, bevolkt door 19 duizend ambtenaren die hun targets zitten af te vinken en werklozen uit de statistieken proberen te toveren. En dan ben ik nog hoogopgeleid, mondig en bedreven met computers en social media.'

Van Beek veegt de vloer aan met de 'strenge voorschriften, kleuterregeltjes en schoolse, vaak onbereikbare, onlinewerkmappen'.

De '100 procent passende vacatures' die het UWV belooft, betekenen een klap in het gezicht van de werkloze academicus die na bijna 25 jaar door een reorganisatie op straat kwam.

Een tijdelijke baan in Groningen is met 180 kilometer verderop 'onhandig', maar 'er knapt pas echt iets als ik lees wat voor type ze zoeken: een 'junior journalist'. Met maximaal drie jaar werkervaring.

Zijn uiteindelijke ontsnapping uit de WW, het zzp-schap, wordt eerder 'ontmoedigd dan gestimuleerd'.
 
bulletZie ook de pagina's Overige informatie (voor meer items die met dit artikel een link hebben) en Herstel burnout (voor een meer integrale aanpak bv) van deze website.
 

 

 
bullet25 augustus 2015, nu.nl:  Overheid faalde volgens ombudsman aan alle kanten bij PGB's

Het menselijk belang is op alle fronten uit het oog verloren bij de invoering van de nieuwe wet voor het persoonsgebonden budget (pgb), concludeert de Nationale ombudsman in een op 25 augustus 2015 verschenen rapport.

De overheid is, zoals al vaker gebeurde, tekortgeschoten en lijkt maar niet te leren van eerder gemaakte fouten. "En het is de burger die hiervoor uiteindelijk de rekening betaalt", aldus de ombudsman in zijn rapport.

Van begin tot einde zijn er fouten gemaakt. Het valt de overheid zwaar aan te rekenen dat er zoveel fout is gegaan.
 
bullet24 augustus 2015, www.nationaleombudsman.nl: Rapport: Invoering pgb-trekkingsrecht - schoolvoorbeeld van hoe het niet moet

De overheid moet leren van grote uitvoeringsproblemen zoals onlangs bij de invoering van het pgb-trekkingsrecht.
Hierbij zijn bij de invoering, net als bijvoorbeeld eerder bij de invoering van het ťťnbankrekeningnummer bij de belastingdienst het geval was, de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren.

 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 
bulletZie ook de website www.duurzame-politiek.nl (Duurzame Politiek met integrale visie), welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

 
bullet22 augustus 2015, Volkskrant: Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken

Nederland dreigt uit de bocht te vliegen met het massaal bespioneren van burgers.

Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten wordt getreden: de nieuwe wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).
Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te maken op onze privacy
.
 
bullet28 juli 2015: www.hrw.org (Human Rights Watch): With Liberty to monitor all

How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy

For much of its history, the United States has held itself out as a model of freedom, democracy, and open, accountable government. Freedoms of expression and association, as well as rights to a fair trial, are protected by the Constitution, and US officials speak with pride of the freedom of the media to report on matters of public concern and hold government to account for its actions.

Yet, as this report documents, today those freedoms are very much under threat due to the governmentís own policies concerning secrecy, leak prevention, and officialsí contact with the media, combined with large-scale surveillance programs.

If the US fails to address these concerns promptly and effectively, it could do serious, long-term damage to the fabric of democracy in the country.

 

bullet

Zie ok de pagina Ethiek en filosofie van deze website.
 

bullet

Zie ook de website www.duurzame-politiek.nl (Duurzame Politiek met integrale visie), welke is voortgekomen uit deze website over burnout.
 

 

bullet21 augustus 2015, nu.nl: Deadline herbeoordeling PGB's gemeenten niet haalbaar

De deadline van 1 oktober voor de beoordeling van 125.000 persoonsgebonden budgetten gaan niet alle gemeenten halen, dat weten ze nu al.
Deze gemeenten hebben niet genoeg capaciteit om de klus voor elkaar te krijgen, aldus een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 'Om de klus zorgvuldig uit te voeren, is meer tijd nodig.


 
bullet21 augustus 2015, nu.nl: Werkzoekenden UWV gemiddeld steeds ouder

In 25 jaar is het aantal werkzoekenden via het UWV sterk verouderd.

In 1990 was nog ťťn op de 5 werkzoekenden 45 jaar of ouder. Vorig jaar was dat ruim de helft van het ledenbestand.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau  voor de Statistiek CBS) vrijdag heeft bekendgemaakt.
Volgens het statistiekbureau is de toename te verklaren door de vergrijzing van de samenleving. In 1014 woonden ruim anderhalf keer meer ouderen in Nederland dan in de jaren negentig.

Daarnaast is de arbeidsparticipatie van 55-plissers flink toegenomen.
 
bullet Zie ook de pagina Overige Informatie van deze website.

 
bullet20 augustus 2015, nu.nl: Lange werkweek vergroot risico op beroerte

Mensen van werkweken van 55 uur of meer, lopen 33 procent meer risico op een beroerte van werknemers die het bij 35 tot 40 uur houden.

Dit blijkt uit een analyse van een groot aantal onderzoeken uitgevoerd door University College London, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.
 
bulletTekst artikel: Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke

Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603.838 individuals.
 
bulletTekst artikel:  Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke (pdf - file)

 
bullet Zie ook de pagina's Fysiek herstel en Overige Informatie van deze website.


 
bullet19 juli 2015, Nieuwsuur NOS: 100.000 Jongeren krijgen geen hulp van de Gemeenten - (video)

Er is te weinig aandacht en hulp voor een zeer grote groep kwetsbare jongeren.

Zoín 100.000 jongeren zijn niet in beeld bij de gemeenten en krijgen dus geen financiŽle hulp of andere begeleiding.
Dit concludeert de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het onlangs verschenen rapport Buitenspel.

G
emeenten hebben sinds de decentralisaties veel meer zorgtaken gekregen.
Volgens de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor werkloze jongeren.

Onderzoekers van de Inspectie van Sociale Zaken zijn kritisch op gemeenten: "Er zijn jongeren die verstoken blijven van inkomenssteun, en van de zo broodnodige re-integratieondersteuning. Ze verdwijnen van de radar van de Sociale Dienst van de gemeente. Al met al verdienen werkloze jongeren, zeker de kwetsbaren onder hen, beter.
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 
bullet16 juli 2015, bnr.nl: CNV: Sommige WW-uitkeringen door wetten gehalveerd

Sinds 1 juli zijn er wetten veranderd waardoor mensen met een uitkering veel minder geld zullen krijgen.
Volgens vakbond CNV worden de uitkeringen zelfs gehalveerd.


Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, schetst de situatie zoals deze nu is: "Stel je voor dat je in het afgelopen jaar een half jaar hebt gewerkt, dan krijg je in plaats van 70 procent van je laatst genoten loon, 70 procent van de loon die je daadwerkelijk hebt verdiend.
Alleen: dat is maar een half jaar. Dat betekent dat je 70 procent krijgt van de helft van je inkomen, dat is 35
procent".
 
bullet FNV: 2015: Nieuwe regels ontslag, flexcontracten en WW
 
bulletFNV:  Brochure - Werkloos en nu?  (pdf)
 
bulletUWV - www.uwv.nl: Wordt of ben werkloos - WW- uitkering

U wordt binnenkort werkloos. Uw werk stopt of uw werkgever wil u ontslaan. Probeer direct een nieuwe baan te vinden zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV
.
 
bulletUWV - www.uwv.nl: Achtergrondinformatie over WW
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.

 
bullet19 juni 2015, NOS.nl: UWV voorziet problemen bij uitbetaling WW

Uitkeringsinstantie UWV denkt dat er grote problemen ontstaan bij de uitbetaling van de WW-uitkering.
Mensen die na 1 juli in de WW komen, moeten maandelijks doorgeven of ze geld hebben verdiend.
Pas als die informatie bij het UWV is, krijgen ze hun uitkering.

WW'ers moeten hun sociale verzekeringsloon (sv-loon) doorgeven. Dat sv-loon staat niet altijd op het loonstrookje en soms moet de werknemer het zelf uitrekenen. 
Het UWV denkt dat het melden van deze inkomsten erg ingewikkeld is en houdt er rekening mee dat iedereen het de eerste maand verkeerd zal doen.
Uit een onderzoek van het UWV bleek een jaar geleden dat 99 procent van de mensen niet weet wat hun sv-loon is.

Ook maakt het UWV zich zorgen over de financiŽle situatie van de WW-ers.
Door de verandering kan het zes weken duren voordat de eerste WW-uitkering binnen is.
Als de inkomsten niet worden opgegeven, krijgen mensen helemaal geen uitkering !

- Zie ook de pagina Overige informatie van deze website

 

 
bullet15 juni 2015, nos.nl: Huisartsen in de problemen door lange wachttijd GGZ

Huisartsen behandelen steeds vaker zelf mensen die zwaar psychisch of psychiatrische problemen hebben. Doorverwijzen naar specialistische zorg lukt niet of is moeizaam.

Tachtig procent van de huisartsen kreeg het afgelopen jaar meer mensen in de wachtkamer die specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.
Tweederde van de artsen zegt dat de complexiteit van psychische klachten in  de huisartsenpraktijk toeneemt.
 
bulletEigen mening:

Vooral voor de betrokken patiŽnten zijn de lange wachttijden en geen goede begeleiding zeer ernstig en ontoelaatbaar !
 
bulletZie ook de pagina Psychisch herstel van deze website.
 

 

 
bullet6 juni 2015: G1000 in de stad Groningen - www.g1000goningen.nl
 
bullet Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015
 
bulletG1000nu: http://g1000nu.ning.com/  en  http://g1000.nu/ - Platform voor democratische innovatie - Nederland.
 
bulletG1000.org - www.g1000.org/nl/  - Platvorm voor democratische innovatie - Oorspronkelijk in BelgiŽ - David van Reybrouck
 
 
bullet Tegen Verkiezingen, door David van Reybrouck ISBN 9789023443551

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek.
 
bullet Inkijken boek: 'Tegen Verkiezingen' via Google - versie 4 oktober 2016
 

 

bulletArtikel: Oratie prof mr Job Cohen (pdf) oa over G1000:
Drie grote decentralisaties zijn sinds 1 januari 2015 een feit en stellen de Nederlandse gemeenten voor een grote opgave: op de terreinen van de jeugdzorg, grote delen van de ouderenzorg en de arbeidsparticipatie dragen zij verantwoordelijkheid.
Dat zijn gebieden die voor heel veel mensen van groot belang zijn.

Daarom is het essentieel dat burgers vertrouwen hebben in hun gemeenten.
Dat gaat niet vanzelf, zeker niet in een tijd van grote veranderingen, die nog eens voor extra onzekerheid zorgen.
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.
 
bulletZie de pagina Integrale visie NL/EU - item 1.2 van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout herstel.
 

Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?
 30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek

Kijk verder dan je neus lang en breed is!

lang staat voor: duurzaamheid
breed voor: integrale visie

 

 

bullet1 juni 2015:  Democratie 1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn (geÔnspireerd door G1000)  -  www.democratie1000.nl/

Ruim 700
burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers gaan in gesprek over 'hoe verder met de locale democratie?

Zelf heb ik als burger mee mogen doen aan deze D1000.
Ik vond het een imposante ervaring om met ruim 700 mensen (burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en een aantal burgers, werkgevers en denkers) in gesprek te zijn over 'hoe verder met de locale democratie?

Ik was onder de indruk van de effectiviteit, gestructureerde opbouw, het enthousiasme en de goede organisatie.
Het was een levendig en aangenaam gebeuren, waarbij ik vele mensen heb ontmoet in een bijzonder open sfeer!

Een statement dat naar voren kwam was bv: 'De agenda van de straat op tafel bij de raad'
 
bullet Kort video-veslag D1000 op 1 juni 2015 in Apeldoorn
 
bullet Verslag D1000  -  Binnenlandsbestuur.nl
 
bulletHet 'D1000 manifest' top 3:
 
bulletBurgertoetsraad via loting (naast bestaande Gemeenteraad) is het belangrijkste voorstel voor vernieuwing van de lokale democratie
 
bulletThemapolitiek door middel van dialoog
 
bulletElke gemeente experimenteert dit jaar met minimaal 1 uitdagend initiatief uit de samenleving, in volledig vertrouwen
 
bulletEnkele andere items:
 
bulletWeg met het coalitie akkoord
bulletBurgerschap in het onderwijs
bulletLoslaten en vertrouwen gewoon doen
bulletSamen eropuit
bulletDe agenda van de straat op de tafel van de (Gemeente-) Raad
 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website
 
bulletZie de pagina Integrale visie NL/EU - item 1.2 van de website www.duurzame-politiek.nl welke is voorgekomen uit deze website over burnout herstel.
 

 

 
bullet 13 mei 2015, NOS Nieuwsuur: Steeds meer vraagtekens bij de Wet Werk en Zekerheid

Per 1 juli gaan flexwerkers na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Ook komt er een vaste ontslagroute en de maximale duur van de WW gaat van 3 naar 2 jaar. 

De overheid wil met de WWZ de rechtspositie van flexwerkers verbeteren en het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. Ook moeten met een aanpassing van de werkloosheidswet werklozen sneller aan het werk geholpen worden.
 
bullet  16 mei 2015, NOS artikel: Wet Werk en Zekerheid meer onzekerheid in het Onderwijs

Nog voordat de
Wet Werk en Zekerheid op 1 juli definitief in werking treedt, ligt hij al flink onder vuur.
De overheid wil met de WWZ de rechtspositie van flexwerkers verbeteren en het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker maken. 
 
bullet www.rijksoverheid.nl: Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen.
Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers.
Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker.
De WW wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.
 
bulletUWV: Wet Werk en Zekerheid (Wwz) - verschillende situaties
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website.
 

 

bullet8 mei 2015, Trouw: Keuringsartsen: Te snel stempel 'ziek'

"Iedereen in Nederland mankeert wel wat volgens de huidige definities van ziekte en gezondheid", signaleert de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsartsen. Dat is onhoudbaar, we lopen echt vast.
 
bulletWel erg makkelijk verklaren waarom er zo veel mensen niet in orde zijn en zich niet goed in hun vel voelen? 
Denk aan:
 
bulletZie bv http://demonitor.ncrv.nl/ Houding van sommige landelijke en lokale overheden, bedrijfsleven, (zorg-) verzekeraars, banken tov oa werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en zieken en gewone burgers.
 
bulletVeel extra stress door vele problemen met de gezondheidszorg - Landelijk naar Gemeente,
Veel zorg naar mantelwerkers
 
bulletSteeds meer armoede
 
bulletSteeds meer problemen met zorgverzekeraars (bv steeds hoger eigen risico, onduidelijke polissen en wijzigingen tijdens het kalenderjaar, (extreem) hoge rekeningen)
 
bulletZeer veel woeker-polissen zijn na jaren nog steeds niet opgelost
 
bulletSituatie flexwerkers
 
bulletZie ook de items op deze pagina:
 
bullet Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014)
 
bullet Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 
 
 
bullet 24 april 2015, TV NOS Nieuwsuur: Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers - (video - 3de item)

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.

Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.

Ca. 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.
De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.
 
bulletArtikel: 'Verzuim door stress op jonge leeftijd' - www.arboned.nl - 18 maart 2015
 
bulletZie ook item Week van de werkstress (3 t/m 6 november 2014) op deze pagina
 
bulletZie ook de pagina's Maatschappelijke context en Overige informatie van deze website.

 

 

bullet22 april 2015, nu.nl: Mindfulness beschermt tegen terugval na depressie

De meditatietechniek mindfulness beschermt tegen terugval na genezing van een depressie.
De meditaties die mensen leren bij mindfulness zijn ongeveer net zo effectief als antidepressiva. Dit blijkt na onderzoek bij 424 volwassenen. Bij het experiment werden de mensen opgedeeld in 2 groepen.
 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness van deze website.

 
bullet13 april 2015, nos.nl: Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken.

Ze constateren dat ouderen vaak te weinig professionele zorg aan huis krijgen en ook te weinig mantelzorg.

 
bullet YouTube-video: Institutionele vernieuwing van de rechtsstaat, door Alex Brenninkmeijer (voormalig ombudsman) - 4 dec 2014.
De samenleving is continu en op vele vlakken aan verandering onderhevig. Hoe dienen de instituties mee te bewegen?

'De duivel huist in de details. Als je het systeem wil toetsen, dan kun je een algemeen verhaal vertellen over het systeem, maar uiteindelijk gaat het erom hoe werkt het uit als het om de details gaat' - Alex Brenninkmeijer
 
bullet22 april 2015, BNR: Brenninkmeijer: Nederlandse rechtsstaat faalt op alle fronten

Als er nu een stresstest zou bestaan, dan zakt Nederland. Ook vergeleken met de rest van Europa staat Nederland er niet fraai op.

Dat vindt hoogleraar Alex Brenninkmeijer (Oud Ombudsman) -  Alex Brenninkmeijer hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht (inaugurale rede)
 
bullet Zie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet13 maart 2015, ggznieuws.nl: Het gebruik van antidepressiva groeit al jaren met gemiddeld 3%

In lijn met de groei in de afgelopen tien jaar nam het gebruik van antidepressiva in 2014 met 3% toe.

De bijbehorende geneesmiddelkosten namen met 2% toe en kwamen uit op Ä 50 miljoen. Vooral het patentverloop van escitalopram draagt bij aan de beperktere kostenstijging en de toename van het aandeel generiek.
 
bulletZie ook de pagina Maatschappelijke context van deze website.

 
bullet10 maart 2015, npowetenschap.nl: Suikerlobby gebruikte soortgeleijke misliednde tactieken als de tabaksindustrie

Suikerlobby beÔnvloedde wetenschappelijke agenda.
Eind jaren zestig en begin jaren zeventig had de suikerindustrie in de VS een flinke vinger in de pap van het wetenschappelijk onderzoek naar tandbederf.
Hoewel de suikerindustrie al in 1950 het wetenschappelijke bewijs had aanvaard dat suiker de oorzaak is van tandbederf, deed deze industrie er alles aan om tandbederf niet terug te dringen via de meest voor de hand liggende aanpak: het beperken van de suikerconsumptie.
 
bulletZie ook item suiker op deze pagina.

 
bullet24 februari 2015, Tubantia: Almelose huisarts is Nederland zat

'Ik kan niet en wil niet functioneren in het huidige zorgsysteem'- huisarts Kriek in Almelo.
De macht van de zorgverzekeraars is hem een doorn in het oog.
 
bulletZie ook de de pagina Maatschappelijke context van deze website.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 


Congressen en symposia

 
 
bullet         Integral European Conference  - May 4-8 2016 - at  Lake Balaton in Hungary

  - Integral Meditation and the New Europe -

   - Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -


"...if we are going to have a true leadership about the wisdom of wholeness for the European Union,
 we will increasingly need leaders who have themselves actually grown into real wholeness and union in
  both the path of Waking Up and the path of Growing Up"  -   by Ken Wilber.
 
bullet Toelichting door Ken Wilber:
 
bullet Integral Meditation and the New Europa

 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016

 
bulletYouTube-video: Documentary Integral European Conference 2014

 
bulletYouTube-video: Healthcare: humanity above bureaucracy - Jos de Blok - TEDxGeneva - Jos de Blok oprichter van 'BuurtZorg'

Jos de Blok is 'Keynote-speaker' op de conferentie, 'Buurtzorg' komt voor in het boek Reinventing Organizations, door Frederic Laloux, Ken Wilber.

 
bullet10 mei 2016, Blog: Participant's Reflections on IEC 2016    << =======
Integral Participation through Open Thought and Open Mind
 
bulletZie ook de pagina Herstel burnout van deze website.
 

 

bulletOn October 29-31, 2013, the Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine will host the inaugural International Congress for Clinicians in Complementary and Integrative Medicine at Northwestern Memorial Hospital and the Omni Hotel in Chicago, Illinois.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


 


Recente maatschappelijk belangrijke TV series en TV uitzendingen:
 

bulletHet Filosofisch Kwintet 2014 - Wat zijn de gevolgen van de informatie-revolutie?

Omroep Human: Overzicht uitzendingen 'Het filosofisch Kwintet 2014':

 
bullet 22 juni 2014:  Technologie, moraal en internet - duur video ca 1 uur

Wat betekent de snelle digitale ontwikkeling voor ons leven? En wat zijn de morele implicaties?
Wat betekent de komst van bv de Google-bril. Hoe gaan we om met privacy?


 
bullet 29 juni 2014: Technologie, moraal en Economie - duur video ca 1 uur

Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie?
Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?


 
bullet6 juli 2014: Technologie, moraal en Medische Wetenschap - duur video ca 1 uur

Technologie, Moraal en Economie. Wat zijn de morele implicaties van de snelle technologische veranderingen in de economie? Wat betekenen die ontwikkelingen voor de plaats van arbeid in ons leven?


 
bullet 13 juli 2014:  Technologie, Moraal en Energievoorziening

De vierde aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Energievoorziening. In hoeverre biedt technologie een oplossing voor de problematiek rond ons energieverbruik?

 
bullet20 juli 2014: Technologie, Moraal en Veiligheid - duur video ca 1 uur

De vijfde en laatste aflevering van de serie gaat over Technologie, Moraal en Veiligheid. Zijn we door technologische ontwikkelingen anders over veiligheid gaan denken? Of: Zouden we anders over veiligheid moeten gaan denken?

 
bulletZie ook de pagina Filosofie en ethiek van deze website.

 
 
bullet Zie bv boek Boek 'Integrale Politik', Neue Politik fur eine neue Zeit, door Werner Kaiser (ISBN 9783842367296)
Die Schrift ęIntegrale PolitikĽ ist der Versuch, Politik auf der Basis der Integralen Theorie des schweizerischen Kulturphilosophen Jean Gebser neu zu verstehen.
 
bullet Gedeeltelijk inkijkexemplaar boek 'Integrale Politik' via Google.
 

 
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

horizontal rule


 

 
bullet Voorbeeld van Nieuwsbrieven ivm oa burnout, WAO, WIA, ziektewet, re-integratie en duurzaamheid, waarop je je kan abonneren:
 
bullet www.stichtingdepijler.nl
Zie de vele informatie en website-links.
 
bullet www.lva-nederland.nl - Heeft haar activiteiten gestopt.
 
bullet Prikbord van de startpagina http://burnout.startpagina.nl/
 
bullet Nieuwsbrief van Zorgbelang Nederland
 
bulletNieuwsbrief GGZ Nieuws
 
bullet www.werkbladmagazine.nl/ van het UWV - Werkblad - De digitale hulp voor werk zoeken en vinden.
 
bullet Nieuwsbrief van www.duurzaamnieuws.nl
 
bullet Nieuwsbrief van www.duurzaam-ondernemen.nl

 
 
bulletZie de nieuwe website www.natuurlijkgezondplein.nl/ van de Stichting Natuurlijk Welzijn.
 
bullet Opgave voor de nieuwsbrief.
 

 

bulletHulplijnen (telefoon en hulp):
 
bulletHulplijnen: Pandora depressielijn: 0900  612 09 09,      Pandora helpdesk: 0900  726 36 72
 
bullet www.nedkad.nl/ - Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie - Hulp voor patiŽnten en belangstellenden
 
bulletVragen naar aanleiding van psychische problemen of een verslaving?  - Telefonische-hulpdiensten

U kunt contact opnemen met een telefonische hulpdienst, ook als u uw naam niet wilt zeggen. Deze infolijnen geven informatie, advies of ondersteuning, of luisteren gewoon naar uw verhaal.
 
bullet www.psychischegezondheid.nl/ - Wilt U contact met een hulpverlener?
 
bullet www.nieuwezijds.nl/  - Hulp bij en adressen bij psychische stoornissen

Een op de vijf mensen lijdt aan een psychische stoornis en de helft van alle mensen krijgt er in zijn leven mee te maken. Niks geks aan de hand dus, of, om met Stichting Pandora te spreken: `Ooit een normaal mens ontmoet?'
 
bullet www.hulpverlening.nu/ -  Anonieme hulp bij psychische problemen

Deskundige en professionele online hulpverlening bij psychische problemen.
 
bullet www.113.nl - Hulplijn zelfmoord preventie  - telefoon: 0900-0113

Anoniem, vertrouwelijk, gratis en snel aan de beurt.
Je kunt snel aan de slag en met een vaste psycholoog.

Ook als je je zorgen maakt over iemand die je kent.
 
bullet Algemeen overzicht telefonische hulpdiensten

 
bullet www.zorgkaartnederland.nl  - Wat is ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.

De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past.
ZorgkaartNederland is een website van PatiŽntenfederatie Nederland.

 
bulletWebsite Huis van Klokkenluiders: https://huisvoorklokkenluiders.nl/

Klokkenluiders kunnen vanaf maandag 4 juli 2016 terecht bij het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht voor vertrouwelijk advies, vragen en steun.

Het Huis voor klokkenluiders is er voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden.
Binnen de overheid en het bedrijfsleven. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzpíers, uitzendkrachten en vrijwilligers.

Wij adviseren, ondersteunen, en doen indien nodig onderzoek. Ook geven wij voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Onze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.
Het Huis wil zo bijdragen aan het beŽindigen van misstanden.

 
bulletZie item Huis van Klokkenluiders op deze pagina.
 
 
bulletZie ook de pagina Overige informatie van deze website, item 7 PatiŽntinformatie.

Voor oa oriŽntatie en informatie mbt alternatieve en complementaire behandelingen.

 
bulletZie ook de pagina Fysiek herstel - bv de items 3 en 11.
 

 

Ga naar het begin van deze pagina
 


Thema website:


Aandachtig luisteren en van harte respons geven
Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

Past bij een

 Integrale visie binnen een samenhangend wereldbeeld in een duurzame maatschappij
 

 

E-mail adres:  info@burnoutherstel.nl

horizontal rule

 

Voor mensen die bv in een burnout- of overspannenheid-herstelproces zitten kan deze website 'veel tekst' bevatten.
 Voor het kiezen van een onderwerp, zie de pagina Inhoud Website voor de inhoudsopgave van deze website.
 
 
Thema website:

 
 Aandachtig luisteren en van harte respons geven
niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaat te komen

past bij een

  Integrale visie (Ken Wilber) binnen een samenhangend (coherent) wereldbeeld (Ervin Laszlo) in een duurzame maatschappij

 
 
Er zijn mbt burnout en het herstelproces verschillende ervaringen, meningen en inzichten.
 Bij het lezen van de tekst van deze website is het belangrijk je steeds af te vragen wat er op welk moment bij je eigen situatie zal kunnen passen.
 In deze onafhankelijke en niet-commerciŽle website www.burnoutherstel.nl worden mijn persoonlijke ervaringen en meningen weergegeven.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten en geen aansprakelijkheid worden ontleend.

 
Deze website maakt geen gebruik van Cookies                             Contact: pagina Feedback 

Start Herstel burnout Burnout Preventie Burnout stellingen Herstel in 't kort Overige informatie